fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

3.การเฉลี่ยกำลังของดาวคู่มิตร คู่ศัตรูเฉพาะดวงชาตา

 

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAP8AAAEUCAIAAABrnndoAAAgAElEQVR4nO19a3Abx5Xu/mAVrF9OlVP6eQWF2VB3k5VW8lbdm92VSrd8d6s8IkXHtizbcNFre2MpNLVJWVZcNOM4SmSHkq04iW2J9nXsqGxJecmyIkrlTbyxMwQfEkVKfIgDkKBAAHyAJEiCLwAEMDj3xxGPm/PiAMRzMF+hWOCgp7tn5pvTp7u/Pv03pRus5sf8FOEHAP6mdIP1H77x9488tNf8mJ8i+fzDN/7+C/Y/8tBeMGGiaPDIQ3tN9psoUpjsN1G8MNlvonhhsj/vcKy+vnSD1d5kTzmHutratZxePDDZn3eostnsTfaGEye9Hk9leYXX40k2B5P9OmGyP51oOHHycuOlNWZyufFS6QZrlc1WU12dllqZUIPJ/i/Q091dWV6BMyDH6uvxoL3JjkfqamvxSDAY3Ll9R+kG6+XGS/S9rra24cTJhhMnAcDr8eDBKptNo7hkk1WWVwSDQTxC9cQSqZ7bNm/xejxUE6o8JQOAmupq9gKLGSb7byMYDG7bvIWlr73Jju9DMBj0ejxILACwN9nramvPnj6DfxtOnNy5fQeeW1dbGwwGK8srerq7AaCyvAKbgp7u7m2bt+zcvgM/Xo8ntWRnT58BgCqbja0n/rpz+w6sDP5tOHFSUnl8czAlnpiL25xfMNl/G16Pp6a6GnucNdXVRCDkFgBU2WxoVll77/V48Mux+np8K7weD/ncyEUAqCyvqKutLd1g3bl9B7YSKSfD92Hb5i1k5u1NdqoSMhsrb2+yU58BK4+no+032Q8m+wlIi5rqaqQXOQ8EJFCVzYZMRa7jT0RTOkLHWWt9ufFSTXU1NhprSYZ1IzOPr0dleQX7nihWHlsnPGKyH0z2s0Afo3SDtae7W41AaGWDwSBxHV0mWPk+IIivNdXV9iY7knvtyRpOnGRdfCQ9ek3o4qtVHpYHlMBkPwCY7GdRV1uL3jOsNJ/oDpVusCKB0Cqz7Ny5fQem1+Drsfp6/FWb1orJcBSodIOVkuEXYAY32eGmY/X1auwnj99kP5jsZ4HuO35n2Y++eGV5BaWsstnIBYJlu7tt8xbqJFAmmObs6TN0ugb71ZKdPX2GjD0s23780EGsJH0kNSH24+lVNpukDsUJk/0mihcm+00UL0z2myhemOw3Ubww2W+ieGGy30TxwmS/ieKFyX4TxQuT/SaKFyb7Mw4xPh9ecEx6z4w4XxvqOuRoqhB4TuA5wV7uaNrtbH5goO2xgbaqwfanBtoeG2h7zNm619G0W7CXC/wugeccTRWuK4+POF+d9H4YnPxvMb6Q6wsyDkz2Zwrx6PT8zFVP9/NEd0fLHnfnAf/gO1Mj5+am7fFYUP1sMR6bCS/2T438wT/49nDfEUfLntuZNO32dD8/6Tsbj04DJLJ3PUaEyf40IyFG56ZbXO1PI1ldV54YG3wrOPEnMR5akSwRW5y9Phv4bHrsjxOeD/xD7/uH3p8Y+vWk90xg5A9z0/bwghCLBthTRHExvCCMDbzhuvLE7czb/2O0/+eJRCy7l2gcmOxPA+amW3x9PxF4ztmyZ7jvyGzgMzwuxhcmfWc8XQedzfcjX532b3l7Xxzt/9nE0PuzgabFue5I6FY8FkzEw4l4WBQXY9FANDwyP3MtOPlpYPi3w8JPPV0HB9qqbjtLPDfqPD7tvxhZHMAiEmJkuO+Is/kBgeeG+47MzbSJYjhnN6LQYLJ/TQgv9o86jws852h+0D94ctkViY86j7uuPrlsofcNXKman26LLU0kxKWUyolHQrfmplsCw7+h12DoxrP+ofciIRcAACRCCzfxHXM2PxBedKbtCg0Nk/0pQozPD914VuA5h/2+uUAT0np67ILv5ktO+7eczfd7el4Y95yKLfkBYNR5PF3+ifv69yIhV3DiE1f7PuwWjw38cm66OREPJ8TIbODz4b4jAs8NdR0KTnySlhINDJP9yUGML6CJHbrxLB4Jzfc57JUCz/W3PhJecALE5Welkf2e7u/LqjQ3N92MpHddeXxi6H08PD9zFZuCcfe7aSnaeDDZrxfxWHDS+2F/y15v70uLczcAYHrsgrvzAPriczOtCTGidm5G2U+YGv3Y03VQ4Llh4ZXF2Q4AWJi95u39ocBzk94PJX1oE2CyXycSidhA22MCz3m6DgKAGA9N+k7jkE7Ad3bV09fC/o/On99VXk7/arAfEVkccNjvE3juVsftYFiLc93YI5/xrzXSlsFgsn8VDAsvCzw32P4UAIji4rjnFI6uhOa6Vz2XkDL777rryy/U1bFHVmU/QRRDg9f2CTzn7ngGjwQn/yzw3IijPhL2pVAZ48FkvwbEmfHLAr/LP/gOQDw4/omzZY/Ac+EFR7IZpcx+q9UqOaKf/QAAEJ/2X+xvtXm6DoYXBADwD76NI1QpVMZ4MNmvjEjYhz50NDwCAHMzrQLPuTsPfG79GqVhv2sjNfa/UFcnMfyQNPsBABJiFHvqvr4jALAU8gx1HRrqOmS2ACb7pYjHgsN9R9ydB5AcOJHkd79DCT63fg0/+vPUZv9H589/dP48+wW/l1gs8sQpsJ8QWXThaFUk7FsKDWGXvZiFQyb7V2Bu2j7Q9pijaTeg+e9+3tv7YiR0i02TXvbvKi8vsVisVusLdXUlFkuJxYJ93Bfq6u6668vy9GthPwAEJz/tb7UJ9nIcmZ0aOTfQ9tjcTNta8ixcmOxfAYHnXFefDC86g5P/7Wy+H18DCdLIfqT+R+fP33XXl0ssFnoBAMBqtabd9iPisaCv9zC2AACAMorA8G/XmG0hwmQ/AEBsyY9uAACEFxyu9v/wD72XiN8WzJRYLHesW4e8/Nz6tUeXA46v0e9H6ks8+13l5Wjy77rry5mw/YRIaHCo65DAcwlxCSAx4Tnl6TqIM9PFA5P9AACuK48LPBec/HQ28JnDXulsfoB+slqtRH38WK3WRzUj7suhyH607hL2k8m3Wq0ZZT/CP3jSff17SHqB3+W68vhSKOmtYgoXJvthfuaao2UPKsNwPisWncSfHrXZvvlP35Rw/Y516x612ZJ6AdTYL+H3R+fPE/tLLJYssB8AHE27na0PL85eX5zrdjY/4Gy+P7355zOKmv3BwF8EnnO1Pw0Q93Q/j54P4VGbDYkuOQsdoTvWrdNfkCL7qYNLQF9oV3k5+j80/sMi7ewHgGhkzN3xzNTYefwu8Fww8Je0l5KHKGr2oxxAFBdvdVQLPDftb2R/LbFYNm3aJD/rUZsNXwD9BamxHyezrFYrvgbUCaaf5MgE+wEgEQ8LPOcfeg8AsD9QDC9A8bI/OP6Jp+ugGJ+PLU04mipmA59LEmzatElx1AUN/9atW/WXpch+7NfigA9yHb2dH/34x4rlIjLEfgAYcb4q8Ny4+914LIgvQIYKyh8UI/vnZ64J/K5bHdWxaMDV/m2B5xZnr8uTffOfvkkG/lGbjYwx9n21/f6LjY0lFssvf/EL/Fd7xJP8Hxr418g5c+wHAABx6Mazo/0/B4B4bFawl4cWbmayuByjGNnf32pzXXk8Hp1ytX/b2Xz/tL/RYb8PJcEsWJZTO6DWGZDgmZqaO9atW5X9KSCj7J8aO+9o2i3wu/yuEwDguvLvztaHI4uuzJWYWxQd++OxoKNlTyR0KyFGBZ5Dh8d19QlHU4XkBUD/ngb72YOrsv+OdeueqamhfwuC/VMj5wSe8918aWzwTYHnAsO/iYRcDvt9tzr2Z6jEnKO42I/PFQBG+1+X+LXR8LCrfZ+8BSDga6DI+4uNjRcbGzs7r19sbESrz1IfCoH9UyPnfH0/oWXHiXh4qOvQ3EwrAEyNnR9xvpqJQnOOImL/tP+iwHOj/T8P+M4KPOe/vQLwC0TCPsFervgCqJn8i42NW7