fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOydr4OrOvP/P3/G144cOTI2MhIZG4lEYiuRSCyyshKLRCKxSCSSr5hkEn7snj1nu2e7z7l9eHoppS177yvDeyYzk//b5v6/7YPb//vv8cMf//ftDP2g7bv/Y/33+OzjP9z/w/0fevyH+3+4/0OP/3D/D/d/6PEf7r+HO/7YB4Ds7Y6A/B/QH4D4AmXHfz6ctH8ZXl+8hKuXGL/79KsfeInpt8a/JLzmnauX/+H+P4w77F5ApA6F8AA6Mg/7/6UnIcDuMwCwfzd8OuCZMpe8C+GH/GnJex9/mfAfri1c0/5Hjy//w/1/GPf4SKnAHSHBuif2McExjIw4KlLG4lcIyrin85L7twbYx1/inntMfv0t0HnnP9z/h3E/Wvf0/n805CkamIB+sqB7tXOwtfF8seP4BvCYHvrN5/SCEfZi5t3n/3D/H8Y9Po62fG+v5fVBp6A8YwAdU8zOlvUwcnbfGV6ksv90I3jr08kzpvsJ8de/sz/wady13rT+dhD/zpX/XNzx2ronxO9Mc2R7p2QSbbOz7ulXv6FA9rb++D1nDXJ6ffgsHOi/+K6rb32Gdf+huKdX/rE/4efjznvvHYx2HWmvht46zbObHJHX6XvJGLk6K1yJDEg4fMfhS5OXyQ1IviT9HMQPfAL3lJUfZOPlatPtY5/90bhjCsblkUTkHA4eyD5+NqgTpWj/PQl16T/Sn4j3G3iH+N0X7Vjefevll4TTP6ndL03jj4D+cJH/AO6JBEBESo5QoqQTbcKnpawnqmYveI6qO+iZKDH2evqk3d+VH5eyXg5GBXbhARyd78+JmU+Yye/f/miI/ijcKXlGRAQQyr0NBqTEVhJCPCc9iCjEJ7pidyQV3Ign+PFEfBg8J3/y0m/dfe4yFpQeec/V/SPcD2T/OOs+/7Zq/yG409V+pBwiwRQIiUADEgJB5J4ClHRAX+4M/BKjIcfk2+TMg12/sO4nLi+JD+PpxD2+Q/ne+X1SZCa17j+C+APuH7tBvTzu8jiadjxad4rW3VNLiAT+GcORBPc9957sxPanwZy9lT68lJFxPvN47tn4R+KDvX+b+AtR8wnr/oP4vtRdv3/9r437GXEKm9/3NjvZwhGP++6cuIPJTvpViCj+YthNB0DyBqTvw+4DUYnwMYifgcNe8vbh/fg27N5MvxT+0FU9WMSzsfwR24+Pu9Pbz+lOfHnA/W36T2/tiJdzwi+GYXCI8wjZQjVGKYMY3z0SGvk9B1owJT4ZN+dPXHzfZ6z7JeXPw/3/To//cL9S59dkJ5tKqCW45Ds+KznT75+NfdiH40GE3ZBgxmhv2PfWHY92+Iz+xUBJbxIn9N/4hP++T1v388snUf5kuFPE39c2L407vmvCz5siT3DKrtqdkBykhHjanYbJp9SvfjQg/o4VTk38EV04HTyZ+IMkOumfi7A7An42MpMi8oNkzOGv+PD23biniOOeMPXWvkoxBaL0BEjGg3+LEIlAxobaW3ek6NGqA9+QnLY7ghj2Effox3+ebPTJgp/N+dEj4M+dZPxulPw+7pdhx5/is7467nS1czTYbxxRiTmP+yo9AqnNZnOulB8GigLcfD6Bot3AeF8FBXmTipl4HJODyR+492ivbgLXGgWTg7udS7OeOLC/ifsvQ+w/iPtXxP38eEu6IF5DTwI3IREqAq1QsZlXqJhvQhXe5ZeUHI+bKHiScRJN/sVIgMv9RNODXHni5u6U/FnYXDmw50O/0u7+4DOmmT6N0X+4nx5vUX6w5XJEtqhPKCDuOQYhXlPyrgaNSBo0n6bAs66Ah4E/OT5D+K2DFys+QAzjRM9YApcAKfGIV8Ya34irpEol1evpF50/lB78h/Pdf39MfpOYSZ/PGj1Y4j3ufgMtiDPZMgAU+JcaPPQGtQKlkRQahcTcKwjjBPyYkS8XFRSwVqJwIME9TF2F+VpBP8xwAcgU7252VmZOd5kzh/cQJOdhl26w/xC/DU+YVf2526vgngKNb2sVSoE+qPNownGHo0GtyBjUArQGpdHwWwa1Bi2477hHpUFRPKj4oB85EO4SQCyQvIMrUgdCmHJPfCL60ROPlPC9e75CH5KZ1Ii+PO+mZS8SCf5l6/7727NxvzThZ9BTxDUiiTkPWBuDmkATaEoGAIFmpmWz6NE/HNeg+C19+gjfAeQ0PxLQ8BFxhUUCoZh8uXg47CRTufvZ2aM8SR3ZncS/iNQnXmm6f4zpvG55x1eF3l8I9/PjIF12PqhEXViZMNwCn7flwajzPkOcBdaz8GySI7xZNHyynCYfzPYDw6DWYWyo5GKCh6CDjooDIAR5LtCPjmxEl94gfkfyxRlvxOrTg0/C/QuI/8dwP0uXs1caLXpClTe38kygsysTfgbaoskxO+6Qfyvd0o/L8DjYexFUan+HSVwLOpl8QkzcWZR4peQj7BITUowPEcfLg+fY5H/W/RVwp/0+HfiWwEvKuqeKTGpxZRPcGVPhW4BmvnPMctIObVk9nL1pNHXT2aLSWXmGPv0Sb+wD9OwhiJMgMR/2cdHrey/uCRSiRsBLZS9ZmTH5HiLAACivY0L9MXs4vns4+NK4f21CgVz8t2VE0hsvr3EPttwoJMZL1HmWSPPDTrrlpEu0AnqJtlRFrmzddNM0k3GImnfIOAQy2uUqnE/HG4KMAVE7WSCegr8bDXycwY3G/hDJkUANYoo4xsTfJCBz9FP3OcJvof+nJB3mm55a05RS/kzW30kA/tg1fw3ub4VidhYdURPojAxbdNEPJkEttcEGdY7ZbiNdor1RzsSXaNd1K6saVFZWDzIOtAPSSApURsYhIJJi7iPrpEu0Z8OfOAbZztNFoz3uQcR7Ha/Z0sN19AZFxlxacAz2PZxxCMUgnK37H2r3d0qZzi8/Qfxh52nEf/Dg38Mdr3CPlCdeqVFI4hqedfnB7pZoGU3mO8fsRvldlUz8jXKjHWjnmUZNxgFlgAB8HBG0Q1NYRTxa+Evewl0kfiqrxN5rNN55jU5t4rmGmH2onRVVc2Hs0yj7RSAyjTuekP8cTF+WM/P3cP82MfNOcJ0FrkbUiEqh8biT0XuYdOJEWjQObQq9N+TKimkv0dZUVKq8UX6jPFcWULFFR1TeugOAdt66mwK0K43/bIr7YWidrbsIqiyEdHaONSTEH6L1SACKQU8rsFK2MZr1g64/Pe/D70+C6anyPUX8rf2fjzteUh7SXWJMQ6Nh9WJQZ5glUcIIXFQsKkLJTAupzHqft0vf9nXZ1+XyaAABVIaIiIqMc2ULQGiK9j4AkXYVadPktjVZqW1rbjfKayq87k/GANPvguFPndoMNYHmPyGYeU2gD/4roooKPnKPicmPbqtYc0yf9zOvVwc+2XjjqZnufw/3P3U2noH7ObK+S+0KHGgPejDnGg3znSVgOdEqygOdgtjqqFv4uaai1WVpdJPb0ujSaEQibRCJVI6ISpEiJG3a6pYZ0/XjrXBzXc512dflmOd9XbZ56X9C735OVBNfWI6Z0M82Xv4Q72eHPzP81d7Gw25HUnEwSbcM/wIlAnmOOIaDIT7/x+UdZ0SeqmTOTD8zRPO5kfk86/7WjGmYKPW20CgyGWbMPWOUkXFoc2UdG1dlxYSXqmCBLrqlpoIp5+e7Kjt9a3V5V+Vdla0uh6bflrG9FV3TdN2QGWOtI6K2um1rv85jk9uailJ7pi+sO99PVBx4mYQ4w3FWODYZuhq0Yi/Wx5r8n48+90ZBiM1DUpgik1B+ACQB9/eITxIknwrQ6ydCfu4Kn2rdjxEYmZvEEMLLyBjUbCMzMhlmDBNb0BvlIlp20LM51x53pvyuSjbtnb7dVXnXVWtunammod+2dVu3bV63ZVzncR36ZeinoS+rWpEhopy0fBXjniolvgyvoFSR71kXG5+hZuhZlfl5MWVU8El4nEMyySDFgftc4vCv8WjafzWhioifzZk5G8sXz/79Ttwl4Jji7h04pKjRZVaSHdNcWWZdtAFbdzHtgt2B8nRrTcam/a6rzlSdqaain+d13fixbsu8LfM2j9vYb2O/Do+1f6z9o2saItKKSu1N+3mTkZaiL3cAlygcg5r/FnZC+E/WwPQbCv9CAGI9CgSxt6sWZ02PMguLMToZ9mF38DO1qu+j86To+/fg/u4Jf4r7mfId7kx5hpkio8F4CMJ9n8WA4K5VnBAVdZGSJ0fYqLNoYdY7feuzpnNN1zQrU+5pX7ZlEtC30bO+9o91eCyPJjMGEQ0i3yX4RpHKJB5pMvZ4NLK4Z93l3VbywkanwgZNhhmbefFeODAPiW9z6