fbpx

Line ID: @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

มาศพละ กำลังที่ได้จากเดือน การพิจารณาหน่วยกำลังตามระบบนี้จะยึดตามดาวเจ้าวัน ของวันแรกในแต่ละเดือนที่เจ้าชะตากำเนิด  ดาวที่เป็นเจ้าวันของวันแรกในแต่ละเดือนที่เจ้าชะตากำเนิดจะได้รับ 30 ษัทฎิอัมศะ

กฎ-มาสครหะ= ((12 * ปี + + 6 เดือน) * 2) หารด้วย 7  (**เดือนมกราคมนับเป็น 1  จนถึงเดือนธันวาคม นับเป็น 12)ตัวอย่าง: พฤศจิกายน ปี คศ. 2006
(12 * 2006 + 11 +6) * 2 = 48178 หารด้วย 7 เหลือเศษ 4 ดังนั้นดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าการของเดือน


ทินะพละ-วารพละ การพิจารณาหน่วยกำลังตามนี้จะยึดตามดาวเจ้าวันของวันที่เจ้าชะตากำเนิด ดาวเจ้าวันจะได้รับ 45 ษัทฎิอัมศะตัวอย่าง เจ้าชาตาเกิดวันเสาร์ ดาวเสาร์จะได้กำลังจากฏนี้ 45 ษัทฎิอัมศะ

โหราพละ การพิจารณาหน่วยกำลังตามระบบนี้จะยึดตามโหรา ซึ่งดาวที่เป็นเจ้าโหราของเจ้าชะตาจะได้รับ 60 ษัทฎิอัมศะในหนึ่งวันจะแบ่งได้เป็น 24 ชั่วโมงหรือโหรา ในแต่ละโหราจะครอบครองโดยดาวแต่ละดวง (ดาวเจ้าโหรา)โหราแรกจะครอบครองโดยดาวที่เป็นเจ้าการประจำวันนั้นๆ ในยามต้นหรือโหราแรกทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนตัวอย่างเช่น วันจันทร์ โหราแรกในเวลากลางวันและกลางคืนจะเป็นดาวจันทร์และตามด้วยดาวอื่นๆตามลำดับของดาวประจำโหรา (ดูตารางข้างล่างนี้ประกอบ) โหราจะคล้ายกับโหราศาสตร์ไทยที่แบ่งเวลาออกเป็น 8 ยาม หรือ ยามอัฐกาล หากเจ้าชะตาเกิดในที่ห่างจากศูนย์สูตร ช่วงเวลาของโหราจะไม่เท่ากัน และหน่วยเวลาโหราวันหนึ่งจะมี 24 โหรา โดยจะแบ่งเป็น 12 โหราในช่วงเวลากลางวัน และ 12 โหราในช่วงเวลากลางคืน นับจากพระอาทิตย์ขึ้น-พระอาทิตย์ตก หรือในกรณีวันที่พระอาทิตย์ขึ้นเวลา 06.00 น.และตกเวลา 18.00 น. ตรง ใน 1 โหราจะมีช่วงเวลาโหราละ 1 ชั่วโมง


data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAvcAAABqCAIAAAC3eulYAAAcaElEQVR4nO2dP47rxpbGvZNuQKktGQptSFBowxI0mMAXHgJaAKHMeIHQ0cMkQifGSyQlDxN19wbuvRtoAX4xtQJqBdxBTfBZx9XFIpukqsgS+/uhYPSVqGLx8JxTX/0h/c3g7p6FhYWFhYWFpX/lm8Hd/ffffvfbr59YWFhYWFhYWPpRvv/2u79Uzm+/flKEEEIIIX3ht18/UeUQQgghpIdQ5RBCCCGkn1DlEEIIIaSfUOUQcpNkWTYejr5+/tJ1QwghJFyockiInNN0OV8M7u6X80WWZV03JyxWUYRnI2eTqfWAc5qOh6PB3f3Xz1+yLHvYbE5J0nIjCSEkBKhySIgcdvvB3b1SCl31u8dDEj1sNuqikPrar3/9/EUkTtE1npJkNpmuomgdx8fX4+DuPn/ky9Mz6lnOFw+bzWG399/2/vCw2cB6YuSuW/QOLQdIlmWixZfzxeN2W6TICfENVQ4JkVpzOVmWzSbTw24/Ho7Qwa/juJ12tg9UDjRKSeeKwx42m+V8kbfGOU2l+zns9lQ5tYDxV1EE0z1sNi9Pz103qoz2A2Qdx8v54pymIneockhXUOWQPnBO09lkimTa+w4b3Ua5/oM1ZPhucHw9Hl+P6KGhmXy2t28cX4/QN7gR5zTtukXv02aAYPpQirhi7wOThAlVDiEfmlUUWZUQqQI1YhUwjcQNdqQTqHJIQMhCFYaA0n8Yy/z66Fl2SOiDRdl0ovdA+j/Paarv4dUPe9xu5XNZEnp5epYh6eN2q59Ffphl2TqO841Rl21Gg7v78XD0sNmghlOSyMXKCoK+VHdO08Nuv4oi/XKyLDPW8oxmyLmMiRzrdSlN5Rg1520oV6dv5Xl5esZOZ/2SsSKGsxjN0+sxrIQ7Mh6OMNU0m0zPaWr83HojjKtex7F0qNbm4XMxvr5JpfymYKHqYbMRAxo+VtIMafYqisSBrY5RdDqr0+b9AdXKClGRP2BbuvVGWG+0talFgambsXwPGSG+ocohoYBHoyVZIwUjvy/nC1nmn02mkqxXUSR9NubJkZFlx8kqiqR+6ZDkREjKSN+o5HG7RS+rlFrH8Xg4Upc9LtKpDy6beY0OeBVF0l8eX4/j4Qg/wc+X88Vhtz8lCdaJ8BgUmndKEqN+tBb9x2G3x2/RdaE2yAhcjt4MDJrFINIG63VJs2FP1CyGkh4O/SVE0jqOX56eX56e0c/ploEZcfklKge3TDcgfi4/gRll74j+86IbgVPDGrLz2jhebx5cS3xjFUWYaSi6KbJ195QkxjYmXeXA+PgnlAqq0j1T/7zIMayng+dLdMjloBK4tGgvuWtF/nBKEog/q6sU3WhrU/XAxC2zBjJfeUC6giqHhALGu0iy6AaQec9pipSKw7AfQl36RSR0jC/XcYyvZB7CqnLwLRI3uiVJ8YfdXp+/Qf/68vT87ixFlmXSGHRRj9vtcr5AnegVMESGpDgliT4VIbslZGiuj9flcmaTKU6Ev2ETvRmrKEKfjcaIrazXJT8x5nJgKJn7QcPWcYyrwDHSMKtliqwECYKa0f51HMuUScm0nPxtPR0EGSyPTTOQcdbjsyw7JQmqRU8MFXJOU+tNkU4dp8AG3rxTqYu2ll1TOEWWZdCpsJvMzJU4hvV0Xz9/0Sd4cGqoH/k8r3KK/AFHwmJov7iB9UZbm4rZoHxgIrLkYUBcPldFSVdQ5ZCAQH+DyQZk6vyORUmm6O/XcSwzHMjp+SOBpOyvn79gyA4tMptMrSfKL7Wo91QOWo6rQC9lrTO/QaHKnlBUiAbLCD7fTqgrHCCyr+S6jH05oh3x31UU6R2/tAQCrsgyJXM5MtDHlIZxj/JY74JxCnWZIkKPLq8hKDpeJCm+EpVj/MR6U3AL5J+GyoEIwDwQRBuq1WfgcIz1Mq2OIafDnZVXAwwKlgjV2xWrIn/A9J6c0bo9y3qji5pqqBzoV7SEe79Ih1DlkICAZFGX7RQyxaKj94sYI2LQiTFoFZWDTg5yQSZgrlQ56rKuMbhsgNB7GqPOih1q/sLFJnrHbDRDFiPys1nW67KqHMwi5L+VluQvraLKgQQ5p6mc6HqVgy4fNxeatfzGGZqgrsrRDaKrHJn9wlyOKBv1dp4MxXqZ1jbI6fSX9KjLXE7+6tRblVPkD0Z0VL/RRU01hh/6tBxVDukQqhwSEJKOsfl0YHv6VM/OGKeiqFziLlI56jLsHg9HGChXUTl6b6H337LwgU5ORt6GypGDyztU6+5judjB3T3G33mVM8g9W66v/ZVcl+welSUz/Z9G/yQdbRWVM7jsVJXmYYlK6s/vjxkU7D7Wry5/I2RjrL5T+93m1VI5ukwxVI60RDavlFQr6zjG7TAcw3q6vD9XUTmC4Q/lKsd6o8t92Bh+DLS9OFQ5pEOockhAQIggXcqiiXGMnkxxjOxQKVE56Lz1tKtn/CoqB5NG6LqMWQo0G42RUxg9Daad3l2xsu4+1i8W/7TO5QzePu+Dnq/iXI7sZUE9spah90+wIW5QxRUr2RQiv0WFsndYWvju7mO5uvyNgKmlBpyxSvPwVRWVIxMz1hUrvAEZlyPfllQ7eDsFmHcM6+ny/lykcmRPWN4CVVRO0Y0u92G9QmjZ8uUwQtqBKocEhAzK8ch0RZUju0HzKmegzZzrUx3YxiH/rDWXI6cwXtBsZP+iuRzrylT57mOpUMSH3oOWvCfa2Khkva58w/S/i4b4+dcuGx0tjsT/T1SfnZJXxqFaeeBIvb1fev9tXJ31RkA66JNqJc27Zi5HJHXeIKhWZG5Rtca2IatjWE9n+LP+lUyeSbG+xUf3h4pzOfqNLvdhvUJDHlHlkA6hyiGEEEJIP6HKIYQQQkg/ocohhBBCSD+hyiGEEEJIP6HKIYQQQkg/ocohhBBCSD+hyiGEEEJIP6HKIYQQQkg/+VvlfP/d8LdfP7GwsLCwsLCw9KD87z//+ZuoHBYWFhYWFhaW3hRonQFXrKrznz//HNzd/+uPP7puSOjQUL5B6HbdihuDbukJGtY5DHBXUOXUg8FcERrKN0yCDaBbeoKGdQ4D3BVUOfVgMFeEhvINk2AD6JaeoGGdwwB3BVVOPRjMFaGhfMMk2AC6pSdoWOcwwF1BlVMPBnNFaCjfMAk2gG7pCRrWOQxwV1Dl1IPBXBEayjdMgg2gW3qChnUOA9wVVDn1YDBXhIbyDZNgA+iWnqBhncMAdwVVTj0YzBWhoXzDJNgAuqUnaFjnMMBd0ROVc9jtl/NFCydiMFeEhvINk2ARqyh63G6tX/XMLbMsGw9HXz9/6bohfTNsCHzYAC+J32bctso5vh7HwxFecfjy9NzCGRnMFaGhfPNhk2ARh91eXnh6TlPrMb1xy1UU4Upnk2nXbVGqR4YNh48W4FXitxm3rXKW88Xg7n48HD1sNu2csR/B/PXzF9jtlCRKqYfNxq12ViEZ6nG7HdzdL+eLLMuUUsv5oh1B7Jv+JcGXp2cZtKzjGPerIlmWSa9/2O2LDgvHLa8B8YuLRQh3Tj8MGxSBB7jbTqRi/Dbj5lUOjLKKonbO2I9gPuz26zheRdFht3/YbAZ3985zZTiGWscxRgnH1yMcplb3GSyBJ8G6nJJkcHePBAe5I8K0CsiSD5sNvLrosHDc8hrQwbw8PcOru26OUn0xbFAEHuBuO5GK8duMcFXOcr5Yx3H5McfXY5vLVapHwSzTg+s4tnrn43Y7Ho4a1x+UoWR6/2Gz6YfEUcEnwbrIPZIhXd24hkvL4NJKUG6Zp3rQwVy1hKBXAjfsLRJ+gL/biTSorTx+mxGoyjmnaTjDFJ2PE8xXzhx+HEN1RfhJMEBCdktsJXY+kG2HkA17ozDAXdFQ5WCGCkUPS31lXT4/JQk20Azu7ldRJIMPox897PbyWz3a9Z/L7M45TfU6HzabdiTR9cF8pemyLMMnWHlZx/F4ODJE4cvTs/xqOV/g81OSoH7sYUIzdOGMBR2x/5WLgFcayomD6Ve0nC/0IYJhDaBvf9P3hQTlgYK/JOjV+FmWybTNcr7ANkPdG8Ww+VuDBcfxcKSbWlqLiZ/yGSBXnXGtq1Oaa42HI715usvpl5xlWdFd0KvysaOuGZ0nRr2GU5LASqckkV5GD9h1HLcfsHXxFODX2xn9jtFTGx2Tuqy0wMjlAX58PWLuFh8+bDbd7z5eRdFsMkXrcSW4TqwW429xsnOaSpeJrkUsqKscSBypczaZojsxfi71i5ng0A+bTTtjoCuD+XrT4VcY9olf4ue6P+FXyLnj4SjLssftdhVF+Dks+fL0jO5ZvbUtvPDK/SvXGMqJg+GKJJBQp1wRFoBROSIKHogeCBZAnaF5oOApCfo2/nK+QPefZZmEOXwYfc/DZrOcL3A6I13igMNuLw8WSavkwxZUDtojeldCrOjqsA4l4SlrUjAjWov+GK/DEAkud0EMi+tdzheH3f6UJD66hGZ0nhjVWy9CNwyvMAL2nKaP2237AVsXHwHuxM6rKBIFL1sejY5JvVU5JQGOs8wmU9waHOBWgNZWOZg2gPdgMIEtSEqpl6dn8RuZXTgliT7a0JWN/je6Wwi64+sRtlNKWX8u4Y2f+FjJK+KaYHZiOpHMyLPQzlA2x9djlmUyjsGavV6bSHV9WAN/wg5uDENh4cF1K4aNDeXKwfSpQVGHpySBd+nvIEC4LucLCEGYDls7Yc+gPFDwkQR9Gx9TFNIrQ2sqbXwJEfDy9KwLUDQDXj2bTJEfYXB9LqS1uRykaVwjWivRZ706WAAf4mD8rbscTIdLxsH6ziQZjUBPSy/e2rOl79J5YlSaF0liRKceSMDWxXmAO7EzZndkLgdTEkbHlFc5JQH+8vQst2bgZ6tZbZWDvdDrOJZ0g97ROKxoY02RylEXmSl+ab3B1s0is8m0tWnba4LZoemUUoPLupL0KPiJuLK1NiRZUeuQ2PgKH8LV9MmhZjQ2lEMroReRaUJdQOujGVE5CF2ZhxjYXtvQuQcKPlSOb+Mbx4sOkJ+ja8+yTL81j9stbg1mHyELUBsaKTNqqhWVo7cHc35Vrg4YKkdcDr2OfskyP6Q0lZOvqge7j90mRkyt4WWJg7ebH8SMPh5Xdo7zAHce3Y/brTzmLIdZVY7UYA1w49TO33LZZMVqOV9gNDO4LHBer3JkDUVptsifuqiPuZX35bgynVJKBsownbXnzteGzKivFEiXIK8d0ifVml2mus5QDh3MmE6QgQVWN4yuVGYFZEK1usppf1TtacXKt/F18ipncFkJ0m/N189fRATkJbh8jqpaUDloj0wjFQ0J3lU5hsvhK5m+0n9bonJCWK5SISVGiE54EYZ/VDmCKzvD9wa2/T0IQNm7owdjUYAbp3b+xHQTlQMFh6IKgtmwlD6dlc+DmC6TVCUWzJ9aN7Re562oHFemUxeVg5GcLkrk6frZZHpOU6M2eZ+YLJfKtgD5ldTQlcpx6GDyt97RysMsRleKzkY/vlzldOKBgieV49v4OlaVow8EYX+MQWUXi3F247mkFlSOvNsDEqeoVzCuTu8Y8EmJy5WrHL2qfqgch4kRKgfzAbhHVDmCQzsDfGUEoLGnQqoqCnB12ZcmesDtVTdRObJAbg1IYJ1CkGyFD+FqskEMFeJX0OD5U+veKaPtW1mxUu5Mp5SSwau6DAqNuRzYyqgN38oP8z6HXxne2YBrDOXWwfC3vplDvV25w1mg88SRqqicTjxQ8KRyWjC+kFc5skxj2B/pD0Y2zq6nRbShZMbb1TNWetKvqHLgJPpafInLlascjMh7s2KlnCZGfTO4vqlWUeU4tbP+bX74jYd/1dtBSEmAP263IgCCWLGSXR34Zy09aH26EuMzSDlUhW47f2rrSFruWQs4CebrTaeU0n3LGCvLfkbsk8+rHGsPIb86p2mH+3KUOyvJ4GCgrWgIstFYr1ACrNZcTpseKHhVOb6Nb61cFlKVTeXoz/AbPqyX8t2LDlVOUXuKrk4mYIw9c1aXqziXE05XHU5iXEWR3BrjFUTykP/H3H2snNpZvs1PpmJ0jQygx2NJgMvDMVe+wcRKoG8FDJabe/lVUQr2zc0Z6ubgS8MaQLf0BA3rHAa4K6hy6nFzwUyV01eYBBsQrFv6e4y2HQI0rEwP3Oj/nZcB7gqqnHoEGMzlUOX0FSbBBoTplvr26kB2E9clQMPiXUR4kqjrtjSBAe4Kqpx6BBjMYUJD+YZJsAHBuqW8Zo0qxxXy3ChVzgeHKqceAQZzmNBQvmESbADd0hM0rHMY4K6gyqkHg7kiNJRvmAQbQLf0BA3rHAa4K6hy6sFgrggN5RsmwQbQLT1BwzqHAe4Kqpx6MJgrQkP5hkmwAXRLT9CwzmGAu4Iqpx4M5orQUL5hEmwA3dITNKxzGOCuoMqpB4O5IjSUb5gEG0C39AQN6xwGuCuocurBYK4IDeUbJsEG0C09QcM6hwHuCqqcejCYK0JD+YZJsAF0S0/QsM5hgLuCKqceDOaK0FC+YRJsAN3SEzSscxjgrvhb5fz38r/+8+efLOXl//7978Hd/T9+/73zlgReaCjfZf7zz4O7+86bcVuFbknD3kphgLsqv/z0818qZ/rDj3gfNgsLCwsLCwtLb8o3g7v7X376+V9//MFSXv7x+++Du/v/+fSp85YEXmgo32X644+Du/vOm3FbhW5Jw95KYYA7s+QPPw64L6c6/+HyczVoKN9w2b4BdEtP0LDOYYC7gruP68FgrggN5RsmwQbQLT1BwzqHAe4Kqpx6MJgrQkP5hkmwAXRLT9CwzmGAu4Iqpx4M5orQUL5hEmwA3dITNKxzGOCuoMqpB4O5IjSUb5gEG0C39AQN6xwGuCuocurBYK4IDeUbJsEG0C09QcM6hwHuCqqcejCYK0JD+YZJsAF0S0/QsM5hgLuCKqceDOaK0FC+YRJsAN3SEzSscxjgrqDKqQeDuSI0lG+YBBtAt/QEDescBrgrqHLqwWCuCA3lGybBBtAtPUHDOocB7oqbVznH1+NsMsX/qOJhs5lNpofd3t/p+hTMXk3XG0MddnuYaDwcPW63g7v74+ux60YpdbNJ8Jymy/kCJl1FEUprZ++NW+qE4KI3atiWu49a3GiA1+KcpuPhaHB3//L0rJR6eXpeRVGWZW7PctsqBzaCX748PcNe8FdPZ7zRYM7j23T9MNTXz1+kz0D/gYKY7JYbTYLL+QKy5pQkIndmk2k7Z++HW+oE4qK3aNiiHBhCdKubDfBanJIEt2Adxy9Pz4O7ex8q87ZVjh7VyJVUORXxbbp+GEq6YcNKIeTBW0yC6JLz9qTKaUwgLnqLhi3KgSFEt7rNAG/A8fUIsy/nC0+Wd6Zy9JGZPum0jmO5hlOSFP0ch8lEq8zBNhB3qyi6OZWTZRmsd05T/fOHzaYo6nSD67YNxHStZb0i04GXp2dJXuKWRaarSCB50F8SxKCqyBOkb9BNJ0Ph8XBU1ziH3b7HKifLslUU5ROjjiTJ2WSKHFiUTivSD5XzrunKrWT0KRUJJLpViyrHakZJm1IMS1qzqH7LGqRWTzhTOcv5YjlfZFmGaUCkyIfNZjwcnZIEXdFsMrWGq4zwYEf8E66GlFpkLMx3GRn55lTOKUnQPehddZZls8lUX7M0mE2msqFhFUXj4UiFZLp2uhOr6YRzmorUO6fpbDJdx7EqMJ0V9PfGLQgkD3pKgugbJIQNYBBcPiJaXeyM4+F1VsWpNEmKXIEP+61yJAfqiVHncbvFAUqp5XwBb7SmUyuBuKgPw75ruhIrGX2KlUBMV0RrKuddZ4OLGn03wh+RjiyaZZnhzOVxbVVXGNjrPVeD4bqBG5WTZdk6jsWfZEfheDhCv6IuE1NfP3/J/3Y2mUI5ooZ1HC/nC3x7TtOHzaaoq37cbiEYdW+4RZVz2O0RcrrKedxu0X/ko874XH4bjulaUzl50wnG59hdWGQ6a/3L+eJxuz3s9voO2UDyoKckeNjtoQitnqA7mOwIwfQhklSWZSVZCT/Jsmw8HOkTtz1WOdgRjL8hAUsOOL4eHzabonRqJRAX9WHYctOVWCnfp1gJxHRFtKNy3nU2RKtV+oihkAHQ40js48Oi80JRyRY92SAFkbCOYzljKCpHRx9A69ZBgss3F+oPnQ1sPR6OMKZ5dwJcJiRuWuUAa3dbpHJUbkIC/UQ4pmuzOylSKvm5HFyd1XQlNWOoIR8Gkge9JsEilSPzYUpzToy53/2t0uZyBm+Xp/uqcnQPVDZHxTCjZP3UqCFPIC7q3LDvmq7k4HyfYiUQ0xXR/r4cq7NBrBSNlg+7PUaPMvgR9DSb55QkImFxMM4rcznhqhxkMZndMlas8s1FkB92e8z0wCP1WURcc5FzA/xW/vlBVI5s2tL7jHBMF4LKUW93KcmVWk1XQpijvU5Ujj5ukZy4jmNdppRnN/BBVA7ymzFxqPsbXNFY1pdvjXRaQucu6tyw75pOMKxk7VNK6Nx0RbSscoqcrTycZReOYWf0PtU3RRnP8Os9UXAqB9csus/Yi5RvrkS1oXL0ZZd3L/IDqhxMyRqbS7BYEIjpQlA5ku/UZS4Hq79W05XUH2YevMW5HOGDqJx3JyQQgDKoxQGSP410WkLnLtrhXI5hJWufUkLnpiuiZZVjdbaifSYGxm48jC1rSZMilYOqruyVXKqcvHzTl+6wYqUb0RhSyzwVNkPhGKoca9QZASwDnXBMF4LKMRaGxT+tpiupP8w82InKuXJfjvBBVI6qsLmkSOXUGg137qLt78sBhpWK+pSSs3RuuiLaVDlFzla0oJ9lmb7pU0+qtV57oy9hGypHtl5gIHrNdI4zlQMlaJgJNsqyDBeTX7oTdDMhaTZedsGesmuupYRAVA52hOUnJMIxXQgqB1eXn8uxmq6kfj0Polt6d3DTAp2onCufsRL0XIGN8I4voIAAn7GCBxorVtZ0WkLnLtrJM1blVmowlxNOdKsWVU6RGcvHydiLg8xpdEDVFQnySX5ohCbhec9TkqzjWKaQG+BG5cAcekGsGo+KIffpOVEwPFLeyVHl9RuGfpcn2XzgL0vKNnX9Q2NxWjcdZm4Gl9XA0EzXZndimE7viQ+7vWyyFg8sMl15/VL0p6A7xGsSNDoVPLGCv528L8dIF62NngN5X47uovlXjBSl0xI6d9HW3pcjpnvXStVVToDRrdpSOSVmxDhZt4beAVnfl5N/y075gEd/tYR+pDzqBQe4smO67Xcft88tvuKzE2go33yQV6O6hW7pCRrWOQxwV1Dl1IPBXBEayjdMgg2gW3qChnUOA9wVVDn1YDBXhIbyDZNgA+iWnqBhncMAdwVVTj0YzBWhoXzDJNgAuqUnaFjnMMBdQZVTDwZzRWgo3zAJNoBu6Qka1jkMcFdQ5dSDwVwRGso3TIINoFt6goZ1DgPcFVQ59WAwV4SG8g2TYAPolp6gYZ3DAHcFVU49GMwVoaF8wyTYALqlJ2hY5zDAXUGVUw8Gc0VoKN8wCTaAbukJGtY5DHBXUOXUg8FcERrKN0yCDaBbeoKGdQ4D3BVUOfVgMFeEhvINk2AD6JaeoGGdwwB3BVVOPRjMFaGhfMMk2AC6pSdoWOcwwF1BlVMPBnNFaCjfMAk2gG7pCRrWOQxwV/ytcr7/9rvffv3EUl5++ennwd399IcfO29J4IWG8l2+/26IwQlL9UK3pGFvpTDAnVny2+/+UjksLCwsLCwsLP0r33Q9pUQIIYQQ4oX/BzIbGbAavBrVAAAAAElFTkSuQmCC

 

การเรียงลำดับดาวเคราะห์เจ้าโหรา จะถือหลักมาจากการโคจรของดาวเคราะห์ ใน 1รอบจักราศี โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือเสาร์ พฤหัส อังคาร อาทิตย์ ศุกร์ พุธ และจันทร์


data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAwEAAAFVCAIAAAA4/XSKAAAgAElEQVR4nOy9TW7rQHctemfiA7B7Ywdu3sCG3gMekCA23MuH7wrQAAj1gjQITUBQJ0jHdie4LVsTsD0BC/jSlkcgj4AzqNdY4brbVRRVZBXJorwXhINjiSqRm/tn1a7N2v8ju/ijL33pS1/60pe+9PWrXsaY/5Fd/Pn7//l3f/2Xv0zxdfu//iG7+PPP//hPo5+JvvSlL33pS1/6msTr7//n3/1fDvTXf/mLmSb+49//Pbv4819/+9vYJ6JQKBQKhWIa+Ou//EU5kEKhUCgUil8H5UAKhUKhUCh+I5QDKRQKhUKh+I1QDqRQKBQKheI3QjmQQqGYHnafOzzUun15HftcFArFVNGCAy3m8+ziz8PdfVmWQ52eL5QDKRQRsSoKMIxlni/m8+/DYewzsrGYz1dF8fz4NLu5HftcFArFVOHLgTDr+j4cri+vTk68Hu7us4s/m/XaGLN9eV3M53FP2oVyIIUiFrYvr2A/z49Pq6JYFcXXft/HD30fDtnFn93nrsN3NQ+kUCjCET8PVJbl7OYW87Pd5+768ur58SnyWTtQDqRQxMLXfg/283B3f3151V/eN4QDKRQKRTh6qQf6PhxmN7cgTMPM0pQDKRTR0TdHUQ6kUCjGhdZEKxSKekiOggUy/MlJDlK834cDlr+ziz9YO/s+HHafO76Jw772++vLK/5pjf/8+ISDH+7uUejDX8Fi+mI+f358Kstymec8kvyJX0f6GW+yqunh7h7Led+HA/LZWOzjabjnP6ScFQrFWDjNgehcLOdFr0FXYozZvrzCbeF9ZNHhiWY3t0yqr4qCRUL0rfB60ifCY9KpsQKAp4FFN6McSKHoAdIeYWurokCd0OzmFpaLj64vr1A2BA6xfXnFO8aYj7d3lBJu1utlnn+8vbOKmeNjKLCc7cvrqig26zV+Bccs8/z68goMhsvxq6LAUh1+AinnZZ4/3N3j09nNLajPw9093NTD3T2+Lksb3fPX1JRC8UtwggOBiMiJILwGXcnXfp9d/Pl4ezeVs4PjwxwO/88u/nzt93CaGJYcCA6Oz3fQJ0qntlmv4TTdJ0GUAykU/aE2D7QqCpgn/v99OIA3yKnO7nOHRyLkIMwDuRyIxdeYWbnpJSRyvvZ7eJ7s4s/15RWcD77OeRGZ2Wa9lgkhPN0mczzwHrXnP6CMFQrFmDjBgTB/ur68AkEBC6l1JaZyNJicPdzdgz8ZkZF2ORAdq5UHqnVqzAMpB1IoBoBbrwMDX8zni/l8s15bj3yWZenW91iDIFV8bHxjjDusBVg9zsT9Ot2FhEw8W+OcPH+FQnHGOL0WhonXw909HB9SOxJ0JdhKBE4Ec0TpjBryQMs8R+6n1idaTk3zQArFMKjlQEjDYKLiEotwDlQ7rHUA5kLIKkXkQLXnr1AozhgnOBDYDKog4XQaOBDYCSoWZbkAD3M5kBEeDcnqZqf2/PiE53WxzK8cSKHoD7BHuUIE64bxSrJSliXXrTpzIGaFOUFya6I5bFmWPhxIuhfr6iQHajh/hUJxxjhdDyQfl2C5jwRdCZbnsRb2fTh4ciCZW2rmQFhcAwfCtkPKgRSK/gB7lMV8cvlJciAYaa39NnAgeAxuwMiya3IsWRON8eXIPmthKHw+mQdqOH+FQnHGOMGBsDbPbFAzBzLGgDChRLqBA2HVDP+X0zsWOcrxZZEjyozgGeXTucqBFIo+gNVtWJypHrbCR5IDsX7ZpRrHkj1ueoYzLhzs1kRbIze7i9oxJaTjajh/hUJxxjjBgUg1QH2wdYd1DF0JnJ1by8zDpO+jS+J2HXR21vgchyeDR07kzykHUigUCoVC0Qq6R6JCoVAoFIrfCOVACoVCoVAofiOUAykUCoVCofiNUA6kUCgUCoXiN0I5kEKhUCgUit8I5UAKhUKhUCh+I5QDKRQKhUKh+I04Kw70z//4T3/9l7/oS1/60pe+9KUvfZ18/f3fXY7GgbAxKzY83L68huzQCg6kL33pS1/60pe+9NXqZYbnQGVZYoPp2c3t7nOH/l+dR9O1MBd/rVJ8CkL1JAr+629/yy7+/Me///vYJ5IoVD6BUDvtjIHj+BngryOuhbH3xcPdPVuJdYPajAvlQC5UT6JAY3wzVD6BUDvtDOVAbTEmB4oItRkXyoFcqJ5Egcb4Zqh8AqF22hmTjuOj4AQHKstyVRRcM5PLVduXV7ZBXeY53+fxD3f36DVtnN6rxpjnx6fry6vs4s/15RWSQPji9eUVvoU29RyhGWozLpQDuVA9iQKN8c1Q+QRC7bQzlAO1RRMHInEB9QEpAV/B//H+134/u7kFudms17Ob26/93vxsMs+6H9AatILHUJv1+vryyhiTXfz5eHt/uLuXP6ccqDOUA7lQPYkCjfHNUPkEQu20M5QDtUUTBwKVWcznpDuL+Rz/2azXD3f3eLBr97kDxcH7u88dvr4qisV8/n04bNZr0inQmufHJ6aUwIeMSCBJmqUcqDOUA7lQPYkCjfHNUPkEQu20M5QDtcWJtbCPt/fs4g/IkBEcyFT5m8V8fn15hfSP9V1woK/9ns981dIaciD+hHKgKFAO5EL1JAo0xjdD5RMItdPOUA7UFic4EBM8ADlQWZZkNrOb2+vLq2McyFSlP2VZ+nOgsiyXeY4kk89lqM24UA7kQvUkCjTGN0PlEwi1085QDtQWHTkQ2AwKn58fn7KLPw0cyFS1QRYH4iAWB8LqG0qtWSLdDLUZF8qBXKieRIHG+GaofAKhdtoZyoHaoiMHwhqZqQqZm/NARtRQSw60zPNVUbh5oOziD5bYyrL0TAWdjc08Pz6F7Jct8Us4EErydc10SGiMb4bKJxDTtdNW7qgPnAEHWuZ5yIbJbdGRA5mKrDzc3Zdl2VAPJP/E8XyHeSB5wYv5fFUUrKH2JATTtRlA1owHbhdJnD0HYr6Qjx+exNT1JBFojG+GyicQU7TTDu6oD0yXA8l1oSFJ5K/bI/H7cMC+RB9v78aYVVFEpJxIdGUXf9q2/tis15mz01IghuFAOHNQ2+/DQW4KVYtYTeKQicQibFmWnt+K6Fs7KBLOmcu7D3f3nuVuqaGPGN9WkVJGFPlEbKfYgDR1MjoH6vsyu7mjPhA9jg+jh/yhwK5ZHfDrOBB3M0LQkk+9BQKLejAtJL387yWPd9NpnTEMB0LeEhf+cHffzOEiNomDtK3V1ZOI6Fs7KNLz49OqKGY3t3Alo7vLzuiDA7VSpMQRLp+47RQbkKZORudAfV9mN3fUB+LG8cH00Bgzu7ldzOeokOnpJ2rx6ziQETk3PLof6xy4mAUyiySB53exg0Ar2nQSg62FIQnsaR6xmsSVZYl5Q6t5SVzf2kGRmClcFUUKwaYbelrraaVIKSOKfCK2U2xGs06iKBPJzsHQx1pYZ9PDF5u/0s0d9YHocTyWHmJPwYYDwCM9K4Aj4jdyoF+Cs68H6gDVkyjQepdmnJN84ianPZGUncqGB+kjzTiOzXR6pfKd8es4kGxn9rXfk7+Tokqb5zZFWOjlLUS6XhZ0Sw7LMTmdxboJZgnyfR6JRwmsKvJADMCBpBy4YIw/OXFklffXfs+DsYG4Od4kzkqM4TD5mCGbza2KAj/tg4i+NYoiGZFM4pu1gjKixR7y0niTlZh4mGCYKVT0GO+vSJacZze3WESjqEcRiIVw+fi3U6SlYDt+mAyunUPJxo5lWVpJC25uQk1jeSJ+MWKy3BNxOdD34SC1oixLKTQcIyUmDTCrnvvB+xzHCgfd3FEfiBvHW7X1tOiyJUaKt7aj6Ihm+7s4EJaE2c5smee8hVlVzyFv5DLP6Rq41otiWNxRlMKhhHOzXm/W68V8jqTf9uUVfdBM5ak/3t5l0zRTaQN+ffvyOi0OhNOWcoCPgBxYz8HQRaHBBeNKsyNN4iBDDIvNF/DR136P34XAv/Z7VOQM/Gx8FEXCR7B5HgztohqgdoESZos9vAn9gctAxcMwq0hxOVArRQI34gJNVq2dsVcPhvra7zfrNbbeiHKSrRAon1btFFdFgQpf1G2A6DCiQ0MgQ7ipZZ5jfOoqfgtfN5XeUoezeE+q+iMuB5rd3ILHwLjQqQnuhS6aEoOnggHCU8kNfqV1Mxx0dkd9IGIcb9vW05r10eFD8WihbkfRsfwY8Ls4kNvOjFMi90aiHIzk1FReePe5I9OHAew+d5y2Img9Pz5x3yN6GRBquBvMbjn+FPNAzXIg62foYoM5khtzvEkcJ2oYapnn/Ind5w6OBpmVVsWzsXxrLEV6fnyib8XB0BOIkf/BkW6LPYR5ELIsXnX/ScTlQK0UScoZ/hQ6AOmhoBICGSWBAQTKp1U7RVoKJlq4cER0JDzAC5nyQTmw1FU+j8PIhIAHpyQTJIMh7vObkpTAOUuh4X1epmWAkPPH2ztyvfgWbD/cHfWBiHG8bVtPyYHg8Pmsj5zcWp7TjOfHgN/FgSQswnHsRsIRyGyNHIQuG39ia0fMU6k0OIbTfZAk5hVnN7eb9RrzjGlxIAlLDuDy+D+FJuedsA1+/ViTOEy2ri+vPt7erZ8AyKU80UedQWdFgoZYSSMkCzHNQkR3r9raVhTgzGwA9Ffv4qNIPAxzeszUKWrejiEFYiGifDzbKXKKxdwY5MYJGA6TOokRMD6+RbFjuoJk7dQ5kAWmu4wxSJ7h/7zMWgOU+VcWR4e7oz7QUxz30UNrLQzSADWsfWKuNt4Nb7ajcSDOP/gKufJYHAhLmEh+GlGUIKfv1lVYHIgHS6W5vrxiOQgUhePw8s+SA0H1rX014aNdi3KbxJEDIY/tOh1YoP95DsaBPBUJyxbmZ9KIKoGpuScHkvuX9o3hOZClSDgMDNLq1cPbMaRALPTNgVxLYd7CGIOPmNWQX3c5kFyVxmhUORLNs+dAmKJw/cs1QFirRQfD3VEfGJIDWXpocSA6t1VRwOH7cKDhzXY0DoQZhhH1woNxID4kaYUuPpq7mM9RcQnbkMc0cyByXvNTaZZ5vsxzLn+SA1mTuSlyILnDtQxdYABZ1fZEPlvL1R++c6xJHOsbjCNquVjmf7ZxfWu4IqFAYfvyKt0H5Nkw3bT8EbPTk+ZArRQJygCJIUqdHwdq1U4RKiH5ouRAWVXYK9UMcst+ruwYodVYnsjG2Pi4Dw5EuUkOdH15xQV6LAIaY5jLx2E+HKibO+oD0eO4vx5KzTGVGFH4kdXt/lzbSWJIPwaMw4EolKyqhBiSAyHquNN32AOKlyEUGbowP2jmQLiLcuqP96EcfGLI4kAcjcQ5CobhQPCq7vSdVAAZEevm4o7zz2NN4pioN3WixlxkRA4URZHw5IXsNgM5yAEbOBDFIie4faMPDtRKkXAYq4hmN7fntxbWqp2iaymyxtxUWiQ5ENfo8afkQIv5HK4J/54BBwLhA8+WHAhuGYuqeKLF1BngSQ7UzR31gehx3F8P4crk0yG7zx0ebkB2oIEDjeLHgN9YD0S6KkNLVpWpSirKWRS5mrVTlhuYSXSk0qDuR9blSQ4kXxH3Ihs4DyR5AF0tTGXmNBHELeCfiyNN4vgQkHFEzedRWxlMT3mgQEXCVcvHdFlZWds2uNYfuULuD73mgXwUyVIGySA5m8wGL64k4uaBpIY3WAoXXs3PLW0WorGjy4HkojzkycExwii74/SXB5JmwmhtGbI0QOPHgbq5oz4QPY7766GlOaxk+Nrv+QC1HNmaPQ7vx4ATHKgsS+lTpBQwtc2cLle1T/9b0sHITKaxe0vztg0NSGpPrUSgeyS6UD2JgnPaA7APJCsfq2IjWaiddsakcxmjoIkDkbjInQBkAgPvs3GSOfL0v6lsT5a/YP3V2jGlYduGZqjNuFAO5EL1JAqSivGYSo3+TLJEUvKRUA7UCiy3n1BbG+VAbdHEgUBlFmJrY5YZYgs7VJPJZWb36X9sCSALHrmvlNwyByuyDds2NCMRm0kKyoFcqJ5EQToxnjsjJ6Xq6cjHgnKgVuC2k6PsNt4NyoHa4sRaGLdtxZ/yUQvso4WqKLkeT4ADgdZYe0qiygElwDBLOXLttg3NSMRmkoJyIBeqJ1GQVIznFhtjn8j/RVLymSISsVP2DFEOdMY4wYGseQOZCnbMxP+xM+kxDmSqJ1+43TjXwlhmtH15reVActuGZiRiM0lBOZAL1ZMo0BjfDJVPINROO0M5UFt05ECsFccDqHL1ipBV36gNcltl8TEoiwPVbtvQALUZF8qBXKieRIHG+GaofAKhdtoZyoHaoiMHkttOoIS5mQOxhjoT+2ofW2U7tm1DA9RmXCgHcqF6EgUa45uh8gmE2mlnKAdqi44cyPzcdqKhHkj+mYl9ArFAxk/lhmbHtm1ogNqMC+VALlRPokBjfDNUPoFQO+0M5UBt8Rv3SPwlUA7kQvUkCjTGN0PlEwi1086YdBwfBcqBzhbKgVyonkSBxvhmqHwCoXbaGZOO46NAOdDZQjmQC9WTKNAY3wyVTyDUTjtj0nF8FCgHOlsoB3KhehIFGuObofIJhNppZ0w6jo+CHxzo4e7+v/72tym+/u1f/zW7+PN//vM/Rz+TdF7//I//BD+iL75UT6K8/s9//md28eff/vVfRz+TNF8qn8CX2mnnV3bx5+6f/mn005jQC4HyvznQ3//dZfazjbm+9KUvfelLX/rS1xm//psD/X//z//7H//+71N8/e+//CW7+PNv//qvo59JOq/b//UP2cWf0U8jqZfqSZQXpun/+y9/Gf1M0nypfAJfaqedX9nFn9t/+IfRT2NCLwRKo/VA5wetB3KhehIF/6X1Lo1Q+QRC7bQzJh3HR4HWRJ8tlAO5UD2JAo3xzVD5BELttDMmHcdHgXKgs4VyIBeqJ1GgMb4ZKp9AqJ12xqTj+ChQDnS2UA7kQvUkCjTGN0PlEwi1086YdBwfBcqBzhbKgVyonkSBxvhmqHwCoXbaGZOO46NAOdDZQjmQC9WTKNAY3wyVTyDUTjtj0nF8FCgHOlsoB3KhehIFGuObofIJhNppZ0w6jo8C5UBnC+VALlRPokBjfDNUPoFQO+2MScfxUaAc6GyhHMiF6kkUaIxvhsonEGqnnTHpOD4KlAOdLZQDuVA9iQKN8c1Q+QRC7bQzJh3HR4FyoLOFciAXqidRoDG+GSqfQEzRTrcvr6uiGPsszpADrYpi+/La3/jKgaYHT2M7Pw40u7n9PhxCRvhVetIfNMY3Q+UTiAnZ6dd+f315hb6bgd4pCiYdxyW2L6+Q6uzmttcfUg40GbQ1trPhQKuiwFWHT7OS0pOv/R4Wjru5+9z1Ot2JCI3xzZi6fJ4fn7KLP4v5nH9+7fdDnkBSdtqMZZ4/3N33navwx6TjuMT15dUyzzfr9e5z1+sPKQcaFIv5HOH84e6+rVtpa2xjcaC4DhREYVUUm/U6fJqVlJ48Pz4hpbf73H3t9w939ynMI30w9RjfN6Yun2Wefx8OmH9vX15py4MhKTttxmI+36zXH2/vm/V67HMx5ow4UHbxB1L9eHvv9YeUAw2HVVE8Pz7h/5v1Orv404octDW2sThQXAe6+9xlF3/Ksny4uy/LMvDcktITXNTs5hbUNvzqBsPUY3zfmLp8kHJ+uLt/uLuny7Lw/PjUX9RPwU4f7u59oi8cVFtn3h8mEcd9lAdz6dnNbd+OUTnQQPg+HGAqXON8uLtf5rn/CG2NbSwO5ONAWwHJs1ayOob09WQSmHqM7xtnLx/Q9/7SlqPb6cfb+8Pd/Vi/HoL043jfytMWkTnQ9+HwcHevudMUcDb1QBERrifbl9fZzS3I6GI+l5ZcW7fEyj5r9ZMHz25urcVNcD6Z99p97h7u7mvHkePzeGQZQRz7mEUFxngs/PG05Xp/7eV87feQ+fXlFWTF+QBm6teXV8+PT7vPHT3P9uUVxXMQ18Bz9M7yKctymee4NFwUP6IQZje3vByEExyPiTVSsPxzmeeYPEhX8Pz4xMpC6rAlUuinfApB3rXZzW2vVRqt7DSKSX4fDixUuL68kumHr/1efsSbUpYl348y2YuCwDgeroE8DTnsMeWRX6cb5MGub+wDMTkQZLQqisQ5UKwwJl1Js67Qv+COPj8+YRGEZkZVQPSSU5Dd5w6/gp94fnzytLdWHCiW6nMQKjqdMkXKlTLzM96DQMvskRXJPK+lAYEc6OPtndcFD0hVX+Y5LhBXh0CCG427zGhkjNms13wf2kUlpHCWeY5Bvg8Hxn589/ryCt+V42OplG9iwOfHJ7kCGwshHAiXIxeFmy8H6oe7D4szxizzfPvyuvvcLfMcecdlnpMDwWTwFVRcDbzU2Fk+MjcM5YeyWUKAfyjLkkECZXNf+z3uuDEGgprd3OI/dAWL+Zy8U+owCg13nzt8Hcez+hBqyZPB6m2glBrgb6exTHJ2c7uYz6mH2cUfjAnXbXkkfLTMc/7WZr1OpCw6MI6HayBPg2MeUx75ddY84E0I/PtwgPH2OoeJzIFM8jV0sWwG4+CSoR9UBVdX6LJhZgxytJlVUWDKviqK78Nhmee0OigEltJMbxwoiupL+guiWZYlnTJ5D8M8BjfGLObz3edus15vX175JmIbPVGUSBbIgcBL5BQZEv7a7yURJO2QaRjaRVmW+Dp9K70nVI6TSzJm1IGBnmJWio9qx//a7xn4QRG6XWwDQjgQLofzCvhEBhX3cmRNPQXOSQVE/fz4BKOmBL72e0pg+MjUTT4QBR//hKA483GFsH15lZcGCXDKgT8Rp2GkPHKZ52TVNEYpUlNNZjgZg5wf7u6hgTTSnuBvp1FMEpcDdg6726zX/DrG5BdprWScw5PsBoTE8SgayNPg+8eU55gCk/rIONgf4tcDJc6BotiMMQaJnKx6AIp79jS77MV8ThIj5w3Xl1fIgsAHwXmZatIs42UfHCii82UhG3LLllPmOFYeCLMucCbJkKJHskAOtCqKj7d35C0W8zl4ibuwXZt6kcqzfXmVlePQBPxJaZPobF9e4UF2nzvcmtoZZ63dfby9R6mjshDCgdzL4ZVah7mXQw0EwIyR9MJjtPyK1DEkQoZEN/nAZGB6WP3k/ME6rNaurfWp2c0tuCaEzK/ApUijlmyGDyrCGDE1x0fPj09ItsG6E+FAUUwSkodrBZOWe7Bt1mtpRLXWR4c5OkLieEQNtA7wUZ7aBdZYKwAN+HUcKFYYw43EkhBn3tbxlq7g65yaS1tC2glZouvLK/yfH8kz6YMDRVR9qDikBw4kD+M4lg3gGkn7XAuBWHyupRmBHAjCh3BYZhGLA5mq7gfHkBl87feYuOMFXuhJGmSJTESEcCDkscDyIYQQDoQNI0xVxFrLgfyzobHQWT4gwZAMOGIIB0ICm8vWeB8zQDmay4F4R6R6Y55mKvVOhAPFMsnZzS2sDHkg6c8tP1Zrff5uuW8ExvFYGmgd4KM8tRzIEn4f+HUcKJbNdONAqHfhT9CWoHBYjMOuUPKHWHnzfTj0tBYWS/W5ORDW12s5EJYRrRH4JOqxWUKUSBbIgZgwYy2Xj/JAJpnYM4krQW5GkN+VzECqjTnihS27w09cX16lxoFM5RCZ9PLhQFjNwYtvyloNJC2mzoGQpeYSgI8ZYmGayVS+n4lHKSUHou7JdX9+C2KXorMqprFYj+R026vzh7+dxjJJpMpkyt+TA2FJwaqhHBGBcTyWBmZVaen34eCpPLW10iyH6A+/jgPFshk+626thUm4HCgT5XXSlljzwaJOGS+lPHviQBGdLwe01BclRKA7uAv0OKjcxJ+WU8YKHeZnntfSgPDnwrKfBdo+ygPbZqLLONoiSQCkiuwItydhgTDHP0ka8KM9GWMgB0KU5SX4cCCIFMXOfBO+lfdC1qhSi8CNup1nZ3SWD6bI1A0fM6Sgsp+7ZkhXA/eF/9PJQM1cDpSJJ3So3ta3lnmeCAcykUySxY6AJwfivejjyYNuCIzjsTRQztg9lUdyII5ZmxyKi1/HgUwkm7F8h6euSC2RtoSFUtICyYGsM/E3tlYcKKLzBbDIaE1M5ZqXtYJ2TLC43mMpqLYI5EAIqHLntFYEWlo4sxqcLfF45AvlmxZL8M8D1dLTcARyoIe7e0npfDgQp5JSsHLp0BiD5Vf8/1tsx9VHRVQzOssHDwzyTx8zZL2d5XVlVkPWRHOGzVIYiwPJP6ne/BbOx03lxoW/ncYySUvUbfNAs+BWhrEQGMdjaSAkjLV7T+WpzQMNwCV+HQeKZTPSyWZiXw2J2rUw+RO0JZQo8TQsDmTFyz72SIzofAkrDwSqVPutWfUUnjmSB8oi7cCh+0hFwdnvARiICcmn7+rmblA77YxYcfz3QPeJPlvoHokuVE+iIMEYj3qO4VM+tUhQPsegHMgFMhCJrG21xaTj+ChQDnS2UA7kQvUkChKM8dZOgOMiQfkcg3IgC3xucfjVjCiYdBwfBcqBzhbKgVyonkRBgjGe7UHGPhFjkpTPtJBCHkg50C+BcqCzhXIgF6onUaAxvhkqn0ConXbGpOP4KFAOdLZQDuRC9SQKNMY3Q+UTCLXTzph0HB8FyoHOFsqBXKieROnsePYxPrBK5uzl0zfUTjtj0nF8FCgHGg19VyNOnQP10Yd5inoSBdwuKIrKnWuM564kmdgnsAPOVT6D4dfaaTgmHcdHgXKgoRHLz57ERDlQ3GhtYUJ6YkG2TJF9fD1xfXmFrqJRtkxMJ8ajvTkfY96s1yHtu7lTqNzCsQMSkU9c4QyJ6drp6Jh0HCewqyd3nsSW9z39lnKgoRHLz57ERDlQ3GhtYUJ6YgGN1o0x6PXLTi+ewB6e6McSfjKJxHhjDJrG4xGe8H4FaJiAWUrIOInIJ65whsR07XR0TDqOE8+PT9iqe/e5Q2Ol/rbhVg40NGL52ZOYKAeKG60tTEhPJKzeGg939+g64j8CNjpvy5yOIZEYbyrJoHt8+EyRm5gH0oVE5BNXOENionaaAiYdxwnER/SPWnpigtcAACAASURBVBVFrdcCNwr/LeVA0bBZr31SO7H87EkkyIHQGvbkMRGjtYUU9OQMkEiMTxYqn0ConXbGpON4K6DPd/g4MTnQ9uUVrZ2yiz99L/RYGN1mwGwSaZsHpMaBQO3HFVG4nqCpJJR8MZ/Ly2FnN6v5IpM3stEbD5Yd1K3j2UBXVo8hjyg54td+P7u5vb68wj6B0vTQaJ2EG22cO187ERjjMYHjZcpFT/fyTXWB2cWf68srq81w9rMrqiUrI5pfnhQjd1nsUG5lobN8yrJEEQ8uVt4sCmF2c0tFksWF1n0/Vj3misj8bEoof7S2eJG3z1LdiGhlp+EmyQaf34cDKlG+9ntpLJZueHZsHAWBcTyKBi7mc4jXGPP8+IQ93GXrWbxp3TJmBzCO2/UZZQB0m7GSCNE4EHqRwiTQ53LI7OvANmMdnP1sZVqWpfxIDhXRz55EKw4Uy/lavyijXW1b4JR9qwt0PJZ1OdxMdpnnuNGwZExQuO6JAxiq0aEW70O7oITy+MV8DsEu83z78orN+8uyRKk43sRocAdf+z2KXqWc8RGb3abAgb4PB6lgm/X6+vIKl1x7+VA/xir4UwwibwQGhFi+9nuKmhyoWYz4ad6FwOqZzvJ5uLuXZ85rtISA6IKroMtF5KZw8D4MTbogPG4p1xFWRQGZmMoGce1yfDCnsizxJg74PhxWRbEqiuicwN9Oo5gk2A+sAzrG/1tfCdeNvhEYx8M1EEcaYxbzOSwRwZEcaDGfW9WNuGU0VX4dpdDUXqmZqInsfJkSfa2FDawoA9uMMWZVFKREmJLSL8xubklxpE+J62dPohUHiuJ8zU8OBFFwHPriSfjWWiD7CoKLtB+uF/yDh/HOSqa7fXmFpmG2INdDuQtA7fGcuCPSW1+BYDHrAKHkMYiF8odS4EBYD+W8AucPJam9fNA7vEmBQ8K8NHZ3oqzoN9080DEx4shVUSzzPFDxusnHupUQFG+cK4Tty6ucKtDWNus1Jy3fhwP34Pja778PB8qBIQQcFNMPVKHio9rxMSAF1ZMH87fTKCaJPBDMB+qBS8NX4upG3wiJ47E0kNkahA9IUuaBQIzwXeon80D4UybnTGXIuNH4Ij8KRC8cqCzLWOfniYFtxlQ3gI7j4+1d1mehmAtKQy88sC35c6BYqm9+ciDI8OHuHvMAzg8m4VtrgRuNmLGYzz/e3pnCsQ5zz18qz/bldZnnNP7anZDk8fyTasOv4MEf3C+sgEiiY2WMU+BAYGngPdC0xXx+8vIBaqCpzAo87+PtXR68+9y5HEgO64pR4uPtPbD/fDf51N5KefI8rNaurfwfHBqygAwqctGQHAjzPQiQcat5fMJKjceCv53GMklTWQeuHSvL/Ipk0oG60TdC4nhEDTTGgE1iKvtwd08OBJuVYUXqG/4EhUD2iEU/UFroZ8Tik1440AAPflsY3mZwv+k45I1EqkkyJ1eNwv3sSfhzoIiqbx0AtwvdPbYnZJq+tRbMkIOomerWW4f1xIEe7u7l+oVcC0POGfxeEh25qxCz/d2uXSKEAzErjhOG7nXgQJw1LuZzrObwMMmBNuu1xYGOiVF+PbBfZmf5yFsJjhiRAxljGFEkB0L+G/Mf0Ep/O5WT+4jwt9NYJmkqZ4XIhdXqWg6UeC/VwDgeSwONMZhsQN9gdPgUOQg5msuB+LvSOXDlGrcjXQ5UK7W+MbzNNDgOK9LUcqABbKnVWlgs1bcOYDqQixfNXydG9621YMKMHNdHeZhplxwoE/WnnhwoE/Wq8itwNDJ1J323O9Ptdu0SgTXR0AqusfpwICy5ZnWd4ZG/dDkQKo2w7ibXeY+JkZ9ao3VAZ/ngVjIP6mOGWETOflaP1q6FGTHJlhwI80DOtn04ENfOuGgeF/52Gssk+SZ0EjL5hRwolgYaYxbzOar3TFUIi0/p/WTliRx8dnNLfiOdQyaelsBTIClyoNp4PwCGt5kGx9HMgWL52ZNoxYFiqX5WVVXLygOuWUzItx5D9rM03kd5cIFyJcJSCR8SALXh78rgjaUlDi7VzzqTWCVogRwI9Yw8f5/Lx5njMTd3QGTa+ScUD7OUZ1ESbhrFaKo7VZuCaoXO8nmuNlDlnyfNkGcrr0tOkSXdMVU9FtK9PCC7+MO8tQ8H4o/WTmDC0cpOo5ikERX3gKzcp8Faq64JIjCOx9JAU+WB8H/MYZgHovJYHJ2D80fpHFBGaSqbRUROjgONkgEChreZBsfRzIFi+dmTaMWBYqm+XHOxdH2Z59PyrS5gh3JTilYEWl4msxqZqPuTqF0Lkz/B4I28vfw5yYGsH4qywhjIgR7u7uVauQ8HIp+u5XCouJQHM9thfatBjKbucdxu6Cwf91aeNEO5Jsg3OTnJ6nYqQbUi37RIUqs8UE9OzN9OY5mkcXYvk1WJ0mB7KlWMhcA4HksDjVh4BeSDnFJ5ajkQ76B0DvBmyAPhvqfFgehu+BqSDw1vMw2OwycPFO5nT6IVB4ql+s9VMf/Xfi8fNjFVmZT702n6VkUDdA/AZqh8AqF22hlR1nOGxDHOPRh0n+izRWp7JKYA1ZMo0BjfDJVPIEa3U8zEEk/51GJycVw5UByMazMo+ErtmUnlQC5G963nAY3xzVD5BGJcO+Wji4mX/tRicnFcOVAcjGszqKRLjXAoB3KhHCgKNMY3Q+UTiNHttNcV+V4x6Tg+CpQDRQA7YIzy68egHMjF6L71PKAxvhkqn0ConXbGpOP4KFAOdLZQDuRC9SQKNMY3Q+UTCLXTzph0HB8FyoHOFsqBXJyNnoy1ERdwfjE+1p6zwPnJxxOxajvOxk6BIa110nF8FCgHOlsoB3IxdT1hT7dYe2N0w9nEeO6fFDdEnY18PMEtLbKqn2Ugpm6nwCjWOuk4PgqUA50tlAO5mLqeLPP84e6+trfGkDiPGI+9a9FVI26ImqJ8uAWa3MLb/7vYYTVWm8hR7BT6wIwgdrINGXAUa00qjkOpWFr+LDpwpwPlQGeLKXKg6G7IwtT1BK1t0R1sxNOYYox3wa3esfNsxJEnJx+roa9sE+EDdGuBJKOczyh2+vz4hEWr3ecOLZUCmfEo1ppUHJedoQdojdANyoHOFlPkQNHdkIVk9eTh7l7uXX4M3I193OnUJGL89eXVSWazmM/72NlrEvKRsHprLPO8ti/bMXDL+FibCo5ip+BwaCSyKopwWjyKtSYVx7EaiKbxyW44qRzobDFFDuTjhsCNuo2fpp58vL3HmkAPg/RjvNX7aWCkL5/EkaadTgKTjuOjICYHQgutrK5LX99Qm3ExRQ7kA7S47/bdcD3ZvrxSyRfzuUxT1RbYsj2cbNP7fTggA5Fd/Lm+vEKDT3yEPWr5ESdPZVny/dFnVIExHiyWYpGN86S4pEwg8+vLK66NWl35jNima3Zza7WbdcfEio91X2Khs3zKslzmuXv3jRDC7OaWJyyLkaXLRVt4JnV41bXFy9ArCOf7cHBn7VDsVVHMbm6t/r74LhevYzmcVnYaxSRZDiXtS0oG7/BKZWNEHPlwdy/bpEPOHYqrAhEYx2NpoHRxlokxayhvyvPjE+vHpcaaupsY1xlG40BlWdJDQVhDeuqBbYZJTgRj6IrcW53uGLdzlJWLVhwoiurTZZhKp/Emg5xUdEqeJoFx3J6yUuMD9SqQA6HtK7sfL+Zz3vFlnkNncDlQDNZJ4AC6SARpvA9nijGhV7JbNZstL/Ncate4ZdEhHOj7cJAKtlmvuWglxYVaClOpHxSPSmUcDrRZry3rY6yqHZOC3X3uVkURZe2D6CwfGUfl3beEABMry5IhFoV0OAASxvuwU2imPJ61UBjZVHa6Wa+3L69801TesixLuLjnxydZOQQPww7Tw3OgKCa5fXnlsjvoC9biIYRlntPvkQOBC0IJP97e8UN4E3KGQL4PB2jXYCEgMI5H0UCMwxgK9syf4E4BNHzIH9/1uYlxnWE0DvTx9m65pDT7xkexmWWeb19ed587mMf