fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

1.5 ทเรกกณะ การให้หน่วยกำลังในส่วนนี้พิจารณาจากเพศของดาว ในทเรกณะวรรค (ตรียางค์)         
ดาวเพศชายคือ  พระอาทิตย์ , ดาวอังคาร และดาวพฤหัส         ดาวเพศกลาง(กระเทย) คือ ดาวพุธ และดาวเสาร์ ดาวเพศหญิงคือ พระจันทร์และดาวศุกร์


data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAo0AAAB+CAIAAADOVryEAAAgAElEQVR4nO2dT07DyNbF305AyvQ1tJiDGHbrBTHrVisSC4jYQMQGIiatN4FsANgAsAEivW8cVhBWkB3UN/gppy9VtuMkjikn98hCJLHL5bp/Tt1b5ap/9Y6O/fDDDz/88MOPDI///v33v3pHx7/++5e//vjTj3yO3tHxr7+c/Hg1/PDDjw0Ot18/Gjn6v/3+D0//9cefwZETXCgOR3fh9utoBP/3v/85T+cLF4rD0V24/ToagfN01nChOBzdhduvoxE4T2cNF4rD0V24/ToagfN01nChOBzdhduvoxE4T2eN/RZK7+j45en5p2vhcOwK+22/jtbgPJ019lsoztOO/cZ+26+jNThPr4fpx/Ts5PRrPm/ndvstlDZ5umXBNYLJw+N1/+qna+HYHPttv47W4DxdC1/z+XX/ikVh7kaj1u67pVAgp5brnBV+SnDbQFLzfEPX4U61GjeDQe/o+Ozk9HM2++m6ZA3n6Vq4H4/xm9f9q8Vi0dp9txTK7XB4MxhMP6a9o+NdV3vy8Hh5flF9zsvTsxiI8+vwkBqfq9aqVYOC+5zNRPm3w+HtcLgj4ucuZyenXelYOMqwr071ZjDYXjk/Z7Pe0fH0Y3ozGNyPx9Unf83nuA48xsvT881g0KYr/lk4T9cC7v7l6bl3dNzmfTsUT6/kacwSohVhr+TpycPj2cnp9GMallJY61maEtxisbg8v7gZDIIh7N3x9OX5xeThkds5uot9daqN8HRYJ57+nM3OTk4nD4+3wyHmvG6XvdNwnq6Fr/n88vyi/dxph4SykqexSR20ZxlPX/evbofDxWKh+NteVX+YuSnBTR4e02rsSBnIf3jSew/QIftdC03x9FqQXVz3rw7NNJyns8ZhCuVrPich1uZNCfEzzKTtLsHu2DUO034djaNVnp5+TDXCd92/Uq4jGvnT+Qpizk5O1YG6G41sPtBeG4133g6HutfdaBRlXG3mRDeaPDwSw00/pnejkXIyZF26Ek/zOKRPlTQO5e1MljV8J8jokW1rLBYLyrk8v4DY6OpaZrXnRx81t8s2JvltiVuiWSwWXFs4Pk2Mzt/r/pXi7M/ZjJCXYek6Y+fX/SsNkpUVO/2YUiyVvxuN+Ek1RP30z2KxUBbBlhNCIHdng+YyTX5/fWtheoFjF+gKT29s7IvFwrpZ69LLDLDCojWb5PL8wjoT3SL1AJGf2Ve0x9NIV/RwMxgQvjBBQCN/ksT9eCyOuRuNzk5OudDyNJyqCQXwkx3LZDDj5en5bjS6H49xeZTPyUgXooIqoLfFYqE5DlyL6qyVdN0eGwhFVkQcJgtJ21lMUMjT9+Ox5qDpfFpDE9PUf4p4WuUoP9Y7On5/faNKd6PRdf/K0o8dhIYL0RO5j/fXt7Acbre9q8vzCzzCy9OzjTvxLGFJmSt5mgpzl7JiacDL8wvomQeZfkylVLqL2va6fwU9M7yd9o10SYUmo4qHlujbD3SFpzc2dqvhjFVRYJkByqJl7LJo6/Bvh0MZ7M1ggD2GZe9WHiD1M/uK9nga74xHRuQ08edsZif7iTMmD4/y+3YekOVpXCR/UQhFRZYSemaWYCrjYIIbqB1fqU7f3WikW7Q8tWcDodyNRrfDIY7+8vyCmn/OZtOPaWE7h1XxNF0ThXrTj6m62GpYa7r34/HXfK440vbQ+Yj0bacHM6MDPv2YUnnqAMPpRtYgNdmKbjuqpXZTH79OPM0dkXtZsfT2OHpmArkdurbxNHGDenXSWxRbV1GxCk0Oy9H6tdTAkQO6wtObGXuZhodyA8RFFFr0/XicOny6ywRdl+cXX/M5r1qEEj+zr2iPp+/HY9IX+CDaNx2DtPwhVPM0kkMVCjtWsHX0Zc1BUOInHGX7605sIBTbzjeDQZ12LuRpoA6sOtoEnapeZLoYuQQUiePy/AITXSwWUXKCXjN/xdMhBPjbnmaDZp6UavOk+gmK/ZrPIcVqnrYJm4piBRt/o4R3o9HnbEYzFoa/0tvb4VAD4apYtSbfDAa+4EkX0RWeBusae3S59cwVBkjcrHGcQo9tHT6hPAVy8s1gUO1n9g/t8fT76xspDro/OKYteZqUoI1myng6ddP1eRpqwQuvHOZsFhsIhXZW/FqnnVfytHK2EQMpcFTPQIWk4W9Y9qMpyvK0zcOrwbkkKsF+JFmnwTPL7tShd3RMJm0tnq4oVrDPGEy2AM2s5umw7PwFw9PVmkz3paL+jjzRRZ5ey9gtrIZXGGA0wWglT2OAX/M5Zer1yAo/s39oj6fxRHi099e3MpqMeNpmpPnGZlDDciBE/b5IYDq5mqcL55FxGuUrY5k/T9POPNHL03OddrZzo6x1hWWcpxJS07UT02x70mUu5GnbK4en1f43g4EkziXKa1FbW6AGhplFEtm2eDfUEJzNe1cUG8wEGdsUdtQ8bSVg3ZMiEluxCk32vHdH0S2e3szYQ9JPDZUGuC5PaxLZ5OGRG0V3Sf3M/qHV+d7W4dbkaQYnokSopjwwXNEzs2GtwDQBZ2Xeu3AemQq09JM/T4dlOzO6WZOn9fhQhZqRdrbDTpHpYrTYpKUrjRdEPK2UV8TTJLepKtXgEuYZyG6tfPU+JdwW8bSV1P14XJ03tlm+imIpSlUVp9pmQetswhBE7okcD6XpSQs1WR2vivo78kS3eHozY5ctMMrGyRUGuC5PcwLfYKf28kI/s39om6cVFqwbT+vLaI2tiIPL4un0RivnkanAMuVrARvz9FrtbBtZ7zloQqa9PDVdhqDsOxj8FLGdbqqKWZ5WCTQ100Z0GuJO42lKiJ6C/6NlSQoD3Aiat1VRbDAzbqyziO5VuEZp5J60hIsmi5Vpsr+X1V10kac3MPbIaYRKA1yXp+VJlEC1lxf6mf2Dr3OSNVworYFOWIZ0qAmujs7B7dfRCJyns4YLxeHoLtx+HY3AeTpruFAcju7C7dfRCJyns4YLxeHoLtx+HY3AeTpruFAcju7C7dfRCJyns4YLxeHoLtx+HY3gG0//+svJX3/86Uc+hwvFDz+6e7j9+tHI0f/993942g8//PDDDz/8yPDwvHemcKE4HN2F26+jEfj4dNZwoTgc3YXbr6MROE9nDReKw9FduP06GoHzdNZwoTgc3YXbr6MROE9nDReKw9FduP06GoHzdNZwoTgc3YXbr6MROE9nDReKw9FduP06GoHzdNZwoTgc3YXbr6MROE9nDReKw9FduP06GoHzdNZwoTgc3YXbr6MROE9nDReKw9FduP06GoHzdNZwoTgc3YXbr6MROE9nDReKw9FduP06GoHzdNZwoTgc3YXbr6MROE9nDReKw9FduP06GoHzdNZwoTgc3YXbr6MROE9nDReKw9FduP06GoHzdNZwoTgc3YXbr6MROE9nDReKxd1o9PL0/NO1cDjqwu3X0Qicp7OGCyWE8PL03Ds67h0dX55f/HRdDg6fs9nZyWnv6PhuNGqqzOv+FQLtHR1f96++5vOmSs4Nbr+ORuA8nTVyFsr0Y4oHPzs5nTw83gwG04/pLm50dnJ6Oxzej8c7Kt8BCgV6Mxh8zmZf8/nZyennbLb9XT5ns5vB4OXp+X48njw8LhaL7cvMFjnb7+6wWCwuzy96R8cY7Nd8Pnl4XHnV5OFR3fE0bbZZmXsD5+ms0YhQXp6eGwyGwNd8ft2/wnF/zec3g4FMqHH0jo7fX9/ux+P317ddlO8I5QKFuW8Gg6b6YTjc2+GQDsEeB9PhUHn6czZjiIp+2HX/aqXmvDw93wwG+p+e4pZl7hMOi6cXi0Xv6Djtwi8Wi7OT0wy79tny9N1opNQlDvfy/GJHlkNH+/L8IkMBbYz78fh+PP7pWvyDQoFe969uh8Ppx/R2ONxdvmSPcQhOtRCoE2pTJw1DrKzjdjg8OzndsswIuVncWjgsni4TFWnV9uuzEtnydJ4Ql9gcWplJEzLab+pc1Qi+5vPL84vMQ8nr/hUJjPvxmGR1J3h68vCYjy13zqlGRjH9mFr6jOylQ+iExVWgVZ7+nM00hSRKXKg7bxnlczajn3V2cqoRi8nDo1IiOFayZ5+zWe/o+HM2sydMP6a6I8Oc9sLe0TH5Fn1fVhOdT51b81nrCgV17B0dW1dlefrl6ZkTGAT6ms8Xi4UmaumhbBuSZaJMBGdLJi+qlCnA2mUY1rwLm1eXXPevFDRb2UXllz07dcO58Cx3o1E6+4zUK4+jL1deFcFW73Y4tLG+vJsdZrMBqx3rVfPa82kNTmOQWOVMHh5p897RcZQblDmocJ4xqmHhHaOS08RjpPMVtix1ShMh9hY3g4H1m1xFBM9IR9p00hnNbrOWTiuRGysVW7voEE+XGUXNyZvS+UhwKFikmTeDAYLWmV/zuTWQyDkU6nyFDujuqcVJ+XE18MWaTfUDaI+nmYqiRrkfj5Vqvh0OEQw0g6QhaRoXOXGhpRAYmm84R/9TmmUscincEc/1/vrGN+KewppQzvRjqkGUbHlalGytS19iSyQPMIy70Yh25ulkHraR70YjvPzdaPQ1n98Oh/yEndAO048ppYn1uZAzZfmFzauPnKA2t50zqy1lUCB1Px7LBTDSEXH8YrH4ms8Rq75ceZWFrR76Yz0L7gkm0zfqauD7aBmcI+UgncViwT9MsyLtLO/z/vomo0BwlmjpGKkdJg+Pmk09eXhEHIV3DMsuF9/T47EuL3zX+QpbhibxgzhHddfwznKXjHmrQBqcAUhUq8I58CxSm/DdR9NoZbJrE93i6dQoIuarADofpe7E09ZRv7++cY5mJ6BOt8MhHzEcaVeZzlfrQJnFkRkKITCZcXejdc2iPZ7GfaivjTCmH9PP2cwGf3LumCtfWu1J42mFxfg1nYBven99U39KqTy6VExqDUsiKavJy9OzQoeuxNNlPM030KqCVwmlkKcxJ1rgbjRitDKE8DmbMbkDIhdhUHIaT5c1LxIhglSEh7ZY2WFXFc+uOqAJ+v66f1V4YeSSal4F7sdjtTPejQZnarRiC0khasP31zcoHNemYvEauC30k1nu8j7X/SvuyzeSLG0oc+BLaE8CwpoK76jWU8qExrEdI6vzZbYcll0cPCN3tPlGEhXqDah9bIESNwpWqDOKpQp9dD4jkR3iaRAZBUyG3tp+cwrpPNx8Mxjcj8dRPI1KqxcVJaKv+1fqVlq+L9P5ah0oszgqQ4EEHo213S7RHk/TU8aeMctCzytTtCjjafsN0jo7OSUQ0R3xL5wTLZShrkCvaNxFNcGhWGLOlqeFQp4OS3OSK4zSlYU8TRBzMxgQKvF/dDubbKRbYw2gonlpW3XIpBKptqxc5EQyivSqjOBTnq5zlb0dLGI79bghTrA5Q+qmTqGlqMJHAKQxrPfhQiJ40XD43slAz6OS31/fbJoxvSM9MBoExYjcqNWWaluG7MWUKifKUthGKCwwNbHIOZTFUlYKP4s94GkFJ6hHNbGhkPgKkkzk0vkV8VmjUGmRblhfVKbz9lf+tzpQ0+K6gvZ4WsRwOxyS4miQpzUR7H48Vs7kczYj182hmf1cpbgwrOLpYF4tRdjd5Wmlp6IZvHRobJdTz64Zv3ejURTeRVXV/1FgV928DPTypVSiWnZljyyeTiNjjVTpp23i6VDC05RDdGt5mtbTgiF1eFoiqMPTZLNtijsquUxquiNXKWVtC9RzqW41bVm3oJyoDrYRELfUkgKreZqckHKnztONIDKKaPh2pVGgkKhHOtJMpi3twIVlrjsqR1Uq4+kKHaiwOMata+bzM0Gr88hoUMVPdXia2WE9M9VQHCB58w1lkilVCeRSbOF2Ppp+WsnTUa26y9OKp0lnyUdD3qSYCG5sfEYKGs2OvC3ZJ+zB3t22T/3mtSpRIbtCyInUHGneZnw6LN8kifLewbgVy9OoZToen5apdlPXM+Lp3nISVkhmCFL/iKeVTK7maR7ZpotTnrZDP3VsOSqngqcp0L4XW83T9NsYICBu87x3I0jjaSvWmjytj5HNQpASq7WdsqG6UK7z1TpQZnHqEKBpZXmm3NAqT98MBnbmSx2e5iPhLN/IDVnmtjM87QwXhklsabqj5sIwmyytra1JRDytzT5ohKcLAyw6N8p5alwgLMVkAxdIndHKdFIlAaXEEZl69DG6kP8VvSkYDZWyK4TmT9WcuZ1OmalzlWBpLJoWq3Fl9TPsjK1Qj6dxNITsciXRhZFkab3J9xeTNEmwmqfDcj2ZwgcMS+K0mfaVthyVU83TpHOs5VbwNI/DrKKwHHG0sVQmS+J0nadxvHYyb528tz5GWkGAq4+a9phm3dJ4Wj/p/GodKLM4zRpmOK+pVfZ2jVZ52iY9Qj2e1vQEm67ULAC+iRyTJiSnt4h8vbLZhS4m4mmF9b3vrw/tFBsLxda2MDRkRBlXmL7hYHkabbaclMbTaT7ZHmkvISSCJpq3N6qWXQq9lxXqvQmddiDqXCVEKhEFcPRs9GVE5DXHpyfJe1Zp21pCothLM5E+mEmChT3LiKetF454Oiqnji1H5VTzdFpgBU/r7Rr1YBgWDf5e1naoNoqVwYkdYOqZmaSAgTN9jOLpsldJy3S+QgdCpcXJrOq87ZkJDmudk85hR0Ihl3C5Xyt8hRbHIxz1cdnu+hITX+eks9ArWy8HszRTTThPZ41dCIV8MukjZzXHrtEyT2cFd6p1oD02essFdpynIzhPZ41mhULCh4HAilyow9EgnKd/uha5ww5l6v/qQa5Dg/N01mhWKMyv0RC7xqcdDscu4E7V0Qicp7NGs0JhfUcm7JBi2rPxaYcjK7hTdTQC5+ms4UJxOLoLt19HI3CezhoulDrwWSeOPOH262gEztNZw4VSAb263Vu17LCjNegN2qbmAWlGRbSOQifg9utoBM7TWWMXQrELF+xoUqXWmGT5ix0tpXs7HLJeoE8N/RFIkViCkeWfWAKobI2/DcD6qWyZ0y2SDofK03rPimmqLDq28qpqv7RZmXsD5+ms0bhQLGu+PD3bNVabgl11iLUGd8TTvAj+/vqWz7oWhwMUSUvJ8qafFvjD5zZyI3aISZes6gQO06lq15zJw6Nds70CK/3SBmXuEw6Lp9lsoEOTnBsXSrTaJXtSNVh+usjfdf9qRzytNWW7svhfHdiNcnNGupIu77/ytjQvFPx0HX8eh+BUC8GWG+x+Vsc86/ildcuMkM/uLBvgsHi6c6I6BKG0ALv9F8uAR12H2+FQfJN24+jg95J1vKuv2gzX/atM9pBYCyxPwXLNd6MRHeKfrlQt7HTTjs7ZLyNW+qiusI4frNs2kH7+dEU2RKs8zZ5idkxLP9FX6n3fs4G9UHjT1+5Habdc5Nev+ZwdMBnEsns96Y5nJ6d2CzM2fiisDK5cPTvrggvrGZb63fj+HOsKJdqkhMXo7a4SWryeiMeGbnrqaP9KXcLT2WFCJg1d969gLPk7CToaarJ50fBdlJp/FLWhPEW6QV79iUVayRyNsuv1h+VOO1/zuTa3t9dCOdoVW6pYdhW7fulZbMc/3UImLIcGpKLRZnGFyhZBxdJ0UaekfmXKpCYzjLYnsVJI9x2KfPrL07NiJnaYjsq5PL9AJ+3uovYWthEq1Fg/WZ3RLewuL5j8Tnc27BBPMwAcJUKi3SwqIDu1nR7NHYl2lGFJRNvsdO8KZR2+24h0O90BKN3KL9XPCm+WM9rjae0jyUfW3MB7sqd3WPoOJI13sFuqcaF1QzA033CO/g/LHKwCIHIp3BEnKzO2lYGurIVLaQrrGcxmLI33zdcVSrRJ3HX/yu4cF0K4G43oebBEn91bTOzFxjhSenZ9D8s9kbRtDs3Lzu1M86ENMXiJgAZEjnyvPXkkKfYCp/0Lt7O028hTT/Gu3QyxEPZaqhFNbbMlrJwApS2byq6ynB3tj6n3x6RsROooWxTolylbCpR58vCINK2B1K9MmdQiM7RSEPHjzSMpWHf//vpmN7q+GQzsPsF4W/Y+1zaFPLV6yZGgy9SYp6A9NbVN+manHNotW3a3IU23eJp0SMTTNQetaNuy/aeto9ZmG9ocD2q4HQ75GMka5UHTUA/K1I660mpb2zL9LPNmmaM9nmYfG4VNCGP6MWWHXZ0mP4jr50urPWk8Tcf5ZjCwriosSYv3OuhP2aQiNbE7OaIlVEDzYuwG44X1pEBFLc3OPd44nqaFo53Vw9I2NJo4/ZiqV8tWjGk8HZZM0FsuwKsvJVCal3EjJT9xpja2Y5OuNJ62SQuRKEWpny5rhFfsI1R3+SfJ9tsRT/fMOudEz2X5MfZM5NfCq2AdiIdfFXNLl3rmRbLb4fDl6VlBIXpON79Q2QohDccJqlXXqkyZ1MrMMFKkdFjdunv6rzao1a9UfvoxpVsQbXaJTqp3tVKNoQp7uTYUj8zT8vTuxho6xNMg4mmYjHa2Sc0UslO4md52FE9j+LfDodVGlXDdv8IEwndZ04GTX9JPiqcLebpCPwu9WeZoj6eJuuBmXHyd/adBGU/bb5DW2ckpb3Hojhgk59gOdRSHWaWRMkE/hTRge3NyZBW78G6GzYRCc6mhrNITmRGPnp2c8j8/4aBVyMqudKFA086pTbdGUVcqymBIFCmoMpKCHiGEQHekmqdTjUp52pprBU/bqexlV3E7ZVPRK+qvvog9GQcXlsxROIpWzdMAlg3fW3WtylgUbs1rzRAKlBTSHbWtu8dR0sG6GQzgZt0UZwpT2nIIpGwHro4aW0TRUlk8bfslzWIPeFqdPBS1mtiQEXIhl0MunV/RRmvIKo2erlQu2n8aNUAno5C9LJ5eqZ/dQns8TbxFz5cUR4M8zUuWIYT78VgE/Dmbkevm0Mx+rorGz6zSKGYivKjg6bAcAufLrHhamWSr2fQ/yKnej8cRGdusQJREUn9WoHlfnp6ZgYlAU562X9qBf+XBovMtieLTw3eepvJ0pbXBTkVr1OHpKDK2293rpyguL4vCC6kxfN8XWSdTphK/pG0342lNgl3J02WViUpLRWnNcKUUrH0pG6++YJnHt+VE6lFfjQXL03gGPbXzdCEino6Gb+2AYCGQEa6+l4w0k4uWCKyq28GpUJunScPIXVs1qNDPQm+WOVqdR0aDKgCtw9PMDuuZqYZKodiXdNUXo6tux+es+OvwtE3goLXVPG3/z4qn7fuI0mwctOIPq9nRlEg7Pk0bEjrbeTdKQePyrO9TatruyhUR5EqelolankbE6eSAMpB/K7tFqDc+nS5NWnaVUqxpck+aL5aC4G2Ke2OeJqwMCU/Xr0wokZqQ5qsrpKDRiq/5HBUi80HfcUuerlBjC/E0gQGhHg/uee9CpPG0dWg1eVof776vQYQ22mkBjLZolmJhOV/LVz3TvDcumr2FSE3ZeQ+F+lnhzXJGqzyNkdjU00qe5iMpaL6ZfJ8qFb7PMgsh2NlqhZOS+L+Mp6Pg43Y4XMnTCoMU/zWFLfPefIx6oAw4aYUKS+fW2ekjvjssk412Zi/zNm1rp5RsY5pC4UaVT7mcgEn9Lc0P0sNW87S9tuwWl+XzvUPRCHfFVVbH7Hi2rYmtf+/7FNmNefp+PFbYYXl6rcoUSk2wTnylFHrfp271vk8435KnK9TYQk/BP6R/uIV9wN1tHNd1ntbYX1i62Tp5b32MPDwBrj6i6qk/D0XxtH7S+eiqhr2wR6lBmX5WeLOc0SpP26RHqMfTim7tdKTL7++T2CRe+J7FShVlJU/bOUphOUiWPktUT97yWqnH62Ibni4c2EM106A5mDejdNh34YixomHLVKBpPF32pkSv6GWekJBoWE4m0o2iiWN1Rp6iCb3pLSrehE5fIbXZ1/Sq6BmjLgKpP/tlxFgb83Qoejlw3coUSk2IeLpaCnbWGGkD2x3Zkqcr1NhCZGynr+pB/L2sFBFPh+/LedZZVszqW6TMdnpHSOJp+1NhPK0DRZKuSnx35n3LCv0s82Y547DWOekcXCiNoDDB7sgQ7c/38XVO8oFe2UqHmQ4cztNZY3uh0OV0lnJ0Al2flxvBnWodaI+N3vL1QufpCM7TWWNLoWi+TLcmNzoOFs7TBwg7lKn/m52Q23U4T2eNpuJp52mHo324U3U0AufprOFCcTi6C7dfRyNwns4aLhSHo7tw+3U0AufprOFCqYNoOQWHIxO4/ToagfN01nChVEAva+7TzKNOI9o0sJEy2aREk4E7sbuR4PbraATO01X4Kt+Iuh00LpQWnkibTPOKReFK0Y2AvfBYrWwX5TsqYBWJZVi0f1pINrnZBuzdgpQ7J+jDdKp6z0ob4NZRBrugSpoe26zMvYHzdBW0cjX7/FzubJ/aMjQulF0/Ee5bqz6xQtaO3CsrE7HO8y7Kd1Qg2qOdd/RvBgP2vNGedduDbXvsQlQdwmE6Ve14NHl4tOv/V8AuEcim7JH+bFDmPuGweJr1C2syU7QGHtugttyJa1YoLTxRujJoneUGNwMd8PY7TzvF7vaEaBDpErOXy23FiX1rLnS69zgEp1oI/AA76dVZm1PrnCjVl26Hs26ZEe7HY7s0abdwWDzdOVEdglBaALl3Ugjqo8jUWQq4931Jcwu7jnf9qzaA3c2+W5BlsZhUVxZqjbZTbByds18MRB/Txe1/sG7bINoMsHNolaexCrm8aAt3jXXZ83GFZyendk8IuQCtqM7eeb2jYzZM1QlsCqTYTiu2a8cC7sJ4qq6y+6fa76Oh1nTbg8axmVAId677VxCMjc8qftL4ULRJpdpHS+8iC00aYqZPtH2s9lS2PV9aTAZjzb5QAUJRI1uZ1llJn1R8WO5ATDnaVpxdpBAxjRMZ8+Th0V7F3koVV7GtUKQ5toXt7iMaGlDuQY8p5dcGlGWQ4LQzlX6ybRVNR5ALlmWVSa1QNGWWpSoVPnuhjXNT9vvqLbfKCMu9bQrdBY1Dgr2XbOGgS3jews1F1Eo73YyhQzzNADDtqS+j3SwqIHWyLkUvYkSazz57VmfYdeVafxgAAAh9SURBVLRQQ0KJTaV+O1p40RaoW0dTHaMNtrNFezzNRqFqlPvxWNvJsad3WPZ6kDSmaLdU40LrAmBo7UJP+TqBjVZkw+RSFouF1ia8GQx0ub5E4XQVzosqWZ7W+bmt489Ts6H65OERbaadV/40/ZhqoEgPq/aktySWvRuNcP2s9qdtyiiWa9nI/W40WiwWONBgdn+SRyhUgFDUyGiRqMVqURmi7dRUMhoVbTidToBi33v+Z9zkaz4vu4rd1TgfBbahtjbyU33YiY/648vUN7LKXx3zwcGqklrVtlW6ZSc+VAFlmdQKRVNmWbbNbTPSQ0JtuKPt+9IXYQjGenbbepGgOflzNrsfjyEY6aroWXva2s061Z3qmV1xd+epu8XT7F4V8XTNpQwRXNn+09ZRa7MN7XiGorJHeEg0pMymcCN2oVlbW/aC4yp6G/JO8m94s06Mc7fH05oO2ltuMEcfGWPTaXLi2CFfWu1J42ligpvBYPLwCFuohLvRiA3D6U9p8E9BjALx3vdNxel9K4pCM0RdUSG7e3l3A6HYduapNZxT8ZONXaJ4OizfjSF80Y0wM+0Byv6+IYTP2YxJHxC5nW3EyVE8XaYAhY3MI1iZFu6OamHrYFsJZ8HsJ33P2GpFUTxj2VUM+feSPe15FqmrNrqnKQgLXp6ebfa4UPkLoa1WuKlOVoRqNxDkvl/zuQIgfZlKrcI2yyxLzWvJz6oKXQq1Hh5ZG7fbV+FRVJUjteF2Cqdsmt3mDKIN1GXv/KpW2ulYQ4d4GkTKBpPRerZ/nELqhATpJEXxNNK8HQ61KbjNXbHFKt9Yvi+zKSlAIU9H3slKmS5gb7mceGNtt0u0x9OYE9yMt62z/zQo42n7DdKyc025I3zDOdGCGCgKBG+jHLyVrZLlafyd3OhKntgGGwilsJ21C2/ZTzxUlNWv7mkSXdGbIeWQdr35SRWTHerp0mJtNzlt5PQRVi5yknaZRZDBEDaIPgr0QtRDL7uKakMM5C34Hh1LT5bu4WIKtwlaydMqlrrZk2lDLEI8ja/Uc6WJTSs1C9nmSsuKjDRVFd0UspcPteVEuQ2JjHbjoUi/F8bEhRuZpzyNuy9u062xBzytjjtMXE1sKDCCJn9DLp1f0R+J3oqDTJUd8rD7TxfalP2V/y1PY/XquXZ9f5f2eFp7NxGUYGxN8TTv0YZlhk0pDjJyHJrZrwtJoch5SfzRfMI0nsY76OSseJqnfnl6ZmIk7axsatlPwbz3rEEBvcFVuDkm/WLyorzeWpgis2YfBZQVPB1KGnmlTFNEPG3fHAslkbGC+OiJNFJQFk+X+RRys2nP4PL8gschLtyYp5XMCDV4mvYkfi0bgKwWzUopREZqVQVyLXOatpyoDtat81x4kvfXt5U8zfCnBrCC83QJImWLhm/ty3iFQIHt/J4o4LnuX9lBHwk0mtBXk6cZoFH+3LoglE0Ta6zyM27dra2JWp1HRoMqTqrD00pKW57mo+TNN5RJ91wlkEuxhUc8rTpEPG2nHqQ8beuZG0+HEOASTb2x1a74KWp5Oz59Px5rQFfpCqWg0fiIp3F/2Im+jCizmgxCSSNXyzSFdS6ydv26cnzaTvvi4/RjWnYVbi7N0fG/cub6kgEFm6rdjKftGHbU4GneOxjfF1FmodQEK5pqKdg8Z1iqiuL47XkaeraqWMHTzPMPS3tnANvz3oVI42kr1po8rY+RVkCQ8gBWLXvfVxWMeLrQpugd4peI3a0LggjSmS7qEOAD31/foimQeaJVnmZhDUmuDk+rA27nkUXR2MTMMgsh2Nlqmkui0iKelnJY74kIpRCFPK0ISaHJLrCZUHBGthFU7YqfIhLVRxwiik76AV7B22raTjrZkhhOYopcQBn9WAUobORqmabQiEYUSesW1fO9CQJqzveO0mtRepynsCMsk+9zxDbmaU3SjDoQltsidpwsF/mK6DaSWtQUNS1rkszNjFRlS56m3eRhq3maxkFkDMxDDLYdCiuzPbrO0zheO5m3Tt5bHyMPj/noo6ZVptm1NJ7WTzof+TKGFZajznJBZOnVA1Yh9NTDciwm6oVni1Z52iY9Qj2e1vQEfan+lwQZWZomHqe3KMx7qxAb+vTMjCoSoQQQdlIrA64rdXcbbCaUtJ1FwBU/XX5fasA+rBIMdp4OWm5pII2nI8HZ8nvJ2xcgUoC0katlmuJr+V6WfdfOziqqfhN6rbeu02e0fThU105oj4h8m/FpDVtEGm4rExES3Gm/TKVmEfF0hRSiclJV2ZKnGd7STyvz3kRy6mK+LF89CP5e1nekyjYxy3nWWVbM6ls0U4wBMn2M4uno5bo0no5sSuNx6q7hqPk/0jFL9pPlS2I7FX2zOKx1TjoHF0ojWDknzpEJVva6moWvc5IV9MpWYYf1kOE8vQJ2/ffCOW47hQvFcVBomad3DbffOpCP7S0373GejuA8vQKkPUl6t7/mqAvFcVBwnj5A2KFM/b9ParA9nKezhgvF4egu3H4djcB5Omu4UByO7sLt19EInKezhgvF4egu3H4djcB5Omu4UByO7sLt19EInKezhgvF4egu3H4djcB5Omu4UByO7sLt19EInKezhgvF4egu3H4djcB5Omu4UByO7sLt19EInKezhgvF4egu3H4djcB5Omu4UByO7sLt19EInKezhgvF4egu3H4djcB5Omu4UByO7sLt19EInKezhgvF4egu3H4djcB5Omu4UByO7sLt19EInKezhgvF4egu3H4djcB5Omu4UByO7sLt19EInKezhgvF4egu3H4djcB5Omu4UByO7sLt19EIvvH0r//+5a8//vQjn6N3dPzrLyc/Xg0//PBjg+M/v/1+3b/68Wr40fWj/9vv//C0H3744YcffviR4fHfv//+f6QfZhxnBw1AAAAAAElFTkSuQmCC


