fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAqsAAAEZCAIAAAA/k/tFAAAgAElEQVR4nOy9/VdUd5ovev6MWes6Az2FrygaNa2BWIqJkSIQ6caGRgx5EQIxahSGEIPG1NCxaToZmqSNmqRwjjGSDuZmOhrvFCtqj9EpgnPuvYNdMGvmzL2Dxb2z1rlHZfsSjVG/94dP6unH7961a+9NFa/PZ9VS2LXfqtjP9/k87/9FCQQCgUAgmH74L+N9AwKBQDAWuD8yYgRKLs/Iujwj6/v+i+N9OwLB+EMYgEAgmBa4c/a8ESi5te/gnbPnx/teUobbR7ouz8i6te/gvaFLRqDk/sjIeN+RYDJBGIBAIJgWuD8ycjU3/1pF1XfHT473vaQM3x0/eXlGlhEouV63dbzvRTD5IAxAIBAIlFLq+/6LcBKY37o3dOnyjCzuPIDxTS/Nr3Bzb9vlGVl0LKIPV3Pz7w1dSutHEAhcQRiAQCCYHLhz9jyp51v7Dl7JXgLte/tIl4rrb2y5VlGllLp9pOvWvoOwkrEbjkrkA7hWUXVzb5slA7het/VK9pJE4QNcjnBr30HwA/x6o2nXzb1tSqmbe9tuNO0yH/59/8WrufmgCEhQoJQFcuybP69iLORaRRV2418CLnqtogphAqXUvaFLdKs3mnZdnpF1JXuJpERMZwgDEAgEkwPEAL7vv3ijaRd+vnP2/JXsJUqpW/sOQhFCfX7ffxEq/0bTrut1W/GDESi5faSLNKgZt/YdNDOAO2fPX6/beqNplyUDwFXM24kBkOmPMIR5T6h/5CcagRKl1PW6rbjW9bqtt490WX7e746fJHV+raIK716rqAItMAIlRqDku+MnQQgQIyAGQB8TX4vNdy6Y2hAGIBAIJge4D+BG065rFVVQk1CrcNRDw0FbQzffG7oEyx6muQcGYARK7g1dSsQAEuXfcQZAG80MAGeGgr/RtAs7kF2Oe7b8vLhV2PfEQq5VVIE9XM3Np0+KSyjGAOj8d86eFwYwnSEMQCAQTA5wBsAd79CIt490we+t4gyA1Pn9kZFrFVUUGnDFAEi5WjIAGw3q3AeA7Uag5GpuvrYDMQDz58VRSDIgD8GNpl1XspdcyV4C5wFnAPdHRkAjOF8RBjDNIQxAIBBMDtw5e5685ZYMgN6FIsSv3x0/CfcAdKRbBkAuei0GD1yrqEoUR3eeB0AgHwC/n0QMgPIb8AN9OsQR+CcFS8Dr+/6LvGpAGMA0hzAAgUAwOXBv6BL0Og+BKxYFwLtgAMjGR5Y+3oLt65wBXK/bynMGyQdA2++cPc9v49a+g+SEUIwBOK8FgPdeu59EDOD7/ouc8RADoHvgDIC8BcQV6IrCAKYzhAEIBAKBBSw99jbbr9dtlbx6weSCMACBQCAQCKYjhAEIBAJBKnH7k/bxvgWBwBGEAQgEAkHKcC82fHlG1n3DGO8bEQiSQxiAQCAQpAw3drxyeUbWrQ8OjfeNCATJIQxAIBAIUoP7hoH8/KvLV473vQgEySEMQCAQCFKDb9/u+FPngE8/G+/bEQiSQBiAQCAQpAD3DePK3IeIAYgbQDDxIQxAIBAIUgBkAPCXZAMIJjiEAQgEAsFocfePA5r6vzwj68rch6QoQDCRIQxAIBAIRouRJ4rMDODyjKzrz9eN960JBAkhDEAgEAhGBUoAHHmi6EbzG5dnZH37dsfV5St/mNzz9z3jfYMCgTWEAQgEAoF33PnH3qvLV97c03IvNqyUGvnqNM0EuvvHgZt7Wq4uX3n3jwPjeo8CgTWEAQgEAoF3QPETfvNXjd++tcN+H4FggkAYQHIYkssjEAicwZeR+T/+89PxvguBwBGEASRHY33DeN+CQCCYBOgJh30ZmW+3Fo33jQgEjiAMIAlisZgvIzMWi433jQgEgomOxvqG9T9efmT5X/RGIuN9LwJBcggDSIJj3d2+jExxAwgEAnvAWvjnDzsvz8haNH+BRA8FEx/CAJKgqCDgz83zZWQKqRcIBDaora6pKCu/84+9l2dk+TIya6trxvuOBIIkEAZgh95IBCGARfMX+HPzhNQLBAJLIAOgNxIBA4DvsDMUGu/7EgjsIAzADkUFAfj/QQUkFiAQCMwwDGPR/AUtweAPv989o5RqCQYXzV8gKUSCiQxhAAnRGQpxAQap7wmHx/euBALBRENtdU1RQeBPv989g/8rysolFiCYyBAGYI2BaHTR/AWaE6+xvkESfAQCAQf8/wPR6J82xRkAfAOSQiSYsBAGYI2igoAlea8oK5dYgEAwnTEQjRYVBI51dyulDMPw5+Z1tLfTu4d3Nl/9SQH92tHeTitGY32DOBEFEwrCACzQ0d6eyNZHVqDE9gSC6QlEAxfNX1BRVq6s1orX1xbSXAAVXzHwMw705+aJV0AwQSAMQCmlesLhRfMXgNRDYvEzwAm+UqolGKSUn9rqGiH1AsE0wbHubnj14fmHAwBUABiIRsv+4keXZ2RxToAagd5IBFyhsb7Bl5HJVxiBYLwgDEBBIP25eXDWNdY3+HPz+A7+3Dwurr2RCHYwDAMHCqkXCKY8oMIp3l9UEKgoK/dlZBIDMAyjqCCwedXqb+b9iDaiTRBSiMiWwJoji4Zg3DHdGUBjfUNRQSAWi4Hd61U9caef1gwATQI6Q6GigoCQeoFgOkCL90Pw4dXHFvw6EI3+w6k3qHi4NxKpKCuvKCvX0ooryso1S0MgGHtMawaAej+odjj0igoCvoxMknMQAjB9SgxEbwBspBCAkHqBYApjIBqF2z/RDqT+lVLq7pmk3cSxjDxQQSAQjDmmLwOAdueGO0h9RVk5fADw6YEicHnuCYdR5qvpe3gFx/hTCASCdMAwjN5IhDR0R3v7AxX/DwK2BHa+bxh3zh1Q8ewi7lDUQAUFAsF4YfoyALj9bXYoKggUFQRoCXBI6qVbgEAwGQGij7CgLyMTefvE8jva2zV+3xuJdLS3d7S3Uz9gbEdXYPyMtiItwWBHe/ux7m6thqiirJzcjRQswAunlcVEkG5MFwYARt8biZAQmkWaoyUYRIyfbwSp10oDOKT7h0Aw6dAbiSCKt2j+gtrqGmhrrQEoXy5isRiCgJQMyN0DnAEopbAD0gV8GZktwSCtKkUFAb6YdIZCSCfqaG+vra7B/mZfo0CQQkxlBoBkvYqy8kXzF4DUI+kP74K/8/0hex3t7Vo/YA6QetrNTOrJrdfR3o6Lol6oJRg81t0tpF4gmDgYiEaxPrQEgzwkT/U+BHIZwgyoKCsn2YfVTnuaGQA5DnsjEXgWYZBAwdOagNoiru8HolGkF1SUlUvGgCAdmJoM4Fh3N1x5RQUBqF7way5FINr4GQKP/D6sCDbdvIn14xKc1GuNhEECesLhzlAIRYZC6gWCiQDDMDC5p6O93czLeSO/gWjUn5sHK4JEnu8Me51+vRcb/vatHfSrPzeP+xIou4hePNSo7cxvlWcoCwSpwlRjAD3hMAr0NQOd63ugJRiE3EJPN9Y30EJAyYCW4NE79AcFqQfJ4OdBKbBG6rHuCKkXCMYevZEI/Pwo/EnU3LMnHMYKwOeDDESjHe3tZrFFyOABWh+fC2CZG2QYBjyIhmFQSSHuxCaMiG4EjfUNSFaQFEJBSjB1GACCc1r3HgL3+cOPB4sc7F47pKKs3CbvV/MlEKmns3FSb1kiSKRexocLBGMDCt5TQNAmJIe8PJQLJbW8qTPYn05494yKFxj7MjKT3htcj7x/sCVARyim6c/NEytCMEpMegZwrLsbnTpAkBNJNTEAxPPgahuIRnsjEfMhsOYtyTje0jaC1OOcGqlH7yDLWwIRaaxvaKxvqK2uEVIvEKQJ8OTDskdeHqSSEoS1/aH7Nfe+UupYdzfRCO4mrK2uoZYhiALAMOBJgrgHHMsThlS82QDWAe02tPxlrD+ILT7QgUAg8IRJzAAoeI+X/ci+nnC4troGkpa0kz+892YrARzcSdE/RgsiJGGzG+6HXkLqBYKUA2ILqYdotwSDnaEQrR4U4+crAzZyBwB19oUK14KM8P811jcgE5DyhPgKQB0CUHrAlyzszGkByAolH1DzAFAQsBbULqblWxNMD0xWBgBTHrmy3AUHs95s2YMumJv2QHTNpB5Sx0UU6whvAw55JinVZgfAJtDyCWKxGG6PND2Res15IBAIUgL076JfSadWlJWT9R+LxaBxSWC5olWshR/i8dolUCuIJeLdjc9cnpGFFQlrC1+LkDRAP9CigatTf9La6hotJwBrHeIFFIg0tzUTCFxhUjIAtOCADMCM7gyFkGFH1XdmUg9Fy6UFPB2yp0UQkLoPUq/iAwNp4eB3AlJPJ6G3IPyk6SHVVEOMRATcDA8WQsjT8aUJBNMQWB9IlSJmTyk4iN+Rsc4VNiSa6HhtdQ1fCrTSQVLDx7q7MRsQKw94A3ckIF6Jn7mw856DcDNg/cGaxusJsYWf0KZwSSCwx6RkANqIDvLjNdY3kMTSwB7aE3JOO9AoIAz40S6BmBxIPVFvMG7NAoC4KlNKMFg83UxRQcCfm0c+ABUn9cRXaE9pKyQQpApw8tGv3PJGYB7VgKACIAdYIvArrw+ilQRLBwr9zfWB/ty8lt359CuMBBAIKHUyS7g7gXccojuB4h+IRnmekOY8AMVJ7ZcmmD6YfAwAAkCKHCybx/ngS8dGzpe5olVKwfpXVqSepoAr5qXHFeF+oBx+WPZEILi/kYs0Wf+g9nzJwMfhrAJhwpR+ZwLBtAMGfmohAPqVgnr8ED4ZHGqYuDhnAEopwzB6wmHeFgzMHu0FT37xCv2KkB+6jWklyrzvEJqQ4mcodS2BgGt9WBfETuCYTJreJBCYMfkYABcVFXfWQVBBtyEnnNRjTzLWAZ4SSKQe/nkttEaxAAD5fdyZz2cHcCKvjQPnxgdPBqZuoPjVMtAoEAgcAkYz5eiQGCINMBaLUYReC9LzBB2wdq50QQKodT9PQ9ZeG9b/WaK3qO3/se5uzvVhHtDVG+sbuE0CBsAXEL588UEGHe3tkkgkcI7JxADQkUMLAdCvEBItiM4tAC2w53uw3g+FN8e6uzl5J1LfEw5rG6HgtUa/GBtIl6afaaAw7am58kAm6E58pnohgUDgBCD68O3D7UfLBVpzqnjLv55wONF0PirSgavfUtn7c/Pyli0vKghsKC/fUF7e2NDQ1tp6KBT6X9/c+x/5yw+FQodCoTd2v453S0tKSktKcMjcmbP4eSgVyfdg23ICYogYL0SrFp8pQLmBqHjySfdAgWNMDgYAdxmRenLCU7kdPPnc4gf4PC4wZSLOIAeg9nx2gNsXtf3H+kLufZyQZxJxrkDBBSxAoAjESIjRI81QSL1A4ASIAJIcgWeTOkQ0Hak2EEasGyjchc0Ncq+tBguz5+ctW/5cVdVv33n39Fen7O9Bmwtgid5IpK21dduWLRvKy/25edmz5/DLkcmBBgbIQcYN08gS7mLk9oOKr5YSSRQ4wURnAFQjx9PmScKRhK/iUTo8+pakHmuBj3X+1xT5siVL4dvfUF5eV1OzZ/frYPHmV1tra21NDXh9UUEgb9nyZUuWapyA3P6WpJ6PF6IUBH7n5J+kqWVC6gUCpZQlG0aCLSRFC4fzpn4o/yNPAKCFDOiVt2z5hvLy377zrttpXk4YgIaBaPSDg+/X1tSsfezxpYse0hYTbUGDyQGmgi0+UzcU6mYofkSBPSY0A6CGuzzQrtnxCN1R1gw17SF/PppnmcW7tKSkqfGV33V9khILeyAa7Tp6tLGhYUN5+Zr81YtzFmqkvjMUwuoDNx1JLJF6ePmw0ffgvFFqCT76+xQIJimock/bTrm0vniCrWEYFJ7jFXdYLrScPkTuyNYvLiz89a9+5fCWcGY4Ekg8D+9s/pdHFiE9CIFFbfCgPQai0fa33/7JU+sCT6zFXcFFwS8KKwifAskN0PSYhooPTjaPZWczy3lIgmmI8WcAlgoYkqOpfxWPkXNNiZo6LtLUJoi/5s6clb/Cv33btj+cPp3uT6SUisViHx0+XPP8puLCwtwfL9PCflqxH4Qc2cK0xdxKCBEBIfWCaQhqqasl+oAcI6YG3z6146Uu4BSMo74dLcEgfAbgDdmz5xSuLThx/LjbuwKZOHP6NMaMoTV4R3u7unsG9ndHe3tLMFhbXePBzIjFYsHX96x6dMWa/NVwBkC7gwbBllDxeCLUOcgB1kwslTCHzCQAS6vwAMF4MoBYLIYwvLad8mIo5I+4F97lyX3Qpv7cPN7bi/f7XJyzsO6FF5zLNm6GOvqpeFwQWQi4Dahh56Q+Fou1v/32MxufJlKvZfkhMPHD2sG6jymlBqJRIvVU2mCW595IRNIFBFMV0OLU5ou/RYnAlNNXVBCAyw2EANIEPk0Bfvw7d+astY893vnhhwg1etCFkNkTx4/TWBDE7//Hf36KGB9e3lp9Y46oYRgD0WjTXzWWlpTkzMumICO1J0cjIxWfkIJppdjiz81D+pGWPa3iq6g2xkwwDTFuDAAFeOYIN/Q3ZB7STpW7YAMQY4hrbXUNKDAYN3nz5s2a/VLdixf6Lri9K5D6U1+dQgIw9D3uEJKMciBv3NkwjPrt25947DFQAZwfI8uQQogLIfdHsdliIPU0rQAv7eTYU0i9YIqBamUR2+bZtSj/oZw+xdp8KaUwCggMAGfg3v7amprBwUG6CgoHnOtCXhAEyaXX/tbWU29W0K/0Lm7GoXgidsC3ILRRVrp+Zd6jlCIAYwlUAFOPVXzdgJVCEQGtwBj5krFYDM4A8SxOW4wPAwCHRUSc+wAg5GDTsOzxNHeGQtTbC2JPWpkX6izMnl9aUnLm9GnPpB6h+sHBQSqrpdlcXMi9aVmS6lgsBlKPFEL6KkD5id1Ts3FS+aTjbUi9jBcSTBloRbNabj813YI3UaEfX1xxQvVSOJwSft/Y/bql/GLRsJQdtPTBCfGv5fARIFEmINIC0L8c50FukOWntsn87QmHn62qQmiAqICKK3XsA88oPpGKB0/5LBJOCBAzFRIwPTEODICGWsKo9bGmHPzRpN6cZO+CE3BST+p/2ZKlwT17uECiW59DXUjCydW8zYt4PW8hYo/OUMgsY8e6u4sLnyRhxkRBYkXk2CRSTxIOTwn/sLCNhNQLpgwg6dqTDI0OoaOAIHSY1vADfjXqlrNsydK21lZ+ckvtixQBFY8nInXAVdTPeS1ALBZDvR/WE1zCYa5PbyTybFVVwZonKFqqfVeobKLvitKP0OrA5lsVTCuMNQPQZlqbC3apZyeMeK7MKsrKIZOc1K/2r/zg4PuW17IhAfDgkexBubq17KmJEKcFludprG+wkWoIMyf1ZPHzymaQenw/IE90ISQi8csJqRdMalg6ugCaC0pZ/eTe5w5FMg8efmhxY8OfPIIo/0OJEHUWIQxEo2sff/yZjRu1Dr7O4aEaUMXbDBcXFj6zcaPz/r7Hursrf17xyMM/Nn98+k6whuC7Qi6R5cqANURiiNMNY8oAYOJrKhlhbyL1EGk4tGEQ8+EcNAAQuv/4F1/gLQz4SfRk814f0NM94XA6nnVwAuIWuIrDWiCNB2h1j0opX3ymABYmkm1tIhHAOw0IBJMOLcGgzZBMlAbQsG+M4a6triEpgKqbN2v2Mxuf1hQ50m7wM8kXynFhfyPf3jOBvhcb/vatHW6P4jEIcgxYeilisVhwzx5e09jR3l5aUrIwe74WMUHqA05CGUU29IL3GRRME4wdA0A9m+XzZ0PqSVZprKcvI/PRR3K53Y+KXsiw+fw94TBIfZq0vg1+//nn/ry8HS+/rDUPtkFPOFz58wpqMcR7AFCpD0Qa0g6fiuW3ysecCASTCHBx2fNXJAjDW4Yuv/QWOHH+Cv+pB/v3IS4AdxptJGeAJqH2wfgkuHvG1e6JvJUQcH5v1LLwdDxbmWIWL9W9WLDmCW01wHKBxTNp2j9KK8UNMK0wdgwAFnyid5G6Qn4/7Myn/cIfoDn0lFLIpadOIHxmIOfRY19JD1KP+0FhjyVBwa2++koT93lyUk+HoHEpyTzFC2ykOpEfVSCYyOhgczVVvIMNov5ciqnWH31+FBsNqq0SULHIE+wJhzEcCPrVxibGDl4+gBsGgHu20bvkn+CJPsjzD+7Zw/fsCYd/8tS6hdnzsfLQ4GCQBu4LodilZpwg30hIwPTBGDEAJ+yS2vmpeB4vvdVY3zB/ztyiwAMddpEADNmgDgEIB1jG3Y91d5vDfmkC/Bnmzwv/Hq8mAFNZNH/Bhb4+LF74jJakHlxexdN5zI0BNGjmjkAwkQHSTM1qVJzfozlHR3s7goOcHFBbG198+rZm+mNeKBYE2ANw8ifysWuAeLr6FK6iAIkWCjPotrE+oJPKH06f1pwHhmG8VPciKgbRPxjrKl8PkSeERmpYc2ixhd2FA118ZsGkxRgxgMb6Bs1Nh26dSO6j7YjegZ5TQ56y0vXLlixtf/tt2g11BOh1RWWvnCknug3vpN4NqJVHoh3A+nGrKPaDoA5Eo1pHUo3U0yQkLJR0CfAeGEmaPxM+A6oMFggmLGCmU/4a+fmp7T9N9CCdRy1yfRmZ8+fMrfx5BT3nWEN+//nn6BIIooAVwFWKH2UlO9zfeSagB3pBPKDvmz4YBpbWTmcoVFxYCFaEb4xflMgBuQrAq3BySrRywpAEkx3pZQDoswEpxfNKU/5gCv/gsnsw2I/CGJS2+zIyf/LUOi6xSCeEVx9JdtRU34lgwwpP0+dVVq08EoGTerJ+zpw+jZwGvhuRemRHaoMEVbzHJzyc1KAUb4Hp++ItDgWCiQnE/uHYQ3kbFgqobSwg5kFZlDD08EOLKTcIyw7yfiBNxCG8aTXnlrpyzABGY43AhEC1Apoio8BBu+fiwicRSeRFklgN8FXAp4Ivhxwt+IG3XhVMYaSXAaA/JTFKNPNBo0qMsqZ3OamHzwoKb9drr2E7uffhx0NnbFKirgzcpDa6Z3jIHsJH6Ghv7/umjwoizOuUDamn7wrtQonUQ4CF1AsmBeDEUnEqgJUB1i3P3lfxSYAq3kAMqcF93/ThXTT2KCoIkI9t92vNaL8zmttz3mTMCQNAov5o7kcpBRUOEwjrobaDYRjriorRS5i+QHwn9DPRKXApGr6KtXqUdyiY+EgjA0AETsWfLST8I3cXkW9O6kkeqIPHo4/kUjwPGXCwleEV9ObQI7gi9Q4xmmRDuDGIy3eGQkhR5vsMRKNrVq8mUk83DyKPVgTgTyBYFOrDDzIyXDCRwVN/0PODmoNBIiwP8WVkUnoQmvwgoAZnGATB8yqhwUWTMdtMQPvuIG5BLYcT2R67X2te8UiuL8GEcfIXUvNE2k1shumANDIAJJWoB0k95bHzx5FIPXUJJKmGDGNOIOplB6LRXa+95tmhxy/qrXOwJVJSawA+hJi9eS64epDUU6wBTk46gy8+QAFcCj6DWCxm7g0uEEwcaEN7qdZfKYXWflpuPyyHNatXIwcIKhBWAVUGpVbXKuckIDEDcJiB6ArIVLC5q7bWVnQN0vyLcKLQ1+WLNxgGeJthwVRFGhkAz/IDW6fHC1E68yEIAZaVroe094TDPeEwCt56wmGaDJQqH75NJ/AxPglHR3z8YKI6pd2vNSMtwNIwInaFRqGUgaG1ERQIJhQ0BkC/gg3Dj4hwAMX+81f48TyDLnCCC19amqZlIv2ItxLXhgN99slLWh9xdB1dV1ScpiZd6DxmuSBggfr1r9rKStf74nMEkJ6FHCwKwmpdBcUHMB2QXgbAHyAim0qp2uoaOPPpXeT2Z8+e88KmTUopBKJAFOjJRpZQah9Kw+VMMPPhzqcPOEdSUt/U2Lh86cOQWE4UUCWIpRM/c8+/iLRgwkLrAcDbg8KOhz+fygGe2fg0j+UhTwjHOs/GdQU40lBw9NN16xK1Er/7xwGjtFDbCLqwobycOpGno0EZxT5oC1+gjnV3r/avRHgFPVR4w2ClFC8CpFEjqb1DwURDehkAJ/VcM4GzQ4GhqM+XkZk9e866omI8vtjOk1Ehe2kyYVFdQ03+NUZvMxbo6Q2VabolkHpLHyZI/Qfvv4/wHok0Fkf4UahzsMYApE+wYGICLiue3QItrtFWhKuf2fg0fuV9t4CU9/6iHr18PpBNwq9NJiA/Ct39kKmTQqmE88OIT0zWAp3HurvRb5SbDVjN1IPLBb5ncRlOeaSRAdRW13D1Q30nqI0dZAB6K3v2nHd/06GRepLkNHX04z38iwIBTAF2eCxGANTW1NCsz2Pd3SmnzGbew7+ijw4fBglAOg/NMqGhgrwIkBqECQQTDcjw9T3Y1h5Zwzwaral/OhZuvNQ65EjxWwbjRs8ACFjonNczJwW+kBPHj1smO2PR4END6NL8+4eFJrnDUx5pZACoQ6Nf4RLAc8Z3a6xvgPrHrxqpT7mbnQ/95I44b91z+VED0SidOU2k3tychEgAt5PI+8IzLrWBwgLBxAFVAFHnUCSpUe8sFVf/xYVPWp5h92vNlT+vGL3coTrXvluwsl0uLKMASY9SSsViMefNCu0xEI0WFxZe6OuzfHf/vn1LFz1EkwDRNIwol4onFPviI8pGeTOCiYx0MQDU7/EHqDMUgj3KfdFQ/1T0DxCph/ynihfTmA3LE46eAWjXStqg0Dnwhbz7mw7L6CaRerpWRVk5gpT8q8afI63dkAQCD+hob4cSQoCf7E6sGGhugaLW1f6Vln5pmA27X2sejbpy0lSU37Pd2wlqARwuMlipPH8WSoMwOzCQwKiUemHTppx52fhiwbr8uXl4i/tjwLokdDiFkRYGgOeJ8k45qYdNj5wdpKE+W1VleZId215+MlnfeycgwbZ/jlPIAAjUxcj5wO9E+Ojw4eLCwkQfoa21NXv2HFRMkfHExyVAkjVOJhCMO+AUpA4/0D2U0+fPzUN7H19G5qIFOZa6mffq8TbQT2u57wRpZQAAaoPdLh3aN8CZBHKr0VhFKfXTdet88QGkvKEQTQ2geybfgGDqIeGyCA4AACAASURBVC0MAE0lQd61hwk+Ln9uHhX+WZ4Bbfu2b902GnUFEeJjeGyQDgZAQBqz58/SGQrhWDOPwcBApdSObS/nzMtG2x8IOXEvtA7FOouuAJLiK5gg4DyVtlD0ivpdLsyej65/CIpR+yBzqz63hQDg6G4lwkbw7xvGnXMH3B6VCPAHOLTCUXaobaRFgz4jNQAoCgTITsNbUP+8qhAWhZgNUxWpZwDw5lE/H57gA98AAtK8nFcD1D9+9jbQjyYFOHchpJUBAGAkbmVJO4STADRSJVK/ZvVq6upVVBCA9WDOsWoJBmXwl2CCgEZfwn2FjVD8KCfGWvHLN/fSIZS5BoeiWcYdzvIBmfAWdE9hJmBSUONw+09ks7Zg0UDrJCwI2D4QjeYtW44Vg8Yw0klonFhjfYPMCJiqSD0DoDIegpnU+zIyly56iHp58snfXP0DrkZooIjOle4HxoABAPAHOCT1lsELjdTjI+OH/BV+fL3Q8ZB2jcKj0lcaAwjGF2jzRSVnlHxOWoeS0X7y1DoVTwqm0jWllE2OMM+ftcQoG4uNJQMA7HuEJI1yVpSVnzl92p+bB9uAtPsHB99HABFuQirY5mlDWqsGwVRCihkAtAvpJ/I7cVK/aP6CuTNn8RnepLPBQy1JvRNxHU0PcOfCuWqF38NRHIaDgUb2rYo4qUejJGwfiEYX5yyEHw99F6jsB+WLtNqOZjESCEYPxAFRGYRsAKT+IZ2FGoQvXfQQFcKg5haPblIanahZJ5jEKBlwmhhA886dzTt32uxgbvznsKeZYRgv1b340eHDWC7ApfDWT55aR4UYSilKvUT/JRWv6kLTEfurCCYdUskA0COTiv3AIonUk8D7MjK3bdmi4n0AoQtVsulb9rN8bJpiOsRYMgAAZoql6CbtNAyx/7vPPy8rXY/ljFa0X765d/6cuZSJCesf4X+K8BGpl4QAwXiBVgM4A6hyGKl/sCXmzpx1/IsvVFz8edc/J9E0cy1xUt+AQ2iCPzIyUlVZiY+zvXT9//fGC06OssS6ouKTJ7602QF2DqVXO7d54EVQSiF0SF+LYRhLFz3ky8jE105ZgcglUnF/jDaSVDA1kEoGgHneeEpohj2ReqoxzY9rUIz8oQb4Sft4J9KLKekBPgYM4Gpuvnmjmbg4jGIahrGh/OenvjqFj8/XRyL1CPjB73KsuxvcX8VnM0rHD8F4Ac8k3FRwAXL7sqgggOSVirIyFU/rUUq1tbY2/VXjiePHXT23VBRnH09ctcLf9fFRh+fUBL+qspKObWtt3b45J+lRXR8fhbtucc7CA+/tp+3NO3d2fXwUfGJdUfHinIV8wQGwRPR90+eWzdB0FXyftJZ2HT06b9ZspATyriGI0aDTKFqKSWXgFEPKGACeD7zQ2oLyTfAzSP2CufMGBweVUlBIfHSQE7+cmdS7yhJQCdSwGpM8gESX5t28XdkoFBzh+YCKkfqKsnIUAuC7RcqFijdggWfP+f0LBJ6haQ56FAGtexiq/xfnLKSgFZz/vZHI7teaX3h+k1sjviUYrKupsXcbjIyM+DIyR0ZGnJyQC/6loaF1RcWrVvh9GZngAR1vrbO04+moc1+fW1dUjGtd7O9fV1RMBKJ5584tmzeDB4AcrFrhvzQ0pJ2q75u+pYseStTzxwYIIPaEw6gbom+S6gIopGju3oa2DfQr8grd3oBgQiFlDIAmc8OJpJF6ZKD4MjLf2P26iscLlFLtb7+96dnnOj/80JUDn0i9h27B3hgAufi2bN68OGehw6OcA6T+1Fen3HbsIXcoDqTq4a6jR6nOh6gYwi4QbCwE4tYTjAE62tu1ZHL4APDzovkLtKEAYAC/feddPNtoGQSi763hZmN9w6uvNCUVrlUr/Oe+Pgddvq6o2JeRmSgqrzEA7HlpaGjVCv+92PD/WV1o6U6go6DmcZWRkRGQAP7Wls2bT574Er4BMwMgm8HbVNLa6prh4eHjX3wxEI1S0rRhGAvmzuMMgNoB0RqrMQCNxgkmIzwyAHj1+Rb+NMAHwB8ORJKWL30Yv/pz82ied/vbb2/fus3tDbQEg89s3JjChHYbXd7W2kruDcpdSnoUcL1u6+UZWZdnZBmBkntDl2z2/Ojw4WVLlnqQZ6yJcLTw++HFgdhillitKMBy1plAMBpQTp82C5S2UEtgehQ3Pfvc8qUPN9Y3IBmNzAMM8nB7A1QmB8Vps+eqFf4tmzd3fXy0eefOxTkLT5740uyBB7TbWLXC37xz58jIyKoVfmQCXuzvtzmqeedOX0bmpaGhttZWUvP0Fuz+xTkLofg1BqB5PT1QIvgOkXtRVBCora5BdcC2LVsodKhY5hZum/duokv7pM3oJIdHBqBN/VFK9UYi9OhgEDDXlGAAX5440RkKXei7gJYAHfHpnx60Tksw+O5vOpwsB/eGLhmBEqjh63VbE+2WjijArX0HjUDJ/ZERpdSNpl1GoCTRnmh74DCtVwNVRX90+DAvmhgcHASpp5sELUP6BbZoIm221QSCUQL9J9B4jks6WoOouMXPa1x9GZm/+OsWSlZF2hqec7dX15rk2EfZwAAOvLe/rbX13NfnYNMnOi3/9dzX5xDUb965s2nVY0lrAbo+PgoGcOC9/Qfe29/18dEtmzfjLTAAOmRkZISogEqQAulh0UBIhc7Z2NAA+x6TA8HMMOWEYv9apAYlA2BvkhwweeGFASCnj2Z4AHAp06gJjfXnLVseeOKJooLABwff56VonaGQh465tFg46f91vW7rjaZdSqn7IyNGoOTm3jbL3Wx0OeJ8FAVweJRS6kbTrjtnz1/Nzb88I+v7/otXspck+jgk1d5IAGyjY93dSOSB0TMQjdbW1FBvAMX+LhB+cxQARE0KBQUpBLWjQOyZ3M7w7VMfaxKBTc8+t/axx1EihE4htL9bubDUlzaZtqtW+E+e+BLOeaWUcwZAWJyz8KOtLzupBqRcv7bW1sU5C8lngBvgr6rKSryVqOdPos5I9iA61RIM/v7zz2OxWE84DH8nWXdIMVbxvqK02HaGQviToXZAYgGTF14YABwAZlJPYtxY34CKUur5M3fmrPa3/4YSUIsKAihk95CLrnm9kmbOG4GS7/svXp6RdTU3/87Z89cqrMcQ2Kg9JOYopUZGRiCxTo5SSt3ad/Dm3rYbTbtuH+m6te9goloAjQOBBLgtbeBfy7Hu7pfqXvTn5vV905c9ew5RMWRfElFD/2A6AyoGQeqlSlCQEvAyPxXvhIHccsT+sQLg2UPTTF9G5oW+Cyreig6LBpUDOAcVv5lhTigGkAdAvyInwPIMqZoLcOC9/euKii1DBhoSzSkGsGgkPQkHkrHMJGnRghwYCZyiYVlAC+dF8xcgjEvn8UmHsUkL1wwAPjoIT084jNizplFAGKnZ59rHHt9QXt4SDAbWPFFUECCxdFLzpsGyZMDes3e9buvNvW23j3RBE3tgABBRX0YmFgii5PZHKaW+7794NTf/SvYS+AA0BmCTyGPfGsESOEQphY4fvZEISP32bdt4rA7FVyruAKDCX3hiMS6Zsq4EglGiJRg0P0vEA3iYmZoArn3scdoTVqZyv1YkDRlYSp8544c75DnGYDIQv1UnE9LN3VSTwnLZDO7ZQ4VCGNBKiRpYGcxEhK/qgskF1wwA/TroV07qeWII3ESYRjV35qzh4eFYLIaeX9A6VA7gHDZtQGy0KYzvK9lLrubmf99/0ZsPoK21FflBKNV1cpRS6v7ICHQ/fuUMIKm3n3f6cwh8P52hkEaSkA0AAwt/O8Tw4NaLF16XcxeCuAEEKQHyTizfgsz64k2sqWkVWgBxeEgAdOgV91BMBFjez/2RkR9Cfv/7b5VS94Yu3dp3MOlR9nCo/gG3QVVkEJu3Y8UAewMbsM831FIEBJMIrhkAbydJsCf1G8ofKPylFoGurpvIp9f18VHw9ESi8t3xkxSAvzd0yQMDoNTcVSv8F/v7nTMApRSP/RMDcGji90Yibkm95Vf06itN1CAIRRz0l0LpplnZ+3PzJMVXMHokpZL8aUQPAPM+boPcrhSh5Tw9J0eZN37ff/FG065v2/5mZNVyZB3dOXs+6VE2QJzU1Wd3+11Z9iaH45AvGvYnQSBAbIbJCNcMgNrLmMFJPVJ+INtoAcThsKknP3MixkAMADCT+jtnz1MJgDcGcPLEl7QwXRoacsUAzLBvb6xdgqfsOoGltUSVvkitwl8HpQeJzgPfgPPrCgRmoAmYthHFbDQJTMU9Ulg3fv6zMm3/RHZqIiCk5eo+3Q4UVokF/0bTLpQdXauoIudf0qMskXShsARFAx3C8uv6w+kzs31ZWro39sRLU/aGDBubtHDHACxFWoNG6lf7V5r3cZu0YpMGrDEAlVJSD5z7+hyVAHhgAGgJ8N3xk1dz852MONIu4ZbUW+6/obyc/iJOFggMbXN+UYHADJiG9CtNnKsoK0fEkNYBGhn60eHD5smiaTWCgaStAjSkezagw1lolnAbC9CMK/Ch1f6VfK0gllZRVq5NGweEAUxSuGMAGNfNtxiGgSn1vHEHJ/W7m5u1k7h1AHiIAppJPVfDloekryvw1dz8746fvLXv4PDCHztZZTQG4DYLujcSMX+9b7X9mnwztBGBFSzHGqmX/F7B6MEZAEr+MJqWT/7lrSmQA8htX7cPP+914RaubG6z4N85ex45v5dnZI2sWu7wKEu47XRuhqvD+YrRGQphGe/88ENeGEzJgNhIo0boJLJcTFK4ZgDcfEepz6L5C+DW45wRpD579hyzMnabAWDen/pvrFrhr6qstMzX1Ug9qeGxZwDUFvD/nrvIwyWU+1iAJv9wijz6SC4XaVj5voxMjG7SSD0qBUSkBaMBZwCoEOY8gO+J563r6A+ddCmnx+xwtsco+1k5j7trgn/n7HlUHSul7o+M3Gx49PaRrqRHWYLGH48Gbq0mGhjGF4EFc+fxUCAGkMIIxIpEsX9ZLiYvvDMAGPpoUsEZIp4hPB/PbNyoHqzWs7RQbWBWfpeGhqD+k1bs8OuSGh6XyUCou7XZgTcdat65k/sAAFdLG41bVKyMGEU+dMM8UmMm9eIDEIwePDyMtYI3A+aora6ZkzVTO7YlGKz8eYXzyx3r7h79E+uwJZcm+DAwUHB0b+jSnb/fjS5k9kdZ7uDZh6HBVTTkvX371hUVa5967WOPo0LYfJMgdpQvTBMEUnHjgjGFawZApL62ugbdOmFHalKNZ4JGV1G1nqvgFlYBV3eoweGkXZVOBpCokxcHqX/fg13ACG6ZE80M5GI5J2smZxKoCyBSj3IsauIkyb2C0QDBQSoPJvaJKnNtT19G5pr81doZeiOR2poa5zXDNq5v9OFftcKPin+ts6cGLDv2+sws+Ncqqm7tO3hr38FrP9twq6PWAwPgCwV1JlhXVMybFNm/xeG83HogGn2p7kVzuBaBAOrsQsAkUvwAJwG2YMKTkysKJg68MAAoBm47mlWsPzdvwdx5fIthGLtfa372aetUfEsk8gEeeG8/ZEDr4WUJhwW1aWIA3kaZWcJVbG/Hyy9Xbdyo/V0QCDDbSSTSJMMtwSBWahkUJPAGWIpQIbATqEgY9eVgn1D/vozMdzo6tDOAuztM1LfJLjp54ktQaqwbF/v7eaf9RLAn7prg835fVxbnXp6R5YoBaJzjwHv7aSYhZgTT3dq8ZfkREr1FIBvJ8kvmNYGoAgCrwzeDnyme6JMpQZMQLhgA/fkpCIRRcmb/DzJ9EALgwAgKh7ZsoofyYn8/6vJVfMBG0pHeTsZoppwBuOrwTzNJbYIazt0AvZHIS3Uvvrdvn7adun1xUo8mgAjuIKNTKQVGb+kDFAicAMsFbzVNPSuRkeqL9wJK1IiaxN9Jjp6Ntjvw3n5KG0JL76rKyqSWg7IN3mmCf2vfQQQZbx/puvnXe10xAPNCgQFFvvhsYkwqSvqWGT3hsL388pRDTBLRdshf4YeLl/5eeNH8F+SBIYDIizsEkwXuGAC0Av298XgRqe8Jh6mzty8j8/eff66dgYJGTqhiZyhkqT5R/gcxwA9OhFkl6/+VWgbgdnT34pyFGCgOfnPyxJeWuzkRMPp6Lbuxmkk9ZBuOAQz5IOvNJ1OCBF6BOVUq3i6sqCBAdSjaGOuKsvKF2fO1w/lYepXMk2ffA4CG/Dbv3AnJctiKXyVOy9cud3Nv2619B+8NXbqam49qQIcMAAuFxn5WrfDjhnGf574+R3a/zVuWsFlptfXQ8jusq6nRFoGO+PhQMDmQPBACWS4mI9wxADSFJlKPvzdcfEUFAa3RrHY4t+lHQ+ov9ve3tbZiZnZVZWXzzp0OGYCyTbRJIQNwnnwAXBoawkxSRCgxMNRyz6S5TlyqLZv9PfzQYlhjvNc3Lc2gd9gI556ItMAbsCzQE8hzS7U28jnzsgNPrNUOt2w7k2g6juWjzkGD+OAvXJyzMKnjkGDZmtMcBUAp4O0jXfdiw9eq1jhhAIkGmjTv3Ak1X1VZebG/n88LtnnLEpZ5V/gmzSuJeck9/sUXvgc7iNAKg0AhnRx/7lSlMQrGDK6jACreA8Cfm0e1Ipq7OLDmCa1tgHowQV0lI/X2Hu91RcVw6yEq5pwBKMek3iHMR9mPKUqELZs3rysqxjRSc48jgk1qpFmqB6JRc2JORVmZ9sfqaG/HOaHya6tr8C44vjAAgWcgw5R+XTR/AQWbKHQIzbHrtde0YxMZAB3t7eanOt1jacwWy+gnA9ksFFQZtGXzZqwMxFds3kp059pCarPwWtIFWHd0LKYFYvYbPzNVe9rcjGACwgUDAIunvzECAVA5PAcErubGBl0mLZ3SiUi9fcnAuqJiTopdMQDljNQ7hHaUh07+AKg9BNuGAagEbr1EUm3eWWv0oZSiA9EYgLaDEEiFj8AzeHWJij9RaEddUVaODEFkAjqxR/lp+YONkWPpuH8OtAqgzzJKBuCwBeGWzZurKistdbzNWxr4heztE4RxtY3wGsZiMUx1x0fAn4++DZ7pKZhccFcLwHkfmnuA1CMEQCODLZMAXJF6e/GABww/e2AAygOpTwB+1Gg6ebW1tlKFkj0DMGf32IRUzF8jRe/oWHhrzA0AqEBAIPAMJPpxX7E/Nw9rCNJNkIaiPb1my1UDf+YtU9jSAZ6yZ7Nc3IsNf/vWDsu3cNToW/65Al0LtMPGskLGhraRZoeSMwAxRPrODcNA/lB6bl+QXrhjAEgG1NwAnNSjF5U5s9c+VUcj9W5r371B6/81SgaAsbyeb4bH/u0ZgHpQr9sbE5aL49yZs7DmIqWjJxyGDJsdAFIIIBgl4DfmCkMphRRUVPohGUU7yolSJ7/XGFegIdbmeS6A257ooweShxzmX5v32bZliy/ePLQnHNayOEHpvM1iGEvQxCZtXrPA9WxAqIqkpF47ytK/xMFJfUd8gnC64ZDU2wBHeZ4y7g0kpUkbiFqmAuQtW05/JnAgUHj+N0UHt3TcvGC6gWbMc7mOxWJ46hZmz4erCYMrkVvuUKkjjFhRVkYNa8fm9WxVVVnp+kTv/vOHnZdnZFm+tdq/sq21dYzv9vgXXzz1ZJHDBYoqNhvrG3ojkVgs9ruuT6gyqKKsnEw7OAwmSxuAq7n5N5p2fXf85HjfSMpwb+gSRlAqpSwHUTqEawZAnb25lU+kHlE9s/fYiX4dF1JPvTg8M4BEqQzpAzKfnbQaVFak/rmqKpJbdHTm54FjYPqof8rivpqbf99xfrjAjFsfHLr1wSFtI0WdqDsQVcnCPeDLyHyyIECxfAij8xXAMIyXXnxxjHVqbyTyUl3Ci9owgBc2bRr7W+2NROpf3u7w+8Qy2BuJoEfIse7uP5w+rRUG90YiKASgErCJHy68Xrf1WkXVzb1t430jKcO9oUtXspcYgZJrFVX3hi55Po9rBqDiqbx4Jsyk3peRWbDmCdS5ooAQ1XFOzgx9/HRl5RhLiD2pt3mt9q/8XdcnY3y3h0KhJwsKHMY+qWITE9ljsdie3a/zHl78L4jxTojseHgwJiNu7TuIfq6eSfQEBHyed86ev3P2/PW6rem+3H3DuP583eUZWfdNrjsaMw0dT0sHWsrDiGxsaOiNp9B2hkK9kYhzAtobiYxLrGr0tQBjCefXpfgLfACdoRAZ+vDQ0NKB9UTF/8Ra2Pf2p599+3bHvdhwyj9LOnB/ZORaRRXsaTNuNO3ib8H4ppcWVrh9pOtK9pI7Z8/j12sVVdiNtkw0uGYASPuktj8g9b2RiGKkHiINyUT1iHNSPxCN/qKlZYx1aq9Xem5jCqT1ZW7inQj45nsjEVD101+d+q9/+7c+NsMJ4VjS/bXVNfDxuH0wJinQz9UIlEwlB8DNvW2XZ2QZgZIxiHre+uDQlbkPXZ6Rdf35OvO7aDmlbewJh7kuaWttjcViCCfXVtf0uplrN2ZpgBomFwNwvvxieaGhzOjKwLsBVpSVI3OIH2Wu5rhvGPRUfPf3PaP/CKSDMYYRahVNF+6PjPDBb/eGLt0buoT9sSfce0agxAiUWJ4cDZ0sGQB8hDbkgNvfd86ev7m37VpFFfT97SNduGKiqfS4K+omSee8PCPrSvYS2CTmz6viqxZknCZSEtu4VlF1f2TkztnzOA9WthtNu+iu+BVdMwASadIc1EOmsb4BzACxLqobceVjT5oxwEF/6dEjrbMBXeH2ka6kC7dzkaY7bAkGkY/ZEgyCuiF5