ZsZufCSKrAIs/Zj1ZfsjYtHgs6m+9HNYTAc9Njf0x7uTlHEbFf4DnfzcP4ZcRxVDHNrY79DnvlbKBJT4bP1NSQa7Rly2b8PFNT09kp7UOnxv7YTUF+MO3sn/B8IPDcsPBT+U8fX7iwf//+WDQwLLwi8Bw2BUZCkbBf9Pa+FFq4KYphV/u3tSfzY9GAu+MZPaPdSP2LjY2rptTP/va33+7aWNb59L6uP31y7eub5QnSy/4Jz6lR53HFlfgA8PGFCyUWC7qIoYWbxhsDLQr2T438Qc3dV0Q8OiXwXHDyz9rJSiyWLVu+IKii1Ueosd9RW9u/56EVR7hdXRvLOqxlPRVch7VMfkoa2T/hOSXwnBr1AeDNN94osVhGHPU4NjDpOyOZECx0GJ/9SyGP0/4tT9fB4OSnAs+NDb6Fx1taWn7+89fZ7y0tLXSWu+MZ7flOdHvI8OO4EPsysFBk/18efND11TLBWnbj2YN0sHvjps5t/9hhLeuwlvX9H4UtddPFfr/7HYHnhlU8QMT+/fu3bt0aiwacrXvj0SkAEOzlkdBgWiqQDzA++wWeQwWLwHOh+T4AuOeee9BpwS9lm8ruueeesk1lJRYLvQ8AEI9OD3UdUmsB2GFQzE2N+qDE/ubTH94s+5+dG8u6Hn6k11rWZS1rPnl7e2C0/R3Wsp7fKkSLSAv7x93vjg2+SVb/4wsXPr5wgX6l7yUWC34PjPwOO774ZWr047XXIR9gcPZHw8MYg2TafzEw8gc8SNQHgHvuuWf9+vUA0NLSUmKx4HeCGJ9XawHYsZ0U2P+X733vr012/N6zscy54Wud2/6Rfm39+t9f2biiTSCsnf1o9elfVr/95htv4OVs3br1zTfeYLRMcXfngf6WhwBgqOuQYRbFG5z9I87XImEfDmXiETnLyeFRHKxUk3xR4s7O60ggDd2bnP3/9Y2v0/eO7x9yWstuWsvaJ76I82x/6tvC19Lv9yP1xwbfxH/3799fYrHs378fv9yxbh1+wQ/bIEQWXXgPjdT9NTD7RXfnAVy0iuItPIrejuIJ6AUpZBSfd3cekHT4LjY24kAnTmypzXMh5Ox3blixLuyvTU3d2/+lz1o2fvJ2KdPXO9Pe6/W73xlxvkb/ss4bAGzdulXx/SeI8TnX1ScTYkSMz3l6Xki5GvkDw7J/NvA5uqquq0+62p+mqZz169crPuCf//x1id/PQoyHqP+QAuTs7/nmPzcPt02EYt7/8Xd4xP7B+Q5rWa+17Pqy6K1zYzrZL3F4cDSTvRVk9TUywaCI+CU4XvBRcg3LftfVp1ztTwOIkrFL9gGz4zzYJrDDPhJ4e18UeG7afzGFysjZf+NnP2v76aNXP/99h7Xss0vn8CD1dwGgt7JS+Od/kWeVGvtR4kEODyhxXf4+KJX+vLNlTyw6eatjv+vqk4W+V4Ax2Z9IxG51fAcAxr0fSEIOsixn+756FqwkxIin+/kUWgDFEU8keoe17LPffkgHe48evr6xrMNa1rWxrPnMGXlWKbB/xPmaf/AdyUEkOq1SwP4uOj+rXMvynMmtju84Wx9OtjJ5BWOyf2rs/GygSYyH+lukV0S93rJNZevXr6fXoMRi2fvw6s9SFBdTaAEU2d/9b/9Gll6Czm3/2Pn0PsWsko1kSMI+CdieOnUAsEHQzjG82I8ZzgWaCr37a0D2J8Ql19UnAMA/9J7i48GhfaI+AOD38x9/fP7j1UeycQVwUrOeyrb/2rWejcrs1yw9CfaPDbwhCURHYPu4OKeLx/Ws2Bwb+CXOebmvf7egQ8EZjf2JRMzV/u2BK1VTY+cFnpufaU/q9BKLRc8LABD39R7W7wLlQuMZH3Uen/Cc0kjx8YULW7duxVWa7OCmnjX7jqbdGPnC3XlAX33yEUZjP25YMu1vdLbuTcFF1un/AAAujhnXpBch++wfdhzV6ZbcsW7djw4fTrYapBkReG5uWnWoIM9hNPb7+n7ibL5fFMMCz81NNyd7un72A4Cv97DAc9r2FZFl9g8LPxV4bsLzwaopf3T48O7KyhSq4bt52NGyR4wv9Lc+4u19MYUc8gFGY7/Ac5GwbynkGXf/KoXTSyyWr3zlK3sffpjmO199bZVlTaPO46u2AFljf0KMeHtfkm8n86PDh5ONwqKNRDzsuvK4q/3p0HyvwHNTIx+lK+dswmjsx4HOscE3o5HhFE5H20+u/6uvvYrvg8Yp6AJptwDZYX9CXPL1HVF0ePBNPnfuXFrqgAgM/5aGPl3tT6cx56zBUOwPzfcFhn8DkEh5HFre5dUzGIq7G2m0ANlhv7f3JVyNLv+pxGLZ+JWNaakAIRL2Ifunx/5YoEOfxmF/IhFzXXkcAHw3X1KMPJ4a1JbqSksXoxpjLJlmf0Jc8vX9ZGpE2bSj2yM3/D86fHiNrcFs4K+4CtTdeWB5p+5CgnHYvzwLE3c07dZetJEUkPrazs8yRLUWIMPsj6PVVztl41c2yt/e3ZWVet5qbcRjQQx9Nen9sBDD/hiH/bjwAkc8ZwN/TVe2+qeBAWDUeVzxBcgo+5H6aoYfVrL/R4cP4/gmNghrZD8ADLRVAUBsyZ/aMENuYRD2ow866TvtaNkz3Hck5XzkZj6pMVAAABCHhZfH3f+PPZQx9se9vS8pOvosUMiAg5u7Kyvp37SwX+A5/+BJ/BKPTq8xtyzDIOzHNbvhBWEtylsc6GQ7vnsfflifzyOFwHNjA2/Qv5lgPw5u6ulukpODXD937hz9m9pg/4r6dB3EYG+FGPLEIOz3D57EndgEnkt59xEc36QBfnwZUssKtWXUAmSC/d6eH2g7PCxwzIf6uOfOnUttileOcfevBJ6Lx2YFnpuQBQjLcxiE/YK9HNvftbg9ace4+93R/tcBYLT/9XSx39vzQjw2677+veDkp2nJcI2ILfmxqzPp/VDguWhkNNc1SgJGYT/PzU03x5b8gZHf5bouK4AtwIjjaLrYP3htX54F10/c6tjv7jwwP91WcM6PcdifECPTY38ML2D0v3h+fGDc/a7AcwLPiWJozRVLoGsn8LtmA58BiLm+utvXiGsmY9FJgefkIot8hjHYH/f1HgaAoa5Dw8Irw8LL+fR5ZdR53HX1CV/fkTXX7ZXhviP9rbYR56v5dJmv4JpPABi68WxhCZ6NwH4xPo+DzexOo3mFtPZ6n09LPmmEGJ+jQJF5+wgUYQT2R0K3ZsYvi/GFfPKGV8DY7AeIo8aEdG+FAiOwf9p/MRoZ1rPMtKur+8Rbb5VYLAcO/Gd26obI8/j9a8eo8zhAAl3/XNclCRiB/eOeU4lEbGrkI523Xh6xMNMwPPsnPKfisSCA6LR/K9d1SQJGYD9uReEffEfgd+lJn951HnpgePYHxz/B3R1dV5/MdV2SgAHYH0eh1a2O7+jxibu6ulnP58Rbb9240UU/ZaiKhmd/NDKMciNf72EAMdfV0YuCZ39CjGB01f6Wh9T2I2KB7D/x1luwHNUQ5Qz33stlrj9gePaLYggjpY46jyfEaK6roxcFz/54LIjuPqur0QD2epH9JPaiT4Y8IsOzPyFGUejvH3xbsvtdPqPg2b8U8gg8h4H29cgc1q9fjxQ/cOA/JX3f9evXZ6g3bHj2A4g44TjpOxONjOW6MnpR8OyPLLoEnsOdtvTsKVJisdx7LwcA997L4Rf5T2lHEbA/4e19CQACI7+LpKqxzT4MwP4Bgedi0YAe9rNd3nvv5e5Yt44NaG76/WsBRvSfGjkXCd3KdV30orjYf+DAf7KSfXbgH3u9GapkEbF/7HwkVDALfA3Afpd+9mtQXLKRSXpRBOw3PZ9cYCk0JPAcCq0CI7/XTqy2cQsOBGVuCqwI2H+71xvwnU0tjlhOUPDsx/4u3B7xfHfV9Oj8SD733sv96Mc/zlwlDc/+hBjFVWx+9zuJeMFs6FLw7BfFELLf0fzgiHOVmJu5gvHZHw/jZMto/+vmbFf2kEjE+lsfAYDBa/u8+bqRoOHZH1vyT/rOwu111fFcV0cvCp79sLyS3e864WiqyHVdlGF49gcnP8X90QornK0R2D/ufhdAnBr