hFy1u4J128w/3IT9d+P+9vnfMK6vxl29OI1GDkhQHzTXOU+wqjyXEW7XioPdxWECrN4STnLmM5UfdY0TbMtAXSGfh7XoROLvvaPbeiZ/jAGOmsdIpba8pezKDqMNBlvcre5UW7RpPpenGyx8eyc8Ca1V0nqhMZdAn381yh5NYH4nZqBq4P/4f53cD+zrsS0c9GQ5KazZBeLzvP8VjlmnflOrXiry1aXnalacxO+/WaqzlSyw6Z9mmavXtZlW+Zt7Nf+sTya5dGs/WMbH9vYb1O/Tf02j3Hre6VII+2GkKmCWLq1uvRmPozDNBLKsl5YZ4Vmw6jOMMvIZGgVMfEmeK4q7ki3j0TPBNBRdq4KmeLOS+P+JX1m3gL6A3HJP8L9HHmMMRkCHSU7mfQuz/d9i6ZUBbPCaqFSZRokuVHe6rI1N0GQPVGW6X3WMO5D1g6m7lxzK1yU6fO49P3yaMam9rgP3TYw6IH1ZdqWifeHrkUAS8huLn+zDDa+n/Dw84PQ3A4DgEdscF4zb+O9mvcuCk+rBco1pZ5rjEueK1894eKVXir5l8P9LcS/PHnmAy7HpyMz19ZdgxbWsxBiFwHDuLBRFNx5h1G760r45h3vkupbnzVMPO9oY7qmWddlncd1HNmuj03NuK9Dt41dAnpgfZm2Zd6WcR17IkJEf6Pgm0Zwf1tzu+tKQOdrq0LOQqXKIOVzJj5Xlvetcg6tVY6J18p4z9Un2+jE0qtUzV9o98j7tZ1/uYzINDPsq3D/0+0Trup1/FHCL+lcEstZDrHnyra6LFXBeoBtOcfUPescSjc3ga8zAXpT9VkzmHowNeNurVvHka31OnTMOk+vBiXTbVO/LQH3HffzNo+ltYgotw6Bvs8a/lEWVGzX+QrZwDP34njw6C1VkatcBoBVTiYZVLjpBQMfid8Jm5Ok2befgcPB5+H+pGjM/yLueMI9TidJBpVGk5HhUAwrdWaCzbmodhHuApZQLtIlFetD1vLzYOrMmC3Y9W1Zt3Vb59GbdlHty+j/3rFf+r5rmvZWLH3LZr5rGkSS28VoW/kV3pGBd9eVmHlO1Cm1H7GlKph1Fmls5gV3IV5MO50U/KEeSkiP2F9UNn0yMvPsvN9LrL8qV+xv444Huy4R9zRTgIWs+HO8MeJs4P0sj7aMu8RbWEuImL7rSoz6aNsha0fb9lmjyKxjvw6P9laURt/cra1uXdNwwDF6qGzLw6NrmlvhboXblmntH4DU6pK/UDZ+yUOLR93d1GzdUynPQaTaVCzSKlVyiClXuYgZJl7mlVPcw1TrKRL/roBJzf2TMiLnr00i+Mm4XybJ+P9+kvvFgjXzilakrS1VwbjzxsR439RU0Rk9yBiOr5tKcGfrq41Z+lYRImF7K/q6FOG+Dfd1eHgls3DoZtr8NNSyzbPHfeyRMFeWh5AY9dG2fd6eLya17hyq5wGQK3+n4r+xVIVVjm9rGVrmntBoxn0v3w+1fzvcL/RLImqek0TwVNy3K2/1FVj/Tdzp6shuJlUCMjy1pNGw08aRR76/i4CpqRDtzoG/IWtbcxMBLXqdnxnEwdRi2vusQYSxqa11zugmt31dLn279T0nSK79Yx07b9cXFjxs5pdtmUW+E1GlSrlpiFjiX5HfEnElRp13mHvvvKoi5T7DndvK/05SVZMQv+9mHPPg95NLJ0P/vBxDefmyU6rny/5C3C9BF+vuTTuXUfswXJiAZGnLDpxYd2ZFwo6MVPQX99ZdxPRg6snemcjRts7e2KJnRmVGtXnZ1+U2PtZ1a3Lb3optfGzbti3TNvWcJzx0bV+X29z7cOTQE9HQ9KNtx/zBz33WTPbeZw3vs6AXfe+jNOYmG4MulIedPEwv5Mw9O6ycQYSoETWkCcOcDc+uakx/Dwm/+51P5Lt/ugTuJbY/utpn4K4wyRqQkLNVjudZJDyXWr5S+XmcKNmDXk+tKfPdmWpndPMHv1zqdhrHNmfcjVJkrUPCW+HYHy2tHZt6W8ZtXVnHt7ei64YYmZn6deibptnGfnKd4O5/JX+wpOGf7kzVOT8mWcqztrmb2tt7U7XmVqqiNpVMpfFoF0mjQ4hGrDtAlDSxwTwI8dE7veiq9Mql2T8Z90OSDJ49VM6KyTjhUTlxTHOVc3CafdPaVGLdPfTm1uoy9RGFbD7CAoZ32O6Oth1ty3NMmVFjU5fWZkaV1i59u/Tt2j9Ka0uj+7r02n3u1/6xLeO2rT6jZhnX4bEO3bau2zwy7pO9i3Vn4hl9uZ/0eZuqGuaeQRfcRdXIvwr2Vq1y3saTUaBYx0PSqyzBnVknibu/VeHxvD4zP0XGpJf9VbhfQq8FdzZaHHHjELvkwzDofjpJFbXx4by7qTnW0WeN4C6CIbIeOEut+5C1jKNGsoo47Lg8GjbnfV02ubWKHOM+e92yjt02j17bzP029dtwX/vHOs/bPM5FP7luKvr0+6eil/uJaJvOhUBNwF2iNII7ixkOv/JdLnAfDbxCk/ipKgnLxLj7ZSnf58TMj0b8r+KeQh/DZ6HIWumQIcj/mcW0c6SCb/GieiW652PbrknD6ixgRKbzDtv1yd6ZxTnvndFW0djUS9+OTd3m5ZjnXNlkCZ3RcyrTp95HJ3nuaey34b6NnFCwznnP5nxynXdb8wfTLwqe32Xi+6yRi+ehW5uK711hssmyOWfKed/Ps4aJJ+4ZmFh3KXXlJQQD33FnJ2XwBWdV/x7rvz9v8EeRmetwuyKfLxBMe86Uy/wLc8BG8W7qznlQxvwhHmoa8xYR7w2tvQvoQ9ayJa5NxRZ9eTTspza5ZdOeGVUavfTttm7bMm7L6hH3iWIB93nclnm9T16754+lHCL3Qc3LNmQts+59a1PzQO1cI9AnrqrXM4w+y3ejnVaCe9TuaU78zltNSlpPFv6f0u6fnhf7IzFzjLjvQpDoa5RkE9x9Voy5daaqmQ+mPE/md/J2svep6NPpJG9Wg7qY83607eQ65pIVy9jUDDqHIK2i0lpn9PJofOL7MnnQ+TH7BJt17rdlmvlr88dc9Py1Imyigg9X4mM1rknNfBtwZxHv59FCBJbjM2GS1XLe2C4AnzYZRnWIzKT/Ozis/xLu52v+zSv/nHb3hZg8h8qSRiIzDDrbNr65C/EcqL6bWmIdqWRPTalYXCbPe5OuYxu8VONSDqW16zj2dVkazVEa9lw5EDk2NSt178IK7su4zeM6PLZ53OZZ4J7zfi56AV0uQKDnwZlaeuE+te58N2PES1VkaFnSsHXnxGBW8OIC7XPFUut+lDAp/K+L+9cuNPk3cD/YeMHdl6XyvJKveFAuFlwnrqqflTSVRK9ZwfNEUhoSEbgn17HpnVw3F3FnqcalGsf8sfR9m/t+BO2tGLqWiBBJI5VGO6O1IiTMjLkVbp3Hbd04MsNiZr1PbNf5jjEXkfg5MfD+quy9c3HOleU7Qy+mne16quAlf8Zox+Fa7QPwJtQ6iXbHk5Lxschji0hAeE6++7MzIv9qX8jfufiP4U77nYukXx+Z2Zt2mUllFRtTfCUsY0LpXZLLzlLBS5dEPU+uY53j/dSiX8phKYf1Pi192+YlByK9HSTUxhCRtU4r6rqhaRprnVKUGbNty7aM2zJuQ78tE3/5Uo1TGEJMfKrj2fCnockxf5zteuqtprHI1FXVaFi7S4epHe54nGk6qvZd2P318t3/xnZI9fmSPjN02pL1Nrxqj9PmImZkJpVRkJlIMere4TOVBGdkgtMHZFwn/ImZn4qeDfx6n9pb0eTWGe2MlsGpkXLCyZkxz8emHvM8M4aIiGieuihmtnXpe8adh5BYdx5OgvtSDlPR86yTD9fkXsHzPkPvUySCjZfgjEAvCZIY2jNJHgGkYoYfyaoHSeZ73P/3cP9E94Q/jcxgVJmhySNb91DDYWX+XIpQ0wmm2lRMRpTvrhmCpDnG/oo+4l70rG3mBPcmt7fCOaMZaK3M2NRWUWn0mOdzXa7juPX9tszDOFvr5pEl++hzyMZpCqCzP+C3akzd1ilcg2yda1jNs5jhuxaDLpPHLN99AD5MNuuY+672ue8fSxH7p0uzL8MyXxKIvC7bk8gMTzC54JaluZDMOkOfTrxzxJ2VDJv81C+M0ZiAmsj3ORxc71Ou7K1wPK+kkMam7ppG2ugtfb8O3Tb127Zs27qtq88Pm/u1f4x5I3ZdPGCvZIKqmZJfjCK+6Jl4Nu191sjcKlt3kTTiqfP4l0QxTptJcN91XGKeMVZj78s7nlya/SMmmw6S/SxpfvUn/GlkZoe7NPLNyEjBdZhb9bgL3Aw6U+4nU/MkScY1EnNkw+ld1RQ127J1ZzTZ0ezzlq17aX0sUjILmtyuY+87FHAu5LqwcF/vU6pb5Dv9AKjGKbAuxt7HiIpeKGfoDzNNKesiafhGl2HG2v1Y03RsOyM2HRP0n9Vn5seliF1a9Lf+oifgfs36obFMrFAmIz02RL5LkozMR8bcgbwVJ5XT2XmaybunIS4eA5GsOgLuc95nZJzREoJs8/JWOG1M0zShtmPd1mXbFjHtTPaUaBj/zeHLp0THn627TDCN+SPNnJFtb9ctp0ZKHkGMuAv3Pn0g+Ve90+4p9fg5MXNm4sVZ/7Mh8ee4XxKPUrZHoLWKIUitTBZ1fOgeYyoOzojPyqywIZf5S0mYkcl8UTKiK9gAr7VHk49kxhPPW1+XXdMsfeuNugRkpo6TDsa8EdMew5oBdP8sY6AcxLqLqypRSP5zUtbFWxX57q2AcpwitivvQEmbSf/dXll33GW+/xu4P2n73DRTUtsRwpEx7o5GupxK6D2KmaSTDBvIQ45KmrUyJ0GSpRrZzC/VuNbjep/EEm/LylV5nvgQhp/r0lc2jY9tHn1d39Cv/UMr2oVignpJ7xuMuPx6atr9rGredq5h51tSJM6TTbE3AUdmOCAjeTJnP1VKs889UWX/Cdb9pyeKfSHuB/R33iqh4tQ/h7EFpGh37kEnYZk0QVy6I/kkAtftjL1tRVFIdDzGDYPw2OZ1Gseh6Rl03prcznXpe870rQddus2MPRG1eZlK9ihmZOPgTIjM9HkrY1Ku2edFOu+t8k4afU/qVq1WhtOA99ZdlnbCa+t+WdX059NM/wziX4B76DATOp0b1GzmBXfOHmHcY9sWCcDriuX7wcDL/E5qgOeAewwaViMXXM9D394KF1jnFJq5Lpe6XYbOUz7PHJm5FU4rUkgp3HEInYjnH9pdYXBS5TkNy1SqdPbGuKf1LqGDpNl5qHBt2vHQWAkOx54oZn7c9veqmTANR/KK0ukKwNJDK67GkSh4ucuLnhFtI+ko6WRqGotMZz2FxfU+rds2Df02zxyQKa3lBMnl0Wx9v40958ZIC7HBaA7MI2HnGi+KwnZ4GeMzAX0JQUr6ACe9yb0rTSWQoLvvRKKCkvHNItPyDrxMIjgu55HU8X0N7j9iMHxD8R7u0oAFd+IZ1kya/Up9PlPOMfhKlT6dUJLg8za164cJfLGvEi1Z79M0zfPQb9s6Df3Y1HNdckyGY5Fr/1j3dn2uy8HoXmFmlDOaySq1TVkX3HnfS6mg4L2TmrepaRfrLmJG9ExIH8hYyUhHsbS2450+M34XUlGD4rr+e7h/wuv4dJ8ZxGDaUdrlsc/KDf9DX0iu35NZmGjRk+Qq1sFpGxnJyorWPSjpuej7YeI2Gus4rtu2LWtOeszzu9It0Q1xcmauS86FXPp2cmYymllvCEujlaIUIWf0mD9S0y7op5pecPcOa+BeEJfIzM3dBPdYuReWAj9p94tZ1au8gZ3v+m/j/puf/bSYwVS7y/Sq75injLTL4xZiLN+lb7qIeL8kgWQTZC0jleYDi3pZ71N7H9akwfUy9dzZvTXZXekasSFsCDuFncJeYa9wMnpyZh3HMc8Ho3PC0lqlCA9kEWiksalTSTMlvuxSDjKTygNPkggk6702VesarkNP8yJZskuzyJNRPzXewOvuMinwz1iK7Hzwlb3YA+6/U/Dx3KZ53FBJJI1vNRPqm0TBc+9fDtd0IRLPYUqf+J6HTjIhPiPSub0P87wm6xZs27at3Cds25rcloh3pRvCO8GdgIkfFU5Gj3m+zfPW9y0RO7JayaDdhbcRUKEaml6gF+supt3rLo7P5C2niLVBvh/mmIJ8z3ymO/GUqkqyBhLTHnEnxLcCkU9JEbssgXtl0D93qc8QM7vsyDQDXnQ8g86trv2SeqrIMfMNibRfG5WDM75rVxKMZ9U+NP04pzY9Puah5+4a7a1g3GvElqhTyMT3Csc8X8dxm9d16AwiZ1AqRUiAe0cwjY0Y1FPRM/dn3Bl0X4jIM00uZs6E3qj5LiYT2r0TKJBy7LjgsKTKSK2quKoXtaovnQD85Z3DLtNmvgp3sYs70CnZZNFdlu+8CJmE4aUlaolWvFVJFOPo5Jh7+d7eh3Vv0fdLdTyWqd+2bWj60ugSsSUajB6MZus+KBrzfJv6Mc9LREXIpl0pQjpW92NS+AwIiNTmZWrdU4s+5o/W+YnVOjThYAUvBbtWOa2MX7oHpYhJYYq7rCWfRGbeSHLfvfgncX/LzH8h7phYd0wikiquGAxxmRrutcKV2r6oD82u2wwreNdIlIZfltVDBMwl68uyDV3L/R/noW9N1ikcmxpLnU4AACAASURBVLo1GYv4G2KnkD3UO4ElLI0urdWKiFi7k0Du/zLYIw+glQ/PD41PhGTKGfdUtXPPhZu7xZIOis2QWbjr0IMADquuRtbpvQrV5NDr4v6FlKdHfucbvmChyRiRlDVqZL6Je0OztyqtgA+NxPw8vK76vC2rR1k9dFYecV+3ZdnWdZvndRjnaeiXsd+WaZ1nDssMRo95PjnTK6zRO6x3ghZRg8c9M4q1cTCrsWFXYkTjS0DqmkaqOu6mTq27BB8Zd9Ewuco5+BjyfpWv2Qv9fiEI94OSCRLrojI7Jf55HYBff3s/BPnkfPf3cUeRND4ouRcznPUquTQ89+RXwgjW3TOUNa251U1XN117H9AUtqjqpvNBmGXrh6kfpq4fu35s70PddEPXLsN9W6ZtWcVP5TqmQVGN2CF0CjuEGyICcNYkV/chAgGB55w5S6vlkupoQARkYcN8cyyyTWaaZGO7znlyYtq18r3yNErCDCbyHX2PyJOS2UMep5k+bd1f2TF962rfovzLcb+26wI9hZJtWY3RJ41pL2Z4yRrf3D2UabdBwLiybZoGyKIyZFzXDcM4M99107HhL6uHLaquaYauXad+W+bS6Fa0u6JBkcRnWiIHgIjtrWhvhbfuIH8CQpp5y8ihxEJ0EDbojGYDP+aPoel5PlUM/M3dGHep01WxfMnPLpHEZI5b+sOyn4Zk0hK+p1v3F0f/HII8PH8t7gL9MXkmfea1pDkuyYEaWZRUVt7j7DFf5dl0XT/qrHRl62yBxFhonZUyDFzZ2qLSrnL2prO8rOrl0bCCz0m3uItCyk6NqAEVYdc0pbXaGCRM/GwEoHQABJmBiFhWdeCQEFAj1RxHCiJexAwTL6o99Njw1esK0tXIjisJxySCMNROOTLHxJmXW73ja1m/dEw/fPFfsUg8gRbrLjZeobJ+dYM8V7nMtrKx53WaaipsUXXd4MoWtENUOisREVEjIinL5pyMs0Wls1xnpc5y0K60lqv1lqm/Fa4lqhFbxA6hVzEiWYGfOuU84eCqRit7WsZaAWkEJG1Im+BTIq+PlyvLekZAZ7vOW/pnJtZ9ZwsC4ukvhn+ZV9NMae6AvHrSqtlfw/ozm3CkTP9+CPLrcJcoTZgqJ9bxMaFAWdnhpby8oFdOu6qsHjrLQWVIyhYVg87fobMSlQGVoSnQFGQcGQfaZca01a29Fes8t7eiBeBZ1TtBr1CMfYkIiNyIhiMzSIiUriZwqrcgjUi2qPx4IJ2yyLOnYuN5K1Vxczcp6eAZpSRrIPyKX0AYYxGTLCOczni9Qbkc/COSflkI9yTWn/Ztl3V6lztfjvuZ+BiJT40Z23iedUrRlxX5QDvWMKCdIoNIOssREcl4+LRDVKQNm3ZUBrRDUmRcW93a6rZMfVvdWsRUzzSEHUJLZAEQcejape9ZuwPibs1H8KsMeLhRIRlEzaMu0K+k+ZFWJgW9UiXjzp3DrHL8V0tCkfQJg9S0x1sKpkZd9s6ZAygq5wlJBK8vad4ame+Mga/F/RJ64nAkJrnBomI5JOdCLYgGrdAAWVK5dhVoBypDJDIOEURbs5IGlbFRB5WRNqQsacPe59C1XdPcCXhW9Q7AgUg+wsJ9Hvp5fHhXNca8Fb8fcOeFBggo01lpiwoRwOOuw2woAuDBut/cTSaYWLuH9BhNKN19VYj9iIKKs1soHvFF1P041fRp7f4WUq+5/XI0/mrEPhX3lHiUbILos5LRoGU5PlbzubIcrwSVEWVoCp3lqHgWhu06IhKSij9BBlRGygJp5OlJUrfCK/iuaerEuouYqQAIwRm9zfM8Ptrq5owOSsavZ800I2ok4w05aVtU2hhE9D9HBsmEuArmKk9dVc4ME+suqj1m+SIhagK28cE6hAyZnauKSWBo11FpJ2j+Jdw/PSSejXv6OGbU8HqrbN1pL2wUKqIMtOMNUYeADO2/jXc0qAxjM1FCUtY6a92tcEPX3hA5FslipiVqEQsARLwVjteG56VsUHmsI+sMOhkWTohKZzkRASKQDcNAy/w/IYm3esv