k2wycs8iP2s0H2EqQSP1HLAG+FuUcIQX31mzM2icfKoe4LHH7U8/u7p8JX3Y259+Zt6HMwBMoiLlgXgTuZdjsRi1DHEuVhPUqp5gDMD5dVGFAQZQUVb+yzf3ItMLKwatzAPRKP9TWtZz3v70M3o2ri5fOUqXAMTk/sjIjaZdUIT3hi4ZgZI7Z8/fPtJFMf4bTbvQnBG+cUjc9bqtN/e23T7SZSNrd86et3z3WkXVd8dPWr6VSPsQA7jRtIv0uhEoMfvqeX4i1DaGSymlbu07eKNpl+XnxQ842619B+Hku7m37bvjJ0F3jEAJ/Xp5RhYoAhjA9/0Xcc80ycILAzAXfvSEw+QVgHHZG4lQiOjUV6fSJNLCAJICjKo3Xl6BwA0n9ebuxXyo68THrX0HSQeTRF3Nzcdzf/tIF8gy+esgCSQe+LavZC+xzBLSSL2G63VbbciB1hVOszMwT1YpZQRKLGfJE1Un/wQRfzqz+fPyjRT1BImBQYBrwVzAF0JCRBZJUo+Ipvsvz8i6Mvchyz172TRR8icjBADDwMeai8Na6HVTCjQBderdPw4YpYVuj0orXM1NpuxmpZRhGAPR6LIlS7GqI/uPzAbECuEVtjy/sX4Df0guz8gy1m+4uaflu7/vccsGSHBgWHNZVkpB7d0bugRxpkf61r6D3x0/SXLnlgHcPtJ1c29bIi0DLWt5q8QAeDjAzABu7Tt4NTf/ztnzV3PzsQNJ8Z2z5yHm5s975+x5LFnEcnAzYD+gHXyJwHWJAdDVU8AAYrEYXEb4lWp78DTA4iQN5PD845VWOnEYQGqvS4EDZGvC40oLMeVkYR+Q+knKAPDc42fi1MSgifNinxtNu67XbYXAQAdbqmHAkgEgxM6FnMNyO60yaCCPjd8dP2nuIEuxRhCFm3vboJ7vDV26PzICV6f586o4z1Bxi+H7/ovwkYIWXKuoglcQmh7WAy0i1+u24mzX67Zafhv3hnq/fWvH1WXLtGX98oysK4sWG6WFN1+vVXfPqLtn7vYfNkoLjdLC//nUmo6Vf34h8mt198z5hpJ/X/nj//nUmv/niRUH3inbsP7PttXN/2xpxn8GVv1nYNW/Pl+EY//17974z8AqHH77kzex8fYnb2KLUVqILerumZuv1/7LI4ssr5v02P/NP+d/PrXG27E3X6/995U/TnTst2+/dO2n/4vlsZ998tLN12uxxf66/7C9+Jt5P/pm3o/+efHci//Hu3Rdo7Tw/1q17LOlGRvW/9n2zTn/8tnrTu55oH9f7KWfObnu7U/exN/o31f++B9OvYGNJ1fM/mbej6LLcn7/iK9ld/5//Pe/vdt/+Jt5P8KXcL6hZMP6P7tpfGm+7t3+w+ZH5U+OgWXLrj+3/tb7zXcv6s1jLGUQP2iMn2xibAEDIEtXxa1kIr6Jzm/JALCGWDIACFGiW3XoA1BxK8IIlFzJXqIFFLAsmD+vinsmoPVxb2D5V7KXwBjQGMDtI11Y7vilPTKAzlBo0fwF+JnsfvIhw8MMXVJbXUOk3i0DtQH+3niGUpjlNL4MADTQecWqKwYAGwvzPAzDMAwDpB7sjTtvQOotU3smLLiEoOaHBwIhGPhKOQO4N3QJyvLWvoNQ/24ZAETaUtMnWh04A+DhADMDAL2A3xIkBrqf7geLhfnzgtMgNoF7AwPA+oKz4VjyUtCxZB/gOzHf/33DuPXBIc36x2vkieJv3+6gQMC92PC3b3fg9VcrVsFm+GL3nk9XPY6NKp5w/vJf/OW/7Wj8tx2N5xpfxbH/7Yvj/7ajEbvd+cfeH76Qf+ylE9L93P70szM/q0h0XZtjR0ZGXp2djS1uj0163VsfHEIAyHxsR3s7UuTsr3vgvf0Hnq/Glr5na2gE8O1PP/u64unOpcv/3/3vK6W6Pj4amJ/zH03NSe+5NxIZ+GWbw8975mcVZ35W8fdP/ZTW+V8sWdb653/Z+ud/+dWWl3/4AgcGW//8Ly+9uuvq3rZn5mQjXcB8XbRGSPQaeaLoxo5Xbn/62d0/DpgfNg20NloyAHqX3F3kA7vRtIti4a4YADnhiIvzd8ldb4bzPADtWg4ZwP2REfq8cB6ouM2Aj8kdkLBwjEDJd8dPXq/bmgIfAHw+sB2RFaJYFIAGzfFwfmoZAAwaFV9nU1XgMb4MgNyzMFWT1q0mHYVCgOOu98GWIPgzIRsL+QGKDXdorG+Y+OU9BC4hJMOk1XgRMJ54snR5iAmurgAAIABJREFUYN4tA6BIjSUDSKRBnfsAlFLf918kq13bgRiA+fMibwjnp08KCwNLhsYA4CaBrZP0/v/0Qf6xV3PwXpn7kLkQQLGBoj3hMJxPWmsgLBfIVE2HwWAJTBTzcKCT644+CmAzAlgbBND18VGb6cAEt18pnIJ/OH0aWzaUl2smAXmCkUFM48U1jDxRZI4CgHBYPi02gNUH1m62ifEuntvrdVthTZGEkqp2yABu7TvI1Qqn19gOPxyJzPf9Fznj58uFw1qA+yMjzn0AuDp9XlpS6B40BoDdKE2SLuGRASilYPErpVqCQV63A1IPkeajvVwl9yUVEvg28XkSpW94wDgygHtDl+CigVfDhl0S3Io0VfVgC6X2UCUViB3Cfoj5TSIfwOV4uq8lA6B3r+bmk30A5x4tE24ZADlseFYtgAtZnoc/rknzAPi1nDMAVAFczc3H10LeSFrROAOAcQCB4u60pAzgh4/zIA9IlAlII+R7wmH8SiSAGMDw8PCpr05hY8oZAE3ToZfDjvrerzu6TECbEcBjwwBQt0lKHQyAdkC0FzmDVCJo/mjwhVAm4K0PDrnV+uMFzVZOut3Jij1h4SUPAKQePuREpB6Jvm4LAZQzHwASOxFlmQIMQCl1vW4rmW5OMgE9rJKxWIxIvblvY211DfUHxHo9WeZ8IKePvNzYSD9TfiwUMylIeM7JPeicAWg8muciUXYu//Ndr9tKTgjOAJzXAsBw1+4nEQPgfAgUWT3oCOEMAPdM9hO/ohMGANz+9DObakD0kVXxJHMkllNnceQJwkKALkFqUWoZQFVlJYaI+jIyyaM+SqSVAdiMAD7w3n4MEVVKnfv63OKchTQhxQYevlIsBdjCGQA1DEUzeJVghBhVA97Y8QqFGAQTEB6rASHGCPxbkvoLfRcGBwdpo6vz2++A4AelPEwNBnCjaRfMSkR/U84A4LUjUq8xAOR2IF6AUS4+GfVtBc1WTrpdxV1tUxvUEcic4M2zSilTGG0nFJsph/EWHqIATnoHLc5ZSP8279x58sSXrj6dJWwE/75h3Dl3wO1RHPYjgA+8tx/f4aoVfodD0byRKvph7WOPawwAnn8wAG2mKHD7088mkdE/neElE5AUCYpMQAjwNNCsT2QGYE/nQWvlQEi+O37ySvYS/DxlqgFv7m0jFeKEAXgIrCDpD1s4A8C6jAZtfMtkiQIIJgiw6Ju3w2bA+oBsId5THAyAdwFKhw/g0tBQW2vr4pyF9jO3nMPmuvaTgVxdxfkIYHu4XYHBxrS0IfxMbkI+CXay1A0JzHDNAOD5x58c+p7KyhUbMkt2J1WaOTx/UiHhjU6nDAPgrmMnDMCbW4WLNOX6EannHoLpMxdAkHKYlQ0fJwaH/6L5CzBkzxdvLs67zThvSt3hYIoYTGq41rFYjd4NMDYMIFVwfl0aEIxwDDZSdhc8vjQJEEuHOAsnNbxkArYEgyTPIPU0Mwoi3RkKIfUM+0s/gJTD+XXRjx2knhZWnrsLMaY/KCIC4gAQeAbme/EtqA1eNH8BBY95Geq6omLMraD04TS1EE0hJhcDcNUVGE1/eyMRRGpUfJqo1j0MAV+z+kfCR6ruXJBuOGIAGsumcfJE6iHMGAVEpD59yb2U1z01agEAFDggMzypD8DV6BR8+YiwYuPDDy3GTGf84ciQgv9/XEatCKYMYOKTsidgcaA8MigbX0bmkw+OnFduNNZ46Rsbwb8XG/72rR1uj0or3DYQw+JADIDUP/5kLcEg5YHxY9ECbhIlEQuUQwaADB2+xTAMyDkpD7SS9sVnBkK7dMQH07lq85nUAEWtZNJWz64w7gwACdgOGYBbkYZPj3wAvvhUJ/q2McuRt/7mZ5g+owIFo0dFWbk/Nw/5pJgXihe2mF/Zs+egAo3O4EqsxsVrmNZagJTD+VeEjIGWYBAuGRXP5bR8odoL/kX6c0sS8eSCIwZA2sKS1COzF+k8sCnXFRVrOsOtxrLfh1oi8B7po8S4MwD4AMz15ZZwK9LI9cMfhUS6JRg81t3d0d5ObT20vy/GOkumj8AVKsrKzXJB+UDUnIoTgo8OH26sbyCj07mLayAaLQoEkHU0Zq+21tbV/pU2O3z2yUuW2+2PStNr12uvla//WdJsCYAvLLANftf1iY9NBSTzjKo2cBV6q6KsXJaLSQSnDAAsHhlkROoTccPV/pXHurs5CXCusSgVZYwx7gzAOeBtc7gz9uyINwVSTKQTkXq8KD1QGIDAFXgauT14DzG+3eHjDSYxxj4ApCzY9OGxiQLseu01JEen7e4s0BkKnTl9mtL37GH+Ml9tfIWqN51AlovJBacMIJFjB0wQ3b44qe9ob6cogHKjKY91d7si9TXPb6qqrBw9Tfbn5Xk40NtR9q+/fuONVSv8Njts27LlpboXHa4j3JzCIW2trea8HoCsND4oSERa4AodVuNDAZiMPEUADirNZegkvw/uK+w8Zpkr8IrZWyn2mYAIt41lpi1N+TNnaCbamaO0pITXBmMofEd7e6JT+WSw+KSC0zwAhyoc/b3NLaIcuvU6QyEkEDjZGej6+Ogoa3xR5eKkuaYZ6SD1l4aGqiorbXbAZFWHpN78ZaLDl/PQvoi0wBWQ32fezmdQ0VxKpZQ/N2/71m18TxSw2FwCASz8bBjG2LgB+GQNzwxAOVbGqQLdM74oG2pl+bWvyV9NI4KOdXfTaOBEhQCTaKSIQDlkADxEpwF8kJN69PnSWLmTlhSN9Q14pNA91MmNqVEzACIcnqMAqGtKIal3wgCUs3XE0lhZ7V/py8jkRhhcC5ZLA0w0dx9AML1hGAYfOQGAFiCo5M/NA4vFW08WBH68eIl2EhszoCUY1E4+BgxAC2uOhgEA5k+RDpgdJLTMmmG58M6dOYt7dHojEXQEQnmnZoTwCgLBpIAjBgDqZ97O3f6c1D/80GJNJpH+k+j8IKd0eFILIFXoaG+nuxpNHgAqI8aG1PMvBx5Fm+vSaGCOxTkLSaR5TydLUo/+Lam7fcG0QGN9g6bCiwoCHe3ttdU1Zg3x6PJHOCWlM5hPm4j1urIZPMCsNZMsF85qAfj64xznvj63rqjY4c6W3IgCKBrM3/nxL77AysA3xmIxVHuav5ba6hqpG5pccMQAzBOAVHxEEEh9UUGAW/lr8lc/aeoUnYinW6pP+0AARmL4MjJXrfBj7IeTT2G+H/74jj4TcDSkno8va96508YH0BkKmb+rROtIh6l8A39KrtQHolGQelQDavuPfaaVYAoAjxkPHkPHV5SVa88qeohZeg0t2wpZanpQYbc3uWqFP+mUIM04IaSEAagHIwvOsThnoZNWwTZfC8r6tY3mLbU1NZa2AeLCvJezMv3RBZMCTnsCYnYc3wJHn2Xer5k2qgQMAC50czzbJmpwaWgI6p9ebhmA5VIyegagTKzCOczTSxPtaelkc07qkQaoxeoguvDgaQuxPzdPGgQJPICHDqHmsZH3kY3FYugt5svItE8FoBS8RJdrCQadpMVgrA5saMwKsoEN50gVA1DxPCT7OwEu9vdXVVZ2fXwUU4OT7m9mURxaLpFlM+ZHH8mFgcf7/yDKc6y7G+s/7VxbXSP+wkkHpwwAKX68GBRxARSJ8j1pApi5wkdT6gPRaKI0OnSlcP4xnCOR5zwlDEB5JfUOYRMfsbyueUtxYaHlXwdOWtR00EYs3GNcvCSYGiBfsYo/SAPRKA2hgPsQ0wEMw1gwd97SRQ9pZyD+6iTv1eEUcpq6e+C9/fbJv/acw+Zad/84YJQWujrKZiXs+vgojTNYV1Tc1tq6aoXfoQ8gqV+E5zCZ12fDMObOnIVvHi1D0PcF7Z7Ug7EemgmX9K4EEwou5gJUlJVzUg87EvkgROpBFPC4aOpH6wyIycI2Um3z+HqYj0kXTSRpqWIAKoGHzR7nvj5Hcm7j0rA3g7SF0rJKCv2ANVKP5E30/uOfSEYECUaDjnjreEQB8CyhnAyPFj2rKBPQeDkcgc6lyeZZ5VE2vLZs3mxzqqScY/SZgBosqwSxLJw88SUtDvY5whyw0ZPuRkFY87cX3LOH+/9BF/y5edRlHFXfKm71SSvAyQgXDIB8xSpO6mOxGJF6ygckgV+Z96h2BpJkJyV/iZIHL/b3r1rhhxOs6+OjvoxMh9Mz7TlHChmAsqUallics7Dr46Mq/uksZ5c5qXrihot55zOnT4OZYbmhRk9IAlBxTwB2hsNWonoCz6DFoSPed5J0EnoC0p6wIHc3N/PDY7HY9m3bXE21SeQhI6Pfl5G5OGehffjfiRsv5QxAWQUdDry3H6/mnTtHRkYW5yx0krsAuMrJ37Ht5abGV7SNax97nLsADcMgkwCjYXxsYKDnAKhgfOFuNiCRerABehrgEuDP96ZnnzNnhUD3aHU1NrBkCSj/27J5M8zlLZs3O3EDJOUcqWUA6kEPmz0uDQ1t2bwZjg38YOkGMLvpLEGk3ryKPbPxaW5pxWIxpHfwUd8QY/ADyQAQjAYd8a7hcPvjX1iQiCVTCjAsCi0Q0NHeXlz4pKsrJjLcEfLHv807d4JtWyJRSo35oyV6y0MUgIMnFJ888WXzzp3nvj4HBrBqhb/r46PNO3cmPcmx7m5XDnk0ROEqHCEAiuv3hMNwHMZiMVL/MPnoTyx1gJMR7hgARseC1BMHxFuN9Q08DQTCr2n6gWi0rHS9c6po6Qa42N+PYBjq5iEhSW876UVTzgCUmyrBLZs3rysqvjQ0BCE3MwC3bU9qnt/061/9Stu4dNFDvKoTJhr+RmSuofwPFdtC6gWjARzFsBA6QyG4AWhZoGFUNEaI01M8fm41WaKG2VWVlZeGhtpaWxfnLLSPsjl85lOYCWi5G93Ggff2rysqXldUTBFP8oAmAnwJTi5EgHXEzaTt27bxdA1UexmGgdIhuBI74hMBZKbo5IU7BkDT/zi1h9Ai8YfGQsCg1AIBLcFgWel6V1e0NNzXFRWjHAD+MXsG4FCTuWIAyCdyeJSTKsHmnTsR6tuyebMlA3DoACA01jdoHxwhACwN8MRAsCHVZKLxmI7UAQpGiaKCAH+K8ODVVtdQuFDFk+Hx4KHdNfmlPJT5WRbvIQ+ApMyXkakF2pL2y9OQVgagRpdQ3BIMulorOM3C38IwjKWLHkIVAP2ZaPorT/wCEEz0dreC8YU7BgC1AZ0BSSaXgEpA6mn4LKxh+wIVM7SSU2BdUTHpSBsGkLRhDkf6GIBywELaWlspNcnMANxWRtD+fB0pCgTgtaOWXrilnnAYih9pgHxwuyQBCEYJ7mfi4FSAe5LnZM3c9OxzXGbdcl8PFrCHjl42gn/fMO6cO+D2KDOcVwlqR7l1Z2rKeyAaLQr8UDGE2S54oRBAM2bwbcOQcHurgokAdwxAKaXF+5VSPeFwY30DbwqEIDTIwe7mZp7m6o3Ua0tAVWUl+cESMQDLWt57Q5euVVRZXiWtDOD2ka6+ui028sxj/2YG4HAEAIEvmlhHhoeHF2bPhw+A832aC8y/KKT8iANAkBKABFSUlSdS5FBaYAO+jMwP3n+fv4t8GldXdKUFk3YasEQ6MgEJvoxMrGluE4o9sB/48LWNqx5dgWXB3mBDTcfYTzsUpBCuGUAiUq/iVIC7kX0ZmTnzsrVHxK28eXisExXzpIoBuD3q9pGuW/sOeqgSVEp1hkKuAmxmjjUQjS5/+GHK1gGjR5jALOHUpEWkWpAq8NoTS6XCbQZzox4PczccuvSdT9jSkG4GQAn/rmYJWkZA7GFmVxf6LlC6hvlsyOpoCQbhvJFUockO1wxAMVKfSMbg7Sc28NHhw/xdV+PtgZ5w2Hm76ZSTeqCqspIqiWmRcvtB3JJ6DwaQ5Ywf/CHQvinR1TFGCJWBov4FKQceZl45jJxTLbXInFPmrT9YUkHzxsiB9DEA1APzLQ5nCSJxMun5kx6CIkD7F/IDXF1LMDHhhQEoRurh/NdUjmEYPeEwpf6uyV+tHe6whad2iBN6a676u3P2/NXc/Mszsi7PyLq172CiA+2FE5XE/JX0qFv7DuKiV3Pz75w9T9tdzRJ0a6BY+ksOhULI38FfSjshCi5A12xYnUCQEkDrI3cM+eQ94XBvJILnEHNG+IpBHevcWreI7icSH8uqP+dDRmwE/15s+Nu3drg9Kuk92CcUe0saMK8V5ABorG+gvwsyhPAnQ2mAN4+pYALCIwMANFJv89L0ijdSn1QddoZCZlfBlewlt490KaW+7794NTf/u+MnLY9NbRQA1/q+/6JS6vaRrsszsu6ztkUOM4+cpzHy+zGr8GVLlib9A4nuF4wNEnWPR/7pse5uJBGf/uqUUqozFNqx7WU4pTyUm1t2xVC2mbmrVviddBhLWgtw8sSX5raD2lHU25S/bHoVJ5olmOhj2sNyrchbtpyyhfAyH2ge/SyYvBgVAwAqysqLCgIVZeVIHEVtCV4YHaGRemg1D7E9KM5E71rW8t4bunS9bivMcfyQyA1gL9K8qygX7ERHIfB/vW4rHA/X67ZyNwBgT+o9+PQssywPxef/QuDp74JUAJB6n3T0FIwV0P6PqG1vJGJOHkKMAEnmFWXlVRs3YmHxoHjM2tE+RQB5uCTsifRxUgaAKT42Rx14b7/bpubKqkrQbWARsAwvHnpwVjhVCPPbph4Pri4nmLBIDQMwP0wIBCDpDKE+SF1nKPTCpk0g9R56zluyXfuqv+t1W41Ayb2hS1dz86GYLXezF+ktmzejFdfIyAjmc9gf9X3/xZt7267m5iP38EbTLjMDUIltEW8RSktSlT17Dnx6cJCYowBKKZ+pJbtAkCZQN0D8Sm1G+T7YuO2lLagY3L5126Znn1Pug2IARQad+N7QfBeKGW35LRsIJo0CoLuXzVGLcxbyngSUZmTTrxDgDn9v6l8lSMdeMHceArucIeFvQV+a1vlNMNmRAgaANhGke8iPh8YAxCjz/SvB6CvKyn+6rgS9gT14nlFxQL8mTZO50bQLeQDX67Z6ZgAYx+mLzyIidm836iNQciV7CXwAiRiASkDqU1UHjMZePPEKpf98T/QDcHs5gcAz0G2COgNaDqAKrHliwdx5VG7edfSo8pQYS1dsamx06HeEMl5XVDwyMsKFnUOTNQwoWZyzcMvmzWV/8aPLM7Iu9vdjBnGio5Dwj55mmP2jlLrY3590ZrGKK/4LfX3e1D8lVsMCQXilrqbGF2/0TkCfN1qO0LxZwoVTCSlgAHhKKEpnOeYLRPIXwb8GH6+q3IjmgKMk9U6KeW7ubbtetxU/j8YH0NbaiqbcXR8fdcgA6Fo2DEA9aPF7U//KKqlneHh4TtZMRPX4wgenK31pli4cgSCtQB9Z3pFaSy+HsnmxtlZz/rstjgUGotF1RcXbt25zstpg9u6WzZtPnvgSrcfN+3DBh9vg0tAQeMC/Hjl6eUbWyRNf2kcBFucshL6n6X9KqXNfn/M5G3V2oa9vtX9l3zd9SffUwFkUOvzvePnl8vU/g/XP90T/Nz7/l7MBwdRAChiAelCe4eUzK5W8ZcsXZs+HI662uub3n3+uRqHwjnV3v/D8Jid1azz275kBIGgHceURPpujrlVUIRNQJWMAKk7qf//5596+DUrqqa2uQX61UmpN/mpfvF0jvxBv6gmplt5/grEHIspUoQrLAQ4qGm7py8i80NeHDlfUo8JtChExbNQJJz0W1j9GjtmM6aKf4fCnJCFUA7a1tppzCPhRaFFcVVmJ14H39qPTuZP5vzCBHFYJaoDJhILtnnC488MPy0rXz505i4x76s2AjD98e/7cPEkAnJJIDQNQVqRe6xcBUv9S3YtaFypvpP5Yd/eObS97qCpMBHsGcPLEl+Sd42ZBCqtiPjj4/mr/Sg/KmLMozO1oanyl4mdlvgendaHcn2KuaIQuOYCC8QKVEVGdKpJSqR+AYRg587KXLVkKJURU1VVdgBZlw7H2fmw48NcVFcPzZ7mPJvhIHaDBfds351jOIDbzhgPv7edZxlWVlUkdAFrKs6sJXpQFWVFWjgytjw4ffnxVPqgY9kGqJvUJpT+KzzTpTTAFkDIGoOIkwIbU11bXzPZlDQ4O4kEkp5PbWADNF3bY0uv+yMjV3Pwr2UvunD3vrSfgua/PUQmAcwbwff/FyzOyjECJje8BgBh76E9OqyFWuo729q6jR3+6rmTmj/4SHhelFPVmKCoI8GZNWjNggWAsgQnjFMlGPgqloPNXXU0NSQfIgUPfYSLtiAzl0dx8ojyAi/39IyMjG9b/mdv8QSeAD8Mss4mqBDXQssk5RNfRo5QnRCMAkL+FWCFyurFcSAnA1EMqGQC1APLn5sF9BP5I5L0nHM6Zl523bHlnKNQSDBYVBPjcIIdX0SiwE1J/5+z5G027bu5tu32kayy7At/ad/D2kS57BmC+fyezBAnwahqGsenZ55CD2RuJwJ1ISyRsffq2aWiTOAAE4wtEmvnDj75ApIpoCvmJ48fhJOgJh2OxGOZ925uk9nKUSJs6RLpnA5qBtjw2DY7ss3mIM+ErpY7gs31ZVCtE1VuIKuJaNO9NrIUpiVQyAPj5KTbfEw5btvz0ZWTWb98B4fTn5lHwKWk+GhzXlg+iPamHDwAd+m407bLcJx0MAD4AvNCVSANm85il2vlEY3yNFWXltH9jww/OVcg5vhnYVXC6EKmXqh7BuAOrBJ8rRuANxxbMndd1tKuxvqG2uqaqciMyjdpaWy3FxLkvraO93Vsk0Ubw7/5xwCgtdHuUDbBKJM3Ap8G+5rdisRgJOxotNNY3DA8PP/zQYh/rAKgdOxCNwh9gM9VJMNmRSgagrEj9QDRKjWjwWjR/wWxf1h9On+4Jh+GXhmvavgdOUqlOL6lP6VEqHpW3MWKSDggnG6glGMSYn2Pd3ae/OgWnC+Is2gsHyuwfwYQCJgWTawo1w2azIW/ZchXPMRqIRuGgNou8q67b2J8mZTtHWicD8XujxF4nsGwPgG8JG2OxGC3IxYVPWppnvCNQY32D1P5NbaSYAagHSb329FBcAI/X333+eWN9Q2N9w0t1L0Jp7W5utnTcOR/2kw5Sn/KjUIObdJGy6QtEPr2BaBQkHasefHrIATzW3a3N/KXhjSnMoBQIUgW49ykbgM+xxMbSkhKz4HC/oOcOOWhN6JwHpJsBgMfYuP0TQWNFXP1z7Hj5ZV+8HTh8/vie4bWFYebquoJJitQzAABKzp5j5q/wqzhjUEqB1Jv9/G4neEJ43Katjg0DwELjPMxvuaLxiEksFovFYse6u/u+6SOfXqKXPzevJRgUh55gYqI3EkF3IEsBQUTg1VeazG9h0fA2HUe7ASwdSVeb9EUBQO496H4CVQkmUv/vdHTYpAHhSxDP/zRBuhgAYBgGkXoelkaBqS8j8+kNG8z2KCcBSZ3hiZBCUp+So9zeD0Hzaiaycsinh6sgowrpljzjWiCYIKitrqGqP0wFNNv30Ov06MKosCQBz2zcuGPbyym5Mfje7ccHpDwTEF8ChDclorr7teay0vXmU310+LAvPigE10VQQLO7UKtFSzFWcqkGnHpILwPoDIVs7M6kpN5ygqcrwCxwQqjTxwDgex9N1j3lQCRS/88+XQXHqaXvDj4DIfWCCQV0p6CYoGb3I7wF44FcgCgg9GVkvtPRoZ2K1Geqbg8qOREVSBUD4FdJoeMdflNzpiSpf1+8jzu6MlNEQIsb8rohn0wPmYpIJQOgTgCIKqHAlKsr4pukipAWYNl2Y+3jj7/7mw7zdg8gUm/jfk85A4jFYvB2pKqR1o5tLxesecImpAdpx3W1JAAVJ/WU2gNno1QDCsYLaB6aSIIwRNjcsrqoIABaQCSAi1g67FQk0GABodwmu8ojw7hz7oDlWzgqFovRCTva21OuVnnWFK8SJPWPVZfvjw6AvC+QBhkINFWRSgZApTuWuSTUKNDHWtWiM+jcmbNOHD9OeyIbwLPb3AYkeGatnCoGQC13zNVNowGcGWadTSE9EmksrPRX0BiYRuolNCAYR6BO1fIhBDnwmebQoNcIWly0BIPmtrh4N00PNpR3W2vrk/GYJjgBt2p4JiCV4cAYKHxiLacR6YA5bIql44P336cooVKKMwClVGcoBAeA5ZogA4GmMFLJAOCjS6SzUeTjz83TSLo/N8+fm0ckQKv6S1PwiXNwBBpHwwB6IxH064DxnXJnO5dq/jOp/4qycj7Vg5OtRP1TZSCQYCIAfinzdsyr1CaMNNY30HOODqR1L7xgPtZh/39v0NLrYrEYdDytAJ/U/9XlGVn4uScc5oW4zmuavN1YIq/e7l27eOxfxcWfev4g5K+UMmt6hAmct2EWTC6kOA8Azn/LRxzkQOOYhmEgvNRY3zB35qxf/HWLWUKg89InNr2RyK7XXisKBMDTudwmamxAnbNWr1yF/dMXYjdLNegLT+g1N1UkB6NG9gG0/pa0AMG4QxtVRagoK0c2qy8+2BqmAl8H8BjX1fxJOUFg0e7GVdGN87tNmlRrUw2o3Fc2Ob+xRN1Qfvnmm+bMf3x1mMeIwArcG9qgcJAD6Qc8hZFiBgDCaJm9D5XjY00D8XgRx4e0N+zYYT42raTeTMx5Fx1S9kiwx4t2RjQ9fewk0ewvDP7hSyfKqHAntKpaMgC8m8KZRgLBaNATDpt9h52hEGJYSOJB9Io6WwOUGLjavxK1xOhEUvP8JjzeNEMvJffpUHnfiw1/+5bFIkawbGQ0GqDJOm6sNxLhvKesdD01COGHINGSGofg2ysqCPBlAXaF9AOe2kh9LUAiUg/phZpHS1pzY1pE/rZv20ZboMbSSupHWUPsuQmJPVBBYHlaSLUmmTTRC+WXWD3hkuHH0iqZ2rsVCEYDWJ+cTCOdhat8Iz7cEi4BKnOlMTbvvvMOlp1j3d1dR49ipjBa/o1+3XC3UCSoBSA471uc9K4otxfEgpcUUoMQSgxCcmVRQaBaC9LRAAAffklEQVS2uoa3PdCMMRXvHCrDw6Y80lINCDWvkYCO9nboeySrIx9VSxhEyglIvWKrQJpIfdJxGg4B2UuVi0JrGHysu5vWL8Mwli1Ziq9I8z2g3TLiplTCqxVZQc6lH7BgAgJWKR8pDt8A/FW8HwbVrxMn8GVkLsyeP9uXdSgUUkqhipgn/GI8pmcJdd2VJBkDAOxbDtgDn72jvb3vmz7ocp4z8V8PHaL2oPQdIripfQk4j+YUhBUhTUSmA9LYE9CS1POqdC7AIARIOaG2oLubm6HMOkOhlJN6z72GLJEqUo8KCHxFIPjUTuBCX9+CufM0Uk/2kOYgGYhGEeTjZybfwChvUiBIB7iVjxRd2BJU2IJGuXjBiUhl9NRuvLSkBEXIaEvKT+6t155bOyFpFIDDW7kTbmlwcLCirLysdP2e3a8jFQkm1p7dr9OXhqKk2uoaavdL3yHSKnmKAPwc4GEp97YKJibS2BHITOopBMB7BBGpR8yPJtk/uvyR2b6s33V9ouIdP/gAj9GT+nSUwo+G1FMzY9xbLBbjwZRftLSYSb3lxwdv4D4YrH0+Ni9YIJiw4CMB6QX3Nb203nna/otzFv7h9GnsBq1GkkKzdhzyAA8LhX0moOUlnJc7YRmkhMdXG1+BOYSEoX+68E/mcaz8/rHYomwBHRewmJBFYW7NJJjaSHtXYCL10I4IV5P9yod/IOwEjxbvVFVaUgIJQcKLdnIPiXgpbzMwypNzh15RQeCluhfbWlt7wmHKMPjJU+voS0NpABp0kA8A4wFhFVGKgMFGASGzOk0fWSBILchflVQbwdcFioBcXVphnquqQngOWS94F76BwcFBJzwAhofbm3fLAJQzNwOZQGBI27duGxwcRKIPPsvOplfnZM2kZCB8FVhF7RdJpGcRi5Ii4WmF9DIAAI8s0Uwzo6f5VNjf3LgGpJ76VHNXtltSn1b1Dzi3G6D7ye3fWN8Q3LMHco4MiT+cPp09e44NqUc1Y084DDJEiVGcZkkuj2ByASvAovkLbIxjxMvgL6RUuGPd3fz5z549p/XNN5ErR6UE8EHCbQ7qnKhnubeFwgMDUImritCQn9L9YrGYPzfvl2/uRYtP7D84OJi3bLkm9XQ2BGRtvIYqnsnkM/UQE0x5jAUDUPGkHieRcmQFg4oiOnCsu3th9nxfRuaG8nKlVGN9A8J7naEQWuV3hkIOSX1qm2/bICmpJwcGcppqq2s2lP/8Ql8f4nDHurv379v3XFUVESZk8Tgk9WT9+x5sAyIQTBaQToIyoxYdUIeU/0/PNtLZ4BKnPeEny1/hf6vt11T2pgkmqVgeVhhNOE8pp5mAGrSqImoDytX2R4cPnzl9GmtdbXXN/n37NpSXIxES39JANIrKfhhdlBRMk1phR1FtM1YqogjeP7JgcmKMGAC8+vakHvPBUKKKhx4knTsPFsyd1/rmm3jWiVIgCRakvrG+wVLN29TWpwmJZpXSkAJ8Rjg8f/vOu/j4kP/fdX1CSX8Un+O9viGxNoQGxTzi0xNMasRiMahn7i/EgsBVo2XxEZ1h07PP+TIyS4qKmxobeS6RBljhu5uba57fNNqFwhMDUEoZhvHCpk1NjY2JuvshOAKh3r5tG9z+iSwfWFP0Vk84TL5V/n1iORXTf3pijBiAMpF6RKpQt0N5vDwPhZLXQMaxM5hs/gp/cM8bEBKodu1C2pzNVCXquwUn9XRX2vTxDw6+Pzg4iO2N9Q2HQp35K/w8mIfd4PO0JPXoBYQwCloY4S2egykQTBmY5wWAFthM4sBiMnfmrJKi4uHh4URnxkLR+eGHNAfIY66xSwZgxIcPdbS3f3T4cFnpepvFKhaLFRc+SRZCIhlH0bWW/wuqJLa+gDB2DABA1gm0Pr3wKHPVCNPfUgyI1D++Kr+psdE8gohApL6sdL2N2KcVg4ODlT+v2N3cbGmvo1wCExOGh4fh0MuZl51IqmH9cz8hfXs8TTodA8cEgokD5PfxSmOEz3zxbmPECVTczVZRVg5mPHfmrNKSkgt9F7Rzmlv10WLFB4gkvbe7fxwwSguT7gaTBmfWBBYfxyzCw8PDr77SRLof0RBqmkTD/SgZSKsHRo6kOAUFHGPNACwBrsrpNuUBaWJA+8CdAGG20e4ojUN8HaR+bFQjshNw0dNfnbL3QPzhzBl/Xt7cmbMg2Lz/j3ZOLGFmqRZbXzDdACNBM9ON+PxxrA9UYQQvt5ZfvPaxxw/Fg5LGg/N+zDDiQ89JZ/NO4fweeCYg3Q9ydfkr6TARnop4oe9CcWEhLRE8aR/de6jin2YVau3CQIlkoRBomBAMQFmR+o72dpJYiDFpRyKz5Alf+9jjZlJv7tcLVzyfAJSqRn4YEQbZRnhCW5gsSf2FvgulJSUk2LBjiNSTkx/fA+ScV0xodf8CwbQC+cCoJhZCDdca7H5IB6n/ovhUX+o8tjB7/rNPP10UKPQQCKdeJjQYUJsN+ItgMPfHy3J/vGzHtpc9fMDf/M3f/PxnZdQGlAr/KHIKEkD9vzktoCJhygeSSWACMyYKA1BxUm8uWYGYUdUvBBtVADxJEPkBv/7Vr+iopK0CILqc1FM0HSn62v7m8YA41uHMb07qD4VCax97XCvz00g9Ph3OrN0Mqp4WzV8gVf6CaQ5qgZWo9hWxM22qEEA9SX0ZmY8+krt927bBwUGH1+VaPxaLDUSj+PncByGjtBAlBv904Z82lJe/vmuXq080PDwc3LNn7WOPc6PfHLyn6Ib5cxHjke5+AntMIAagGKmnYB5qAnvCYf6ris8fgqaknkJE6gvXrt3y4mbP95DIcXesu/s3b//NgrnzVq9c1f27Tz2cPLhnT+CJtShuhEUCzoHOnRqpp04JKj5VgQKcaJsq6bsCgYon+sHLTXXzKMahiDgXFihs/ExxtJZgEFX1Dz+0uKKsrPPDD+276MDx7s/NI3sA+bwVZeUnv3gFHQggzg4z704cP/5sVRUSgcnnh/WQLAe0RadDyAqiZkEqnldI3hEx/QU2mFgMAKAsVhj9mhxSn0HLSZ285+DinIV1L7xw5vRpJxcFZydNj5pa/Ip8InD8P5w5s6G8nE8vdIILfRfqXnhhcc5CXt1n5uZE6s12DDqB+Fj/E4FAQIC+5x2xkGALcsA7ZJuTafhAc3TYxRnmzpyVv8JfWlLS1tpqFklqTP67rk/QBAxC3RMOf/bJSzBmiBlY3vPg4OBv33l3Q3l5/go/mfsoAqLL0UA1+tWc3o/QhpblUFFWrpUdCQRmTEQGoJSiejZKbOHNK3xW465JL8KLDv396PJHQOqLCwt/+867NvIAiUWjYlgS8PCD1KNdP8meNtTYEoZh/PpXvyotKaEZnRBUfDSScC2NiEg9dTlV8bRhS2tGIBDYAIqZfiXTgu8D1xr9ypMG4G8j1p63bHlpSUltTc0bu1//XdcnvZHIqa9OaSn39w3jzrkD2m0MRKOHQqG21tYN5eWlJSUI4dFp8TNPdeI3zF0IdP+cBIihL/CMCcoAVNzm1poH11bXgNSTBiVx5SQd4XP83BuJUEzdl5EJGX618ZXjX3yhXRGewOHhYVB+GsIBBYxfIZAa/yD8ruuT7du2FRcWktYnXU5qG7EMOsRM6vGpafoZsYcx6GcsEEwloBEZ70IGlu/PzaMtsViMLxdopYV8AkokxMoDbz9GcXJre2H2/EeXP4LT+nPzNi9++PKMrLxly/GrluuDBYHKAaD+wftxCa03H1L8+K++eI0D3yg1fgJvmLgMIBFQI0C/0ixBvg/C5PQrJQ1A/kmA586cBUJQWlLS2NDw23fePfXVqUOhUNI5Or2RyKFQ6LfvvFtbU1NaUrImfzVX+UTqocI1Uk+hffo4WqYPxiiLoS8QjAZw+GsrA6QP3jiU6lGqPPQohRfRo1PFu+jwWabkjYOPkKoEcaqyv/jR5RlZXNNTLMDcF5WyEKi3KboSUdo/wvmI/SEUiDAld1qAxIh5IPCAScYAMNiDq2eqBaItyMEheaA5YzAIUClL8QUY9GaqPnfmLCL19NJKD0jfY/nACeE2JHk2k3q0OKVfcXXND4lGAmn8HgWCKQ2odnPIDCY1bzdeVBBAQRCSBrC2dIZCOBZ0nCxsrD+W6fe0wxe799hMBuoJh9HEk7bgPlXcUEHmEzyOuCV+q+ST0NqrwzMq2cECt5hMDAAOf83fhfb4IPVw19NgIeooAAWMkQEqPkSERIXn01I1INIIqOOejzXfpSE9yDTWSD1sehQlW5J6MiBwHkpZ4JEFkHrJ+BMIXAF2v03GDDS6ZRIxgIQb4t8IINLO5vUHRQd8y3/74vi3b+3gW7RcH20dG4hGyWJBDMKmdQ8+oGUeEkgARQwlM0DgBJODAYAUkynP34JvjXpi0HwwSuOPxWJongORg7yRUQ49bdM5ADUCNsq4NxIxk3qIKIX3aChAbXUNKg7oVsknoV1CSL1A4AGQRxsCTf2CwPh7wmGIJJQ9t+8xfoyieJjMqZ2NqpdJZ9dW1/zHf/9b/EwGiRYKhC9BOzMNEIHsk5/SMIyBaJTG/SWiL1TmkLQPikDw/7d3vq9xZecd3z/EidzKoW2cSIkMzWIiRQ5lWVEJOaU/EFMmTdhlxSC9aQhikCCEBTMZ6ItSLMkUpxAkDQTyypbobgvbWqPstu86it0XpS9mvIW+sX31q5Jly6cvvjtPzp5754e9I49G9/NB7Ep37j3z3Ot7zvM9z3nOOcZZVwD+0veJy3aaqE/UvKYMrJtuMTe7NpDbmlYQrKnpnyDVHyw1qCCElWANUEtR/+D+/XjHwtUbAht3iM+KBIBGKM7XKKHHX0TPT9DzT5Z898N7QVKhkMdVHdeRb3zt67+4/QNXbwf6G+zRFWTz2abnQuMUQcqhAoeJ96vQRbwjAdCcs64AXH1Ir8n6d5abY7n6fmKOrxvULtisgWBIXsjp+grdX03MQm1xWeAfVPsSF/Uaqgj2L2+0YIjEQfMtlQEgEVs2WyP9iRtz2IL5QRWzITw7onhAfM1BC9Sp+v/89u1v9/3Oyptf1lQm6QOtzusbpjwDP8EwcYjT1fMQG+1ZoG9RSKPNdYcAfHpAAYh2RH0gmYPBsCCmp0ob19Qm6hXxk2tX7VJt1GBE3IxgfO69d97167N2Oo9bmNgw6Xaa5xwBQEt8d2s7BPprB8X3INUkvcAZK/3epu2oViqTX5fbNqc/+5M/e3ThkrS7ZIHaDTU1NkgRjw1IBMSrvC5XlEKdHDU1/mqAp/cA4XzTMwrAeX7ROtPxcxpFwyTq/aqiehWIeptXo19cfRNCNRO2mlgwp18hO1Vsf3OjJqK+0VidjfY1ifgBwCsgZ2wxQrlVv/rbYro2oqcNgv1CPvzgAwkI/aiSqjuhVkJ7A9o6JWqIbGkTreoR+Hh/uy+LXPrV3+Y8+9uXsAM4fHF6SQEImypjY2NWG+1I4FwTt9C1AKD1xW3o3bbmk5BXDr+JejUKVrct2UcZBr7yaCTqbeli33jbycP2PgCAU0ILhQW1zyJzNk+4zSwc9RM0lGC7A6sX0Wj1MEOdE5sr9OEHH/jGqIlQ49POUqQAL0XvKQAfZe0pldd2B7G6Kletrrm/PEBcClhg7b133pWyVhaPv9xmsPigv3NP3GH7Yw2+qPdXBrTEhcQtvQHg9aDcXn+vP9sfRB0DDRk00uW2M+FvDz3/SP+3PXybTD7UPiAaJVR0wfKZ1Cx0+G4BPHpbAfgoOvfeO+/6g2Smo1Wj/OHA5u5WVTc+lNCOqFdUwNYP8FP6/cFI/bcDdw4Ap4zcfJC4o1EDiw7+9uznHzlvMrAWCVX835Yb0bhhk5UJAF4D50cBBKimBaJe/ezmot6m1cbn/jrn4vMLgmsVTtjZ2VEEwv92LQFEhQfoRayvLxHfX1/3V03K5xJ3nn9k+3y6BpMP++t7BwN0kXOrAFoSF/XKMJAwVyc+uMRm5sTXEPz57ds6Tq0GOK9oEn+jFN33f/rTB/fvP//Ng/95azgxIcl5qb40FHAWSK8CcPUOvf1ofX5lCUjU+0ECf3dgf4qR/8Ni/gDnG20+rgCAcvs1kK9Px98e+7u//L5mA/pJP0G2L9N84IyQagVgu4f5u/f6SNQ7r/cfP+fB/fsKJzArFyAl2AhjMM/ok48/1t6Afj6ypgkoWMjyHnCmSLUCECbq/bl5cvw2pz9w/3aaDQcwNxcgnQQbe/74jyeefO9t+zO+QzHA2QEF8BmaWBgs4OXqKwnG1we1tF4y+wDSzMOHD7//+5f/6Vvf3vn0088OPf/IOffJxx//1Xf/aOv3vv6f//bvXTQPoAkogASCeXr+77bITzfsAoCzyM7Ozn/1f7X2pa/86zvTzrmDnfWpP/+Lwpd+93/7v/r4e7QVcHZBASTg7+rrH9dEf7bpA4CA//ubv3104dKjC5f+4xt/+C+T3/rvr3xNfx798lfdNg2gISiAZLRmgG0aZtv0ke4HAHFOHn4ql+//PP6Db3bbLoBmoACaof09f/zXP9Kq3XT9AaARez+cDhTAwU/e77ZRAM1AAbRA2w0w8