5Q96Kyw3P/knvh7FoACDhbNmT67okASOwf2rsfCw6iRv05rouyjA8+0f7XwcQMapPruuSBIzA/vCCMzj553y+9UZnfxy3CZweu5C3j0ARRmB/PBbEXXrydmGRsdkvxhdwXdHY4JtpjB2fBRiB/QDxYeEVyOP9A429qp128PV0P4975xQKjMF+EPhdAPFp/0VH026MHpUnH4f9PmfLnjTWytFU4WzZ47BX5vzSlj+7BHu5s/n+eHRa4LlJ74erP628gWHYzy3MXouGR9ydB8Y9p8bd7+bH51fujmeQJf7Bd/xD760xN4oM5+19MdeXdvvjd7/jaNrtvv69xdkOIa07J2QBxmG/f+g9WF7hnj9w2O9zdx4Y6jqULs/H0fygo2XPYPtTaclt7UCliX/ofdw9JOUA2jmBQdg/6jzubL4fAASei4ZHcl0dAIC5mTZHU0VsaQIy4Pcvzl4faLNhGIXcYtxzSsDVRfbyscE3c12d5GAQ9uO2gaj3DAb+kuvqwNxMm8BzNPGZiTEf7FHkfLcsT/fzrvZvA0Ce3PmkYBD24xqX6bELDvt9+aB1E/hdrvanaSefTLA/vCA4W/bkPG6mo2n3mOsXgK1uQQXvB8OwHwD8Q+8LPDc33Szw3Nx0S66qMTdtF3gutuRnD2ZuvD+8IDhy2gL0tz4CIIrxOXwHCgvGYf/i7HWB5xLiksDvQq159oHbhw3deFZyPKOzXdgChOZ705J/UhDjIWxpp8cuLMxey34F1gjjsF8UQ47mBwHA0/MC9oCzD8Fe7u48EI8FJcczyv7wotPZunegzZaW/JPC3Ewb+vre3hcLSNhMMA77AWBuujk4/glAPPveMFp9Oe8RWVA6hBedWW4BYkt+FDjMBj4TCkreQzAU+xOJGEYWGHUej0UDWSs3OPkpWn21BNnR+WALkLVh0Kmx80h6b88PnK0FyRxDsR9wz+RYMLzgyOaUu8Bz7uvfFeNzagmyw/7wguBs3Zuddi8hRl3t33ZdeQJj6cm3py8IGI39nq6DA202gITAc/PTVzJd3Mz4ZYHnRHGVddzZ1HjitvVzM21pKU4Nw31HnM33i/E519UnPLJefqHAaOyfDfxV4LnZwGf9LXszLYcMDP8GJTerpsyywtl19UnBXj4XaEpLiYoQljejF3guOPnnzBWUURiN/aIYGmh7zN3xTGDk9wLPLc5ez1xZAs95e34Qj82umjLL7I+Gh13t+zIqtXc0VaCixHX1qQIK4iCB0dgPAPHYDA59jg28kaGxCLT6+sf4crK6JbY0kaEWYGLo/dB8HwAM9x2RzOsVFgzIfgAYd78bWrgZj05lYrXX1Mg5ged8fT/Rf0qu1nZhC5DePsBSyIOtSmjhZoEOdBKMyf54bAaHPv3ud8KL/enNXOA5b+9LSe3RkCv2R8I+19Un0stR/+BJzNB386W8DSGjE8ZkPwA4mx/w9vwAAASeS1frj1Y/IS6xB4+8/PKmTZvuvPPOEovFarVu2rSps1Pa2cjtut5oeFiwlwcnP1176b7eww77fZGwz9vzA0fzgwXt9oCB2Y/hfeammwfabO7r3137PDxSHyMVIzo7r2/atKnEYiG6H3n5ZdoIjEXOV7VjCzA3bV9j6QLPjbt/hV8KaxGjIgzLflFcHGircnc8gxqESd+ZNWa4TP0v3iK090defplNhi+A5GDO2R+LBnCN5VqKToiR/tZHcF9eV/vThTvUQzAs+xGenhfE+Fx40bmWBx/wnRV4TuLoK7IcITf/OWc/Aheep9YCRMMjOIscjQw77JUFtC2pBgzO/tBcN0pwA76zM+OXU8hhwnNK4LlR53HJcYnPw6LEYrnzzjvZI3nCfgDAFiCFPoCn+3mHvRIARhxHC32oh2Bw9gP2eqebARLO5vtT2FJK4Llh4afybgO6PfL0nZ3XSyyWTZs2sQfzh/2xaOBWx37c4Vg/UNARGP4tTqX7B0+upQ75A+Ozf2H2msBzw8Ir0/5GQd8OFwgMH6LWXbZarSUWi3toSHJc8a1Ilv2XLqk2U2mJ5XZ7i8uRj/Qlnna27MFVixg5Zu0VyBMYn/3wBY9hxHFMZ6vtd78j8JzGEmFFvx8PStweSJ79B597Tu2ndEUy9HQdFHhuauTcqilH+38WHP8EAIITn2DESMOgKNifiIfd178bCftEcXGw/alI2LfqKQLPlVgsd37pS4q/Hj169OjRo9i7pReAfB55g6DN/q/+7VfvWLeOtgq+dOlyumz/0aOq0Y0SYsTb+8NVbUFgOS78UsjjbH7AAOM8LIqC/QiB58YGfolfRvt/ppZsbPBNfN533313icVy9OhR/EKfjV/ZqDiorwEN9l+6dBlzwz3zVt04VcJ+egklVaI6a1csIUY0WoCBNttA22PRyNi4+/8JPDftv6idW8GhiNjvd53AJ42O0NTIH+RpRpyvYdRB/Jcl1v/913+V7HWnv2g97L/3Xu6rf/vVVfeLl7D/zi99CV9IpDsdxzw1bD/B2/uSwHOB4d9IjifEJcFeHl50AobKc51YNauCQxGxHyDu7X3xtkal7ydKjX5c0i0mM3/33XeD7GXQX7Ai+5Hr8t0jtbNSZD9VFQ/u27dP//uZEJeU7kbc13s4OPEnAJifbvPceLaAdmLUj6JiPwBAJDR4q2O/KIbjsRmHvXJxtgOPo9VnU5JTQRaUdX6SKlTO/jvWrbtj3ToN/14Nin4/0n3fvn2SeiaTcZxagImhXws853e/E4/Nuq4+6SiozYiSQtGxHwAEfpen+3kAcaDtMUfLnvCiE319yWAomlVF9uvxKFhI2I/OfQrUBxX2S7iO/+556KGkcsYWAPdfGXHUA4Cn54W0qIPyFsXI/uUHfDQSuuVsfXjgShWaOjbN22+/Led6SjYVQMZ+SSYHn3vu4HPP6XwZ5OynNkqSf7KvaEKMDvcdEXjO13cEjwg8h2OdRkUxsh8x7n4X9QuR0KCzda9kDSQZ/rWzClayHw0/ZYvev8YAvwRy9rP1JHNoFkEAABwsSURBVI8fP2ojtorwD769PBqWoIEvY6N42Q+3VQwvA4Dryr9LmnhFFz81ww8r2U+dXcrzq3/7Vf1ZabBfMh6VZG1FkjPhilBJY2hIFDX7cejT1/eTeGx28No+1trJnX5IE/slTcod69atkf2SoVgap9I/MCXG5zw9L0wM/RoAsPtbDNSHImc/IjDye3fnATE+h1GAfL2HxXgovUUo2n72w871aiPtezY6W/Y47PfNBj6LRSfdnQeKweEhmOwHAHA23z/Q9lhornt67ILDXjnQ9lh682fZf+nSZRzuJF//4HPP4RE9WaWV/fFxzyl3xzMofR1oe8zZfH+mw2DlFUz2A9wOg/wwhipYnOvub7UFfGfTuIAjfxTOhNiS39NdK/AcTmPNBj4baHssvCCkJfNCgcn+LyDG5zE2WywamBo777R/y9myByCx9pzziv3x6NSo87i78wDG5MFBffnynWKAyf4VCIz8TuB3YUTiSGjwVsd3fH1HYtHJNWabP+yfn74y0GajdQvzM+06dc6GhMl+KcILguvqE2OuX6CaV+B3Oez3KUri9CNP2B+LTgo8N9j+VGi+NyFGcWQzsjiQlooVIkz2K2M28Hl/6yMCz+E7gNPDvt7D0fBwCrnlmv0J15XHaUulhLjkH3ynv/WR2cBnaalS4cJkvyrisdnR/tcH2qowGNaE5wOB3yXwHG7BmxRyyP756Suu9qddV5+cm24GgLlAU3+rTeA5MT6flvoUNEz2rwJX+9MkfYlGxkb7f+aw3+cfPLkUki7g0kCO2B/3dD8v8Jzryr9jCxYJuQSec7Xvm5tpTUtlCh0m+3UhGhkTeM5hr0QdaDQyOtr/usBz7s4DeqKDZJP9sWgArftA22MYg0gUFx1NuwWeG3G+lpY6GAYm+/UitHDT13tY4LkJzyncnW5i6NfoT/uH3gsvCBpjo9lh/2zg8+G+Iw575VDXoeDkpwkxGotOTng+6G/Z6+s9vDh3Iy0VMBJM9icH3BXY0bTbP/QeHsEdCwWeu9XxHbXNyjPK/oQYDc33YhAKR/ODFIciFp102O8TeC7t4gjDwGR/iggvOh0tewSeG7y2j0g/7jnl7jwg8LsG2qpGHEenRj8WxRCklf1DXYdi0cDcTJun5wVn8wM4EjXtv4iTEpGwb9J3RuA5Z+vescE301KigWGyP3WI8YWpkXOu9n0Cz3m6a2cDn+PxWDTg7f0hUtNhr/T2/tDV/nR4wSGK4ZTVE/HodGi+D2Oq4cd19YkR56sUnF2Mzw91HcKfAiO/N4d09MBk/9qRGPd+gAJpT/f3A76ztF/GUsjjHzzpvv497IYK9nLX1SdGnK/5h96fGjk3N9O6ONcdXnRGI8OxpYnYkj+25I+EfZHQrcXZjtlA04z/kn/w5HDfEff17y6Tftew8Mqk90NGiyZO+s4OdR1yNFXc6tg/6f0wEnLl6kYUHEz2pxdiJOSZ9jc67JXIV2/vD8c9p+ZnrrKJEolYLDq5MHttNtAUnPjT1Mi5wMjv8DM1dn7Gf2luujk0170UGpL0pMV4aGLofW/vi87WvQLPOZoqfDdfioQ8xoionH2Y7M8IxPjcwuy1gO8sbhsh8NzAlSpPzwtjA78MTv55YfZaJHRLe0ONRCIWiwbmZ64FJ/406Tvr6XnBdeVxgd8l8LtcV58YFl5ZnO3AoScTKcNkf6aRiEUDs4HPfX1HBq/tc9q/RY67wHNO+7dcVx4fuvGsp/v5258bz97q+I4kGU5R+W4eHne/G4tOmpY+XTDZb6J4YbLfRPHCZL+J4oXJfhPFC5P9JooXJvtNFC9M9psoXpjsN1G8MNlvonhhst9E8cJkv4nihcn+NOPs6TMNJwyylbnhYbI/zTDZX0Aw2Z9mmOwvIBQq+70ez7bNW6psNgAIBoM93d3pSmyieJBH7G84cbJ0g7V0g7WyvMLetMo+gfYme8OJkzXV1QBQV1urbW6TSpwC7E32bZu3lG6w7ty+o8pmS0v+VTYb3o0qm83r8aw9QxNy5Av7LzdewoeNHNq2ecuqj7yyvAI/q74qySZOCtiwUOVLN1jXzv5j9fWUW2V5xc7tO9JSVRMS5Av7TZjIPnLMftaqkeezbfOWs6fP4MFgMMj6AMFgUJIYU6KxPFZfj7+ii484e/oMGVFqT4LB4M7tO0o3WC83XpJkuHP7Dmof7E12iTmXlIuGH1sqTLxz+w6qpDa8Hg9bT/Y4NibYP7E32etqa9VuEbaZleUVlIAqT4npSF1tLSWustnsTXa2/rDsIirWllzHVVFXW5v2BjZDyBf2N5w4WWWz0fPetnkLHq+y2eimk0vdcOIkEqKnuxtzwGsgEhCrMAE+Wvb5IaXOnj7D5oOl49sSDAa9Hg++MEgR7C5Tbsfq67ELgZ+zp8+gg67TTcehIUX240/4AYb9WH98XekWIYnJLhD7sT4AcLnxEt6Wnu7u0g1WqiGeSAVRthpuW011tcalVZZXoJmoLK/Q+f7nHPnCfgBoOHFy2+YtSEGiBXrqaFMvN15C+jacOEn3F3NA209n0Rd8GNQs4HE8HW0/EgsJV1Ndjc+vprra3mS3N9lpdIg4jVysq62tqa7GNwTtNBbEplQEWt9tm7fs3L6jsryCXnIWbJ6w0vbX1dZW2WzIVCI3Gni6XmS//BbZm+x4yXgia/upfdBmP9oLbCt2bt9Bzw4viholygqLY9tSr8eDB+lWq5WVHeQR+1mfgeUxWqaa6mqyZ2o5yNkPy80CJqMHj24DEaunu/tYfT3a9SqbTd52yznNpkFS4rPUYP/Z02fQLmKroj3wSvMGVMlgMEiNm+Qa2bdd7nWwDSz5Qsh+yVmrsh/fvZ3bd+DtwlMqyyswZ9Y1YttSbDkB4Fh9/eXGS2jOsA4adyALyDH78WGgYVbk8bH6+p7u7prqanxC7P1C+yE5CxuQmupq6gOwRdCQP75prFlFS4wGSZv9av40JtBg/7H6enuTHavN1lCOmupq7O1gK0SVZDshEvYjC9FRlDgedItqqqvZ1oxlP1qWyvIKNo0EdbW1leUV1AJjtqzXRy8nfqdeEN3PutpabDrwinI+lpVj9mPTj3dBkf3omuPNYtmPDMaWlM7CLh3aV2IhJWB7mZithP1k9rTZz/rNlJ7tcqixH4mCfYkqm03N8l1uvEQ9irra2p3bd7CVpBZAwn585y83XsJS2AzpDrD3im18yHLj+0nFSYC1otcPnx2W2HDi5M7tO9hysV9O7TaWday+HquHjhnblOUEOWY/GkIN2490we+Ktp+1oGiAsQ9AZ7Ej8Wxi5B89MOpzw2rsRwawfTt2Bk3b78dC0TlGqsnTSMajsHvNXrKi7T97+gz2AeRTJSz72UkVdgCtrraW+gA0DiYBjZ7hh/wcNE+V5RVkpygxTv+xbQINMWGTrnajsgNzvN9EBoHjWnk7BGSyv/AgGaQvHqjNkKQMk/15BHRd0LHp6e5WM5nkomz+u69jmpzMLuE4gZ4KoC9Kw0oplEXSD0mXZo0w2Z9HwHEtHLRZVZL0T//rf9d+//me7m7FgeD01oomy9kq4QibngrQzFpPdzc7464f2FNK+xiRyf48Aimx9VDkWH39ts1b2KGqTEBDfai/ApgJO22fLHBMWWOMODWY7DdRvMg4+xV1bKyIjaZFNLRl2YeGbE4DWHOcqJJL01ifFVU3ZErRJShdKebDI6wOD3NAuRErK1DTurFXgbXCW0qzUey4raLOD5YnE/AvDQrTM8LLVKsAPV+2aEVdXVJVTReyx365NI31bumgXFuWQolr7wWWqsjmNBAMBpEfDSdOkpZBLowjORrOuJ09fSYYDNZUV9Pbgv40zjqx0gNiP10gat1wak9R60YqD8oNS8G5c2DUfoo6P1iW1nk9Hpq3guV3NRgM0pyjWgVoJgTnJTV0dfqrusYnyyKr7JforpAoqJfCRwgAitoyYHr9rO9IcgDJcQTaJ7RbpcuCYbWsJFCTzWnA6/HgdCnmzD5gVhgXDAaRbaUrldI0p0uEINUk3cCzp88gEalZwFukpnXDyqAsBwU29I7hq4jqKVDR+QFAXW3t5cZLpLhGcyB/RhoVIKNO9VfU1emvahqRVc9HfpAsASqoJMmI/eyoAhmDy42XjtXXo8XFJ6R4OnKFBMOKWakhKfajCacRG7niAE0aEp1E15iGqgcrpWbsGnlKzNpaiQSDUkpklcRaiYqBRtDVdH7H6uvPnj5D3JU/zVUrgKds27wFs5IkYC9WZ1XTiIyzXyIxkEjTSFjGKmYJdGdxHp49DsviQfII5RIDNJAoOKG7qZiVGhRlc9rp0YXAh8o+7FJGGEeSDZb9lHhV9sPyWDtyhSWfXOvm9XjIO2cpRXoKVkwu1/mhjIckDIq9OO0KkPCksryCvSFyXZ3+qqYLGWc/q2OTSNOQsvgXfU3JuYq2n1xJavfxJ3mvCDsV+CCxoVDLSg2lSrI5DaDcpWF5CQ4rIpIL45DZ+tnP2k76VUI+udYNKcX6YFQK3hmW/XKdH9ljvLcSnRzbjqlVAIHVkJgDia5Of1XThYyzX6JFU/yX1QyyWNXvZ0dFWC2XfCSk4cTJu7f8A/YRv1tTs6rfjyiVyea0Z3bqamvp0u6vvO/I4R/jd7kwDr0jstwa7C9lhGUS7TF6fSz55Fo39LMpZ7lB1db54elUhNz2S5YcaIjtWE2hoq5Of1XThSIa7z9WX4+NrB4rvnYU0PLWokURsR+XVqza001jcSb78xxFxH5YbqzT3oDKgR6dmlDeRJ6gKNhPoxPoemY6kiEbN0FPYprLxAWNGa2bBKyCjcb4iwfGZz+r05KM0GUOOL+mx/aTEIDez0zXjUBqhSzfnPyB8dlvQj+yMx6QPygK9mP7jiIcdmZeMQTaqtBwadDdL10ZN468C8W1v2rB6uQh6NZSZ8UZd/kaMXaCRX4hcnVdoaMo2I9Ttjibw048yVVZGkDy7dy+g1UlsGhgwphRlAdaz8GK9iTqAHmwOsUQdCnUmaDIfgqvQPlgxSRajComDAyrrtNZdD6jKNiPayNwbZG2KksRPd3dbJRmNcOPQ5xoHfEUAEBhDyYg0rPsVwtWJw9Bp7/OOJW2bfMWbHZIPyuBRHBGFcPpNmoW8FycWS9lwoBq3PBCQVGwHwBQ7gY6VFlyoEkmWqslazhxEtWIaFA1ZEuSOjQoBasrlYWg019nrAlaaLXKsIkl7IeVsUTpXGp8MiE4ywmKhf2oUgQZ8zRCoBFIdK69KxGaWBIDa7OfjKhasDpWHShh/6p1RrUmKsZQqZEs+7FZQC0Gy37T9hckUJ2rX5XFAjmBKTVW2wSDQbZx0GY/+WBqweoUQ9DprDOJNOtqa/E9VAvPBivZL19PjMHkJPVXvLpCRLGwH5a9f5YH2qosAvZc0dZq6xfYvqAG+1l9mFqwOnYMXhKCbtU6kywMAy5s+fo3/uuT/1KrMw1JlSptPsBGUqCxKYm4rXBRROwvWpiKIzWY7DcUFJd+m+xXQxLs1xlpzET2QYOhGv59XkF/HDjIJPGSYH9DMpHGUoZ9efdPHK5OS57ksNZUVxtjmkYCHDJiQ++z8rXMPSwNkHoP30nJGFGV7jhwkEniJcH+pCKNpQbvyt0/2ZWgKYPd/ZOdLTISUJhAPVG5sC/77NdW7yUViC5zxMsXvx8naLJQUJYNIe0zZyIPoZf9JHti18LKRV0aSix0P9jhdrZxpO4aDswrjvTJI4pRnvIYY2RUWBkZ6xnTQB5F4KE8SZajqACTQxJ+g5y3Us2IbnhLsQjSDikGdWNPV9urlK5Ispq5VH35coPuTUhhedpB8rgVA62xT1CywF8SnY4aBMWHrhbKjq4L6yMPnKHfX9DFfsU4CIqiLjUlFp2F4Y1gZSA3egxII0yAd5ZNIIkoRgIsr8eD+XuV4sDRkhGJ1yjZz4fdIxULYmMugG72s2GKq9S3WAVmbx+SFVBEICqRTq+SbedKigPJDBQ9Ago+pTEzpb0JqSQlcaDKZsNnJA+0hg46vcn4FPAa7ctb5UniQ7Kn0EOXRHQDhv04BREMBo/V15MMSS1mnjZ0sR+fDb7KFHFAUdSlsYEmHqHrUQzkBsuzP/TUNSKKwTKr2LlSeRw41CmULoenJG5JbD/VmbX9aEhQJYFcVOQK+5CQymRxq5g9Utly2QCmrO3Hxy8J6gZK27nSrSbmof6UjpMzqcH+OpVNSBWBU36S65UHWkNWNCyHoyNTArLodPTQ8ZWWPHRMjHYNbSKKl/AOU1Zkau0rY+ZpXAhBF/vxUeF7RloXDVGXhhJL8jbj51h9PRtVhm3udUYU05hYxaAxFDRTLiWQ/MtaU7zv+JeevRwSzwftLnr88lOoIHKQGpi9qRuW4x/CSvbvVNrOFb+jGZLsgIsbZuHbos3+KtkmpIrwMhsEagdakyipWPZLLopOYRdVspzBgnB6GxVHqM+lxhB/laszdHbt9Nr+0mVpO73WGqIuDSUWe+PYfZ7ZeLFkOOlGaEQUo76HpM6srADrid0DuYwMqYMJSMNIF47vNspdNDwfzO1y4yUK0InUZ5kqiWPXwKwTYNlfuqw4kLCfvTT2O5KAFeRgeolrp4g6pU1I5ZBENdUOtMY+warllRXsuXg/Ua2Eb4XknkvYj5aLBgAp/Jk8yliDbDNZbehiP1IE/xL7NURdGkosunEUyA2vinU88CD6i6tGFMPvGuxnl2KwJoqCzGGzhn4FkkbCfvyuMdyG7w9eGl4yho5jx7nlW6yyJookqHQuRnLVw36sFebP3hZyr7XZ3yDbhFQOidDarhlojX2CyAR8t8lrx3eDksFq7KdbRM8Cnxr5gZKmpoqJmacNXexHe4YGibVYaqIuDSUWez2KgdxYp5llv1pEMcxEPsfJsp98fZb9FFWugdGcSQpqWKkAU7uJ7B6jrMKMbWpAFscOVXf0wWfJ3mqd7JcPZwGzVTposl9tE1IJ0PbLO2+gFGhN0u1pYJaVAiObkyzfUWM/Wz2WAOzAkeR5Kco9FJEv4/0m5GDZbyITMNmfv1g7+019mzZM9qeOFNRXNNCJq64yLRgxxhqUzMFkf+poSF59RfN6OI6RoahyNDthOk7aMNmfOlJTX9HsQebiRuHkYxFu5p4sTPbnBg3qy4hNZA0m+1VB3jMN1eEwHzv8xyqx6DsO6rMnYj6sr8+yX0MWhsqf0mVtGXlKcllYUrI8EwiT/apgY9oAw36a+qGJFZruwe8ShRxKCWDZ50EGs7M/arIwYOSDwKj6FGVhDcnI8kwgTPargmy/hP3stD8aYIkqiyaqyX5v27wF1Vfs2is9sjAAQLkEhUCkUySysKRkeSYQJvtXAan62AlOtPqs8I4SVy3H5WSPY3OhtgGjhiyM1QODDlmYTlmeCYTJfi2gHAXn7eXsl9h4WBYOyLdhVGQ/KRo0ZGE01c9qm0FdGqBTlmcCYbJfFZcbL6EdJTKxQhrW8ZCwn1b2SNgvEXVi/thcqMnC0PbTdqs62Y/fMzqoagyY7FcFq12D5WUc9CutHZOwn4RiEvZLlLekZkM/R00WxmrmQB/79cjyTCBM9hcSCs6Pz3Ohkcn+QoLJ/vSi4Nmf5/e3eFCIQRRzw/61x6YzZYx5goILosgiN+xPQR0pzyE1GWMDE+IvLWaJhAy4kLzYZJV5GERRP3LD/rXHpktNxsiG+MOl7mscE5SEXmSX/xUJ8jCIon4UvN+vE9mJKIj6tnyIbo1DpflQk3xGDthPq7nZGD6lsgB3GhH5qmQBDBWhHVGQQgICEzOCjRyhGKZPHjODjT1IE72KAQm1M2TrA8vhq1ZtTyRKaXa8n1VSlDLryukRsOH31OqsKDJFpRNJMGgWXH8QRTloRi+byDb72XhS6CWrBbhTi8jXIAtgqFiQWkRBagTYSCdUE6wGJpaH6aPKX268RG09TfpSicgYet+odHmGDUohCmF55RdJfWhmTQ6W/eydIaZSzJwGJppi6QYrRUHE+6wWRBGDstC8Hmn7YGVYLsxZ7ZGtCryK7I/nZpv9DctBEbE/hHdNMcCdRkS+hpUBDBWhGFEQmOhl7EGM6FS6vGkuvYeSMH0NsoCEyDMqqIEJSEjKCHZxujzuX4MsRCEC64NWWUOrLGF/gyzgJBVNd5viT7JWBtSDKJKiiWqItn/n8laWaFMakgyiSEucscnduX2H/oYiXciN54MWgqwRqAS4g9Ui8mmblipZREEKnyQpqGrlprkaYfrkRddUVyuGeWRpJ2mg2AzVQhRiYCw6rof9FHASA4RJCpXEkCT/jdjfoBREURKSSP5oyJ0jV1B/EEX2bVRLllHkgP3kHZKlAZUAd6AekU8tgCFBLaIg60nTQQxTh1ZcO0wfgQ3Jhmmw2nLpG8t+eYbyMFVelS3UFS+TREGkF8KlAuzYKxXKxhFjw/0S+0tlgbTkIUrZO4BBFFk3D3QHUcT2hG5dTnY5yOWYD6uaVAxwB+oR+dQCGBLUIgriTa9cueUyBoVko6hTrSRh+iQVgJVR8FdlvzxDOfsblheU6VmlxSamgJMYlZYKJTEpXRdbKPUQGpSCKGqzn82fPa4niCIyniqWk8myXLJf4vnIA9yBekQ+tQCGBLWIgmz4RAn7qSYaYfoIisFo9dt+ifgZwdp+nSt0sYnDxGoBJyViVWA0p6XMHr2KQRQ12M8O6rP3R2cQRVojgd5aFbNVR9ZQLOP9hQVy26hjmmWlfpEEUTTZn48gTwYnAQqR/fpDyeYQJvvTA9JuAEAwGFw1SFul5oa1aPtxUBi9oLUzibYJ6+nuzpz6oLBEbyb70wM0ltj91ZiDI1Qls2Ht2oFxJVBOq6d6KUMuestnmOxPG7ADp1PVmNSGtWkBTo3XLW8KmCFIRG95juJif54LbtcOdks/NZgrIgiFyn7cZQgdWflWH+xgn3x3E8koHoqlS5ltaNVUXPIiNPYnlsvX1HbYhWRkdoqgayTRhOImxJJC2UrKVRVrF73lPwqS/TiAjU+LxGFe3Zv1so+HFcNRRAY1FZe8iCqV/YkV5WukKpMTUafMTvFusMkkW5tJNiGWFIqVxArTjAemTIvoLf9RkOxH8QKr0YVkNutlH4+iGE5NxSUvQm1/Ykhmh13QLbOTAye20B7jFsj25T1e2Ypp2H40CrTpHaVcu+gtpWebVRQk+4ER0ypK0OgRKm7WK5+/RDGcZPhFTcUlKQJU9idWk69VKe2wm4LMjoBZYSPWsHKDZLZtUWS//DulTJfoLZ9RwOyX2H7Jrxqb9dpVttfF50eZqKm4JEWAyv7EcgkDfZfvsJuCzI6AbxFWkjwZu/omxGy/hf2ODREboy4tord8RgGzX9GYSX61K23Wa1faXhdFR3pUXPIKVCntT6zBfvkOuynI7AhoArAPWsoElFbbhJj02LBS80dDCFXLkXTTInrLZxQw+2mwQj7Gx7Jfvlmvzu111VRckiJAZX9iDfZLxqAgJZkdge23UGznBvVNiFmPS7JlcgOz3226RG/5jEJlv4lswqiiN5P9JlaHyX4TJowGk/0mihcm+00UL0z2myhemOw3Ubww2W+ieGGy30TxwmS/ieKFyX4TxQuT/SaKFyb7TRQvVrDf/JifIvwAwN888tBe82N+ivADAP8flMS6hoIV5L0AAAAASUVORK5CYII=