9rKqzBZv2ZHHJMNkMvDCTiJnwR+0CMig7x3TIU7jmC8TMM1TNuR/qlzeO/MD2lbgL635TSc8CVjjiv0aD7VW7DhHAYyDc20gKajsMKq2Im+a11a0MrHvcEVuAHJCQhq5dpn7o2ra6ZbwkJiXWnS09ZywaB6ARCZXxf4xx3rQL8UiIKEqGWfdrj5EswOSvM0Zj4urYx8hjSnh4+xfEf2IpssPBJyH1Clh/E+6eE5HyvGWo00o/RQa0A7KgHSnr9clOFx2+LbrCcf6FVGZMZgyvJyzeKlv3GtEgaKR1HNepZzGTGQUqo9DNa6dkVKazErTzvwmICGQc31UgtIhh3FnDVKrkYo60BJuTBfhWQMdAezKrdW3a34Q9Db4/r4vYd7P4P4F7FCG0izoTSYASNZqClCXjWDAEmYsyy7P/QhFIiXUkpRRpRW11K631CcAIPLtUASiE0tp1npepX/q2axqliMOdnnXW5QnuZNxORptCRFSQQAqQcmUZ9Fzlzha+Qk/5lIHEwAfTLj3xJPJ4NPbyk4hvTjH51/8S7n8Ua/+7uKeP85x5cGE5GqMdURb8VI2IV7hjYuBDoguLJUVKUVvd2rxsCO8ALfrJ1BJRIXBgfh27oWuHrkVCVAniaHbOqHY6y4PqAMQz7jqoFBIN4/MfJSdMmSRfIC42FhtseH5Th/Wqb1jcSf//x3H3n8j64VL/6Jr/Ou54IJ5QEWVl9SCVk7JeLajsbTGz+4bICiISEtGtcO2t4NRfFjOVF+7QNc22zKzd+7okbUBlTDyozG9kSUfiAaN1B+3i8PBCnwUVpdWovviajFYGURGoMG/qp5Ngp9R3oRg4En+256mm+WTc/Sfinl7zpQfybZEZflyKb3lWiETKcpIMaEc6ibdcfzz5nsQOyrnO6FvhGore6g3REhLA0LXrPK/zyOF5Mo60AcokKETK+iEXJE0qxiLuJNrd65OYIcMb2sRP9WvrpckCsp+ke6Ho8sORs3/66VnVv7U9P4ngMiPykEjznbjj3qhjYpvRS3mVr+tWVg92WGWWZ/+piEDcgzgtg4GGzKhb4ZrcSiyyRDQAhDAN/TqPy9gPXVsarbPSW3TtJCvBz17xmnisWHzyreKTETVAtO4sS/zykcrIyhzSvj1dPhJijjvKRJUkDsTyqTBjeq7Z+5qV976M9cPOc7bL2dOPiZzvEDOy7zed5eu2df2oXZW4qnLyG/Jd5h8xjgLWBaW17a3gyExLVAAoAIW0jP26Loy7Nobns0A7Mo6nTrWrtKuC86CANKAK+e4qVe1AmteFBCBA9OlfXISKSoGKFh0QYl47JuWBMZE+xl92b8d3T3V7z11570fgfjktcJkS/Cq4yyOdM1I6K9d164fJFhXnwOyNeor7ybonxwD8h0prOS+SibcABKAVrfO8rStrd22Ml0/KknHaVbaomHgyLoSGdNDZgEkGQYQepYCagnpJ1+FQaZoAl25AGKjSGEz+LEj/pGvKEQCAKEX+n8F93guVg6p5Xdx3iQakjc7KcV7L6qFdRWhOAuYN+b5DIp4MQb5zLLIhtAAIYK3b1mVbAu5ZydKFjENT6Kzksik/5II0B6QgOLSXOmh82oxPBuYr8U1hQ7A1TLtGA4+Ip2cAQAr1gSh/TTzjnCOzL1z9GWLmacSfaT5rmBcSM+kj4K4sGTdNs85yMi5kI57P5MeFdYcgdsVQKiTuA3wHqINwb6vbum7sqnZNY4uKtPE5C6bQWckG3pUtW/cgzQOGlEl6PYRK6gQ7DIEXwV0mkijK9FTS7IRNZPgodNJCvYNyf2bc/Qfhfjbq8xs6/oVw9w/ODFvXBU0RzCr+oXVPAjW8ekdDWAEoQECYhn5bt21d13luq5stKrbraAoB3ZVtWT2idsekdNUUtqg4bgN+flR+niEORRupUT9b9Eh5HEr+aGB7r2cO/zh6rz8A9yeLmbfiMz8Ad5/e2HVDkgh5mSfDj4vIjBxOAhtwK1zXNA3hLUTv1nleFo/7rXBlVXMohkFv7wNvZfUgZSXIGFgkLor1QfqIMgRBQohEYUGOINN395/0gg/iBPdDJz3j/Hw49i/hnkJ/PvjOuy+DO0f3dJaX1SPEs+kk3/XVR1WKB2K07gCYGdU1TWuyAgARFOHKpn3b1nkuq5qtO1eTtPeB+xp03bCz7vJ1ZNr74GusYo02hF8n30EApeGjOoRY5KVY9NRqy3lwuiOcGm+k2h3wH4rMHHB/K0Qzv7B1J8Pph2zgfWlcjGwkp/kHpJ+GlPW9YCCirmna6sa4W+u2lWFfp8njzsVTZVVH3PuxbrrAtMJgRck4V7akDZAGoL3GOE0hhTbt4sUG4YEY8cUDwJH1hPhD041LW/+6uG9PzI78ZWbyxyaGvx13QONnK3d2XaBHFjykzeGj74gZRFSKuBuHRUDwfuq2rsuyTdPcNI3OSnZPy+rRdTvc94oFEJCj8jwaj1ESlCLXOF2a+qaJgElt80GV7/hO/5J9OCaiLw7sS+P+Jdvl7OmPwB0Vp6YQGkR0ZVtWNcRFi2L1hrMFhzriRyWGnYqZsK8UcS2fRgKErhu2dVnXbVvmoWvrphMlw30+eOuHob0PfjrJh1YAkXxMBtXezCIGJzW0RsLgwtJeh6dBl6ONTvDfebKpjrn+DLy8df8q1mX/NzPGvhV34rokRYYFiHdYEdEXZasAGZXV4/IrYPePOBqUImvd0LUZGUScpnlbl3Xb1nVrqxv7qdycrL0P/TBIZ7L2PviywAA3ovKZZDHyE+KMfmTKgjOIp/Sv1LkOB8Ffqtybdhot3Kf2f178EAYhhIj/kHX/pYf64rjHMiJEZRDJawxXIQIicUsCbjVTNx0SnL8imPMkRxIIEYlIG8NVS4C4zvO2rcuyrevibGGLips0Ce5dPw7jzF3KQpZv0hgj+MoAqLNc3uK+N0m5SXpJe2hP/0/GQzwpfWcH9XGExAMvjfuL1Oy9BO4x5kikLKkctOPZH/ZNtTHaVWVVE1FZ1Vfxd68cWPCEKgr+xpD7Xt0QcV0XiUKWVc1NyDjyyBpmGOdhmKdxbO8DF+ml6QPiN5M2wa4DUTbO6zTN2lWh9vSQx4tn9PEE8IUt398RIDm4t/OvjftXRWZ+Ku7eHFrruF2jIsPWnXPFbFFZ63SWh/5KV9Yd0Wez+JLqUNFHqI0prW2rG9IO96Zp2K6zh8qsTyNr94llfYgR8U8qRJHYO5uLJEUZh4oT/9h/Zm/VRdmn/z+PgSPee/j/xbj7j8Q9iax7aUA6K7t+ZJPZNA2ojIh4LlNnJZv/kC+JiGxjM9IGlA41GbFeWxujjWlvBYagO4dlyurRNE17Hxj3aZqnae66gTefIhatO+5+bkebQgqlG8p03SD58WemMR0vyYDY8x2/GvE4Vt76klch6T/c333spQlrZe1sUTlbEBHXQZfVYxjmeV7LqkZS3HTJFhVbcZ3lDDaPASCdzssSERc3aUV+jmldeGXtrh+ncfR1q2O/zrGx8D4rc2epU+oi8b6BjA7hVD824HQqvkf88e3Tj76p41+FpHdwfx3ivzsQGWqaSNppIJIaBp7nf4zzOnQtGdc0DREh4n7xMELxF8lY67ipGEdR+H1ntLXOi5llXeeRF51c+8faP+bxMQ/92j/KquZNZzlpg3AIsBw5TOy2BpX5kiiVxbyDN+TPFfFXcZyrQYCJvpGdl8Dor+L+iR443407ImJqFBFV1w1lVQNRWdWcHhw6U58fhKg4gEja+GRGUqSNHznKdN2wrsu2zOs8zuNjHh/L0M1DPw/92NS81PDyaEqj70p71kOLbV/Fl7iqwTNmMgm5SaopuBSLKNvXoSb+5ftO54UNvwre7O4J/6yY+URl7QvgTiHcQYiIikUz7OtErx8AhKS6buDpIQ4RIhkOazLonPG7Tv0y9es8LlO/juM69NM4LkO39o9p6FsiXnbYWufK9la4WL3BJaqmgJCID6RBO+2qdDqMI5vhrsLXdmHF3zv2to2/HA8/Scx8uWn/cPOzV8B9v6XHd/+Mbygr+0C6H4ZpHIdh9hpaaSTVNc06z/PQs24Zunbp2+XRLEO3PJpp6OfxMXTt2NS3wrFTeyvcNI67DpWIXNXBKybUTaddBaB1lvMEsCtbUJplmHYVURaj9ddIX+xd65b3PrzT8f8e7mfE3x8Mr4U7oo9n7w4kO0fefUKB/09OddOx7EZAf08gNXTtMnTL0HHTgXnob+5mtCNldZY7o50teL6prW5Nbq0iDnf6XvIhfh8lByAgWuv6YWB3WWc5z1JJV/h4R7qYPNod3p9yPfV6vlFc3h9eF/ft6Q30ftno72fgfsjvjXyH1Tt27zpbJHFvxf4lIvJ+WdV9XbZ5udRt1w08scoaZp46jjaOTb307Tw+WL5rRYAqWRiHHQkIUUiy1iXBQkBl2vtgrUNlOKbpJT5xoOYcPb8kPh48iv1w7OILThb+pXF/5vZWou+HlcyL4L437WnebzDku3fDGgf80SznXnmIxDkw69Cv87zN4zx109CX1cPZYnk0HHPclmkdR95fxn5s6pLbXpNCCp02wiPBywd6gDQZbhxJ7X1wtgAinreKHu0bEcP9Dh5QxuTAYefNb8PXnmZ6MuuXuP/S3r8a7n5ljosHx9qlAa9/KGOLijwExCuElVXN6b5D1zLZ3Pp07R/z0C9j31a3vi6XoePIjMd96rl1nh9vykzjyGlqpA2aIniroTMCIOfHO1uAyhChrGoyjo09KYuxRWsaPPwN4i8zC5Lhc+ED/AO4f7xI79VxD+2k6dzemmxRER21O+kEd8D2VpRV3Va3aejXeZ7GcejabR7XcVwezTz4aAyvy8f9ZzjyOI+PbZ6XqZ+Gfuhajn6WVS2lJIAEZH3PVECfeWZcWT2AVb42AJzMo4B0ex/8B5nft6tLkx2BOckq9i+TM3aZwMdv+wdwfx/9nyRmVIgb4gFrxkiWd5QHaV77F4E0IvISBrwx8aEz3rz0bQw+zuMy9NPQa0WltT7cPnQcqdTG9HXZVrdb4ax1vNoeIgGS7yNJxt9NlG3vA68GVTcdIgGpsnqA5MQHGo956Zi8SE+5yoUPyTRXHzr979/G/Tdj8N9dzcTRjIuHn2MyMZLtPxFyEpUiIiqt5SGRGdM0zTrP0zQvU88JAts8sphZ53Gd52Xsb4UrjW5yO3QtS51tmfn+0FY3a50zWhvjS7O5Ko98vRWgIm26fiSVc+TRFhWg4rxlIF1WNfgK14MVPnOf1G0EuBNLj5gSffkN4d1/GPff37433z20V8eDjOFoIMcWjx8Kfq1ShIjWuqZpEIHXmmRrvfTtksiYZehZrA9d64wem1r0zDJ06zx23cCLrbbVTSvyBh418CxpWFmEC6CGcdZZDqQ59M5dVLmSNSz4cbTgb5j63T8w+Rj650vijxLnX8L9nULVj0mab8U9TPXvHhoReWFHXgBs/wBtDGd/+YFA2N6Km7uxt8piZh4fy9DP42MZe8kXYMEjoM9Dvwwdzz0NXQuAbOCd0ZlRmTFAmjeiTLuKtAGyZVXP88pL//FMKmubrh9tUfnG2VK7LQrlkv6dxolcX2j3xJjvv+O1rfvzF2ZK4zO/I9lfAPf9Ynr+oRGRl00lfZQx6eNW+GVkAFApYpQ5MtNWNya4r0tepUPeWh7N0rfz0K+cCDn2S9+OTd3kFhB54T6eZM2M0iaodpWxXUdlQGlnC+4sqV3FGZQcfedGk5L/c4i5nCeV0sBMomHCX+V30pPOMR+AF4y7f2EF0yeSw74f98OO8qJcZzkofYw/pp/UhjtWIyICKgCN5IwureVeeU1um9yyrOdFgzk9xkchh24dHnxkeTR9XZZGAyISsp5xRmfGOKP9unyyVJPKggAznJw8TbO0DuaoTlivj9IJUExiiniFPh4O42G4nKPtceflcH/l7SXKOxDDdCai7/huOfxy+ZiGvmsarXwhkUIwiBrBhB6og9GSJLP2D55A5X1GnN/iKdWwnjAgIi/cJz4rSxpGnKtmgTKfKakMKTvPK6cf66zsugFkMKA6BMzxIoqevnE059cnXRH/H+4/BXd5pH2UuPD0+jM6KznayPKD//PzQni8cUP3wegmt4xyeys47Ci5vvKyvRVNbkujFQV1TNjeCl6LmEsKtQkVUqRZr/vVVVXGKwz3w+Bs0d6HYZx9/wIyAKEl015wn0LymLwhUUjEIOLPUc1DaOffi7v/VNzlceoZdvkg1TTNNI7bsjpboF/xCDRgTpgBGMS70rwYE3NCCAbRKiqN5q3JLQ8Ar3aMtoqUr7QG4A7WiLLYfBZEvL/5EJeKPwCN6BxeRK1pGnZhkbWVNNbDhNrLePs57p4E3fcj5vr5P9x/BO6EiKH3Bv4CdzJl9VjneRr6sqoRwRJahBIxB7QIOWlL2BJ1Cn1OWaoQEEqjM6MYeqtIIyFBOEFiPKAICUErYu92Ge5lVbOq8a4FKe0qV7ZAofiD20Jp0w+DzkrwNVlhHYSzpok/mGQ6nrV84q0mB6Pxl0/8h/sPwV0iMxfhyOQ8ZeumG7q2aZpb4QCoNDon5IKMAqDJ7ZjnFQArGUxcwrgfd7l56Zkqb079TUMRe67z+JiG/la4zBgRNraoyuqB6EtjfU9JlXF/ekmzOUvuaJR3P3oK0eyvbSfwTx/9V3H/oxDN9+Eus0uXCwUjImpl2vvATb+0IiRFypZG3xC5/qgh5ERfXpemJTouxreL8qUu4A50OZnPUYoIQSFoJEVR21jr2MwDKl7JwxdPYVxuO6xgQ2mdBx6w3w/GfdAmuZ7TZ0/fA/hP4/7DkgjeFDDWura6OVv4ylFldJazRb8rfVe6U9iabK7L5dHIgpJmF89AP5A44fHE0Bs74cMhXE4IGokQOO+ga5qbu3FFbMiloVDS6lcvC6xLeeuZ1Mvbz1XcfS+FLvTNP63df9/Af7ereiRekemaRvqHNU1jreNCCiTUijT62Mtg9JjnQ9OPed4iWv6mfZgvHNnb9Uuwzroivg2EkBmlFTmj+7rsmsbZIsr3SLx0MpMlsK/C7lcWf3cNlxe2u8h48D/cXx93oVzJ7BIillWdGd8uhpQtq0dZ1dY6bUzIDANFqBCQ0BKWiLw+h0qGTWoZEzuf2m/8BfHJQUjO14pKozUvRX8r2upGynoBA1xgrmRRp+svTn7iYhpq95nkWq/ODL7Gf7j/ANzDg5tkICEid7fjoxz446l7XqKMY3zyOZ3lGsnCAWLEvfRF4LYGyG2vkzP3fuFxDFy+6y02Q58ZxdDrLJdFR2Q5hrCa9v4eE15fHow/fJJYlx7qk7T75+bkXwX3D+v4VxAzRBm3tvOHlPVLnGYlmoLXx/NLDHjoCZG0MZBYbX7slQgiolZECHo3IPBIOZ41z9FpTE5FRchpCzqk6wQxQ+FZXWj3C8u+20t+5qyE3jTyn8b9xxF/zg/78F/xvbiTyrmvi29jShnH+LSrZElrZp2XvPN9T2Oo3re3jo99YCYzChFLbenCYJ/d0zPxxOvy8VIfZBwZFwQMKkVWUWktEbFjHSgXSYO7r/2VqvkO7f6btZ4vAfp5/8Pbd2l3zhG/uZsz2rOubAArl/WseWGPkBavk5bwcXmMA8NhHhI5lVcBGgQlgBw+djF5Kcm3xI2C66ZzZSvXJgttk7KAiohKo50tOL0MSENQNfFHAp+QJgPvZ0fTywij9uJD52OfwP1P02hfYjtXar8o7sRa5ZbX3OeaGwqIgGHJLt0eSUtgWyEqLjXiL0qn2xExQQUQ0VpHCDn5ZYQD4mfigzyIXwcIqLN8nNd127ZtW5aNeyrxOATKuHkTl3SQspyecCtc1w1s47kCMKB59Y8E3XgBkP4Ze+Tl1N3nP4n75f6P2H5z3Y7vwZ0Mty5ytnBGe+luXFk9un5c160fBt/YiEH3XqBvmBqiH9xUOrSW3gtdhpbzgQ2ABVAQVoJMYUpA31t3f7Csag/7tm3bxk35dFaGpWx4aT7N60bZouK6b2d00zSh50wy/C7+F8s3EnN+su67Io/9EIE/tu6/37LiD7Yv7Pr7p6rmr+LOC+gpQ8qKhkEy3I9uned+iGszhQlXimuSkbSS3C2ScSIeEbG0ViFxRk0oOz2odsAjapgMBuXKdp1nwb1uOl522LMOvPCqBlRA2lrHDclKo7lqFoJ8PzCaDKsd7wdVk4zD3QfP/3uqmHmqpPkq3C/H6su5quSRJcWz9CGjXZNxpH1kPeT+Cu7Sj04mcVLiZbEajGMA0RntjHYAJaIFkJl9lDMS7zE5nPi5pHSW98PArE/T7JfM5iSZ3cKAPtBOyvJgVoRaUdM0bOAxGWLpT6TxSJRjyf7xzOM3+MP/mJh5v1z11XBH5cy5Rd5l2oxKJXvo/h5Zj2uXpisiATDuOWGJWABYgAzAIBCAOijj/Y4IGgTEsLYCLzjMjQYC2RpkJ7H0yZQqIqBWNDQ9kE9832uTg3E/3F7ihe1t+9lzBfhUZOaH4v7OMHihHpEKkUpr4e0ypfCgiDsZLiBK+qynxKM88wMAM6OsohKR04NZzxhABagj68dn2AGH3O/JL8HnRZS34v4ZlG9VQBmgOBha1shGBO5uAKR+4aZeEJ9e2PGTh+cvEDOvGaj55SV94OL/Fu6ESNa6D5+vefkXXpYsVM2lYkZHVxUTUQDRtOeABUABYBEyAMKDdU+fo6hOvEsuYlIh7ilh/sg6mgJNwfVNUdv4TgSIBLfC+dbEBwO9F+SpLb8ehBcxGW/ffx/3SyBeDe7zNT/je/4K7oSImTHql2bdn0zMuitbXjCMV8NLhA2RNmX1kCh5dD4JndENIat20TMfsO4H4plAQtH83nskAAI0ZJwr22Gcy+oRFjvQSD59QL5MI3HG29Esn9zWk3VHPJ4inO+enuQOvjjuTkzbcwAAIABJREFUT9r+jnXnuZgPnsseLRnHBaC81qnOyoOUDwcTMROUDOeNZQBHb1XGxy4Sfy0kEvBk9Xfw1l07V7ZdN8zzOgwzmiJd1iY6FQiIoBVN44ioTuGYnUIJUty7IKdBePWZz2r3r8f931xGuLQ2iXq886AU964fl2Wb57W9D9pViWDw0e6uGw4N4EtrS8Qa8YZoCTOAHNABGOQ18nwr1aucArm+JGiD4fR04WxUpHI/UbBt87yG9jLiXUjlnkfUGT10beJSX8diDteTfIM/9XCId55B0pex/u18/33cS2s/QHqMLTJbZNwwztuy8qKntqiIMl/qj5rTaVAZzhBGBOJWM0bXiBVAjd5DtQgSfRfKD9nosgO7I/yCfFCIE5UBARVoVzddP0zrui3L5tsThOSwEKnkb/XfFpJq4HA8CUcmsCdg7/+x33mamPk3lMxfwD0z5les02nzuE/TvK4br2ddNx3FEI0viC6rBxIMXWut82XXhBXAja07eieV67gV+AVo4vRqQIaThHEPEsZTyPcdCJ1wGPdhnJdl27atrB4hfMRdVJNbgQwewmkcKayBswM+irFElp1NOV4T/3IW9Bu215hVJSL9If+UkrZKR9z7YeqHqesGbnTB0W6ug+aOpJyAzo2WGsIbeuJzQINoCQ2gAdQIhOCzCXBn4/n+cNAMESgkvyq3j6kTknFlO88r497eh8S6Uyjh4+8IXwh4K1zTNHiFOZ4GQUr86U4A6Yt/D/d3wkrf2t/9NKN0+SDmaVfiFMTMPK9dN/TDNAyzD4GT8b0ujNNZOU0zk7vOo1XUIrJpl54cBtBw3B2BkGu3vTHnKdk0PBoFxe6FrwoHse6kbVFNk7fuwzgngSNCoJClfBTj09ArMmeQj3MH+x14F/0XFTPnfqif9VnfmhT7nemCr8M9ZID98kGyNJJ/iQpR6ywfxrkfpvY+9MM0jLN3VUkRaF5lQGf5NM1N0wBCaW1OyNadG3KUQb5rBB+F9O2OENED094KNu1cGZiaTznH425cyPoiRM2dr7d127Ztnlde2cYPXW4khubsaFrruqZJlApd6ZYrj2KvY9J/PBv3T6P/N/qhvpUf9k3WndcG+9i5lKQ6YoJ7yRqGYyDTNMfaDjJAmtCQcdzQ3dlCK0rFDEfcuXek9qYdNJJNxJVGam9FeJVa4UQvA48ERZp/nV9qzqhZA+7aVSTrDGOYhPJTv6nzAtPQa2NE4Vz6pog74lN1dUT/OWLmR2QTvHORH859/yLc3+zyeH2uQmUS6+6XOGXWebJpGGdfRpT0dSFl13XZtm1dt3Xdum5oEWvEMhh4iz7izrmLGinccTxCXO4U4pN7674L03BOAS9V4EPv7X1gMbOumy1kEe0QnPFq3rPp7yGAvOwCvmOzT8TDu6rm00kE829o35fA/TL79/syIn+HdUysexqL1FxJxDUfZfXgVR1DVpZvTNc0zTJ32+bT0sc898u9g++nx3rGEjduDEkE/BuBF16nMg2FJ8AlcRplSBsIlwdky+oxz/6nXdnGnkpIgNwzNZPv6ZqmNJqHVWrgd2Nqt39h0/HKwj+jeO+PKoO+AfcD3L+f8v7djTdQHMHkLeIk+LJ6MO7MvV+7VKy7Mm11G7p2W8Z127ZlHoz2uCNKipgDsAjnBGCu17aKnNFK+Y5fqVT2d5tEvoN24eOK8yVZvq+7WGTAnaxvM4YIADd3a28FR4e0ora6Xdvs8Psp929b+edOM71gWtj7Fzy/IehfDndMkn5D4ZJ/cKAm4yYzrmwZdFLWxyKlN53SHvdt2balvRWdwk6h6JkiTKlaush3VwAGkeuP4kUlkJFKZscAQ3CGz1KgMjSFzDSdYpEayKIpZL5JGzPXZWYUr1Q2jaNP9z8Gb+B88Doy8wQxM5/EwLOJ/6okgvNFfiw4892NN9ArGbXDnXsqubJl3LkrQT8MPjLDxdrKcPfGbVu2bWuJBkXSO/IWcM8JLQCbVQGewPuvpbXO6DTmFxFTGkkl7yheSBURJVTa3od5Xrd17foRdIhFQop7/LuWR1NaaxAUIbfrSH7zZN53IRl8R+W/bicCofxpqzK9n6v8otb9oOwvcAftxLT7xgS8Tq/vRKBBZWVVt7dinjpWMqlpbxFZvvuMSErjj8imXSERgm9mjYA7ieyNuL+qIPJBZegrDhXnbNZNx/K9HyZSeUgfiLiTcQj+G5a+7evSIPBaatPQX7jE77qql8w/w7r/psP3DbgfRuPl1b4o7vsHC/fdsmSK02uZde7ugqhu7uYzsciAdrwq/Dr127aNTd0p5MaoLVGN2FAiZryTiogc6475M9ycw7+zy5ZBRIyDENDPhZEKSWOasxjYuo/zGq07xyKV0a5CU3j5jrg8mrkuS2s1gkKahn63IM/bnuspaLQ78CTr/vq4p2Py52n38NgF3fnhcXe2kGZGnOPOacCgnc5yXkxvW7dtWwejvXXnztcAdYi+R+0e0muJtY0PTUJmlBh3iBnCyM0zJCsYfOaMCu8rUJkr23Vd1m0bxplnmrjbNYt77k6D3K8PQBaEsoQaQ/sxiAnAktYbovKH9PhDnrzPD36emPkC4X65/9lLfWtq6QfgTqfFhIllcehklCed1FVZ1VxDVFY1L6HKUchBEePO1r0B4JR3NvAWwCAoADHtvJSMQtCAWhERJSUT6KeWACEJzgAQkgKSVWgUZ84sy7buJlZDdZ/3th+h4QwMXbsN92XoOJUNCbumkfx13P16fH6jai/u/gAx8wTcPzIsfwTuXN7/lphxlV/TFBFRdd0AZG1RrfO8bes699u2rfPIrIt8Zz1ToyfeAWTBojPrbKINQgagCJ3RKU6IIdroUwaCUiadNEsiAG2Lalm2bVuHcWYxI5WsoLK66bp+BLIMbVvdtuG+zWNptDPaKuq6IZjrnTk/W/fkxdHkPykL5cPE/AHuz2T9EvcPZMv8ddzfmHtKmgCH0zQ3WpIuAAF34mSsuun87M4yb9vW5FZY9/IdoEVsADgAz+UdGYBG0ly3CkCcG4yAgKW1SaW0SGftvdK9dQ+1echreMzzymKG+/tF605Z3XTTNKMp+AusddvUbcvEq6CVXPOBQY4HgYLIxPPBvVWXa8SobZ6adPWauL9P/1tj4Jtxf+uhT9adcZfIDOMOiMjLfXXdIDOpHILsxbqj91ZbgIawAai4OjtUrGbBc2XuOUbJbU1hhxoCZQjo82QAxAEF5IaTPpWA8yKP1h0VqIzDlNpVGLTJNvfbuvoFLq3tmgYl3JJ4CeEXU6V+IdzxU7i/Fbp+fdw/sb2KdT/h7uxNWNdZzgnxddM5W8jU/bZt2zyKcO8TGy8OKxfySYgmh5ABj2CDF5sZVVqe1hXTTtpV4DOTk1gkaXEzAAjJcIVhP0xJZIZbi1luA1hWD/nr2luxLePMC77mZdc0kq7Dv5IEZeKv7iYF0mwH+Hxk5ou3lypU/Yu4v5MgqUOhZziNDC9RrbOcN598i6qs6kPrxuXRnHHvEDhE0yQhmkPbGUafS0AIwVfT+oA7MMe8jkigjlLcAZDJbu/DOK9dP5LidQ18dzHQrh+mbeUJV43BAeb1u8emnoY+ruAQg/3oX0Pc2U8r7SKmn3ZV/7HtL+L+1jtpZAZlwpKM01mOpuBuwEgGleH1qVMlM+Y54y7PS916nxUgNfCSN8Yl24K7RUCE0lpM7SbZcV65BXGo5CZECm1nEDmCj5oFetePUuEBYRJqnNdt2fywQYlwokIaunYZOplY5XcTkMVd3h+M5j/G4Z83g/ODcmZ+Mu77ZHdKipVyH5YhRdqA0qgMT+sI7pMzgyKGvlc4KFrneRsnnx0J0IZK7Yh7YN0B5ICGvVWeXg0+os5yn9bLJaperCPwknoisEnzTFOSRKAF92kct20b5xUoS4MpiJgZdSucLxpMIo/h/US778IxiXYPX/ikLmJy5LuJ/PU1v/UnfGC4fj/ueLLuXszksrQBn8MFFsuyTUMvvA9GM+JL3Q6KBkXLo9nmdZvnMW84p6ABuAHEWScEC+BCjLLUFhFKo0trxQLbokpkt6S5o59FQj8PhUi2qOZ5HcY5SSJQAJqMG+eViz+ALJ7YxWTyKIE7uq149lMP6D8tMvNhXL5/e4fvD/wJf6uL2K+se1q5RyYsQlbqrLRFxVOqfBNY57msarHujPhcl9u6so0fjF7neZtnlvUSg69CiyUOyHA6jQNwRjPFPjUSABFd2W7b1vVj9FbDUqlJK1ZEVDorx3mdpliuymmbEqNclg20OzB6jC/uYpEYtPs59Hjx8hnWff7aQOSTWT8cudz/ZtzfeVORkj6pO9z9MgHVg1OCOTw/jHPddMFRncRPnZzZlnXM88HopW6DpGnuBE2oYS1CEw5uH5kTtiZToe0GJ76zR1k33bat/TChXwozdIr06eyxipyt+DyvaVs/IE0qZ+u+rZvPnGGOeXhHk87fc0z9Osr39My9iv+0df+aKdUvIf7ydvQ7N6W/gXtsqnHxANLJNBN53WIc23VXtnXTIYLgzo0JWL5LWIZnl+a63NZtzPO5Lrd53eZ1HXoO0dyVrrxSRwvAhU4FQNc0grulUMuHxA7xPK/h8iQmE9r8otczRFnXj+O8+nweaYRtijmsdWOLKi5tEG8Xu6hinN6KB6+iMfuwDP457pdG/dnEP7MTwS8HwIvgftG+PXn45SP9C14XQDuu2at5JTBAJM2dr6ms6nlel7Ffg58qmWGdQhbuY55v87gt2zavg9GtyQajS0Q27RagALghtiYrjaYwv8PhSL6MrhvWbVvXDVTG8Rm/RrbvryRJlApId90wTXPoYulxZ5HDw7KsHknPPUxqWY7EHyLtHyH+09NMz06b+UK40yt/K+v91XFXh1ImXleV86vqpiurR3Ia6axct62s6m1bJ0mEROQgTKdwm8dtnNZx3OZ5m9dtnJa6vSudRty5dnsZehtj7aiQmpzrlVR79+t28MoiHnS+w/gFPOSCNTfQkyUPAu659F3q+hHQREHi84r3guYYgoTdKcf9uPMk6/5leuZLcD8b9RfC/X3tfqjtUFzbwXa964ayqrmIiUPgZNy2rs4W4qeyda/Rp0MOirZl3eZ1G/ptWbd5XsexDu3ELGEOeAPo67I1mRHYubiJvVVSbN1Zh/DMAK9m7NFPZpoAVVnV3I441Baqg3UfxplLQ2TG6pLgw4GdoD/DH3Y+jftvEvPBLbXuz1fwf2Taf4H7b/UT+MMHXaRDKus7u/djP0w+GhhuAqAyjohv6xpxD1mQLeKdYHk028olrOs2r+s4cstIFu4FQI249H0BYBKfjxCsr9HWgrsrWwpxIV596YA7opKlj0PzMI240+7LspHKQ+QepV7b//A7O/tZVTzcEf48MvNOCPJJ0B+yf7/QZz3s/DHuf+PBuO+sOyrDuPfDNM6rWHffWE+Zdd3qppvHx6CI5XuaJBMlDavvZd3GqRTrDlAitkR9XRYACqJ1J6lnJdX1I4uZsnoQEtt1ETZ+lhSRG6ByrwSdlbJQGZAPRPKXrOums5JT9vnP3FvtC5udEn80+3sj/wncz9B/mJuPs/4lxH+FdX/K4xe3CPLTpfFshcowQP0wzYw7UAgIEpJZ163rx4zMZPTyaLiUqSW6k8e9RRwUbcu8Leu2bN6QA1pCC3BDHPO8CW2BMSoMIUwL7u198BfJSka70F+Jgp3W0hokTqwK7mE+zJWtH9uIEFbk23mqb9v4UzBmN1L+aLGaMzfnMfA81t8//lnuf+f877buKsQ64hGi7MK6e9OoEBXPYiIpxr3P217hHRIDD9ASTc5s87wta1+XjnEHyAFrxLV/cJpkMosZMloQEXU/TH4aa5y5ixMo7RU8W3f/OYWotKva+1BWD9BOApGk8mkS8x6CM6HUNcycQpxk3VfxYXhzd1IyCytzTU/C/WflEfxye03cr+qyuacSt0Gdj7gToprGcZ5XJOND7H3PWZAN+bQwjtLcCQajl6FjQ24ALGEB0BLNdclJ8IiRO798DRKiEtyXZeNh5uPuyoDKQHH1k2/2a4uqvfsFpPzywqRBRzGzrZIoRoAqZN0cplED0OGSjmkz4cVhbvU3cb9E4dli5msp/+Wf8/b2/bjrVLsjB/JsUQ3DPM/rPK+2qGLvRVKIqh+GeV5BZZMzkzPbtLGe8YUdiY1n4m2oZvJKpqm5M4cRzgARgf5/e2fL5qrPhPHPEjly5NjIkcjYSGQlFlmJxCIrK7FIJBKLRCJ5xJ2E0Pbsf8/7nme3Vy4OpXS33fObyWQyL0cwix2nJYK6E2NBKwa5qhyVNC6SAPfcOWPYsrh5XlLw5jDOhouQFBKWqid8E7+UHd9KZooa/heVVXr59OOPfwp3tT5ul+JxpGb3wwTcvbvEzhlhJ7+7jdu2GnZTWc5qt2lCfFgiPuTvMSMQMixSyZSGOuZ1GDpjKqJkQUefoomfQbD/j4gXW5Tpg8WPkRwsYoxU1/s4Ld1tdJcrGmJiTypNEYiLjBXiOZXieA4WeHV+XqXmbhr6Gb/7r6Dn749/AXdmtqpW1TnvnH8IIkAcQdP206HdORnQRNy2LWJUOi1mr9twX5oKoZHHlhMzcjtSX1UEDoxqp7LE9ayuWMjaThAP47hv27qG6r7BcxNAT60nUdtaUFxpnBZfdYcvkhWBNyHpCkE1MNxTTzJ6IP5pV/X1purp7k+c3vH9wvkXcGcSYa8WhVac8/XFe7XBNOfQLBvtMcZpicpVQs2CGEdgi6rTAgp+VDtH3HMFj9Tsh0VqL3Q1xmdda4iIyRyVxoiRIoj6j4hRy/eGkqfeGIvyZtu2o8eqYZeixBAbnHAPvsj0o84udMpP6P3E/1rt/v8+/gbu8qDdnfOFCjEVKt21RqFTdC3th4nFQQzYqnPeIONz29d5qJybvQL0FBrZk4GXBhlMKKuE6PZR7Xpvg+F+QsqgAHziyaom3LvbGEPe06oyhUYKjJZl2aZl624jizMxXTW1l9q3A/fwxhThG+13yk7Srzk7YaK9fvLZfGbt/oFxZ+JCtXKuvvjE9DoM3bUuVK0qEVnhyrmuvvRtuw7dvq37to59Z1XxUn3xhqhSu+372HdOOLGecA9JTMzXmMAB1V4ThQh4oosxxcm9HSqKJR1bqOxrcL3P82KYT44ToqTsCxW0VNi3bZ4XZJGHnSarfT8m50x3rYNaD13kXwa4E+VXniLciR6PP7rN9C0Xza9j67eHQ34w3K1qoVqwonSRV1s5Vzk3tU1buvXeruOwDff13ta+FqZUGrerL+vQ7cuwr3N3rQuVNBVAKvZ9H/uuUjuqHYRwHGLhDVgyKZ8DgQO90NJUvVAbc/Yq59IiVYNtE0guVNahS9Vs6ou3wml9Uah4tVZYhCvn9vVYkm7zUF+8jYKdpdVu6A1IRGlVbE4yZA57/FD+D86YM/U/HkSwPHnf85Of8898HLj/GO4c6+ui5iiKZpVMNVHHPKrFaEs3NNXUNqhFgcqJben6tq0vflumdRqAWuWcc967ixWtfb3v+75MXVndJIKe1Zm5xRTVVBW1SardmDoWWoKjnaNqD45IJmKywl192fd137dlulfOpV1UKwyTBG0/6ovHbWFbqu9QRBvZqIckbFtXX5gZIKcs1ajOXzvdT1bLw75T/PcX4f68t/oBvTRvfKr3RRP8MWPGCYcgLaab2JZpEJqERrWV2qksh6bqymrsu7Edxr7r23ab+nXs+7Z1znfXehvu23Dv6ss23BEOs+/bem8T6D2ZvOpGakhWEU1lOXtFeQK4JuuLhwUtEXcxBIlyzte+btt2Hod17Lv6AlsrmNVMRCTChWp98UNTrfOQtPvYd1h5w3Jblz5pd7Q7BqaCueIwZg7mMwX/sLX0+vlP4P6traUPC/o7bbA/vqsqMVYGrTY09kgC8WJIiW5ib2wQ5nUTW0Vlv479fiols0xts95b1Eev1Hb1ZQNG27be2xT1nnPfxRqRCAhbmgp5qy3qEbBNtcRS49VK7dBUfdsGiVqmfVshU+vQzePQty1WHX3bbtMQt6G2vBDIvm/bsnTXuvb1YQ7FW/dlqpyzogQFn3xBT/6Y/GJ+/eEG84MxMznoH3wz9fmT/+fFP467JcPEQLwmakvHXDAJ6HfOMxfE5JhubGa1KS/pJrZkGppqm2/7Ou37uo63tnSHX56IyQiTkHHCben2aThp92jEo7xMy7SPN5TluJlwMQVIKgXWlahjRvVGr7Yt3dh329LvyzD23dBU673FCe7p6svQVJBArEP2+b7eW4jlem/XsV+HDqVbEYu87xMaeED3d3VIYE1uzYxvfhaAFydEP7Sr+jIg7PdEvX8a3FkobGeyOFuUbJWlJL0QCemFrZJeSC/gDOEA2CrCyU1syRYxjCWHvu8YV2PKmKvRMq1NB9v9ZkxS7am8zD4MYB1BNa0xnRaX6KB0saF2KHzKWTkZMoaMJXNjM7XN2nS9bxFYjySSpana0