15dUyz8mB5FfQgH2UiXsrDhSu+tKZfu33KClg5x1TTZVcydMkpC+WO2pwVopvhWxAEsiBkIICUYY3hIS/9ns5B+IdlxMalgRCUAhUmI5v1mt+HWPyizTvr/0euhQ9YHdACAfCKhWZLkOOOSIu+SwJBW5+ciAYLMaE2sBCj40JdYUkeWREdJMPRMEHqiEoXGOtELYvr/LM6dY26zUnLd+HgyxKrT2eEwwk8pENopVJnYdbIw1dFQWzHWPlgaKYJCgLhUDVomQ4T7byQLhNcP78FC9q18DOPySOx9LAj7f368srDCIlU5bl7nPHSS8Fi5uIqQvIKNjksZsY1xn2Ug8EWxoy+TGwzTAPhMPwaCg50Nd+jxAOGxirfNWfA8VSfboMJgIxa2RGB8QI36WfpUngTyaZYR6UJLP3Vja+FQI50KooYN5gYx9v71ndzh+1rJfKgywxhAOdkYRvs17LEt3aKQ7vzlgI4UDbl1eQaQQb5G/ca6x9iuQYBzJVHhqcG/L0HFMG9VjoJh8oBm4uFrPg6N3Dau2aZoj/w6E9Pz4d27dQHm8qHgDdk1+p1Xl8JNMnwPAcKIpJmsrQ8I6lWnKtwNpLE8NSVrU7bfax2NqAkDgeUQMhmY+3d2gUJEOSzVOFuHATMSZuYq0ka29iuDOMz4EwCxnYRw9vM6bKosMLLPNcZuMZ1ZArCrq2rvDnQBFV3xgDJ4L078PdPTkQ2L1kVNI1408ZyVj0Q0oNwwjZ0jeQA8E54upwW7spz+zmFnQQxE5yIEkZzREO5JbCDIwQDsTUILKq0L1wDkSNhYb4cyDTQ7fjzvKBnkMy4IhDciA+nCi/QoVfFQWkJ3+d6RCc5/AcKJZJYlo7u7mF8tRyIOYn5LAPd/ecPNe6Jsui+0ZgHI+lgbUcyPx8WEEuWK+KgvV5WGfwvInhzrCv58IGzgEObzOm4jdYHsKjPbUcaKxNEVqthcVSfWPMYj5n2TLqK5kglWPWciD+royLXK2AVEfkQEyYcTbjozyME1bBiswvenIg5MPabt8SHYE10QgkTBX7cCAsuWaiMzGlCpeKHCQINPypz5jM2He7kGPoLB8YDp2njxkiYGQ/S+hq18IsuByI9RnyK9yigikf+evWIMNzoFgmKT+y7AvzMTyvyp/jsJbY+dOsmGRdwTAIjOOxNJCVtXItDB/R8HmnyrLMfpZU+3CgWM4wGgdiHpV/Dhn7R7EZWcGKuzhdDhRL9Y0xi/mciwsI9viUJSByvi4HxyQM90LGxUw81DNznkxphfDnwrKfjzn4KA/ihDQQVlYBnhyI8h+rwowI5EAo6pLPJZ3kK7jk3edO1kTL3AOoNiQJwuQ55jFmH4LO8nmuNlzmnyfNkBeViYpUGUKQRnV/y+VA1E/LNl2drz2TiJJsZadRTJKAJ7c4UHbxBws0ZVnKocC25bD8aVlsNCEOFEsDpeNCdl8qJLyfnAdm1QNGwEkOFNEZRuNAOKdJPBcWy2bAgTiOLFZnVPt4e58EB4ql+qbKA+H/iEbMA9EpuNNTDC6pAB9soa6jlKT2fnkikAPhZKSttiLQ8vk4Kd62eaCQTFgUBHIguXxg/DgQK/CkE5yJJ2zBsLnY+nB375kHynrYa6CzfDbrtSTHPmZIOchLm/3c87B2pxKXA1GxpW3W6rw8E/mK9RyMv53GMkkJaxEDi/vG2QgAwx7LXjAPNLD/D4zjsTSQeSDOYOUIWEOUb1p3zT8PFO4MY66FccuNPtxKM0axGfJZHmM9NTqKKIhWHCiW6psqdcw/mQq2nEItB+KNkHFRPpOC2zdiHkhhdA/AU1D5BELttDPC4/hvg+4TfbZIfI/EY2UKvSJBPQEvHHdtqy00xjdD5ROIBO10Kph0HB8FyoHiIMFIphzIxeh6YoEPSY21YNoNGuObofIJRGp2OiFMOo6PAuVAEZBmJFMO5CJB3zpK0UAgNMY3Q+UTiATtdCqYdBwfBcqB4iDBSJY4BxoFo+vJeUBjfDNUPoFQO+2MScfxUaAc6GyhHMiF6kkUaIxvhsonEGqnnTHpOD4KlAOdLZQDuVA9iQKN8c04A/mMu//CpO10lFV+YtJxPAraqq5yoBQhN4zpDOVALs5MT8bCGcT4XjFd+XBbl1g7/XTDFO2Ue39kdftzDoZJx/EQdFZd5UAJgZu2hWyBQygHcnEeejI6phvjJZZ5Lp/l3KzXgQ2oiYnKBzuaYt+/cTfhnKKdcpvZ2h0pB8N04zh2ge+2qV6I6ioH6g42i2BP0MBn49F9rLbdYweMyIGwpSQrxJ9F8/lxMUXfmiAmGuMtoAEWtDRu+5GJygebcSOfEYsOdsMU7RQNcCC9EU9jonFcNqRDP6tWvcZDVFc5UHegOyMaOED6gX1h0Lz94+09ykxiRA6EfuBYFD/WrHsUTNG3JoiJxngL2MwdE49jsw52/22F1OSDlp8+R6IdRKvw0wdSs1NE5eZjuG/+uLvETTSOW701kKNtNXPurLrKgYKAO4dOYeGpDjZFipI1GZEDYVEPHWGS2jcyNd86UaQW43uCT+SrRWryebi778DkRkRqdtqNCo+CScfxURCfA2GFaOCpf2o2kwK0HshFuJ5sX17ZkHIxn8u159qiPHaOY5teLBSikTKWsb/2++fHJ1mYwslQWZaJLCNKBMZ4cAuKRWZPpbiY00YPZggNCRvOFhCZri+v0FWebgf9vTOnl6cUfm1XSzY9nN3cXl9edVsS6iyfsiwxA8ZJyvkDhTC7uaVKyDpcmTx+fnxiaYU1jvxIKjAvXPaTHgut7DTcJI3Tq7gsS+QVIHC3VaccUx48+pQvMI7H0kCsMrtyNnUCxJEweSyKWZNn3DIskGU/231ajWw7hLz4HAjdN1PmQFFsZve54yDMv9HD8jAW99Br408sHs9ubuFk+7CiVhxoANW3Gn0D0iMj5POjPnxNIAf6eHtnt22cDPV8mec4T1wmrJQlAjgAeoIADNKDy+f/ra+gc+3oXtVFCAf6Phykgm3Wa1INee1YFzaV+pE+Xl9eGWOWeb59ed197pZ5jqTjMs/JgXALsCBrKsqFX4SvfH58wtdxPB0o1ozwf3CCbpV5neUjyyBwAlA2SwjITmG2iTMkmbbOHBGFWrqYz2mVUoEhQ/zW7nO3KopVUYxYEuRvp1FM0jgciAqDMfmse+2YWAfAAZv1OlZBZzcExvEoGohx6LdXRdEgQIxsqluwWa+3L69801TttL/2e5SdQFdxBxGajajnG58Dwd0MXwIysM3Aj8tBcANkeMOYtAd67cV8DtXhm6YfK2rFgfpWfSMe+JcaXOuRTW++JpADISUOcobACQl/7feSCNIgJaujUYAogw1Dc5Z5Tp2BqSMIIcB3O9VeEcKBnh+f4Oa47MtU0DFxUQgUOGcUEDUeybGa1WA1lrQA6iSFj2MkiYem4YtlWYKDDiYfiIIPh0JQZMauELYvr1L/6dbgVZBNBKXLLv5QsLBKMiRY6Nd+j+pGaN2IIRzwt9MoJml+ciAaoNQTZG1rx0QeF18ZlzuaMA4USwNhRBgE7+DWHBMgZ7bILCAbxNghPQbyC6w8WRUFpuIJ5YEgwZQ5UBSbwaesgKPztTysqcsDIexhcH7ahxX5c6C+Vb8sy93njnmgrHryH/dCOuu+fU0gB1oVBa4RjO3j7T2r28WgNnljGQUjtzHm+vKKAjciYCPP0e1Ue0UIB8JkDrwHmraYz92gW+tDqIEAMhbQnGWeYyh+Xa6mWRtu8VEGZI9k0Q/NE8cMyYGQQ4Um4KxqSZglBIJmuCoKeBtThXZGiLIs5Yyldje/siyRbBsR/nYayyStPBCEhhkgpOQ5pjTkURASx2NpoKmE8/H2Dg/mI0CsOTLLQM2s9Rj4IZi5HHlkDkR5pcyBYtkM/CPC9sfbuxXeXA4kR+D8vjaTEcuK/DlQ36pPdo9jKHDcCzprpOh69TWBHIiLVpguy2s5ecIuB0LYNtXycS0HSueROokQDsQGw8iqQvc6cyA81WWqZSyZJrTszuJAWFajcvLc+H945CE5EH70a7+HZODxO5ghvsXiHmRtoaWWRh3b0bhDIIkLfzuNZZIWB2IyDJrj75fkIsAoCIzjUTTQdOVALN6Xmonz2b68Yh0AHoM/xLwDznNMDoST5hpHshwols0wq7GYz1dFcYwDWY/dgrdy3lnLgWJZUau1sL5VH/wdx1DgDc5aIqKvCeRATJhR1X2Uh1ZqKQln5CCCv4QDmWplgWusPhwIS6548U1kO1i3ISXMYjIZyfhFGCyFLLPu/BZWhAfmQMiMYm3UiFmlhGWG3KWMyVeIQmZSPTkQMsGwx7ZnHhf+dhrLJLkcgxicicJ8VMefHBMqZxVTDo/AOB5FA40wQLkgYI3jciCWSViaife5aC45kIw+ZlwOxIdZ5GuwzUaHtxk54PXllbvMsZjPkSKSQ2FR060W4p8RragVBxpA9RnzKPAGZy0R0deEPxeW/az19lEeWCnTvMBzVd4LyMthwLbyi+kgkAOhyJSa78OBIFLsJMs3wYF4L6xysefHJ7lJlcWBeOMkB7K+NTwHeq72GuafJ82QgpKiyH4+O+PJgSDkY1OdIdHKTqOYJJSQ9ZpZVWmLhZiTY1JotRO2IREYx2NpoAxtWF31uSm8HZZmopafB5MDWWfSTXV72R8o5TyQiRfGCOs5ONgMlMmqjgIHqlWU6FbUigMNoPosvMhEheYxZy0R0dcEciA4R3nCrQi0nK/IxJgxhuzTiOcQswQeta1FIAd6uLuX1+7DgVhOJwVilfJg4oH/y+I2U8eB+Ke1FoZv4XxQd9/hAjvLB6ui8opOmqFMSPNNSy1b5YFS0Dp/O41lktZzu2DJyAPhJzznZrUebEiE5zKiaODq556HtftsuUGW99HSTNdjSA4kXx0M9tdxoIhhTH7qlnrUfgtrYfJX3DxQLCtqxYGGUX1UsMo3jzlr61uxfI3uIxUFqe0BeBKdq5u7YXLySQ1qp50RMY7/Eug+0WcL3SPRRZp6gsc7R598+2NyMf7XciCUmsknEiaBNO10Eph0HB8FyoHOFsqBXCSoJ3xOKs3Sn1qkE+M98Ws5ELeODGxlODAStNOpYNJxfBQoBzpbKAdykaaeuB0bEkc6MT5NpCMf5IGOLeInizTtdBKYdBwfBcqBzhbKgVyonkRBOjE+Tah8AqF22hmTjuOjQDnQ2UI5kAvVkyjQGN8MlU8g1E47Y9JxfBQoBzpbKAdy8Rv0ZIDaF43xzVD5BOI32GlPmHQcl6jdQLgPKAcaH8d2rA/Eb+NAPk/LT1pPmsHNXWr3eogLjfHNUPkE4ozttG9MOo4bsTtaHzGxFsqBRgM2/5Ybc8XFL+FA3JHIJ/mRjp6g+YPcvC5QB9A5a5jJU1IxfpnncmeBzXo9+nPgSclnikjHTj3BTfO5d99YW11MOo4bY64vr9BIcbAqfuVAo4FbM8sdMCNiKhwIDRCyTtsig0lAhj7Jj3T0BE3l0OIb/VsCkzfoevvx9t6TOkkkFeMhOjxVN3qnAiAp+UwR6dipJ772ezbWkJ2thsek47ipOgfAlQ3zi8qBRsPz4xP2Yq/dRzwck+BA34cDwz+oQG03kmPADveQoc/sPx09wTmjVfKqKMJTF9zsn31L+kNSMR7Jc6TBhikgOImk5DNFpGOn/kBCGk3rjtkge4L2hzTjONoz+Fw7misMuauncqC+cFLd2Wuip5nrJDiQ1VsD6xqtojgaPnsypwT1ZIrQGN8MlU8gztJOrRaBPSHNOL5Zrwe49m6IyYEQjbIx2j2mZjPDqHszJsGBBka4nmxfXsFcsauhXMCqrUxiiZ9s08tGctJMYD4yocVqIRx/fXmFEdBFmbQP+TNMnoZJhATGeJ4wrleuGkhxUQ5f+z1kfn15JS/w+fHp2Cqq1QLTGIP1MpZbynE4PpocWyfZQaqd5VOWJaYBuFh5UbUnKWsK4XA4s8KfyzyHntAVWNf1fTiMXj7lopWdhpsk7ev7cMDy+td+//z4RPljM3f3vtBmzZGOs5v1mio3zCaogXE8XAMB9DPmOHKOiqaZrvkP78eAyBxorFz0wDZjjJEWAhxT91q3zoOXed6TD2rFgWKpvow0UlymTrYy6mNR7OHuXv40RId4n/3sdIvvkiV4XmkgB/p4e5/d3MJoy7JczOe80cs8x3UhCOFUudxpRDSCC5DLfygJwnMQyzyn0Hh18M5QuY+3d/wQ3kQxJoT2fTigI3rfy2EhHOj7cJAKtlmvmTGV4kJ5k6nUj7Hq+vIKX8S9wPs4xmo/vH15hXjxzuzmloq6fXm9vrzCfbTGx/GBUu0sH0ltPU8SVy0jN9UDV43/wEDKsiSPRAnLANrSAf52GsUkpX1Bx/h/U/FpV3n4PC+CCI6XD/lu1mueDBz+AC3lA+N4uAaaqrs2JbbMc2nj0lRp/qP4MSAyBxqrEGxgmzEOBzqm7rVuHW/ygJ4KOVtxoCiqj3FIcVZFQXfgypZRH2qzWa8RtPgVGNLXfo9KQ0yzIElwIyNqYIfhQMs8BwUh/cLvfu33kgjyrCTB3b68QkNg6lnVwYCKRO5IR2nlgTDFRAcofooXXMYyz4dJvoZwIKRIOTEgCzRHxIVbjzcpcGMMqqmyqscId0X62u+/DwfmgaBOrDrHTB0aheNrxw+Uajf54CRlOmGzXuOna09y+/IqaR/cGvNA+JPlKVGuazD422kUk6R94R1YmZUHgqbhu3z6UtosjuFUDTcCeg5NW+b5ADmCkDgeRQNNFdTQpwXZ64e7e85gIRPKdkQ/BsTkQMh/ML8yZIp1YJsxPzlQg7rXfh1xnfe7J7brz4Fiqf7H2/v15RUGkXH6mGypLbvPHYrg5CxKBksYEosNV0XBrOmQeSAYNqjYYj6Hkbtzu1pSK5UHPpQOVx4sE5PWjkcYlvKp3Q/Jyr31hBAOBP4B3oNbe2nJaQAAIABJREFUXJs/luIiJAeCqiAfSYMyxiCA4RjolanSk9BqZOlrd5KU40u0lWo3+bgnSaLmc5I0Q/4J84GQ5VeoOQ3Vu+PC305jmaSpXDoU5vryij4QX5c3wtqBAvKkLdPXIesGxwV9S5wDxdJAaB0mt5CJvHYr2T+iHwPicyD8fzGfD9moeXibsUKXj7rXuvWPt/dWT0L5w58DRXS+kBsvqla/LdkiL4LjJQeqDZa0Meth8mE4EDPkIK/43Q7KgyzF7OYWmyPUciAkLSwO9HB3Tw9bK9thcrEhHAg2ghTFMs+hexE5kDEGdm0EBzLGzG5ukZPHdL8VB2or1c7yQc4VkoHah3AgZKC5bC0/IgdKs5eqv53GMklTsWfY12a9lqHa8jYuB0J9halSIBxQJr/T50AmkgZiBMyHERbltVvfHdGPATE5EFZD8X8sOUU4QT8MbzMWB/JR91q3vvvc9VQr12otLJbz7caBmCmVHAjns315RT4fwZI/xPQ1znMYDsSEGR/d9FEenqp7o1l8wHcQv7HQw5/jsJloAC5lyzjHRcxeEVgTDW7HNVYfDsSFBsmBpFQlpyE9khwIuRCZlD2p4Z2l2lk+yFJzLcDHDLk7X/azOXwmHpY8Yw4U0STxJnQSc2O5XpOJhxJcDkQdlrcMeW6SAKuivycExvFYGojiTh7jyYEG9mNANA5UlqXc5iRZDhTLZvgO5g0+6m65da7ypMCBYqk+C5/lWpg1jsuBWOjz/bNtCN5nvYh02dasdxgOhB+SvMRHeXCqco2GwLYZFgdCSQH0Uw4FvZLD8qdlsVH6HGgxn8u6SB8OBDlgO028Y6mKpbFIHCKpyXekU/bhQJ2l2lk+z9W+qfzT/ySzn5tKSL2Cs+JH1JwRt/JrRis7jWWSz6Li3hgjJycQFHXG5UByBZ+3TH4LJD59DhRLA1n8CnhyoIH9GBC5Jpq5EJm0HwDD2wyVA+LzUXfLrWPM2uRQFLTiQLFUX+o61gd9ZEupWoEND4HzYHIg60yOJahcBHIgUBb5eForAl1r1VYBIKoKjPPgG4aVNlU7fxrm+dtADmQ5Bx8OxBpnWYTHzFAmalEJ5Bf5Q5ZKt8oDtZVqZ/lgCYZ/+pghi6Ctk5RJL9ZEA5y6zAbcia4V/O00okk+/9zQRBomS/hxfO1aGAfhLZO1jMaYYfbwDIzjsTTQMuq2eaBh/BgQkwOB+mTVI9+RztALw9sMbzxUxEfda/NAx0JjOFpxoFiqv/q552HtFtguB+LtsDiQGywlB5Ivz+Kz1PaRmih0D8BmqHwCkbidDlPZ0w3hcfy3QfeJPlvoHokuVE+iQGN8M5KSD0pbkk351CJxO1UO5A9uSJHmE4hGOdAZQzmQC9WTKEgqxieIpOSDpxySLX+uReJ2qhzIH3wIyX3GKBEoBzpbKAdyoXoSBUnF+ASRlHyQB+pvzb0PqJ12RmpxnHkg5UD9Qm3GhXIgF6onUZBUjE8QKp9AqJ12xqTj+ChQDnS2UA7kQvUkCjTGN0PlEwi1086YdBwfBcqBzhbKgVycn55YT9INg18e40/K/LzlU7vpV1ycn50OhknH8VGgHOhsMVEO1Gu94dnoCTfSyAbZeM3Cecf4Y/CX+VnKh9teDNAE6WzsdHhMOo6PAuVAZ4tpcSDultRrVuNs9IR7Wg65Eykx3RjPNr0dmjL6yzwF+SzzXBaibtbrkGfjscsirr3vJJAZz05xmUx0YQ/bgc8hEJOO46NAOdBoiOukXEyLA11fXqFhYa9Pr0xRT2qBzg/ITAz/6ynE+A6Qm3OifVgrGuQv8xTkgzaf2L+0tvthK2Cfblz7APsMjWWnz49P2EB897lDV6UBCF9cTDqOjwLlQKMhrpNyMS0OlF38+Xh736zXVseDuJiEnsD5Nh/DTbpHeeI0hRjfFtbe4uik0Wo7e3+ZpyAfJFaXeR6rRQNSaMM0ABjLTkHyoBuy/eWEMOk4PgqUA40GHyeFVqbdxk+BA6EziY8rQTeSvneznYSehNz0YZBCjE8ZKp9ATMJO08Sk4/goiMmByrKUy+1DkuiztBmffEADUuBAm/V6lIKVYwjXk+3LK1tOLuZzmSqvLRplnZMsQLE27ZWGM7u5lWkGd0x58FjbjgXGeCg2xSJFIcUlW35C5teXV3K2gEbfrijc4mWru9/uc4de37wj/ArWyKTdsQ0iUrbYc7kn+ZRliSVyXKy8KAqh9rRx5tYJ40JY2mJVc7Nr7EnhQCaYsA3j1VvZaRSTlAfLHqgALE7q5O5zJ4Usx6nV4cFkGBjHo2ggxWUqIzXC6dH8Iefvw2HcfFtMDrQqCngHyGWAxweIgW2GDgXzdeiKdI5f+z0DldQkZDvQTb22R+725RVufXZze315FaIcrThQFNU3P10DSnzkpdVGPsskOl+vDwI50Mfb++zmFmcOLsJ7t8xzGVGgGKwgwQGUhsWBHu7uIXCMyarw2jGXec4f3azXo2zbH8KBsG+srMuhnktxLeZz6BXUD4pHf2qqe4H3cQzkUJYl/88qFvYAhkWAGcjGwKuiQHBaFcX34SB7htOt4db3yoHk8hxcAcOGFAKii7xSFPPiAEmjN+s1znaZ59uX16/9Xo6Py28WDn4OThJvDsC8/e00lkmiaTTeh8NnXOBWCEzQQodpdyd1eEgZBsbxcA3EkcaYxXwOfUMrcTi9siwpuq/9flUUq6IYt5VYNA5krXp87fdDTlIHthk4lN3nbpnnX/s9gj2dIzwvmYHUJDxxgMo7Hs/HED7e3mkq+FZIeGvFgaI4X5Rc8MKh/XQNkuLQa2AoqMr34dC3SQRyIDhBEGXcNUj4a7+XRJA+Ts75ti+v1DTJgRCKMCbkA4p8bExYFr4yVslCCAd6fnzarNecV4ABQxq14np+fKI+UODGGNRtcArBiL59eZVWA2NnqgO/aH3FVDIHF0dJLM0B1SED5IEgCvgTZLY26zVueq0Qaq8UF4UJGM4TB3Paxkt280C1wvna76micHetLqob/O00ikkieMliL04tEAU4ocWbuDVoQsIAj49qxx9ShiFxPIoGGiEuhA80C4PT+z4c6OflTGNERONAuFrmEpJdC4tiM9Kh4Abj9ss8EHwQvkuLQh5IRjtJGkC8ri+vID05T+0Afw4US/VxwtI1PNzds7QFYY9KD+EPbBKBHAhXB/a2mM9xpe6TI7XzvGMcyFSrD7AgBCTPMXmbBkYIB9q+vIJM7z530DTGD+swl2pIDgRBIR/JGOP+HJWTX2f7RvkVmB4M9vryCv/HR9BMDtgfB8ITErinyKfWegAphNorZd4C78iDd587lwPJYWuFQ3y8vadWEx3LJLcvr8s8p+jgsfGnXMKGoro6XJuOrdXhvmUYEsdjaSCwmM/xdQQC6fTo4pAr6na2sRCNA8HY0l8Li2UzpnIoyNzguW7pN+XlWxaCP58fn5A9ksUH0BuozjG37gl/DhRL9XFR0HV5FTiMKz78liv2Dru2tEIgB2IDZMbFKBwIaUVTBR5/DjRWN+YQDsSsOLKq0L0hOZBc8uBXYInIBGODBvnrMg3Q61oYIi4kAyPqFoGYB8Jkj8dIDoTIbQ1bKxz59ZPXHgX+dhrLJGs5kKkW93EMFZVLPHhhTcdTh/uWYWAcj6WBxpjFfM7Vw4e7e1n/IDnQ6K18I3MgpkzAM+KcoweGtxljDJwmLATLWPzU2ljC5UCobPg+HJADwPtcSTXVov4wHMhEUv1m12B9tzbS920SgRyICTM+v+ajPEz+SQ6UiXoymTpFHdjJMRHbrMqtwRBYE40L5AzbhwMhsYoX3uGz7u7CloTLgWTY41e4uuEueFmZuV45EGIGE6I+ZgidyY50hsdH/BMcCCvRWJFkTqJBOKZK4l5fXqXGgWKZJBdnrbUw+V2pqAjqcvyTOjyMDAPjeEQNXMzn5AAoCT9zDgQnlT4HimUzpqJ9rGaVn/IxFnh5lwNhimaqdRDrV7DYdH15NRgHiqX6Da6hgQOxwpp1SD0h/Lmw7OdjID7KgzCMtB/egTNFNIXmGJEdPDkmb8QwBaouAjkQ6r6pGD4cCFe6+9zRq1hNu45NGGrXwvgT/ArMkFkQSXTcSNYfB3qutqJuuCjLDHk+Wd2Wj4g9/BMuC+mu58cnK692TDhGFBulxoFMJJO0rlfqJBwdEpZc2We9M8c/qcPDyDAwjkfUQOSB8H/QA5cDWY+FjoKYz4WxvjjltTATyWZM5VA4jnxgB7eWduVyIP6o5EBYjaJzH5IDxVL9BtfQwIE4lJVNjY5ADgS+IjfvaUWgeWnWg8rQBwRg/IRnHqg2lzYAAjnQw929VBIfDkSJWURQvmo3VXI5kCzvo5Jjzlab7GGGgK+TTyp0lg+eTuKfPmbIiubayIrYwz/hbcqyPCbPWuEYIYRhIpa/ncYySesuW7nY7cvrw929fNNSWv88UN8yDIzjETVQUkZjjJzfcvI863lDOB/E5EByXwqWAw+D4W3G/FwqxjGu38TxLgeyJqD4P6uScbC1YN8WrThQLNVvcA0+eaC+Z5lnuY/U8NA9AJuh8gmE2mlnhMfx3wbdJ3oI1M4S+kYKeySmhsT1ZCrQGN8MlU8g1E47I8E4jgePUkj51EI50BD4hRwI24jV1iiMiMT1ZCrQGN8MlU8g1E47I8E4zs3zRi/9qYVyoCHwCzkQn79LYRcsInE9mQo0xjdD5RMItdPOSDCOIw80WDFZWygHOlskkgdSDnR+0BjfDJVPINROO2PScXwUKAc6W2g9kAvVkyjQGN8MlU8g1E47Y9JxfBQoBzpbKAdyoXoSBWcT43vaXOBs5GNGWsf/VXYaV8KTjuOeiGu2yoHOFsqBXKieRMHUYzx2V8pEA9G4mLp8jNjdQ25EORh+g532JOFJx/Fm9GS2yoHOFsqBXJyHnnCHbvbIHLjoatIxHtsGomVETztMTlo+wPXlFXogjlLHOgk7lfvhydbanuhJwunEcWyqxy3fZPvtDujPbJUDBWH0aNQA5UAuJuFbT4KN2J4fn7C95MCBatIxnp0N2RkjOiYtHwAbyaKH2vC/Pgk7pd2h/Xbb/W96knA6cVz2oA3vENKf2SoHCsLo0agByoFcTMK3+gBpYbRnOTa7ur68+lUxfrNeyxYcDUDPWtn3Ji7SlA/Bbt4NwCR+rH3t0rdTq7fGw909ulz7j9CThNOJ42h7gA6SUVIDPZmtcqBQ+ESjUaAcyEX6vjUW0Ai9p8ETjPFWd/dxkaB8CDSNHvssTuD32Gl0TDqOj4JoHIhN+PgapsMwoDbjQjmQi3A92b68suHfYj6XQbe2ZI/zRbbpxfwP/RexyP2138vNJL/2e8x4cBjfx5sIYGwtJydYaBKOyWWv1hcY4xGGKRaZOpXi4vz4a7+HzK8vr9zewxQUZyBlWcqP5O2giDoUcPijs3zKslzmuXvrjRDC7OZWXiklScorG74C25dXaMvs5lZmB2vH5MGysfTAaGWn4SZpHTy7uZVq5uqk1fP4+fEJeSBLsNeXV9A3ORvZfe6k5UbfRTYwjkfRQGMMB2HTYvaX5L3gSpkRzq0sSxRayexRrzrZVx5o4CcqR7GZ58cn3JjM2QmQcY7Hfx8ODGyWjfXkiVpxoCiqL4M0hIM3YQOMfLj878Nh+DR7IAf6eHunSaMIgMFmmefQGRg21hrgHHGZyzxHFhfsh5toQ9p0hXCvFCnUYPe5o7+AxuJ46UQ26zVPBp63v6RICAfC5plUsM16zagsxbWYzyEEqB/pI5TKGLMqCpoGGg9jTMiEFAdax3jzcHcPsaArcE/Ve53l83B3z1Q/b71xhAATQzEiPAnJtHE40MfbO68aY/Ir7pjg1vjR3ecO3Z1TttMoJmmqptF4Hw6feuLq5DLPty+vkDPuAt/EaNDGr/1+s17jANkyHZYL55waB4qigauikO3DwQ7Zh5sui+4Lg5sqWGzW6+3LK9/sWyd74UBwc2n2jY9lMxgHtxx3S9IapOXlesTs5tYNbKZPT9SKA4WrvtTjr/1+meeggFDrsiyl88UVDT/LDORAKKQAUcYthoTh7HgYg6tMNrAqEPwYk8jFfP78+LTMcysPBHaO73I6QQ7NBFJ28QdaCo2F74YOS48cHSEcCEbBeQU4CpTtmLjkRIIqDSoJVr0qCkR6/srs5pYMafvyCpl87ff4/6oolnnen/p1kw9EITN8m/Wa7M0Vwvbl1fI59BiSA8GVoTJDhqLaMWHIFNHwOwMB/nYaxSTLssTXOZul0dUezzwQ7Nf6inUfUS1Kgn59eSV/KCkOFEUD4YtY7YTJP9/PxF4Abh4ou/iD+QyyQeRAvepkLxyo11qEWgxsM8YYJD+zasmPfpbMSeaToFtsHwGr6NsT+XOgWM6Xegw+BPOmAXwfDryisZ6eC+RAiLXg94v5HH1w3HRLbYLBejICwoGRI2fOr0BKcjSXXtP5UmnBMkE6oY1pciAoP3gPzh8n7B7mLudJDgStwzG4C/SnmJ9Is3U3FPl4e0+tJhq3FZqw+9whfeWeuRSCxDEOZIyhtkArPMeERrW6hFjwt9NYJrl9eZXPMdWaj6WT+JNkml+pvY/8dat0OikOFEsDTeWmIHarW2otB+JHmBPWfmr60cn4HAhnOXBx4vA2gzuEJSHOL03lbnAMFcjVrQE8kT8Hiqj6ppIA0jwPd/fSAFi1Olb9eCAH4qIVmJypoq91mCcHwu4gpsrD8ytcueBoFgdCetkIBTM/lW12c5ssB2JqEFlV6F4HDoSsLVj7qiikx7TiSq2tuUQhIjrLBzlXSAYcMZwDMUFrqhjjP6Z/Ijku/O00lkl240AoW+FPyLUw3sePt3epkHJXIS5qe4jEF4FxPIoGGrE5EGoTazkQ5irWCA939zK3XXuBna+uFvE5EHhf+DitMLzNHONAWCeSNQc4HjUKzAP5cyDT9a63WguLpfrGGMyNoMfwEbUcaIp7rzFhxjSDj/IwKWhxIC6fg4jLmWImislcDkTSIG8TknD4FshBmhzIVMtYXGP14UBc+6MGQmh8xtufA2EZ7vryKkEOBMNhotTHDLlFWVbtUsaVGlbmce0Vy9wnx0RKGM6q7SVEgb+dxjJJLs5aC1sSLgeSZiu/gvsos+k8rDYffPIy/REYx6NooDUgKysAzuJw4+TTD7Jm3+JA/elkfA5kRcRhMLzNQA/ctTBTTSnMTwVCmWpzfj6uJ2rFgSKq/mI+Z+IKV302HMgYk/2sUvdRHlgEc7zAsyjvNcbIMmGwRmqIy4FksOdtkt8CY0iWA2F2yNPz4UAQKZ6pwTvcMw1/+nMg3I7wTdsa0Fk+WB51c3sSlhnyQjJRE21VmD6L8nkfDgRpH5vzDIBWdhrFJC0l8dFJcCD+rrRTrPZycKmQ1plEL8wPjONRNFACcxXp7VGFQuFbK2gUmsWB+tPJyBzIzW4Ng+FtxrpDlq5glU2WazxXBcWADwcKvOutOFBE1UceCP9HMHY50FibSQZyINROyv3lWhFoecnPP2vmZI0Up6Q4vnYtjINI5i2zR1hv7XaZJxHIgR7u7uW1+8Qb5jYoJUZ6oG0eqHbOGgud5YNVUf7pY4YsNZXikk8ay+Jc/ITn7CtzHncdDP52Gssktz/3PKwt56hdC5M/QTV276PkQNYPxa0KCIzjsTRQwsoDIV7UfouPIpkjeaA+dDIyB4q1I2RbDG8zzAPxJcfE/ZN31FIm/zxQ57veigNFVH3wP/4pDYB5o5nuP+uNXit7uiHlPQBTgMonEFO000QQaz3n90D3iT5b6B6JLqaoJ8qBTgJLrv0959UWqclncpiinSaCScfxUaAc6GwxOgfCSvBYKZ9aTFFPlAOdBIqE0mH8qclncpiinSaCScfxUaAc6GwxOgfCI2ZjlT/XQvUkClKL8eyAMfaJ/DdSk8/koHbaGZOO46NAOdDZYnQOhDxQr8WnbaF6EgUa45uh8gmE2mlnTDqOjwLlQGeL0TlQglA9iQKN8c1Q+QRC7bQzJh3HR4FyoLOFciAXqidRoDG+GSqfQEzRTmsf9R0ek47jtei7IFI50PTgaWznx4G4vVBn/Co96Q8a45uh8gnEhOyUO5jU7rEyPCYdxyW4Y1PfOw4qB5oM2hrb2XAg7ioWPs1KSk+wgSSJHTYvHvukvKAxvhlTlw+bPfHPgbv7JWWnzVjm+cPdfToPb046jktcX16ho2Lf5aTKgQYFO6vLjao90dbYxuJAcR0oiMKqKDbrdfg0Kyk9eX58Qkpv97lDC5cU5pE+mHqM7xtTl4/sHtprU5FjSMpOm4Fu0+gONva5GHNGHAjbDkO2vf6QcqDhIPeextO8rchBW2MbiwPFdaBsCyVb63VGUnqCi0LvwFVRpLOL0klMPcb3janLBylnNDw+tkm91ewlLlKwUzYwbwa7uAycKjuGScRxH+XBXHqA7eWUAw0Eq7cGIl+rnW3bGttYHMjHgbYCkmdRdgFOX08mganH+L5x9vIBfe8vbTm6nX68vcveQRNC+nG8b+Vpi5gcaPe5e7i7z6pu6kPOa0e3mQRxNvVAERGuJ9uXV3Y9W8zn0pJr65ZY2WetfvJg2QMVkA0v8Y60LGscOT6P556ByzzvwwwDYzwW/njacr2/9nK+9nvI/PryCrLifAAz9evLK3SVZ9Jx+/KK4jmIa+A5emf5lGW5zPOs6qYppxAUwuzmlpeDcILjMbFmFz/8ucxzTB6kK3h+fGJlIXXYEin0Uz6FIO+a7PXdB1rZaRST/D4cWKhwfXkl0w9f+738iDelLEu+P1ZzWReBcTxcA3kacthjyiO/TjfIg13f2AeicaCyLCkyXNiQ7XuGtxnz05U06wr9C+4oeshLM6MqIHrJKcjucyc7p1o9sRvQigPFUn0OQkWnU6ZIZUNgGe+/Dwcre2RFMs9raUAgB/p4e+d1wQMy6C7zHBeIq0MgwY3GXWY0MlWHWrwP7aISUjjLPMcg34cDYz++e315he/K8bFUyjcxIHrfRnfQIRwIlyMXhZsvB+qHuw+LM8Ys83z78rr73C3zHHlHbkpuKpPBV1BxNfBSY2f5SLcJ5YeyWUKAfyjLkkECZXNf+z27HUNQs5tbq5HIYj4n75Q6jELD3ecOX8fxrD6EWvJksHobKKUG+NtpLJOc3dxy3o5VGIwJ1215JHy0zHP+1ma9TqQsOjCOh2sgT4NjHlMe+XXWPOBNCPz7cIDx9jqHicaBdp87+Qyb9WffGN5mMA7uDfSDquDqCl02zIxBjjazKgpM2VdF8X04LPOcVgeFYM/2njhQFNVfFYWciIPk0SlTHxjmMbgxBv00Nuv19uWVbyK20RNFiWSBHAi8RE6RIeGv/V4SQdIOmYZhaVRZlvg6fSu9J1SOk0syZtSBgZ5iVoqPasf/2u8Z+EERul1sA0I4EC6H8wr4RAYV93JkTT0FzkkFRP38+ASjpgS+9ntKYPjI1E0+EAUf/4SgOPNxhbB9eZWXBglwyoE/EadhpDxymedk1TRGKVJTTWY4GYOcH+7uoYE00p7gb6dRTBKXA3YOu9us1/w6xuQXaa1knMOT7AaExPEoGsjT4PvHlOeYApP6yDjYH2KuhZG+GWMW8/mQ6cGBbcYYg0ROVj0AxT17ml02xGJFPmPM9eUVsiDwQXBeppo0y3jZBweK6HxZyIbcsuWUOY6VB8KsC5xJMqTokSyQA62K4uPtHXmLxXwOXuIubNemXqTybF9eZeU4NAF/UtokOtuXV3iQ3ecOt6Z2xllbfv7x9t5HOjaEA7mXwyu1DnMvhxoIgBkj6YXHaPkVqWNIhAyJbvKBycD0sPrJ+YN1WK1dW+tTs5tbcE0ImV+BS5FGLdkMH1SEMWJqjo+eH5+QbIN1J8KBopgkJA/XCiYt92DbrNfSiGqtjw5zdITE8YgaaB3gozy1C6yxVgAaEJMDybLfgR+nHNhmTOU7sCTEmbd1vKUr+Dqn5tKWkHZCluj68gr/50fyTPrgQBFVHyoO6VndUms5ED+CkdR+aqqVVp9raUYgB4LwIRyWWcTiQKaq+8ExZAZf+z0m7niBF3qSBlkiExEhHAh5LLB8CCGEA2HDCFMVsdZyIP9saCx0lg9IMCQDjhjCgZDA5rI13scMUI7mciDeEanemKeZSr0T4UCxTHJ2cwsrQx5I+nPLj9Van79b7huBcTyWBloH+ChPLQcaoOV25HogKgeCfZxz9MDwNtONA6HehT9BcUHhsBiHXaHkD7Hy5vtw6GktLJbqc3MgrK/XciAsI1oj8EnUY7OEKJEskAMxYcZaLh/lgUzkxIArQW5GkN+VzECqjTnihS3SgJ+4vrxKjQOZyiEy6eXDgbCak/1sDi9rNZC0mDoHQpaaSwA+ZoiFaSZT+X4mHqWUHIi6J9f9+S2IXYrOqpjGYj2S022vzh/+dhrLJJEqkyl/Tw6EJQWrhnJEBMbxWBqYVaWl34eDp/LU1kqzHKI/RONAqP/gn7jsCCfoh+Fthkkvay1MwuVAmSivk7bEmg8Wdcp4KYNBTxwoovPlgJb6ooQIdAd3gR4HlZv403LKWKHD/MzzWhoQ/lxY9rNA20d5YNtMdBlHWyQJgFSRHeH2JCwQ5vgnSQN+tKcN7gI5EKKsnC+dvByIFMXOfBNOhvdC1qhSi8CNup1nZ3SWD6bI1A0fM6Sgsp+7ZkhXA/eF/9PJQM1cDpSJJ3So3ta3lnmeCAcykUySxY6AJwfivejjyYNuCIzjsTRQztg9lUdyII5ZmxyKi2gcCHKRfm3I5bDhbcbyHZ66IrVE2hIWSkkLJAeyzsTf2FpxoIjOF8AiozUxlWte1graMcHieo+loNoikAMhoMqd01oRaGnhzGpwtsTjkS+Ub1oswT8PVEtPwxHIgR7u7iWl8+FAnEpKwcqlQ2MMll/xf7kuP2RCGugsHzwwyD99zJD1dpa/lVkNWRPNGTZLYSwOJP+kevNv2wrgAAAgAElEQVRbOB83lRsX/nYayyQtUbfNA82CWxnGQmAcj6WBkDDW7j2VpzYPNACLiFkPtD3+zHnfGN5mpJPNxL4aErVrYfInaEsoUeJpWBzIipd97JEY0fkSVh4IVKn2W7PqKTxzJA+URdqBQ/eRioKz3wMwEBOST9/Vzd2gdtoZ4XH8t0H3iT5b6B6JLlRPoiDBGI96juFTPrVIUD7HoBzIBTIQiaxttcWk4/goUA50tlAO5EL1JAoSjPHWToDjIkH5HINyIAt8bnHgR5tjYdJxfBQoBzpbKAdyoXoSBQnGeLYHGftEjElSPtNCCnkg5UC/BMqBzhbKgVyonkSBxvhmqHwCoXbaGZOO46NAOdDZQjmQC9WTKNAY3wyVTyDUTjtj0nF8FCgHOlsoB3KhehKls+PZx/jAKpmzl0/fUDvtjEnH8VGgHGg09F2NOHUO1Ecf5inqSRRwu6AoKneuMZ67kmRiq7MOOFf5DIZfa6fhmHQcHwXKgYZGLD97EhPlQHGjtYUJ6YkF2TJF9vH1xPXlFbqKRtkyMZ0Yj/bmfIx5s16HtO/mTqFyC8cOSEQ+cYUzJKZrp6Nj0nGcwK6e3HkSW9739FvKgYZGLD97EhPlQHGjtYUJ6YkFNFo3xqDXLzu9eAJ7eKIfS/jJJBLjjTFoGo9HeML7FaBhAmYpIeMkIp+4whkS07XT0THpOE48Pz5hq+7d5w6Nlfrbclk50NCI5WdPYqIcKG60tjAhPZGwems83N2j64j/CNjovC1zOoZEYrypJIPu8eEzRW5iHkgXEpFPXOEMiYnaaQqYdBwnEB/RP2pVFLVeC9wo/LeUA0XDZr32Se3E8rMnkSAHQmvYk8dEjNYWUtCTM0AiMT5ZqHwCoXbaGZOO462APt/h48TkQOBlmKr2vdBjYXSbAbNJpG0ekBoHArUfV0ThetLQFI+d3azmi0zeyEZvPFh2ULeOZwNdWT2GPKLkiF/7/ezm9vryCvsEStNDo3USbrRx7nztRGCMl46Ca3yAe/mmusDs4s/15ZXVZjj72RXVkpURzS9PipG7LHYot7LQWT5lWaKIBxcrbxaFMLu5pSLJ4kLrvh+rHnNFZH42JZQ/Wlu8yNtnqW5EtLLTcJNkg8/vwwGVKF/7vTQWSzc8OzaOgsA4HkUDF/M5xGuMeX58wh7usvUs3rRuGbMDGMft+owyALrNWEmEaByoLEuKDMIaMvs6sM1YB2c/W5mWZSk/kkNF9LMn0YoDxXK+1i/KaFfbFjhl3+oCHY9lXQ43k13mOW40LBkTFK574gCGanSoxfvQLiihPH4xn0Owyzzfvrxi8/6yLFEqjjcxGtzB136PolcpZ3zEZrcpcKDvw0Eq2Ga9vr68wiXXXj7Uj7EK/hSDyBuBASGWr/2eoiYHahYjfpp3IbB6prN8Hu7u5ZnzGi0hILrgKnD+jNwUDt6HoUkXhMct5TrCqiggE1PZIK5djg/mVJYl3sQB34fDqihWRRGdE/jbaRSTBPuBdUDH+H/rK+G60TcC43i4BuJIY8xiPoclIjiSAy3mc6u6EbeMpsqvoxSa2is1EzWRnS9TIhoHQudz/kkxDYOBbcYYsyoKUiJMSekXZje3pDjSp8T1syfRigNFcb7mJweCKDgOffEkfGstkH0FwUXaD9cL/sHDeGcl092+vELTyrLE1znn5i4Atcdz4o5Ib30Fgv3a7zGv2r688hjEQvlDKXAgrIdyXoHzh5LUXj7oHd6kwCFhXhq7O1FW9JtuHuiYGHHkqiiWeR6oeN3kY91KCIo3zhXC9uVVThVoa5v1mpOW78OBe3B87fffhwPlwBACDorpB6pQ8VHt+BiQgurJg/nbaRSTRB4I5gP1wKVxSh9RN/pGSByPpYHM1iB8QJIyDwRihO9SP5kHwp8yOWcqQ8aNxhf5USB65EDyz74xsM2Y6gbQcXy8vUvOh2IuKA298MC25M+BYqm++cmBIMOHu3vMAzg/mIRvrQVuNGLGYj7/eHtnCsc6zD1/qTzbl9dlntP4a3dCksfzT6oNv4IHf3C/sAIiiY6VMU6BA4GlgfdA0xbz+cnLB6iBpjIr8LyPt3d58O5z53IgOawrRomPt/fA/vPd5FN7K+XJ87Bau7byf3BoyAIyqMhFQ3IgzPcgQMat5vEJKzUeC/52GsskTWUduHasLPMrkkkH6kbfCInjETXQGAM2iansw909ORBsVoYVqW/4E8tKyB6x6AdKC/2MWHzS41qYfxIiHMPbDO43HYe8kUg1SebkqlG4nz0Jfw4UUfWtA+B2obvH9oRM07fWghlyEDVT3XrrsJ440MPdvVy/kGthyDmD30uiI3cVYra/27VLhHAgZsVxwtC9DhyIs8bFfI7VHB4mOdBmvbY40DExyq8H9svsLB95K8ERI3IgYwwjiuRAyH9j/gNa6W+ncnIfEf52GsskTeWsMBPGanUtB0q8l2pgHI+lgcYYTDagbzA6fIochBzN5UD8XekcuHKN25EcBzKiSvH68gqnGH5+nhjeZhochxVpajnQALbUai0slupbBzBdycWL5q8To/vWWjBhRo7rozzMtEsOlIn6U08OlIl6VfkVOBqZupO+253pdrt2icCaaGgF11h9OBCWXLO6zvDIX7ocCJVGWHeT67zHxMhPrdE6oLN8cCuZB/UxQywiZz+rR2vXwoyYZEsOhHkgZ9s+HIhrZ1w0jwt/O41lknwTOgmZ/EIOFEsDjTGL+ZxrQSiExaf0frLyRA4+u7klv5HOIRNPS8xubpNbC8Msk3/KvOsAGN5mGhxHMweK5WdPohUHiqX6WVVVLSsPuGYxId96DNnP0ngf5cEFSouwVMKHBEBt+LsyeGNpiYNL9bPOJFYJWiAHQj0jz9/n8nHmeMzNHRCZdv4JxcMs5VmUhJtGMZrqTtWmoFqhs3yeqw1U+edJM+TZyuuSU2RJd0xVj4V0Lw/ILv4wb+3DgfijtROYcLSy0ygmaZz6DVm5T4O1Vl0TRGAcj6WBpsoD4f+YwzAPROWxODoH54/SOaCM0lQ2i4icFgfCWpiscupjj7tjGN5mGhxHMweK5WdPohUHiqX6cs3F0vVlnk/Lt7qAHUrFbkWg5WUyq5GJuj+J2rUw+RMM3sjby5+THMj6oSgrjIEc6OHuXtbe+XAg8ulaDoeKS3kwsx3WtxrEaOoex+2GzvJxb+VJM5RrgnyTk5OsbqcSVCvyTYsktcoD9eTE/O00lkkaZ/cyWZUoDbanUsVYCIzjsTTQiIVXQD7IKZWnlgPxDkrnAG+GPBDue1ocyIgyoOEVZXibaXAcPnmgcD97Eq04UCzVf66K+b/2e/mwianKpNyfTtO3KhqgewA2Q+UTCLXTzgiP4wPjGOceDLpP9NkitT0SU4DqSRRojG+GyicQo9spZmKJp3xqMbk4rhwoDsa1GRR8pfbMpHIgF6P71vOAxvhmqHwCMa6d8tHFxEt/ajG5OK4cKA7GtRlU0qVGOJQDuVAOFAUa45uh8gnE6Hba64p8r5h0HB8FyoEigB0wRvn1Y1AO5GJ033oe0BjfDJVPINROO2PScXwUKAc6WygHcqF6EgUa45uh8gmE2mlnTDqOjwLlQGcL5UAuzkZPajfeHAznF+Nj7TkLnJ98PBGrtuNs7BQY0lonHcdHgXKgs4VyIBdT1xP2dIu1N0Y3nE2M5/5JcUPU2cjHE9zSIqv6WQZi6nYKjGKtk47jo0A50NlCOZCLqevJMs8f7u5re2sMifOI8di7Fl014oaoKcqHW6DJLbz9v4sdVq3NGDtjFDuFPjAjiJ1sQwYcxVqTiuNQKpaWP4sO3OlAOdDZYoocKLobsjB1PUFrW3QHG/E0phjjXXCrd+w8G3HkycnHaugr20T4AN1aIMko5zOKnT4/PmHRave5Q0ulQGY8irUmFcdlZ+gBWiN0g3Kgs8UUOVB0N2QhWT15uLv36S3D5g/jTqcmEeOvL69OMpvFfN7Hzl6TkI+E1Vtjmee1fdmOgVvGx9pUcBQ7BYdDI5FVUYTT4lGsNak4jtVANI1PdsNJ5UBniylyIB83BG7Ubfw09eTj7T3WBHoYpB/jrd5PAyN9+SSONO10Eph0HB8FkTnQ9+Fg9XA2xizzPBNd7wN/ohZqMy6myIF8gBb33b4brifbl1dOmhfzuUxT1RbYsj2cbNP7fTggA5Fd/Lm+vEKDT3yEPWr5ESdPZVny/dFnVIExHiyWYpGN86S4pEwgc3ZlNk5XPiO26Zrd3FrtZt0xseJj3ZdY6CyfsizpLa0FKQphdnPLE5bFyJLzoS08kzq86triZegVhAMHbs3aodiropjd3Fr9ffFdLl7Hcjit7DSKSbIcStqXlAze4ZXKxog48uHuXrZJh5w7FFcFIjCOx9JA6eIsE2PWUN6U58cn1o9LjTV1NzGuM4zfM3VVFFYTTegNhNXTI4ID2wyTnAjG0BW5tzrdMW7nKCsXrThQFNWnyzCVTuNNBjmp6JQ8TQLjuD1lpcbPbm5DlD6QA6HtK7sfL+Zz3vFlnkNncDlQDNZJ4AC6SARpvA9nijGhV7JbNZstL/Ncate4ZdEhHOj7cJAKtlmvuWglxYVaClOpHxSPSmUcDrRZry3rY6yqHZOC3X3uVkURZe2D6CwfGUfl3beEABMry5IhFoV0OAASxvvS68rjWQuFkU1lp5v1evvyyjdN5S3LsoSLe358kpVD8DDsMD08B4piktuXVy67g75gLR5CWOY5/R45ELgglPDj7R0/hDchZwjk+3CAdg0WAgLjeBQNxDiMoWDP/AnuFEDDh/zxXZ+bGNcZRuZAxil9klOKj7f3VsvM/hjYZpZ5vn153X3uYB7Xl1fLPCcHkl9BA/ZRJu6tOFC46ktn+rXfo6SAnXdMNVVyJU+TkL5Y7qhBFcK3QjYgCeRASEGBKMMbQsJf+72cA/GOywkN7QKCQqDCdHyzXvPrGJNfpHl/7ffQpegBuwNCOBBWqch0GXLMEXHJZ0kocPOTA8FgMSbUBhZ6bEyoKyTJIyOim3wgCj5QDUHhGmuFsH15lWdOt7ZZrzlp+T4cZFFq7fGcYOw+d6A7cpsfqfNwa/Thq6JgtmOsPFAUkwRloRCoWpQM58lWHgi3Cc6fn+JF7RrY+YfE8VgaiECPQaRkyrLcfe446aVgcRMxdQEZBZs8dhPjOsP49UAWB7Im9Fk/OyUMbDPMA+Ew5LrIgb72e4Rw2MBY5av+HCiW6tNlIMxDMjIPBGKE79LP0iTwJ5PM0BNKMquy91Y2vhUCOdCqKGDeYGMfb++1+lzLeqk8yBJDONAZSfg267Us0a2d4vDujIUQDrR9eQWZRrBB/sa9xtqnSI5xIGMMYjM4N+TpOaYM6rHQTT5QDNxcLGbB0buH1do1zRD/h0N7fnw6tm+hPN5UPAC6J79Sq/P4SKZPgOE5UBSTNJWh4R1LteRagbWXJoalrGp32uxjsbUBIXE8ogZCMh9v79AoSIYkm6cKceEmYkzcxFpJ1t7EcGc4BAeyjGRcDhTLZkyVRYcXWOa5zMYzqiFXFHRtXeHPgSKqvjEGTgTpXxSH4VOwe8mopGvGnzKSsegHlsP0SciWvoEcCM4RV4fb2k15Zje3oIMgdpIDScpojnAgtxRmYIRwIKYGkVWF7oVzIGosNMSfA5keuh13lg/0HJIBRxySA/HhRPkVKjyLHOSvMx2C8xyeA8UySUxrZze3UJ5aDsT8hBz24e6ek+da12RZdN8IjOOxNLCWA5mfDyvIBetVUbA+D+sMnjcx3Bn+ujxQLJsxFb/B8hAe7anlQGNtitBqLSyW6htjFvM5y5ZRX8kEqRyzlgPxd2Vc5GoFpDoiB2LCjLMZH+VhnLAKVmR+0ZMDIR/WdvuW6AisiUYg4RqrDwfCkmsmOhNTqnCpyEGCQMOf+ozJjH23CzmGzvKB4XABxccMETCynyV0tWthFlwOxPoM+RVuUcGUj/x1a5DhOVAsk5QfWfaF+RieV+XPcVhL7PxpVkyyrmAYBMbxWBrIylq5FoaPaPi8UyAGch3GhwPFcoa9c6DU6oEi2oysYMVdnC4HiqX6xpjFfM67jGCPT1kCIufrcnBMwnAvZFzMxEM97pMprRD+XFj28zEHH+VBnOBCgxGVVYAnB6L8x6owIwI5EIq65HNJJ/kKLnn3uZM10TL3AKoNSYIweY55jNmHoLN8nqsNl/nnSTPkRWWiIlWGEKRR3d9yORD107JNV+drzySiJFvZaRSTJODJLQ6UXfzBAk1ZlnIosG05LH9aFhtNiAPF0kDpuJDdlwoJ7yfngVn1gBFwkgNFdIa9c6Dn9J4Li2Uz4EAcRxarM6p9vL1PggPFUn1T5YHwf0Qj5oHoFNzpKQaXVIAPtlDXUUoSkkoM5EA4GWmrrQi0fD5OirdtHigkExYFgRxILh8YPw7ECjyrDpo6A4bNxdaHu3vPPFDWw14DneWzWa8lOfYxQ8pBXtrs556HtVsluRyIii1ts1bn5ZnIVyz37m+nsUxSwipkxuK+cTYCwLDHshfMAw3s/wPjeCwNZB6IM1g5AtYQ5ZvWXfPPA4U7w945kElsf6CINkM+y2Osp0Ytrz0wWnGgWKpvqtQx/2Qq2HIKtRyIN0LGRflMSuByqu4jFQW6B2AzVD6BUDvtjFhx/PdA94k+WyS+R+KxMoVekaCegBeOu7bVFhrjm6HyCUSCdjoVTDqOjwLlQHGQYCRTDuRidD2xwIekxlow7QaN8c1Q+QQiNTudECYdx0eBcqAISDOSKQdykaBvHaVoIBAa45uh8glEgnY6FUw6jo8C5UBxkGAkS5wDjYLR9eQ8oDG+GSqfQKiddsak4/goUA50tlAO5EL1JAo0xjdD5RMItdPOmHQcHwXKgc4WyoFcqJ5Egcb4ZpyBfMbdf2HSdjrKKj8x6TgeBW1VVzlQipAbxnSGciAXZ6YnY+EMYnyvmK58uK1LTxu5eWKKdsq9P7K6/TkHw6TjeAg6q65yoITATdtCtsAhlAO5OA89GR3TjfES2LeMz3Ju1utYu5dNVD7Y0RT7/o27CecU7ZTbzNbuSDkYphvHsQt8t031QlRXOVB3sFkEe4IGPhuP7mO17R47YEQOhC0lWSEum8+Piyn61gQx0RhvAQ2woKVx249MVD7YjBv5jJ42s/XEFO0UDXAgvRFPY6JxXDakQz+rVr3GQ1RXOVB3oDsjGjhA+oF9YdC8/ePtPcpMYkQOhH7gWBQ/1qx7FEzRtyaIicZ4C9jMHROPY7MOdv9thdTkg5afPkeiHUSr8NMHUrNTROXmY7hv/ri7xE00jlu9NZCjbTVz7qy6yoGCgDuHTmHhqQ42RYqSNRmRA2FRDx1hkto3MjXfOlGkFuN7gk/kq0Vq8nm4u+/A5EZEanbajQqPgknH8VEQmQMho+XO+8HRAgdvQGo2kwK0HshFuJ5sX17ZkHIxn8u159qiPHaOY5teLBSikTKWsb/2++fHJ1mYwslQWZaJLCNKBMZ4cAuKRWZPpbiY0/7a7yHz68srJGw4W0Bkur68Qld5eh70986cXp5S+LVdLbcvryhKmN3cXl9edVsS6iyfsizZXREXxY8ohNnNLVVC1uHK5PHz4xNLK6xx5EdSgXnhsp/0WGhlp+EmaZxexWVZImZB4G6rTjmmPHj0KV9gHI+lgVhlduVs6gSII2HyoBDW5Bm3DAtk2c92n1Yj2w4hLyYHgoxWRSF9Copm4NZDBm/G8Daz+9xxEObf6GF5GIt76LXxJxaPZze3cLJ9WFErDjSA6luNvgHpkRHy+VEfviaQA328vbPbNk6Gqr7Mc5wnLhNWyhIBHAA9QQAG6cHl8//WV9C5dnSv6iKEA30fDlLBNus1qYa8dqwLm0r9SB+vL6+MMcs837687j53yzxH0nGZ5+RAuAVYkDUV5cIvwlc+Pz7h6zieDhRrRvg/OEG3yrzO8pFlEDgBKJslBGSn4FpxhiTT1plbk9LFfE6rlAoMGeK3dp+7VVGsimLEkiB/O41iksbhQFQYjMln3WvHxDoADtis17EKOrshMI5H0UCMQ7+9KooGAWJkU92CzXq9fXnlm6Zqp/2136PsBLqKO4jQbEQ93/gcyDj1H2B2Vsvx6BjYZuDH5SC4ATK8YUzaA732Yj6H6vBN048VteJAfau+EQ/8Sw2u9cimN18TyIGQEgc5Q+CEhL/2e0kEaZCS1dEuQJTBhqE5yzynzsDUEYQQ4Ludaq8I4UDPj09wc1m17MtU0DFxUQgUOGcUEDUeybGa1WA1lk4J6iSFj2MkiYem4YtlWYKDDiYfiIIPh0JQZMauELYvr1L/6dbgVTDtBKXLLv5QsLBKMiRY6Nd+j+pGaN2IIRzwt9MoJml+ciAaoNQTZG1rx0QeF18ZlzuaMA4USwNhRBgE7+DWHBMgZ7bILIAzMHZIj4H8AitPVkWBqXgqeSCgtgY2HQ4UxWbwKSvg6HwtD2vq8kAIexicn/ZhRf4cqG/V///bO2PcyHEsDM9NdoHKbcB5NzocA270AQpwPFPjbLCB4QsUnAw26XYy2Mj2TG77AtPAbFw+gX2CugE3+FH/PpMqmRIpilL9HxS0q1Uq6ek9vl+PFLndbr//9Z11oMXuzX/cC9tYD93WJGqgq8tLXCMU29PD46JpFoPG4o0XF8zczrmTo2Ma3JmEjTpHv1MdlBQNhIc56B542vlyGSbdmGYEFQt4zsVqhUPx67Y3zZtwi68yoHpkB/0wPLFPSQ2EGio8AWfVKML2taUMw6vLS7Q2bpfamSG22619YmmczW+73aLYNiLxcZorJL06EIyGJ0BYKfKYNpBHISWP5/JAtzPO08MjWrAYA6LPkVUGemZji4EfQpjbI0sDlYsZtI9I208Pj156CzWQPQKf7xsrGbmiKF4DDe36VPfYhwbHvWBjjRLdoG1NogZipxUel+21vHvCoQZC2nbOXa/Xtv/baqB6XqmzpGggLjCMqip8r7cGwltdbteNZcuEXtx5GgjdanROnhv/jRa5pAbCjz5vNrAMWvweYYhvcXAPqrbwUs+j9s1oPGhbHUN8nOYKSU8DsRgGz4lvl2wnwCgk5vEsHuj6aiAO3reeifO5v71DPwBaDP4Q6w44T2mgcjHDqsb5cukNgbIayHvtFrqVz52NGihXFHXqCxva9aHfsQ8N3tJYWzK2NYkaiAUzSroY52GUek7CJ3IIwQPRQG7Xs8A+1hgNhC5XbPwQ1Q6O27AW5mAym8n4RQQsjWyr7vwWeoQLayBURtE36nYB4u3jhSFnKWPxFaawldRIDYRKMOKx65nnJT5Oc4Uku2OQgxdmYD5Gx797TLicN5iyPIl5PIsHOhOAtkPAO06ogThMwvNMfM5Oc6uBbPZx0kAlY8Ye8OToOOzmOF8uUSKyh0KnZjhaiH9mjKJOGqiA6zPn0eAtjbUlY1uT/l7Y4u1Y7xjnQZSyzAtudsN7gb0cJmyvvlgPiRoIg0zp+TEaCCbFTLL8EBqI98IbLnbz9ZudpMrTQLxxVgN53yqvgW52cw3zz3fDkIaypli8fXcmUgPByEO31TF0itMsIQkn5HjNxW6kLTpi3j0mjdb4wFaSxDyeywNtakPvasxN4e3wPBNj+bkzNZB3Jv1c9+A0kMuXxog3HQBiBs6EIa62B22fo2SPok4aqIDrc+DFwozQ3NdYWzK2NYkaCI2jPeFOAto+r9jCmHOO6tOZ9xAXFbxq20iiBvpy9tlee4wG4nA6axBvKA8ePPBvO7jNNWkg/un1heFbOB+Mu+9xgb3tg15Re0XvhqEtSPNDzy071YFq8Lr4OM0Vkt57u1DJqAPhJyKfzRpbsJIk5vFcHnj1ds7Dxnm2wiTL++h5ZthiWA1ktx4Be3AaKGMas/8bDvVo/Bb6wuyvhHWgXFHUSQOVcX2MYLUf7musvW/lams0j1QWapsD8F16j27ux+TsUxuK097kyuOHg+aJni2aIzGkTj/B652jP3zHM7kcf7AaCEPN7BsJk6DOOJ0Ek87joyANNFukgUIq9BO+J1Xn0J9G6snxkRysBuLUkYlLGRamwjidCpPO46MgDTRbpIFC6vSTcMWGyqknx9dJPfZBHWhfJ3611Bmnk2DSeXwUpIFmizRQiPwkC/Xk+DqRfRJRnPZm0nl8FKSBZos0UIj8JAvK8e3IPokoTnsz6Tw+CtJAs0UaKOQQ/KTA2Bfl+HZkn0QOIU4HYtJ53NI4gfAQSAONz74Z6xM5NA0U87b8pP2kHU7u0jjXQ16U49uRfRKZcZwOzaTzuDOzow2RExuRBhoNTP5tJ+bKy4FoIM5IFFP8qMdPsPiDnbwu0QewclaZh6eqcvzFamVnFrher0d/D7wq+0yReuI0Ek6az7n7xprqYtJ53Dl3cnSMhRSLjeKXBhoNTs1sZ8DMyFQ0EBZAWPSaFhlKAjaMKX7U4ydYVA5LfGP9lsTiDVa9fXp4HMidLFXleJgOb9WNvlIBqMo+U6SeOI3kebPhwhp2ZavyTDqPu93KAWjKyvyiNNBo3Hz9hrnYG+cRT2cSGuj15YXpH1KgcTWSfWCGe9gw5um/Hj/BOWOp5KvLy/TSBSf757olw1FVjkfxHGWwMgMI3qUq+0yReuI0HhSksWjdvhjkmqDDUWcex/IMMdeOxRVKzuopDTQU77o715oY6Ml1EhrIW1sD/RqdsjgWfI5UThX6yRRRjm9H9klklnHqLRE4EHXm8ev1usC19yOzBsJjvZ3tDQ/3i92i6wOJu9pipoy7tzMJDVSYdD+5v72DcoU/2w6sxpFJHOJnl+nlQnJWAUPM2YIWRwth/5OjYxwBqyhT9jHE7GLsg5KY422b4PUaWHPRDs+bDWx+cnRsL/Dm67d9vajeEpjOOfSXcbilPQ6Pj0WOvZPsYdXe9tlut3gMwMXai2o8STumEA0On6zw58VqBT9hU+Bd1+vLy+jDp0I6xWl6SLHjtpEAAAlCSURBVDK+Xl9e0L3+vNncfP1G+2My9/C+MGbdnhVnr9drulyZSVAT83i6BwKsZ8zj2GdULJoZhn/5dgzk1ECw0dXlpb3ZKPW7nbEGemu3cMw452yEgH3u3tisc+eL1WqgNqiTBsrl+jbTWHO5JtvarA/1/OXss/1pmA75fvF2pVt8lyoh8koTNdDTw+OnDx8RtNvt9ny55I2+WK1wXUhCOFV2dzqTjdAE2O4/DAnCexAXqxWNxqtD6wyXe3p4xA/hQwzGhNFeX16wIvrQ3WEpGuj15cU62PV6zYqpNReGN7md+zFXnRwd44u4F/gc+3jLD9/f3sG8+OTTh4901Pvbu5OjY9xH7/jYP9Gqve1jpW3kSeKqbeame+Cq8Q8EyHa7pY7EEJYC3tKD+DjNEpI2vuBj/Lfb6enQefg+L5II9rcv+V6v1zwZNPgFlpRPzOPpHuh2q2vTYherlY1xG6oM/1HaMZBZA7k968aD+9u7TqM94ikcMy7QQPvcvbFZx4fcYaCBnJ00UBbXd0byOueuLi/ZHIS2ZdbHYkbX6zWSFr+CQHrebDDSEI9ZsCS0kTNjYMtooIvVChKE8gu/+7zZWCHIs7ICl3GBUF/sVjCgI1E7sqH06kB4xMQKUPxfbGgyLlarMiOCUzQQSqR8MKAKdHvMhVuPD2lw5xxGUy12a4xwVqTnzeb15YV1ILgTR53jSR0ehf0bj59o1X72wUnacsL1eo2fbjzJ+9s7K/vQrLEOhD85PCXLdRUjPk6zhCTjC58gyrw60ML0Y/DtSxuz2IePargR8HN42sVqVaC8kZLHs3ig2yU1rNOC6vWXs898goVNaNsR2zGQfzxQiwY6Xy4HcoLCMePeaqAWd2/8OvI67/dAajdeA+Vy/aeHx5OjYxzE5ul9tmUL8v2v7xgEZ5+ibLJEIHGw4dXlJaumJetACGxIsfPlEkEePts1ilrrPGhD2eDanW1h0pvxCIelfRrnQ/JqbwORooGgP6B7cIsbm4XGZsRqILgK6pEMKOccEhj2gV+5XXkSXo0qfeNMkvb4lq5W7Wef8CQp1GJOkmHIPxE+MLL9Cj2nZfTuuMTHaa6QdLsmHQ5zcnTMNhBftzfCm4EC9mQss61D1Q0NF/ytcg2UywPhdXi4hU3stXvF/hHbMVBOA6ELIP34jZSPGS91xbh7o2WeHh4Hqo3Fa6CMjS/sxotq9G/PtqiLYH+rgRqTJWPMe5m8jAZihRziFb/bw3lQpfj04SP6jhs1EIoWngb6cvaZLWyjbcusEJ6igRAjKFFcrFbwvYwayDmHuHZGAznnPn34iJo8Hvc7aaCuVu1tH9RcYRm4fYoGQgWa3db2v6iB6lxLNT5Oc4Wk26lnxNf1em1TtdfahBoI4yvcrgTCA9rid/0ayGXyQBwBz8NIi/bave+O2I6BQhoImXW4wXflY8bTQDHuvs8yA42V69QXlqvx7aeBWCm1Ggjng/5TKAMbGCxf4zzLaCAWzPjqZozz8FTDG83BB/wE+RsdPfw5HnZhFgC3tmWeYyfmoCSOiYa2Yx9rjAZiR4PVQNaqVtNQHlkNhFqILcq+6+G9rdrbPqhSsy8gJgw5O9/i7eLwC/Oy5Iw1UMaQxIfwSTwb2/6ahXkpIdRA9GF7y1DnpgjwRvQPRGIez+WBGNzJfSI1UOF2DJTQQHDTQd8+KB8z/ATPDTHu7lmGvTw1aKBcrs+Bz7YvzDtOqIE40Of17bIh+JzjRWyT7T31ltFA+CGrS2KcB6dq+2gIps3wNBCGFMA/7aHgV/aw/Gk72Kh+DXS+XNpxkTEaCHbAdJr4xHMVz2NROMSjFz+xjXKMBupt1d72udnNm8o/409y8XZSCetXaKz4X/ScEafya6dTnOYKyRsz4t45Zx9OYCj6TKiBbA8+b5n9FkR8/Roolwdy8CuI1ECF2zEwuAYaugIEyscMnQPmi3F3zzI4ZsvwqUQ6aaBcrm99Hf2DMbalVb3EhpfAuTM1kHcm+wpUIYkaCJLFvp7WSUA3RrU3ABCjClzw4hsOa5uVxuenMu/fJmog26Pn4jQQxzjbQXisDC3MWFSC+iJ/yHPpTnWgrlbtbR90wfDPmDDkIGjvJG3Ri2OiAR9dPhWcia4T8XGaMSRv3k5oYgOTQ/ixf2NfGA/CW2bHMjrnyszhmZjHc3mgF9Rd60Bl2jEwuAby2qlPwyyEVj5meOPhIjHu3lgH2pca0+mkgXK5/tXbOQ8bR4CFGoi3w9NAYbK0Gshu4dk2Uts8UhNFcwC2I/skUnmclhnZ049cefxw0DzRs0VzJIbIT7KgHN9OVfbB0JZqSz6NVB6n0kDxcEKKOt9AdNJAM0YaKER+koWqcnyFVGUfvOVQ7fDnRiqPU2mgePgSUviOUSVIA80WaaAQ+UkWqsrxFVKVfVAHGq7PfQgUp72pLY+zDiQNNCyKmRBpoBD5SRaqyvEVIvskojjtzaTz+ChIA80WaaAQ+UkWlOPbkX0SUZz2ZtJ5fBSkgWaLNFCI/CQLyvHtyD6JKE57M+k8PgrSQLNFGihEfpIF5fh2ZJ9EFKe9mXQeHwVpoNkiDRQiP8mCcnw7sk8iitPeTDqPj4I00GyRBgqRn2RBOb4d2ScRxWlvJp3HR0EaaLZIA4XIT7KgHN+O7JOI4rQ3k87joyANNFukgULkJ1lQjm9H9klEcdqbSefxUZAGmi3SQCHykywox7cj+ySiOO3NpPP4KEgDzRZpoBD5SRaU49uRfRJRnPZm0nl8FKSBZos0UIj8JAvK8e3IPokoTnsz6Tw+CtJAs0UaKER+kgXl+HZkn0QUp72ZdB4fBWmg2SINFCI/yYJyfDuyTyKK095MOo+PgjTQbJEGCpGfZEE5vh3ZJxHFaW8mncdHQRpotkgDhchPsqAc347sk4jitDeTzuOj8EYDnf14+t+//57i9q9ff13845//+f330c+knu2Xn34+O53qDR1ou16vz05P/7z/Y/QzmfT25/0fZ6en1+v16GdS5yb7JG6K097b2enpLz/9PPppTGg7+/H0/xpImzZt2rRp06btoDbn3A///u03bdq0adOmTZu2g9qccz+M2ycnhBBCCDEK0kBCCCGEOESkgYQQQghxiEgDCSGEEOIQkQYSQgghxCEiDSSEEEKIQ0QaSAghhBCHyP8AUDIT1rMvE3cAAAAASUVORK5CYII=

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA4UAAATPCAIAAAA51sdzAAAgAElEQVR4nOzdv25baZ7n4b0TCVA88sBhF2x4F1igCyNBWRd6BPgCBGeFDghFg00EJ41eLGwnjYlsBz1hlTF5CaiOZczm8twA5wq4wW/94hT/maLO0ZfieR4cFFyyRB2+PH8+fHlI/7e//O//8+nTv1ssFovFYrFYLJHlv3369O8zAABI0KMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBAkh4FACBJjwIAkKRHAQBI0qMAACTpUQAAkvQoAABJehQAgCQ9CgBA0l716B//8IPFYrFYLBbLni3/61/+JR1Zw9qrHj06OLRYLBaLxWLZs+WPf/ghHVnD2rce3fsHDAAYlTHkjR4FANhdY8gbPQoAsLvGkDd6FABgd40hb/QoEHP9y/XT4ydfbm/TKwKwu8aQN3oUhvLl9vbs5PTo4PDs5HQ6naZXZ4e0kTk6OLycTFZ9z9PjJ0cHh59++nk6nV5OJp9vbh54PQF2wRjyRo/CUN69eXt0cDibzSqq1n9zy6+P7z/MZrOP7z+8PD/f14p9fXVVMbqm1D/f3Lx49vzl+fmri4vrX66PDg4Xe/RyMqnbad82/Lrviel02n1KsPsb28PvIJ9vbtoQvbq4eHVxseq5EwxtDHmjR2Eod5of/Xxz8/T4ybs3b19dXHx8/+Ho4PDdm7cPs54Pr3q07uaab/v0089VS2cnp68uLub+tn785fn5uzdvLyeTy8mkSoVNVMpfTiZt9HZ8+vmBd5DpdFpPh2adMNWjpIwhb/Qo7IqaBax+3e+0+nJ7++LZ82+e4Ot7Vn3b9S/X1VIvz8+PDg5dhHon179cv766qtZ/8ex5enU28pA7SL240Za2Ke54tbOvxpA3ehR49NrLuNxVRZ6a/6aX5+c1XQoPbwx5o0ehZ9e/XLfZlLOT0zahMp1Oayavvt4tgHYdZPdVyPri0+Mn7Rbm0uHL7W27wRfPnrcgW/WLPr7/0Fbs9dVV+2L3RfPpdPrq4mJxZWazWfv62clpvc47W7jGrq1nXepX5+/2knq7O/Xaa3fis6Y5F9ehXqJt69AuPH3x7Hn3atHWo+2yyLpGou5dt1aX3ouP7z/U+nTvcndkuqs3dzvdH+leofHl9vbdm7f1U3M/3ubenh4/6WZ0d07u1cVFu8Zj6erV97evf/P7u+8he3l+fjmZ1AAu9uia1Wjbz8vz8/Yj3btzOZnUptXdC+p6gPr+pRvt3KPWbrZN3HZXqTtZ/vnmZukusOqBXrqqS7fhufu74VU3MJAx5I0ehT7V2b1OmXWWfXr8pE5jZyenlSl1aVo7rb48P291VT/+7s3b6XR6dHD46aefX11ctKTopsN0On16/KTlZp1o60bmflGdYutazJZf7ZXHuR59eX7eGrqysn6kQrAu3fv4/kOdy+stJu0au3b7lV+1tpUL9bfXv1xXCb2+uqq73O5Ot9hqHRbv1+urq6fHT+rPry4unh4/aavdirPuZvtKa5Eqm6X3ojsy9esWR2YuKOsh635bd2Drt9cd7w5I/Wz3XlxOJu1e1K+ue9HeyzX3wLXVawFXX6/WXPP9tVXUlvn55qaeHtT3zPVoNW6tRvdm25a59NednZy+e/P2881NS8+nx09qI/9ye1tfvP7lujbIFnZt9epGapNuTzPao1ar1HaQtk22JxvdAWybyqoHeumqLm7DS3dks8ikjCFv9Cj06fXVVb2uVye2OsN9vrmps3I7n7VA+XJ7W9/54tnzmrN5dXHRJtXmpri66VAn4zrFVkDUebo+GmnxF318/6E7VdbO3N3qqgiulamT8eurq7OT09lsVm8urssNu9nU5llns9mLZ8/bpOniDHG7O5eTSa12m0DtrmdNVrXJrZpma3XVYmUuoxfnR+srbT61bmHpvdhkZLpBWfeubvnFs+dfbm/rzddzv707Xdf98VX3otK5xq0uja1UXbp6laTtPUmzTr2t+v664/Ur1ky6n52c1jZ89PUyzSrFd2/e1vOcetTamre3Q9VDVitTCVhLd2bx008/d+do64GrjbZ9fbFHa4eqGd92xXCted3BdnfaY7r0gV66qqu24dry23xqbbGuCSFlDHmjR6FndQ6rM3Gdthc/h6idUysBX11cvHj2vM55c5eptRPk7Lfp8Omnn2tep003dr9z8Rd1re/Rmnps80OLb3ap0/ziHV+6Aovf094vX4mzdD2riqoJlt7sqh7t3sF6IOpF825zrLkXm/TorDM5XdOESwd57nct/YbFyemaFq2nFkcLHz7QXb3aWhbrbdX3d1VP158Xe7RyrZ5K1WbcNrn6c20ki6vX4nVxHdrnndVj2j7A6+i3VxSsukf1U7UC7QlbrW13YJcm49IHeumqzn7bo+2BqLrVowSNIW/0KPSspjlns1l3umvue7qBUhNjNZFTZ75NerTasUq0TWres0dnX1/VbROZSytnaaTONu7RWuF61bjdztx6tpdi52aI576h/e/SHq2JwNlsVsm4yb3YsEcrFr/c3rZfdP8erTire9FGacPVm929R9uAzPVom1Guec3WoLPfzv4edV4on7s7cy9q1zp0p4oX50eXrm33HrULjuem1ec2uVU9ujgyS1e1e4NtCr/mX2uU9CgpY8gbPQp9qqo4+vqGm7mXIJu5Cwprpq1mcTbs0dnXqaynx09qrmuTHu2e17tZ015UrRxpk2dzldNiYn2PLn0/U1vn9vW5Hm0R3L3N7lWSXYs92r1TFevtB+d6dM29WAy+Gpn2ppla83Y5QXufVrv6YtX7mebuXTe421C3XzF3ZeSa1Wt/tUmPzn0Gfn2xbaV17UG7yLL7t3Pd1lpt7uGopX1z97KNpZcuzDbu0aa2zw17dOkDvXRVm3aDbRNqc6h6lKAx5I0ehT6183ed2Cpc1vdohUjVwGxtj7a3fdT/ViStOjcv/qLZ19cuayXnsqZOt7Uy7dXVbhPUGbouDVz/ev3S9zN117l+9eL86GL9rPrk86Xzo/WvNLWvtHeSdXt0/b1YGnx1U23c6h3il5NJe1tYexTWv5+pe+/qFfPui/I1Gm0FKug3Wb3FR2rp9886L7gvfb3+qHPF86pX87uP9dFvp9XbgLTtsybv516vn/sghTU92q5dXrxHm/Toqgd66ap271e7wXrQl944PLAx5I0ehZ5ViNT7r+cu8msWe7QV22KPtumcuenDutywnVPvND/avjj3j0jNnadXzY8u/Zc517+fqa1z9463G28FNjc/WldqfrNHF1esGzqr5kcX70U3ibofQlRX67Zxa3OKdbPtKsZV72davHdtlq5bYzVo3YnqNat3n/nR9uRn8Ytz+biqR+cub128O7NlG1t38LuTst217S5L+6+7CW04P9p9oJeuatO9wW61L944PKQx5I0eBQDYXWPIGz0KALC7xpA3ehQAYHeNIW/0KADA7hpD3uhRAIDdNYa80aMAALtrDHmjRwEAdtcY8kaPAgDsrjHkzf706H/9138dHRz+0++///uvv1osFovFYrHswfJ//+M/9Ohj8vdff537tz0sFovFYrFYHvXyxz/8cKRHH5H//M//PDo4fP677/7y5z9b1i///MMPRweHf/rxx/ia7Pjypx9/PDo4/Ocffoivyb4uz7/77ujgML4aj2ux/xrYx7IcHRw+/85J+b7Lv/3tb3r0kRnDA9aLOkz8/ddf0yuy62rS/S9//nN6RfZWPe9Pr8UjY/8diIHtnZNyX8Ywknp0jBx2N6RHh6ZHt2D/HYiB7Z2Tcl/GMJJ6dIwcdjekR4emR7dg/x2Ige2dk3JfxjCSenSMHHY3pEeHpke3YP8diIHtnZNyX8Ywknp0jBx2N6RHh6ZHt2D/HYiB7Z2Tcl/GMJJ6dIwcdjekR4emR7dg/x2Ige2dk3JfxjCSenSMHHY3pEeHpke3YP8diIHtnZNyX8Ywknp0jBx2N6RHh6ZHt2D/HYiB7Z2Tcl/GMJJ6dIe8e/P27OT0AX6Rw+6G9OjQ9OhS0+n06fGTTz/9vPRv92z/vf7l+unxky+3t+kV2beB3QWP/aS8tZfn56+vrnq8wTGMpB7Nq8Nx/bNgH99/eIDf6LC7IT06ND065+X5eR0KXjx7vup79mP//XJ7e3ZyWnf2cjJJr85sti8Du1Me6Ul5a+/evG3/yGe/T7HGMJJ6NK8Oyk+PnzzYQXk/Druffvq5xu3zzc1sNrucTPp9PjrbpR59fXV1dHB4dnI6nU5ns9nZyenDPHUZ2v716Mf3H9rTy1cXF/V4bag26YrR2qqX2o/9tzbp7lYdtx8Du1N2/KTc70lkOp22/ffdm7f9reZstvMj2Qs9mnd2clqb78vz84f5jftx2H335u2ri4uX5+fv3ry9nEyODg7XnMK3szs9+uriop55X/9yXRvMjpzC72nPevTzzc3RwWGdiipM7xRbdXb8+P5DPdCrvm0/9t/q0bqz6XX5//ZjYHfKjp+U+z2JVI9eTiZ1gz2u52znR7IXenRYZyenry4u1n/P9S/XD/li/WyPDrvtxZFXFxdLjyOvr66eHj/Z+vZ3p0dnnVdyLyeT/YjR2d71aHuM2jTJXffruoX1Fbvj++8mB73ZbPbl9rbGZ0derJ/t/MA+Rjt4Up7zzZPIFrfWJlx7tPsjeX96dEBfbm/Xz3OkjOewe8/XTXaqR/fSnvXow9jl/beeXe/gQW8Tuzywj9SunZQfrzGM5Kh7tObna+lWS/cKsPb1zzc37er7l+fnNXuxWJzv3rxtP/v0+En78aW32b2i/+X5+eVk8jDH8Xsedr/c3nbfddGd/mnXhL149rzdl4/vP9REyNHBYV2dM51O647X686vLi7qDbbdweyO5KuLi7o2/PPNTX2x5lTqEew+Ga2Xs9v43/MSiPv06P1HafEenZ2cdp92z41G6V5Q371+sbsBt+mr1BbYDNejq/bupYO/dO+erR78xcFsm3RNbbY3KXYf93po6nKLp8dP2m9vP1tbciXdmjdD9JVNm9+77vrXerb7Vftvd1a4+1erHoX2I2cnp5eTSe8vbm7n/gN7z3PKNw+M3R321cXFw++wdzVQRd3/3N394tnJaQ3j3PjPOs+vvrmDd/eOId7MoEcfmTs9YC/Pz9sJqba52nzrEq76c21hn29uvtzetripCKhvWJpQ7TZfPHteR/Oltzn7+k6my8nk881NXb/yMMfl+xx265Nozk5O63zZLmqcfX1xvP5cR9LZb+97XSvWzrh1U+0IUt/Z3fPrp+rAUYP/+urq5fl5/Xhdq/fx/YcKqdlvr96rA/c9r7Pcukd7GaV2j1pu1kbb7lFdqNTNl9oC6xBZI1DjNrcBt9+V2gKbgXp01d69dPBX7d2rBn/pYM5t0i+ePX99dfX66qp9gls7sVVGvHvztr2DvhL5+pfr9pTgAXq0fkvLzZfn50+Pn6y6d3NDdzmZtMtgalhqc61Nt87E7clSexTawNb9fXVx8fH9h4/vPwxx8t7OPQf2/ueU9QfGWWeH/XJ7+/rqandSfpUhKur+41wj3GYr2sY/N/6zzm67fgevX312cvruzdvPNzeXk0k9Rj3eaz36yGz+gFVH1imhns3URc2z2ezj+w/d+cvaFj/f3HSPmO1V4LkerdNJzXJd/3Jdu8Sa26yttn5kiCtOVrnPYbdOOe1tiXXQbIeA7mzfmvveirNOS/V8tJ7y1shMp9OaXKwaaLfWTnJ1wm43Ur+33hNWP1jHhaP7vXS4dY/2Mkqz304St9NVBX39b3c0ZrPZ2clpJXsdHOv2p9Pp0g04uAU2Q/Tomr176eCv2rtXDf7S7+9u0tVbX25vu9FZq1HHhBfPnte2UQPe5tEfcn70cjKp0+fT4ye1ia4/1i0dunoDR93Nmnx6fXVVd7m+uXsFbXveWEVeK3D0gNfNf9N9BraXc8o3D4zxHfaueq+oXsb54/sPdZXz0dfXSRZPTHM9un4HryfztTJHw1wSrUcfmc0fsDqMvrq4aCeG6pi5b1t1AeiqHp19fepW/209uuFtPtgkwX0Ou59++rmeWdasxotnz5deo7n0bbOL9/3o66vq7dxffzv3FuO5W6v/bc+Aq/zqr+qLdQTvzitsZ+se7XGUKjHb1Hv3qU53hqD1aB0Q29ze0rJZujIPuQU2Q/Tohnv3qnd2dwdn6eCv+f567F48e16zJnOToPXQ1Ix+NWh3yrzeptbCd+ge7a5PzaN/8941cz1aM81tk+ve5Zp2qv9tPdpVVXqfO9Kje75w1Ms5paw6MM46wzjEhwr1rveK6muc63Y+/fRzO2bOnZjmerR7s0t38KbNAvR4r2d69NG50wNW1y3VM556vn7/Hm2vINf31NzA5rf5KD5/tHbjaqz2PPU+PXrUmcvszgt29/OlPdouh+hOsbSPce1OVG9xN8t9Xq/va5TaRaWtVNprpm0iquVLuzjy6ODw7OS0jteb9+jDv9N5oNfrN9m7N+nRVYO/6vvrsTvqvGjYNuN6itKue5t7srT4i4bu0VqfdtHbqidv39xu26RRlcHclHB32Ff16JpP/n9g9xzYXs4pZdWBcTb6Hp31N87di1CX9mi7NrqdX9bs4E3tHb3/e2N69JG50wNWV37UMls4dJa5bbo7Y9/t0aOvL7S1g/vL8/PaKL9ZG93bfBQ9Ovs6Cff0+ElNp21SWt3X2Rd7tJ5KdvOxO5KLt9Y+Nry+uR0v2rG7vQST6tFZf6PU/cFuEtWVTHP50i5j6n7/+h6NbIHNQD26yd49N/iLe/ds9eB3Le3RdjlvO121l7Zrc+0eB2q77b4n7wF6tH1WYsXohp3UDmtt6OopUJtZ37xHWw3sTY/2ck4pqw6MMz3a6zjPOh9iP3dimrtw4vrr+8lW7eCz3+4denQL4+3RdiFXbTebbNNtHn6uR9sbEWrrbF+stlh/m20G67G8Xj/7erlbG65NSquezi6e0bu3097VMfu6n7exmru1up32g0e/fW2lBvPdm7eLr8Lc1X16tK9R6v5g96LD2W+vW2ifP9CNg016NLIFNgP16CZ799JJ9+7ePVs7+M1ij7bfNXe6Oup8eEL3ODD3MNUveoDPH118av3NHq2NpHslUv25e8HMJj1a41xvZtqP1+tnPZ1TyqoD40yP9jrOpV2h213to68Xosxms7l3MG9hZcYAABc7SURBVK/awWvi1uv1Wxt7j7azy52eY7X3Tc++ZkfNj7ZPeG5vBv9mj3Y/YKL3Z1Sr9PI20ra/3Wnmb26Qu0eHboe1kawP11jao20Mjzqvp9TDUYMZvH501t8otVdyjzoTxt3fctSZEK2tq8XBneZHH3ILbAbt0fV796r50e7evX7w2/fM9Wj738Ue7X7S1lyPdpf1E9U99ujS9Vl172adGaD2xbmz7xbzo/fZQ/vVS4/e/5wyW31gnC28+227VX0ww/VoL+Nclk6UvHvzdu40NPvWDr64d/RIjz4yY3jAevHoPvY59Y8K+jz8ofk8/C08uv33sTCwvXNS7ssYRlKPjtGjO+zq0X2lR7ews/tvTXmu/8dOd9kODmx7zWR3PhXrTpyU+zKGkdSjY7SDh9319Oi+0qNb2M39t/uGrYe/8KMXOziw9XHC9S7y9Lpsw0m5L2MYST06Rjt42N1NenRoenQLO7v/tn8FVI/2pX1miB4duTGMpB4dox087O4mPTo0PboF++9ADGzvnJT7MoaR1KNj5LC7IT06ND26BfvvQAxs75yU+zKGkdSjY+SwuyE9OjQ9ugX770AMbO+clPsyhpHUo2PksLshPTo0PboF++9ADGzvnJT7MoaR1KNj5LC7IT06ND26BfvvQAxs75yU+zKGkdSjY+SwuyE9OjQ9ugX770AMbO+clPsyhpHUo2PksLshPTo0PboF++9ADGzvnJT7MoaR1KNj5LC7IT06ND26BfvvQAxs75yU+zKGkdSjY+SwuyE9OjQ9ugX770AMbO+clPsyhpHctx79n//9f/zxDz9Y1i/Pv/vu6ODw5Pvv42uy48s//f77o4PD57/7Lr4m+7r84z8c13HWsvny/HffHR0c/tPv7b8GdteXo4PDf/yH4/hq7MFSeZOOrGHtW4/WAcVisVgsFotlb5bnv/suHVnD2rce/eO+T2j3wstSG/J6/dD+6PX6u7P/DsTA9s5JuS9jGEk9OkYOuxvSo0PTo1uw/w7EwPbOSbkvYxhJPTpGDrsb0qND06NbsP8OxMD2zkm5L2MYST06Rg67G9KjQ9OjW7D/DsTA9s5JuS9jGEk9OkYOuxvSo0PTo1uw/w7EwPbOSbkvYxhJPTpGDrsb0qND06NbsP8OxMD2zkm5L2MYST06Rg67G9KjQ9OjW7D/DsTA9s5JuS9jGEk9OkYOuxvSo0PTo1uw/w7EwPbOSbkvYxhJPTpGDrsb0qND06NbsP8OxMD2zkm5L2MYST06Rg67G9KjQ9OjW7D/DsTA9s5JuS9jGEk9uhOuf7l+8ex5/Ztgl5PJi2fP3715O9yv26fD7qBDtzc9+u7N2xqip8dPXl9dHR0cXv9ynV6p2ezR9uiX29uzk9Ma0pfn57U82G/fp/232YVN9JEO7C4M3SqP96S8uU8//VyD//nmZjabXU4mr6+uev8toxhJPRr35fb26fGTqqiP7z88PX7S6mqg3/hID7uLVg3dx/cfern9/ejROlzWKapOV/2O0n080h49OzmtAP18c9PC9MWz5w/z2/dm/212ZBN9jAO7I0O3yiM9Kd/JuzdvX11cvDw/f/fm7eVkcnRwWGHarzGMpB7N6x5E6qymRze0auj0aFcLpoFG6T4eY49WASyOpx7d2o5soo9xYHdk6FZ5pCflu2pT1K8uLoaI0dk4RlKP/kZ3tuPl+fl0Oq2vv7q4qC+enZyu2tqm02kdC9pX2jZ6dHB41xeRX56fP7oe/Xxz8+LZ87mz8nQ6rSH9cnu79EfagHfH9j5D9xh7dP0ofXz/oZ1m2ma5aug2tCNnrOF69OP7D2ue1LVnMt2ha1PsT4+f3HVw3r15u8c9Op1OX56fLx4Ym+4FDGcnp7UZrzqcbmg/evSbQ9d9YWfudd7Fc8qGdmTvnj1gRS3d2Nphsy1zVzIsPbR2H7ItDq0D0aOPzP0fsLOT07OT0+l0Wi8E18nscjKpS0MqGl48e770wNrOcPW/NYlSB4X6q1Wb9eebmzoedc+dj65HqyCfHj/pnpU/39zUF1eV1otnz9uFdy/Pz58eP5ndZeiqOeYOvo+uR9eP0pfb2xblX25vXzx7/uriYrZi6JYaepTuY6AerSeQbReeUwNSd7/26NnXca7vr61u6RY76zx5qGNFfXG/e7QdA7sHxq65I2dtoksPp0vtyCY6xMCuH7rpdNq2uu5xr8ydU5bakaFb5cEq6psb2+urq6fHT7rn7hr8OorWobX+XN9ZJ512fFhlsYPb8aGlwvUv14spfFd69JG55wM2nU5fXVy0jaa9R6EdXmdfN6xPP/0897OVFN3nsq8uLs5OTuvPX25vLyeTVVH1+uqqnoR1jzuPrkc/vv9w/ct1vaOoffHzzc27N2/riLmqtNpxs33b5kN3dnL6+urq3Zu33XeTPMYeXTNKc1+vEV41dEtvf+hRuo+BevTdm7d1glm6E3U3sHb5XT2hahMkaybm60em0+nT4yftcLHfPVpvlKk/VyR1/7aOXe2o+O7N23dv3q46nC61I5voEAO7fug+/fTz5WTS9tzuVrd4TllqR4ZulYepqG9ubLW3zh0N5k4ury4uahe+nEzao1CHhVW/t9q3XUpeb2aoSKjfWI+CHt2QHl2uOynV3Y7rVLR4oqonZ91t9+nxk7OT001e/mvzo4+6R8tcj5Y1tTQ3yVc/u/nQtbmBR92jZX21d+dHa8NYOnRrbnm4UbqPQa8fXdWjbY551nlSVPNY3/zZWWd+tHuO2eMe7W6Bs2Ubah331rw0P3cLi3ZkE+19YL85dF31t22LWjynrPmp+NCt8vAVtXRjq2FcMyVU70NafF989zC76PPNTfdH6tNduscHPXonenSJ2p7a3P7c6/VrtvXusaO7Oda2vuowVGqTbf87kh6te33024t77jp0j31+tKwZpe7VtG0jWTp0a+zmDEqkR7vPMNvZq82OtJ/95kc4jaRHa6JubjK+u721Hp1Op/Xsujvsc4fTNeKbaO8D+82h635nm2mbrTinrBEfulUeuKJWbWzrd+ejr28Fmzv81tln846c+7RBPXpXenSJupa5PZeau7p5rke7V6vM9Wj3Ref10wOzUfZoXa0/dxFkvVR6p6Hb7x6tU1p3frTmn5YO3Zrb380z1mOcH21G0qMbzo+21+vnRnLucLpGfBNNzY/Wft0uN1x1TlkjPnSrPHBFLd3YVl1lN2fuUtEa+Tu9m3Zpj9a1BPd/RPToI9PLA7b4lOj11VXbkur1+u7mPjd31eb26tWW+h49uvQoPPessU0e3HXo9rtH505IbftcOnRrbn83z1iRHr3n9aPNSHp0tsFFkKt69E4zTPFN9OGvH519ndLrTs6tOqes+S3xoVvlIStq1ca26nKmzzc3l5NJ9y2J7dGpI+qGMdp9gX6uR9vXK0nvM0WqRx+Z+z9g9exqbqOprbm9b66dyRZ1N+j689av19dV6ve5L2vsSI/WFd+Lk3x3HbrusbhK4ptPhTe0Cz1aG8bi/OjSoVtz+8ON0n1EevSe769vuseKeldiz3dghV17f31tjYuv1y89nK4R30Qf/v319TlZi68UN1vMj+7O3j17wIpatbGtmdHo7vLd99ffdWa0jieLT2JbidbTs/ZPt2xHjz4y93zAauvsLnWimvtAhzpwdDflZu7Y0T6tY5OPM5y7HLB93sQQhjufzV2EV2pY2gG3WwM1G3r09VqI7tl986Gbm07ofgrPPT1kj86NUjfE3715297x1rbAVUO3/vaHGKX7GLRH507/3Q/H7eXzR+80g9WjHfn80e6OvPipN6sOp2vEN9EH+/zRNnTt3UhtWX9OWSU+dKs8TEWt2djqQNodje65u/vhr68uLlZ9aun6p6bdD4DrfmflaZXu/R8UPfrIjOEB68Vj/GdIIvbj32faZY/x32eKs/8OxMD2zkm5L2MYST06Rg67G9KjQ9OjW7D/DsTA9s5JuS9jGEk9OkYOuxvSo0PTo1uw/w7EwPbOSbkvYxhJPTpGDrsb0qND06NbsP8OxMD2zkm5L2MYST06Rg67G9KjQ9OjW7D/DsTA9s5JuS9jGEk9OkYOuxvSo0PTo1uw/w7EwPbOSbkvYxhJPTpGDrsb0qND06NbsP8OxMD2zkm5L2MYST06Rg67G9KjQ9OjW7D/DsTA9s5JuS9jGEk9OkYOuxvSo0PTo1uw/w7EwPbOSbkvYxhJPTpGDrsb0qND06NbsP8OxMD2zkm5L2MYST06Rg67G9KjQ9OjW7D/DsTA9s5JuS9jGEk9OkYOuxvSo0PTo1uw/w7EwPbOSbkvYxhJPTpGDrsb0qND06NbsP8OxMD2zkm5L2MYyX3r0ZPff//3X3+1rF/+9OOPRweH//rXv8bXZMeXf/3rX48ODv/044/xNdnX5eT776sALJsv9l8D+1iWo4PDk++dlPsZST36mBwdHFosFovFYrHs2aJHH5O//PnPFovFYrFYLHu2/Nvf/paOrGHtVY8CAPDo6FEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAJCkRwEASNKjAAAk6VEAAJL0KAAASXoUAIAkPQoAQJIeBQAgSY8CAPy/duuYBgAABGCYf4tghgcPe9pMxCj5UQAASn4UAICSHwUAoORHAQAo+VEAAEp+FACAkh8FAKDkRwEAKPlRAABKfhQAgJIfBQCg5EcBACj5UQAASn4UAICSHwUAoORHAQAo+VEAAEp+FACAkh8FAKDkRwEAKPlRAABKfhQAgJIfBQCg5EcBACj5UQAASn4UAICSHwUAoORHAQAo+VEAAEp+FACAkh8FAKDkRwEAKPlRAABKfhQAgJIfBQCg5EcBACj5UQAASn4UAICSHwUAoORHAQAo+VEAAEp+FACAkh8FAKDkRwEAKPlRAABKfhQAgJIfBQCg5EcBACj5UQAASn4UAICSHwUAoORHAQAo+VEAAEp+FACA0v+oJEmSlDS7B3nwd6t2LW7oAAAAAElFTkSuQmCC