เหตุผลในการให้คะแนนคือ ปฐมตรียางค์ ของแต่ละราศีเป็นองศาที่ให้คุณกับดาวเพศชาย ทุติยะตรียางค์ ให้คุณกับดาวเพศกลาง ส่วน
ตติยะตรียางค์ ให้คุณกับดาวเพศหญิง

2. ทิคะพละ – ทิศ

หลักสำคัญในการนับคะแนนนี้ใกล้เคียงกับ อุชะยุคมะพละ พียงแต่หลักการพิจารณาไม่ได้ใช้ตำแหน่งของดาวในราศีต่างๆ  แต่ใช้เรือนเป็นเกณฑ์พิจารณาแทน    ดาวแต่ละดวงจะมีกำลังเมื่ออยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง ทีคะพละ หมายถึงการได้กำลังโดยตรงจากทิศที่สถิตย์-พระอาทิตย์และดาวอังคารจะมีพลังมากในทิศใต้  อังคารเป็นอุจน์อยู่ราศีมังกรหรือทิศใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือนที่สิบ (เรือนที่สิบเป็นส่วนเหนือสุดบนท้องฟ้า ขณะเราเกิด)
-ดาวเสาร์จะให้ ทีคะพละ สูงสุดเมื่ออยู่ในทิศตะวันตกหรือเรือนที่เจ็ด เป็นอุจน์อยู่ตุลย์ตะวันตก
-พระจันทร์และดาวศุกร์จะได้รับ ทีคะพละ สูงสุดเมื่ออยู่ในทิศเหนือ (เรือนที่สี่)
-ดาวพุธและดาวพฤหัสได้รับ ทีคะพละ สูงสุดเมื่ออยู่ในทิศตะวันออกหรือเรือนที่หนึ่งนั่นเอง

 

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAuMAAAEMCAIAAADh5S85AAAgAElEQVR4nOy9/1tTV7o+/Pkb3p8+13tFUUlVRCuILRQUiq3WeGiHVgoT2tJWoTBtsSKinYo6HE6pcoZDacu01AIz1jNYwdMZ6XGEWp3jO5LUmZ6equCZr62Gmc6X5ssWEIgk6/3hNk+Xa+9sdkIgAdd95dKws/fOSrL3s+71PPfzPP+HScwVDO+u9p47H+1RSEhISEhIRBL/J9oDkIgYJFORkJCQkJh7kExFQkJCQkJCInYhmUr0cd1a5DSZ3enZiiV3eHd1SMd6z513Jabg8OvWooj4VIZ3VztNZu+5895z54fKyqd+Qn6QY0c6png239VrTpP5urWIMXbdWnTz4qWpj1BCQkJCImYhmUqUMdrc4jSZ6YEJ2CD8Hg8YAD0iwlRG6uqdJrNiyR1tbpn62YRBKpZc39VrUzmh7+o1V2KKYsm9bi2a4qkkJCQkJGIfkqncEbh58ZI+8xhtbhnvPjmTQ+IxdqQjVGfSDMN39ZpiyY24DGh4d/VUyNZ1a5Hf44ngeCQkZhjS4SphBJKpRA3ec+eJOiAAxPsb4NjAXef3eOB6IY+LOz2bBfwxdFtetxYFYxvXrUUjdfU6TEWx5OLJ2JEO/n2xBabElZgCU4LR4my+q9doVAgbuRJTeANBO2Oyp89Ip+XfC59IseQ6TWa8F23Bc7/HQyMcO9JBDhtwiLEjHfQZhS+QBega/0FozDCUOnYN4484nTLIVIJ52kabW6Zu3CUkogXpcJUwCMlUogZiKqPNLa7ElNHmlpsXLw3vrh470uE9d54mp+vWotHmFsy7rsQUbOSZitNkHu8+OdrcwlMfNUabW4K9evPiJehRxrtPCu/r93iGysoxnV+3FrkSU/weD+Z7HEJMhc4/2tzCz+hgKqBKGKH33HlYKJznurUIH8d39RrEOk6TeaSuHhsxlw+VleNLuHnxEt7u5sVL7vRsGCaiTcRU1F8gnoDQeM+dx8nhy8HG0eYWndAbPtHw7mqeUTlNZmznyRO7ne3hKGJIIENEjxRL7s2Ll+hsGCd9CYol1+/xuNOz8ara8tIPJyExVxH7DleJGYBkKlGDQCxAU2jGpQmY9xMIPhUA86Xv6rWwmcp490nYAuzDvy+YiisxBYyEfADkYCCmQg4J77nzgmUBbyBCA6YyvLsaVOO6tWiorNx39Rq+Afg2RurqsT/eiL4Z3u1BX8LYkQ6iCMG+QL/HQ8plTP90Enwo3jkkYOxIB5xV9A0PlZVjJBgt/sVp8S9exfeJ8ePPkbr68e6TcBGBmcH77fd48CfOiY8zVFaO9w02MLipgv3iEhIxjlh2uMIg0IpChlmjC8lUogY1seAnS1pkq5nKaHML1uK0J7aHzVRo1YJZFlaDyIFiyaVZX2AqIByCWgJMhfwEyCFyJaaM1NWzAFNhjI3U1atPO1RWPnakA3YBH2q8+yQZI0EmIjAVOBiIJKm/QAxJYCr0heswFTJYOBxfFN4LRpYOBOHgNc6gKeTLgc+Mfojh3dUgLvzJaWwU3NFhKjxnlZCYXYhlh+toc8tQWTksG+0mES1IphI1eM+dx/wEzkF3Jl6lJzzDwLJD7RWgO3Dq0R8KJ9EdPry7GiSDcboKWgOBM/ExCLVPBZM3uRlgETRPC5uFPSl0AirgPXeeVjZDZeU0rzPGQG4USy60OGR6hA9Ob80YozjapExF+HTkFKEBj3ef5H0q+GZ44iUwFXwQFoipk92EeWVaTCWY40RGfyRmO2LW4YrbEzaKX11IRAWSqUQNRPnHu0+SHIHuB83cY9yopBqhjZi/w2YqLDAX3rx4icgT3f9Y92M3nqnQrMwPmwVhKjTX8kxFfVp+7UKOIgyJn5JhVojojB3pQDiGd/aqv0A+IVzNCIMxFX6c+IqQU4D3AnkinzOZQkGnwjMVxkmPFUsu+VTAQVkQn4rTZFb7n6WiVmK2I2Ydrrw5lUwl6pBMRYKxaGcpS4QHmaUsMdsRsw5XyVRiCpKpSEhISEhEBzHrcJVMJaYgmYqEhISEhIRE7EIyFQkJCQkJCYnYhWQqsQLSXc52TFz60OcYjPYoJCQkJCTmCCRTiRXMGaYy/FLRjYamaI8ihjBnflkJCQmJqEAyFYlIwq8oroQVroTkaA8khiCZioSEhMRUIJnKVEElg1DXNaRj+T6iVCRxVuNGQ9OtatbHjkd7LBISEhIScwGSqUwJfG4bX0/MCIQ+onyFt1kKv6K4EpJvFYZPy4r2cKYEKmrnTs9Gue6QDp97HFRiVoPvf06A+ZI9hyViH5KpxDqodzH15YpZkENlDrhVUD+KHiExlbnHQSViFkSpda7S8e6TI3X16i5RqENNTR5mZLzTjpG6eueCpd4+e7QHIhFJSKYSJvi6QFivULcXpurVibWL0AmZ34jOF5pVYlFPmjGG/jIz8NHCA+9QIbeKX1GiPa6YBlqQ0CSBKvvoaxjdgUnMFvDtMxVLruZiBu0dqNsfAWaK+mbMAcAKudOyPBtyoj2WyID3zk5lpcqfZ6isfNYRU8lUwgQxldHmFldiymhzC3rljB3pUPfqhEWgrng8U0HfH6xsNO0Ftd3C+Wfis4WFkf21PE3BYzYmAVGhTFqt8q2SaWKgTiVqDhqsl70A77nz6LWGt0PfeXRjdiWmSJ+8REQAVwoimLG81IkIbjQ0uRKSb356Ybb7dAHBOxvMkhg5D/rKzV4vr2QqYUIgFnxLP3WvTuwjzGcA1jS+q9f0+wsyxtBTNPKfJBLw9tnVNAWPicsD0R5daCCmMlRWjkUq+iHfvHiJuoSAgqCtq5qDavayD/Z2PFOhjcGaJ0tI8EA5eVdiit/jGamrHyorB4EG66XpjS4tsjygL3hQx5zZDp9j0Gkyjx5qZ4yN7K91JSTfCT5dWKdoj2LaIZlKmFATC74Zr7pXJwswldHmFt52aLaZUAMz5XR8kKnDryjutCx85L88/oRj1cqhLWVKXiG2zDo3rEAsxo50EJkY3l0NDgpiSrupOai6l32wt1PrbfX3l5AgUOOb8e6TFEdmjMGTRw26aYVD1+fw7mpKWpwz0Z/hil0k5EcYaDb6dHkE887SYpgEBjR9YO2EjfCjYA5Su34Zx2hdiSkxLoKUTCVMkI0AgRDCBOpenSxgPvjG4owxd3o2dtBhKrFMUxhjwxW7PBtyRg+1+xyDXZ2d/71yMQyEzzE4eqjdnZY1XLEr2mMMAWqiQHST/9HVTIXnoJq97DUhMBW4cKbhY0nMWVy3FiHuzAKX4lBZOa5PmBe6osjswPsy2twyVFaO6HO0Bh8pwKHCR3xGD7U7TeZZXS9b0zuLkBDNOPhNBaaCjbSs0nT9Ms744FKJzoc0BslUwgTEBFjNEHulG14zIuhOz8YMJ9BbuF6DMRUS5zq5VuYxBd4WVO2obMqad3THTn6H2RUAwvoDvwv9ymo2yavS1BxUs5e9JnimImmKRBi4bi1CAIgFmAr0T67ElKGycv6iIgMy2twCN4yOQm52gXeoEDwbcpS8wt6enmiMKDJQe2f9Hs/w7mq4yq5bi6AKEH5EMFR4y+jXF3wqpLoTFs+xCclUJCIGRVGSlq/4fmVq0vIVDocj2sMJE+PdJ7H+8F29dvPiJd5zRj4VEgfgEDUH1exlrwliKnhfesSsJkki1jC8u3qorBzPcfmNHemgy49nKiQG9547D78LmyzuPCswcXlAU0IL/dy+hzZFZVQRgaZ3dqSunlZQmjJHKJB8V6+pmQrv+uVXZZKpSNwpaGpszEzP+OoPP46PW2DNL4j2cCQk7ggM766mAgfEVDC3sduZCqoEgalM6s2dRVDyCpW8Qs2X+h+0XDaZ7TbbDA8pUtD0zg7vrqbfl5gKv6aiSgc8U1G7fvlFFMWGYhOSqUhEBnCodHV2jh199cTe/fFxC9paW6M9KAkJiTkOOE6ClXp7Zt2DTpP5/fvWzvCoIgVN7yzPTcFUeDUCY4ycsoJKSXD98jXWQyqwPvOQTCUmgKRBdZr7LCp3XVpckrPRwhhTNm+60dBUtaMyPm7BQH9/tMcVPiJVcwnA2ogSNKZPIs0XLQ2jD4AOptLiSkJimqDjULHbbPFxC84+br1qMr/f3DzDA5OIIGKaqVCVraGy8qln/INLes+dR4w2IiPURBg9X0bq6se7T6oz42dLuevenh7iJWAqjDFrfgG4S8xi/GTQWTxSNZcIWPQoltzr1qJppZ580VJniH0AdDCVFlcSEtMEfYeKNb+gakelX1F+H7+sY9GSWb1wusMRu0yFt4wRWcMhiUax5E5rUDa8ni/kkRM+5qwod+1wOJKWr6BYDzEVRVEy0zNiMwbkV5ShLVs96zPUL6F0rJGT3CE1l0KC7+q1aV0GSEwTdOb7WAayezRfwvIJ0n73T444Teada++f2dFJRAyxyFSQQWdkT76o0azGzYuXIMXXmfliquyBwhV/tOYX8PrZoU/fpbxlu82WtHzFTA9uMowdO44WRZqFXlC9xnjNJRZg1Yi5IE5EW/Dc7/Gg9wp2IDoLFsuXBxQ6RjGt6kzITiQST2Pgs51xfr6+CwnuKHRN2fW43egMeDs0iKBEJL4ZL1/kUD3gWC6mLBEMYCqzq6jr2LHjwSqmQDbX1NhIW77elHtmweLampoZHGCEMXF5IBgtm/OIRaaiWHKDVYnmG6/whluoDM2b4JsXL2FuoKKNwVoGsiA1+9S22HvuPEkBiFvodIdht+eDkf8fMwE1eUGUB/vjG8C70EahyLrfE535oKmxkRYr/MIFOH70BX5na35BV2cnY2ygv79qR2V0axt4++yeDTnk7tIsYalTEV+z5hIuP2wcqavHRsjcIBMZqasH9WGM3bx4CfSaL9PCV5YTOkYxrepMKNhF9TOo/xTfroiSBeDhQHUNnqmMHekgdRSlCfBMBYyNLlpsxNmIqWgOmK92KDFbAKbiTstS8gpnC1/RqSqpDj0jk/ml+YtmbwwIoa5ojyI6iDmmAu9CsCrRI3X1iiXXlZiCuQFkQl0Z2nf1GoQd2B9zBjVzQQqf01jNPrUtRuEdGHfMCjiEdqMUMswENy9eIubEMxV+zYoPwjMVaFwwN9DEM1RWzisxXQmJM+ywVRQlZ6MlMz2Dwj2Z6RlVOyppB4fDUZj3f3ni0tbaWlpcwhjr7elJWr4iafmKnI2WmTcW3j47Ffj/NjCn+vb4ugIGay5BTo8fGhW3GGO4Ailsx/9qdH5KHyWmou4YpVmdCUQH1xgdy9daIPJBlILvsouT09joquO9MtiIm4WINT4Uf1rNFld8iqzEbMGNhiafY9DbZx/ZXxvtsRiCjkOlrbVVs6TTcMWurxclbHksb0YGGDH4FWW4YpeSVyiZSgxhvPsk76UQqkSjAjRV38OempWh8SqWtoybKkKt2RfMFpPehbSuNEW5ElNciSl4R7yKtTiNAakfRHFoSDxTUSy54CVUR5LdnpzGGPOsf9BpMo/sr52ZNRBoStWOSkVRqnZUWvMLBvr74+MWwGUC1NbUHF8d13T/g7SFAkClxSU4trS4JGn5ipkhK1TRX+AoziDdE0Eu8dxgzSUWoL9w1+EyQBk3+MAEoZLAVCjwh40kg+UpiHBN8gUw1EwFb0qchi5LKqNM1xtIfDCmQk4jgamArpF/UT1gKd+ZGxg7dny4YlfMVqPnHSoOh6O2pgYhacR9eHkc+XH9iuJMSPpR4spb2n9FmS3+FSWvcOzYcRn9iSHwZk5dJXrsSMdQWTl8KljLsiCVoeGsHu8+iVxzOn8YNfs0Jw+y6QJTAVWid6FXyUuEOQCjIh2DmqngQAyMZyp8uuzQlrJbgbCE5BlocV5aXEJ6FKhok5aviI9bQIYAOYH9qXcfmLeIHC0IFVnzC/hVDsiKMv0E60ZDk5JXCFWK+qF5CN9v1mmg5hJjDEEi7InLAC/BRUdSEtTd4pkKFDDEvxnHnmmLujpTMKaCk4Prg0lTCJIXOY3U1dP1Bl8j3Ud08eNypUUCMRUMGJclxZXUA5bRnzmA8VO9oPgx2LfrRkOTKyEZLArOWloyVe2ozEy/TSnPh4HQDOj1nVUsYK8y0zP4tVaMwK8oNxqaZqPGeZoQc0yFLCDTqhKNyQN2n3zR6srQFP0ZbW65bi2CwRVCLcxwzT79yYO4CBEahABAgLARahvyqZA8EyfkmQrFvHAe4e2E6M+NhiZ+3oV7MMK/RwC4q3mHKnQnvAwlafkKa36BsnnTzx/6p/i4BSArba2tyBXkj8W6ZybVbROXB0YPtXuyHpiUqVA/SIM1lxgn0WCBq4V+Sj4RBh47vngoflBeXXtbcCrgcqMt6rbbxFT4JgAs0PiD/Cik53XeXqofnAaXH38GvmMZz1QQ+SLJreaApaJ2NiKYnBaelZkfjw74PsldnZ3woJDLVhDSQkjHb/lbctov7krEsTkbLQgVlRaXzMDCySDAw1wJyeOneqM9llhBzDEVxulG1VWi+cmDZyrqytAUx+Ed2rwpZ4Zr9mlOHmqmQppKxoWHMAYMlU7Cd1jg80p4ITBpIZnKsU/A+kB4KHmF03F919bUQG6iCbhYcLeP7CsdO3Ycld90UpTbWluFpc90A5K66088q89UjGcpS6ghs5RnKTRlWwLGT/XeaGiKut4WE7lfUeBNQQQHlKW2pob38qJQQnzcAj7cbHvjLafJ/MV7baipzbhVVrQ+kQDPhhzN79mvKHeslyUWmYrxLOU7CuosZQisNB/utCzNxBaDGOjvt9tsdpuN1hnW/AJ+XSIA+pVbf0ycxf9dnZ281RDgcDji4xbM5Dpm9N09St4jjDFIa10JyTP21hISMQ4jTGX0UDvW+lOxLVMEOVTUehTQFN6DUrWjEhwFSQAgK1U7Kv9jXvxlk5n36cJnHMUwEGQo+vtIRa3ErISaqXg25Izsrx07djwMHVxvT09tTU3ORgvudoRveKbCGwWHw9HW2trU2NjU2CgGhgNMhQUWOtitrbVVUOPHxy2gzmGlxSV4Uyxuamtqujo7I8lj/G7mbb/1VFFgcCN2cgmJWQ4jTIUF9BNRjAeRQ6Wrs1PtlHU4HHabjRiJ4DUhsvLZiW6nyTx6qJ0/tmpHZVRqapMeSBiPGpKpSMxK8EzFlbBiaEs4Bc4VRUEPZIRvmhob7TZbbU1NZnqGUN6NViqI7GamZ6DmmxAG5pkKYwz8A+UN+D3hU+F7nEJma7fZujo7wX7i4xaUFpdEpg9qgKbc+usOvuclJNQIr+zb6KH2GdDyE3yOQVdCMmb00uISHaEbbBSf2oPURRLyE+OhHZDJOI2jDwLPhhyDOVZ3stWSTGUWg5jK0Jay8VO9BldFPJoaG0FQhBgNKAv96XA4+BxjQYAi/EnV9OlVshd2my0zPQNyFpyHtzXQvvHDgGgXXhZ1dQTjUDZvUrf4iaIHW0JibgCifnda1jRpPx0OR1dnZ1NjIxZFH6eu+fuqdLykGY9GwBqcQ52BrCgKzmO32a58esGVkCw4h/i1E/mMsXibiv1Rw9tnD0Nx4nMM3rFWSzKVWQwwFc+GHKwMxo62CP4MHYA0BGMAuJnxvLamBh4UuE8z0zMEE5C0fAVf/I1nKnC68jvTyiY+bgGeWPMLsMpBqFg9GPAkcuSGihsNB10JiTFbFkJCYlbD5xgcrtgV2XiQoihtra3wwsJEWPML1sQtdJrM5MLhmQoqPFHYWrBIAmi3l+YvcprMfz5zln+J7B7UuDCS8O+iyuUUS7D4HIPQycVaRlWMQzKVWQxvn92VkHybDsvbzvzuYPvjfsZtrJ+YQzEXxG7BZiCzVe+Mc1KoiGcqfAkWfhhdnZ1UfClnoyVno0VRFJCnYEOCPhfCl9LiEoOsxecYNBIAlpC4w6HkFU6q6DSC8VO9U8lPQTAalazbWluJFjQ1Nv5yTbY7LYv2rNpRCY8sBLMoi+JwOOBQ0ZH/w5Vrt9l6e3rsy5LPLFgMswYLw5u4ttZWWjspitLb0wPLyS/kQv6AeYWeDTl3bApP2JBMZRZj/FSvOkjsPfcDTYuDwC2tJ/Rnevg8QQsmdXsiakM5zGNHX8V9iDtfZ3EDUAmEttZW/Z1xQqyZ4JKZVHLrd/3n6Lv/or+PhIREGLFjTaAcZXi1nWCjNP0WL37nUXKoOBwO6Ngy0zNQWJLX/jPGdJiKoih8yiHc0i/NXwR6BNsilLJUn4GC5gYl/2hTQM+NHBLsPDL6IzH7oN1ENO8Rz/psYSNcIwjTEquAGwMPgY6gJpJQQ0lwsfJch3KFGLulqCVWwetw6dicjRZeGYPaKpnpGYJcxm6ztbW2kgOGBVKEEDAqLS6ZhKxw+T4SEhI6iBRTYYEeWwajGw6HA0IQBFmC+Srsy5L/smYdCwSUa2tqent64LJVL7rQm0zzPOqMoeGKXX9esXrLY3lgSKA+OGeweDSGTc5g3vcjAKlSoG66X4MhSEWtxNwB6pvx8Q4+kYdqnICyYNbH85yNFjITuEX5orTwfFTtqNSMHCG155aUZOIsDkeYmdfMgqx0dXaCcJCJwUKHNwrw6NLwEC2GXI6v0ZSz0RJM/z9xecD3p9en9l1KSNwpiCBTETB+qld7TaUoqIBCjUuDrTowQ5/Yux8VJnXC1gDsjHo3wXoAfMVbgMJAsJPB3oUi17Bd6oUWY2xoSxklK00dkqlIaIMvJjuLcKPhoLJ5HZ4jGVjwZ8I0NDU2kmmAapXfE7vROVE4n3HhYR4IKuPkv36l4OmliU2NjXhroUQBfx6eCSEnCM+xbCotLoEyBuuVgf5+LKHAWviPoxmf8qzPHtpiDev7k5CQiBg8G3IgIBVSgjPTM6DWh6nRcY4qeYUDaZkwHQJ1gEsGD3JswPJoZinzXl54UKz5BWcft/7NvJynU1U7KpHtqM+K+Bq4cMY0NTb6FYVO5XMMRrCkr2QqEtqYpUyFMcYmzjLflyzgUKHNWG2QSBZOVxgL8mFgT54QMMaIxPT29PClVrAwIjlL1Y7KT5ctbDQv5V045KpxOBwwT/QWZAh4JT+fGQTjQt4XnJCv6w+SJHz6Gw0HnVqtkucGqNePhMSswNix43zVbCxFcFPDrdLV2Wm32YiLoFMYdsD0/MV7bXBd8H4LWB6YCCEnUSiiTzRFYCpUtOmyyfzxspW05oEsV0h17urshPuZF/WT+xlH7V687OuV9/LKX4mIQDKVuYvxRsYY6r3SNvAS0AiQGLqTSdZOewZzXUD4RmEj3kY4HI5Ply38bGspvSNkuVT5jXKSMQCyGjxToexEnBY5QWShYJ74pAB1QyJXQuIclp5JpiIx6+BXFPIuVCWvrt+zB89hW+DQxTIGyjliIa5HC5S8QnWAGIYFfhF15Aj2hNISoWnDOo03F2AwVTsq/9DxgdNk3rn2fnoJFRnoT5wKkhq+OiUkfdhzZH+t02T+ScLdUW+NNPcwB5mK99x5NKd1p2ejqX1Ih1OTQrRZnqZBzgB+9cF7V++5O4lbhfBlYbGUEeZ4aOnxHJwGz7HC4G0BqXER9OEfv1uT8vuKKn5Lb0+P4J4FeKbCt1aGQeHFvDw7gcdVYFHW/IJvF1sTZ/3uX035+5OQuIMwfToVAV2dnVdN5m+WroR6A5mDELRRXSVq04GSJ3COgsrQechYqXMGIWfp7emhmihk9/gytUBtTQ2MyT8e3myfF0/uW/h18ByrOISErPkFlPUDXe2auIU4A+I+moIViSlirjEVakcsdD82CPRb5h/TN9TpA5LoLGnpf1kYfyh+IV91EXcUWQdBREJhFFrBwI+CP8kxizs/2GOX5f9dE7cw2KvwryAAnLPRArsACkVBJcSe+YHBUhBZ4esckJ8W4pt3mutuKD+a1q83bFB/b8WSizbgxoEu4rdKEpeVS5+KRGQxY0yltLjkpaefRUbM6KF2iv4wxhwOB3gAepAlLV9x2WQ+uSoVB/JeXlgkWDbyi2BRhAOJZAjxYpLBYmcYFpwHtZd6nnyG3k6IR4OsIOcIXhxvn931aMFg3GLeqVNbUzNpaYbwMHF5ICI5RLMRc42pzAzGjnRgzrhuLfJ7PNEezreg3DmkybywZJnTZPacPoNXkRuMdQa8HYLojEDZyLgnBbaRcNfijNS09dnrCgsKni0q2r93X3trKz1+cWIX/2d7a2tVZWVhQcHm3NzNubkZqWmpKav5s8FBQsxJLawjsQsYmMPh4O0UY4wo168OtV68f9maxOWTZgfMPMhXR1dOSIeD5dBDMhWJyGJmmAoMFG5PqE1R+HXi8gDEK7w27svGN5wm88tPPIU/sUbCcyF/GKnCoDLqspAkyyPwO/N50ecf2fzX+GWI3fBMBfaQX9eVFpe8ec99SD/+3YmP+CRHKPki063sdkhF7RwBWX8KAJFBv3nxEpakrsSUsSMdLGD6sYPv6jVwDhzlPXd+vPvkdWuR5nSC3XxXr+EkOFssALc6P9lX7aj8ScLC3/3sB/gT9zbvLKUgMRRtiL8K1GRl4vKM1LRni4reeuPNM6c/mXwcBir6OxyO7hMnqiorN+fm5my0rLp7Je90qdpRibpziEDzilq+MAxsAXwq+ESe9Q961mf39vQIlWDuHOA653nMSF39HWvdJIzjRkPT9HWcoDaouMdpFsetqgwOOk3mzxYtzZ+/kGcq7rSsj1PX0FIKh9OryEOG1aL0H16Tq/YB52y08NvR3Yxv67O3fNtfzYkj+2txfhoMTCtGAh7T1Ni4Jm7hwccexw5QseA5aWyRMRDBhvCSqcwRELFwJaZctxbdvHhptLlleHe13+O5bi1CGMh77jzUJyAuQ2XlLMBUfFevIXI02twC4qLJVHxXr5EfZaisfLz75Ax9PMYYY5ouEJRHU9ckwCz+xyvVKLGP+5yvm8IYg+Re8Jrck7xqc27uW2+8eeXKlVBHOLKvNNT2qg6H4/3Dh0u2bH1406a196XzIxE6E1GpbCjvWMAu9Pb0wJ+MkDbtFl6roMjCe+48UcwnW5kAACAASURBVAfwY8WSC6bLAkyC/HOIP7oSU3CNDe+uxuHkhgGBDnbVXbcWjdTV09uNNrfA/zftH1JCIghAR6z5BVT7kewP1iSMsX8p/d5v7l7tNJl3L16Gl0YPtTtNZs/ALftD039XZ2dXZydiRjohZshT8EhNWc3/mZmekZGaxhfs5sPHLZaHnSbz8Vfr6O0wAEVR0OHIlZCsDA6iqgKFmWBwyFLRsfAWkwRnipDRnzkCgViMNrcolly/xwPOAYkAhCzYwXf1GuQCYCp01PDuamzXcdHfvHiJdpsZ2G22nI0WwVXAZ9/FB3LqIHTFDvAu+L952+cYxL3EW4qB/n4qaZBw1+LstZkv79o9OGh0aYU1B6IzeMemxsY/P5T5o8SVkLiCUqAfh8FzOhyOxoaG/M15lg0PUQSKV6hhC1ZCeEcwsPGPXr60q4IWMXwASzATWEhFcK2jD2Iqo80trsSU0eYWXDxjRzq8587TNXbdWjTa3DLefRLE5ebFS+x2puI0mce7T442t/DUR43R5hbhVclUJKIFXobCGMPMTfYHwVxkCyuKMnF5YG/5Nmt+wZVPL7iWrKT0PSzD1IwkNWX1+ux1zxYV1R848EHH0TDaHdttNj48nZGalrhkqX1e/Mfz4uldULt27NhxdI3+VdXLmekZiATB/MIm8xEf3h8D8U2wOHsUweeOwNpMBVgRjTa3QFEXcVHEXGYqLGDoWeBX0WQqfo9neHc1KU4wnWDNGsynQhEf9awwTaA1hMBUSotLMG1TBITK2OO2gdBk+KUiJe8RJAHCcJAzNuGuxfckr/rXgwfDGBXcmwgnIaxbWlzyteX+Gw1NqPyG8E14t6jD4XiqsDA35+H12et4VyrGT54heHSZ7/Ov/vBjvh8QVMOIFgkpTlQYambkLAKxAE3BlrEjHRSm5HOPh3dXw+lCFzBjzGkyY