fbpx
พิมพ์
หมวด: เคล็ดฮวงจุ้ย 陽宅風水
จำนวนผู้อ่าน: 9114

yupi1

วิธีการใช้เหรียญหยก ในการเสริมฮวงจุ้ย

เหรียญหยก ลักษณะคล้ายกับเหรียญเงินจีนโบราณมีทรงกลมและมีรูอยู่ตรงกลาง คนจีนเชื่อว่าเหรีญยหยกมีพลังที่สามารถจะกระตุ้นโชคลาภได้ วิธีการใช้โดยปกติมักจะไม่วางเดี่ยวๆ  โดยมากมักจะวางเอาไว้ใกล้ๆกับเทพไฉ่ซิ้งเอ๊ย หรือเทพเจ้าโชคลาภ องค์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดโชคลาภ เช่น วางเอาไว้ทางด้านซ้ายมือของ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าจ้าวกวงหมิง  เทพเจ้าหลิวไห่เซียน พระโพธิสัตว์กวนอิมปางต่างๆ

yu caibaotianwang

และที่คนนิยมมากที่สุดคือ ใช้คู่กับ เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี๊ย ที่เป็น องค์รูปลักษณ์แบบธิเบต ที่เรียกว่า ไฉ่เป่าเทียนหวาง หรือ (ท้าวเวสสุวรรณ-ไทย) และหากทำการบูชาได้ผลสำเร็จได้โชคลาภเงินทอง ต้องนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญกุศลในทางพุทธศาสนา และทำบุญให้กับสาธารณะกุศลต่างๆ  ในปางแบบธิเบต รูปลักษณ์ของท่านจะมีหนูอยู่ตัวหนึ่งอยู่มือของด้านซ้ายท่าน เชื่อกันว่าหนูตัวนี้สามารถสำรอกทรัพย์สินเงินทองให้ไหลออกมาได้ไม่มีที่สิ้นสุด

yu jintong yunv

อีกสิ่งหนึ่งที่นิยมก็คือใช้คู่กับ เด็กน้อยนำโชค   จริงๆแล้วก็คือ เด็กคู่ชายหญิงที่ปรนนิบัติอยู่ข้างกายพระโพธิสัตว์กวนอิมนั่นเอง ซึ่งเรามักเรียกว่า กิมท้ง เง็กนึ่ง และเด็กทั้งสองคนนี้ เป็นเทพแห่งความเมตตาอีกองค์หนึ่ง ท่านมีจิตปรารถนาให้ทุกๆคนมีทรัพย์สินเงินทอง และหลุดพ้นจากความยากจน ทำให้ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า เด็กน้อยนำโชค โดยปกติมักปั้นเป็นรูป เด็กๆกำลังแบกเงินทอง   ส่วนมากคนที่การค้ามักจะเอารูปปั้น เด็กน้อยนำโชค ไปตั้งเอาไว้ที่ห้องทำงาน เพื่อกระตุ้นโชคลาภ

yu zhaocaiyu

ใช้เหรียญหยกคู่กับ ปลานำโชค ปกติคนจีนมักใช้เสียงที่เรียกว่าว่า อวี๋ เป็นความหมายกับคำว่า เหลือกินเหลือใช้ ซึ่งถือว่าเป็นคำมงคล และปลาก็เป็นสัญลักษณ์มงคล 1 ใน 8 สิ่งมงคลของศาสนาพุทธวัชรยาน  และคนจีนมักจะใช้รูปปลาคู่เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายว่ามีเหลือกินเหลือใช้ไม่ขาดแคลน  ดังนั้นรูปปลามักจะปรากฏอยู่ตามรูปภาพต่างๆ ที่ใช้แทนสิ่งที่เป็นมงคลตามความเชื่อของชาวจีน เช่น รูปปลาที่กำลังแหวกว่ายอยู่กอบัว ก็มักใช้ประดับหรือพิพ์ลงในซองอั่งเปา เพื่อแทนความหมายว่า ให้มีเหลือตลอดปี

 

FengShui Astroneemo banner 600x300