jnn29LBKkPlR0hvpbZkqqxzEjvGIz4BR+HKuXxn6eyGT1feID5szf6Edn9jtfoxx4czZoINo7FHHvaGEDqL9FMjBcfdFrba3caC7I0NzOsZG0ZqAc2Q1fW9senJjGp7MiB4Vrs01VSWoDlvZ1ATNURr082Z06YnM5Vl3scmNTuITSKTHU1CRg3hg+3zjhTYQcJSu3LOFqX1oQmmFTVE6MU3LRu+S9gCE3ZxeQAfUa7Sn4nPQH+sS0CPO01ExL8ieW8ZXgjABxxv4P6+2elX4Y5gw5JhHpAlo0TEQoxkJUHvjVTcFNEvzAWrH6fFiU/s5sRPQnlBvKks92lGQFh4uiyhbh6ZG5tegskOVwxATyO8SnQ1ps6mi04LVNJD5w2kb5eGeqFZ7b5s+7pgpdsLTW2jFh0WQtEEEI/uBhjdbez7cR8GfJE85QofsuUXG6k5+Tn6kfrnPdWfxP2fCIR8D+7PX+e34c5kprIs+bCGYTHHKHY2UhArS2mLMma+McLEAUo/TNu+V9bBpFmaCkoRa1AoZujyHfs5txkisQ/DNk24GbEDsHluEmYGjLQPhaQn9PZoiDrmtem2aeiY0VFeoyenKyv8xm2a4MFMnlOWMgb5iPVXX3W2KH3VEQs6jszzghCaZdn6fgzlzdQO2QKj44e+lznlj+dZesdzjNgP4P7OSNoPKABv4/72Db8I9yb27IWRXRE5YSXYNSH6D4V8kQoUzBgU9dULsjzR6MISL00FW3wUnqKzZYg6fva63tt9nUJb+Kk/kveYr8bcxEJaAGsah1FkTMfcC01lu8/97BU5UCi0BGWfRGU6S0ulFosQKHXSC4LDbFFZfzVifdWxegRCTsuGSgpN2x8GVTS6RrUtZ7u4r9E32UVzfjWKwHcvVd9v/v5DuL87hvkncVciIF4yoSOFIig2q7MVoGcKK9jkZNGLsb67jVCQRiycOeu93cdhbbrQYCxqxITgYdyrHdXe2AxCCXQYzcj8mOKGa9qBQo2xpakgJ1DzVXTXdFpgVTBECwrGFQA1odyNhCw+Fuuv6LDgLldDjIjIRHnT9r7qlqZCDgq+URIeOEaPP+XZXs8vvpSHdPvvTAD963y/B/eXM9U3PvzP4x4G1nZEljjkOBPxY4WZp8RVFgxbVHgXzAnghVVpxxyIJwNj+qC5LPEUzhxcBMrgNe22jsJT2e7jDXcmARjVJp8Pdr7COkEtfiAEDLX4InJipDBSMClaR6HJniG2/kpMaCnlq6663iu1HTMkc2mqbZnQVH5fdywGMnIz1E/EmxeCYH4H7h9/fBjcLRlLbA2hPS9eRZSLVa19XV9827Zt21bXxruLWm+L0ru678dtWbD/kn5gRYQlXaohA09LQD+z5gF30ujBt5PCJNVOZYuGprl1FGpkq0WL7bCChJkhPJXlNg6wkQahqSz3dRvVIqjm0K8cosQMA3QlUYPgTfVWtbreMXtASjGfhM+mdlZ74wcTJZ3kPvjD7ZgTn+z5L9z/HO6cKGcSHMnEWCpCoAuIL1QLVUSJpTgwbFIOTYWoASIWEwINago7UH30qKD7QBXRD172aOEcRghw95qvVqHIp7JN6h9W0Ki2NSaJFjRuluhkIIH4+QZN5d3FqhIrc1GXDUyXlFk7jguqWC7Ltu8bSrG2xqTy8ziC9frRFRMi1Oj54ukkT4b6Yc/Mvzj+Nu4UulUEA4bP5kqh6pxPcb/I5ADlfdui7fUy3edxGPtuHocQjkIMRzjU+eEV4WNZXEWD+xo3SptYyr01Mb0jev3yGWA+uwXz1KfqcZvnsCOw+0uGnHB98bWv07cI4T3DfUF05zCs4xBL9i3B6Rlrgczxi8A2qzOmiSip8OzkhDsRxb0BTiefHvfld2wz/UhJsZTGgQEFr9YHBe/r+uKra4MA93ma8hncEkt0awbos6D2m9i8bFjyzc9qt+EOIz45ZGBFHNWXmJGr6ih0nEwoPe7rxCvYbzJETPwgtGjejWCybZr2dcbYpmGZ7te44dVQMMAAPbxD5dkcz2k+/uApKi0UwknnYavuc+D+n2voH/S78/kkHfnp4jtkgEmERVhYRdhKgB6Bh4n42tfdtZ6n6Y2fB4O+5SwULNs8yt0dY7SSU+A75oTCGCY+b2Gmk5N7zyq2xg70URgeF7xaWGiVcyA+TVZpdNca4b5EZA3VsSwCPnYwlgLHTI+IM52un2773Nr9p8cr7Z7T/HD+9P/xzSGpcMBLMSAmZsYRD5H3TCCBSyGW6CmHmndMqK6BIu5kwjgnvRHRUWnjZTkXRN7mF4iMi58z/KBYI8PEp8i5O7+LmYMOjq8ym+iKMsTEnF5NsfcJfTAdj/EkVuwI6X9szBfuP4L7A2rPlOfjW/TLE+ih/n/scGRjH8Z8SGp6EW9WYRVWS0qsfBKb0/TChtkwk8HiAQxR6J8Uzd9zWtyxBD3WosTIPQ0ZqEJkmQvmgkmNsURgKornAAACaUlEQVSWjYQTLlhKtV6tZy6MQRPtUJLg+ArxPOhgw0TMRiQSn1gnc/xhTXaefLnpg0XJyT6q+cL9p3B/acDQE9bPivwl5RILIQWmOaM5Ha2osFrJBh0nan3BWnA4wUUhZWOFkO4H4pkzlSnhosEx15fZMS4KDRNZYWVxar0T793Fu7r29XEsG4zOt+ncuzqOixOv1rM4fKmM+FiaxoQjxz8Fpz+Riev8RPz5aYjliXyfrpN84f69uD9T/k5z5dl0eR42/QcTC4dASZuIZy5APE5wTMQDdCtakAPxACsdHyQBwiCsHIQhcMYkbAJkQVo4iFNCvJQS+Nb+YD2MsglPyyYcH4mv1XpbVE48i2MuAvTpe4nLfled3otZgknPU5xEOZTUdf7xaDDVuC/cvxf3BwMmV+0vzZUHpf6g4J/pz1Xdo6aHAEg2APqJ/jhATK7vwX0aSQzeGFDG8ViXUkKde1dXcklH7+qrVDhp9JqLAa6A+0avif4HAchHPktgisgnijfe/p83fOH+vbg/G+LPoP+nMfNSDLKn/CQM/CAMD+a+ZtPCYfw8iEcy7oUkl5ZcBp7lAayH4XLtDtBPmv7Ea0b8g8GDt1dyyeeEYzbwJ9bTedP2nW+fXw0XfZ1E9CpVzn2SmS/cvxf356Xq84L1wYh/oP/9VtDb80B+g311m32aK1JDvGOhCRlIa4OTsWSPuYLFYQJ5kIek/kE/OIYAJCHJ31KQy38LrK+HqUatL6VMolJKmbT1g3n2LKKWlMimn/kwvnD/Pty/Hv/04wv3L9w/0eML9y/cP9HjC/cv3D/R4wv3L9w/0eN/Xs8wqsJeiOoAAAAASUVORK5CYII=

1941.2001.2061年辛巳太歲鄭但大將軍

(๑๘)ขุนพลแต่ตั่งไต่เจียงกุง(เจิ้งตั้นต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีซิงจี๋ หรือปี พ.ศ.  2484, 2544, 2604

ขุนพลเจิ้งตั้นมีอีกนามหนึ่งว่า เจิ้งตัน และมีนามรองว่าซีโจว เป็นคนชาวเมืองเหอ ในสมัยราชวงศ์หมิง (คศ.1368-1644) (ปัจจุบันคืออำเภอเหอ มณฑลอันฮุย) ขุนพลเติ้งตั้นต้าเจียงจวินรับราชการที่เมืองเจ๋อเจียง ท่านเป็นผู้ที่รักการแต่งโคลงฉันท์กาพย์กลอนเป็นอย่างยิ่ง และมักจะแต่งบทกวีที่มีท่วงทำนองสดใสไพเราะ เรียบง่ายเป็นธรรมชาติ ท่านจึงเป็นที่ยกย่องชื่นชมในหมู่กวี จนมีคำกล่าวว่า “เจิ้งตั้นเมื่ออยู่บ้านเฝ้าเรือนก็มีความเมตตารักษาคุณธรรม อยู่ที่ทำงานก็รับราชการด้วยความขยันพากเพียร และซื่อสัตย์สุจริต”


ปีที่นับเป็นปีซิงจี๋ หรือปี พ.ศ.  2484, 2544, 2604

คนเกิดปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                 คัก剋

คนที่เกิดปีขาล ปีวอกจะตกเกณฑ์        เฮ้ง 刑

คนเกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                        ชง  沖

คนที่เกิดปีวอกจะตกเกณฑ์                    ผั่ว  破

คนเกิดปีขาลจะตกเกณฑ์                       ไห่  害