7tkKjECEg8NlZVP3TRPt63Xh7fPHsHcWkVRqPAB79cUCixhjSEUWCstLjk0b5HTZO5JuvfF7zzKcxT4eusPHPj1hQuRGqoAh8Pxs1eqnSZz7f3r+NSBNXELX5q/iLgLrXNgZyDO5b28gm1BSnPskBU+dwQa/ymeEEssxZKLMEXEMdeYCgV0aG1KTIUsvisxBU9gEfC4efESDsTkQSdUvwuCRKRTGamrn9YPRWJ1LEd4pkJlTiCSVRQFTkiUc8X0DBLzq0OtTpP53bXZ/G2fmrJ6+7Ztg4ODA/39fJkT4xjo7+/t6cG/lGHo+f7Wr985xGcph/fB4YzBu+zeWbU5N/fuZYkUEqIodXzcgsPf38O87eRogUsWLyECHX97i1QW6GEWzxXBmz6oiQXvwyOFrJqpjB3p4NN8KAAkmUosgJdIh5HMpcZ023p9hKeo7ersVNN9hHuEgrCwD7TSwEYwlaTlK/jbc/DKlb/GLzs6L/6yyew0mZ9emvjwpk1vvfGmEQNF1dioJoLdZrty5QoWVNjHiEUartjlvnetu67+73et2GV94uFNm1YnJZPxURsT3ssL7kIlFWg3ij2pB0D2Ux9+RZnJJszw+87Y2+ljTjEVhPxBD3knCrvdrNAkQZwDmhVa5hL5CBb9mbHcH6IpqF8Sf7v+HPn9eI7plmoAYHqGkA3+g99ueeYvC+Pj4xYsW7xkXWZW94kT/BuB3Bi5WzASeGWEB+qjHD/6Aj3nt1PRJCNvoe6nqihKV2dn/uY8Sh3CMmVN3EKnyez5ybsUJyb5G1EQ/otiAUuKPVFfYVrXOrR8gYsVFxsf9METnmEM764GgR7vPjlUVo4D3enZ2EEyldkCWtLEPkJlKghqqL28PE1Bqg7071TFhK9TgqonWEjgBi8tLjkwb9FVkzlzxd1lzz33vwd+SGc24vJBzAVLL+o4iIRkOGUxttqaGv31ydjPu53z7nIuWnajoQnvO9DfX7HtpYc3bUpZmYSP1tXZiU8EJQr5VGCXcB6YF5Ak+JPgpxH0c7Dtk8pZIqWo1ckdIdmc02TGPIhZEg9y9Q2VlWMHv8cDazO8uxoCu5sXL2mK7VjAEsIAErNHEAPvqEOM5hRTiSlMXPp0imfgaQq28Nn/jKt9BIkZLneadBEfQfHH+LgFSXELKnLnfa94QzCRLPiB+lZxOByoUkCcg3rxaCN47g9VgautqaFTCe8Iu6ZzfvAVhITi4xacX7Loj6tWCFmLaOeBSpeMoyb0zZCtRP3KaSUrvqvXcCuOd5+kej+8p0Rd+wfhIRBimu2IdkumEnUEs/UkiePTDGPE1usjJKaCGwoOWqHdOsrkw7kLeRnCr5SOhwA0raxAd6inx8Zlywfjlhxdu06Yy719dvQR1OcrWJPUHzhQWlzS1tp66vU3Dj72+B86PvjLz7vffPLpL95r++K9tray57199kkep894NuS4Fq8Y//lHtPEPHR/se2jT2fofvm59suK+NUWLE55emvjmk0/nz194Yu/+p5cmnn7toOf0maeXJh5+7PEbDU19Tz7z/n1rj93/4IF5iy4/v+33FVUH5i06+7i178lnGs1L3XX1Nxqa6HFg3qJG89JG89LLz2/jt/OPoYpdTpM52Ks3GpqGK3YpeYXCw/OARfiWguWOjHefVCy5uJauW4twgUEaAUNEYWvsP1RWDnU/2RyoPDXFdowxd3o2xT0Qx+BD4cjYDfbLSqZiCHxKMwFWI5hpUDZvQLb90JYyXEbCzTB27Lh+YxrKyBU2UoU0Yi3QuoPW0J7UNAtilM25uVeuXEGJfShI1IUUiSVgfQM+odPTXBsGspTp7eCnxRshUqPJltTo6ux8pqjo5ZRUp8lsmb8QaQVC2w4YU/oTL1GBbf5smhslJIIhmK0fqauHrQcpgXGIlq0ffee9EW46HNlfq57Gvp3PNjysoG79ZI8/Zq3/eF78H7PWD6Rlfjwv/jd3r6aXfrtm3bn4ZfQcnQXPxS/j6fid8Phr/DIlr/Bc/LKvHrAoeYWfJ6edWbB4cEPO58lpaA5wfsmKgbRM+t7+8fDmj+fFux4t+M3dqz+eF/95clqw3whzSrAHzTXcj/4vTpNZMxlTnTuC6xClN5CPgksU6YRIdKUrDcfisiRBLrbjuVpsh8jmzYuXkD2Ajbg76PIOdseFz1Rml3KYEEatz/HukyN19bBN/HbSFmj2YfEriishSedq1m8FjlWLJkWorakBgyGmglmZdypSUl983IIci+WTQB0Uv/vSZ1se2lu+TdN14XA4ftTcvC4zq/qVV8L2MSibN4XXc6ftvfcyUtPqDxwwnlr8674XKh/fRPoVfnlH3wnjKlqCzGl+NHWbVgkJfahtPWw6tuNfFj1b71y0zJ2Wxc9kOstxg4/PtpYemLfos62lNxqa3HX1P0pceWDeor/ur8Wr79+39tQjj+Gl31dUuevqG81LP9taOn6q19tnf3pp4h86Pmgrez5//sL8+Qt3rr0/f/7Cwvi7Xnlg/aW2H3v77OM//8hpMo/U/SvWcqdfO3hi737B1TG85wd47jl95ov32o7u2NlW9jz9e2LvfjhOvnivzXP6jFAhxuFwkHiOD1u/vrPKsTzFqWr4PH6qF64mdPnRvAawZIKLl1SAUMnEcx1IkHAAKSGO4leVyDygE/I1dnn4HIOhmtbhil3B2iWqc0d8V68NlZXDp4JrDLvBa8hnHSJIhPAQXwVeffXyYjtcxiAMdPXyEovIM5VZpxwmhFHrEyzqurVI+B4x5qGy8mBjxoWufrgSkvUdrVDI6kzYlLaHfSAv5cVriBOvuS+946c/5Q+8cPqTrxfddenJQhbQ57OABAQKfLglqFpJGAiPqSBfmn8ebAxdnZ0vV+3K2Wj52fH9bOKsoij1Bw4UFtzqcUosBJ8FTIV4m44WB47r6agsCdw5zN4gptJbIEagtvWwy/CpwNvBomfrbzQ0uRKSI1jPDZoS3i5BE0YiMHoVvB9FpemOQ41sSqj51tEbgHpaFSiCw+GAoautqTm6Y+ffktPcPzky9c/lV5S/PffCL//9p+TfJYmrkld49d61kyYJ2m024isQowjxaKw84SZnt9fY5SNltCUYWQkJE5cHnCbz+KlezVc1c0fc6dlUq4n0+0Nl5bgm6eql2k5ExymuzV+9gthutLmFqj1NO1PxnjtvMNslppTDU4Hf44Gl0PkewUbV25W8QoGmKHmFk0rDeIodDNBnYXbn5eigKUnLV7xQ9j1+Vka7iq7OznfXZjsDFdIcDgfuTLWbgbquh4owmEqwJQvxJ/og2JK0fMXX7xz6RclKUp84HI7ntm5dl5nFkxU0YWaBPkGT3vmabZkjgjuK2RvBFHsLxAjUtt539ZrTZAZxpHJNUbT17rSsoS1lRj6LkleoH4wGlVfP2ZhWaclEXl6SvdPhSAiAqD/HYiGOAuH/6zurnCazmnn09vSUbNkKM8VXZkIdNqfJ7E7LCoONefvsQ1vKgh0IKW5tTc2TWfcHi56oYbfZ8jfnrcvMok8qFIKK59pB4wkYDN/ungYw9TIKcKQFe1Uzd4TEcIxjKmqFHN2/ZBAoHkpERy22g1sRr047UxneXX3z4iXjymHG1eWEWIyFqybj1Wp0cqpIQUtVpIDS+hUn4b8OoSoouz07A18uY+zmxUsYBqn3+UIsmhI5tc4fXa++fSxaMuksLjhU+JYW1vwCnj2QyJyaEnd1dt53z73ZazM/4creI4sYCXID/f12m03Je+TLhudxlI44A6Vv9UerxtjRV0NKItBMdOQBOoUCLcgOePmJp1wJiZ+XbHnrjTeFAcO5UrWjEkeBeaC3CO020N+PAjCgbvQNUMJUBD0rdyCzjyAoVhKbUNt6uKCwhWcq0bL1yBYxcj9OupuQQMeDCqAhl4cFEnd56Rhp5gTrhL7HXZ2dQ1vKBu/L4m89CPlra2ra3nsvmHwtjICIzzGIBeSk5Ky2puZnH374ReHTXy9KqN+zJ1i6EOwSLai6OjsffeQ7CEkLwkFqrQpTI7QKEXCr1QD3qUP6sMZ/+lmBkJkKbhjjyuGxIx2KJRf7j9TV4zYLT01Gu8Ec3Lx4ye/xUGFyuofxhAgKv4LBeIig8K9ScI50J2AqTk4zS1ZAUyIXrAociP8tgrW/2mkyj767R/O7pcY9dIdTWh11teA72sBtiIQaBINW3b1ScKWUFpcgPQ9LBEzDVTsqf933gpGfG9nIRvb8FoYVtSwUzw25fxRFcT+a8/ukRPA2oRKMw+EoLPjufffcC7OIOgr8DQ/LiO8EXwWZV8YYvmp17mXYuHOYPbkEhMg3fXa+cABtxJDoxlG/19T9T3c4lLxCz4acSXfTn9VQpkgnsxc5dHTjCFVD4ABOTVn92qt1tBGrpjOnP6mtqWkre54GAL0/QjD8zpPWfBo7dlzJKzQyNw9X7Jo0/l5aXEKNflwJye7v74VDl1/bAE2NjZb1G0DU8PERkoYlF9ZI5EoRotWasOYX8O6WkLKU9R0qsw6hMRW+wKtB5TDclYiewEyzcNVkw7uriU9gI/UdhD+DN44wzWQEyfJif9hWepVU+ixAOBRLLtEjNVPRlMjxC6zbvjRFcSUkQ57C0EHU/SvmbUcvHgKcqxTEZYF0PlB1pN3GB/pT0FH4E5PrmvvSf/bhh9iOeR0VBVA1hDJrbjEDv5t524386DpqMm0YZiqCMTICfK7fPZ72xdFOvuSdsNveV/agGD/lQNJLVGUfkWBodMig8F9yRFKB7hBmP3akgz4mbxOIqeBeo1uVbyBKt6G6twA+9dRlPXcy4NbV1++zyZhK1Y5KwQio6zriZoTfhS8729baunxpwqOPfIe/oajUEyjI15tylbxClBWA91Q9hkkTA9EWB84S4SWEigw6GNT1nNCECKEiUtFhkHBsw8Jc+PRC/uY8/ivK35x33z33UvMyrKxYINmQfwuofQXiAoJIfxpnKnPMocJCZSp8/otB5TDFVnmbG56ajF/JkTmmnD1iKny1CYGpUKtCmhXIlNNcAstLXlxNpqIpkRs70hFMGAi3ihAwnvifA+7UVLqYwEVwt8MlyE+foBrUTRAGAqFfPNavW0e3N3kaUJ1pcHBQURR1rGf03T1K3iNGfncqTGIERqI//JIlZHjb/zzYj8ANCVmaGhuFEFJvT481P58EbrQdUTD0jqb+HeRHoeq3Eam1f4cwe1z5fEoLu90rg30QSKUvBPyGP61mbwFQsSn+EHc4IK0Nr1g+7ize5lCnMPzLF4mH1YLuFf6ANWn3paas5nX9sE5owQEjgGn1zSefntS9qlkTUoC3z45myIBfUUb210LOYmTmRmhYzYc8G3J4AkSOHzAMBMpzNlo+6DgqsDdaNUFOi0Pib6+aDasOxoOVJw0AHl/kaRpnKsJo5wDCif7giUHlMAtk1vFe5fDUZDwFGSorF2K0xI2CMRVnIHkBRh8edTir+XD4SF09DChYC89UyJGuKZELFv1hgWWNEGL0OQaVvMecJvPIvmq/opAGhUoZYlmvvqzhS6A9ly9NKNmyVQkUUgTlp5zb3p6efz14sLS4RL1MwXVvUCwW7AZWY1JFrRFzEwy+q73ks0GvDVgKTdf0QH//E9+1ImBMtAPVYvCcTDAcWogcg7vgO+TP5leUoS1lI4GETMqcHD3Ufqvs0vbtyuZ1fs+3WqU7h9kzxuCtCcZUyGkkMBV0saBPQdINnqlI+c4UAbcuP38bBGZQyvZHK0FEdtBaC74BWglg7VRaXELZdpYND9GNiVsVCwxUX8SWz5PT/pi13uCQJq0MyWP8VO9wxS5P9kPGrVyw9EBYSyGPBp4hkA+4qxHBF2yR3WZ7eNM/rUxcjuWQUPgKZjxnowXpiljFEf/DMlWQvOgDzRQjmPMVCwhTUcsMK4cZY+SXpo3hqcn4BAqKyvO5CWSg1ZaXL7SPRSSNwXvuPFXHx4OEsaBK9CfJBTQlcpqKWkKwAOr4qV7P+gy/86c8HcHKnq85rb554H1ZnZRc/cor2AITgJ0hwgAn0ImwjOyrdiUkGlxsGWwPpM9UjDMeNUYPtbsSEm97L0VBbTp8Xo3BKEphwXdBVtQrNuoNxDijDCsjlLUF/Iri2ZBzm0T69ofaIN45zB70nWcqzkATLtxrVGmX3gsDphok/PBoi4z+RASYvfQFpAKwAACbh9Kclk+wM6XFJRQtpbmZgqer7l5Zse0lbMSMTr01UPYakdxfVO0OI06hma5I8CsK1hLjp3rdaVlOk3m4Ytek54SAV2eHoS1lmrVJeI91b08PKAVIGL9PYcF3H7w/Oz7QPIhewncI1T+ZKeryQfFrIZNIB+60LCOfd3ZhGrOU7ygEy1ImBEtqvwW/+1+q/59LJ1uJNPAzKy5iIeU4Mz1j1d0r3z98mDHW1dkJDyFWObigkZaszwn8ijLaskNQzOggWMX92/YJzlSMdxdSw+cYdCUk3mjQ6PmMoJiO3A9rlHhVdzFYYd6VRUJaoRwCAZ4VTZqiaR3uKGYPtgTiIjThIkbFMxWwEF5dy5+Wap0F+1klQoJ+REBNF6p2VGLmxgwKwSy1/KQ7Be4E8Aa8FB+3ICM1jTRzLNC/grq7U+E1RVHCnlapg6mAsWPHXQnJroRkWjaMHTs+6VsYUeP5HIOo6K/5KtZgP//wQ3w6zU6Ee1/Z8/CmfxK4XVNjI30QfNVgOfCjgKMgjm9ELzgnHSpMVtOPHcTHLRh85hFXQuLooXZK6mGMtbW2lhaXwAGImA6csSkrk559qogFpn/hOoanweh7j4eQ5wLn5Efd3ejgo370/FvR6zur1O0Jf/LjH0+lWsnQFqtnfdBsex3vEcJh28u3rb0vnRZ81vwC+LHRkYQFqMmkTAXg87nwcKdlabqmJLOfCmI8S3l2QTN+QVAzFWjjWCBdjg9AxHPVV3lgol1zXzo5PMiHSrLTX1+48ELZ93DmKU6rmmTFnZY1sr82mJ947NhxdfMg4+UYJlX8gPFcuXIlZ6NF85xdnZ1UcEX9HfJeXth8ilx3dXY+vTp1UvXJnHSoMMlUYgeZ6RnvNzeP7Kt2mszD24tp+UKhH+rtFx+34J7kVRc+vcALXcnZGI5Y1fflxMXD+jEg1AzAAOoPHCj87neDFh0JkvvT3tpaf+AA0Rd1sp8+/N+8Panvmi/UC/BLJSIrSEWGHaFC+wJTIZW+Gj7H4PD25wWmMpdk9hJzFSgCq3mnq69hPh4t3B2a0zA8lJYND9F9XVpcgpUALSFw+9MhU59WEfKetIcaYfRQOzwulAwVUolLvwEn0KQx94H+foj91X4Xfo0KmT9ZIbvNlj9/ob6iNuJViWMHkqnECkgD6+2zT1w8vG+3CdMnP1+iwhJoCrYI2pGwwyvBAiuUkif0KdQrNxKEqQg5jQP9/W2trcEq5IpQJXUHAyJBpDgWHEsgK4LkDSEhfjXDAkZW4w387pG9he7U1BtNbxFNCUOrKCEx89CJX9xoaBJmOEHIT39SiAfzMQU74uMWrF/3AJIA4LaE7ULXDofDIaygIhKn8PbZ/5i1ns9XQMkodXMfdG6322wXTn/irqvHPWvI+NwOagakvxtWTcFMccVLL2WvzcTXiIUTtMbkO2cBdkgWbFKmAt10eD3XYh+SqcQEqI8P3Tb7Xnmx9yPrX4sfs8xfiC2gKavuXskHgBlXZmBSRZgOUDCA1iWUgxfM86HDVEb2lWoq7QWmQqC+zcHqKIzs2+b7qsvoJwk4nPe+skdzqfTc1q0rEpbxrlco15CZjC1ki3miM3F5gHnb2c0PsST1K4p+3EdCIgZhfNnN+0IYx1SI2ZOcFo8nvmvFxI8+fNC541jo53hLEnY6koB/PLz5qwcsNQXWvEcfAx2BuB4PoYILbQeN2L5t21OFT/Q8+cxn+2p0VG5qGCyqBkMknJl83gP9/fmb8/gvENUT4FYhqQofj85LSNR536nkosc+JFOJPnBpgqnwvr68e9OUvEecJvPAi2WgKcsWL4GEVoCiKOvXrXtuy9apDMOzPnt4ezF8EsFIA0GHqQRT1AZjKgSiR/xuAoUyCCjXgq2WKra9dPeyRJAVZBUyxpAliB345MyB/v7xU73u1FSnycxnIDPGUNDPYAKkhESMwGDMRZC+UZCUr07EAlL0p598Cn+qgynqWkdsatOq59MLp187SL5eipWEeh58nBsNTU6T+U+r09vKnjcYlUbnPyM3PiJBfFM23rGkKArIihBoRlRI8Kmo6ybwmNsOFSaZStQBrRm6hGNqpEuztLikrbX1v4rLvl5014+eWpW4ZClfi5pHV2fn+4cPh+HJ5PFRy7sfHN5oMGQ7HUyFgOY+XZ2dOvk+Qd9dUWhhp667gO+ZMbZx/QaS1sOJzXNEqlHb1NjY9k8JTpN5ePvz6mWoklcYrKO6hETMQjN+4e2z+2/3QCBRlu+EjHqJfPa+QFMAXqCqWYc6vGlVUZSPWt7tW/eQ02QefPY54dWwmQpjzOcYHNpSBvZG8W59yjJcscs408LZNAs0YJEZf3v7DmiZUXGfLBhSxIMtIOe2Q4VJphJ18G2TUfae8mYRg2hrbV0TtzDrPtO/t61mfrf6WoSmDM/Da4Bst9mQOmi8xH4Eoz/B0NXZ+e/PPPi15X7jhwjsRPgTNZQg6yEDARuRmZ4BEwC+mLR8xZVPLzDfl8zbvn/b+rcDZSEEDFfskg4VidkIdTMggbtQ4gmvMYcGjjJsQVPWr1unntG7Oju3l28LVqIt1GkVqQO1NTV/efwJd1qW5k03FaYiYPxUr7fPTpRFc59QydYbTU0ZqWma1Gegvx+aFV7jjxUXLZ/wVSfFLdi59n71SQw2TJjVkEwlyhCCwfAW0lVLTWoyUtMYY2M/rfhbcvL+9LU0s/I0BeDDw5MCMjf+DBMXD9/44eRil6krag3B247kHSNRZM1aLzxZwUso9c0YG+jvz0hN480xaIolLd3x/V1OkxniGLhYNAcgaYrELAXmNv4C5plKbU0NKqDE395FD4VTER3G3LkuM0tz9lUU5Zmniiq0KH5Ic3xXZ+fe8m2nXn+Dhh1szwgyFRRMGq7YhbejxoTCbnwzIH2A9GiWbMF3O9Df/9ADD8Lst7W2IjBNRp5arBzdsdNpMqtPgpQuox97dkIylWgC/j08H+jvp+kQNgL19ePjFqxOSlYCKs6hLUVOk/l/H3qABXRq6tMa7ClI3ZX5jfpFF/hjg74WKaYSyPehApc6++rUzyUGA4UdHEh46f3Dh5ctXoIAPETNz9+/zpWQ6EpY/vUPG2m06EofwsglJGIeI/treccGMRVQc8ygMEQkP0dyClXKX52UrMng6Y7TvCt1MqV5gKP8vqLKlZBspBd0BJkKY8zbZxfUPBDwCXbAnZY1qbSWt8agLPw5qVvy+4cPp6asxhcL95Ugm6vaUQnjLCxu1aRzTkIylagBqTrw71GyCVEHaqqccNfi7hMnWKAubVtr6y+qdo/sK/3zV6/qZPrglggWZ0Uyc7C7dGhLkTs1Vd+UTDdTUfIeGdlXKhyu2b2IGajQDyHb3lf2vFD2PexJVuCFsu9BdR8ft6C4aNFfLu8fPfSj+j178OXDIljzCyAxDq+6roREDELIviGdSmlxCW9YwOCJrFAbmhUJy1Arobenp7enBz1rmMq1KTRANjKtUjB6aEsZvC9G4kSRZSoCxo4dh+/k20A5Y8xAy2LUoOK38GQFoSUKMNXW1CxfmhAfaFWIfYim0Nt1dXbyouY7waHCJFOJFpRAG2RckW2trdB7wxBgKsUOJYGMnt6enoH+fmhCFUXZ+sxjbLxx/OSRYO7HYG4GpATrTLp+RfGsz/Bd00u3mVZFLdyq6vsfsVthWWMwN3ugv79ky1aEfmpraqjmkqIoFelrPl228C3r/6375xIWUA7ZbTbUOWCBxhxC0rKExGyHOn6BJZOwHkBUFLcMvLyJS5a++fq39UvIauG5TgRWf1rFDX48kDfgVxTjWpZpZSrutCyeM8GGMqHCogAAIABJREFU4GMGawbEgtf7V/u86c8nvmulNZKgBGCM+RyDNxqaqFglCyULabZDMpXogAqoQEjPr2NQcwwu1rTV92BjbU0NX/eQzIFnfTYK8Gu+C6513u4Eu3k0oCutnT6mgnyfkX3VwXYA01I/nxQo8osOGtAG+hUF1WbtCWbL/IVY3FC+A62HqNqBTpaghMRshNAMCEsmPC8tLiHrgUoK8YFWedb8fMYYFlSgFzgkWI907PPZiW6dabW3p+fwY487713rSkgO44NMK1NhARUwWTb4inp7eoKpWfUtLfSFTY2NjQ0NvFJQURSoa7GaIgkd3s6aX4CfA15eZriyyxyAZCrRATQi6KIO5wfdaaDMORstCXctPnvmDAvk1iqKUrN/f2lxyd49e3hzcKPhoNNkHn33XzTfiBY0mlm7evB9HiyOw6bVp+L7fOzoq/prKUSv3m5uDlU+glqQjLHamprryrXL/1059Gze+KnebS++CNaYtHwFmV3UuASnhGURKklISMx2kC5NySt8/v51SI5jAQkduhIK6v601feAyjc1NqIlGVZQwWgKwZ665s8rVqu3g8d8Ufg0r2MNFdPNVNjtPh4o+bBSctfV84ofKpQw6YC3vfhi/YED6ItCGcgXPr2wMnE5la9lAZ8Wfgu4dVH/980nn75z+nhIpjIT4NWyAElEyWXK+wMDNZXzWcAfSz13/vXgQXUMwucY9Lv+U6fk/N5X9jzzVFFIdRgZY571GcFqmejYhbGjr2rePEbtgrE06ee2bs3fnBeGcKS0uMRdV9/9Stq/7F3FC9NWJyXz2hSm6lFiV/UsNNiEXUIiloH4hdNkzp+/kGbH2poaCM8xTaKSCmRzkKegERgLpNSpkxAFgBKdfk00X789cxYUx68oU6msPwNMhQCJD/KlB/r795Zv+/uqdMhvQ1oQgtBgLYQlK7ZXVVZSTiIK2+C7fX1n1dnHrSygYvx4XvznyWlhjH82QjKVmQDKJPNbmhobQU2gh4Bnj17N2WhJXLL0ypUr7x8+fOXKlbbWVmt+ASKX+u2IfX96Xdm8SSAKiAFtL98WqgcC1Rs1zcd0KGp9jsHxj1420t8HYRrNtGR9jB077rxntdNk/mvLG7AC5EHpPnGChPfYUlpcQq4vpsVUqnZUht2+QEIiRoBmQE6Ted9Dm7BwR4RU6CsOn0ppyS36gkSY/M15KAw/abIhxSlIpeHts3/1gOXrRQkREarPJFNhaFNasQtxH0VROp8ocprMnk8vGCypAPBpiYIlQQwIvhOaGr54r81pMmPtunPt/U6TeefaEMpNzWpIpjLtQEtMdQlqrF1IWkuzILbs3rkzMz3jo+5uvm3ppLeBX1FQgH9kXzW8kfx0ru7YNyk867OVvEc0P1TQY8JlKkreY+7UVP3xqMtRh0BWJs66U1OGtz9/tOHfoMPNTM+AbBb6FYoQs9t/F3znfAgfwMpGelYkZjuwJukqf4kxhmqqlD0L4FJfnXRLQZKz0eJwOCCesGx4qOiJJ/XPL+TIDPT3n3j8u06TeSAtM1LBixlmKoDPMUhBn/6ke/+/uxJDZV1E8tD4jL7zC59eSLhrsSDkP/3aQafJDF2z64FNgxtyhLXTHIZkKtMOFMtHfIdP3qOiBVDO053W1Ni4Oim5tLgEUyBy6xljSAU08o5jx467U1P8rv9UT+QGS60QJi4PeM/9QL094tGfYPk+PPBxBM/qpGTF5xicuHSaeduZ73PayHecRp0ra37BL3/5y4S7FhMdQRie/sxMz+C/uqodlTkbLULFcQmJWQGhyL1fUa4tS+5b9xALNDkXvLwQ0n7QcZQxhtY/ZNCMeBHIoULz+lsvf/+ltPQI3jhRYSqE3545i36l//10yM3XEDhra21FNQr6MktLSsBUaJBtZc/Dp/L1O4ecJvNnJ7oFpkLdQuYeJFOZXvT29NBMhuKD1E4CGSjs9iqoA/39iUuWtre2NjY0IHhJweCQGAZjjPm+PHwoeWjQLqhTJ60+IkKrxH7EFbXDLz2mk+/DdIcNga16u19RRvZVO03moWfzhJccDgeWL4i+0cYcy23dDKjIEpLGMX4kkyOujH3CsJISEtECEnkEe/IfL5RjqYBXM9MzeA/iysTl6zKzamtqKra9hLApwq9Glk9oMzT+84+oVw511QkpVqKPKDIVOGi9fXZ3cprTZP7gqWdCPQO+B/ixUBQY+kWI5+ijwQectHzF35LThit28YVDAWt+wVxdOEmmMr0QpAwotwohN6+rx7Ie0qrUlNUsUPSdZFaUtGIcEFgMPZvnSkgUas5iag/hgp44O3a0hd8QYabi+1Inz4jplqClHdRMbujZTa6E5cGyIrH+oIpVwJUrV5aa70pavgIMBr8dakjkbLTAxQIrT4PBD6ozeAmJmAIuY6Hyst1m+3hevOvRAsYYkuDoqrbbbEvNd+3dswfrAUqCm1Q2B7jTspT8J50mMySovPY25ITE4IgWU+G91H5FcS2++7OtpfiAxgXCFNSGchkmpWpHZf2BA3ynZaxdX5q/CPJBwe9FmeRGfpRZB8lUpheY84SNEHKSDAKXNbUEe+uNN7EbdajhhZ8GQeaA/ArD258XxjBpViFB3Xw1wkxlXM/KqOVmmqCP7HMMsomzzNvuuzagk+0czM4+9OCD/A1PJfjAL9UdVqFokeX2JWYFKO6MEglwkDDGnCbzK4uXod6JQL4f+05uYUFBaXHJj5qbEYwGua+tqZnUIzJ27LjTZJ4YuIIFg2aKULAugCEhKkyF7xoNQPHzUcu7p15/I6Sk667OTorH1dbU/OzDD1H8N2nF3XwtPmt+wZ8W3z1csYv619JnSVq+Ak3f+IDRnIFkKtMIXEw6r8KtAtYM7pK4ZKl6z1B9pGoHg7fP7v3VO0IQR1Cn6kMosa9jFyYuHta8OTXtgs8x6E5N0amHG5Kw5s0nn/7mkfXu1BTm+9LI/ljBCBt/feHX4CVUfAmJVzrnEZLMJSRiFohB059oJF5bU+M0mY/u2NmxaIkzIUkZHASJYYxV7ahMuGvx4OBg94kTCD1QKpyOEfArCkqluVdnUPccnRSh8JrA85h5phJszO60rKEtZVU7Kr9sfAPp3xOX9ep98yeETea/pfbWVnKrHH+1rn/BEqfJ7Bm4ApGc3WZDZihoCg7h04XmDCRTmUbwGohgoGK1eGzftk3YAQL7kN43aGTH72be9pF923gmIWjrggGlY8d/8SH+jFTuj36PoZCSlW78sMZpMl9avdKgXQA0v9t1mVmCx0sfMPfG31RCIlqw5hcI9xRC0k6T+emliUlxCwbjFrvr6qmCfnzcgsKCW9Oew+GgBkA6WreJywOuhGRXQjKaEsPaYGGmM7AwMhN5zDBT0fEDUaIT7LDxUvfByB/UKtb8grIliU6T2V1XTw54KIqQusifh9I15gwkU5lGIOWH34KGnOC8NAVSfDE+bsHPPvxQOIkRF6vwpjq3n88x6Fmf7TSZ+ZJuBkvs+xyD5JWJCFNRB5V4hFD43+9m3vaJi4e9fXb9pZ4amm6VvEcfw8