A8AzXn6jx8GCuD5bx502yiAZqAAWqB9P1EAANCSJ29+x9x/9NZ4t80BaAEKoDXjb48pGwAAoAkHP3nfFAA5gHD2QQG0htV+AKAdjn/9iSmAk4eftr4AoKugAAAAOobc/5M3v9NtQwBagwIAAOgY0Vvjjy5c2vvhdLcNAWgNCgAAoGMoFeDw7/+h24YAtAYFAADQMY5++atHFy4d//qTbhsC0BoUAABAx9DigN22AqAtUAAAAJ1k7wd/2m0TANoCBQAA0Emeb/9zt00AaAsUAAAAQBpBAQAAAKQRFAAAAEAaQQEAAACkERQAAKSO/bkFLd97ePNWt20B6BooAABIHU+uXtufW3h6Z6PbhnSMk2rt0YVLu1NZ59zuVPZZZbvbFkEPgAIAgNSxNz27O5U9uFHstiEd46Rae3z5ys7Y9d2p7Em11m1zoDdAAQAAfI4XUbQ7lVV/Os7+3IL/kTrf9hMMKxytlB5fvnJ8b0t/7k5ldZodAegiKAAA6D3MBx/f29oZuy63uj+34Jx7EUV707Of7dJ79dpJtXZSrel8nfnk6rUXUbQzdn1n7Hpi4Qc3ioc3byUqgGeV7ceXrzQRB37/+/je1sGN4u5UVv7+aKWkb3x6Z+PJ1WuNSvDvxY48vnxFgf34/eqWdfDx5StHKyVXFzE6bXcq+yKKju9t6YQXUaRizSqdpgshVaAAAKD3kA9+EUX7cwtyhCfV2s7Y9eN7W0crJRvj359bOLx5SwpA/92dyu5Nzx7cKB6tlBo5cufc8b2txE93p7JP72wkfmQ6I36JfO3+3IJ52Z2x6/FYvTnjvenZw5u3nt7ZOLx5S0GFw5u39ucWEu9XpemX43tb0hYHN4pP72xI7uyMXbc/H124JCUhBfCssi2bn1W2G4kSOMegAACg9zBfq4613KT1a+X2Tqq1o5WSKQDnnLlVy5hrVH6iAjhaKR3cKDby9PKyiaaaAvCHA+IK4PDmLZmt/v3RSskS+o7vbcnxx+/3pFrThQp4mAKQ+lE5fkRB32sKwL4dBZBCUAAA0HuYDz68ecvcqnlEC+9LAVhPV+fvTc+qL/6yCkDh9EQFoDh8I1PbjAHIPMXtLZ5v9siLx+9XB6U/dqeycuTKP3h8+cqTq9eeVbYDBXC0UlKYwf9qFEAKQQEAQO9haXeJCsA+lSPUn8r8359bsLHwl1IAFqK3DAP/UwvXx3mpPAChW2hfASgJYG96VkkDVoJu86Ra8xWAEiCe3tnYm54lBpByUAAA0HvI5yllr5FHlALYm559cvWaZekrNq7z21QA6mHbR/6Ygo6/iCJlF+qEZ5VtPx5gCsC9zFyA3als+wpAmY9707Ny/K6eJWAG+wpAj8XSJO0rUAApBAUAANCMoK/c8niTeADAmQIFAAAAkEZQAAAAAGkEBQAAAJBGUAAAAABpBAUAAACQRlAAAAAAaQQFAAAAkEZQAAAAAGkEBQAAAJBGUAAAAABpBAUAAACQRlAAAAAAaQQFAAAAkEZQAAAAAGkEBdCTjA6PdNsEgK5RLBT6+y4uLy512xCA3gYF0JOgACDNZDOZKIqymUyjE0qra5IItWp1cnwiiqLmpfX3XRwdHpkcn5jP51/Zqm7VytHhkaGBwSiKlheXOquKatVqf99FPedsJrNdqXSwcDgLoAAAoMdoGQPYuLve33dxcnxiJpdrXtTy4lJ/30X7aaIqWtItBTA5PjE0MJjNZMqb5c6WXKtWhwYGJ8cnsplMrVrtbOFwFjgtBTCfz7/a61jeLA8NDEqSx9/pWrX6RapoO1iLMDk+0S3Nm/gQfMOIAQBAZ9m4uz45PjE5PtGk6S4WCtlMZnJ8AkFwPjhbCiCKInk++3nNCqC8WbavVlTw9L6rEYkPwTdMP6/fMIAOMp/PW0WT1N6uVEaHR/r7LioUrwB+0C+3q4qFgo6YMi6trumIIgQm4lV3RodHbCxABZY3yxZF0ECA79isEI046FvMEpPgKlx22giCjBwaGLQuxEwuZzbXqlXdpr5UZmvYQkXJTjuiE9T0BeckPpDg9q09UVtaWl3TXcefdjaTmcnlNu6uq5woinRfQwODsqG8WZ7J5XD/54kzPQqgqtLo05lc7mVfxOYFtsnG3fXXmYLUEZvF6PBI8MRaDpGaDS2jqQDtU1pds07C8uKSvKxcSxRFelHlbEqrazp5u1IpFgqqehIH8u7yytuVivS6PJy52JlcztSzvfyBAlheXBoaGFxeXNquVObz+dLqmhWrk5cXl+RWhwYGddCqpKJ0/X0XZe12pWKD8cuLSzJ7u1KRAtBVcu2K28taDbfrhI2768VCYbtSsfvSVcuLSzO5nGqrTHLOxR+IWifdvnlrKQCdqW+MP+34v5EFA8qbZYKO55U33CuJ8eXFJau9koeqBuYa7QS9Yf19FyUtJaWHBgatcx/oZdXkIA5fWl3TS2xq1HySfZEZoFhWebMs4+MFqjKr0ZFtKtMfEdSNWCO1Xano21VVLDYQ7xO4mCr3ry2trqmN6MhDcF5bZr2cyfGJjbvrGrdTtpTK0VV2y8uLS37JQW/DzrHH+Ap6C6AJo8Mj8/l8rVpV71Ovqz7yR51Lq2v+QJhqil7L8mbZH6czT1ksFObzeTVNVjH9MuMxAOec3L+5SfOa1ml2SfVdqQZy2KovZpKMlP3+VXLJpgZ01UwupzPn83nphuC+dJWaFDMp/kA27q7P5/OmLeyrJaTs2kZP26hVq2oipA9QAOeVN15NjDdSABYH0wml1TVzJ7pQv9SqVVW2QC875zQQZaPdMmMml9OLns1kgqxXs0RX6czR4RGZmligFIDeadVz6XSr/xqGd3UFoM6B7yNV511SixBX5XpuMlhHOvUQzADlPUlmqWFVrS4WCsoS0ohGaXVNXYRsJqMGS4ok6G0UC4W4Auh4mjGkHKs78aG9wCeZwytvltU0jQ6PqHPvX6W3Vx3u+XxePYT2FUBgifUE4grAV89qIqz375tkdadYKKjdiPtRPyZvVTuYj6CrfGubPBAJBWvWAgVgD6fJ0zakpdSdQAGcV95wryrGAwXgvDfeTvB9qn0URZHVz0AvO+f0girupMLl/NSHlkaWb7OOu9U6+VTpX3vR4wXqZP1pfQXn3Hw+Lzfp6rVuPp+3iIJ/szrukhRAXJU759QpsYG6Tj0E3wBZpRprubuSI3abukrCQlJAjYKVYArA/rHMpNLqmm8/wBekHQUQRLBNuyuKlqgAnHOSvGrE4grAphHa6ICqQBDm9OOd5nolzVW4H3IIeiPC6o76VHaJjy8v7C7aVwCJD0RDCcFdlFbXZLy1CfGnHeD3qUg8Oq+84V5JjLepAJxzkqj+RyKoDL5elhBWWEyFqyOrhsB6z4kKQON5Sn5pUqAMUPfabsHPFTIFIFmtsL+vACzyEdxOE1Wu59DBh+BiCkC3UCwUbNBBukHjO9YeWVfGnkZgjyI6EnymAL7IVGmAgHaaHYu9yUnLz5kDblSb7HwXe6X94TmTFxt31/3RMSvEfuyLrB6ZVtDwvD5tpABc3QHHa1BcAVggMLivRAWQ+EDiOY+6RJFLPysweNoByl3Q8B8K4LzSrgIIxLiNZFuCTBRF/htfLBQsi0SO0P+oP5bN7nsaG2U35+d3oOX8/Mi51QG9qar8FgNILNA5Z2MWvgLQG+8+rwBcvR9gZ9oogIUK7Ze4KrdRAFmiCzvyEHwDdNCCCsp70gNRcyDZ5JyLokhPyXSMobtWvEFHNKzoGAUAOAXiCgDgddKuAgjEuAaelVxmaW7+jDVLmnOfj647T1r6X5QYbfadn8W1bMBCJZglOmiO06R0YoHOuf56brD5dXllUwAy29S0YmhBJqACZeqy65e4KrdMCH8WTUcegm9AcEL8gZgCcPXUP7+vICznyO8AmeghExCgs6AAoLuc6dmAPnKZvkY5PZ8kF6gAQHxVg9c8G/AswGxAAIDzR88oAKX3+1NrTg/pDOXTnfZ3AQAAdIWeUQCKAWiJj27bAgAA0PP0jAIAAACADoICAAAASCMoAAAAgDSCAgAAAEgjKAAAAIA0ggIAAABIIygAAACANIICAAAASCMoAAAAgDSCAgAAAEgjKAAAAIA0ggIAAABIIygAAACANIICAAAASCMoAAAAgDSCAgAAAEgjKAAAAIA0ggIAAABIIygAAACANIICAAAASCMoAAAAgDSCAgAAAEgjKAAAAIA08v+bT8Xsrc+/iAAAAABJRU5ErkJggg==


1.3.อุชะยุคมะพละ การให้หน่วยกำลังในส่วนนี้คำนึงถึงตำแหน่งว่าดาวเคราะห์อยู่ในนวางค์และราศีใด ว่าเป็นประเภทคู่หรือคี่ โดยดาว จันทร์และดาวศุกร์จะได้รับกำลัง 15 ษัทฎิอัมศะเมื่อเสวยนวางค์คู่ หรือ อยู่ในราศีคู่ และหากดาวทั้งสองอยู่ทั้งราศีคู่และนวางค์คู่จะได้30 ษัทฎิอัมศะ เหตุผลในการให้คะแนนกำลังตามกฏนี้เพราะดาวทั้งสองเป็นเพศหญิง ย่อมแข็งแกร่งเมือได้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นหญิง (คู่) ไม่ว่าจะในราศีหรือในดวงนวางค์  พระอาทิตย์ , ดาวอังคาร, ดาวพุธ ,ดาวพฤหัส และดาวเสาร์จะได้ 15 ษัทฎิอัมศะ เมื่อเสวยนวางค์คี่ หรืออยู่ในราศีคี่ นอกจากนี้หากดาวทั้งสองอยู่ทั้งราศีคี่และเสวยนวางค์คี่ จะได้รับ 30 ษัทฎิอัมศะ ดาวเหล่านี้เป็นมีทั้งที่เป็น
เพศชาย และเป็นกลาง ซึ่งจะเข้มแข็งในราศีคี่ หมายเหตุ-ดาวพุธและเสาร์-ในบางกรณีแบ่งประเภทเป็นดาวเคราะห์ กระเทย คือผสมทั้งชายและหญิง

ตัวอย่าง-ดาวจันทร์ในราศีมีน 1 องศา เสวยนวางศ์ราศีกรกฏ ดาวจันทร์จะได้ 15 ษัทฎิอัมศะ และอีก 15 ษัทฎิอัมศะ สำหรับนวางศ์ราศีกรกฏ รวม อุชะยุคมะพละของดาวจันทร์ คือ 30 ษัทฎิอัมศะ


1.4.เกณฑพละ การให้หน่วยกำลังในส่วนนี้พิจารณาจาก เรือนเกณฑ์ (1, 4, 7, 10 )หรือนับจากเรือนจากลัคนาเกิด    
ดาวใดๆก็ตามที่อยู่ในเกณฑ์ 1,4,7 และ 10 เรียกว่า เกณฑระ จะได้รับ 60 ษัทฎิอัมศะ
ดาวใดๆก็ตามที่อยู่ในเกณฑ์ 2,5,8 หรือ 11 เรียกว่า ปันนะปะระ จะได้รับ 30 ษัทฎิอัมศะ
ดาวใดๆก็ตามที่อยู่ในเกณฑ์ 3,6,9 หรือ 12 เรียกว่า อะโปกลิมะ จะได้รับ 15 ษัทฎิอัมศะ
เหตุผลในการให้คะแนนคือ ดาวเหล่านี้เมื่ออยู่ในเรือนจตุเกณฑ์เกณฑ์จะสามารถแสดงกำลังได้อย่างเต็มที่ และจะลดกำลังลงตามส่วน
ของเรือนที่สถิตย์


