fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOydoWPsKtPG339l5MiRWGQkEouMRGIjI5FrI5GRtZHIlbGRkZH7iQFCkm1P29Pe2/Od2+amWTab3T33x5OHYYD/PZbpv+39G+YfAMDqBxAQfsBDeOU5AMT0AAAA0h4BMR2nQgRAwFJUnuDyclwVXk97/uz15z3nwLNz3n7rN37+968D9GdtePyBI/RX/t4u//qToSqsS/LnhOe474UF92cwHcrfYO5wxSu8H2T0Ce54fi2+72r/4f5J3OEK+jtKvr4QnsF9PbN6AFmnk+CXR+mXL7aXQC5J6n48SFXkUpLqRvXUfl71fvU5cPoo1UtP10lkV6XXkqcH/+H+Sdw/hOk/wX0G8nlhdTIU4D6r7r80M2+p+7Pz3/55w8z8p+7/EO7wKXW/lnxxYW1m4HBSeRKKCmK+L6Si8ip4+ns6G56dia8cv/b7znPg2fv+suS6/w/3T+L+ISj/Ie6finvC+j91B/hP3T+NO3yRul9LfquwSDa8et7OIR68O8DBu2Mugb0keeDf8u5Y3v1d58Br3r24tPJNYC+5HvDL/8P9k7h/iMt/jvsz/Jn7i7on3it1x6O674xc1P0kqHAp+Sp1r9/96Qvfr+5c/h/un8Qdvk3dryUfKKyFHZ6fyccAWd33kl949NeO61+87N/+/eU5T9/l+trXPs/p9z/cP4n7hyj857ivET/yXp9c45GfrEufFe13jwP0byP4O7jD6xBfy5+if9p/hbpL+ZDyX6fwkx/7tH0E929lOg490fG0jOb+unNJQfJyJjwxM7zHysxkSwN4NC2VVSgnHPzDU4/xJWamPu3pC99vZvjnK9T9D8K9JvtTFfU9sF4LP1QSXKvlXj7HaVvv3urj2byDU0nRt0PhxcxA7d2zUd9pLkWZ2NIQzDwl/a3wOpdkxa0vhCcYr+ecztot1/EcrN+r1Of8rfaXXkp+A/fCykfU8Qdtv4f7bzL9SgnZBpWUWqIkRMT4EgjBW60lFrmH4+5pCZbKAJdHmQIsor+bh4N1gWqPxz1cjuH1c+CV/atPVPunZx6ucPFXr1/uq3C/Fv787YepOyJqiURotdQSpUTbCKuk5gMtbSMOyp3ZPV4WT5UAD4p/ZiaZmTNJ5UWAB46zhP+qVjx99jWOT1e4nvn0Ok/e61feHX+rqfpZ+/tTtp+l7uStJkTbCNtggyglEpJVUhKOIdhGeKsl1dxWNNclUBVWb7OfcgCnwr3gsvuHnU08PFUcDh7sxPnk49PnR4dzrk/BK+cc3r3+3Lve5ycuB5/C/QTKn67uH6m0v8T3Q5QTSSaI/brTenQNmxZJyKwLhNFpr8T20nklDpwfdmfIofrv8KAweVXYSiBPv2cLgTvWTz1PedUznT2Yp+PzlfKfzczFcl1Bv1zw9M5fFJk5NQH/dZTf/pC/cUf6BNNvlMSbHZ1GRCnRarnNLzrxn4wNHxOiQbwhWtyJKkjjqfAXTx+o45OOtqGo/tUWnxEvbB1ee+b+LPEXo/KE87piPDcz5+tX7/i0jgHiJ83Mz+f76Wd++i0+eJ1fAv208LWS+BKWseNWqVVycqqOP9ahyAbAEwTCLNDn650LD9q+P3eiiYugEvEa1kLpTnk+rrE+sVuL+vH5M9anW8ErlL56l6hvQeebz7napDf5LO7LJaj3GlU/dvu3vbtS8rHO3khvJABKiV4JXdx5hSkgCoQOGPfM8L57s7DwnktPRuCAZZbySuZhR3OX+SL5+YyLnTjdBy6K+7zCPPUz5893uDsd6kVdAU4NAH7we979Svlfg/trQP+S8oJx3zpv9XjrgxFWSQ7I2KbW5J1jQDSIgZDOlzpeG07/Ve9XKX2N8dnMVBp/tD3PrPP5auXMJ0blsj+o8tPK8CrxlwZGXS2fXTH9+W11vz78ou1/l58fhftvqvs835exs41Yp3F0jW1QElotg2upcHskWAHcEPszw0/Pvf6pzjmQkJ/cLcNu00+0ndW90u8DkeW0Z7akPijvvbuNJ3eD8slO77WXw5N33C9TX+i31f2rdf274D59+M82W38J9NuUlwKntbfaaulNjrIr6Y2Uh9yBg04TogMYd7ez/312dLhA9cxZXjPxO7EIiEdW9jNPmnryPKf68ATek8qffflTX3O+1ZyM0OEjnYzM+bofp+pp2PFPabP+9i3oI0y/XQJaIrPO3ag761ec884gjkc/cxbvC/B4qjQXsncLUBmDHZZycaiuc7QuVa3YHVH9bD6phnZ/cNX1vD+o/um0/d5ytjfX99t3H8T9lyH2P4X738b9NaCfFj49TRKOrpGYpL3S9Svn6a8CCIT9M6oP5+LljN25nJDDrIm7RJ5eVMG0o3zEvS4pontQ37OlOer6UZKfaPOxPj65jVR14JmPyQ+/opvpQ8/+4duHmP5liVcCctdpTe5rLAuEHnE83AQuUg/VBU4XhP35opJHeKrbQI3Q4cy8u94XzsRX3xl2FK/UPrEex8L9Mue7UFXx9srz1B3hZ3H/i7dfAv208LUSpaRX4pTrWzuIuoT/WoSRUByFvKB45rwyOVUh7hxjzWd+Z8D9YgfXfuX+YJhrOiuzkSCt3Meu9ulTnkqPYOP5RWezVBN/eP1F4//D/ZO4f4m6c6pMcG2t0Gdsj2JvEEeEQ3zm9Ipn4NdvW7P+hPjy0oPJqXCvHu76XSrAScmv+6O3LkblJMZX543HU6p7S13NntebUvof7p/EPaPzeXVXUo4hBNeuy3yms/rvhCl3r45PGrXXanKoA6frZAmn8vCo5YSIAJRLaL9ITfwBuf3qldU5mmuiM4f1Izz9Hp1MVVSOyhNV4fUCe8lfNrzjtz/z2wR/qAQQ1+kWh36LQy4+PItPC3M4Uu5PVPp/qTUHbc7n5I0Su9VW+xY+J59GCFRO2M/cX5vtRCrP7O0/9XF6jNfSy8/1HLy89lry9OeLcP8G4r899P57uL8G9Du5R0Tvh9A525y9+7OXH4A1ACMd+pswa9pZ3Y8PAOmAO2bcixFIWCMCAcONBfEs8NX56Y0PJVC8DBbccyEkN5IQ3e1HLqhgxbr04Ej2erWfmCvrzn8+PNS4n6vu34v7Z+n/ENNvlGzb9lgX05ozkuXoamZyQYN4K/GZjPrxHMLDk5RgRardCwIhsmbnaoC5Eys/hcjPEiZjQ7lSUb5CgTZXlVwrsDZOlSs57C/e5vJgb5Ke/EzlW/ZzS+HJt/Pv34f77+UA/xLoutC0xvvhSHL6/75Ot9HpdY7nJ45nP+W+dK8eXrufxXTyIyoPMan7Tm2pBlnFy5mEQJnsnfvawUM6LvUn931VfD8l/plr349OqEP1SjjVkrPqY749JbF/etXPInXqb/qGMU3flS1T9wR/Z84MCbnM87bcj2NMMcZ7fAl970bXBNe+JuOXqx8UnOMz9nxexnQHHTO4iXsCAsxGBajanjysXDtensoSfvD9Wfv5VnB89mKwMdeAX7j3N7w7VPvv8e5vDGW6Pvw90B9frvHXWvpZ3F+DvhTOU9jml22ZYxgyq9R2fd87IIFSAgmk13qMcuGR8lLC6WK1wGd6qIAO+zFV5WLHFyu+kRCIMtBUP3s+QCiGPnkhBKDazNR2P0O4H/M/0bHCwA4qlpJsSirXf/DuxczjXgK55PCC/Of3YPq2nJlC+Vfi/nSEx2dx/7W6Ux5q3aD3wzzfTWtcq7MjACRqu55IHi901fYT94iIEtEBTAn3LOT5uogH0Ct1F1TMOpAAQSCYSwadQGTuRUZcVLq+b3A5rm4XRd2pUvd0S6k3TG47lxR4d2RztThq+1XI31b3wv0XwfTV9v1bcH/tY3/zWFUgqZTkjtD6CSH0GIL3Q2V0s2Qe2L9eHzGnixncFR3OQk5QQc9wEyamCUTGPfFNSBIlARGUA1HtCVEQXCT/2N7d45X5hCy7bKIOSn9R98I94hHUvSJUJVnOD3oP1cmHSvO76v40DfhLWX/j+DMf9V8aq0qEQIRIafApISJKZaQyfevarkdllJIASCS9H9ZpVEoeL1SYL748pYulfODaqyAJFulcUvMtQAiUYoebKwBXhn3fgCCkcjIi8UMC4gpDqV6JXA3EsUWbmrx1R9VOOXNfavIeUNkbr9nVQLnZZc+y1wZ8dsK1pVvvP+vdr/b9G5zMl+H+xnf54Et+ifi1cF62bdtINenGTcL7wRo33nogaru+7fqXeEeU8SU8tvnxeDitr01VxGJUEIEkIqeL0cG9CMaauc/wCdZviVLkfQOiqSpAA0KibPJDVvd8Mtb1pFyByh2D3xGI95URohy/v24Iu/N5tS1beZ6DTF+ty7c1VZ/S/1l63ma9lHzjgKbP4v5OdTeteTy2x7b1vUMiJEJl2MNIZUxrGuNe4v2xPkxrlJSScJtfQufqax19DrsURBQcjrTILcuk64x1UVyRTQszqlAW6BlxlvkGRAOphE/jKiFRqqqE6d8rBl+B3xGQbU/V5KXsYfa4J+RYfmV+MCON1XFpae5qXzx99YLcFMXzy54cfEFT9Te6bP797fvVnYRc5/u6zFIZRAEkEUlJqZQcQ0ApxxDiS4j3SEIiovdD6at5VdqzYeDRq4EK7klodwQxiTozzeyyriuUKj8Ux4flWF/Km3z9prpLyOyOiuTzJ6FK7IvkAwjKGl81dp8K/FHdK4n/aFP1K9T9NVa+NPr+vax/t7ojoDJN55vON8b1vVvnOMdpncZ1vs/xjsp4P3AY3vuh7XpEUWrKkfKqmzP7FoPYI3qCnTak2poX41HaqSqTyjRrVMyxBqFJaEhbi0qh1CQK9AX9wn2pCXU1KHcSyj6H/f3+MAdzYDdaqf0KHDzdm5275GcVx1rza5NT3