/B85jenp7S4hJ4v4RfBEIW428qIREtqNv6AO66+taaf46PW1A9f5HTZP7lv/+U4p5XrlwRdu7t6dG5N+FQ8Q0O8u2I9XVmQEjNMQTMGFMx4opW8grdaVlQ4dBGb5990oaLmh3ZoFaJj1vw5ZPPOk1mS1o6ZHOCxo4H/GShfKxYh2Qq0wg+P55xhVUorMD3y4iPW/DQAw+2tbbyt1yoChVKadHHjYYmV0Li+Ml/oy3qnp/aCJTY19l5ZF+p5jJCbRd8f3p97IP3NU9ikKbcaGjyrM/wO38qHBtq8SXhz4H+/hUJy/haKaQrQnKy0HhdXRROQiIGATWDzg7wmlw2mT+eF48Lfl1mlno3dXBh7Nhxd1oW76xF9McfqLtvkBOEnJkYwMwwFYMRc2oGxC+cKCLmSkgO5vd1OByaH2RFwrKkuAUOk/myyYygj/4ABLHtHIBkKtMIKkTLAstuEBHQFOQBYk699ep777FAzhslNofkxDOe0eNzDDLf53wBfoMLmtF3vgfNXbAdjCpqg+T7GJT6evvs7tR7XAmJNxoO+lUS15DoHflO+bfenJtLwjTe6UU9gHjZmvSpSMwK9Pb0qCcwh8Mh3JtoKIPi+p1HPxD2F1SxPsegklcoqEdRbx52YKC/P6T7MeTMRMbYjDCVkFgUETWhB5BfUYI1lAU03SrPPPXUgXmLrprMltuL0OAjqPfHqtjIOGcLJFOZRvDRH2SOwKFKentCbU3NUvNd9CfdqyHlm0FdFeogx35a4U5NRQjGyK14o+GgKyGxteafg+1ghKl4++z+fxzQONZg1uLE2Yn/OTC8fXswXX1ISd1wRAmJ0L88c4Z3egED/f1wn6AtM18jTiYqS8Q+hHg0aniAgufPX2hJS6db7+zdqy+bzIlLlqrl/IK0y68oQ1vKhDuRd6iEQTtCykykjxbSW7AQmcqkhRIEgKuN7K/VMePjp3qRuc1vVLtV7DbbnqJnrprMB+YtIguP1C1aQQn8Zu55eSVTmS6ggxcmMH56U2tsHQ7H3csSH33kO/xGRVFyLJY3mjSm/GAIL/3EryhDW4qcJvPw9u3M2ILGnZr6u4z0YK9OGv3xK4orIVFd581Itdnh7c/7/3Fg0tSeUEne008+qV72rUhYRpkOPDLTM5CoSeEhFPGbe5mBEnMMvJdXURRoZpHaCidKZnoGbsCPWt51mswfrrcI8Q6Ucp+4PDC0pSyYwox3qLS1toZ3X4SUmcimmamE6hYCbmVoXx4Itoak5kHutCzeMcxbciQ/Dlfs+t8FS5LiFnzxXhtjTFEUoilVOyrhKiOxM5NMRcI4UMYUkxlcKYqiQFHPT8ZolRkft+BQy7vCGap2VO59ZY9BVSksSNijHT/VO7L3WQhmJ7UR3j77754N3qBnMkWtZr6P/pKFqsK4U1MN1icwXli6rbV1+7Zt6gQoa34+wj28OUMkCGYRT0BZkMAVqYKbEhLTAd6ngtRWyvFxmsy2N96iUEJba+uBeYu+WbLSH8j0gXmp37PH9cJ2p8ms5BUGE1uM7K+FQyXUBYMaBjMT2XQylVA7kPCgNgI6yz+fY1BwQpMxh1wPqpefPbM1f/5Cp8nMAn4X8E7iKFSpkgWqQIU35tiEZCrTBWIqWLVQ2hiqQ+IORBozqLH6OsbtIWhsgyE8GZoIv5uNN46fPOIZuKLvfX2nuY7dFNOUbkGXqfgcg66EZcJqbNKok+9Pr+tUm9WEQbUKSXfVO3/QcZScq2jMhFrX9GOBqVBRnDlZcEliLoG6bFLdMAQuFUURsvCs+QXZScl88k5XZ+feV/ZU7agc2lIm1LzmgWkVt6qQPRseDIrrp4mpTDF3GhnL46d6B/r7jYxw7NhxJa/Q22ffXr6NEqGHK3a507IYY9ZFd4GpCEBLMhTXxxcO4X/Yw45BSKYyXUDb9LbWVtSlpkgBlWZHrjJIzD3Jq4TDeR8Jr7HVhMGUH4PwrM92JSSOHmrXsRFNjY3M2+73XNN4Td+nojpKR8k7duy43/lTXvYbEvTZj+A60lw2gX8gZgfHCfRGLOBfxS+LnHPJVCRiGViFYzLD1Wu32Xp7ejClefu+bRAGo7TtxRcRv7j56YXhil3ePvv+vfue27pVf0VE02oYlbWDwUhm4nQwlRAKJQQHvhBIayddTE5cHoA8uWfpirNnzrDbmV/ZqtVOk1ltqcgokbsXLSRDEtbEOOYsUxk70jHa3DL5ftOG0uIS3Kgoio8+DiywmuHvkPi4BSVbxA6cwmWtLx/RSawPAxRqufHD7zc1Nmreq02NjbiF1LFqHUXt57/5D4HHBKMp3j67snmT02SmWnNhAG19gr0kSAU1C6tkpKYJNZSoEA7ylmnViAWNZCoSMQsSzyKUgwsbahWe0+MluuzdaVnOuCXutCyUMlPfODz4aTXUvEV9TJqZGHGmEhGawm7VzEy+0dCkY454DPT3H3zs8T9vKb3VSiWv0LMhBy81Vu48MG8RVc1WFAV1QcnywCLRLziXLJJkKtMFcrQCCBxAqsJXPsUM93Otgm/CFp28mOloSTVxecD3VRfztmvaCNgFJe8xd6ooWAnGVC43vfW3gjX8FnXXDMB31e40mZW8x0KqNqsJTU+JZrAJlTqFPctKSviqKowxkq0JtZVAXKY4WgmJ6QN039Rik6YxqhWUtHwFarTHxy1IuGsxjnJnPug0mcd+coQctzo6NnKosHAF/jrQjxFHkKkoqtTiKQKZUOgpqL8n7z6v2lGJ4NH1J5+lOr/0SxEXgcCABRqQlRaX4FX+J54DmLNMJeoQfCcgKLgKIWHD5QgzIaxRNGdNQM30DVL1MOF3+795+9qjD7697SV+M4aHEvujh37Ev6TJVPyK8s2ShD+VPUdb1F0z/Iri91xj3nY2cdZ4G1J9qL1NOvo4NSFre++9eK7reltrK4mHeGU0LUwjMmYJiekA4tHUzp0ubJim365Z93nHUShqq+cv2pGRSQeCf/zs8Pv85K2+f0mTwSYrYhs2dMhKpJhKBNs780AzIL4NoRpCkKupsfEfD2/2PGBxp2VRLtWqu1dCJ4eacl2dnSSkxaIXhggfTTKVacR1a5HTZHanZyuW3OHdYiKrPnxXrymWXKfJ7DSZh8rKo+tTYSpZE0kZBvr7sXZBPQNavhAgtg12WkFjG9nQjxp+RVHyHnGazB8+mK0M3iIQNABvn93/zdv8/mNHX1WHhIa2FP191aoLpz/Bn+quGSibO/zSdyM7eIHGBQtm0aiELVimYMlCMX6kSwgOlaTlK2ZR4s/w7mrvufPRHoXEjALqb/oT/hUWuMgRyR07dvyb1RlOk/n4U8/Qnsg6/vlD/yScUPC2Up4L07qVIoVgHp2IMJVJCyWEDeocEuybUTO/P3R8QOH1Gw1NI/trfY7B1lX3CvyDeBX9oACfxjEHEFtMZbS5BTwDj+vWopAOB8uhR9SZinqp3dvTk5megfAwvHN3L0tUN7eb9K4TnIQRH7kao4fav1md9H5trhIoj/3taxNnme/z2/5UH/7OM1+814YVm3rJ4lmfqVltNiIgl/WkGY+aUpWEuxaDrCBmB5rCf3wQ0OlYQU4fJFO5A4E1t6BH6e3pgU8Fk6KSV9j/aP6auIXqhQT1GuSBRmaKolBbPmyfVqOkWRdu6kwl1NpuoQKKE83lkGaipZJX+HlyGr8FX3L1/EV9T97ikQ6Hg0/mEhjMXGqbGltMZcbgu3rNaTLPgLHGxMbfAPC+wg0LsvJC2feEo4ysSEhjO5NBhyHl0rHD9/3u12fePnBbhdmJ/znwbeKimql425nfbbfZzpz+RLwnJ84yb/v4Lz6MVLhHDVA6Ix5dzTgaRLVINUcSEH8eOFoMlnyQkIguBHFVzkZLZnqG5/SZE3v3O03m068dZIwh6144cKC//88rVg9tKVOfExGZfzy8mRwqvT09M3BHCHHwKTKVsPsNGQfkxp/tu229BEms2jQh6+qHW4r5jcRU/rxgqTsty/2TIzkbLfgSBF6C0M/sWj7pI1aYivfceXKBwDWiWHJ9V2+ls47U1ZOXxe/xeM+dd5rMrsQUv8fDAgtE+GPghrluLbpuLRrvPhns7YbKyl2JKTPAVOBWQfiQL6IPBgPxGjrqVe2opAqSBsmHoijfyXl47549uOVm5nHm9CefW1b8NX7x5aa3aOOfyp77ZknChdOf2G22Lxueh/sEj/7OtwYuNttttsaGhkcf+c6Z05/YbbbPTnT/5aENf916/+e/+Y/pHnBlxY7Cgu8atEGw4yAleI4GQPgFeR5j52rhzBhTmUps1HvuvCsxBYdftxZJn8odCEG74Dl9xr4sGS17ent6kOyas9GyMnG5cGBbaysfjBDgOX3GaTL/oeNWh6AZWzvxwdypMBW4qCM8OC2gJt7e8m34UyejE5VshMg+mEp83II1cQv/J+fRjkVLoC6o2lHJV9NGBVvZoXBaQExltLnFlZgy2txy8+Kl4d3VY0c6vOfOUxjourVotLllvPskiMvNi5fY7UzFaTKPd58cbW7hqY/6vYbKyiPoAPf22YOVQqL8ZJrtiEGDrFCVfaScIZBs/K7r6uz8SVv7TDIVu8124fQn9ntTnSbzV997hrb8fdWqwc3fsdtsX1vu/31FFbZfbnrLaTJDqfd2c/Pbzc12m+0PlS85Tea/r1rFE5rpe7zd3Pz+4cMGv09iKkjpHOjv375tG344+tXaWlupvAp8KjMUgJtCbNTv8YCm0EMylTsT0FSBW0NZcmLvfsyXZJHWZ68TjsIVruQVUmoPD8hFSWkxk15e0sqEzVQMdmaNCKD46cnewCarI4VYm91mU6+CUlNWUzlKTBmHH9zoOX0Gr6IbNl9Zf24g5pgKAJqCLWNHOmBkR5tb+Nzj4d3VcLrwnMNpMmO7DlOBtyZSTCVYBBcoLS4B+UBVFUohQ1VBTId2mw014hhjmekZ9lDq4odxf0YETY2N3j772NFXUYCfodtWarJfUSj3R+jvc2sF420fbdkRUrXZiIzW4J5kZHGINb/gB3v3gZTw/cByNlraWlspe4vXTXv77MH6ocwK3Lx4SbHk0r1D9Cjqqi+JiMDnGHx+1T3xt/e0QxC5tqYGqYhVlbcS3EjaT7l+TpNZaAVM0yoL1LGdYaMEj0h4TOUHe/fNcIgEX9fhutd0Ejb50sCUn4UHYwzLJHQfy9losdtsaB6k5BXa3nhrrrb1iFGmwhjzXb1Gq0aylWqmMnakg0/zobVmMKZCZ5g6U/H22T0bcpwms2b4FkBmoLARDaX44jxInc1MzwBTsRtOLZux1YCAbz+U38287Td++H2fY5D5vmQTZ4mp3PhhDfX3GTt2fPDF3D9eqQ6v2uwUYfxbwuciIVFba+uZ05/wdQvUmVb225uBwUPrTssaPdQeKYFwSLFRPgzKGHOnZ7MA4TASG71uLRqpq8fb+a5ecyWm+K5eoycR+TgSUQH1w/uPefHk4kXomTHmNJlP7N1PRZnRrcxus2GhRXcQ3yQZ4KdVxlh7a+szRUW4g2bsUf3KK5b1G0I96oWy7+VvzpvhoTY1Nl5OSOpPXRvsZxo91M4vfcljRKk92158kSr4Edc8/dpB+7Lkw/Pi+fzzuYQYYip8QAfJxnzQB09Gm1t4pqJYchVL7nj3yaGychzoTs/GDsGYijs9m/eBjx3pCGO0dM/fOklwDwHPVEBBaJ6jSoK0M9XqMM6Io+hToed+RUEB/hsNTczbPnH5nVu32XijzzHo7bN71mc7TeavnnrSOAObvtEa2bOrs7P+wAFIVajaEkWUHQ4H7DgOsavalo7sr6VrA2XIpzj+kGKjIC6uxBRs5JmKkdgo4+6ysSMdpIYZqasP72aRiBEMbSlzp2V9VFyKqEFtTQ25CXM2Wpwm819+3s17eWGFsDPdQYhfjOyvxZ+8QwXg1XgziSkqamcSkPVoCgb4NtQA+VRyNloOf3/PpXsydu/cSaFnMBhBCmnNL3jtwYemL0dBB5jH3enZwqrmurUIhihsxApTwaINltTv8YBP8J4SdXwd4aGxIx38V+NOz4bMVt8Ws3B9KgJHcZrMwgpDAEI8eE52AQp8JMVhkoPynBb0xscTfZ9KADcaDjpN5rFDL3vWp0xcHrjVrMf35dhPS5W8xxBzjRZTMf4tIVGZWpbAWMMKoNoS7wyDMxaBf/4kMDf8ReJOy7rR0DR+qjc8L0sYsVHBpwIYiY2y25kKHwaSTAXgtclT+U6o/pM7PXua6j/5FYUKPWPqsuYX8DoS0l05Teb8+Qsx54GpoCun2ssLdjJxecCvKIJDhc2sSIXHLGIqjDF76hpNxY/aZQVDhJ8J/tqf/PjHfIFa6ndLh3R1dtrnxWOZFEG+QqsdxZILv4Aa161FUFYI98Xw7mpYJMWSiwk6VMQKU4l9jJ/qHdpSxk8/eHg2PHyjoYncKmjhjYfPMQjHief0mRsNTQfmLbr2cjULRH8OzFvUaF56YN6isWPHwYVx7NnHrTgWJ/T22emENBja8lFxqeb7Gjk22JjDft+bF37DfJ/faEzwpC0dfn7teHfh2E/L6djfV1T9vqJqiu8b3rH4So0ci0E2NTai9yn2OTBv0e7Fy9AE+2jDv2G3A/MWDV74NWMsMz3j4GOPC+8La675gHEfPdRu3NcSRmwUr442t/BmZdLYKCB9KjoQtMl8GC5UDJWV8xdGZJmKX1Ew7QkzomY8mjF27eXqZ9Y9SBTc4XCgVge4uzCjQ4qrnlZZbHh5DSKKTKW15p8F3wnTcqiwwOeCJGXfQ5ucJjPq36izEQnw8o4dO44FUkQGTEEPyj3U3A0uhuvWIsFWKJZc0PGwFReSqRjCxKXTQ8/maU88q+9RNm8a2VfKJs6yibMTFw8rmzfhMXHx8Ijyn4V5//d8Za6yedOl1YnXHszAbmzi7J83rP31cvOnyxaO7Cv9r09+8NUffoxj/5h1L47FbmNHX6UT0rG05QvrA5rva+TYYGOeyvv6Xf/pvm+V02R2LYz3PJDFH/u15f6vLfdP8X3DOxZfqZFjMch33sh/54382r3Z2OfTZQuPr46r3ZtNv9GX2Wn/vXLxxMXD//XJD4qLFl38wVPfPLKef1/fV13BmMotgrs+e/ilovGThianMGKjCIzCxUhulUljo8J5pE4lPPAML1oYrtiFaU9gEqTxZ4H5r7S4BBFnZLdSKNNus33QcZRpBXSwuHfdtUI9EUqmYgRYBaEZEG3UZH7U6LG3p2fi8sBv16xDTWEqjtDb0wMJC5XJxvJYeMewHbrGAVfKdWuR2qcydUimEgJ8jkEkxAtLZJ1DECxAjmtXZyffLIZeZQHBFBynId1ysWYXRtt2ORfGu5Yt8zx4r9NkpsQfFm27YHBPfpCkFkLzUtoHBp3q1VL5Wv4DPA5PAAAgAElEQVQ8aN0uRAmxDPX22UM1GWHERt3p2QgSCepaI7FRnvHI3B8BwbTJFIYjaTMLkEhUVUD9J/hREHp2qopCMcb8Hg/V2h6pqw91eBTr8SuK5mWGgA6eo2gCAj24yMkitbW2QlHLgtw+ng0PO+cv9g2KwYXYiUdPiujGo4XYmaZDhQUGabfZeP0iJARdnZ1IwmhqbOT7EQpdXABXQrImczUIXJOjzS0IWZIrkeT8/OXKR4pxv2BxNRX6Mi1MZfpkNbEAcqvSL6TT8teaX4BCkCC8+JPICtmF7hMn6JDZyFQmLg+g2qzvq4/d9y0bqatnE2fHTx4ZfukxKlk7i5gKiCMdJTAVrERZoEAcVV6hHdDjI7KiWokYgaY2GSEh8nWRleOZitNk9l29BqYSrCgUu92hpSMIUAPefldCsv5uiB3gTszZaCF9w19+3r3lsTzS+OuXf/UrimvJSlf8MulTCQ8YLTUDYre3oeaBQZKuERtJpEK8kHT9yADQ/MmGK3Y545YMvVARxoDBVJAYiGvee+78ePdJxZILgg5XCnYmpuK7eg2hIvCYqcz+ITMVI2qy6ZPVxA54aS0p4dVAlQI8b2psROsNIryoXsAYa2ttra2pCbXsW6g7RxD0vj7HoJL3mNNknrh0mjHGxhtH9pXeUoSMN95KXR5v9J7/GSrYRne0k4KMF19Zn2cq+Mlqa2roVaSX0xmwVHJGOlFZIqYgaJP9Hs/w7mqsza5bi4bKyrFI46vzwfviTs/2njtPNl1dFGp4dzUMLFxiBuP6Q8+94DSZh1+smFRBicZ1uJ7Bs+kTefvscK6wQNvwYD4VLNVG6uqF+IXmzjOD2chUWEDxg0I1mjmkVJ6uqbHxZ4ffB62BT4UffNWOSrjkEQkqLS7R9PIqjxbc/PRCeGNGmiEJ4MBURptboEqBJA57ElPBNQz/7khdfaiN/HiExlQMqsmmT1YTa/D22fXXMahRTa0EiQvjMmpqbETPsNLiEshs2axiKr5rA5BcIKLh/+Zt5neTE2X00I9cCYmYqj3rs79ZkjDwWsje7IjAuEeajBfaM2Ejz1Qot5waHwq6ttFD7dKJMueh1iaP1NVTEhbxD4GpwCSqmQpfFIrXJBlnKmP/ftS1dKVm+EAAJa+hGgddvWAq5OXt6uykhp2CkeGnVVSn5V+VTMUIaLQTlwdAIIKpCPhy26dfO+g0mZnKy4sFMFqy8GW6+POM7K+dolGCkwIhHjAV+AiJWPOCOZr6h8rKx450wDcxE0zFe+68waAp0obDkNXgQJ763Lx4yTlZ2W8saOhP+HJuXrw06VvjWzY+vGCAVy1YNX3GmDW/AM4SZLrzFXtwhdltNlq+sFmSpfxOcx3ztrObH9IHH9qy1bM+k7FvOxT6FcWVsHx4+3Y8/1PZc06TeWRf1cyPNozojzW/gH4R3ssKpkKpmBQJkrijoNYmD++uJgtJTIWX+FBUSGAqQlEoXkIU0qIOUWmdKpQAwppYo6NwNhZOYCrUnhD7IDYk3D58nIKPXwCSqRgBP9rhyt1Ok3nsJ0c09ySaUltT01b2vJqpUHd3CkBjAew5fUbJK4xgNXC09UU4EkyFMeZOz6YakjxTgQYLLsaRunocNRNMBdN/MFmNppqMJ1ZYKCBeFUwVD+bFC/fgOArJAQOmYnBnctJOHbwLVKjb5nA40PoL7ARlH5EETzKogf7+7hMncKnFuE9l7Nhxd+o9n+1Zz2+EwbrFWrheytgOHY/dZvvivTbfV11UgH/GEFKNWtLPC4paCA8z0zMotI/GYHOvcLXEpFBrk4d3V5PJJqZCEXrGGPmYBaYiFIXi00FJbxsGxk/1asonUT0Fz3M2Wqz5Baih8sV7bX5FIS8vyh4Sa6HD1XEKJa/QsyGH/pRMxQj40V4vKnbOXxzMGcYP8uiOnWqmAnKJiA+25Gy0/Obu1U6TWckrjKBzF5M+nvNMhS5RIiL/f3vv/hXVlaeNz9/wrveH+a5VClrlBfGONgQiBuONBBOiBBvNkMTWSIyIioi2RMOQtgk9Nk0SoiYNdhsTjJjJJBi+Qgxm7CjEdE+6QTCZdHcCRadvKaqOgFyE2u8Pj/Vxs8+lThVVUAX7WbVYxalz2edU7c9+PneYGIipqIs8+QGzTAXagGZYjV40Gc9U0L7VYbF1Z2XrhYmRrwt3jucC++ed5hZ4lDCZEaeDfrC43J3mFlAlJTkV5ibSY8iUCibk4ErT8jkOAYS6O5SiKFjkzldXU51TstShlH6Zpy8o9dowg7G0qaAWrcNi69m9+3hxMf9RV9S87i13f4VUTR8YarkE7nJvyrmd7u+Pd2/JMIhEDix8raaPopz4Ot6pOkv1+sj129TYqNcGjDImJCTGEX1vnKJ0D3477/FBGCbqL0NNgskQ2hRN2BEGAFXgp8BdZO6PGdBTQr53z6EXHDrN48imcr66GsWc2EimghBaaqF61xOUvWeCOaBNMRW+JIM6rEYvmoxnKiAQsMoQHRMAekFH4Q2YCq+O4PxE7jAwmE9xFAX4UKFxnIe8ZejBhu1+5AEaA6H1C+fOI1JCgI4C+0pZaSmcPojT5qeZT/Nn7GpXD3/DBkp7D+dhOo2QC27n8J9/QdqbwFQYY6hXy9/XsL0TpOf2sZeCPXCYuE3uDDcc6njCdnKqooKvXc2ndArHnq+uhndPWlkkQgF6/iCUS6DIcZhV0DgC3AXrotofjaAKtUMBtRsgAaRNxQyEiFrGmGt1Ct4IgOLa1NjI54eS/Kmvq4PK9Meqd5S0TR0HCrD0jMlNjClMMRXYMPBeHVbDdKLJeKYCwgFrijFTASuivziQb9ZDlAhHYWA0PHyEUyGH6m6maH4BX8ET+wejQBOmOoroQwTgDd+JV3jtzt6FUG2QYr7LhpnLBXWyuRWlZ/fugQsHeJ8OE+TCwIjRajAVxm7/7Okvqs4KQ+1745QzNmb42/OBHbMAn2xUYH4wfeOo3bt26X1xVIIC3AUcVF1zSUJifEE5seQPgu2E9By73f7ForjkqdOopBj4OlR/Ek20rArgmwFJm4oZ4CnBoALjB/+eB90XlFvGGFV+I0Mv8nq+fTD5ydnR6uegKMoE0J188/4wnbAazWgyPqwGjdOoy5oBU8EZKBIeTIUiy4gJCUyF6i8hFYrMM3RFTaYSDO8PfkZ6EwC9Y+rr6kg1t0ZEPrw2mcLcsJv52b47e9eG1NSy4PT8/M0PH//HjFnfzZ/7n89l89uztm1bkbi8rLT0eHHxHzIePPNKPv/p1dzUs3v3Cadq/8GiG0sXrlm5Un2Vt0/vq7+QUXHshePFxcG4i9SUdbuzd5l8nhQqS5aqDampZFMRJnxbayvZZiHK1d0KvYKav4yyutoYNJGRCFOAlDhfOc77g5CWCGtKU2Ojw2L77v0aCCUwdTocv3C9pRSgVoXSpmIGGK3A/NBCUr0n2kmWlZZWFP777WNlZOXFeqEoyu/3HTi85qGFc+fx3X8AfMsTwB/tW0Qt0wmr0Ywm48Nq+spPUqKNV6aCA/kyAxSnghheNVPh41SIqfAbNZlKACNqeRgwFQH1dXXz50Sr1zYzsw5d9NDa0J9ResWd93py1quD8iorKpA4wBjr2b2b8pDvYaT15e62G20Oi+2jzC16JKwnZ70zNjYYvlU8paLCQq9uMj4zmZC0LNH8F4r4FZ+GR6FU+KH6XcYxqE1kJMIXFIyycO6857N3XX48o+OxdCS4wR+Nl8Ni27fsATCVosJCfr6gvraeQYUA/wXvNhpLhBFTgXNNnTaFiB/BIA3xhVq0f/hlpcNie/XlV+6PmPbRFGvxlOm8fRfFanFT9XV1fK/sceluHVgEPks5XBCoLGU10INUvR0LIbps0EaYYQVl3atNBQnP0OMDy1QGrzUN1P78bidkFYoKC6kSDHQsjfRsLabCGPtjbs5fDqbCL66eOW5F6d6SGfA0ZuqK3NbaSulXesAMFzYuXbSYJx8Q8WVcTiAPKopjBiaJMu97DQb4kk3MU7bRYDA9+QVul4tnQsGbShKjByIu+cBMMjf+53PZlx/PyHny6Yz0jQ6LLd3j/Xl4bTLcmiSIkHVirEhAIFx78egP09ODZOXVe5UUF6ckJ/t61O5du57LenaMh1pWWvrD9PQLNTXqNtRMq/UPLSVtra3fvV/jsNguLo13WGwfTbHuWLwUthZ6FRUW4otDaQzkmU8Mf7Ts+xN44OcibESuMvFfPm1E3TWGulJpAnlDdHh9XZ16ffUDQzfaUG22Z/cO9aeKouTtzeVT9vteP0T5Pjz6z/5EU6I1NTa2NZez4W8wfk3X6cDF+v6zPwlgGjP/cFBhz+DBqv07kPIkr/nCSpqGFsFsbgCs7nzzl96jJd1Z2dAHEPRNhha+GgH1AELyHdw9VJIR1koyH5ppIgOmwmcSemUq6u1BMk9KBAR6RkEhPwg82xoRGT1rtrD/zbkxxgYVoPPpZ76dveD5Q4cCNXIzgGgq+PGPfT2w4dLHT2VmGgiEIOH5Q4eqN2dqJvsIzYDYSK0VXPD4fcvSp04zqaD64Y8OTUimEniAxgrqO+IuYVxFXgnPVITlDeZWzZNr2iQCEMXmdvbkrEe1WfWH6jX+buU3LWhG1DKytQ6UspE2Ic3BsIHSvtePeS0N7hXCkxH4lvHOjLGS4mKhiUZTYyO6EmrWfMtI32gy8B4xUlQ8Y6CmlpreMU8nZNAU6p8lMBXQEWT+00YQDmIqZprIIPKdaiOBqdDAYCwRqgDA/coXCwhSwr9EQCCUUeahdHZ+vSePn7CICuclDMWgGF/lfHX1i9uf7YpadPGR9QEZthmQPPTb+0N24jFDUWGhM275J/cnaV4XTxtyGD090LmFvqOE2Dih060BEBkdwMGPFyRTCQr42hvMo5qTGZbfE1nNKxKXC2fQJB+YV+rtfjMVt6IMXr2EarN6+2j6Tf67PlVvf2OmMlB7xrUqCebNosJCA2uQMza2Kyq6741TZm5EeyQe14+AvL25mjJCvTPCaamkEgAm2tbamrI2mbfB0LdsZmy9R0soJIUv6Aw60p2VTVlvlEPH103CRgSBkW+o/0wV9uSD0702kcGpqBg2KAj4B2MMPEmoAkBMhdxGwUj4lwgUqE+7gLLSUgphwYzoe+PU344ULRwpppxxyz9fk2K8NJ6vrgYZun2s7G+26K8aLgf4HrQAeaj4mx1NcSqIvQv8+LTQ1tp6aWcOmB8F/AmgkKDz1dXfPPG0w2Jzxi0nP3vUjJkkkRAYR3mI6u/ofHW1IL7CFJKpBAXox03/VlZUgNhaRzbdZZ4iK2objFqyoECc5uXq6+r8mGn9597tiprrjI0x2AcRu/zY3IrijI299NxmvUOMmYpbUbqionsP3/UgGCg0bkW5fewlh8U2UOunsm4Q3KeWEXDhC7vFxizBtyPwDzDOMk/eIFBWWmo+nJbvNXErI5OqkYIuIIWtKzoGZQw1mQo1LxWYyp3mFhAdZq6JDF/BiIhIT34BBefyZIg4Cv2lSwc84V8iUBDEEYA6+hR0idwf+IPaLbbLj2dgN6j4v/ugxkCp4Km/W1G+X5Lw+5THgnQvBEEejjKi1kC6BhZvlpd/P3sBNbVF6KuwD9WtKSos7HvjFF/ApuaDD3grb31dHWxglMYlnAo1RYN2N2MHyVSCBURi432Zp2cpHAc05ysrKhbOnQdSLAgCqmFAexpzEV+n2e3/2INqswbNfjVnb+/hgq6oaKFGLY+h5tMGxRbZSPMmrmJgExq2d7Khy3oRvsYwViaE66qTg27evAlNBd8RkRV8a3AkkaRDHJJ5vsi7S5CWj/dUq5A3VxBTIXcM/D7w1/BMBW4jVASAd8lrExmhQiOMKCjajbJGYCR8FQA1U5Hen1CGZukEuITgx7Tb7TQllc7O4inTK5fEYTeETeiZJ5mWZVSd1RJwqOXh6HN/TGYIjhLvr3lYiJkVHPrw9bjuf9AZt7xkZMTP0I22/1n4A77vGIC2HnBMC5cTWi6HLyRTCRbIR8AYKystxW+IOvGSvQ41OawRkc9lPcsfjhx6vNfzVvAwWcTdrSioNut2thg7nisrKtS+bcr3MZILOrk/vFzoe/1Fd9eH9JGmYiFe+soLrlVJ5gvwa9pIBPCOLTWtOZC3HwzSbrcj0pCKvKEAMRUqQLcEn/KT+XwZPsmfmAo5U4ip9B4tQaQI85QIwg48U0ElaIquNdNERt2fi2wqXdExYCpCFQA1U5ERtSGOvL25/PJWX1cHKwtZc4lbQEbNmTmLIRXFGt17pMitKGqlxSBE/av7V/w9cZV6e0CgaYgNSJaymQzB0eDmZ9f/ZotWm5wpyeD2sbK7vp7/fN8RtZAsWwDELyxh/HZiolSvEtDkLmEKyVSCCKjjba2tYC1Y+FH8TVBx7lv6g+hZs4XDsXYKPz49GCg9wLC9E+VPzNSE1eVGQ5f7z55kxnLBBFNhjAkBuXrZy4Rhe6eS9ojDYiPPkTFMemchIz6/fl1Ny9Y8uJKf53a7PTE+gXxhcNu1tbaCplDfDfOYMKu7zFIOfQhBcmTlJQX99rGyYXsnfszQo65f+rgratGtzU8jP6juiaf46WkcnO767Lpm3f1RwuCigaqnYnxfo8T7ax52RC3UNGOD9n374k/poX22c7cQyExMhVYTAF9uW2ur4I9GV5Bg3MjYQzKVIIJiUGBT4RczrHm0J1R2wYj65unTj6asMz9nhJ8pj8Grl7qiop2xS73KDqOJ6nYSvTCQC72Ht2teRZQLbufwn38h9KDWy14m9L1xStmwQo8M8dcyL7kURUmIjbvc0CBs5CPXGNe8jd7DsoqiTGOfQSAh4ROKCgupOALFVCHxHq7qstJSyCWEsFx+PAN+CvQP6jhQQL9wM7aHy2tT9FZl/2DMIQLFVLxeyG8onZ1/nR4lGFTg66G0ZF6M5O3NdcYt59s2Nbx2/KMp1qLCQnxB8D6j9Q94Z8raZLoj7DMB6ugDkqkEEep2P0RW2lpb0SaG3EOCA0hRlN3ZuwSXkDHAyjU+uPOe+/vjZpJoDMy5QzfaBq/so38N5IKXLOWReyppjwgDMMpeJgx/wwZKh1o+05ODvmoSKMrJM0W0+4HigrBi0j4FFx69JFORCGXAX4nfMC1jyO+FpoT+yXf3jIi0T52hrpfKGOs4UPD+moeVTi9Jyzc/u/436xxNUeAHvHKjADIVIOC6x+drUv6xOJ4XWfd8PVz9zLLSUjiX8/bmCh0MMtLTiXwgPACBjwiv4U31kFHmO7OGPiRTCSKgxDBPfZTtW7fBsoIfEEwI2AJCA98w41whvkZ4oSgh3g9ea3LGxg7/+RcmY1HVaT4E5PvwFeECwlQwD9UGGOPsZYJrVWJXVLS6SO756mqfRAw9NF42xS1ZigJ9CKdFTWvm4ZQpa5MrKyrKSksRxUJxSBISoQwsYFAGrCP7gT85O/r6pY/p39Ox97dbbJ03b/KHFxUWvnn69MVH1sMf5FX5Ob1yrZlCLF5hIJoIAWcqLKDZy662m2pZJ+T1EM5XV6dvSINQUtI2UTOgpYsW8xEqoJ4UVIBFRFEU0FA0xw7I4EMBkqkEEZr5IPV1dXl7c1PWJp+vrsYvCbyE9HI+BN1MWKiAvL25rrabqDbbvSXTpPXVWBYg30ezxrPWzua8P54za6ZJm1Fo0OfZYbHd/o97ATq6hiV98AYYJARdbmggtx3NdqR6QvVURobuqz13EhIhCJIzpB3Rj99hsT05OxozFA1oCqZOF5TyV35R9lRmJrtbQaDMK1Npa23946I4M8VtDWAyfzgYTMX81b0CBhXB12OA57KexSqA76LvjVOXGxoWRkRWZt1VF+12O/QoGMYQXZQYn4CvGF/uxMhPBiRTCS6gxKgXXUVRQFn4EvvWiMj4H8SqM9B8uuLXX9XXvrmu++k081mCxnnCjDHXqjjBdBGAiFrGGGNuRXE73ta0+ngdFTB4rWmo+TQF0PiqSagjWpoaG2MWLIQ03751GzproCwBX1mYdiaLuoREiCNvb25G+sbKioq8vbnkmIaK4rDYKrN2wNDy+5TH/jxzvjUicnnC/XQslAdNNeD2sTK9ALjKrB2jyVjWzEDURJCYCgtE9nLn9c8dFlv3liz4erwGC8KzQw4vNANKX70mfeo0h8VWVlqKGirw1PM0BebevL252EHaVCR8wPnqaqx5er8blEymnjLCbiaruqFO2vCff8GGLhuE1moOz4ssGLrMhr8RtgWKqdzFgPbZzGQv34Xb6f7++DebHzl77Oem9vdALYM6Oztn22ZAgnvtvmRQp1xCItQAYk0Sxm63V1ZUpKxNToxPAJ+w2+1nj/3cYbG9sGAxxBGmADlkNaspYikV4i3oEk2x95P/wieYqc5ACB5TYaPOXv7k/qTvlyQMXKw3mQxFplxYiG9+dt0RtfDt6bPAVPhmLFhc1MpwytrkiVGaliCZylgAqxrFN6iT+FGCCaLhmS0/Eg732rgB1Wb5oA2T88q7LODyfXgElqm4nS09OdqOKq/Zy4TO65//afE8ddt0AyDERNi4aeNd8ym+KaFePmww1L9pImktEpMB6FclTCi73f7B80e2rE/bvnXb52tSOuYsolzlvTm7+Sh7RauwCjP0B4H6+BRa60f2TVCZin9Dgq/nu4QVPlmVhCeMf19/aJ3DYvvxzDkOiw3DRqIW+l0LUggaVLBL2I0xJFMZO6BZlGbaiPBSuxiM+MTQZWdsTO/hAvfIagfG/AbhusYTdfBakzN2kSaBCEhELWHY3tkVFX372Euan5rJXobyoXgK8JupGcO0+FxnZ2fUjJlevyDJUSTCFFSlUHMywk9xMnkdKU4zpk2//tl1fh91y3E1BH/QuQdWms9Y9trzXBPBZirMR7KCvB7HD5Z9OWu+T5E6mlarObNmfzTF+t9TrOceWKnWoAioUZmyNnnsG0QHG5KpjDVgWclI34gCBpgtiqLY7fbz1dVQZaiDuaIo+M2pw12HbrQNtbzHBk+pXTMA3KuaH5lJBka+T/eWTM1PA8tUGGN9b5xyWGx6JWi9Dphyc9jdOrxfsMFTbleHgXBsamxUO25gUEEcNGQBKhaUlZYWFRZSjdqJJwgkJhWQwpaRvlGIBKfeeMyTyWyNiHzz9OkR+3grMskY69mzn8+/7bx5888z55uJJPXbzzIGTAUwmb0MX88rTzzpa5iO2mR1qqLCGhH55Oxo1AfXPApRj0j5mWDWFEAylbGGZkg2HEBYDhdEz51ltYG75O3N/dFTT4PI01HD9s6e3TscFlvv4e3G19Ls1Wkm5Y9p5fvwCDhTYYz17N46+OkJgx30spf1tvc+v8kZG6snJtR+3Js3b8KggihazXAfFC0wGKSERFiAXNKgLC1LEz7css1hsZ3duw/FtfkqUMKxZswq8H3Qyvq7w4Ve12yTokkTY8ZUmE72Mu6XN59UVlR8+2CyTwYVzaYo1Cf19BTr19Y5OU8+DemE0FrY6RHXP4ENvZKpjDVQVYVmY1FhIQytGekbed/Qc1nPYuOPnnoatVDv+iPdTteqBGdsrMngLKG4iHmVZeiLQwZixUAu9J/9ieaBpuSCVkwMD7VCY1A9Zdje2b0lU7MAv6ZEuP++eHr++DpQ7YY/f1Fh4QQLVZOYzEAhdmtEpMNia5pibYicmZG+cfvWbdCaKFpFbVbxdRb07Nn/p7mLO1en6O0wynzgsWQqTDVaquFGYrmpsdHXvCfNp3rKY9lKjE94bdfuf0TMOvfASnUUwcRoQ2gAyVTGGlDKaV6hjq1AHZBjlr8vr76uLiN9Y15ubklxsavt5vGyVWzwlK+VlGgtN5n3y5h2vg+PAOf+EHQCeHnwd2GmyNvAxfq+E8+yO+/RFmiTwm7vVJ2lGir81wGPD96j1JKsRSsxkYDfPNpYqpdV1Fkgswq8DOoWM14Bf5DDYrM/l6P+1HsGojeMMVNhI7OXhbweGIeEWvheoWmpgkEF8gqlMruiFtESAGO8OrRx4kEylXEAfltwWKCsvrD42e32eVFzklevgcZzdu++fyxerGxY0fDxu/7N5/PV1Qf255uczAP//3vu748b7xMspsJYT06mXnAMAdnLKDvt9YR34XaygdL+syfdnthbRJ/hPIqizIuaow5AQRIgbUTJPrNXlJAIByBszmGxuVanMMYURaGC2rzW/ubp0/AWHXn+MKzCXnMSBQzbOx33PdA+bbZQid+nbGQ9jDFTga/nH4vj1SZqPBnnr8/4VJ8XNVSEjYVHjpBBxRoRiSzljjmLujK30j6oSOnfXYQRJFMZH2AJxPysr6tbOHdeRvpGfroi5O3Ea8f/uX0zqs3iR8+HjppH3t7cA/vzzRhX9SrcCwiW98czAL3AMcKenJxVK1b4qkk4Y2P/OWP27/cdwL9kslqVtMI6sk0G3GREU0Br/GiYLCER4igrLc2ZOp3i2UFQKNgf9Zzmz4meFzUH1YNS1ibn5ebCf+orP3AriiNq4ftrHlYUpWfPfuevz/gn0DTvwtdD/GYqCP+Hr0dICMK/iqI445abiSAmaDKeWVYbDFrI0/zDLysdFtuR+GUjmwFtNGspD2dIpjJuoB4c6B0DfWXh3Hk05Z7avOxQ7v/X/dnrZ/fuq6yogAZD6bgmr8JnI3sNWEO+j5K23utpgxFRS+jZvbsraq7u+T1JjGaylwXc/Oz6lYeTHRZbXdajVHl26aLF0FqwD2QxlYCk6inqKhQSEhMDX02bfX7WPGqzrK7GUV9XZ42I/PGBA+gvc3/cfa++/ArzS3HCMv/i9mf/sX2nw2L7x+J4r2qJGYwlUxm81sTrckRWIJEURek/965PBpXKigoqrGe32/FIN6Smqnt3wAHdFpcIAxhiCSZwIC1BMpVxA1UsQP4tKvlYIyKT4+JvH3vp+wd+UPvBfmtEZEZ6OqI4qcKPQfqxAHVyr91uN6hVMHj1Uh1PCekAACAASURBVFdUtJkJFlSm4laUgQsHNEvsCxHBZnsve3ZGwNrXFz48Vpzy+bXn0HFt5nQrX+SRKlXb7XZ0biID+GSQCBKTDVhWn1qxkrg4au0LHpn0DWmzrDb4gKjCih+htYwxZ9zyjvUbY2OWfHHhQz4/aDQIKlOBr8e40u6eXTmrklYoiuL20aDCh82hPfLmH2b8+le/gnYkDBjF8tEM6MuCI7xmO7ExeZlK/5mqvvKT4zgA2FQovRb+oC1Tp/0l0vrdNGvxlOm0QP668hQIO1XCNhNJSgRf/VFRYaF2vMtAqcnqTEFlKnehCq1FPoJ6R5O9l4l83C175XYOXnmhLXpm8tRp1C8DuX9U3o0xRr1JJ4lEkJhswLLqsNj2LXsAaYaMsaLCQhgaKcAcMXOPPfIoYwy+IUw6P3xAf6x6x2GxfffBBaH4ZM+e/SZTGtUIHlMBkzPu14PczOPl5eerq9FbwKQgZR6/D0RTZUXF5YaGkuJiqE9UU7++rg4aFG6zvq6uLml1u8V2vLjY5FXCHZKpjCcQoXlvtgxd/ut72X/Oeub6pY/JSbwgeu5s24zOzs6y0lLUlUeVFOMKs16zkZsaG0XXibd8Hx4GcmGo+bSmVcZnpjL8Rf/Zn+AtWJfB4V7LMdHhaGhw17OTtePqrOkOi+2LbVswPHrRk5E9CCUmMOCLgY6ODoUgKE2NjW2trbDyUuIPKPs7VWehG5DD1NdGY0WFhUraJpgoykpLSWuienF+dDQMHlMRfD1qoBQW3v/X6Te/mxZlvnUAuc8QqojXovkLrFyba3ifM9I3/qXh8l8fSr1b5CYisjNi5t9z801eKNwxeZlKiKCyouLJ2dENcfN+8/GWL377n7QdJWvJQ5QQG4cM/pS1ybt27kyMTygqLNRzEpts7KcoCkwIiqL0Hi7oO/Gs+WEHL/eHgBL7zqNFoGVeY0QMcrD5PG3YTooKC99/7z0824Kp0/+4bN5/f/wC/zDRwQBRtLIHocSEhFtRuqIWYVl1WGyvPPEkVkTMUyraAWlDBZ+iZ83+r/fe2751282bN8n1Y9CBlQfVogQ3Qp8gZD5jgsPPMr5MBT2MXPqlXwiIUOENurePlX0/a37JoUNmYtooN7ustBTCp6219eWyMjx2qvnU1toKvogCLYhZtEZEvhSbYFDXe4Ih/JjKrYxMh8XmjE9SklN78sWKXsYYbu9QklOR1t+dlT3uNhWqNtuxMuGpFSuNe808nZnJGINlhTFmt9s1ozQ069IaoK21FSWfNbuL6WEMmApj7Hc/2u6w2L5q0D6hGpoUjS/VAGFaWVHx+fXrsK/Sa/l9lhcL/k/ynIiFXPG3yooKGUUrMVHB+yluHytztd3keTnMt3l7c0nXx2te1JykZYmMMfij4Zi+efOm1/KyQjYyf3XEu6h9uN1bssz3H/bl1hnTkUgDF+u7ohYRgTMAPDL8LRPzM1Ngk8INEbOfkb4RsbTI90H3Qf6VtzcXXjPm6UHY1trqWp3iUw3c8EWYMZW+8pPgGXjdyvBSeEMAWA69xoap9J97V/tH73YOXnnBGRtLAWUwctAyiXohMBUgrhPJgfw5hFQgkz0pRoxCUZyxsd+tfTBQPdZ7D2/XFC4+MRWIyKbGRteqpNv/cdDkUUzVe1mz8KWiKAui55KySI62osLC/51v+9pqfWPjpJj8EpMZvEGF0NbailVTTxRQM6DCI0e2b922feu289XVBT/+8cK58y7U1Og5STX7oWIAfORpZUUFT3fcimLeHxQopjJ4ren2sTLjKBOYUtSm1t4jRTz3MmhnSNVoEP2DMJfOzs7F8xcgZk7zwKEbbZ2rU1AsFDuYrOkwARBmTGUMMHjlKlEZZ3zSaM92rUnd8bz/3Lu9yltCxChCMRByrybj+N1bIyIv1NRofoTCQWYCSwW4XR29z29CZAmCV8wYEoIUUYvwVTEkxVvVWgGUvaxHU1D2UTPr2K0onRsedVhsF5ITNb8Fn0YScPTkFwxeuTq+Y5CYGDAI/CS/M5VGREo/OaOtEZGzbTMu1NRAubo/7j7oVJppiQYJeghW5f0X4DS8eDHpD/KbqcDX44xbbj6ZQNMZDX+WZvaysCfVXGGMna+urq+rQ7Tiuoce5q28MKvg4cP7tnDuPD7GGfCalDQxEDZMZfDKVTKBwDSiJKcOt3dgS+/RErKyuF0usI2u6Bi3y8U88h32GJhhbmVk3srIHKip1byQr04lPQzbO7uiFvFMZeBivTM21mGx/fnsKVRSgTYPa566Ui0f3YlKBrOsNjVZ6ezsXDhvvnq7Kah4AMSNccRuwJkKTBqUiT0CJkrsi2NQlFUrVuzJ0ajbvczT3IdaJSOmjxcog9ea/ve/XvjpkRl4CHa7HTXi7HY7VC6fBhNASKYiERBANPG/5MFrTcJSDTlArX/wSlmbTFvmRc357eefj8gJUFkxvdZw4rs3E6Ayadp19PxB/jGVG2Wvkq/HK1MhQ6/mp3qMQbBzg7epi7ztycmxevpBksfHynmiKZZFgPqrnJAIP6bSV36yKzqmr/zkneaWnvyC/jNVg1eukhvoVkZmX/nJgZpaEJc7zS1sJFNxWGwDNbV95Sd56sOj/0wVxbL0n6nye8BuRXGtTrl7nnPvMsaG2+sdFlvP7h0wYPA/RLVTE0nLePGZzNaIyJnTrTwpgQkBfmKfqjC5FWX42/Ns+Au9HeB40jTVBMr7QwTF2BrUf/YnvYfzDHYQgGan6tOmb0gjgYst6GZA4oD/Fv7S2frTIzPenxt5f8Q0Kg0HI5kfEX8SEqED9bKq+asmQ68QvA/bJwrXqlkIkRUz4RoGRbGJr5jxB/nHVH73QY0ZX48xR2FaBhUe1HtZz7zER9EKHyEaBu4et6JoSh6Yx3ztBxdeCD+mAoCmYEv/maqu6BjEnfC5xz35BTC68Jqow2LDdmOm4na5hts7nPFJsMr4ge4tWeRFGqyvYoOn2NBl/seE8oKav35FUZClJnSiwfbkVauJrAhhGT7FqfQeLuiKijazJ/EJpCPC5Ku7t2FEraIoMGOYISiEgYv15vkB/xD496ApC+fOQ/oPPzDQFHXRlGF7pzM2tisqumhGFM4DwWreVsy4OG5nfJIfcdyDV67i5+2MT7qVkSltKhKjhOay6rDY/vDLSvqXd0brnQc5KYiuFXC+unrzDzNMFqgEbdKbUGTiJWurpj/IJFPhfT1e/dFwqZupw+vVBXO+unp39i5NmvLm6dN6NIUfSUb6RqQ+0EZkkuO9r8X7ww7hylQYY8PtHWRKoQhZNVPpP1PFLw/kANJjKjxuZWSSg8knoAn4vXiXhPs0CS9MfOrtTY2N8EdSJQPajkLXP3rq6ZnTrT998SdqWcAn9xtg6Eabr/k+jDHwjKxt21LXPQIHKsJ++Uokbc3l/L8YT1FhYX5e3sbHH/e1BSuhe0umMzbWq/ajmQz1/I8PEU1pa22FrsbvgxBCpCWrT/veyiSHxTbU8h7zMBWHxWa+S2p3Vrbfcdxulws05R7rlUxFYnTQXFYdFtuTs6MRTpuyNlld/BTcBSKLPoI2tSJRPNv56updO3eaZCqasb0CKIKtsqKCdxC7FUVJ29R/7l0zQo/P6zFgKqjAZjJij5kLa1UU5ZktP9qdvUs4YcOlj8npgy0Us7x96zZheB88f8RhsdF3ZOVaKPuky4Ujwomp8A4dKKm80wdv+spP8kxFSU5VklMHamq7s7JxoDM+CTsY2FRwtjvNLRTp4hMEmkKv3iNFwkKLND81lW5qbERVA17LF7ou787eJbiB+MO9Gl17cjKVtEd8vTWm1Z+d4mk0mQovVjRDXE3CrSg9OevdLl3iqGdqVhQlZsFCuG9AYmCaogcLn1pba6smU8Gn1y99zIYus8FTg1cv0Rfqdz3NgONOc4szPgl2F/zOJSQ0oeenGLzWdLy42BoRCdOpWvXHApkYnyCEoWBZ5ckKGTLNeH8A8/4L0AgKpFM6O+EP6pizyOs6PWzv7HvjFAlhnqlAB8NpBTLkFZqhNjzoOQgP5PPr12fbZlBsCu0P/ocXb3UGJYJ+qC5HqaRtMlMDJkwRNkxluL0DyuVATa3b5YJc5i0laqUT7qH+M1WQ4LCOkEPHwKbSk1/gd5wKpo3eqytqkWDGQOsvtVyA7YTaFoJBC3oD6isXHjmCf5HtAk8Nspd1rRdup/v74+b9FwRyuBpAL6IWgDjw9br3oBNai9mrMRhFocQ/XmKiWDhSG6gcZN7eXGHyQxDTgIftnc7YGP7bNJatCIdinAOIKLXb5aKc+d6jJcyTgU87IO8M+/SVn8QZ+CjyEbeZnEpRXL6m7ktMKhisZ+h+pzmPaCIIVl6Q/vPV1dGzZoOsCJH4iKg1s/A745abt1MC5Ef+Wc7u9+ct/t0HNYIgNcjraWttPV5evnvXLt6v7dPVAa+BaySQ8S81WCWaglgcnqkgeQL5PnxbpWF7J0Sr5qoBM3noqE+BRdgwldCHW1H42JR7rp+45Urapp49+28fKxu4WK8uKYjgWWGebN+6jaLSUO3N6unuS/tQ8RUUhYNvKH1D2lOZmcgY1K3u6mMqDWCy4IoxU2Gq2BrfMPzF8Lfn+Q18oX3oW6SFkCyAD5gXFnh0ifEJpD/h6fEiFUYsfAtwjau/XNfqFAPCR0ylOytbSU7tP1PVf6aqJ7/gTnMLGf9AQe40tyB/rSs6BsfyTOVWRmbv0RJwa03vD3mvQej9ebAShuCjhUYTaE9wxifBZMubgYMNM8uqMAsAWHnJ+kjb4Q9ijLW1ts6LmgPvqnCsupCrf2PTA9b+659dR13p48XFLUsTLmzdfnbvvr9Z5/zNOufy4xnHi4vJWw1ecr66uuHSx+kb0nztBS1e3dCgoqlBKYqyIfUxK9dcDI0L6LGDqSAzVG3lBaHU1Pf4gi4TDJKpBAZuRXGtWk2qNlptmQ/Ghgjgf9Nw/Qh9g3mroNXTVA/vk5Yl5uflYeftW7ddbmjA2WBvHNEGLCcTIRc+wXz0q1emwgy7J3pFV1Q02aWoGwDzFOelUJWXy8qIplBeJQoSqFP+0MSE3wJvcd7eXEo30HsZkBWBWMCxiC09+QVY+RAbTrsJNhXGGFLbsF2PqYAGMU+6vh9PVcIAQrSQnmXLJyjJqV3RMWMcIm2wrCppm6BEbd+6TV1qSFEUbEQ2IlZ6Yc+21tb5c6IXz1/Q2TlC7lHvPa+hJH74L/jaJABNWNeDyb1FxV4j28wEzOrBgF0ZWLUp04dX/BLjE+Dcx6OGTZ0qkvNIWZucGJ+gKTwR8dN7pMi/2wllSKYSAAy1fOaMjXGtSuo9UuR3Fwbo9HxxAjgmIBeIbiMgFFMLJYPg40TGIMJWUPmDjy2FZ9dut98+9lJXVLSv+Ww+Teb+sz8xoxgZ1IMyBm7hdx/U5O3Nbbj0Mbpj8FRDUZTNP/whT+mEZ8gDhVJ4mgI9hg8JGrrRNnCx/vaxMiVtEwrkmCQramJBEd983JWaqfSVn4ShhXm0efIQaS5siKmC9UXaVMYFsJaN9yiMYGy0oI+wUqrjS9C2EDoGJfYLRlboV4vnL7h58ybzmAreOPk6fEbQmgw8QXwzIDMQrLPw9cAnCyOoSUHnU3luHq7VKZoeK3Wh/XvXys3VfHQU8QM7bltrKywr/G7D9s731zysabgiUMtJP24nlDEpmApWBQpVIdzKyBx9FVrG2EDtzwPyyyCrCVV5540ofMlCLKWoHce4X7k1InLrli3YKEw/RVGO78pxWGzOV477NCSf+YROlrLmyf1QaOx2u33OnC/XPAh28sLzh3ESPK6bN28uXbSYngYyemCjtqq6adCDRbAbtf4ytvcM2zsHLtb3Hilyxi03JisIPUFoFAVaqQO6u7OyiX8gGAWH4Mc53N5BgeR6TIXKGPaVnwzx9TIcoVc0kuojODw1J2lnhCXB0HWnuQV+PaQi3mluIWaJL4uikdjIlEahoCXTCm9iXFydcTy1sZ+CJzEgK4JlBU5qmq1wLi+cO2/71m3kVaEitrOstneqzubtzYX15bmsZ0uKi2Hy5Jsnq2HefyHQlMFrTXo13OCXN1afzETgCUCBXUHy84X2FU8LWIxTURSq50RCnn90go9MCJtTFOXwmoccFptXgWmyGRAVGCOlaDRAPChF1Pld3UMPI5hKWAydH6RJnoFkY5SJ47f35BdAKATjyfoNaC0CQRFaVfHR6XztMrxiY5Z88sknKWuTy0pLYTPAnkPNp/+5fTNadZgZCQV/+XYDppkKYF6hQXmDstJS12fX3f8szkjfuCcnZ/vWbZUVFSjLduT5w+jvxVtThPEj4J8kCF8gXB146xVDN9p69uzvilrosNhcq1YLIhIVCLFEYbkizsE3beBTzLDYYO3BjxPTB5/qMRXU/gmUY0JCgGbRSLiEKFCaaCWap4JJYCPikxCPAlGDrwlklKKtu7OyGcdU1AUtGZfbSOFNsOXgV2EQT62uWy9AMLdg7guFsymun+YIpiQV3cfM4iqrpmM3fFRfV4cDkZyoKVhM+i/UZfvdisLn9fAYtncqaZscFpuStslApfQ1M1FdwgQeMSopTu176uvqzr3zDq9B8W0KqGcyoamxUV3zKTE+Yd+yB8z4ds1E/AhNY0jC+A3IOiU5FT/jgOMeUwmLofODxMvMURDitzIyBaYCrsNrtCECMBWvkRxCZCitwdaIyNm2Gbt37YJFBOc5UX70L9/+BDaGhksfY54YVblWOYBNwqT3h4dXhYY4CupFJsYn5O/b9nXbz4oKC0G8TlVUEudAgjdKuWCj1zuFtVadFmge/efe7X46zbUqYUKGs0kwVdFIt8vVk18AqnErI7M7Kxt8FBsRIs1bR3ryC2AFAUfBdqrYBFWKcUxFs6ClZniTMz4JA+PtMQL8qwxWWVGB0C7ET/BKETQE+INQp6CyogKWGGzHnrExS7788ksoS9Cd6OR68f5eSRXKT/O+HjP3MnitqXtLlvH0NJ+ZKBhUkOL0/nvvwTryTtVZnApirfKXv6SYORScJS8PX4wKWUKgg2R2gqoJIQYKYmZ43VuyRt8MSK3bjyP+hTGG8vNm9g6poZsHIhmNB4/cirEclQEgEfg6+gLsdjtMr/wyLHiL4DA++uKL56urX9z+7P5d/xfWRVRwURSFKjCqPcfmCyGoYSaiVg1IH/V2zF66R3RILz12rLKi4vS/L+l/503GWH7efrUphQ6BtDUIVWGeICG189hXDHe0GVR8kQhrOFRFI3uPlhCZoIrY3VnZVOearGJd0TEwrQlCRmAqYD/k63GoClpqhjcRO9FjKpp+CpPgTbwoqcJPNH7G8d08eEE02zbj1ZdfQdQFJiDNMl4D4S9q4L+A5WPoRpv5fj1qDNs79fxBJjMTifnRLTDGMtI37tmVszt7FzQoxtibp08/9sij/IPCdpRvQZTx9q3b4M3n7ejk4oeTyKf6LsxbMyCKEB+8cnWgppYC9hnncCT3IsyEeJHzAdUse4+WIHmNeVyQXdExd5pbNPvuMcbuNLfAfNgVHUNrMTFyPjKPGtqQL/tfmMf3MS5Dx3YMi8aEzj4OrqIJ79TXvFv4bmG8IZcQOYzpX9pf05ccUg5+u90OLZ93Z0ILoUwWiiCB7QSmWvymUccMbtE1D678c8z8/0lOBHMXCAEVf6T+GqPKIvaXqTAPKaHbx80KXA0iD/6vNzZuclhs/zZzNuY/3TvzRLSRKwfxxSQF4D4Xnqd/4b0mEdgcV0SuUNhEoEq9Bals/yibCYQO1EUjyUzCuN4dSCnHl0LWEVANMBgKOYKII6aCECXsAFGmLmipGd7klamMvtQ6glQgi5A9y7/4PeE2AndBqQWYEJKWJV6oqcECLDhZ1HxFr+orTMLM0NdjBsb+IK9dFWHL6bz+OW/oPV9dXfX223CZbd+6bfvWbTUffDAvag7JavI1I+NB88xtra31dXVUlgLyyr9CLwa9sslZDHchUeqBmlqkpEG8YEEEdcb8pQ422L87KxsxW/T7BGXX7LuHo2jdxzJNnlAc252VDbJO9kUlORWH/AtmxXgNHTIRJANTlG/oA9HJRs5PSsikTwdqajF4YipulwuigZcFxFQ0fcmMozihAxRzI95NcaBC/1IUV9acWm2trW/Fx343zfrUgyufy3rWIA4Drt+CH//4ySf+zW+awkbBVBhjlxsaklev2Z29S7NMJJy1CCv+pKEhITbuinX6N7Nm6jEMmKPp3/PV1SAl1K0UwYA8xQkGAp7jCh1dSU71u9uD10E6Ale2fzTNBEIK6qKRkGz4lGcqfNd3phNFJOhR2IdYHc6g/jo0w5uMmYpJg4pxZAN8ysZhHHBGw35JVhOs+rxxBfYGZAlhpYe98/Prn/MmXqHkv1tRLj+e8XfbXL+TK9Uw8AcZhOi5FeWfM+dffGQ9OArym/L25pYUF795+nRbayvSdjakpvJRKSTQ4Lzmjb56wHPzNXKOH6cxQ8XSTDHdjDEs3AiTQEwVY6w7K7v3aAloBHZgjA1euYpjyViCc2I73gt99ygYnE8XILsDSAgxeyplSZf4l4GaWt6YMZZDZ4whiuVOcwumN5WaIPKF+yHRQLEvmKL4FHRKiEmkLSTNiano+ZJH049wLAHazv98oe5UVlQI7QwVRXErisNi+9m8RdaIyKgZMzdt3ChUO+ABqwa1BBNOaBJDzad9tTNTB8TKiorLDQ3GCs1rr5ZTSMr9EdMcSxcNtXzGGBPunXgJXzAbCZbBs50IGLxylXRuY