data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAbwAAACUCAIAAABnWgtnAAAVhUlEQVR4nO2dQW7qSLfHeycgMX0NLYZfC5RhRw/ErFstpCzAYvbpDSw2YDG56gkw6feNkmwgyQaClDsmKzAr8A78Bv93T5+UwRQOweXD/yfrKoCNfTmun6vKrjo/dVptLly4cOHis/z17dtPnVb7l//6+c/f/+DS0KXTav/yc7f2w+DyFcsvP3c7rXbth8Hlz9//GP12+480//z9j5w0FkbQMH/+/ken1a77KEie5/n3tzdK0wiMoGEozXCgNO3ACBqG0gwHStMOjKBhKM1woDTtwAgahtIMB0rTDoygYSjNcKA07cAIGobSDAdK0w6MoGEozXCgNO3ACBqG0gwHStMOjKBhKM1woDTtwAgahtIMB0rTDoygYSjNcKA07cAIGobSDAdK0w6MoGEozXCgNO3ACBqG0gwHStMOjKBhKM1woDTtwAgahtIMB0rTDoygYSjNcDAozUWSbF43dR9FDZiJIClCaYaDHWmul6ubwXAyGve7vV2a1n04NdD0CB5il6YvT8+P9w91H0id1CjNc5WmRZLcDIbzOPZZ+eXp+eXpWQ4gy7KzHMNZMCLNl6fnTqt9MxjeDIbr5aruw6mHRkewyOP9w2Q0xoXwZjDstNrXeS0EdUlzl6adVvvzV6yXp+d+t/d4/9Dv9sSGh5AKEMryLIruptNPHsAZMSXNeRzfDIZXWyVpdAQd1stVv9u7m07vplO0HijNRktz87rpd3vzOO53e0d7zyDNm8EQurwZDIMKvRFp5nm+SJLJaDyLoroPpDaaHkENapdYOq02pVmXNLMsuxkMj9YNfXi8f5jHsad/dWUztLjXIM0sy5weiizLHu8fHu8fij0XxY/et9v37RZ/o7NDPtI/7uZ1I+GRdZxfHz1lxeteaH0onhiQpnNuSPRfnp4XSaI/Qnx17LCyLt4vT8+hlbfKnFeauscQv5v8kvhh5XdDh7JsuEvTvUUVW+HNl6dnKaH54dJ99H39JXrvtce0BmmiEa1f9rs91Cn63Z7ukVwkif4IcZ3HMfqS0YLDp7s0XS9XnVZ7Mhrnef54/4DqCSqek9H4bjrFm/jFd2mKRh++WddP53GMbd+3212azqKo9iB5YkCa+txAg06ij3pHfjh2qJzqU8hSX80ZpYkSh8Zyrn43qEp+c7js8f5BIiIlDptLuZByigDpuz2HSrcTXK1seb/Tamsb7NJU9l5vWGuWpvzcCABihmjJR/hB0frOf0gzyzJ8ii4PhHMWRdAiQvW+3aJlAQnCqtgRGvJS/ZRwogdn87qZRdE8jmdRhJ02AkvSRHwR00WSrJcrqQ2ho1Nih+hL1xsCh2+jNPcCqaH965zw8ziejMab142UFJEm3kStE9HB74z3Z1EkW4k0D5VubL5IEhwPuq3zjyUx/3GjQnyKI9HfXxf11zThMtQXEEK5gqFuOBmNUS3HVlLTlG6vfrc3GY0no7HUJd+3W/SCyd0hrVRYdfO6uZtOsV/5zlxdeHW8G4ElaSLi6+UKxRhxxDqLJMGVEu9I7KSJQGmWgxoGnjbJ8xw/b6fVRscXzvyiNPM81+10+f2lVScx0lLbW7qdJr8EffO6mcfxy9Oz3DdHBN+3W3TOyKFetTSda46Wpr6a5Sp4UkhQruTuKhoXevP37RbOXSTJLIqcx1bkxpxcY+UYUFbXy1WzejYtSbPkfVRAUPJfnp6d2OmXlOYhsizDT4qfEZVE/FZScIrS1IgZUT2E5tDhKB+VlG6NIwQUSVQ5EUF9eFdd05S+Rf1Ag/5Z5SPdt5JlmVQP8x9RQTUz/3HR033YuAZuXjcoafKptDVwaZ2Mxk7BkzZCsTc6WMxI0ylXiIiUK0QZ5Qp1E12E8BLtTX3RbTpnv3suLTDduYGP8PJ9u10vV6iROKXAMRcigmbfy9Oz9umh0l08EvwNiaPigqYeNkeHG7a9UmlKHfuoNBGM9+0W0kRtUXqIRYt4uVeauo9MPl0kiRwDmu362ohqKa6cDRpfZEOauv2FayRC7EhTHl4pSlOeUkIrxIY3v0KaaIlnWba3GEonFS4/0oBDG9npBtG3Uj8jTflyVDN1/Vf2cqXSRGsav+DRmubddIoSIiUB47FyJU2pjRalKa0D6dPEMcj9dCmE+Q9prpcrafU3aHyRDWnqcwMXLfQ+O9LEsw14vMGRJqKJKyvKXk3/m3PyFdJ0Kh9OMZTaA+qV+FQi4kgTFSAsn5HmzWC4SBIUcPSHyuZSWq9RmnKXprymmf/oRUaQEC15RwdbvLZXmvrum3yqjyHPc10fkW7yZhkzNyFNJy66XuPEURan8YgbR1mW4RrpM/6kEXxRTVMeQigWQ3QmIhy6QwwRwe1ZvCntPycilZvnKHqoweheaYlpvZ1m9YwIQosAfxc7sJyXcjdGAqzvzxzd/NBLfQzFZ6p3DXy+3YA0849xAcVYSKWm+JEz2KFxQTzE2aXpnPOHSkoxHMWVsc7eiJSXx71Hol8WwxdCTO0MoySMoGE4NVw4UJp2YAQNQ2mGA6VpB0bQMJRmOFCadmAEDUNphgOlaQdG0DCUZjh8kOZ//3b7/e2NS0OXTqs9umUEbS6j29tOq137YXD5/vb2n7///keaXLhw4cLFZ/l/aQ7/9etf375xaejSabWHvzKCNpfhr7+ioHKpffmff/+7wz5NGzCChmGfZjh8540gMzCChqE0w4HStAMjaBhKMxwoTTswgoahNMOB0rQDI2gYSjMcKE07MIKGoTTDgdK0AyNoGEozHChNOzCChqE0w4HStAMjaBhKMxwoTTswgoahNMOB0rQDI2gYSjMcKE07MIKGoTTDgdK0AyNoGEozHChNOzCChqE0w4HStAMjaBhKMxwoTTswgoahNMOB0rQDI2gYSjMcKE07MIKGoTTDgdK0AyNoGEozHChNOzCChqE0w4HStAMjaBhKMxwoTTtYimCWZdU23KWp/y7et1u9nLSj4hFmWbZertbLVeWDL+Hs0tylKY7W+cUe7x/Wy9Wpv8ZVUY80i2dVyVlb/EjCjD/k27Isc775fbvdu6+qBx40NqT5vt1ORuNZFFXYdhZF/W7Pc+VFkvS7Pb083j94bvt4/3AzGK6XK3lnl6Y3g+HddHo3nd4Mhv7u9uS80nx5eu53e3fTKX6xl6dnvH83neLH128ShxqkuV6udJF4vH9AnGZR5JyI6+VqMhrLiYgovm+3KBjr5Qrvz6IoyzKctTeDIbbdpelkNEZhmEXRerl6eXrOsuxmMMQ7eZ5vXjd6d03HgDQhI5wMFbZFuCvsd/O66Xd7njXERZLgtNQnjz7masdfznmlqQvay9MzSs16uZLio/8mDjVLEyc6rId3JqMx5Lhervrd3jyO8b6EVqSJ0jWPY7QyYMZ+t4eK5M1gOI/jx/uHzevm5el5vVxBkXfTaZ7nWG0yGlOaQbFLUzRyT5UOLoeoPFbY7yyKFkniuTJOMJxv8qauqOKsrnAYJZxRmlKCBNSL76ZTKW67NO13e5vXzVn2aIz6a5rv262+7ulzEY0InIsSafkD9VM0KOTCKNJ8327RO4OKKqSMbe+m0363hzJ2gf/vxTAgTVBBmvM4nkVRUQc+QBCndtroE/V9u+202vINzsuzcEZporDgX10v6Xd7zmXAUpXijNQvzclorPuS9LmoZVqUZpZlqEVORuNFkmDNvWe/c36jZmqvZ/NqpYnG9S5Nq0lzkSRof5xEo6WJqsPmdbN53aBWkVOa3tQvTUdzci4WT0SUB5QQZ/2bwRB1SU9pfsX9zdq5WmnKxbWaNKvd9Gi6NKUIoD2H6jal6UM90kTreG/d0JEm7kjmP8qD3PHUne5306k0tIvfhjaILlS4fZTn+cvTs6UW+nVK8/H+odNqV74PXvmOR3P7NGFJeSmKZ5+mJ/VIU9+NKZEmQovblHgpDpWt8HiEXDb1t8mO5Ean3jXuLFk6LQxLs7zWJg9aQge6xnd0X84DG/mPm1FHN3Sk2bi751K5lssG7557UoM09RNt+eGaZv6jFjkZjaW7avO60dvmhRNUfxt2hMqmFAPcBep3e3Kb3gxWpelfgHXzHN045d6EZB1FejZLHWk29DlNFAc+p3kStY0I0mrT75c8nS6PsuuS4KxfPFmLxabC8I9GYEaa+cewOnoqR04AaVV4rg/8e0WbPiLo0NFyRNBROIzSDlYjuEiSChrCk7mnbhXseAeOPQ8HStMOjKBhKM1woDTtwAgahtIMB0rTDoygYSjNcKA07cAIGobSDAdK0w6MoGEozXCo85EjPWzD5LjGC0NpGobSDIfaJiHGKB2MYsTcl5fZtWEoTcNQmuFQszQxG2an1b7M8INgn8I7C5SmYSjNcKiteb553WAEJEZuXMZlFSZqbBA2pIlpqPxn3JCtZDlpCCMGwFS4Zh/qUPqijqazSxMzcxf/4xwRdJR6xp47p7Uzy5Y+7fSazobFAZfOjpwBl/m++Y/3HuHerzr7aOKzY0CaGBM9i6LJaOw/ghvzZsni2dWD0eIYao05CvyPs5gjKP9cdqOjnFeakidGZsCR9zn2/CiXlibmFnImyxBpFuc7kDkXkJhFz87iTO2BOZCQW20exzKBgp78TUuzuIkcHsoeJjbepSmmfpB5HKpVTC5A06WZZZkuq5PRWGYqK6daA2Iex/r7/Sdw2Zsj6DPZjXw4+8zt8hJzeOec5cibS0sTpkPb3HlT5krQNhRpYoojx3p7J5FD5gOZr0HHXjbfuwnehBM3rxu0U3ZpKscsc7WG2XgxIE2dLQq5En021GH1311xbjfPPqK9OYIqZzfy5IzSxITt8lJ+Z86n6cmlpblLU2kayJty/knekqI0kdZCb+gkxsAkV6gCyAo6P2X+sUqydxNJhqFPIBwV9h5ys6Xp0tTgAub5U0ug0XTw3ArTDL48PSPoev5Az50WJdsIaQqYhFvkyJnbPannRtD7drtXmsWXTrVub00zV/NcFQvMIWmWbFLcNXrNA8+TYUmaJ3UOog8UoUEz2TNM8ziWntBTBdF0aaIuycRqFQhamkgboNsIclKi4ulIc2/rrFyaJQ06R5qn3s+9PGakOY/jk57bRa+0vPQs7diLTlN6kiOaLk0gD//llKY3gUpzkSRobU1GY91Mw0kpOXglDa+0tfHEif7yo81zZxPpQBBpSvMc6yySJEyB2pAmQn/SswrOyp6l3Vnt1Hs4zZWm06eJZw9y9ml6E4Q0nRuRuK8tsdQnIt6UjhhJMaTv6jjf5nMjSG8ihUGnIcKNoJvB8KTW34UxIE1k0y3+vOV3ePQzEpJb8ehWTg+AXICr5QgCjZAmzmF5ic6NnHfPvalNmvrBOqdmMYsiXPHkCSS54q2XKwQYj31IC12yVBafnpNHiLBIpfXQJnjqSN+6xdNL8gxgsA9sNl2aSIuog1V8FGYv+olLCfHRHEHOc5pyM7BajiDQCGnm6jlN53lYPqfpQ50TdsjiXNj1y5JPnWfdkXytuCO8v3esyKFNik/F40iC1SVoujTzj2eFhN7nYaAsy5yhLJ45gpwRQZ/JEVT+/ifhiKBw4NRwdrAaQeYIyjn2PCQoTTswgoahNMOB0rQDI2gYSjMcKE07MIKGoTTDgdK0AyNoGEozHChNOzCChqE0wyF0aS6SZBZFYY7ACY0wI0jOAqUZDkFLE0+Y44FhZ7bUCmCsJAZfYsLNcx1nIAQYQXIuKM1wCFeamF0Rw37KJ6PNskzPNHwIDIHAZEUYUGTMm6FFkJwRSjMcwpWmgGnVS7zpM4pDJsrEgiqn58TgTSHYCJ7EoZEq5ciIoJMeaJetKlw+9w6QX5+e3ciTr5vlSL+snGrpqqhNmhiq6Dk1Q3lun6I08eV7o44TQlbDH8W0RfplU4aUGZDmodw15TijyH2aHfmBEeueFHMEVctu5M/ZpVnMaFQt1dIVUo80Mb0bzjB9iu/N25N/lCZm8dAlSksTjXp8OVaT0xdTcMp+pZBI2iI5Ev2Fhw4pQJouzUO5a46iZ3VDoiEfZ+k5Wd63W/9JfYo5gipnN/LnvNLcm9Ho62YbMUYN0ixOBFeS6gfr7J3STSqA2nG4zksT6fH+ARdMnNbSdtOpfnQKIOcLSw4pQJouzUO5a47izPzoWcsrzrnr2bQv5giqnN3In/NKc29Go2qplq6QGqSJHiudF6g8b09emFJTzxCcF5rnmJEbn8pHuzR9vH/Ypek8jlE25AB2aSr5f4pfeOiQAqTp0hSc3DXlyKTrmK9aty3K0TVZXFM/P3O7HM/Z51X7ij5NR5rVUi1dITVIUyp9k9EY3fBH8/YUGw5IHom/tePQBpfVHJ+iH+pmMMQsyPqk12s67f3yVELhYEOaxdw15SBYkiJtHsees0SjFxKJmiHcs0jzi1KfX0aa1VItXRs1SFOqBphd2Cdvj780i7eMih9BrPqkR0phqSAUpdmIBosNaQKdu6YcTF0slzRckj1vYSPusyhC58znpXlqdiN/LiDNaqmWrpA6pSkZeI7m7cF9PX2/soI00QZH8w1/S18q/pY2+N7meTH7UGg0XZqHcteUA0vqq5pnadet+OKXHKUozQrZjfy5gDSrpVq6QmqTprz0yduDBnL+MW+PnOL6Hk6JNNEngBXQNNOdqrIm7o3iXmp59qHQaLo0D+WuyY/dmtD+krRRR7fSDydJGpW8ao6gQ9mNzsUFpHko1RJxqE2aJ+XtQYZI/aQRWtNOMpn8WPMcFUnsTnaRZZmTFAiHUX5IAdJ0aeYHctecmiMIJ8PRHEHwAuKua4gVcgQdym50Ri5T06z84OpVUVtitVPz9uQfKw54fF0WvZpztXfyCMmnxbEQJVuxT/NiFEcE+eQIygvJbXxyBO3SFGN45GSonCNob3ajM3KZEUHFVEukSAOGURJPrEaQOYJyjj0PCUrTDoygYSjNcKA07cAIGobSDAdK0w6MoGEozXCgNO3ACBqG0gwHStMOjKBhKM1woDTtwAgahtIMB0rTDoygYSjNcKA07cAIGobSDAdK0w6MoGEozXCgNO3ACBqG0gwHStMOjKBhKM1woDTtwAgahtIMB0rTDoygYSjNcKA07cAIGobSDAdK0w6MoGEozXCgNO3ACBqG0gwHStMOjKBhKM1woDTtwAgahtIMB0rTDoygYSjNcKA07cAIGobSDAdK0w6MoGEozXCgNO3ACBqG0gwHStMOjKBhKM1woDTtwAgahtIMB0rTDoygYSjNcKA07cAIGobSDAdK0w6MoGEozXCgNO3ACBqG0gwHStMOjKBhKM1w+CDN0W+339/euDR06bTao1tG0OYyur3ttNq1HwaX729v//v33/9IkwsXLly4+Cx/ffv201/fvnHhwoULF5/l+9vb/wEg5ZrIllAQ4gAAAABJRU5ErkJggg==