RSynldPleO/OCPyn5mJIOOOyqDEOU7zFLY4bdu2zvd1jvx/lgQb98e2rukuf7hiFWMp7UIUEiWnv1sShXVW8QZ201J0/STVmkSLijk2pDWI675FZVDthVwN+OWouMLwNes3FaVhkLkXIKxx5fPDrusCKyt/DlbuGTsnvS+SD3tsHq/qftb6/3D/JO6fUHcgiGGIYXisy2PbHtvWkExBF2XGW//YHmMIdRAGKr/OrECOJDLKGpHjM8XAFOx0VvEGZAOSSTWZTg3CoXaoW1QMfX3ANYE1vjxMxxn9UklyFTpXp1rsRYaeEt8M/UHsS0M2Czfm3t/SoYS5s7bAvQs47qK+q3sp+Q/3f1zdBcZ4n8dhW9fHts5TIRtJSD6NhKxxL3GYHGlJ9qC0QTViBzARNlXghZkzqGRR4oxvzbQn7UTbomLoC/1P64BDXWpCcT7l2fKONfoaVWkEyxTtOfRzlajRKWJTg57ilbVpr9uz7/buX9FU/ebte+eZ+dT2QXXHxriCOxD0vZun8Fi3x7ZJieUVQNQYh8qAaDCZ1SoHK6W75NhLdjIMt0UcCVVlWnQW8ibbD4PKoTZH8fbCedIOtROaWbckCvcF+romlMpgUPE1NQmdiddnQ5/uM6oKCskUyN/Fvsg8ACEK2KM3mE0OVvJdmRmE4l8w3xGO3r3y9j8T99cQ/2m4v0fd4ajugGBak8zMup17T5VpOp9yaY7dRie/XsIvjJQmHBECYXqY/UaxHwplTXDZe9KeWj7IYp9Oq4/r+lBqRX0pfjuDqvj4UuXKh6ydPd+gcutZpvYripJpnGKX3HKtci2r3qh0dOqK2sUfKvtTdj9wKbI6M+wn4/4edcdK3Uk1gKCkjGF4rNtjXUjIEn5BJD4TlQFAjipm3Pc+0dLuLCregNSIPeJEyMC1qDQqUwmzSXC3J2o9tSzw1dY6wZtuUTmhjdANSd4sCSc0G5tSYU53g1r793YCWyBUxdWkVmzu2U1fk1uuxd5gbqMX9E/EF85hxx4BKtTP+x+3nMGfgvu71J12dQeiFIEJw4PHdqi96xQQq5sAu5fSLS9qA1M2lk/es5/xQrSo2I6fHDnTvB8I7UkH2d2E89TehPPCxXj3ftgjI7i38bKTIATiewVXBsa9tvvJzVctXZNrYNH7ejtamtKEPXTBlnTiErfBajvFar4t7l5z/3U8nbD+rlyxf2asKta44477uqzzve8dppgjHXAnybqecwH2ziP2KuVA75GT1N/E+l3zxzq967dwnloW8iC7IA3jrlEpJVPsA2Xb9Y1xQBJEw40KITSQTB8P6Kzu4mD3+Q5Q7E1Ren5YPH2VsJBClvytC+V7eD4FJXMaPZZwzV43q87XY8imaqz+dNwfz5T+az7zpz72h9SdUwYOuJNc5vmxLo9lHkMo4RdASvHKzgNJ/r9ebG6t62wJShhEJ9uAN8SJsJBXzHdxKYVy3t+Euwk3yu4mXJCG0RFCc4ZP2/UgGiABJDnfoWogEpBAZQjoaIS0Ey1TbkjzAbdfDe3az9X1JPOlJ5jpT34GU1QeT2kISUh24nM/FJbHu6E5eJmfh/vjWWv1h0z/+/ioupNIDVBlgAg5p+B+f2zbY1niSyjqjhXuRFKgVCiJEhYiA1EbmMINE98DTIQFu9IGrRS99cIV9xJkNzXd1HQMvRAaUbRdPy/bvGzcqEiUkKwsc2oOciInAjnUt70B0KZQDyb099iO0EXvdRZ7lvmrwynxVoBD+7VuxRbis7JXyJ8brPvv1+H+DeP3vnf7B9RdShbfpvMcR+b83m3bHsuccacT7kC5DVfEr4pkG9KJGNKmapKyfQ9S+GLHK9BZwpnsIE1iXQ1TO5KQSsqXeGfQt20LIdZfBJAyTEk6EaC0KTPuVatXuHx7aesmrMmfuVia0hdbmrANyEZojtjkZrooYl9lmFW4H+M2deO04j4V/kYC8B/H95fi/kt1B0QQzW5mEAEhvoR1vj+2x2OOYz9UPUqiwp2ousXvHoakIe1Ewj0HT9osnHhDnCQWl1JUvJQw5Vwy23FdZkak6fxj3R6Px2N7PB4Pzt7xfuA6EF/CeOuF0GVkd+ryQURAhdKTvqX7xh7eKRH9/CFbJ1pTN2c5PSFvJdy0h25KtyteovLPm6r5f8Mf1FT951j/VI39vLpjUvfHujwe2zrHvnW5Oympu/cD9zSJKh2ADjHHFHhh7hNGOQ7I4UhWcXYpTDlvbF2Y+JfGz3HiT9kYF0J8PB7btsWXwMk8460PnRtvfRz6Od4fj20eh3kKwbVOa6DKP+TmYTFLpYJ5ap2wdQVIrka0bQW6QtnQQd25kEiyxudOqHN4HlNgvmq8HqLwT0KRfxPuX3FHer+6Y/buvLHh7Hu3zvfHtm5xMkrXyTB7ZEY0deoLS3tRdCdaQ9qkYGKbsgBE66nl4XyTFKUNWg5Y2l8az9D3rUuiiNQYR6qRyjyWZR6H0DlvdRx6q6XVcnQ63uy63NfpNno7TyEO/eitazUJWXfzIEDI73WrGgmlWZwC/9yuEJq/RTFmGlUjNDscJl6gJN5Y5pFgP6jyQ3fi4WRmzvu/fdK838+Z2bXlCfdsZlAZUg2XKSm3dX2s2xu4E8kGUju1gdRs5du9E9oLx6yU9igf3ISzJIqfYSFnXS+tUsb9pfEAIn1IZRDFuszbfYpDH1wrCbVMX4O/BQlJSEgkCePQL2MXOxvDwNAjihL/aFGN2S8VjS+bF45vR55arq6F+HLMG3PPxHMbhh28yO3XerBsmQpqv9lgtjRH4n/PzHzR6M8/FPcPqTuIhptSRDKlQ873vnUlrRdI1rgXdVdZ2g1pzkB0wuZYR8uNQu4fZetsESdChjtjZ4q08zbKjuHgkItRepuDtzrXX5CIGlETWoG+EV4Jr0RoMBjhrbbGWS3j0MebjUPvtC7NQkTkt+CadsveJjdkU3PWCZsCpiK1XLn2lj2XSJRC6JxYtrdcK1ezN2F/QfzX9Kp+M5T/xCJknx2a/RriJ3Un1ZCQKFOeIwn52FbuVZ1eOADCN+jcVDUORKNQCvbr4nC7T2ZAuNoVFHW/CWcYdylY0dlaMPdR3aK6TWq4Ca5m6WPOccqzq5IQmrVUAViBXqKXGBoMmoIRQYpgRDCC56SXhJNT3mo2RQDYdn2Q3aSGumqFpg9NXzTeCcvcO9E6YZ2wXIedaFO4iY0NyEZojkoRSoCd9ZI2jKdYDR4i8ZfIO+DXmJlvY/27Lv4bkyt9TN3ZzEhZzIzArO7bOscpZ/aKk3dnG1N0rgRkmGxmpejlTbjQ9CzhDrUnmCQWM1M7mSK9JUCnlLSN2APTCITotbICE+4qIc7E+0YgciYnEKJtxDwORMhZD94PfeMmNUxmeGl8aPp0k6lwTxpfvkKqujaruy0Cv7dZ85aHhlShyXRQR2YK4ngOQ/7AjMhv335vfO0n1D2N+md1p13dtzjl3JiMu3EciONGagG98rhtVvc2d5S2N+EY4iC70PQlPlO8+6SGUR6Iz2KHUlbRdEQElIhaom+Eb4SXmFg3Ihq93G73eVmnMRgxJfTBG0mcBGHcVd0Zeq517OZrdffCMd8cw6llvoRo2MdTThs++Znc4Xroan36+3WRmT9oe62B8fFA5DvUHYDnluGcXky8J9y3bZ3GqidFFpdPtPv1wjoHrY+iaIu0T2Yo7twgThInpUKJP6ohtVPVENXtpfEKJfNR4+6VIADboG+E18ob6RsRNDHoy7Ks9/sWp3kK0ejJCK+EzW3JFFEFfGn8ZIZJ95MZWOZZ3Qv6ntq+cUF2PqPP3y6HmKwTVgl9MDbs4Ks2a+1nqplcT11OZ+P+RZGZP2U7WfarpXkH8e9T9+qYBI/YyD+ijNxbp5E4PQalyLiTagSrGklTEc+3+EJ5cTIhN0NTnNEMHJ8JlPzMS+MZ8ahuUQ/FwRvSgKSk5A+sEa3A0elgdGqh5i12dpnnOPRMfzA6aJo0BimsKF8ZCOVkhqiHuxknNUQ9TGoYdVJ3Zj00fchKn+5FjXOi7Ztkb/rGscynr5wFXhQzg1Uwvu5tzRM57d79WSzyqyfe+KLtumT277ZZnyr69YRffaMPqTsigWhI5AGpiIiC4+6P7bHFyRpHKDlJJvVGiUYIbSrEyy2+YNE3Ka4XUoJX0nWmLciuI2gA2DoX3PlgMkNUt7sZo7o5YYsW2gYlIqdENoijayanbIO2wWDEcuvYuNsGK+5FR4klQ3pSw92M5WOwukc9lM82qSHILmhfQ8/fiA8y7m0dlCwmvnLwKYes6m3dJ+irQu8V8V/j3b+B9X9z+qR31N73qXspJM4rrJ6kdY48eO+xbnO8s7QTSVSmpNrWrr1EMJxoiygG7UMOerCZ4RjI7mcIJ6VqAxP1kLaM+92MGhUTH4xuSBIhCSklxpeg0/p+5BsRXBs7O956ntYvvgRLYjLCNsI3om/c3YxTOzLczH0xM6nNyrjnD+yFY+j7xrHG982hzarEgfVG6EZoOjZby8jG3c/kjtWjru8hmq+bAfgPCrr/xvYRdc9pM4fFaIhn3WA/85hnlnaOMaMyQKLZcbcl8ujFroKMdZDdZIYi4YlsPbw03pIIhJMUxcDwU4V13tjxI6CScu7stm0x3htEq6VOc/HBHO/BiGB0NDodhKG0X4PRoenT1drxoO7tWDT+pfFTO05m4A+c1F379HVk54RlG5NwF3t/k0alxO7gRQ5NVmkFeQhIlR5cRP1k47+om+nfpvCfx/196o4pO3yvAJQyIh+Px/ZY5zsbU4myEZpnK1ApGWbXeIaAQd/9QNMXvSyGgR1LaPoeUjjybsZEvBlY1CczzGZMJtsMBNggxs5u80sMQxx6JzSH5W0jvJE53K7Zz3i12/pg9N0Me6u0HSeVj0th3o/