4R+jmuwEVLu1wkD8wU2vMZgomgCYlZ4Zm+32+vr6ih1mbzGqKFAJmEyrsTGLPmkoQERo2WlpZ2dnVRlm3HG1E/eepv8F0M32r6bFvV321z/fD1moPYHQVyopcr7ax7+u20uDQNlJ6m0ld1uLykuhjM6ZW0ymcNhZ6KcIDxMMgbryS7BBT90o81MUg8BJFXva4XvAlSbKHV3VjYFQlHFBLhZKJaceTwtEG78tFUv93zfPT4XkuwCZKogpsLnDdxjKryIHPuhYxywptD4eLVAYCoQZ0Q+BEcPoo2IvhDlEpgK0/Il48CwyJtAVDm/nMN8Sl4heimK0qt8+Ou89ahpiB3AVz6//rlwWnXoO1l0MN/q6+pM2R5M5P6gmqReHWs9heZURUXSskQ+xy8xPmH71m1df/85VDT+Jfh37XY7as+MGU1hjKEcrV5FfJM5rrzyjUBOZNVhB95vy7h6LcwjAmATNXAA89NNnRbLCxeaSnzaLeNkBY2EjtJz+6qzbUPN/ToxYOACEOCVqTB9OcNHsmNPlLJUZyO3tbbuzt5ljYhckbh8T85uUBzNaLz6urqLj6z/6/SorxouFxUWfllwJKix6iABan8QomIpWu7mZ9f5+A9IFSpq9+tf/So2ZgkYhlpU0s74F3WbNJ8kjDRqSWU+opZgkJoO+YP3/CJIZkKKyurOysbcpIWYXM9UFoFa3PDLvdB3j6cg6kvzBEODqZBPdLyGDvMMPz5NpsLHkcEBRAZV/hCBrOHmiamQeFX7kllIen/0gLWcLwZPgIoD/WZP9pP7d/1fBNhDdvCvNQ+uPOWZNuq+g2qAXoC4kK4gNFK22+1s6DKqmwjtlPlS1vV1dcaMgVdoOjs7D+zPR/se/oW44LLS0q2Z0188sh5uHYxHOBUszAbu4SDBoCK++RxX8HuQe/xoqYMmuDVfpoWYCog45kjv0RIDBzD9/hF4TpZIsCJqfEhMpa/8JGVcg0sJTIUcr7C5arp91dm2LKwmYFjATI9iwu1jZT6ZQqkvKdqs8m5WxhhiNfSObWttTYiNi5oxM3nV6jdef11z5OBY38//wcUl9+3JyTFfI3s04P1BkJlFhYUbUlPJ6iMwP+hyeXtzn8t6NiE2zmvyIJxo6lrY0KmaGhuNHT2aTGXY3jl4rUnv1f/2Ow6Lrf/XZ9Rn6z9TRRZfTccCLfdqvyeZBkgvIhcn7w/tG9l3j45yjOwuLLiGtZkKY4x8peMydOJJBkyFb0/IPO4hvuYELiQoi6TC4l9eEVT7ksNRpSNWToEXCAtFBbO8h9f9fms8OUeF4Fyy1i6Inpu8es1/lPzMvzGoSckfMh78NO8A/t2zK2de1Jyli2MMXE4G+LdNmxPi7ouaMdPq6ZEBIkIl2uAOt9vtXycvfn1ZEpXCo7Ae6H8pa5NHmdTjB3jSrK6Ibz7HFVkhFLzFx8/S+RGzyTimAloDfgMLKNNxANN04w05OA/oFF0R1J8oDhkp+QmLjZhlNDy121cv2zYs3K/hgtvHyrpmLxy81GCwkgXk9YdfVqZPnXbppy/RlrN795XaZpfaZp97YOXlxzPwen/Nwx0HCm4fK+s4UFBqm108ZfqrUfN/FjnjzH3L/pibf/tYGV49Bwq6rHO6rHO6HtvYsGCJw2JD07QbO3ZdfGT9xUfWX3484+s9ec6jJXQI/4IVwb/XP9dt+PbB5JalCS1LE75amvD9rAWu1euUtE1/Wr6qZWmCa90Gh8XmTFjBH/LHxFX/bY36aIq1Y4puw41xf5n0QYcyfMtSnsAIXzc5n9jC5/W4ViUpaY9QDpHaZMK7S5HSnPXMM5cbGsxcFBUq6YUEIhhmvkmKu32sDJVdzp87l74h7de/+pVPd1T5y19uSE3l0/aohhIPmI5gaO09XNAVFU26DsLcYJEeTXTwaMAv1ZoV8U3muFJsFhvpV2UqpgL7KAg3GSz5LBJNZQUf4XLkq1WnxZLXlSrR6TEVCr0XmArv9tXMtg0X92u4AO6M8Xp1PfjQtw8mt8UltsUl/nb+kobImR9Nsf71odSWpQlXrHPa4hL/uW7D1VnzPppixevTmXO/SVqD5d+ZsKLrkbQvFsX99aHUrjmLumbO58lB12MbO1entMUlglK0xSX+afmqztUpXY9tVNI29R4p0mQw6tffjhR9vSfv2hNPgUhdfGT9UwTpogAAIABJREFUtSee+npPnocwPY8i1M645b1HXryxY9dXC5Z2zVlEh9ckr3t51tziKdPxyp8557v3ay799KUnZ0e/8sSTjS+/mj512pOzow+veeil9Y+f3buv8eVXXR7W6LrUUJm1I33qtLN7942SJgYwxDiUMSmq6U94kOWA6r/9MTfnHzNmPbViJTlKaGdYNckPAsczspdhwFy6aPGG1FTkA+tdEdUYkfcPpoLaz2Wlpf+zYObXe/Jg58R4vHYmY4xdbmjYvWvXmgdXwoICKxGqp/Dhw0KsDIWn5Dz59N8WLujc8ChlYoPo+FR0MuCgpVqzIr7JHFd8BBohFAXgmQrMh/Clgg0gXJ1PD9FkKmQKpYB6ytYZqKmlweCE5EjFi5iKw5N5B9uqEEamdvtqZttK709gAb+AyZ0HrzWNMhAEKhPV1+c9wrzrOW9vrt1uR7Ad1WLJmTr9hsWWPnXa4vkLDuzP//LLLykOb+hGm8Ni6z/3rsGlYdnldSe914uFhY88/PDqFQ++WFgIA62xR3jwWhPSZ9CT6GTyuk8++WTTxo0LoueSEkXpx8jTIXczL3sR7ELl3ZAD4V/68eSEZCoTBDBykNej6dG5ry9LQkIgv9JTTTk+GpdPkEElEppmCbFxG1JTD+Ttr/ngA+GKlRUViJIpKS5mjFF7i//dkvJN6cuoEg03k2YEzM2bN09VVDyVmbkqaQVNewgyfgIL9bypXCNtydubi7iZw2se+vDp6VZP/4HRtEgNFBBRy3Qq4pvMcSXzA1/rGeSAiA7MFdRNhigI77hhOkyFwmKYx81KnlyYWEhL5pkEHxqMOFwytJAXlWcqgttXnW0bju7XiQSHiYhaM0D9SRIgC+fOoyK2NK+RLIM0IlfbTWfc8q6oRc6jJf91+k0cOHO6dVXSisIjRyCmTDYDQoZwW2srkQ/Ut+T3ObA/f+Z0689eesnX+/rLlu0d1uiGyJnpU6dR2o6gNYGy4DZR241umZoMQLvzj6O4FSUg31E4QjKViYihy2z4C7wV6iyB+/NbBKbCPEEtECV8VcqoGTOxZdPGjbt27iwpLn6n6uyrL7+S+cQT4tU5tLW2vlN19lRFxYG8/Zs2blz30EOJ8QkUegIHDRlR1Lk5wthoMBS2Zrfb0fSHMcaGv/G161BQYT5LWSJ83a8TA4FiKgCVfRKIApJ9hDIhfDAvStlSf/ioGTPXPLjywLPPfj9rgXGuNcpXouTa9q3bPr9+HbUfIceoqDeEiRkrL3ChpuapzMzHo+c5LLafTpneEDnTYbF9NMV64aRGIDDjGqGo4/phQ7onrHyHH7k/EwaSqUw0uF0dbPAU3iOSg+9lSHG1tD/IPu3Dx6LD9IKjyL7KK0z8CzwmMT5hV9Zcoe0f/0LvD6T/gBIhIRl51CiLxNtgUJ+N/kX+HvQSfp97dpfBU8Mdk8JxKyERQASWqaAHIakiFNsO+ZMzdfo/FseTQ6estJR3hdTX1ZFEOl9dDdJTMHW6w2J7JvmhwiNHrn92XX1F6v8M6zLKdkO2oNAcEg/h8TFmKu9Unc165hnyRFsjIn87f8lX96+AErVv2QMfxd5PO0MV5K04UOeERAdNM4yvkExFYoIAPl3EWGH5510niqLAGoEKidTOED07UJ4EzYYw7XEsZhqdhE8johRlvgL0prR/JUZCOyDfj85PZ6NySRgtas1RwSgKN0FSDzr4oNg/z2b4fvQDF+sdhu3NJCQk1Bh9nIomyO+Dl1tROuYsclhsPXv2w46CoH4hyVmwpEI4NE2xfjTFiiV/6aLFq5JWbNq48YXnD79TdVbI+13/aCpdGm/gBqL8RJ4u1Hzwwasvv/JUZuaG1FTKNKbXwrnzvnu/hqdx/NgGrzU1zVmUPnUarxAiho952rZr9hzwD5KpSIQrbh8r4zUh16ok16qVMHVqxpNCz0AALCgIzBtUHAVTmmgKTCx8QSfwCb3x2O32b5Li/qZvp8UZyKijKAp4EvPII0TSoXALhkRDhe6C3QTVBIG3qLCipD3iWiVjMyUkQg6KohTNiCLXCXQnIfIMYfJ8aWnM7saXX3VYbI0vv4p+ovDyUIgbYlQT4xM2bdyYkpy8aeNGg1difEJCbJxgGybjB5IDIE9S1ib/dv6SrsfuqWp8yYOhG21NcxbBH1RR+O+0D/ViDCyG7Z1+NyoJd0imEt7gSxD2vfGaw2Lb8cAKdb4PAa4cvXL1aNJBllg4gIhVQEAIcSRQF/iz/WX1Mn46wW0kXIWnO7yxFx8ZRMWD6KiLo1ClfCtK7HtLFpCQkBgb9J971xm3HPMRIf/0EYLkkH6oeOqtUS1pJA3BmWK32ysrKi7PX+KMW46IEz4ngDgH4up4h4va+yx4o4RCBrD7MsYgT/5Y9Y7DYtuxeCnyJanUNYXNWiMiP3j+SO3iWJ5swcA8Jk93skAylfBGV9Qicna4vz8+eK2pvq4Oc1sv84Uq2MKgQm0pMEWFGBE+8A0OHf5UEDRQaKir8+dzbWAqcBVjB2EMIBykdsBqgvfgHHyQPKX2qZ1H6vsCyxlq+YyCdSQkJLxCSdsUcJ8pmuTB19N5/XOEzAs6EmQOGAl2QHgHEQuoJWiF42q7+f3sBaW22SSIYJRFGpFa+0ILMwS3qZUf2G4h5UhaQnHCRfP25l6PmPnXh1LRw4iGBPlJTmrGWGJ8AuRS/7l3lbRNrksNZB4O7COdtJBMJYyBqBQIAj7fBwn9miHo/A682qHu7YkYESITMMkKJk1sBDeCa7a+rq5s+ZTGl19lnlhdXEU9Y/nAXihSPEmCCsV3GAFx0Zz5VN0OfQM8T+cyG/7G9LOUkJjUCGxELeHbF3964eTrpHuo1ScYSNB/WG2gZZ7ZTb363rxvmX3qDKWzk2l1QNOEV7pAY8C/UNuYp8Pf2jlzBfu0MFRe0aL+QX9avopCAFGywduj8g7p/ZEIS2Ai3a3cdeJZqlqIUDW73S4YJ4TDKXNP3RCHYldpC+UW8huhf7S1toKsQHBsSvtXvEcGEMrF8v4a5AVAE+IHo+nWIYexWtzAOAyOwoffEwYuZA9crDf5MCUkJjMCxVR4Xw/jKmjz1lkBkC1FhYW8jELoK0gDmVErKyoWRkT+fVEcqrFpOlko/I628MmDqBelPgoeKLyHnaayosIZt7xnz34IQ7XZBiYZGLCFWxu81tR7pAgFFNQOJr8hI2olwhK9R4q061hHLSKhgzr3vDUVM5kSiYWoW/Q+VMejwEwK22xZaSkqLKFiAfMYVxDR9u7Z55B2SH4fsA2Ul0WoP+iREPCPIBV1Ih8EmeCEJgeWukfjveczssQ+Y0wSFwkJTQSEqZCvR2h2CG8v32xZAF/UlTf08qYIim9Dfp/rUoNV1Q4QggjaC8gKIvMgIvApLiQMABEnpCk1NTbmz5zjsNh4rY+cPhTmAmGoeUfIYVw4d96lnTlK2qaAsEDJVCRGC+qTMpbQ7OshdC3nwXcTRFIPzxXg0wUXIZqCItD8SZDbDL2EvC1UGUVRlP6zPxm81gS9BBKB2FJRYSHykIWBkTyifj3oBU9BdrSRxm+m/qxbUbqi5vbs3s39673SpYSEhH/oP/eunvAhlzSqH2naGBCRBhIwwpPrEQKkVilpm766f4UeU4GMgnDDRWFWoQ5o6gNBLHh5+Jd5S87PEqNqmhobES1HmZKad0H13+x2O/mDKPXBb0imIjFajAtTUZtS+t44ZfLYyoqKosJCVHUUCrWhbQeSgEBcjD3BICUUK6dseAjOVNAXr+UgoaxADKE6k6BaIT9ZsOiaxMDFemVDIt7fPlYWJGe8hMTkBHw95sUO+Ar5RISSSxAFlFlDgALDW38RopczdTopSNgOFoJSC0RKcE4SLIj0JwcQ3+GVbC23j5V1RS36xb48tXWZYnj5glKkv5HAFAy98Af58GQlRkIylXAFH6TisNhcq1NGE7pPhhbKBqqvq8MURWKeXjIRdBHIHWwhpsIYo2IJBpGw4B8IOqGro7VhYBr3DH/Dhi7DoOKw2CZtSJqERGCh5+sxg7bWVtS/J38uddXgZz2fHMBvZIz17Nn//az5b5aXgx/QGeDBIUcP2WvBWsBF4EhKWZsM/zV6k8GiY7fb3YriiFoIQQF+IzAPeJQEfzQULTMV3vrPvevfQ5vMmOxMhZqxOeOT+A5wZoC2c9Q9boxtKrzrJ9irLzWtyNubS3IE3iLYaRFfcndnD1OBhsSXwaUi+pR5pA6hDQoGT90+9tK9PKmxgmwOLBEu8MPcaODr8QMQJohlgcpEpg7QFOQDIhiurbUVugeJPqpIC8DRI7h44JSh3fQUoY4DBR1TZrxZXo4dqBE0OA1UKchDPlbXPAavNblWp4yxLAp3TGqmcqe5RXCg+HQ4+tney74ZQ6aCFuR4jU2JM75Lu9XTr5iyoFHhHmrHUPPpYXsnhAIkBZKM+MPBXYJHU4btnaiJd/e1boNjyj3jU5AuqoZkKhLhAjNMBb6eoOpFcANRJBwvNFBfG25rKDl9b5yioFce1GNV2A6XkLpvIo+bn123T53xux9tz9ubqynxeI/VaArRwrLi0yEIefH7imGNSc1UxgZktglgU3uEXIxxJVaQFbTgUXtzULHNbrezocugKZpEpL6uTrNncsAxeK0J1mn1K6jXlZAIR3hlKqPx9QQcFML//ZIEfvGm0kq8P5oArw2FrQgiCH2eKxb/wBG1cIzj7m8fKzPzYGVE7WTErYxMvAGT6IqOoabz/WequqJjHBabkpx6p7ll8MpV7OB2uRhjPfkFg1eu8ht7j5Z0Z2X3Hi1RXwUeIhyIswVk8M7Y+8arYDzlE0LJ4GPTEGt2rDiFpykwt/B5fUJUf/DgVpTuLVlqpmIskQevXMW3D4cg/SpMgoipkpwqbSoS4YLbx8qMV8rA+npGD5CV9KnTHBbb2b37YIah4iUoTcvvT0UQEPui2RD+qRUrKUJlLDFwsZ6IoMFukqlMRoCpwAHUk18w3N7Rk1/QV37S7XIpyanD7R2Msb7yk91Z2QM1tVh7wDN4puKw2AZqanEqoj48+s9UUSzLrYzMgDCVgYv1XVHR49sumI94t3IlaMtKS99dEvFp3gHaE0LBfGpxwNH3xinE0t7z0+mnKrhdLmd80gha4wtToV+FtN9IhDvGwNczSoCsXJ6/xD43Rl3f9nx1Nd9cDCG0/A4QX0Rx8vbm9uzZ74xbPsZ3Qeg/967x05ben8kInli4Xa6e/AJE1N5pbgG36M7KHm7voN3AZpiHqdBJevIL+s9UMR2m0ld+sis65k5zCwjQQE3t6Efek7N+qOWz0Z8nIIAdhfKH7Xb7n5b/gOYb9Bg/sosDi6EbbQhhG/tQFU2Q2Ya35ElIhA4o5DOk7Chq1NfVrZ0z12GxffD4D5G/gxc+RQ1ryvSh+kyUF03dxMpKSxH8FyKdTU36gyYPJFO5B7LVI1RWk6n0n6ni03xuZWSSV0iPqVB4Sl/5yYBE3Q63h1ZFEAgC8ukg9wcGWGQGjfcAGWPMrSg9e/YTWdEUAfQNEpOg74v4a1d0DBFT2gG/E7fLhaMGr1yFpU3zJ8EYI846eOWqkpwajPuVkPAJg9eahGrO4bJMKoryux9t/0vk7C3r08jLTJ/CXsJbU9ADhFKLqVPH+BpUBJj0B00eTF6mwifs9B4t4W31tMDcaW7hmYqSnIo1pjsrmzxBlNusuSxhzQusTSUEQaWj6+vqeg9v/zTvAJQYM9UFxhJEVjStrPQNdkXHwFUHoul2uW5lZML4MXjlKhgtGd6Yh6kMt3fAc9RXfhLERY+pwKWIs+ntIyExlnBYbF2efjphBzRtxuARNkv5yU2NjYLThw+tI4SUQYUg+IPcijJpC1dOXqaClQZhsN1Z2bTqsJHpx6RVI4ql/0wVYi3JE0TkQ2/J6ckvCHjuT6jh9rGywWtNSPl59+xz1JJw4GJ9qPm5QVacscvUHwnfYF/5SURDg3Pge0cgC3ZAbBPzMBU6qie/ANv1fhLD7R33rDvtHQG8OwkJ/3DrR1ndz+wMFzuKGqiEieg9VHjiKz/hDTKDNBMPlbRN4+4UNsbtY2W3nnh60oa+TV6mIhFAQEz07Nm/ZX3aprR/LSosHLZ3Iu8m1NQU5iEr6pBkNbGgmCRk9GgyFQQ5wYjCPJFJ4K8G3h/BQiMhITFKoHgS3oOsUHVsyvfRbGuMnJoQN1cMXKx3xsSHjn9qjCGZyqiABUxYkBCvMIEtKGpQrfp/zpz/RsKUy49n4N+uqEXjPTRt9Oze2pMj0giKT2KMUcIXMRUKfe2KjsEbpKDjdae5BQcixZ1OqHl1CqS909xCO0tISIwGIBykGiHfBwVt0T1ezxnNUxyJ0MRYMBW+6nxAQkrhT0GqsK8l8A1ATp/urGwz0QMIPWGMkTMIGLxytf9MFQIXJk8UAh+vSq9QbsrV+7womxCuhO+UN6IwrkoKT0wRmEI/b/y2+89UUWUdvW+fz/1BfK6EhMTogahYCg1GsD9MKXqHhIVBRWIsmAof9qEkp45eNNOKEsAC9vxSpDaTaALRBl3RMVR/hbZjI7KHAjXCEAe6mwqv8HV7S0hMSExsM7DQDIiZ6OguDSphgeAyFZNLNXTToI4kSEDuD8wnevtQBMOEh1C9Xs5/CYmxBF8fWbPI5GQwA6PTCOlIiqJYIyKpBJwAPg5XIpQRRKYy3N6BYuQOrarzVKCCn1fYGdtB8Klm6EBN7Z3mlv4zVZhs2M3tcgkqAjEebMeeZMWhNBxnfBKuyMcfCEX0mYdCwbA/eOWqekg4kGcqMCApyalITsYlJomFHw3D6BWCsbReMVE9lSYxmtbiEuMLvj6yMz5Js07PJDEDO+OWd2/Jon/z9ubqte+g3GaJEEcQmQoKnelVnUccosPTHgXTwxmfRFGNoAtIrxi8crX3aAlmF7Vi6c7KRkwA5h4uCqYChkF5yNjYf6aKT+XAMIipYIkibgExjWN5ptJ/poroCxlLiamgdj4+BS1jjFGs5YSHW1FIVoZsLK0xJqqn0gxG2VpcIvQB3uzVDBzuMBl6AoOK9FCHBYLIVHqPlpCgV1ed787KBm9wxieR1QGkHvXWiENQgQpMLbJq8rYKwaZyp7mlJ78AhpPeoyX8pzgPGTnpKlhRhPIYvUdLiI6AqaCqCv1LV6c+QSAofeUniZmBAwXtMYcWlLRNd4vHhJumMuE9lYECtIXxHoXECBjUR6aylg5P+SjmzQw8AWCmPoo0qIQRgshUiJowrarzIBBd0TEwjWBPcBfYNohDwDQyUFMLhkHnVzMVlOrCZMNp4SGiSctnbQhMhdy3bGQhL0xjlCgFNYFpR5OpYNhkTSGmMnnWNjiJHYZdAEMQk8RTKcypvvKTZEfBb94xsj+A3rUmho9gIkGvPvJATS0oCH54Js3AEwCoOWsgheCqDiODitcgJF/PE14e3qB7f/BeXXUeMwRbiKlgmcdRkKrk/cEMxG4kXkmsw5fEF+a6lZHZe7QE36gxU8F3NlBTi3r59EX2Hi1xu1w0bOzAGEPAgcBUHJ7sVpiFeE42ebw/jLGBi/V4euEVpDZJPJUCU+nJL8BUwsRR9wdgnhhMvrU4Gzm1JUIH6vrIAzW1JDmhyGFPYzPwxMDtY2VdUYvcWhEq6hShEIeZICQzCF8Pb9AjavFeXXWeLzvBMxU6hKQqFTInhZJ0X1LsoHdCDaU1hu8jKLwhQYwCX3QquKJI4vNVzwV9lw9iIJ2YMeaw2Ijw0gIzSSJqGReqMt4D8Q2TxFPJW2WwERSK1i11fwDN1uL85JUIHajrI0MIw6bCdzEzNgNPDICOaJZ0MiAx4QveiTHxEBJZyhMbkydLGXDGxoZdfvIk8VQKTOVWRiYZIHmmIvQHuKVqLQ6TTxC+B4lRQbM+MgzGwkZjM/CEgWYSctgZVHwKQgqUhzfUIKvpSwQYPTmZoVyaVhOTxFPJF96FYZJMR8RU1P0BaCSklEvvT2hCsz4y1VnmNxqbgScSXKtTBMUp7AwqPgUhBcrDG2qQTEUiwOh7/dDAxfrxHoVvmCSeSv4MfHNEnqmo+wPcUrUWl7ZSiXABMpZJIg3bO8PLoEIwGYQUKA9vqEEyFYkAY7i9KYwi6gly9TUJmaUsEV7gmwHh/XiPyB+YDEIKlIc31CCZioSEhITEhAXZUZC6HI61s5npIKRAeXhDDZKpSEhISEhMZCA2pfuZnWFqUGGmg5AC5eENNUimIiEhISExweFckhC+BhUJyVQkJCQkJCY4Bi819BYVj/coJPyEZCoSEhISEhISoQvJVEIUIRuDLSEhISEhMZaQTCVEIZmKhISEhIQEk0xFQkJCQkJCIpQhmUqAMcqe2pQt1p2VHQybCn/+0XcjQqHVwStXUbU9ICOUkJCQkJDgIZlKIDHKntrEcvAKOFPhz68kp46+yRz6Y6EBTUBGKCEhISGAin8EqtqHVLHCDpKphBn6z1TxbIYKJxujr/wklTI0BooCjW6MgQHdY1d0TLCZUE9+wWjuerK1y5aQGEvwdcmoidVoIFWssINkKgGD0Ke0KzqGaITQU5vv4o1P0awBR7ldrt6jJd1Z2VSR0OsVvUJJTtVrHY7OnMQJIAVQxxAvHMsY687Kpra9feUnqTMndsBd88UT8Qb3RY09sRE6DXxkek3G+TOgG5/Jm/UDJpmK3gPvKz85eukpISHhHyCvxnsUEkGEZCoBA/WlxJKMRlC0ovM9tYfbO0AasPryTMVhsYFGMG9EBEeZGRiaO+i1Du89WoLW4SAlWHHRvApMAndB40EAzUBNbXdWNpgWenVCTaHOFCQ4nPFJ1P4KRK3/TFVPfgGOxWA0h82LHnT7ZBzFwZDInwUOdKe5BfeIf8n+RC2RyYZMt0mK2p3mFvoKYBDGAyEqhjM7LDY1p6H2GRISEoGFngpHHYBp/jItvYhm7kBNLYSPSRUL27En35ncq4olEQxIphIw8CsuOlVi9dLrqd1/pgoTgOcctzIye/ILqKeUweXI1OEVAzW1ZMxQtw7vPVrSV34S2/GXMQZxAF6F3uLM00OcSAZNVN6ioJ7wSnJqd1Y2Gl9Rn08QoOH2DoNkbEFJcsYnDV65Snd9KyMT/ADDgNMKDdAx/oGaWpImuEEwFbfLhW9koKYW7AccDn1HaXjYyJ/N4BuBH93MdyEhIeET9FQ49NgDmSCftVovgsY4eOUqVDL0H/aqYmH64/y9R0uw0aSKJREMSKYSMKh/uHx3KD2mguWWmMStjExoD5onJIA0mBwYJhjeq1uH95+pQutwrOvYE3EtxC3AVDClodDw8TFqptJXfpK0HMxt/EtMhW7NJFMBtxBidKAe4elhhMIh/M7gf8QIwULoXwySFCYYTnjtypg7SuOzhERQoVbhMPHJNYyPNPUiUs/AZsyoWJCEEIm9R0v4T72qWBLBgGQqAQPvlcCiTrk/mj21oeIryalk1WCMkSWGGTIVWBRMDoz3Tahbhw+3dzgsNnAj6B+MMYTE03ve+wMRQN4W3pnCPIoOOnxizveVn8QN4r0fTAU0pa/8JD09nByWDEgfmEN4mwoeLz7FvwJTAX/CGBBUhO+LTq5mKnqGE+n9kZAIKtQqHAhEV3QMzW6moxfBNDJQUwuGQec0VrFIhpCjnJkTXBLBgGQqAQOZCpkn+JTnHOqe2jBm3Glu4aNre/ILKElHbyZgSfZ1bHRRoXU477ngmQr1EyemQkEhdAvkQqb5T4YZcv3ChYRPfWIqmrk/QpwKPT1y68AnTeYiIU6FZyp0tq7oGCU5lWwqMC/p2VSI1fGQEbUSEkGFWoUDjcAWYipqvYi8P/DXYDczKtatjMzeoyVgLZKpjDskU5kUMJ+lLOEHZJayhERQoVbheKWLZyqaehFiYMlnbUbFgvGYvyKTTGX8IJmKhISEhISEROhCMhUJCQkJCQmJ0IVkKhISEhISEhKhC8lUJCQkJCQkJEIXkqlISEhISEhIhC4kU5GQkJCQkJAIXUimIiEhISEhIRG6kExFQkJCQkJCInQhmYqEhISEhIRE6EIyFQkJCQkJCYnQhWQqEhISEhISEqELyVQkJCQkJCQkQheSqUhISEhISEiELiRTmSx4YFnieA9BQkJCQkLCZ0imMlkgmYqEhISERDhCMpVJitoLH1ojInfu2DHeA5GQkJAYFaQaNuEhmcrYIXPzZmtEJPiBy+Uyc0jVW2+feO2431c88dpxXPHRlHXCZD508GBHe/ujKev8PnnA8cCyxMXzF7hcrhOvHR/NXXsF/0Vkbt4cvAtJSEiMASRTmfCQTGWMQKQBvOHQwYNmjhoNU/n0N5/SFfHiPw1Bm8qjKesWz1+QuXnzp7/5NHhX4b8Ia0SkZCoSEhMMISjcJEYJyVRCCA8sS+xobx/vUUwuHDp4sOqtt8d7FBIS4Q1pMPYbBjciQZBMZSzgcrkWz19gjYj89Def1l74MHPzZqjyLpeLZvji+QuwZHa0tz+wLBGvR1PWYdq3NDc/sCzRGhFJxpiW5mYcBXKD8+DvoYMH9a7IGCspLqaJ0dLczDjrC06Ok0CIdLS304GHDh7EFVuam3EInDX4CIYQ7MOPs+qtt7GF7o5ume7O5XI9mrKOfwjqcfJ3xDgxJzwZSCjeWKJ+dHRma0RkSXExngCdjX+quC/+gTDGTrx2PKhWHwmJ8II0GPsN4xuRIEimMhYA+cBql7l5MwgKY6ykuBguD5ASLNKHDh7E0vjAssRDBw+eeO04FvKO9naXywW7y4nXjmNNBQPoaG8nMYGVVe+KtRc+PPHacXy0c8cOcAX+5EQaMM+JqVDsyInXjh86eBCywBoRCa6DFZ1Iyc4dO068drz2woctzc04HHQBh5PWlbl5M86JYTPGPv3Np9hNPc6O9nYwFRwCMad+Mti56q23q956+9DBgy3NzcIOtRc+xDMHm4FUJaZCgoOI16e/+RQPBGfDc5A/zK5wAAADS0lEQVRMRULCJ0iDsRlAao33KEIRkqmMHbDGk92CMVZSXIyVD4wEH+3csQPbd+7YgQUbCy1Okrl5M1ZfLJYnXjsOfoPVtKO9nbeCqK9Ye+FDMCGs9OA0/MkhTTra28lEQVQD+3z6m09pLsHKyjwr+onXjoMWYF2veuttOop5ot5AOGDJwBhAvGD5BMHSHCdOAgrCH6sePD5FvIt6BzxSOjNMxMRU6LnxTIUeCKhV5ubNDyxLlGRFQoKNicEYNhuICGhTYWQwxhYIRsbZj2mHqrfexu1AdzLpO5tskExl7HDiteOL5y+ovfAh8/CGqrfe3rljB2wqLc3NmACwRmBRFFZQ5lluyQtLTIUgMBXhiiAKmBhk8BBOzjwLs8vlwvLMTx41U8FdkMUF84334wCgIPwdkfn3xGvHS4qLcdc8oVGPE0ylpbl5544dgvLBMxWmZVumR4dnzp+ZHxWsMjApCUwFGs+jKeuCmpokIRFGCLbBmDGG8z+asq72woekz4SFwRgSGHcEAbJzxw6IlJ07dlS99TZYFzmsZZyKHiRTGTuAO+M98QZrRCR+2WTG+PQ3n9IyrMdUmGd2GTMV9RUZYw8sSwR34TcKJwcTwgu0gDGG2c6rFFi2IUF27thBFhTcl3mmQuIDWovBOKveehtXJHOU5uB5P5F6B/WZSfGipwohSGKFvh3GWElxsTSoSEjwCKrBGJYSYi16VwxBgzE+BU2hSDgaP5jKoYMHQb8gcKSPTBOSqYwdqt56Gz9ixjEVClDnmQroPzNkKowxrNnCL1tgKsIVGWN0cmbIVDB5wCHIWAqmQss8ph+0DcEPDXnBn9yAqezcsQNMBYLAYJxQSlqam/noWmHwpJDxooSNZCrCmXlyg3skPYyYCoW8kVFaQkICGBuDMRvJVMLCYAzwYpnGTzyMhA/RIwkBkqlMNKinhISEhERQMTYGY8YxlXAxGDOPzViPqRw6eJD0SclU9CCZykSDZCoSEhJjjLExGLORTCUsDMbEgYSb5ZkKf1HJVDQhmYqEhISERHhAxpxOTkimIiEhISERHpBMZXJCMhUJCQkJCQmJ0IVkKhISEhISEhKhC8lUJCQkJCQkJEIXkqlISEhISEhIhC7+HxAVuUCsBVr/AAAAAElFTkSuQmCC

 

 

 

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAusAAAEmCAIAAABUBUmdAAAgAElEQVR4nO2dv27rQHft8yY2oPZGClQmsOEyQSSoS/CBgB6AUHdxC0IvQKgJ0khqgltJLnJL2y9gAV9q6gnkJ+AbzC1WtLLPDElRMk2J8vpBOPAhqflDkTNr9t4z8zfuyF/+5V97D4/66KOPPvroo48+t//5G0/B/OVf/lUfffTR59zPP//jP/UeHp///h+uXhJ99NHn7j9/97/+tkDBOCGEOJ//+utfew+P//5v/3btgggh7h8oFikYIUQDSMEIIVpDCkYI0RhSMEKI1pCCEUI0hhSMEKI1pGCEEI0hBSOEaA0pGCFEY0jBCCFaQwpGCNEYUjBCiNaQghFCNIYUjBCiNaRghBCNIQUjeg+Pr5vttUshfgVSMM45t16uXp6er10KITqPFIyQghGtIQXjnBSMEA0hBfNLWC9Xk9G48JQUjGgNKRjnpGCEaAgpmPtm97kb9gfYTk8yRVwdKZgzWKRp7+ERI4/XzXa9XNmz6+VKL7b45UjB3DeT0bj38DjsD+ZJwoOvmy1lDUaDbAMrTolzQQfEm3nt4twEnVcw9g2ZxXGe53W+lef5NIrwrclovEjTl6fnPM/5fu4+d+G35kkyi+Pew+M+y6ZRNItje3bYH6yXqwrjqgUZoRX4Ohwmo/E+y+rVuJhpFNk25SdoIQvRdaRg7pvJaPzy9LxerqZRhCP7LGOHytYYMqXilDiX9XLFjglSRq2x67qCCd+QyWhcR8TM4ngyGn8dDpQyL0/PizQd9geLNJ1GUZkKmYzGuAY6xp6qb4PJ8xytwLA/2GfZy9OzJ4YuQApG3AJSMPfN7nPntXIcCuLz8vTMsxWnfifoYi74Yp7nHKjbm/l1OBRePxmNv9+ndIJuK5iz3hA+PXwJ7bdenp7nSQKTDP4bpvC62dJsU2ikqc/X4cB8G7EHSsGIW0AKRogymmrtq0EH980eqit0W8HUBxq2+unZZxl07jSKFNgrxAVIwdQB9tfQ9+1FjeBgnudwXmPsRNOv1x2+brYYFHmXwUmN4xiEWE8EBlHs7TAmhLdi97l7eXreZxm+DvM2R3EYKGLUB1syM+I4h6mhMF+Hg+1ZabT2bgJzRIF5PCwwx4E0vaN4zjTmKIwtpyuyl/NmegEGNHLAWM687OQPfteroHNu97ljXYb9AV1v3ikvioDxDMjL+y+DqVl4+4TYenk/FurFe1VW0/B23TIdVjDVL4/78w3hKe/JxjXeT2WfTvsQeE8SL67fGLny99YFDxzqyIfea7AQi8NX2lqevg6HslOFzZZt+xZp6hUVnm8bG3TWo8/6zuIYN+T23wpxMVIwJ8EbwT7v5ekZ7/jH2zuP4xq8KZPRmC5v6x2wDQKG3Xx5p1E07A/QtrBh3GfZermaJ8l6uYJBGm80XkxnOmC40eHdRqnccY70ZDRGCmghew+PH2/vszieJ8k8SSajMa5HR4vU4KB3f3bwaDbRNKH1xk34OhzY06OtRh0LC4y7hGQ/3t6dUTAIBkAZEGzwutnSioz7jAJ7N9Pebevfx23kfaijYGyQA+qIaEv+Xkzc/l62FsgLF2MQjrZ6kaaLNGXhMeTG04Lv4oZPo2iRpgygRrPMe1VWU/sY3L7RvcMKpuLlcceHmwFlL0/P+L0RaYsfEk/Gx9s7gnmZsn06J6Mx4nNfnp6RPn5gK2jsM1rWGKGbD0tlVTneBJt7mYKh1mGB+ebgQaewsKcKWwFbVCSLN4ENEO6wd0/qP/pWRCKv3+wIv3ukYE6CHgidFpoXvMh2eiNfpTzP50nCQUJZg4D+jOMxtmz7LEPzOE8SjENohLADGLYkGIHYcRdbOby5HALhLK+fJwn6V2SNAnOcwykLbIvQ5NIqgDLkeb7PMtsUs46FBaYNxrM6ODNSRWFYBeonDuRsRhV3m7elvg0G8c6o43q5YqeDlPF7DfsD3Dec+jocFmlqC2w7GkgT1IgFyPO8d5zn1Xt4hGrBKXYTaKWp3pBmYU2Ru/fD3TIdVjDVL499Q/CE4ZR9svlLe2Kz0AYD+cy/kRSeg56x6OCLECJIwXtv0ZTgCJ5gd3w/w/eqrMHCs26tHd47DK2A28JxTGErUNhuuuPEKxSJ6o1Vrv/o413FHXNa7erekYI5CewotA3glfGuCf0RoELBQBKh10SjFL5oNIdYrIIpA+Wh9QjdpE0WbRpNL9YuixBDF7SE9iagwGFcamHgiFdgDinDU/gvDVo0P/BmhirEYu82hm3r5errcEBbXceLhKxROzShHEyi+jBr4RmA585GO9gfEYnbobhVMBiR8mbaKAj0j8P+AHUvfDBQUzsIdx0JfOywggFlL499Q7B6gX1D8GTzfa5QMADPBBSPtfTYh7Lwiy54rGHxY3ODu43nj9ajkwoGFbT2Gz6XH2/vMMPOkwQFrtMKhEW17xhHEmVNav1HXwrmvpGCOQnUBl4uDq68a85VMGiIesd4C/pNvK9TTFjqKxhYcVzwgqMFhi3WNsKwAMHU5ILmxVo1aN4OC1zddr1utmjb0ZIXKhjaiXlPMAzDxFJkelLBoPC9o4mrpoLhwjl24OqOrTSHrLYfQZnD8R4LwOGoNYrzZk6jyOuG6NnHfysUjPtTDkrBtEHZy+O9IfaxcMayAgNGHQUDGQszBpPyXpiTCsa2LNRerIhnyHGVCsb7r305aV7qHa2LFygYvGM0dHlazd6Zsx59KZj7RgrmJHiV0KR8HQ4n30TAN9E2CD3jaMDfjKWwL5p1Q1QrmDCSFw0d00dLUqhgkJ1tHjlU83wlvAmM5PAsN7bAFW0X7hK0oOeSs7eambKQkC9QMBWNpG1+aS/nf62C4b21Kgetfe8YdGhLgvtJ20w4ykW+hQqG4QEsADo7WsUKFYx161coGNYUwY5SMD9O2ctT/YZQm+O/oYLxGgs8Ivhdv6NgbMpeLAvjTjwFw+v5nuBNK1Mw7mh/wro14ZX2DvC/1rlm3zEG7tQZFNZ59KVg7hspmJN4nVkdBcNgVfZtLgibo6kD2BeNFo5qL1JhJK9NkHbiUMHwFJtHNCAfb+/I1Ks1encWprB9ZhNUVmC6tpERW1fvVttYFtwTxBhAxzCY5qSCsW27DaTlD4EmFD8T5nzxtq+XKygt/qa2MS/8uW3QJA8WlgdX0kFWqGBsvtUKxh2H04h5cLfNPSiY8OVx9d4QPrLeCwkDBuPY3Z/TB76pYDCswRE88bzS+qp4hBH1UCTMokLBYCBVZryxd8BmjUVuwncsnEdgOffRl4K5b6RgToK3zIvK964ps8HYKYHssGnTteqkV2SDoU3FUh3JaxMsazCt1rHNI0to7S6cCG073TIbjDfVMSwwIx2t6d271WHnTTlFAVG41oanYHhn7G13xqK/Xq68n8kWzzNj98xcpLIAGjq5nJE1vMAL1rTTY8M4GPs7nlQwvD82bOg2uQcFU/jyVL8hdtKNC15ITv0PrQvuewrGW8DAe9+48CJbIrtEjX1P3CkF83Kcthdeae+ArTIzsmlWvGPg3EdfCua+kYIRQrRG5xWM6BZSMPeNFIwQojWkYESrSMHcN1IwQojWkIIRrSIFc99IwQghWkMKRgjRGFIwQojWkIIRQjSGFIwQojWkYIQQjSEFI4RoDSkYIURjSMEIIVpDCkYI0RhSMEKI1pCCEUI0hhSMEKI1pGCEEI0hBSOEaA0pGCFEY0jBCCFaQwpGCNEYUjBCiNaQghFCNIYUjBCiNaRghBCNIQUjhGiNYgWjjz766KOPPvroc/sfX8H85V/+VR999NHn3M8//+M/9R4en//+H65eEn300efuP3/3t/0CBdOqGUgIcS/IiySEaI2/KA5GCNEUUjBCiNaQghFCNIYUjBCiNaRghBCNIQUjhGgNKRghRGNIwQghWkMKRgjRGFIwQojWkIIRQjSGFIwQojWkYIQQjSEFI4RoDSkYIURjSMEIIVpDCkYI0RhSMLfM62Y7T5Jrl0KIxpCCEUI0hhTMDbLPsmF/gB1kvg6HaxdHiMaQghFCNIYUzA8xjSJIkMlovM+ys747i+PJaDxPktfNtv63vg6HyWiMTGdxnOf5mUWuy3q56j08TqOI/z23guLXIgUjhGgMKZifYJ4k6+UKfy/StPfweFYfP42iRZp+vL0v0rT+tyaj8e5z55zL83waRS9Pzz8kYmZx/HU4vDw9O+deN1tKGSFOIgUjhGgMKZjG+TocYAjB5+XpeTIaz+K4fgq7zx2+W1/3vG62NtPJaPzy9EwV5ZHnee/h8WJ9AyfXZDSejMZlWQhRiBSMEKIxpGB+IYs0Pcu6I0RTSMEIIRpDCqYO6+WKobXW6rDPspenZxhaYC+h+QQhLOvlCuYQGjzyPEe0CrxLk9GYqe0+d8gFWayXq5oWDgSmDPsDlGEaRZ7VZ/e5Y4jMsD+wp2C8wfW9h8ePt3dWDYXBZKjXzRY1YpWH/QGOwKPEK3mkMHcvQKfsVJ7n8yShSUkTsu4GKRghRGNIwZzk4+2dAgX9t+3LcRxKxTk3i+PXzXb3uZtGUZ7n6MhxEKnNkwRd9TxJvg6HWRxTpsDvAyeUO0fBDPuDr8MB13+8vaO/x0F39GrR6DKL42F/AK2AU/sse91sEZDLU8wdSuXl6fnrcPCqPOwP8AdypGqxCubrcKDWgXqzQqfwFL5OQbPPMrmr7gYpmCuDN/napRCiGaRgTgIjCmffcI0WOweHsoM2mGkUUQTYWUUQFjA8zJNk97mDRQTdOTK6zAaDL87iGPG8bKmgMD7e3mmnmYzGsLWsl6tFmsIMg1PTKGKlYCUa9gdUP4VVpg2mUMEs0pRnvw6HmqdQfk7j0ro4d4MUzHWgSVMvkrgnpGBOgp4VRgKYK8JGgN05wAydWRyjA7YK5uXp+ePtHRaaYX+Av3nKSpb6CgZgAhRFABUM7CvTKNp97pAmy4NTmMQENYPLat4Wr+spVDA4vs+yRZrCwlTnFOxedCpJwdwNUjAXQh+z58muwz7LoF0WaVpogNFKDKKjSMGc5DIFg6k6+K9VMLCRzOIY7Qn8TUyEzQi9QmWlot2F+c6TZDIa015CBbPPMniO8NlnGcuDU6+b7SyOp1H0dThQwTBep6wMFQoG+sMeP1fBeHWXgrkbpGAuAU0D3+fLJjfilS5UJ1qJQXQUKZiTcHa050UKr+F/4ZdhH2wVDEwdNL1YBeO90RfYYHoPj7SgWH+3lVMu8GqhZcMXqWBQTvi2nHMQGfgKRnRWPDFHRMxA6rG1rHYVFZ6SgrlXpGAuwYa1w0xywRpT+GJ4SisxiO4iBXMSr9Nl4Kp3Tahg2MJYxbD73KGPRyNgFYxdBy/870nmSQK1AayCwRJ59kqWBxOXmBEVDNbTQ92hS9hqoWCwatsCQIsgFgcF8CJyWP3CQtpTUjD3ihRMt9FKDOKmkII5ibdCnZ1y7F3D/8KLxP9axfDx9s5ZQi5QMDYXzo6uCdxS/K+nYOwGBbY81vHkjIJxx2EbZl97U6AL3fEQbQzstfE9tl5eIQtPScHcK51XMNZ9ax9Kul17x6UUAN9qxL7hIPy1tHnY95wWEY5yTi6WULYigi2tZ2IlJ5d/qFiJAVMTEepv317eClRhn2V4me0twsUnV2KouFFaiUE4KRghRIt0W8Es0tSLR2HfzFUWGHTinEO8Gy+gKreLCsyTxNoeKVxoOK2zWELhigg4tfvc0T8dKpjq5R8qVmJwx6kHCGTDd5E45jS648gJx+0tgh8ayqZiJYaKG6WVGASQghFCtEa3FYxdC2EWxwxn44KPAH02unYepFcYZlhMLPL8rNaWQNlxcrGEshURYAquaYMpXP6hYiUG/M2FL6GfqBUwKxImEE6JDG9R9UoMFTdKKzEIIAUjhGiNbiuYcC0E23Hay8I1CWxcG/7+eHtnyFg4ydkL7K9eLKFwRQT067YkZYsllC3/ULESA/w7iPCHQ+esqQdewcpsMBU3SisxCCcFI4RokW4rGLsWAnruNhVMxWIJhSsiOLOKDMpJLeJNJixb/qFiJQZ31BCzOIY5yioYRKJUTJYuUzCeKLxAwSiG7lchBSOEaI1uKxgYOTjdrqaCQYCtt76Cde7UVDBliyWUrYjgggmNFTaYXsnyDxUrMUC4cKEFSgc4mNxxmRnqD3eMB7J1Z3UKV2KouFFaiUE4KRghRIt0W8GEayGcVDCcpohAExy0OgAOqToKpmKxhMIVEVyRqaNCwRQu/1CxEgO8V1QnlA6QU+7odLOTKlkpbz2bspUYKm6UVmIQTgpGCNEi3VYw4VoIdWwwmA9se1xv4QRr5CChgilbLKFiRQRvuYKyNXkrln+oWIkBM7N4yovkRfCvNwU6XGsBlK3EUHGjtBKDcFIwQogW6baCEULcFFIwQojWkIIRQjSGFIwQojWkYIQQjSEFI4RoDSkYIURjSMEIIVpDCkYI0RhSMPeBIu5FJ5CCEUI0hhRMp+G2JL2Hx3BFCSFuDSkYIURjSMG0CfZk5VIO2DX2OwnO4hjbsp6VDpcat+tw/gRYjJRZYAvbn8sOYPUNLCrhranRQqZYWqydTLuIFIwQojGkYNpkvVzB3YOdayej8TcNJ1gwE0t71/wK9tblnip2Uc3GQUbozr31zX8Iu+7Xerka9gctiAkv03mSSMGUIQUjhGgMKZg2wXLbWJd8niTfN0jsPncY+tt1L6vxVrmEmaTs6x9v74XrhdYEi5XDUPRNa1MdsIC7t4bnT4uJMNOXp2cpmDKkYBpGEXDiNyMFIyqYjMYfb+/XLoW4H6RgmkERcEI4KZh6YNtURlewxYBNBcetjQG2B9gAaN6we9rbXdi87UoYJcOtRZACtm+jxwcOIIz465s3qtN0R88LCjnsD7wNRlBUmG2obNiWYij4utmiPPssw00b9gc4QosRC+wNIMuycMedW3hXufHL7nPnGTzsfbbONUb/eDvpFt4Z5xw7Vu7WgtT443In4LJfENDoddYvda9IwTTDjUfA4XXim7lerupbiYWojxTMST7e3rlTW57n0yjCi4mN4m3fjD4MO7bi71kcQx+gA7bRJwiFwcZwszjmC87+D1vIoaP9eHtHT4+DyBpN0NfhME+SeZLUaSIq0kQhqTYQLsMmCL6SfZa9brZojob9AeuLkuC7KD+qhiJBFaGar5vtPsuomayCqc7Cdv+LNOUpT8Hg5iNflIENNf7mVsGegkGx18sVRQ87VhYSPxY2zsPB6l/QHTe/Q1EhfX75gFkKphluPAJuFscQ/i7YolKIBpGCOcksjtHZcxoRmlwaGwBVziyOORzny4vuk2N3dp+cwxJuGs/rsec8EsdZfCBcZnFcfzRVkaY7KoxFmsKogJpSQyzSFH0wDBXTKGKfja8M+wMb0MqzvGO0wVC1WAVTnQWOWznC+VxWZmGEGdp4cAqmFM8GA0sP7wzLE9pg0CDTWoMCVPyCeZ7jW8z03DHz/SEFcxqro8u48Qg4jD8mozHm5l2cjhDVSMGcZJ4kH2/vGPRPo+jj7b1wJE0FY7HDD/ReOOIZAKxnKvRBwAJReBZ4O9jXqVFhmpgkhQ4Flgaegl0EpiM0sLigTnZUMGD3uStUMNVZeC1hoYLBPCA0nmH61h7jjILBz2FTwN9exwodk+c51ZV1cpX9gq+brR2OSsFIwZwAnumrW+oUASc6gRTMSdDVoW+D2fUyBQNx8PL0/PL07E0tZv8HU4GnYCajMYdkhQqmWkzYuJDqNFFHmDHg++ApuH7QH6O0zJTBQGVjrQoFs0hT/l2RhQv0RJmCWaSpzc7zUjGShq40d/QG2jtQmCNUCC/AYjP2Jyj8BaVgPDqvYOzrZGO4ymLiaPmYRhFts16VGdSGBoIPfWGaGEidG8ty3Qg4mjHt28ghVEUWrjwCTggnBVMDNC94K9EE1VEwbOhCFzDaCk/BwGqL2BFrU0EDyJStgmH7NuwPznqvy9KE18MasG12sEKxDaG8oG6A5WORpqwaVvCz4skdFQxiWeA2YkNaloWrVDBs3NxREuEHYjuPVtRzx1szGMvgKRjrLUKTy3xDBVP4CzLsV14k0G0Fg7AmG0piVXAYEzeLYzxPNnLN/fk048HCg4407VcK0+RzjMcd11QHil83Ao7vFVWLVTCXRcAJ4aRg6tH7c1ZRHQWD/yLcxLsSQsFTMBh4QCRZCw2MIjZZO75nkM25CqYsTW/8Y09h2GZnUSFTRBOiRUI7xhYGFcEECKaJ1hhtuw2trcjCVSoYG2DLi7HoDtKn/cPe89AM9vH27kXyWlMNykl9EyqYwl/Qm2zlfesX0m0Fgy4f4wbEx+ENLIyJ22eZHQ3YB85WGccnozEMJAwOL4uz22cZBAE+Nbvz60bAeaFk7k8Fc1kEnBBOCqYGEBy2Xz/LBlOoLbzwW4ZioCO0L6ld79WV2GDOjfSvSNOrmj1lHU/uT8WAYg/7AxvF7IyBxFYWmiPP8/BsRRZlCoa52/nM+L289L1ARjtx2hkTC39oz+6O1thm6imYwl+QNhjPovNr6baCwfMBf9CwP4BiLbwsfO3LFIxzjqoCz039NK3Bsw7XjYBzJTaYyyLghHBSMEKIFum2goHOoP2QBkCPcxUMha2nME6m6c0IOMl1I+CcUTBW/F0WASeEk4IRQrRItxUMLAT0DddUMIhOtT29tcjZNQY46f9kmrAoevF0J7luBJw7BuvAxYugHxhOL4iAE8JJwQghWqTbCgaShf1uHQVDO4SdtW9jrBhMg755Fsf10zx3u9TrRsC5Y4QaJSArdUEEnBBOCkYI0SLdVjBYGIo9aE0bTBjdZmOs6ItByHfN2Bq7wiYvOBklft0IOOSyzzIG9jKC77IIOCGkYIQQrdFtBSOEuCmkYIQQrSEFI4RoDCkYIURrSMEIIRpDCkYI0RpSMEKIxpCCEUK0hhSMEKIxpGCEEK0hBSOEaAwpGCFEa0jBCCEaQwpGCNEaUjBCiMaQghFCtIYUjBCiMaRghBCtIQUjhGgMKRhxLvsswy62WAbdA3u2TEbj9gsmbh8pGCFEY0jBtAw2beXmHrvP3cnNTFoA25tAeeyz7OTF2NsE+7p4Z9fL1etmi3Sw++yPlVp0DykYIURjSMG0DDr4eZLsPnfo4K++T5nd4HaRpth8reJ6GGCmUWT3XyOQaMP+IM/zWRzfgj4Tt4MUzE2ArSUxZJknSeFekkLcPlIwLYOdaF+entF02P1crwKcPvygYLM4Lrse2+juPnezOC5UMM65aRRNRuPJaOxtTCuEFMz1ed1sp1GEpgdvshSM6ChSMKI+H2/v8Aot0nSfZWUKRogypGCuz8vTszdq0U8gOooUTB1eN1u+9dMoot8HBhUct+6S1822MKxkniRsNDz3CiJRJqMxrTK7zx0T99Kx6fN6OIB6D4+zOK5p2vk6HFAvxOTuPncvT88vT8/M6+twYIjMsD94eXq2KXsKBqWCCaf38Pjx9l6nDOJXIQUjhGgMKZiTfLy9vzw9o6vO8xzxH/ibQmT3ues9PKJ3Xy9XFBazOKZHZpGmPI7OnkoISgLXo+NHnCxVziJNEVnipT+NokWa8iASXC9XNrSlAlzpnEMnghR40Dn38vRMezNc51ayWAUDb9Q+y1432/VyhflKV/eRiVuj8wqGESTeZLyy0QxHLXyROFhBasP+wJl3CU0MvoJ3+GRoPQvGd95mwamDOIvy2yD8eZLYAqNItgBC3CxSMCeBqkBDhDlEaHJfN1v74lPlWBMIPM7OuTzPaa9Fs8B2A5KFrRYOrperRZp+vL2ztZlGEU4Vpg/pME+SeZLM4rhmo0cbDMQHkkI6SBP1RYP2utku0hSCCVgFgwJDmbHANYshfg/dVjAYhWCggDh8vMxlo5lZHONdwgWQ9his4PWYxTHfFrxL0yjiV/A+I9nQbOtBBcPxEMzFOM6Dw/6AB/FFq2AwXMN7i6IqFF/cMlIwJ5knycfbOywK0yiCqggnEFHBWKgw8PcsjtmSoN3Af9nTU6bAkjEZjXefO4gDb6QUpk8+3t4rQnFDoMnYplHBwIWE47vPHcpmh51WwYQFVpSMCOm2gkH3D1sLRjZU/eFoZp9lVu/TLsrBCiQCXjC+LfssgxUU6qe+GTO0waCdwuRAunVpQ2KBbcuCWQawGDnTFghxm0jBnAQtA1sV51yDCsYd411wDRUMh2f47LOsvoKB2nB/GrwrKsg16Ojhsl4kFAMtXoWCQYFRR4z9pGBESLcVzMvTM1RLnufD/gAWi8LLwkff8+xicDBPEthy7NvCV92KkpOEF8OCylGIlVNY1MHLzh3tN/CI0a5bswBCtI8UzEnQwmC8hD6+joKherAKxjqXbbthh2d2OGSXg6ujYOjECWVNBVAwtpxstRAdbJ1WnoJBjVBxmKlghnFBnK8QrusKZhbHmH6MNxah7+FlNRUMo97wqv+EgsEcBGdC3nixbWikYERHkYKpgzcbqI6CwX/XyxUdOmH3z3YDXnKMlziFh1G6oI6CQaaFhpkK6EUKywnHkM0utMHwIJaBsZZsKRjh0W0FA0sG3+qaCgZz87zA2GkUIYbXHQcK31cwyIWtBuLwmZSnYOC6giWJ6orLQ8mLJDqBFMxJEIRr5wafZYOxkSJ2FQa41Hk9VuK3B63EcefYYLwZQydBq1VoaPHaPa9B87KbjMZlcb5CgG4rGEgWOlzrKBhG/sObw2tgg8HfCFUJFQzUUs2yeRMLUQwWL1QwUFSIwmM7Qid34beEuDWkYIQQrdFtBYOQfg4yatpg4G3lXmg8aEdFw/7AKhgOdGj4PTktyFvcyftKqGCgn7yRlrdEt5Z1EjeOFIwQojW6rWCEEDeFFIwQojWkYHy44JJWTxLiXKRghBCtIQXjw9UatACuEOciBSOEaA0pGB/aYKRghDgXKRghRGtIwQghGkMKRgjRGlIwQojGkIIRQrSGFIwQojGkYIQQrSEFI4RoDCkYIURrSMEIIRpDCgkAZCEAACAASURBVEYI0RpSMEKIxpCCEUK0hhTMjcJNzgr3LsBZu+2ZELeAFIwQojWkYP4HbOjI/ZKwz/tVSpLnObarxMZP4QWzON5nGU5hg+7WyyhEAVIwQojWkIL5H9bLFXZ7333u9lk2GY3DLe/bYfe546p6hT8Hjk+jKM9zb4tKIa6IFIwQojWkYP4HWD5enp4no/E8SfI8v2JJoEsWaVr4c3wdDpPReBpFk9HYbrstxHWRgrlXOKz6ofXKmT4aYYwkG89F3BlSMDfK1+EAFaWfQ3QIKZi7BEMm2Hphn57FcePpYzPdr8NhFsfTKJKCESfpvIKBPwWfeZLwOAwqYTDsPElwEC4YHPw6HKZRhON8kQhOITCFmXI4Motja61h+ixMnudM/IKxi/dzIIYXLUjv4fHj7f3cBIX4OaRg7hI2a2z0eg+PXjtJPt7eJ6Pxd9J/eXruPTxKwYiTdFvBLNLUGxlAIsALA+Gy+9z1Hh4hMmZxDGGBC6gn4DbC3/MkeXl6ZhZfhwP+O4tjyIXXzZYqB+pkGkW4mOnjW7ge4wkWeJ4kKNg8SazkKsP+HF+HAxqO1812vVwhmPeK3i4hPKRgxGQ01shKtEO3FcywP4D5EcOCj7d3aIXXzdbaXV6enhGca+fszJMECgbzfWBTgepnbCzeQ1pQkCYyQoQK9BOKUZb+PsvWyxX0ygXhNfbnwLQjmGGG/cE+y6ZRVDYSEqJ9pGDq8LrZwswAYzAj8cssx1xbgWMn2J7Z8mBgs16uOCpDA0Uj8XdaCWuERnvLsSKwNulhf8BTtjy2wKwmmmsMMm2VMaOC6e8+d7wtns1b/HK6rWBg54A/aNgffLy9W/OJvSw0SFJh8O+Pt3c4d6FgYEfhmz+NItpOPt7ecZemUYRMw9lANn2ySNNzHUn254DpBdG7UDPyFoubQgrmJGgx8NpaI26Z5RivPK3IaKMgBSARICD4t/cVDJ8ujr3dZxkaVTQ1GEHxoHPudbMd9gcoNmcY4JRVMGgkMd9z97nDNTg4i2Okydgaq2AwRET6kD51TNfil9BtBTOL493nDr6b9XK1+9w1qGDcUfvjGioYtAgMmy+bz1zYathXuib258BL/rrZwjOF8B0pGHE7SMGcBEZcRH6g6cA7Xmg5xvW0Orxutuj7Gf+HI+vlahbHbF7gaIbRF2tHfafANEKjgYUlhi0tWiRrk7bay7PB0NCC9hNGa9pgKE2sglmkKexVdmD5neqIe6LbCgZ2CLy9zrmaCgZhaDaulnFknhfJGSFCBYP5QdZhVEfBIAtrYq0JQ9uQBQJfOIlaCkbcFFIwJ4ERFy8yjLi9h8ewASkcd1HBAEgENHrD/sCaeCkCMMb7frEROIikrIzAtGfapNEIozrhgA1RgEjHjg9RzkIFg6zho18vV1IwwtJtBYO3hfbSOgqGIx4MXHCQ0bXOOTikrGcaLyTaGhz0JgGdVDDM9AJzLr+IEmINGCYiBSNuCimYk9DdAwOJc+47CmYWxxhNYVpDoYKxX/Gg/ePk3B+0tGj3rIyosEkXKhj4vL4OB6+5tgoGMx5s1lIwopBuKxgMZfjy17TBwCjqGVrsXD5vKiAmH9mMvBanvg3Gy7SOQ9f74mQ0tuYfKRhxU0jBnASzJhFKgqFXHQVDL4ynYDirGbaccxVMfV6enjnz0cqICps0y8yz8ySZRhELFiqYRZrCmARfOROUF0kU0m0FI4S4KaRg6tD7c92pOgoG/6UfB8Cewf9aJzUVDGdofpOXp2dm7cmIMps0zDPOBPNhPMYoQ0/BYKoRxn60W7s/h4hlw1TxO5GCEUI0hhTMSWC0sF3+WTYY76A1fiCYF39zAnavoU0AuMCVK1IwhTZpXGZDdK3hOVQwMErRsWXnMVkbuTayFUQKRgjRGFIwQojWkIIRQjSGFMy1wJpvP7HnohA3ixSMEKIxpGCuApbnbipoV4iuIAUjhGgMKZhrYdfpF+KXIAUjhGgMKRghRGtIwQghGkMKRgjRGlIwQojGkIIRQrSGFIwQojGkYIQQrSEFI4RoDCkYIURrSME0wD7L7NZFu88d94lsHGycxqU5vw6H664AwaVCsV12Ow+PzXSeJFpl/HaQghFCtIYUTAOslyvsQrL73GHbtnCN8KbYZxl3qM/zHLrhh/I6CXbK5cbgmM/ZcqazOJaCuR2kYIQQrSEF0wBQEth9fp4k6Fw9oGwayQ67o83ieBpF3BzuKnj7lbSjYLxM8d+fzlTURApGCNEaUjAtMYtju5ebEHeJFIwQojU6r2AYEmF3QHVHuwiO26gUGDCweCWMJdMogv3Amd3qsUQ3vvK62TIpem247So2SuVOsPxWnudIGXaCsmgVlAfBHMP+gO4nJojCr5crmFt4fDIa4wjuwLA/oD0GbiZ7i4b9QeEutbwbL0/P9iuFVQbe42Hvv90z9utwsIuEeuudh2W2N9z+IvssQ+FR8u9UVrSAFIwQojW6rWAWacqgE7hp0Gkh3BUdG8JLIVZmcQyVgwsgCxBFAY/MLI7RO7JDXS9XVn8s0nTYH+R5jsAX5xy/jgBeqihbmGkUFcZqvG622FB+vVztPnfr5Yrd/CyOd587xHnMkwTH18vVZDRmXWZx7JyD7lkvVyyk7dQ/3t5fnp7R36OyPIW7h9QgjHAnUWV7GaqM/9rHA+WxidsyoMwvT8+oiFUwiHpeL1cUPbzhkIY4wnrx4MWVFe0gBdMVmp0TsPvcYeQw7A/Qjp0Vn8eB0I++s7c2DYJD3GkUIbyvzUzRQ3V9G4puKxj0Zxjrw02D3+N1s7WvATrRfZZZI8E8SfD48hdlH+y9gXi7+F30vrTBoGelbQAiAFIGFg6UxNpXCMqMyyAmYAFyzn0dDrM45nPG66kk+MTz5WeVbaeOAB3aQqix8jxnEAnSt9+CoGG+nGbljIL5OhzQZtlvUcAhKii0wcCVxjLz+tAGA0WFeV69h0fvi2dVVrSGFExXaHBOABphjBy+Dge8v/VTs53362YLDXRZSaq5qWkQ8yRhnwLLcQtiwsuU48zu0m0F8/L0DNWCvh9D8MLLwieVCgZMowi/KGw5tkP1hgW2O4eOQe6w3DDYZfe5gz0A19tv2TJ8vL3DwoHv1r/5nmbHfCgmy79ZQjQxtlN/3WxncUzzhicF7M0pVDC8XVRdNvF5ksBExLuB0uI+2xTwdzhoQ6a43lprLqusaAcpmA5RZ06Atb9Wp8PPsD8obHLL8GLzYQgvu3iRprYpOJcbmQbxdTjYKmOk+tNiIsz05elZCuaawNUCPwscMd9RMAy2nYzGlOcwPHqpeQqGPTGMgSwb/kY/Sr8Jnx7nHPpmWGvwJPHmM/6jrCGoUDCT0fibCsZ7BsoUzCJN8VYwQasYaEp53WypYHA/6a6qVjDwsnlXXlZZ0Q5SMPeEN3K4OmVDQfFr6baCwQu2Xq4w3K+pYOCd8SI9p1FE4b9IU+srpUbGWCRUMDxiFYz9lhelS7h4DKN5ePMhp+gXo5HWGU+Kp2Dg/IItivqM5Q8dKwwKDr1I1QqG/rJFmmJMQ9Mx/TteW2PjYKCcXKBgrLcImfJ+hgrm3MqKdpCCqQOkOZ9VviZl8w8q4vfpad1nmY0Pg0mYbyuPV4TJA7R+3gDdfgtw5FNdo2roi8d7igacoWzAGnhsCD/vFQpsy4av4OI8z7nCRTiN4+TMgLK5DhWnyqZBeLGAzrTkvT+nQTCoiNMX7A9UMQ2ien4Jf0Qa1Tw5WFHZm6XbCgZPPH+SOgqGNgPrznBHGwz+RotAGwyu55PtKRgvmAPXeN/CM1f4VttWyRnpsEjTj7d3xtNYjwyqQ90GkAWCcGF+wNviNTRWCoQmk5oKxoulxRMPxxOz80xE3n/hMvMiea2pBpmy5KGCObeyoh2kYE4CZzebl2kUWfNkOP/gZPw+oij4N7/OlwvBJbvPXXWYvHNukaZ8AaEMoJCgD6w0sd8qq9FJ+IaiwcFAzr628yRh84jm3YbwIy5wniSIGuQpjEVROzrEw2kc7tTMgLK5DhWnKqZBhPMxy6ZB4G92VZ6CqZgGUTG/hHNWZnHM7sY27BWVvWW6rWAQRGIH+nVsMJCinvy0ISzOObzw+BvKlNeHCob/tSLAxudC0IQPBI7bfHsmThZCPoxro3K3laKg8c6Gvk9mR4VuzSpeMXgDeSocASBNNJocN3iJe2NK2q5s2JB3mW0IQgVzbmVFO0jBnMTG7+PNwutWOP/A1Yjfx2AMXbi1wVhjAzvmijB5vJV4c/G60RVuv4X0rYIpq9FJaDOADSk0ndq5GogapK3FO4VwApzi+uDs2sumcVTMDKiY63DZNAirYCqmQeCUTZw/68lpENXzS8IfkWWrrtEt020FcxXkiBWiDCmYkxTG74dNSmH0Xhj9hkG/c27YH8Clzlys6Pc6pLIweTspAX1q9SSGs2pUBhQP+2lvSiM7fqTJTMNpHPWDUr0gyLKZARWRghdMg7AKpnoaxMuf64fxztScBlExv8T9aUizP2hFjW4ZKZizkYIRogwpmJPQ3UPv8HcUzCyOoT/gBWAP5+3OFmqRwjB5/o2erKaCqVkjQhOpDV+zLgyWB64fmCvgLbKGH07jWKSpF2kXWtktFQrGzgy4TMGUGbA9BVMxDYK2Jc9lX3MaRMX8EmcUDIw9UjC/DikYIcqQgjkJwkoQl4A+u46CKYvfh//FOQfLh3VeWG9vqEUKw+ThaMC3IB3qKJiaNSoDHbnVHywPKkUTgiebECzorTjFcsIiBTVAN1zhNI6ymQEVcx0umAZBRzkcYRXTIAotbcz35DSIivkl7hgvgaWz+MNV1+iWkYIRQjSGFEwdekH8/kkFUxa/b5dOsTFzmAVDNRAqmMIwefstRMmUKRgv6LBOjcqgFwn/tQrGRjS7PxVMOI3Dzpz6OhwgRKxdqmwaR9nMgIq5DhdMg+AdsyaTXtE0CM9EFC78UT0Nomx+Cf8LrQO5aeVaWY1uGSkYIURjSMGcpDB+v74NxjtoA1TtfBxvJm2hF4mJeCss0HJjXSouWHqOedWsURnocW20slUwVid5E6C8aRxUMJiNjHhYrxsunMZRNjOgYq7DZdMgwvnMvaJpEOEKgXZ6+clpEBXzS5xRb96tqKjRLSMFI4RoDCmY26QrTgEhzkIKRgjRGFIwt4kUjLhLpGCEEI0hBXObSMGIu0QKRgjRGFIwQojWkIIRQjSGFIwQojWkYIQQjSEFI4RoDSkYcdNw+9zCPRq5mmf7BROFSMEIIVpDCua3gKUO7LLWdo2BH820d9xl/oJHaxpF+yzDAthhgbEcOJbS4g664opIwQghWkMK5rdg97zwVq3+IZALV8zETh/nJgIDzDSKvL0/AJYNxZZy3EdXXBEpGCFEa0jB/BbgjpmMxt7WqT+Ht4LnZQqG+7cVKhjn3DSK2qyUqEYKRgjRGlIw4tZZpCn2iC9UMOKmkILpEN5WOEJ0js4rGEZaeMGeeZ5zg3LrXOCWE3Rw5HnOvT3tOD5MAV6Y3sMj9iLxdh45id0UAzumepYDls1rVsLdNLAN7LA/WKQpy+OCuNfXzRYlt3XBxayL3dLdbkFSlgWSZWoIcOEp7+Gxv45NgdvHh/vK8lte4IunYCqKJ66IFMztw1birN2LhGYV3CDdVjCLNJ2MxngJEcgJQZDnOff0srubzuIYDx8uwMXwUDBBLF5ZmAKHLHaLUR709tPyQI/Lby3S9HWz5UFbNiiJcEP5WRzzIAq/z7JFmqKo6N25D/uwP3jdbLFrl60LAkf2Wcbt3FgAT8FUZGH3S1ukKcJQ8F/78GBjWKgQ1JRybZ4kuOdI1lMwKLa3a52nYMqKJ66LFMztM4vjyWj806v04q3kAA9v9M9ldxLNKrhLuq1gsH8mRvPo4Lkrurel6u5zh96OB7mrOLtzfNAZF6ZAuwV6epoKao5jaOnBhquwxCCpsrJBsvCLVCF4TzAgeN1sKVycc7BJwDiBI3Xq4v5UMNVZwPjE/9rNV/nw4D23BjBrssaG8qENBvVlW+Pt9k6NUl08cUWkYG6faRQt0vTj7f1HLZf7LINIWi9XsAFfcYyhWQX3SrcVDGwVeDSH/cHH27u1ItjLwgeOKsGySNPCjtCmgJ4eOSI+w24rX6fM3MzdM3t4ZcNZin1ukv51OKANWi9XeBvP6r+9u1GoYKqz8JxfhQoGohAiA0esgpknCe4AoILhzu9MgdfYVuObd0D8HFIwV2QyGtdpi2CBgC32R8sDtziM3C2s3VCBZhXcK91WMHyk0OXDthFeVl/BlHWEoYJh/0phUROYH9DQVCsYdxwu4KDNCMpmFsewPLHYjHepeIXKFIyn/8qycEGwS5mCWaQpPGs44oUNWsMSFQwsz0itQsFUF09cESmYa/Hx9i7PxU+jWQW3RrcVDLpJmjRqKphZHIdxuxguDPuDmgqGHe0FCoaBIycVjP3bZoRumxYj9t/UDbB8WJMS3dJe6DGCWqCr4J1hzFBhFu6UgqFnDUFFiA3yHGGoOL9l42BeN1v8mqGCsYWvKJ64IlIwdcAbxykFfBHK5h9w0gADy9zREsk3DoZhnEIvy1O2ESictVAHvMvzJEELxjKzbCgwl8oMyxxG6HuxOOvliiHGXvE4y8EG4TnNKvj1dFvBQLKw062jYGgVsA4LHiw0zBSmwM71AgVDB0odBUOzhHVXIUiW6bD/RqeOZNFKslHjKnae9RiNAlWgjdgtzMKdUjAI2bMX4zeiX8wFS+p5/0VNCyN5acipKJ64IlIwJ4GxE28ZJIU1QIbzD/Coc1zBZ/7l6ZmxHehokSa+a6PWhv0BdX84a6FOmdmYwNS9Xq6YDgzhtIXjeGGZoXvsq2oLgNtiA//tdAGmBmFEM61mFfxyuq1gPt7e7Wigpg0GoxDb77qjxvcOFqbgzTmy4Sl1ZicWzjPy8IQUxhm2pnileYFtFFC7YX8wi2O+zM5Mn/ZW44WgCc9WZFGhYMIhS+/h8ePtna53JMLxGT+2JaWVyzr1vbnrFcUTV0QK5iQwH9oGBy9UYcQ9rg/HIeiGbbz8Ik3ZyyJNfpFCoXDWwrllhphgfNvX4QCrto3/KCwzrSCsplUwk9HYNkEcq+R5jhvF1sN+S7MKfjndVjBCiJtCCuYk8yTB0AsGmI+398KRT+FQnmoARll0luh0ba+8SFMbKV9oaymbtVC/zDW/61lYMes4LBhnSEAQ2OrAs8zxnqd7NKvgNyMFcwl0VyuGVAiLFMxJ0GKgU0TfeYGCcUd/NIf+tlf23ByFCoYNF+2gFe0YC0yfC7sJmh/KXCcVCmYyGn9TwWhWwS9HCuYSdp+7eZLgXz2vQhApmJPQ78AwtToKhu4M6+dlrIz7s1euVjDVsxYqyoygVxSV3QS6ba7FZWONwzK7oxiaRhHWv6DHHAoj9CI540EOvUjVCqanWQX3jhTMJXBeD4dT1y6REDeBFEwden/OKqqjYPBfRty7Y3QqL6ipYE7OWqhfZvyBxfGQu+eRCcvsjrIGQbiwtdAvZoMCrWgITSY1FYxmFdw9UjCXw5HBWSvaCXHHSMGcBKGpttE4ywbDg55h4FwbTNmshfplxh+cjRwadcIy4yANG/YsbTD8MDsv8N/OadCsgl+OFIwQojGkYIQQrSEFI4RoDCmYq3ByJW4h7hIpGCFEY0jBtA/XufeWehLi7pGCEUI0hhTMVbBrsgnxe5CC+XHqL90tRNeRghFCtIYUzE/BePXCfQOEuEukYIQQrSEF89/ss8zOMMR0/+8kiJ2JFml61i5fnGHobcHaLFzPhvMYW4gB5KxLbDLSzpxDZoopkZro+NNIwQghWkMK5r/BWtdYaZcLUH4nQaw9gOWean7FLqaEHWV/qLvdZxl8W+vlCst4t7CZql1BHCtStCAmvExncSwF86NIwQghWkMK5r9BR44VG8/atbUMWFO4cHgdYBfhB5uelF1st6K9AGiIWRxPo4grPv0c4bJR3pZs7WQKM8yPZvrLkYIRQrSGFEwn8fbyEOJGkILpIt6K/kJ0hc4rGAaOILqCx7l9tLdKNGwPmHlI68gsjjlGpz8F23dNRmNeRtFgTyHSwloU4IQ6N5alOk1bcm+pbJ6aJ8nL07NdcptGCBRjvVzhWzzOjU7CFbgLVyIPs8B3sTkt7qpd1dszePA+D/sDm7i3vri3Jnr4Q/AR5QLhcNXZ5dLRKNunwmum7R5vdsMX8R2kYDpEWSMpRFfotoLBhhToMqEb0GUiUhXvJDo5dH6zOEZ/hgu406mNPoHfBzvH4ivs29A18hQ62kWavm62PGhT/jocsNvZPsuw60eZ1aQ6TRSSvezuc2e9ISzzernCPmqsziyOd5+73ecOFcdx7EPGG4I9SiBKrOawCqYii2kUsWB5nk+jiKc8BQOPFfKFhMK3cGcQOo3vWgVD2YENYHGQjygKiU3CeZwhPjjIe+gpGLgLmY7GoI0gBdMhsL3iPEnK/NF3PLFA3AfdVjDodzGMQA/Hndnt+wbLyj7L7IuK6TDo1RizgnE5LQF4eyk7PBsMXjl07ewdMfrnNq31X8WKNL2azpPk4+2de4mh4jA/QJoweubrcIDZw5pzZnFMYwZFA5sqG/fKvyuycMfu325Vj+NWwXy8vZfZeF43Ww4EPRsMJAvvTLghLW0w0CKsLEtiZ7Pbsn28vQ/7A5iOkJe8co0gBdMhOJixGxOS+55YIO6DbisYbBmKkf2wP/h4ey8cSXu7vAK7uTx6LxwJXRihguF/uc9qmSP5XPdEWZqoAhoUiCprnkF/DBMItELN7Lyt5DEhi8nav8uywKa1rGOZgplGEVoo7kHP9PEV757vPnc4zpSRAv72KshJZFB+NLnx1oVlc8cH4OPtHUWSgmkEKZgbATbp6muo8gulyR1PLBB3Q7cVDLwkcJHAwXGZgoEFYhpFL0/PZQrm63Dw4j8wcQl2gjIF46V2krI0UUfYDOZJEgoFWH0ocXBqn2XWzBBSoWDsPOSKLLzdWMoUDKw4NjurkHafO5TTutJwnK3wSQXDCzxvnbW7SMH8NFIwN4L1uv40mlggrkW3Fcx6uVqkKUf2NRUM40nDkQfGGZ6CgcsG9gBrU0FMK4b7noJhiJyX2knK0oTZg02SPcXVaxgSxF8QrRida7bwdBt5CgZWKBi0KPIqsqhWMMhikaYwcWGMBV1inUpWTbo/ZR9PeQoGX0dhIIyYb6hgEMeD6jMGiJHR8iI1iBRMHfBAhsHvZaG1Yei9C0ZHsI8ybKVwEgADv+zFhQaY+5tYIO6SbisYSBb2SXUUDOJGnXPTKApfXQiFcCIMhu95nnu+J/pEPAVDY0Oh+aeCsjRtPHKYnde08RfEenowUUBAePfEunXcseFAfN8+y6zJpCyLagVjA2zd8QfCB6G7DLa1d8n+F1F+iE+ykbw27hgtoNU3ttlig05bCxK3bSK8kGrsvo8UzEnQmOAhtMHvZfMPCkPvXaBg7DwGK+g5fQHvJl4ijCVwwSJNPX1wlxMLxF3SbQWD4Ax2PDVtMBAlZWPu0AZDG4D3LTYHrtwGw/enei6SLWphml7V7ClEfliLMX9BBv+GUXjeBGYeRAvina3IokLBhPOZ4S1C2+TZP6zH3U6cdsdQX/tDe0M0tGi2bJ6CwVww5GLdWF6mZT+KqI8UzElsXDzaE7xNhfMPXEnovftTwXCUQimP96Vw+oJzbp9l9AsXLuB5fxMLxF3SbQUjhLgppGBOUhgXH45tCs23ZQrGHQc5sJSUBaZ47loAR3xhUe9pYoG4S6RghBCNIQVzEjhHYAKBOGhEwczimMsTwA5RU8HQWUO7C7O4p4kF4i6RghFCNIYUzEk4IeDluGlaHQUTht5TcEBhWA9sGN8KPAUDR0zFQi/3NLFA3CVSMEKIxpCCqUMYF39SwYSh95idhz4b3hNnFqQuTNMqGMbfFBpmmOndTCwQd4kUjBCiMaRgTlIYF1/fBsODXJAa7hUb2YosatpgKtYRuKeJBeIukYIRQjSGFIwQojWkYIQQjSEFI4RoDSkYIURjSMEIIVpDCkYI0RhSMEKI1pCCaQYukC/Eb0YKRgjRGlIw34JrNNXZMUCIu0cKRgjRGlIw32IWx5PR2NsX7cbZZ5mdQokdFq9VGE6wxOKedi+3FjLFHpPtZPpLkIIRQrSGFMy3mEYRlmmy26fdOFire54ku88dV7e8VmHsYuFYnaIFMeFlOotjKZimkIIRQrSGFEwBWDEp3K81hItKcXXI2wf7ZmPHk8JtaVvjdbO1u0N7m9a2linMMD+a6e9BCkYI0RpSMAUs0rRDNhUhbgcpGCFEa3RewXDBaQRS8DgsDXbVbQBXBbYQo/lh97njxcP+wO7N8brZ8tRkNOai1/C/YAR/bhxJWZq2eLYuX4cDd3HzssP+cMP+YJGmvYdHCi9WH6uM77MMZgZ7W3gxEseVOGIXGre5271Iqk+tlyvGOE+jiKmFQSezOOadt1XzlhL3duINy2xXFu+ZHe/s0ulYZdzeXm/d8YoaiTpIwQghWqPbCmaRpgzjgKRgP82e3m5Chk3heQEuxg5n7M5nccztWLGpGLvVRZrilPd1bFSG3u6koEGa7MWZpi0eulVu/PHy9MzivW62w/6AfTmS2mfZIk1RKpzaZxn2B8H2bzhubwviefdZBg2E3NlhWwUDZxP+nieJ7e/LTk2jiN1/nufTKOJmJZ6CmcUxpST8O/gWfhREGbMirDVlB3a7xUE+twis3n3uULbenzve4SCL6imYisqKOkjBCCFao9sKBjvIw6iAzgy93etma2UE+m908zzITc7Qq2G/+GF/ACXEfhHdKjtdDuUpXC6IA0VeXpplxWOwLUwathvGKc7oxikmC6kEewPkSOFtcUd7hp0QTgXz8fY+7A+QPi6uc8odu39kZ1WCLaG95/wWvmLNVJ4NBj8Ny8wahTYY3CXYeCajegBKBgAADL9JREFUMUsCkwwutmWrrpGogxSMEKI1uq1gYKjAIH7YH3y8vRcOmr1dXgElAjp+dJDoX+3saC+2tLBLO9fd4G0iX5gmiwe/xiJN18sVvF1cPS88ddbEYO+2WF+Pp0XWy9XH2zvKXOcUQqF5T8oUDOxD9m7wzuMrXvF2nzscZ8pIAX97zy3nW708PYeh2WU2mIrKijpIwQghWqPbCmYWx7vPHZwv6MUvUDD7LIPnCJ99llkF492Nwi7NC9E4CUw+1WmyeLgAJYTJwa7/i+58FscwQVl9gPgPu9e8R5mCgb3nOwqmYo97W0KUmX4iZxQMEkGV8V3eZGg1lrlawfACb8lBa3eRgmkQKRghRGt0W8GslytYINDf1FQwDB1lVzoZjdkpuj/70QoFw6hYG5hyssDWMxKmactgY2WsCcEqGIgA3ARn9AEcTKja7nPHLtkdY4DCYkyj6OPtHROt6Z9yJri40FVUeKpawTCOGJ44hMIwmJpOJXsH3J8ykac8BYOv02U2jSLmGyoYhAehmowIrqisqIMUTNdpJ5KdrRBetK/DQSsaiAvotoKBZGH3U0fBIETUOTeNIuvO8GJQ6igYGg8KbTyF4OvwbhSmactgI1qswLIKBqeoTqhgoK7c0dFmY01Y7N6fy9ig5YJNIs9zFsDeDXjrrIIpPFWtYGyArTv+avggdJfBtt5d4n/R/MGJZiN50Q7SOehFydib3DsuA0NbCxKvqKyogxRMpwkHTj8kYmjqXi9XaKzOMmMLAbqtYNA3s4+paYNBV211gx3Ku/NtMLa3rp6LBAsEJx+FadoyWAVjJ1dbBYPZWDZ9+y3kFU6BxujHczBR0nn3h2YJjsxsIQtPVSiYcD4zvEUQH579w0vc3jSE+tpfn/VFZWFi4fWhgtlnWXgrKior6iAF010wuuMHg0MbsedhZzxcAN41mGC1bIG4jG4rGCHETSEF80uAx/napRC/HSmYP+CkZY0JhLgAKZg6wEDYC9Z7LFuHk1thWHsqvDwwY9A8WZgCl390znHxBS/uxDOO0rdrZxQyRGbYH8DX7GWKIoVmWlhG4Zv2As64HJRnQ3WBS7csCyRL05E1V4u7RwrmD+CF0WbFQlyGFMxJEGoGV6ld77FsHU7EunHRS7h1cBDSB15mBJSEKdCHC6mExs1bRMAFAWpI3PqvX56ePbVhI+uhorD0lF0ia9gfuGO7ypUpClcWpSvZzqb0dmANs0BFqOHsuqbiNyAF8we0wegdEOICpGBOgvmDdrMLNLllC05aEwvD8PdZhng4dO2M/Tq5ZCUW4+4d99wgtMHAAs2lQbl4JorKNR3s5nF2ZVFMU2D0DOcYci5hxcqinunIKpiKLFBTWqdsmKC4e6RghBCNIQVzEiwHhXB+TKbzwsxB4QxHu3gSsWslVKTA6XuwcxRuXgs5ZSf02cUzcRxx+t6qVN7KohXLUIV3ww4X18tVoYKpyILTJ3mLpGB+D1IwQojGkII5Cf3UMJ+4YKIcqK9gvKl/ZSlwDST3p8+oZxbHgoKh08qTKWXratqVRRdpasuDCJ6KdZUqFAzWHz+Zhef0l4L5VUjBCCEaQwrmJFwukpaDOgqGThYrVqAPhv1BTQXDZSO8BRoIFIzVH3bhhl7Jupqw6NAuYuUFtAuW3IQbiCmEK4u6oxyZRhEMLdbHVJaFFMxvRgpGCNEYUjB18GYV1VEw+G+4pZrdv/1kCuHCkh70IuG/4eKZvNKeClcWZXkQPgwhYmNsC1cWdUehhl1pEetDyVKWhRTMb0YKRgjRGFIwJ8E+ozaQ9iwbjD3IWdaFC9oWepGYWoWCKTO0lK2rGa4sSnmB9Sox+9pb6jNcWdSZXW+9+lZkIQXzm5GCEUI0hhSMEKI1pGCEEI0hBXPLYAq3FwkrRHeRghFCNIYUzC2DOBh4l6RgxB0gBSOEaAwpmFsG03+wuJwUjLgDpGCEEI0hBXPjcAPqwhXthOgWUjBCiMaQghFCtIYUjBCiMaRghBCtIQUjhGgMKRghRGtIwQghGkMKRgjRGlIwQojGkIIRQrSGFIwQojGkYIQQrSEFI4RoDCkYIURrSMEIIRpDCkYI0RpSMEKIxpCCEUK0hhSMEKIxpGCEEK0hBSOEaAwpGCFEa0jBCCEaQwpGCNEaUjBCiMaQghFCtIYUjBCiMaRghBCtIQUjhGgMKRghRGsUK5j/+utf9dFHH33O/fzf//iP3sPj//nf//vqJdFHH33u/jP6x38qUDD66KOPPvroo48+t//5HwXz//7zP//93/5NH3300UcfffTR5/Y/f+OEEEIIIbqGFIwQQgghuocUjBBCCCG6hxSMEEIIIbqHFIwQQgghuocUjBBCCCG6hxSMEEIIIbqHFIwQQgghuocUjBBCCCG6hxSMEL+R3eeu9/D48vT8dTj8dF6vmy3z2n3ufjq7muR5PhmNsTb5PsuuXRwhxNlIwQhRl2kUocObxXGe542nv16ukP5kNK7Zp75utuvl6oK8plH0dTjMk+R1s73g6/WBUHjdbPM8byG7+uw+d5PReL1cQVRdcPOFENdFCkaIWrCHQyc3T5Jm04dRBJ+Xp+fJaFznWxcrmJen597D4zSK2pEU6+VqniSXFfWHyPP85el5GkUfb++X3XwhxHWRghHiB1mkaYPddoM2jNfNdhpFbRpFvg6HaRQ1ldrrZntSRH68vc/iuKkchRC3hhSMuE/YWcJd4pz7OhyG/UHv4fHj7R29aZ7nOAI/grVn0OLy8vSMs7M47j08LtLUmc5497nDV3afO3aoNsCCPegiTUMnBdO0Jfl4e59GEcvPLzJ3d/RnTUbjYX+A1PZZBrMKi7HPst7D47A/QPVRo8lo/PL0/PL0zGpCwSBB1IW1+zocUBEWxhZ4vVzZbyE13BBbcd4iJvvx9o6C5XmOBFFmVgoF5m2cjMbw2b1utrhLKBIOzpMEqfGu4ohNCiYWpIa8wqrZxCejMX6F8J7YK4f9Qaj/wicnrIhX08If1LvV1U+7EL8TKRhxn4QKhp4CKhhqGvQQVDBweXy8vbujrcId+xh27RUKZhpFlETwRyBlOm5mcbzPsn2WoZdCiCvOQhbkec7OHr0avogskCyuX6QpgnLQHcIz8nU4rJcrKJjewyN6WVyPvjlUMOhiITtYu1kcI4QFBo99lvE4nC+4J6y4VTDMokzB9B4evw4H3IH1crVerob9AYoNy9AsjqkdEUYz7A8oO5A+vsifzBmjFyQdFAO8RaggFGRYNZQEieMnKLwnCB7CxdMoGvYH9qkrfHK8ioQ1DX9QPsC81U28E0LcG1Iw4j4pVDDr5errcFikqTekRi/u2WD4Rev7OKlgoB7QIUGXILVFmiIQ5HWzfXl6ZvfmnLN6Yp4kNEg45z7e3lESlA16CKnN4ni9XEFGQLuwhPssm4zGDFBF7WDLoZphjrQioG92gbsHRUVqqOY8STilyEo3RsXaLEIFw3JCS9kU0KlTgthCIhAYdxUq8Otw4DVMBPcQ1iyWczIaQzVOo8gW0lYN4g8mK34xvCfQOrjJ8yThQ0LCJ8erSFjT8ActvNVCCA8pGHGflCmYyWiMOFxPwaBnsnYUa+HH12dxjB632gaDDgldETpyJo7hNQ4u0jTUE8P+AANuSqVZHMMGQxPIPsvY57k/BRZLDi+J+7PXJBUKBkKBPhreIlQTMgjOLKtpmNpZCgbKzKYQXub+FGG0mc2TxEoHJoIZRtCONH5AB8D6Ygtpq4Zy0ipjFYx3TyBAYeBBFWC8QTrhkxNWxKtp4Q8a3mohhIcUjLhP6PThH7vP3bA/YNCJVTCQNXBAMI7B64fo3Fmk6SJNqWDYe+EP9JTwPsAYgESG/YF1arhjeASG/iwJvRLWQkMnAg/CqMCgCq/iDHzBp1rBMFYGogcfSC5ngofYPeNfem2s/likaahgYEZCUvTiIRFcY1PwYlNYSFRhniSMBCpTMOj4X56eUTUaouhdooLxqoafEreC0qfwnsB5BMuK1St8GOooGK+m4Q8a3mohhIcUjLhP0JNhwQ/8sfvcUUNYJw5CLvZZxlhaxpniAlyJdOiqoI0E32J0J+a/QMGgz0Yidtk0K1nsxOzXzdbG6vJiryReamUKxjmHrjdcs44FsNG+sFswxJWunJ5Z841Cje42Ow+ZUcMoIT+QLNBqVsGgO6f44AVe4KpVMBRzZQqGUThIjQqGkcVUMF7VCitSeE+gKsK7XfbkhBUJaxr+oOGtFkJ4SMEIUQyESLNzgG8EKhhxGXf8bAjRIaRghCgG4Q7WWnM3SMF8kzt+NoToEFIwQhTDGbNaFU146NkQ4haQghFCCCFE95CCEUIIIUT3kIIRQgghRPf4/y0vAn7H7Vi6AAAAAElFTkSuQmCC