a7w6+6cf8LfjrZOLbYma4vV7HZ0St7nmamtOEZEnIXxnY9EWrd/zbFP7zuL9T3TFN/Ft+xDyFx7KUWKQ1TuSRDTxRcJPv44YO6YRsAJINyB4mgd50pZnIAl/8zD2TXW3p4dLFuxk1obcJ5Wj06BrfCAmACFZJS2J0erndUuhdiqApaAoNcjVIlJthasfZJgkv3I/a7xUgE7+DXras9CU0aUgXjTdCS5RK6EZolby7PCRL5oyxo7o/+f1bc2Y++7F/T90JUaz3+za/8GQEj/k+vUTk8fkkedhewb3y7ilax3Fr1vi6K4edzGSGgnL2Mzjb8ch6An1x091NdzNaJTWiF8IK1AAa0SLaRiCARNSEnD4QjLCYjieZ0TfcQuW3HmsDcxL4kKW9lBddL6xnP9PWfoYPGPRG6JwmKanKn6lw53///f/CKUfs24Z3/Pw68A9kRAJc1J3WOT6WZbtP3Fpd73d2pY3QQJK9e92ZmpuqKXmdwzJ7m1V27GpKYzSZcu5vklgqQOZ+SLreRYY+dta12rBmEtpGdAS+EQRgBRKiFchOxpIIDc7xznH3IEWQB3W/u2knngXeDJMZRu0L4qmW1gL/Cu5O2JJDUfc6UZ1Fcw5EHoLux/SwT4xm+qPTwk6Uf+rDf1jdiWe62x+XodmF+L51AmXD6i6lOqYKFtxLlL3EZLitmQZtcI+9GnKocaj9zJSgT/VhcRNvdzcF7TUiT+bUABhEL1EjMu5BE3v0yYhgNOcUFNa9yri3491Nycy0Y9pMwp2FnwV+MrvSp/iS9gx6SZncm6ogD9KOsoHkZESOvtezFdQDPq7G/UvV/U/ZPpscdsL9feqOaU73/AwgjSFwRmTCfduml8jSxTk2KktaSRXkWHsZPFF0fczhSKanhLe5Pfq2n7m76d7Fuxkn3bNpQUBNaBGtwAZRIFiBFtE3Ig597OxkROxs7Gxy8A0GKRj0uxljl+IzUzvei+SXJmxR93Zk4ndp176S9oOZqaOQ3FQVu5ORZbTHa7jnkSc5RvMf7h+9R31Y3ffVB9LPGMJjXbZlfszxsS6PdRlvPY/h4I7V4mRqM1PGVrOZ4W6mPQ1LDaVXlbszOfOxI3iK+2zHxU2zj1EPk+4J0SASolVSE/pGaK6sABqxI/BCeCF8I0bXJOKN8EIEI6Ie2MPse5NKirqfxH7UqbVauK8bqaSNQBsAACAASURBVHtTlXQKQWYnw0HbEpap55cs3h3yGI9MOFTM/1W4f4UH+5i678SnAyE0z+/OUb95HB7LfXqJ7N15YJESeRRz8jO29DiW/kg+LurOub7FmqfeUz2k9Hfdc/lsx7sZWIxnO67hHvUQjCYgK1Ai2kZoQq+EJgSEBtEK7AiCpsmIyakgxTwF9jacXzCZYbYjh2US5e1+sEt7vbXjFfcs8G2l8XYnvnSs0h50P8Tda+9+Ne+55G/C/Sn9rz38Fe7vVvfceEIkIZex44SWdbrFzq7TbZJiuXV96zQqIzSbmTySQxtUKUmGWsbiJtyoPWeGcUCGG4LcVC2RkJfG381gSXiCSYpd9dsk7Xc3reE+qUGTaBBtIyRAg9ggeolsb3xOjQxGhM5xT1MMw2RE0OSFmIyo4493N8VuLBWgwH2g3wxTO3JrlT8qg35Wd6GdsMnEZysvqrF8ZeLs1wZrZ43/y7378rrMfwT390ZmqrBM37pgRI/YI4YG1+kWjQ6Ek1LzFPrWKaEb49inltB76WZi7vvGRT144QrlDP3BuKvU33QTrsRnSmv17qa7mxY3JXVv+gaE5rVyABpEr4QEkNm+e5mGd0xGxKFPMXiZu5kKymziK2PD22zH2I0njS+N1DGHZapupqpjtQSphC55kVh3qR4n1kMsxr3AjjX2fxPuVwPz+2NVf5Uzw7gDpEWaYmcT7kbEzq7TGI0Orp2n4K12WqMyDe3zyRieilG4klvCMs+dTZPuq7B3SkUsdYC5t5wPrPs96M4Rdzet4V46/6d2ZEwIwDaCOyc1j2YyoiT9TiZHZhoM2peADFv2QjY/ZMTP0l5w1/5o3Nu6wZrU/ZhHUOYmOI5mEvtES1Db95O6/+ym6jcmij317l+f784uhhBRKjOPw+TU5BRHOWIYotHLrYtDv9w6T6D49cp4P6TZCyhPQCdantJxx51neMypBFMl3txOfWk8ewxLgqcnWHKg8O6m2ae4ewrRmHFqR0LikRoCEAEkpQFNTPmBdSN8k21MYbryLSd1T/amsF53MO35YfYSn7GGdEOyBCJL1vtpze7azBzV/CzvPzff/buGqL5G+Qdxf5+6IxI1Qseb7RE7gB7xhhiNXucYjfZCbHEKhBaRh/83xj2WaOqR+XkgdhF4zqkqfUwpnn3qyMwVIMiO7TtrcNTD4qbUq9pFLuTQzWQGo7TT2jZCk7CNKF1OnDgwuoazDIIRQfua7GJX2L7fu1h3P/E2ar9HIYuT4W+kfUqO0P6pupdZCRqhSy7k0z6m8s9fNVO/KongT7ExT8m+7j+C+3vj7gJjGDoCB8D7HtFL3O7TpFSPOE+Bw3ySUElpWjPe+jLzYxquT5qzf/mmz4FI5j5N7aJ91EPp5Sm5vizbHI5kiWU5X7ID4X1qtr5E2whOSWkQNaLJkRluswYpQpPszdgPsx3vXbx3kRHniGTs0gWLj5/MUHt3bqHuWe/a5wrc1vbdiD19gKchEXn+wHols7J6WbYvtYcpofev8u5/UH/qKcq+XLzNB3F/l7oTIdHobeysb0SPGKQJRgcp1jlyx+Q6Dut0izfbcA+sMiYHm/dZN/LkePUoVcalBG2KwJf4zD2jb0v3qptmOxbEmdfZxzlO67yOITitmXUOQe6TERidOlY5P0wKp/V462M3zj7y1ZJrz/SXKA3fAZ63VksOsPbXHOAyio/7U0U1r9ie/4gZd6y9ex1zxxr5L1X3n4z+L0fufRD3d6k7UfLuEkdv53EIRniCyal1um1xWsdhm1+i0ZZ4wQJQUs5xKtP8psnRj32r5ZhH+PPobA7UcPOULc1sUy6kEzoQThqzvx/ZvnPofZ7CsiyPdduWLYZBkyBC2wivVYLbiHUa1/t9cmrKg7JjGOY4BdfGbmToec+tAvYzs4+H6Hs7nqU9G/fSsVoRbzkaw/NJldRfUXIhE+vnQOQB9Frnf7ep+gelzTwdp/f04N24v0vdWeAREXH0KSYTO8vhvG0OMQzM/eg0ERKSUZonTGxANnRS95abqnuWWJVlVTpTJ53S3+9mHLW/mzFoX6WLDXc3LV2cfdyWbdu2vnXbtvHxtq7TS1RSakLb7CHIubMxDJNTwQir5Byn9X5f5jnNIxmGwncxM8w9U86FxbiPBfpjBkEhPg3hqzIIZGZ9n19pT4S8TIH9agLwV02r9Gex/ss68A7cPxR391YHo3vE4NpAON765dZOTt07xRXACtQSlZKkmrJaHWcWtHmYdrvP+qs96dD0vE9ZNDmVnK1CParoblI4Mhqd/IyP28Ijqh7xJWxrYn1b13Vet3Ud+4EH5jHuo2vYz4z9sM73ZZ5544UE5zjNcYphYGOToC/qbgbW+72dmj9kjftTdTc5CllP+l5wr8eq7n7mnPSLe7fqJyfeuGrht8Uiv3Lo6i8l/B23qQ+q+2EoE0816gliGG6ILPYdQDBa8xTXKFGmRKgy1UybFxgra2Bw31OQXZ4VVScrn4mvR2ozZGU439SOYz8sy/JYH9u2PbZHYp0Ffl0T9MvMC3zHMIwhxDCs9/s639dl3rf57lo9x2mdIxMfOjdqX3BPiLcjG54i7TXuvL/4mTY1VUVKIjjOulESwrh74Nqrem2j/r53/+ZM4H9n7bF34/4+7y72XlVARPBWB8J5HAJl3AlC56ySUiKiQJlWMSgaz7NDttW8eaZMECm0r7x7CsPz/GEZKc5VTOFII7wf7vPC1uWxPR7bI+l6zfp8f8zLOt8L4unhkfX4EuLQM+hMfN86QCDCvnWF8idORu26nvaHtJk9LFOyZUTlZABEZn1fa7sal111qR5iM7/v3Z8e/7/ePqruBXe+m7pWx6H3Rsah90Lc2MkoiURSIoFAKcuao7xSF7fVdF6rsc0zX3vhWlT7gI8ShpcdzyvGuMdu9H7wfuDlPZbbbZnnbcmLF2zbtm1zvM/xHl8CO5N1vpdtmee9JLM+x/scJyXlPIVlnpn1ZZ6VlGyR2UprEjX0KTOsUnfG/eRnStBdidSMOc0DjChyd1KZ5b38Exf/8sS4w2/NRPB34/7uyEw96wYoKSWh1dJbPXq7jJ2SEpCskrZBQCrqnpbaozJ1HieTpI6nYmZuOUTDeWPcWcMYjf0QQmTWvc9+xoh1XpONyc3TZVnWOe1f4r1vXd+7GIZ5CqPTQYrg2jEErg8xDKFzpjWScJ3jHO9MfLzH8g+xm2YEhXLsU2bYnjuQKR+Pye5941SWdlVmeac0ad7epbpPolSWX8VK4J+NZ8JvMjM/P1DzFbi/S92JgPL0utUPIY5Oe6upyg22WpKQpBpEUZxMWfa6zCjW5u6nvnEOdepsqsb2j9qHEEOIyzzf54WXjLTGWePYz8zxnsxMaqFu27rGeN+WbZnndV7neI/xPr3EsR8mpbxWnsD7Ybz13g9jP3g/mNa4Vi/znDzP/T7HqcxzkTp9KmVtSI4V5bW6n3CvB3bUvUuYF2E9DsTepw0rAg9w7lhN+8/0qj6l+avh/vpZxN74Op/C/V3qzvb9cE468FaPbl9GGIGUkkQSpUQklnbe80znpixmREKhzMM+9D4DMNvil7it27Zyu3O7z4sSmmewscY5gEnicrvFe9zWtTRP13md4zTHO6s1s55an1Ist1uP6P3Q945ZH2+9VGa89cs8r8u8zPMceZnYXVYL8WWkKCA4oV+LzJRAZCN0w0s5UNL1Pdy+x2Q4FMO9qunfOt9OduuSHfz+Kb4u6PGloH891l/04X+J+LnwMC57f3L01htZrd5BTmsSEgT3rhJDL/K6RaoyNlUwPsUl+8bFbtzW1PpcloUhbrs+jXATjVTGAIyE3GCd471uoS7zPE/Jq8QwjLd+7IcYhkAYjA6E3uq+dd7q0DnvB+4OK4Z+mWcUuSc/V2vIAfAdPQRE4FTKU0Cm9KqW+cOO0n5agi9pxHEVvmyg8lvvnU656Mfh/u1k/96t6WPqDniYDxXyHyLO+K3OpfHWAwkSMi0Pj4KJJxAqL5PNUZqyjHBZ165v3baufe9YmK1x00v0fuAkdkRMc2rzVKkSrXFjCBxw3NZ1neN6vwfXxqHnJWtC52IYuJcgSHFD5DWbrECrpDdSScm3AmZ9vd8Zc4QDdqfAd+nfTE2LY0+TNc4Jy51rTR6nd1xmNS9FVnAHBNynhsT8Xs9Q/3Tc/U9k/Y1epI80Nn6J+LGQUMr6HD4Krh2dtlrupyHFoQcex53UXbD3ZytfZiWo0eegpBE6hNiQZAkXQpNqrHFSmX3cIPB9hti+B9f2rSvxFrbgfetiZ0enQ+e8VqFzwWgee8V9Yd5qr9Jc2H3vknFf5mWexxCKlh/3B/jqmnANyJSwDGf8lpGpYmedswbKP2Vpqj6rYNfIzF80eO9pZ+rHW9VvgP6kpJogMis7IGIc+tFpONgcxh2BuA6QAFFWKWNLI0BwUJL1jwW+Idl2fd87QOR1ExjrdFy9MR94rSaneO67oCneLEv7Ot95HUlW8eDa8dZ7rTyncBIE1/pGeCO9EpIwvoQSl1zmOd1GIEt8se+1vtZGAwARUx9Tm4gvA/ZUXpIJURzXjN8XjD/M6V4ZqINvx73dyvufm+/+Lbg/Jfv7vHu9kEH1s4ydtxqqiA2R9FYjcS8sUbYxmE08geCltMsqZWxwpTLTS0z/R9Nq7umSJQbKGBCSt9oJ7bTuW+e0tgJDg9Fojpqv97vTmokfQwiu9VpxRxirO6u+1VJJydLOqQTxJfBtJH9xcXLwTyODgCDpoPEl3C6zWSeo26Z7sgAA7FMPVI0EfPI+h9byj8b9KwMybwzj+EgI9Q3QTyWASIpnu95tLSKy67Va1mcbpRn3fDcgRGLcRQZdgOC8sbL0pBA6GfT01vv9AgCrkD9JZeY4zeMwOp1WF+MFxlzLA6y43cmrB/P01jwalZMdbphygEdvjdIpJnO/r3Ncl9m0plgGBGyM2xc6O0vsyWugETpob03CnTeiw9I09YKSxzjMYUXV6h2LeTmYqK+LzHwP66eDr8T9CvfXe3dCyZGWyrsDjrd+GbvKyQAijt4qWVcAqjbkEE1RdwJKg9mU8X44vnX9iPjqPOOpJvRapQFKEr1EnjRmUoozHNf5Psc7p+MHKUbt40uY4xRfQgxDKZeEc5xKKsEyz8fgN7Vdf47P7MDXZelBCUGqjHsjNM8RS/sSqlgGLl3zH8/XPRB/8FN/Ge6n4R0f7xh+A/SzupOocc/PAS88DbR7GUAcva2dPBz+JPppN/RCgADRNMaVjiq4vKx8HNsI7mGd4330NjToGxEa5Lk0eLBszhSIwbVruMeXwKsEG6VNa/rWcYAyGD2GwOF2ziaILwH4yyTUqDGOnog5ZmQPTVn+j8MyJSdsnxI5N08RiPaHO+vpTcqlrjbm2Fr9y3C/Hrwv7/eK+2vQHwqP6s5/lrFT6tDVqqSML6G28hXBydsU+87HvOSTVOb8IsjOqSqZx2GOkzfSKukleq3KYnqxs15iDMM6R1b3+BLGW9/3zrTGtEYqwwfWuL53461f53W953D7shila6IQUCrD1mH/tyitU6DqGczNzaTxrO77PGF52VSxLwxfvbY0i3NpaR+/8fsH4P41xL8Raz+Ncvo67342M4BSYrzZA46Ife9OJZdr53kmkh3f7+ZC6ENPVg17qXSEWqImbEiOruHR1jzx3ei012qdRs57YXPCS2Ob1hil+9btuLdueoklTZLbqYgEJwknkT9hrbNcUBmSJPapIhBSibjzusFQtVCLWT969/rgSvwpDvSHmJlvwf361Deoe44G7viNt/6QO5CN+4HW14hP3NfnXVzPJcaPSATAxB+Gn0oRGnRac9OTk3jX+T7HaexTSgznirVdzweu1cuyrMu8ziv7mfHW1yKeHQVXyypoAtly1MHE2vEDAGc/nwak5nB79koER74ra1TcVGVgqnYDH/wBuH+xmalLPp7Q9gboT9C/BCLjzZ5DkEJ6q58R+5RhuhZSffJ+aUJEIJnm0hDYIGrCjsAKJEBezcYoLZUhITn1d8vJ60Zpdi+8Zxsz9kMJtHPeAQlZtQ+LpQaUcscQAJXJwlw8ST3+KN8XkESOtO5LBFdt03TJ8i71Xyg3l4NZP4VA/2Lc3/PU67i/ivhR3etVJq2WnOxeqzu3CE98HxHH8uz13bgNy4lUDaIkrOcti2HwWmnCBlFL7Ai8VswEp4tZJaUy1jil5DqNKWdm6J3W8R5DiNY4EA1KWbdQeYsvAdJc3gL24XOAiESyVALgtbmpiq48GW4HUhkESIsQQpXZW90H6thO7WT2Cne1LxXsf2Ug8rWnvjrujnhW99Fbb7WU1UsQR29TycmglEeHNiwhYkOy713JxeGUAylRS9QSrZK8jy/BKhk6x4M6eZ0Cm+7tqBEniaFBDmgCpLkSOLLOMRkpUSoDiCQkCTmzZV+WvScVAJUBkkx8QhIgpT1DVvfkJgS7O44pNcZxqiYC1ecI5Mw5AZBvApAvlrd8lFiHXIr5Ok9+EH407o+vzY58mjvwwbDM4ze8OyCkHPeqYWmUjjd7Qbxc58w/l9hGcCd/3ztJiHkgZ2Hdac2DTQGRF7YmAIvoJRpERJCIGoBHezRCs4QTYQxD3zqjdN+7TBBXWqmUHG89R+KXeR5vPSByJn2CGMShesJeTTnVyyidxojw4Kl4t8YpKRuSae1uwLRG1d6vtK+7VEn77lkOCv6s5LT/0bj/wO0N0J+UHBdV9VbHm63td3Dt6G2uDwfGD6QfG6BOa1biGAan9eFsQiQcbz2bDQTUKd0s4W5FWoXGNzwXNlqBpBoe8WRaA1TcQmXKiYTQpYVIAklIqQyPHWmY+Ix7HYIknjjbyODaeLPL2M1TWG7tPIVtflnGLoZhuXWxs2kwV/qw+CxCXwd5Dk3UnfI3SP/hgcifuf0S8UPh0czwgL2dYcTR2yov8qLxAOdCVnclQ+fY9HutPGme98sgOgBLgsfdxTAgIvHskwC8bp5vRAPgGzHe+o4gNDhJEe/Jo0tlUhXduYJD7k2JMAIiYiGeSAKJ3FTNCAIYRCTwKq27HW823uw63WIYlrFbbl0MQ7zZ2HH2vyjT+cJxyci6nQp4qAfHkoN5Pyv/f+r+adzfE3c/zERwwd212mpJe08LntMnK+jrU5zWVkvfiEmp5XaLnQ1GaxCWhJISRMMDwOcpcCNYUzIzQZPXyivRt26Ok+H0dyParrfGAcnsaiQgEEnYA3+ZOHbJUqaQOVHb9buZAcS8WDsgakQF0AKQwDSj6tAvt3a5tTEM904x/Zx1PLrGKE1pVjDM++LUsVj08qd26teSpz8/GvdvHLP327i/Bv2hkM7zzGTcARC91VbL0wX29uq15QqAiJKQCNPEvEZ7rRTKxrj4EhRbYBJEGDoXXwLnKnJYRiOmxa9dG8MQ77FBTH5GycY40xpUhoREQB5oAiRQmSTeUOEOydBjjjOCaJLJzi1LaxwgSgALYABIoFdicir5mbFbxm6dbpNTy60bnQ6u5cG7x2ZnuVFUQcXqk5RGaPUaLA3T+oSf3lT94sjMV+P+Hu9eZTgiInirtcwAE1ktaydTKL9GZvCo9xrAIOo09Immlxhfgix3CSJEdK2ex2FdZqO0pLSknpcYXNv3jsehIiLPLhaM5n5ToHwz4TRkKRn3tuuJV9Iu0Q8kVIZI8jEkM5NdEHDoHQSgQewAOgBPYBu0Wo7e3ju13FqW9iLwXqtU2Y5BHdyBzfGbclJFNO6PzpSX8h9E0r+A+8cnUPg14odCKqQqKUfXlETIvnfeaknpqXdUnVQTCEFk38yZLUpJKbmdtzd6iXC89dt9WpbF+0EJbRu0DVolxxDSxAEkDeJIOGk0rYH8UXlcCFS4N51n7c/N0NR+5ZqQEcQci8zfHRARuEXRI/YANwAeHhV0qu3eSF7nbHSNN9JpvbvubMsrE763SV8Ly7z9+9fg/pTpayLNu3F/j7on7hCRaHQl4g6I6A1L+8m8XJX9CfaIoJQEIkDksCMcnk2vsUqOt57zHNf5PvYD58DMU+DUdlKNTmuVoSZEJEBsux6IEICdDCojlWk6zxEYpGTZOU2g7XqUUgid5TQ7tcpvEPDc8MYT3AA8wABwAwiEnuCG6Am8RNuglmibg0c/qvtBt+tbwLHkrZ8/APevIf61nLDP4v4a4sdCQk54TKP1EozcSLXNleVfXhARCVObkLREJeVrZwKg1XIehzQbHs8WNoV5HOZ4xxRwpI5gkiI0CCQa41CmHiISssbdtMb7oek89yRUg75JKoMlC7LIMPCtaNdq24jJqdjZSfecZx+NDlLcuAIgDgA9lD6nEmHZ4y218O+N1lxevzvkO8PB2PyH+6dxf5e6EyFRHPp4467TdAJPMoM55f2s69kvHK91OgmlxAbPuF9uCKAlrtPI3f7buvKqruMtORAhNPuZ0CBP6pTa1gC8hDdv7GdKlB2VyUEnwVUjlaOsdV0IXYst2x4kkspw10GaNl73QQom3gO0Zx1/Rd3rJuy58Qqnw7/Pu7+d8ftN3p2I+1a8kUA1680xc+a16oJ7GBJRKlNWmychG5JKSar9UFUh0suIEFFL5LjkOo0xDKPLFCJKZUp8hlRTBd2RjTuphjuhWOAZa0ZfKoOIQmhARCDvh7brgbup2LW3Jr0NZtwJ00ByEnyFtuslpzzc7NzZIM2t1uwM604s7hUA94LKzJT7QPVf+fmbcP+HvXut69nGjE6PTo/ewr5wfO0/LiU7xlBn1kh5na/p6YdCRAF4GAy4ix8iNyh58SafVvuSu3wW942ABJyhS6rpe8cJZEASqRCPpjVC6GI2SuAEJQIAqYbrAHNvWkOqISHLAd8NfCMqRit1r2Is9T2k0nusvttR5/N/fxPu1+Pv9O7cX5hYyT9VC/WIdI6o1Pie/AxB/WT9B/caUpccTM3+BgfcARGx+BlOiw95DaZJ4+gaXnaBI+XL2G1xeIn3MYS+da7VKAvxrMEi9zQVAUbiiTMkAoFpDa8EXG+kGpSSVMMvIMQa22xZds3PQr4/PjRVD//9Ier++NYUsfrgU2bmDXUnIePNWi2lPADL828x7ldQK4gv4s698efSY30oLOP51KMnOlgARCTE0r2aFmPSlJapyetLTk5tLxn3OazTbYvD9tJt80u8x7br+XtnXafT2yRzQwgEpJpMuWTQqxIEIiA6cXoNqGey63P22gWXn3Jz+NG4f+X2mpm5Zkq+D/en0CslR58yQ7Jd2c9g1nXVZq3+XKHfDwnRa3V49uTULyWvkL9zyAgQoVfCy+RnJo0H4o0YXcNdQon1l26bwza/bHNg9Lclbks0rdlnVkog5hpVcEQABF6QRypzZb2M68jEVyhnIT849Z1uxHwTqGxP1UT9+ZGZr8f9xPRr45veh/sTdUdk0EfXnDzM6JrR6dxgzSBfKX+Fe41oScjcZ/Xc2l8qSXkkEGqfX6ghpNE1Xgnb5O7VzHpZkomlfbm1DDoT/1hetjlscdjm8Fhe1uW+zhHZqJR3TXsARAIwAAZAY144j5VeoJTI9oaHgaNE3pc7xOETV3vM+1ILyvvuJ15+/xrc36gAn8L9Cn1i3duT5zZKj66JN+uNPD11ukLF6KHQItpGiIu/vxr2yt+kI8oTfNXvyDxYJRPrDZbu1SPuOkl7UfdM+c76HLclrss9hoEEtl2Pu9amXwlgESwArxvOs/B1AJbzCwhcqy2JNOBJolJSKsNjvgvKWaxzo6auCZlwvFaLQ434D/fP4n7ClAdq5HGo+1NWS9Z1IoQzrO9AHwARLYIX4pItWeFf/pwdDerc8jvhDrDjnvbFzxjBvfqTEed26stO/DrHdY6P5WWbX/h4vPWSkAOUddtRZ7L7vHUALtPPEfcRYcj9TdzhejAzJy9etU3rc65nnn7+VtyfzsPxWXX3Vi9jF2/2ED3JPmN0TdVm/ZU851t0eUiIwWhLQqYhyk/iMUfu97ciBKvkroX5FADQEgvr3DDl7tUi8NPJuN/ap7hvS9zml7SfX3gappq8BqDNeZEtgEXseZpV2HMKhpxOM1Q9rOoId+3GS+Qn+/bi5ovJr6vGH4L7dyUAP2X6ffMRVNAcAIo3q5TEM4+oJXqrvZFIeMT4nc1UkIjBtS2ARDRP5P/4fpWZISSv1W6BikkCQED2MDvxSqT4TOVnbIPeSO4UK5aGcV/nuK33dbmn/RK3JT6WlzlOSFB5dzSICoAQWoAewAFoxAagAbAAniAQLrcuEJYEsgPx+6cuvGN9/aOdSfA/dzR/xEwE/9z2EdwzW7A/uHKIiAR1+sBTRN9spuaUcUSJqBHdgfhjO7V6W0S0iLpcqXIzAKikLLjzzNeJe4mTRNsIqYxS0mrZ9270lmdW4tGxPBBpm8O63Ld15jUREvHzyza/7LNEASKCRkQAC2BT0CUPrpWYxgJI2Xb9pNSNNR5gJAyEN8Tb3gA9MfykHI/clypSvehnq/sP3A6oX6h95k1eOfdYV14tBJR5YJ5EVABeiA7gNPHk9bZgBerDdQ7eHRHTMvBKeCN5Dj1JORxpBM8t461Ok8x4O4bQdr1pzRjCeOvHENY58qo427aty32bX1IwPg4AgDkHDQAkogTgAx5rYhu0AjsCb3j1NeIRVazrbOVZ5suQ1VOjs3ypXd133Euz9sz9f7h/EversJ5jIvs55wfn15y5PxUCgy5zl5DL8Q2DqKRUSpKQQGm+CqmME9oe3iSjUD0CAiTKrVWBAk2bF2/S6bKcks7SXuaL7HvHEwrEe+SV+rZ1XZd7MvTTbZ83arfQaRocnsnMIFqBvDIChzutliglDw8PUkxKcbrYAOnmcG6qXhqmv2yq4s/37j9wq5C8kvsmxlfa310ZCEFjmn6FLQ0PEeIFuGMYltttnkLsxjj0oUEDcEqoqQ1UrXpKSaukUhKJlJKS0BNMGn0jbCOskkZpq6TN6LtWu1ZzS2t7uAAAIABJREFUmle8R55zZltXZj3ebLkV8N0AgYiQX2VFdUtpRN1rG1zLfU8v8d52/SPeS1awg5O6Y74HPi9/1bb/ZHX/5xaa/Czu71L3L+KeKZdZ4FnpNSIHs9Ni87khaNLUAxXm1d90uANDPB6K1/dWUqb0d02MO29KSn7otPZajbd+eol97+Z4v8/Ltq7b/OJazfNG8TwI6/3Os441eZWo0DnXarZPLO2s7pMRnDbHqZchRBb4IYdu6o/7pKn67Pgp6z+xm+kfwvojE+U9xf0tdf8G7imxDgKw4chGlnmDyA1Bg9gC6DKRZH2hjDsrtNcqTVSNqJQEJBKSCBuSNsdnnNa8KSl5UjHOCeMVJ3kdViY+hoHLE9BGpqkQ4sTaX40LodL8HW99mo2Dh6uGYQwBlXmJd6d1NJoDNbfdmmd2K34/qO4/D/d/aPvgTKhX3H/puvveXeDlI7iUVP8dnjtEy3n6R5Ebr5o3AJ25t5A8D17fAQARSSR5ZnfRt+kTSmWM0lxJJHJ8RgTXznEKnVNSGqWVlN6macDKZGBjCEqlxoNR2mpJSLzwACJoifMUeCxVCJGnNoA9cZl4Xct5CvEluFaTalDgS7x7P/gclOwP6l5F2dM/T6kA+/N4CtNXN4W/FfflkwJf4fdrdT9SfP3zKe736aJTYhUrvcp6f84TLm8Cu7R7q3l5PSUlErF4KyWV0CU+E4xIswcr2bcOEHi2gjTgNd7neOeR1IBotQyauBmaJtRuUBMS4TyFbZm3bYvxzqNdoRqxvpPLszZI2XZ92/VeiAFgROjO6p4fYupsqivCqeR68B/un8T9NXPyjPvnzL9a8ib35SGPnCvZhNxhec2rKbdyQnJaF9x5yTGe65RneedNqX16Ap50crz18xSE0DxjR4x3Zr3vHSe28+KVnH2QGqANcrq8JrRKrnMsGs+DA/dIYmW5gYhUw7MbMO7sZ/DkSPILP+jdf3Y30w/H/WPe/U0r82pJRfm1pKi7ArCITX2FJ1URrJZOJ2MdOse4IyIRMuhSoiQ0SmvixbWFJuwAvFa87uQcJ7bpXG14vgJOI4tGT05NJucgNKl3dtJIiMG12zpv27bMMyrDd6AL8ey3oOl80/kSfb9hbnwc6sZ+V6iRLiWnk/96775cUoI/unrHB9T9K7mnY6BGA2hiUT9/nFyQPiiPVGJ1L7jz6TxDPAclNaKSkrtXvUTHHrpzoXNKSWuca7VpDV94dHpyKho9Oj0ZUXCfNIaSfmMEEbLAr/Oa1P1oPGpg265vOu8BPAB3NsGZ7F3On9ibU6sWqhf+2EDk91L+8RHZV9w/p+6/zz2HaLi1Kkt+b/1xnrcI8no1jeAMAvYzVXVAAxBfQugcIXH6+6RTsq4XwrSGEBsATYIVUxLGm01azqwbwawX6LnQKhmHnnujkmU/ULuzXqZ+5z4m3lehmKOWV1Tnix4rxkXgfw/3z4bz/k3Qr8cf2fAA0efV/bPcl9JDZXv1qvuZwEseWIFeCZ75Y/TWKikpzd5BiGneYECdw5EW0QDwuiASQBPyvJaA4BthBQaT9lcbE6Rg7Q9GeKu3tJbTU2TzQ2Ua45zQPs/DcbvakiPTJ+Lxcnrt3n8b9z+L+PqTL5+prhXbX6Puv8H91eo8vf7hXOIkTSW4LzPebBz60VteaoHXJOObAPuZjnaqkJed4YtSWtWsI9CIXmIc+nUcghSh1vgmD4Ht3DrfgSq092BiCZsTT2vD0+v1iLyvA+3wDO76UheTf3A2X6rufxD6r01G8G7cv1zdv4B7eOWDFaDyIcMrKXE/OTV6OzlllZynEG82GFFmF+PXsIPSEgHAtCYtB9IIFv6OYHKKQ5CTEfMUdnsjhdM6Dr2UTyImux6jAJIgmoakr+aUtJnfUkP2mOOR5fwvcTTtVX34Pdw/a3///e03XE3F9nep+29xf3hYr7davzLZ4IwKSUrp7x2BljiPQzCidK82aelUqAcBSkQrMA69ROTMYS/TbI+hwRSINMI3gtMTeLUPRALR8FpOiLx+AV9T8KRlRJKzISxAzxkEeat/8FJ+KDmdXf38Hu5Pj3/4duX7U03Vf0Dd38+9VIaXdVdK6jzjklLStZpjKdyRRFTWhcz24Woo0rKokLtX0Yr0XM7FFVIZgdARBCMagI6AXXvHU5xKDA1OTgUpeGQTR2EQEEpUifhukZuhiEBSUuo9SBNk8wR6VyGvrMqrJdf7CAB8Mu7+lJh/nePPffIPEl+x/c+p+xvcN0JzJiMhWSW9EGlgBCJPrmsFSol97+JL6HvHeS+8PAHkC14sAb8npNnF0jRQ/IaERKY1ApAXeJIAHQGrOy/ayg91vky6g+Q7Dc9EqZQUQpevAogKwAEEKVjUewBTGZ4ru/XnPpS88fvFZuZLLc23JIq99vE+MUfkv6HupxJerzR0bp3GyQhOjbxugXAkDFIYpUdv+94poXHX1aMm7qoPqXvViPpWwMhi7ttKuBNoQgnAuewNCCK0JEKTeqwCIW+eOImNTm9c5oDvAdpnFv8k3Jf4zCtnHnn/uWbmi3H/Jcrvq7QV2/+mugNCQ3J0OjR4Q+wROSOSc4MbAJPTChyPhkbkMf+egACI0DbCtEZJCVTmZKxagQAIICGtVcbz/GJhjQgAJAAvyKSzuW8QDYBvBA88HXJKI0+zwbWC4y2MfoPIC/oRgAUojYTTz4e9++s/Pxf3L2b9iy5V030A8Z+inA8sJnQsInIigNB968Z+GEMInetb57Q2QktClYeK9ohpGnXEjiCvM4YpVxFTYCNhDQAAXgge7ZEdOCCvcI2EACqvGMasc0Ivj0UyiJqQ88nGfuA15r0f+tZxD5cS2hMEI0SFKF4O4II1PCMbU0WtTsP6AL8C97e3f53yb9gqtv81def7Po/RbkiO/cDTtz/mhSfDmKewxYmnt45D761uSPLAv5JYa6sRgIBpxWNetwOhrOkODtJsHBXuqTIwXsU8z+MQjQ6EmtC1Osb7uszbsm3rnFLElvsWh8d8X+f7er/zorAScZLCnmb9xcNB9jznkuLU66qI9cuP9eFTuD+l+f8p3G/g/m+pu8sjORCRV1niZMPHPC/zvM73dRoZ9zSqaBpjGOZxCK4lkknjAW6IxeQg417sfMIdALEB4OyX4rSxMsPF+XCK2A2RkKaX+Fi3bV0f27Yt27Zt2zo/lmXjYX73abtPj1wtYxiM0jdEr9XzYErmGTPWUJzVqSR/vOe2HRC/bDTT34f7v6LuDQBPp0FIMQxbnNJCNMu8retjWdb7nYmPYVinkUeyruPAMj96q6S0ee4uHvLnABoAIJkhOZgZzPbd7lbn7CgmpeLQdwQNlVzf7bE++FOtc9yW9Km2OKzTuM5xncbl1q3TbZ7CPAVrXCb+yU9+x92sFGm/ePfn1r2U/of7J3H/V9TdprQwSsq9zNu6Me5pybH7vYg6L8MUO5tWph762NngWtsIC8Dxyi43Z0uDNYUMK8fL8cFQ5vo4SqwDWG43vkXMqfptj23btu2xbuty31m/T1uc1um2jsNy6+YprNNtuaW1s0Pn2AgVOBH3g6N3r2pddS5mB396de1tvnqlgC/d/qER2T++V5VLOOqCiN5qr1W8WV5Sj1dc4mR0lvMYMuVDnwqHfrl1PDA0uJaQePoubgN0AMD9naLh5ZZqpUyzcRhRBLVWdy9EMJoQxluffNS6PrbHtm2PdeEx2sVfMess6sutvXdqLZ9t6HmIKuzIntS94v31yEyt5XB5+HNx/y7K32h4fGgWsX9c3XkAh1Fp3B0nrPNwT29kOea12JOi32zs7OTU5FRal71L2WAWIHbWA3QZd15kr++d07qOcgiE0GA0utndTlJPAxA7y7Ouxpsdbz2/9TrHOU7phjONvFI2G5hl7NZx4Pn31mlMa8Z3lon3QvhGYOG2wH3U9+LUi4zvVfGg+RXt+FW4/xHba2HTDwaUKrb/UXUv6+tZgVqm5VR5JowyTMlqyTVhdDp2vDJ1VywyM5cWqu4s8XK+MnVOASBnrfBgJdxbdwC8eJMRodnbsgyTBQhGI4BtRHCtFei14nWx+f7DN5Z1HJjseLPrdGPQd2MzdnwLWm5d37os8IfWJh6LMLdeD8Qfnzo8k9uvfxPuVxU/8f2D1Z2lnQgVI94ISWiVtI3gAddpflMtS5IjU75O4za/MG0sqyz23uoOYLndbjk4g8qAaMZb71qtpKTKUrQcn0l+ZpfLFMcsc2crycNbrdorHlvzeLMJ+rF7zHG7T491fiyRP95y65Zby60LTyBPbuTSAi2eCl8vefrzc83M1+P+2gf+SO57xfY/p+6IwAtK8tRzSkolpczos5XnPDB2NcG1LOrbypOV3h9zXKdbNg8dL2tsERl3LwRBWki1753XihcoLihJgCBF7Kys/AQCBpmMvhVpVkqefUlL9EZaJYNreQpVniQ+Leq0xMdyf6zLY5k3nlzypUtt1ps1iF6InfQa4r35WRqm+zPFZeWS88E34P5F6H/9LGJPFb0c/+yMyDJ1DFPOG1sanssuCapWaXYuq++d2uaXbV0f65Lm5o1jWU6MLY1EDEZzg1UCcFOVvbs3UkuUco9/sLp3tANFAMG1jLvhSW9k2qfPo4T/v/bOkL11XAnDv2XgwIGigoaCooKGgqaGhoamhoKGoYaChqaChoa+YCRZTtJuT5t2u889PX6yiZM2bvfVl0+j0YyR7FW2edjmYV9vx7ocYYm479sRPI+BMLXsfGwlvNF3s9Os78mj3Av54+T1R9T9y7h/VyimtOZ3iP+re1U/cqZKJ6WMxUp5xx27dnbb2UJwOXnvxj34PfD6jt+iug88WfStnXpLvMIqxYCoEu6mNjwf4KEVM7kALaKTYpYiu+cKgGWYuJ6wQFuJzLrVkit8zEaEqd3X2+7n3U+pErw/tnBsgdHf1xt/Aiyt4vgMlca9sOP59pytpvtwPfP09stJBOHPIhu/4nhL6f8E959U91xUI3oYKSVvsmYfr06Bt0o6o3sj/WD3ZT62sIf1WJfdz4xUmNqVi9SNHSG2BLNSfUzUEiAq7uCuJWoq932DgRifkWkAKC7PywlePIEmYatzGs1jbzYiO5kw1Pvq9rAc2xpx38IRFjYzcRo9dhOhvStHU0Cb+ca3z7x1+4rNe5/d9/nv416e+VhwpmD759Rdpgcn7qmsQJT2u/JgRk+93ebpCOse1m31u5/29bbObr+1HPibGyUJLaJvbVR3iqF3qyVvyRNFEI/YzzTKRsSgBpAACMBbtg0mf1VFB8+fMy7hztOJbR6O9XZs7GdW9jM8FNcUM50IfWvvjEr59U7c/afMzG9OC/tINtsvVneug8elBBh3tjQ5/ljWpLYCudDANg9bWI6wspHgqAgHZ1hHtUSDyGuiipERFZFsaq0lCoQ4D01xj3P3KiAgNLF9PCBXKKhQU9J4FaOiVkvX1BwDDUO9zcMR/B6yfWeNX3c/bvOwtIprM3H7mujSCT80VS0WBMpRAdczL6pE8PuJDw+m61NZbgXbP6TuuWOfTO6CMBaNyUV6e6ubWlt1arxvbZjaLax7WDkQua+3aN+n1hs9NZWthEb0buwQudYjiApINLWuMJqZEyaMy6vesIWBvopxSeKyrBK5gnu071r2VmtCZwQveHFXM76S3Y9HWI+wHvt2bOEIcwwZtXZuVE+wtpZOahGvBPMFXKaq6UwB+x33rzIzf0jMx49XJhGUI/M/5d3zAhP3M+LO0uVUldW914rD8Kz3rqnX2XHIL04TVxcXm1obhvrEfeyG3I+SBKIwSmczk30vAkpEV+HaWs7H7LXiCaVE1JRArwRPWKOzUmJqKrYxbGl2P23zcCy3nS3NFtjMsLOfGzU1lcVLUto5aY0Rmvy3KaazcD9nfbgF+GoVsU/5gY+zfnfnq5f6iHj443l2wfYPqXtV4h6r5EbcyyVVrrDOdpnV3Y/dvsxH4Hmq2+YpLuMPdRjqqdFWyQrAG82rRRIAkYAECckBfjzpis6hF4KXVxGQ11NZ3Xmqyp4qlqmxcR1gblSY2rlRvMx0LLd9dfsyH8Ef23ps6xGWI600sZ+xJGYpOOyDBcSJ3JP1cjSUZ+4xT3dfpO6/HPfHrIH3X/MB3J+o+9OTXz5z4i4j8RyO5HkqL9rnRc0YeucEsnnYl3kPnkFPCtoyfM6IXisOvQ+IFrmrY7RLUdrvJBOwAZglclzc8R5WQIGQpT2bGb6M3mo/2NyL+Fhu7KYOXmli+x6W3Y9haJdWcTPXRuuZ0HE2wYNs8xa/q7qfQJ+fAZcPg8j968zMq437y3B/dFxPz3yrun+Be50asuYFJjYzZ56MVtmy80ImH+s08l4K7v/Iy0zbPKytXVrljHBNTRDj7i1BzADjtgmEVGzMy+quEZ0UYWhrgGRmgAA08ZJqmqrqc9mLzcza2oj76o/ldqz+2JYjxKkqOxkOGTkjbCVcEZz5NZGZHzEzLyD+HfrfGgP/hPsnvfufcx9xT36dq/VW3HZGa6N0bKKUNV5LThELUxtZ99M2T0fwnI/FWsuZwMgZvIS9EFXUUEIkFft8AxUGGBEJoJfojebSBvykzFPVZNzPzxmrXYU5I3Kbh9PJhDmurW5LSiKofWtnI3qtZsK1tW8tHL3l1L8z7v40ev37cf/aUQD5Ne/+LuWxvy4i0sW7x2rXqXR1jj/mFjScPzP1lvMQ0yT1dqyeu0By3D0M7dRUXd1Qxr0Sih0C9/mla2EMBIQYI7IY/UyMzCBSMjM6pTawxUqLAILz2nc/8m6mI8zHwvNUjswsx3Lj2XNeWHWEYRiSbKfLKLw4PnD/gdnqF1dV7+7/TjPzPbh/Ut0/yP15EnMR0hyTIURbCUbcPiys9kamZaaBWd/9zJlYORDJARDX1ADYEjDu1dnohjDuVi2mhgkpjegqzDuYMNXeuATdeY1JK2f01FRrG/N+j+V2hHmbp2O9HduaIjPs3Wtm3be2VyLinu36gw3PxOcp7Onmn7IOCJ+fqr61MPl/g/vrIzNvcE/xf/jp3bkDDGfLsHfnBSb2D2zc/djFtPL1FuMzKQ04ByKbWiPGZJheCJVWSREFcs2mApjUTgkIwFW4tMpRMvsQcbcVGkRbYU6Y6a2eGxWGlrN8ORvsWG8R9529+8JXxYH5qdG9EgPySlPk2dTmnINGuJOiX+epmNeW7u4g4m/Od//luL9M3T/CPUTcY5sNKTPlp7RraSvBzUpPyMKSYiB+D54lll1yz4mHCJYEJ0VyMzMeYvymadsqnB0TABEgNjtQCjFOVaucESnjUIyRmUrwqiofx3Lbb+0R5uTdfbHGVHNkZm5UX4kWgOM/GOEuac/+Kiv3BX0sAzpX9H8RSU+Jf30tsbuHf7KV6fjhuPvpLgARpUQBGNMP9UPQXasY/mMz0+htGrccAAnLsdw43hemNgw1b4WGpO4WUQGoiA4v3aIkZPHOPoFveXl1bS0/FAiK8whE2nFSCZ6n9krwwAtDu9/408YdYT7W2xHzItcjzDkdkg/GfVYqV3C9qvjpYK7DoDDud/9eMFV9ys2/PUI+ep2PF/yxX+FNAX4h5cWZstd7memeFTSn/rK0x5AIQza1+zLHZKww78vMSzzbNLKIDoiYcG/ZkEQ/g0w8IBOf5TOCxsurS6sMIkLsn5PnqWWKmDOa5wnrNHK08Vhvx8JmZomXd27vqJ0mVncu50SJ3ww65LnEaV2e3H/j36uqiD3Vzt92PI24P73/Adx/Qt2B080RUwcySu03TtZThDuvqsa2HK3d5uEIc3Qyy3yEOQl87Zp6wLgsagB4xZ67EFd5KSdGYs5/mMhD4Opi6FLwMqp7zndP3t0ZzQTnrYOcQRDt+3o71tu+OvbunCo8N8ppiuoeRf1epRPaj+cf9Pz6O7xuf9DvV/enF/yHl13SfUHzpZTnM6mlXmyZTRRxLzdlR0vD0l4JzrmdmipM7bYkXQ9L3BjqYz2CIc2AFcCsFFfgiAIf0aFSK5N3jxgZRA5Hco8DXabNiLSqyhtNWsuT1DC1+631Y8cBohifWW58STmDwGnqhegAZilS65DEccHw3fXcj4SLzz8N/yvUPXxLIPKnB8Af4v4z3l0U70KEAuEuW4YnqXnHKieHTY12Tb229ggzJ2AdwXNW1n5r2bUPGDfASkRvdC9El1vO51A3X801zs1PVWl51SLGqWra0JQz1Xqr+yqmiHFGZG/1FpYjLKufdz8ey+0I/lhvnECWj6juhGmh98HKXKeqUFzYqe7nZ8A5Gr6s7t+zpHp8a52Z8Ezgf2NG5JkOiXiuMXHQPQv8meyetof2SnDabUw8XG58Z5uHqbdLq7gUNQoEQALyY8cVOAyAAbCcLnadGaYLAwQgiGXd19a6iueykfi82JRnEa6pOUWn6xpOAOaqG0cIcckpzLsft2lkP8Nxd4uYcE8QP8TRy/OPMg94/y1fiMw8FfX/BPFPJxvfnTPz2TOyeC77GVZ0o7RVUklpaqOEtpWwFVolORmGNZVZ59ttHthITIQDbzMlQkQCWFtb4t4kEw8XsPKKDxBAVfgZTiKQhKz6kXUeeEZyIo1340zoCLdpDMOwzdPhl32ZVz/nhBle/5o1+rFrspkpfHmp5lgMSEjGpuT+8ur0qi8vM31z2szLKhHc4f5Z+17SfUHzpZTnM3mXag7R8JKqUpKE7OqmN7IXohfCtQ0QxbapRjoj/Nhx4I9B924MQ+0odl7XEoE4oR19a50UPYEB0AAWwAAogIrFkqOTkJACEJhxF2FoTWpkYDC2aJUYN9QqoafeToQ9wYDImTBh4E1Vw9pab3QY6sm5rmuaWndd493oCDuAiVDld48Axy8sDrgMALi87uHrRer+OtZfDPc7F//0zodx/xl1zwkz0R9LNEpb00y9dUb3lXBSWBItxQZJ09BJZbhzam81F72YnNv9yB1juO26k4Iwzgwo4T4g1gAVYg1QM7sAXJjyamYw4+6k4HQxCVADaAADoBGtQGd0T9CnBh5snyaEMAzbNPKxtnZWapZiIpwQZkK+w+1UL979YsbfjLIX3v35vy/j/ud+4N8//iPqjkU6JKVVT4loK8Gg91qxtFsSTarl2xPMRky9nXrLK0rME9/GHklGAwIqw8T41vLk1SLq1OiGjQ23oyFIuQzcfRugAqgQ4/KqEZJfz5NdXnZVirvncS35IU5tB6465lu7zdPa2tVOa2vnNA75liNFE2H1uJyUsL7Moy8hyLf/fVLd3wlBvgj6Ut1/QuY/fBRs/4S667h8Hxs0Zsh60hH0SlSIVqAlYRFt6u3B5oHbgGURnZVaW9trxSF1Uxv+6SXu7ExsEnheeCIsOtsAVBD7MRmAWWIYWomoEU0K7PDSVZebhfA1NAqBTG1MbaQyFpEdPOPO/dJmpWbd9RJHACeFThRf56inkF+DjncW/wnxX8D9EfpPAfQW7k/Rfw3i/3h8APcfUHfAiDs/iC1JES0JW4leq2x1OKmLVZ9LnPbJPMzEDnsIw+CMRhRIBERAiFIyNtxkZuDQO4BOfqZOJl5Cwh1AAsiUbiARnRRLq4bIJeQV1l4rZ4QzulfCCuRtgdwBytQGpZQSKxED836wU6Od0bZCTG1F5tK7Xy34xbs/zC5e6t3fWnh/qX1/PPOCPU3vr6p+7CjY/hF1v3sHRIBc6ij5HCEhrb4KQFshc+aNXlsbhsG3tteqbjvuaQokgBBlKjwJ6Ix2UgwATeK7BrCJeA1QJdwp4R5jJlyNI1Z/xwuIaWM3CQncUY8QlUEiUhWpirkHwq5rSEgg4g8cUpVOU9XYWvWKNWSyMZ3DJwMAyvvp3otwf10s8i2sf7TN6gdw/xF1hwvu+R6lzLGyDXx+DSAneCESt2YnVdVtV7cdEkll6rZj1tMgAWc0T2RtMiS5WV8kPv1wgUAF7ojIOQhhaM8W8nxLFAemlHXbAQEKnG8eJZo6XkPddvwsqarvR1SmbjtTG6Ukt4O1aTp6deD5r/XUzb/37w8ZesrHtwUiv/34/epO5TvcvSGiiKF4YI1HIFUhIqkKpQQSSCiVQSm7rum6pu/Hm1+6rkHJOMZfYVaKp7BtKm6q0nqTPTufRXVHQJkGAEAsDry2tiXIUXoERMGXhKSqrmu487y/OZRSKsMq7m/O1KbvR1ObZQ2mNn7x3FObp6r2GdB5kloK/OMAgPL16e6Lyio9ffjLj09d6h133+3dC3d+PgckYiq6lECCEed8mr4feQCQqkxtkKhuO6kiUpNzfvGTczwJyDO97N07xJoj7kngG4C+EmxmRMT99O6svb0Qs8TYjBKjIJOQKBFFxh1QItPMZ0hVfvGMe9c1fvFd19z8QqqyWnYAvIP2fe9+tTdPXvll7/5qgP5bR8Hd96v7He75CYGkKvYWKCWpCglBVBF3gcx63XYosOsaUxuWdsbdL14pmVswIQCr+4DYpWhMxeEXlnYAS0KmVSdK/bIzZ9nPXH4ViaSqjDs/DCHwtfHw42tjjWfceQBYLRuACaEsNVPS/oa68yVh+k/x6m/B/f/guOrs96o7Iso798JfRKQqBI7USM4d4zt+8ShRKsOKzrjXbVfiPjlHqoJYqR0R0EkxFerOa6u8qsqWRqf1Jkyz1epUdyCEWSlOF0NMe6GIUCKQYB/F3p0vj0Fn1lns85Dga0OJLcAAkEvN4JXcp7PSh5P4KPV/cf8k7j/j3e+se35Qtx1wjCaqOys9Ts6hlCzt09DleWEmzN8cG4lkbREhrrPyYhDjnoPuNUBLkOevCEB4xR0AAXohllbNUmBiLIWQ3nAeBEAERMhVVQmAgFvIA4FFbAHG1Pjp0Z8km56fyg/xEfLs3n+7mfmhRpOfwv1H1P3uDCgl8/3zEs5XE48PHgBACTi+L1LcXkqgRAkgIvYAsxQ5j0DzDLWYrfIYsCQAQWAsLBMngwCAwNU4tmnkbJl3bLQjv2PCAAAPe0lEQVRS0hm9b5u/OaW4lDcAgJR47Ns6u6rteQVgQPQXdT9BLgbRaV2ub1o+8xJ1/8ImiQ+y/mJY37nID/8WBVs/o+7F2wAapZta3/kbALwODDgfElnTQHqRlLiFdZ3G0xwAIiLvpeBC7zatqvI8NUffeVWLswnyqmrGqwKYldrmiVPem1qzohaR7yjsXd04KfzNcdwmv0BJue+7c74yDceIGHcs1Lm04w9mBq96fxX4NDBftJvptVy+/Hif5j9JgijpvqD5lNe3X/aRM3jdq4qIjdZd11Qk4R75RDSKyznEEIJMuTGN1scW/NglfPhF1Me55sC4s4fhfARW9wbAmRSfwTiLlVlfARCAl1ddhY3Wrm3iYLrDD8G1zQiw+iUjiwn3YwvO+artuTLCADDLMjJzuckzhzu9Lz4Enhib36vu3wX90/PvPHwD9z9T909xL3nWV7wTk2SUfnwPQrIIXDqm8DdpwDDutT72bRq6LJf8ATLEVN6hS1lidaHuFrEXwqZsAo5C8nT2BA5jNY61tY3Wq5+RCDONBXa8l2r1M8a+TxFhpeSxb/PNV23vpOAkiDltl72PzKSxhPdnik+AcpCl6/z/UPd3cP/DzIJ/hPWF3Fd3q6ZEjdbT0HV1cxlnCICohLaIXcey+nBRAFJiVzfHvvmxO4N4iBXiCDAr5d04pA3aNbOeWsg7KXjyKjGuMfHDZBMQATTirNTuZ2f0FhYS8nz6vMG+HycEf3OQPQkCAjZaH/vm/VK3Xa/VgDgCuNRQAc/3SR8aDPf9mcsL7/7Bl+rMfKe6v77R5B/h/vbvUmD0Ne/+Ae41oSh8OffVmIZu4np1F6zJKG0QWd3PQXC+MTS19m5kdU9IIAJqxAFgItymsQVg3E1Wd8Q+tQvmGvDcgYzDNfGC0+hxRnAW+7Z6pWSO/JQQTkM3AHg3JkmOTzVaH0dY1lC3XVc1PcEIMKU3KH9MNG7RrJ+UPyX+wv23qPvXuP/GUMxLcf+kuv8J95pQ0vktrO7ejd6NSNfvJTJKtxSLy13eKRn73urVz8cWXNtkC4KABpHXmLzRbXIpHJNpATj+3QC0FEPv7GS6uLB6sRkd4mzENo37Mvf9+HTiOA3dCKzuhXdHcG2z73sIoe9HayLusxQyv6Z0M/dxmCdnnn69VN1/uY//Ver+Ae4tCVm4GSDJuG/zxC2tz+eQjNIWsSJ5kf0CfdfUe1hOdU+41wCOYn4558yYFHofMEZIWgAuIlmliWyHKAAj7smh8+7VbZ6O1U/OPXPSOA3dgJjVPWkvuqbe930La912HJwZUpbYnUePNiZpfT5/vt3p1ctv+yLuf0TVbzg+PlX9SXV/g3tANBjrTsdzooq4r77Runw1kGTcSdyvw2ZH49qGewes05g/3xHRpv11HO2uE/EWgLdocBd5W6SONQAdQKqtB8leoIzhyGGbxtXPF2uf3pFx7/sRTu+OgNDU+tj3fdv6fqxM0wvBFstJ8fTnpD8YpB9w72rObyhuX7S9o6Tkv4h7eeX/lro/nDHXqSoJ2Wi9zm4Pa29TuVD+FhJGaUtCysuPyrSTkFNvj30/wrrOjgM2zA7HQEYADsvUafMe77HoEGelnBQmVaGxAG3GHVIV4CS6XGk1DO22+qdzx2noHOHkHEBJLTa1Po4L7j0BazxeOC/mqYWZx7vRcJ2h5mv4VL77I+hPH/624/1x+LHQO15A+h51B8S0OfVi0eWJu2vqi5UR0ijdV4Loou55SPAc99i3Y1t3PwNH7gEBsYe4gboDaEt1R+SYTBgGm7LeWdp7gLZU9wJpLqa3TeMRVkw0luRNQ+ekmJw7RwIAEnZ1U+JulB7SHPpuzJQz17t3vwyMu5AQwKciM/9I838U94+9rGD7e9W9uuKOACCqptbr7I4Quq4535rImqapdd12PA0tviIG09Ct07jv+7Gt27KAqCA19Mrq3qb9HLnaTM/pNBRVn+OPbfwcAOSCxKVF5nCkFPsyH+uS4KPiJTA5t5jxbqqK7LWOY993xl0qw1c1564K1zdK3yiA6HIG3vv6wYX6f/34yKpq+Oa4+4fPcHOv4otQyq5u1tlxdIVPKiWF0FIZIElCsqvhBnokZN+PLHnejevsDsY9rKhMLtrepbi7Lbw7Z4Z1SfJtmr8y6x2AAAGU1sEKhVVS9pXgfjhp9ffs7zQ5J5WpTFO3Xd+PxXjEaej2fT9SHkHGnfMIHi1KadMf1P3N21eniP1a1l+N+3eruyWhrrEXlLE58BFW78ZK6EpoRAEk0vIrIhIn1prarH7xfuHT3o27n6O6r0tlGqC4L7sFcITeaF5AtRhNCwdqOsQ27WE1iBl3JOLNVHdIKSV5eXWbRqM0IADF11jT8NbBvh+d8ze/OOfnmwdRIdE0dMd+7Pt+80vV9pVpBgBHOBOmEq2Z5+LPBefDPPm+M/Olv/lFyYb/Ju7/+JoH3L9V3SUiVzUqcBdSma5u1mlcZ7f6eZsnbme3r7dt9f7mpm6sTIMQqwzUbbf6mX/ENHTbsmR1r0yTBd6wiLbWFvU2TArLROuSIvFc48AiAqt70tMMo1KSd3scfrFKIqBRWimpVExLXtawhn0N+x72fdvXsE/OKSm9G49jPxh30+TgTJytFhPUO+I5nHr+Be+JP28/5d3/i8c/rgl8eMWgYPsb1d0gWq6Hmk+SVEoy7hx6T60bz2Nf5mMLthJKSi1RKSmVsaZB4qD7euz7sYU9rMwTiFjMfUDM89GcM8O45/mrTUm5PYBACSSTul/+KSkl4azUNo1zozDVIABCEBXL+c6sh33f92M/ju049v1IX8saWN37SjDrsxTmjCsWAZkHv4LnvLiYIhfQ/3/g/rqjpPsC6yso5zuKmbtuZQJRGaVd20xDxwUfI/fTWBJ/hMW7sddqaqpeq7wPuqn1sQXGfQtr1fbOeec8byCxCNs0ltJuEHsh2mL+yiXB2OGAqIhxz+qe9JZLQ7YEsxErb2+CWLV4ncZjO/7x6+YXXmmypuGyZ7ufB0QNUKIdVf3iYa6fNRBdTHnnL+6fxP071J2Dj1wL4JrZiByW4YQZ70YmnqHfpjErPReS5vpEthK8i08q02t17Bvjfqwr1+Ho+xFikV105lxS1YgmJYfZlC7WITppBgAiCaICUSXcL/pakZQSDcBMePiFEJCIuwVuYT2O/SO4s7pb0/By79KqxYw9QZXHVWGfssxjQhvvdf+czf7F/ZO4v1zdZZLVLO3pWWDce6tL1sMwlMSfuG9BS0SJUmLXNdPQbfPU1PrY9qju68K4s4MXQnOwkKeqqoivc+idpZ2X9DtEZv3EvYhxI6KUWJHUJHi3R8s7qgitkkfEfS+g34vb9LUd+fJmKbgW2r7MnBWsTxXPNv0kP/ucC/9F4P0v7p/E/T11PwfDBfB3zugr65eIOyLykmqtXdv4sct+xo8dQx8Ffhq3eTq21dQGSIKouq5BBKslp/5m7973Y8YdlWETzyUmOQ8sTkwBLMYZKgdJBEoQlRCaI/fx1040UapzbZTuJc5GcHM/4LB6WKOhytDvz8R+353zTHxXNSPEXLFt3ZwUI0APYJOKZ87PR5dA5XVt6i/un8b9XXX/KOWYap3KVNZUE1Z4yfvlr65umloz8a5tfGsj9IWP56DNsfrVL13XaIkc825qHTMI9v3Y9z2sznkmPuOOKACwQjSIVRx4cXsHl3yZlWoJ4ouVQWXiXqvCMxChkrIiaZXUABOhby2PW76wiDsfJ/EPGr8fdduxpeHZKlcwPvwShoHr+41QUFxI+2WaejHx+FfdP4/7x7z7R7mnouKpRKzKHwyopGxq3WjNPZgi8WPHtyzw2cSzfU+Ny4hUxfGcyFbCPZbRYzMjKiDBHoF3XudN2W3aVTQg8iv5G4XQRbHKqPHEnewJlZKahJNim0YA0CS2edqW5djW+CGTLqbAvbA3+7GHuLzak461XZXa/byt2+aWmXDg3YOFoD9fZrqsQ/317p/F/S188Urq/Zn778H7Z+DyHfwfpSQ3MuCt2V3duKZm1kvcI/TztIeVux50dbMtC2faHCEcWzj2zbuRC7zwElXBSfLfqSpqCzDrzknBQUnktVtV8bengPfJFxESEonYPYqrcRBgr1WMk4blCOEJ8XsyNsne7Pu+bzt/BHEiwyzFsYZ9mcPQdjEeepJcOJjTzRdXh38jM1/C/Zm6v035P3CfqrinDEh4eDUhWhX7MTVad3WTNf70M2MXo5OrP7awb9uxhSMEFGi13OZhnd3UW8gLojGlsViIiTKJiCABLOLSqjC1AyJxAVVIRjn7hyLAnccr9wbk+IxAcE3t3bj76Vj9EZZ4YfuDwO/FRHY/juPwfuF5sSVhELsYsErVd85RWvwvOX18/tg5H/7F/ZO4f0zdS3ypeC4FLFI79oczfIebwot4v5i+sm2wWvZWu6aeeuua2jW1H7upt+s07n5aZ+fdqGJOMJ2tzFDkqhmZ3XwkoCE9pIjX5Tifjl45n0lwxWoziITEMaVtGnfPTV7XI6zH/gD9vh/75m+uIsl2SEkpUEZbBvEXwARxefHxz/jw6xQH/VX3z+P+rrpfRToBjYiJacx9sC+Uo0AoKb8cRJJICpQC4x1CiSjjis+TFyOWQp7fItbxTRdwFfjzuvPvc6p2IaiIOcks9de+fmPyElJio7Uk5NHIS8Jhajn3YVv9HorDT65tqvSbEklCEiAS6DlR5/wzwnmLWFzJ09u/uH8S9ycW/D11p+sZSnpPV+5F+j8qAM77hJIJzqALlJXQRJITxSqhVbpV6b4QOg0JUUKf6KRck+8hwySfv8OIrihn+qmkH1Mfp/irpU8qgbIiqaTkKzRKm/JWaaO0EppZlyjpHPOlLggo/27xqihzn67kyTD+q+6fx/3RXr/h1C+gn+qe/oc9VffkXk7iC+4lJSAESiF0ReedTP97Y0BoIo4ARaUs5PlEJEvmo2xnpIpfgSlkPY7Xk2/zlVyuTcpK6IqkEppNC4POvw4JSSQF8IaV8zMKoPxD8cO7AcC/Dtc7u9IP9Bf3T+L+TN2pTMS9nkmIP3HqooSmkHaRjId4IF5k6Cmxnu/Eh0Iy3Hf03x3VdRgk/xCPNCTubiXxh0z6+fFHmcYIba+3fDTC5vv5WT6kMqYcjenjC1E8qnsqMZ/ghgLr4oAnB39S/cX9s7h/TN1LIS8pf6ruJdyl0pf0RwfP3iATHz/9C/QrOpX1KfSP9Jvizmkz0pEZLVF+i+n3T5ZHVzXlSLj7ICrHHl1nKVQMv3MQoiSUQmjkv0MxLPn4Hxalg4YlofbsAAAAAElFTkSuQmCC

1942.2002.2062年壬午太歲陸明大將軍

(๑๙)ขุนพลเหล็กเม้งไต่เจียงกุง(ลู่หมิงต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปียิ่มโง้ว หรือปี พ.ศ.  2485, 2545, 2605

ขุนพลลู่หมิง เป็นชาวถงลู่ ในสมัยราชวงศ์หมิง(คศ.1368-1644) (ปัจจุบันคือเมืองถงลู่ มณทลอันฮุย) ขุนพลลู่หมิงเป็นคนรักการศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านมาแต่เยาว์วัย จนอาจกล่าวได้ว่า “หนังสือไม่ว่างจากมือ” เมื่อเข้ารับราชการก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เห็นแก่พวกพ้อง เข้มงวดในกฎระเบียบและข้อบังคับเป็นอย่างยิ่ง และมีความสามารถในการเลือกใช้กุศโลบายในการปกครองได้อย่างเหมาะสม เพื่อมิให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน

ปีที่นับเป็นปียิ่มโง้ว หรือปี พ.ศ.  2485, 2545, 2605

คนเกิดปีมะเมียจะตกเกณฑ์                 คัก剋

คนที่เกิดปีมะเมียจะตกเกณฑ์               เฮ้ง 刑

คนเกิดปีชวดจะตกเกณฑ์                      ชง  沖

คนที่เกิดปีเถาะจะตกเกณฑ์                   ผั่ว  破

คนเกิดปีฉลูจะตกเกณฑ์                         ไห่  害