เมื่อได้ดาวเคราะห์คู่มิตร-ศัตรู แบบชั่วคราวเฉพาะชาตานี้แล้ว เราก็นำมาเฉลี่ยกำลังกับ ดาวเคราะห์คู่มิตร-ศัตรูแบบถาวรอีกทีหนึ่ง ผล
รวมก็คือ ดาวเคราะห์คู่มิตร-ศัตรูที่เป็นเฉพาะแต่ละชาตาอย่างแท้จริง ดังนี้


data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAyEAAADoCAIAAAB3g3xFAAAgAElEQVR4nO2dwW7yTJq2/zNJJLb/JKMs+1NQlt0aELv5NGOJA7BY/Z96gTgBi02rN8CmNaskJ0ByAkHqXpMjIHMCPoP6F7e49bxlAwaMqTL3JfQqL2Aw5aqnrnqqbP+fzt29HnrooYceeuihhx7Fx9//9jd3Kv+nc3f/7//33/7rP3/X4+DjP/78l87dffdPv119T9rx+Pd/e+jc3V99N/So99G5u//3f3u4+m7oUeXR/dNvnbv7//jzX66+J3oE8lD7tY/en/9Sg2P913/+fvL2N8W//vnPM4tbWNCer70XomYUUiLi73/7W+fu/l///Oe1d0SEgtqv5fxOX451BHKsepFjtRKFlIiQYwkPtV+LHKtR5Fj1IsdqJQopESHHEh5qvxY5VqPIsepFjtVKFFIiQo4lPNR+LXKsRpFj1Yscq5UopESEHEt4qP1a5FiNIseqFzlWK1FIiQg5lvBQ+7XIsRpFjlUvcqxWopASEXIs4aH2a5FjNYocq17kWK1EISUi5FjCQ+3XIsc6hcVsPuj1T9hQjlUvcqxWcoMhJV7kWMJD7dcixzqC1dfq6eERl8Z/f3074RPkWPUix9rD5/Kjc3f/9PD4s9l8r9eT8TjP82vvVCVuJ6S0gFtzrJ/NBr3A5/Ijz/PJePy9Xl97p8JC7dcixzqCQa+PTmsyHp/2CRdyrPfXN8rfKE1P60rfX9/wCcMkOXN/TnbQY2mNY+V5PkwSlP/Lc7eW0nt/fRulaefufjGbL2bzp4fH8z+zGW4npLSAKBwLoRtx+2ezGfT6J4vR93r98twdJskoTVdfq87dvRzLo8n2y5EkjsJkPJ5m2VGfMBmPEXgXs/k5e4LK8LPZeM/LsY5g0Ou/PHcXs/nJFnIJx/per1k/IFuDXv9YzcrzHHY1zTIM0c7ZJTnWsYzSdNDr/2w2lK1aChBHc5plTw+PZ0aQJrmdkNICwnesPM8Rt9ETvzx3R2l6zgeiX5+Mx4Ne/8yPaiVNtt/FbD5K02GSLGZz2NJRystDiW3PyfTLsWoAhXhO/3cJx2L+g1mQE/bwZ7Pp3N1jtHd+By/HOgrWK3sEX567Z34sjikGeREJlpNjRUX4juWc+9ls2KzOjxj4ECbGhEfD7XcxmzN4HptTxOwNO76iIVVHjhUEIa/HgsjXmERpgHY4lvBQSImIKBwL5Hke3XgjRq7SfodJcsL8Up7nECx0fOc41i6u4FirrxW10c6Lf6/XfJ4J2DzPsabEe/NkPLYFare1y1kw9c5lRpPxePW1cr8uYGKTow4vZnO0xs/lBzbH7BtXLIWTx+L4jPOD2Em+AT8Ks5xPD4/4+c651dfKjsYm4zGrF3/g93qNUsJwDRLGmW+3Pb/SK3ZvBy5KOxyLFY/1ClMb+Jt1GFHAVntuiDWC0yzjIWMLwnu4ya7Wx1iD47trTNYMl4vRWKTMUa/tbm2ssDHELpXDfC43OT8gtIDAHcsmObzMExuUd2SLsZH9y8tzF2EWDYTh9Gez2bWekvUNT95CbWnGsd5f33iYbA/otmenYdmM18ytTkzGY75kI55t1wyM9vOx+sKLop6TkKYdC7+EHcAwSZ4eHvM8x8ka2EW7wGjQ63Odip38tr8HPjRMEhQBGhVqP5c6fq/XmK9dzOaYgsXn480oI3RsmLaHlOCdbtsweFROnsep3bGw/5gVwiIqqzgMBKM0tXuO0n557kKtEEcYLxgFplk2TBKu68TzUFW3jR0sCo4D5FjHgtqI5R14xjoWxmeQJ0R/HB1UzkGvv5jNcdogDjHaPOOFdSw8z25mmCTsM7Bya/W14lCkfY5FAUVVRyBGOSOGMIyibjOGMAR5S3kYMc6f2I2XkB0LlZ8jxpfnLpsYjhqexNkhXBFfGhs7d/eoJPg061ioGKw8tk9hX8NKIseqBZQ/DhncACdQO5OtRDC0oQxRbpSm769v769vdoG8fRuCKg4ZjiB6WKtc9vwJHNlQHAsdCTwG9RU19Xu9tqcDIHhh0MlAb3+D/RulgH8pQxjTo4VMxmNkcVDv31/fbJKATYX22tmenccCxcfiCHXOOAHhcnksNl2rOJPxeJSmaPOsLt/rNaoXF/p5a+SLeSxUMhbF6muV5zk+B5/8s9mwJOVYx8KhNrtqOhbtmQ0bxxRb8b9s894hc786Ftod67A9K4qj8BbnsdDM7YJFDhgwJkYDR2BBmN4VglB6xQN3g4TsWOgIULfRplirefYSByo48bY0NnodgfvVsdg8WXm8MbzyWLUzzTIcNZQtujb2gBiOItahaeNwwKQhId6BKM1jYQjKv3ERHObCcazZ34XiWNMsQ5cAE0IVZwaF2HE82e9YozSFT+DE2uJqRMRQ70nrWLvAe3A40SyPPTuUXGg9Fi3b/epYtrSRDin+WJsDA17lwwdycMY3o/KxKORYZ4KRAP5m/Uchj9L05bmLKFC67ABlblPlpY7ltr0OehTbTyD7jWtoUb9a5lhu+zNZUDZQMMUOu9ofgvA25i3kWME6FgIgxh7oGpmrwEsIXIiN3uZ7YqM3V4gu36b8UXl42homUpwcqyagzmiqMCcW7OfyA/NanLrZ1ZbthcSLEQ8BeZplTE+gvTOng7cF51j4/Z5+nulYNE0OF3Y5VvHJ6o6FTJj7NS4fyyUcCwMv6o5VHJQ2FwSUlrb1M1DqWJwl8aIMK6Uc62QwMLLpblv/MUPNVValLRllbheU4L9cR8KXmPWkSLE+FF9qn2N5pWfbMkTWbcfBpYuj7eaMJ3KsYB2LMw/ISNlmgk6aq6y8oQjYFRu5SpgvMcZ6eazSl+RY58Npq87dPYeLKFgO/hnNdumEbbaljsU44I1a7YbBORZ+P6rd5/Jjl+J4heJVU/sMwhyaCtXShk6b5t3vWMU175xu5/MuMMfC/qPBY0GJDRbYcy5K8EobaxE6Jo8NWHeZCbf/9Ryro7nCs4FgwbGKQQFDZFxACzZmW7Kd4PYci2vYuerR/dqyrGNh8M0l8DfoWJxF5ZLn/Y7F0pNjBetYXLOI/9pazZVSmBz3otae2GhPzGLz8eqVrTyerMuxaoGdMnPStmAxLuUoaJdOFB2L3ZnbCjoiZ3FmoBPsXKHbduF2ucl+x2LC1s6S4Pfwl6O6l04BcM3awbnC4pp3e/zYSwXlWFxihSLi4ecb8F/8cK+0kQX18uGou8gFInHFKSp+oJfHQrnxw0tHhBeiHY6F+TuYFhfYeae7MsXltWREk9K5QqzDHaWp9Sfbslh5XEGqbG68ea7iWKjYeAMXBuzf3M4mXGJvoyBkx0LNL13XzD61eKqQ2xEb3TacYqbYGX8qzquw8ti+Hy+deYXn8GnAsZxz6Kbtl7KcucwO/7VBjx2cN1do17bbtXT4u5jHKuYUcCnU4n5ex7F4bs5ReSzv0gPeZQVseZXmseinlv1r3u0+2/O8wnEst61Pnn3z1T2lzfXRXs2g5vP0K7tVsSpjIMgrXpZ2TheiHY7FcM+Bhx372tOUXKGbZ6W1Zc5Dxk9mjbVnO9tD710HtXPV6ytexbEW5goaXje5a3Nku20vfoOE7FieJBUdi4e4mMcqjY3YpHjFnIm5IIjX13jN6oSbcERHM47lJU28jsmmSHblsax4FD0B2RZ7qQ48z9O/vCs6lZqM0zVIGybka5CeCS+Y6806XZR2OJbwUEiJiJAdS1yFm2q/MDZMJlixI3KsRmmxY2HBUGd7vdNmvlSO1UoUUiKifY5lr72Mx7X3KDJCbr+cE+Pk4JkfiClLXlOt+AY5VqO02LE42eRdC/uiyLFaiUJKRLTVsbDsRo51AiG3X1zgiRc3OL+r8pbAF5FjNUqLHesqyLFaiUJKRLTPsdyvN1aSYx1L4O3XXhi2gXSAHKtR5Fj1IsdqJQopEdFKx3KmJ95/9URRJPz2uz/zVC9yrEaRY9WLHKuVKKRERFsdS5yM2q9FjtUocqx6kWO1EoWUiJBjCQ+1X4scq1HkWPUix2olCikRIccSHmq/FjlWo8ix6kWO1UoUUiJCjiU81H4tcqxGkWPVixyrlSikRIQcS3io/Vrqcazun377+9/+psfBx1//+KNzd//fv/9+9T1px6P722+ovnq06dG5u+/+ppASx+O/f/+9c3f/1z/+uPqe6BHIQ+3XPtDp//1Mx9JDDz300EMPPfTQo/g417H+489/+dc//6nHwcf//OMfnbv7v/7xx9X3pB2P3l/+0rm7v/pu6FHvo3N33/uLQkocDwzT/+cf/7j6nugRyEPt1z7Q6Z/rWJp8rci/tB6rVrQeq5UopETE37UeS/yK2q/l/E5fjnUEcqx6kWO1EoWUiJBjCQ+1X4scq1HkWPUix2olCikRIccSHmq/FjlWo8ix6kWO1UoUUiJCjiU81H4tcqxGkWPVixyrlSikRIQcS3io/VrkWI0ix6oXOVYrUUiJCDmW8FD7tcixGkWOVS9yrFaikBIRcizhofZrkWM1ihyrXuRYrUQhJSLkWMJD7dcix2oUOVa9yLFaiUJKRMixhIfar0WO1ShyrHqRY7UShZSIkGMJD7Vfy6071mQ8fn99a+zrru5YDf/eSyPHaiVRh5Sj+NlsXp67tX/s++vbZDyu/WNLkWMJj9tpv1W4Ucd6f33DnRovEeD2cC3HutbvvTRyrFYSY0g5ijzPB70+mmSNY57v9frp4REf+7PZ1PWx+5FjCY/Wt9+jiNWxVl8rRpPFbH7s5k8Pj6M0nWbZ6mt1id3bRcXiXszmnbv7YZLwv9/r9Tnfe/D35nn+8tzt3N3jDT+bzQml2jxyrFbSTEj5Xq8x6oCOrL5WjaV4F7P5y3N3Mh5Ps6zGjx2l6aDXbzhXLccSHnIsS5SO9bPZDHp9RMbv9XrQ64/S9KhP6Nzdfy4/pln2ufy4zD6WU7G4R2nKSYT31zfK1skc/L3f6zVC82I2xyC7Yfs8DTlWK2kmpCxmc8yprb5WCCON5X4Ws/mg10dDq/Fjh0mCNl6vuu1HjiU85FiWKB1rMh4jg4XHKE07d/dHZXqQKHp57uZ5frn9LFKxuJHzH/T6g16/lnxSld+LUh2l6TBJzkybNYYcq5U0E1KgOC/PXeR+SpsG3OvYT356eNwfWDCCqp6DH/T6VUaDq68VQmKT7VeOJTzkWJYoHSterr7mvWXIsVpJOCFllKbHproXs3m9aaTP5Ue96a56kWMJj3DabwgE4Vg/m80wSTACG/T6dhDGxdpIrbttSubp4RFvGyaJN1eITfAk5sj4ErblqqNhkgS4Hgu7jbQTV0dh1MtzhezpSCg6lA9mUW326/31DQvXvIK1LGbzXYvbvNJ2vx6sl+euXfnxvV5jP1+eu3x/lR04GTlWK6kSUljt3bYCu19b9PvrG9eVc+6bTQkaxPDCrfI8t9W7NM+0mM2956dZxk3szH4xfNk3j9K0NN1lm9jTw6NNP3+v1/Yl7obd7YZXUrbSsRj3fjYbrNv7Xq/tcfcOYiyJ/2aQY1mCcCzk6vH3ZDymPXDVgtsuNXDOod6jun8uP7AhnnTO/Ww2aA9YWoRJN3wCXsLKVsTBAB1rMh4zRr+/viG8LmZz/EyWDB0LWuO2v2WaZe+vb3wSPx+/cfW1mozHxTmRz+UHlQgbWm3CimA7NH957vJv+BM+H9vic3DgKu7AOcixWsnBkGKr/fd6PUpTDAPYorGo3PaIiAO8qIFtNfZKBxyfwFpKz8P1HGuaZWyz6HoRi0rDF57kGybjcVGJIGp2SMkWZBXKtj5M8XMfmlz23krHsr0MDJ5/u1+P7K6DeMvIsSzXd6zP5cfTwyNSHYgXPNPHjvMoRsxFLWbzUZp6m8AGMHxk2EXHb8e1YeaxYE5cO4Xh7OprxcF30bHcdkCPHwUnswaGxeyT8XiUpqVhF0tSeBoj+xvk/1jaeJJLg3G8ILJ4yZ78CJ2tuAPnIMdqJdXzWBhQodUsZnPbolF17djgZ7PxmpJNV7ht5cfCRNRVvmSxjoUPRMBBQ2A9Lw1fGP6xRRTzH/g5tolNs4y/Ai2Ln0yXQpYFH1vvMOYgrXQsxj0cOPQ1PO4HD+KNI8eyXN+xnHMYB3wuPzDlR2GyeKfXYRN6BjdBr4+pAfgWwy6ioZWq0BwL4LfgB3p7WOpYfAmBoPRV51ye55hP8cCbsf6XscM5h8iC91CkoH3TLFvM5quv1aDXL73aIR2ryg6cgxyrlVQPKailk/EY9m/bS2lGFn+zznMYxhUFGKhQdEpjkZfHsp+D5lAcS5SeHcyIZ0ETw1esvlb8TLw6zTK7Sel3oXnuK7VaaaVjARwFxNKnh0dbsDwoq6/VsWe1tx45liVixxr0+t4g1TmHiYP31zckz5kKwtt4VS07U3DOnh9LleLmxbEwZVDqWJjgs1vh9Ch0FbsuHg0d4clHSH3tcixcMctOavCLMDWDQV51x+IO1EhojuWV7bV3J1aOciwuS8dKRBQ7aq99Z9GxWKvhMXiJWShUbM6V87C6gmPZEQiuelXRsaBQzuTk8N89TcwLCKXfVVwudlHa7Vi4rKBzbppl3jpXOtb519ZpGcE61lXicyiOZX92RceyxWQ3wcILRlsblbyJ8zAdiyDOeo6FRVrwIbuQ9uW5a1ee2Q4Gi6IQsovfAh8qzhXib1ivdSysOLGTIAcda/8OnENojiVq4SjHYnIUNZNJa2+xedGx+Ix1LLsV2lRpHgtvQ+8LQ0IqazIePz08HnQsLmYo7Z73NLH9joWoaNfCN0C7HauzvRDG5/LDWwwnx9pFsI51FUJxLEYKJN6rOJadeLIBFGcasjF40weesoTsWGjVdg8723OdmPCzP40pa8+xYJa7ckvem61OOecwjWLXvHM9O6jiWPt34BzkWK3k2DwW/sb5X8xjoWIwtniO1TFn6dKxvK3QxZY6FrbFmzGcQ0PAPhx0LLTcXZcX3tPE9jgW21fDS7Db7Vi2l7HyatetyrE85FiWUByLGbzO9nxsj6Jj2YvQ2ABq5xBdwbG8LwrzGqTEy2NhUMV1u17U5pqS0jxWZ8dJ3Rzx82GvdsERP5/0JKx6HmvXDpyDHKuVHOVYtrra9oKowshQdCw7KqOpYCtEBihX0bG8a6nYM2ycc1ik6G1SmsfaNWGxp4lVyWOVzgNcjnY7lu1KsOwdf/MIXiKsxY4cyxKEY90OugZpvcixWsklQkrD5nE7tNixxGlICSxyrEaRY9WLHKuVyLEILjcTcqbkRhwr/AMRDlICixyrUeRY9SLHaiVyLMCrqoa84ucWHCuKAxEOUgKLHKtR5Fj1IsdqJQopBOmTkLv2W3AsF8OBCAe1X4scq1HkWPUix2olCikRcSOOJaqj9muRYzWKHKte5FitRCElIuRYwkPt1yLHahQ5Vr3IsVqJQkpEyLGEh9qvRY7VKHKsepFjtRKFlIiQYwkPtV+LHKtR5Fj1IsdqJQopESHHEh5qvxY5VqPIsepFjtVKFFIiQo4lPNR+Le13rNJb01+LwB0rumsIybFqx7sRU12U3nNpF4GHFGGRYwkPtV9Lax2L95O6RIdxMmE6Fu8XWb0XDAQ5Vl3keY4rAHXKbml8MrxVZemN/3YRZkgRpcixhIfaryUUx8L96plHwU3pz/nAp4fHUZpOs6z0rqvX4kKOtfpasSc79m4PKHncYzuuJJbb4ViL2dxeLXAxm+NmveFTeyuozmI2f3nuerdaP59Rmg56/WNzyYrRESHHEh5qv5ZQHGsxm2M2YfW1+l6vB73+mf195+7+c/kxzbLP5ceZ+1Yjl3Csn82GxYWiG6Vp9c1XX6vO3T3SGHme17hjDVDqWKM05YTX++tbRJdmrr0VHPXVqACDXr/Gjx0mCdrgUeqmGB0RcizhofZrCcWxENxfnrsY9Z7f2SOZ8fLcDcobLuFYnOnDY5Smnbv7ozI3wyTBhjXuVTOUOhbmpwa9/qDXj+serlVaAdzrqI+tsgmstHoedNDrVxm9wOCPrZCK0REhxxIear+WUBzrRghzPVa83OB6rFGaHpuaPWGT/XwuP+pNd3kopESEHEt4qP1agnAspF6QduLyKSRX7AQW16nYlzBTZjMWGLXj08I5oxBUKe6fzQY/EL/RJgCKi9ORrnt6eMTbhknizRVi7T+exPwpX8K3sFSLssIkBLZ6enhczOb25vPTLGPyLM/z5pc9eY61p+iYp7Hr+hezOdex4SfwpWJR53nODy9N9rBa8pPxJKv0++sb15UPen08zx3DbBrP1eBW9ntfnrulX72Yze3zezbh59uW5R3H4ufbgn16eLTp4dIfVaW49qAYHRFyLOGh9mu5vmNNxmP22e+vbwjf3+s11tOM0pQ9JWyAL6H3mmbZ++sbn8zznJ3Kz2YzGY8n43E4S56rFDfmifD3ZDzmeZGjNMXz6JXpPT+bDbrYz+UH3oAn8U5M07y/vmHp99PDI3pH9LX4ChRX6cKm99e31dcKRwGnEdCxuIIHf/NzmsRzrF1F58y1A2wJ0MMgBKyHpUU9SlMrl946blstv9frUZpCfOlYWFTOIppmGfaEO2Zrtb3SAccP2MnS82Q9x9q1iT1kWCnFJ1Fhdh3Hl+fuMEl4rKmA+FEsB/6og8W1H8XoiJBjCQ+1X8uVHQt9GNdOYbiM8M1BMJf9enksBHo4Gdc4/2w2VKtRmoa2HOdgcX8uP54eHpFcQTnQLO2qYXaEKDqkCiBAzhTUYjaHgzLXBQPAJzDbdzCPha9Dh0rHgrqxqK8istaxdhVdnuerrxXTRaxRmEFDCgeSATfdVdTf6zUUBI9ivofVEr6FErN5LBwsfjh2jzuGCszEJHaSJdzZXlKBL1msY+3ZxKapeDbAweOIn4PywWdOs4y/ArWL387qdLC49qAYHRFyLOGh9mu5fh7LbeMyOjPbJznnhklSdCz+F2Lhdl840ZswujpVihvl8Ln8wE8rvS6ol2zAf1kC3ATpK8zgwLdYvMji2E/etbBp9bWCkP1sNrgchs07It2CXNeRhVEDXh6rtOgo4ngPHWsyHn8uP7D5MEk+lx9VihpMs2yXvg+TBG6BOWtbn73Ja/t1qMB5nlOFOauL/afolO6kl8eqsknpGZcsOgtGPvgKGHZpmq34o6oUVymK0REhxxIear+WIByLFzTClESpYzHNwJdw+hW6ol2O5X3a1bmcYw16fS9B4pzDpNX76xsmbmya0JkcGPpL2AafpLvAn7DMCIudSx3rKpdIqOJYbpvPw3voWDAh5GYwg1bdseg0zF3x5w+ThGvMsVIQBY7Ptx9SdCzsEj6ENoYj6Lalja28w+Q5Vukm3k8odSweR+93vTx3MfuJPJZ1LE/NqyjgQQ6GFGZY7cI1cRVa6VisXaHNhERBsI51lbgRhGMRxHHPsdCvY1xu81Ivz10u/vAcixet9j7t6lR0LFsJKjqWrTR2ExQRe3ovrWILZ08ei7Emz3PrEwE61q6iQ/1xxrHwW+y0YPWixvL/0l0aJglWu7vtWnKubfcWmxcdy86G07HsVqjzpRKDt+HnVNnEcyxOKJceR/wQO89Y0bEOFlcpwcZoUaSVjiXOQe3XEpZjYe7Gc6zO3T3mcfI8tx0extb423Ms9h+eRlydio7F/hWTR1U6fvbr7td+Dmca8s10LHT53MT7rwWORbW1a5nZ134uPwJxrF1Ft/paIRVnXaHz64mWBx2LpbRngT/yWPgb121nHovbYic9x+qYcxjpWN5WcKlSx2IysuImnmOhpey6ZCtmnO22VRyrSnGVohgdEXIs4aH2awnLsZxzxTyWnZTxMhPsIHflsUK7xvdReSxmI0rf4znWrnyMnUN0Bceyj103K6SdAKyZw9+8EMC1kuq78lilRYcZVfukJx/V81h7bp5tl1K5X+uzt21RR6wZUxaxFZJS8KfiV3tXpqiySWkea1cKnQ7HNx+Vxzr2XuOK0REhxxIear+W4Byr3egapPUS9TVIjzWP20EhJSLkWMJD7dcix2qU2B0L2cFw1oHKsRqGV3C46Om6CikRIccSHmq/FjlWo0TtWLyiZjgzsHKshsEZgseeJ3gsCikRIccSHmq/FjlWo0TtWG6bx5Jj3SzMY8mxBJBjCQ+1X4scq1Fid6zQkGO1EoWUiJBjCQ+1X4scq1HkWPUix2olCikRIccSHmq/FjlWo8ix6kWO1UoUUiJCjiU81H4tcqxGkWPVixyrlSikRIQcS3io/VrkWI0ix6oXOVYrUUiJCDmW8FD7tcixGuXqjmXvNnN17OXCT6OtjnV+yewnqGpQRCElIuRYwkPt1yLHapRrORbvlGLvOHQtvtdrnP9feo+Xo2iZY9VYMqUEVQ32oJASEXIs4aH2awnIsXADXV6YEXeoPf9jg6JiceM+vrwM1WI2P/Oy2k8Pj6M0nWZZXXfIxu0jcVO8Y/dtlKaDXr+WVErLHKvGkiml9mpwIaKI0bcQr6ogxxIeUbTfxgjIsRazOaZIVl+r7/V60OtHdxXsg1Qs7lGa8i7X3r17T6Nzd/+5/Jhmmb1d8cnY2yRPs+zYO6sMkwR7Ym9WfRotc6waS6aUeqvB5YgiRt9CvKqCHEt4RNF+GyMgx8rzfNDrvzx3MZTP8/z8zwyNisWNOaNBrz/o9Wu5oDYSYy/P3fNL9WezQQaLs06DXn+UptU/YfW1wrbn3/MuCsfK87xzd1+l5M8pmVGaHjSnGqvBRYkiRleJV3Cv5vetSeRYwiOK9tsYATnWLXD1Ne8tIwrHmmbZhfJSpGV9eWtCShXxjR05lvBoTfuthSAc62ez2bO+By8Nen2OFBezOZcGj9LUjiAn4zGe52lZeZ7zwy96k7UqVCnuUZoyRYR1M5g3tD+KM4nu1/L52Wy87Nf76xvKas/CKVuetoi+12t878tzF9t6e7L6Wr08d/mq2w7uO3f3mEO0Hf/qa2VvdVfLfYXDdKzV1wqF0Lm7xxIovvT++saXBr0+10VBklDUpRWHQkwAACAASURBVMt6irfi5pF9ee4+PTyyFRSPmqtWDcKhSkhhtXfbCownUaTFVr8rqpRu7n5tFMMkwTwg6z+kmecQcCv7vS/P3asHnAaQYwkPOZYlCMdCsh1/T8Zje9ITZYIjQvRSiJiIaOx7RmmKz8FWeP8oTfmGaZZd96z1g8U9GY+5t++vb5jWWczm+F0sGRYLOlS37R6mWfb++sYnMeeIDmD1tZqMx8VJjc/lBztjbIjywd94fjGbszfCnsBssAaFT2L/Yb2T8fhnsxmlKbsZdDmYanTtdSz8QCauRmlKAVrM5lahplmGl/I8Z3/8s9ngMHlO4DnW5/KDC4DgT3uOWpVqEBQHQ4qt9t/rNQr5e72mJA2TBHUSVdFr9VU2pwHbIMNrathGZy+0weENtgr8/M1akGMJDzmW5fqO9bn8eHp4xJARQY2n6kCSOC5ElIRsMU3ys9k8PTz+bDbf67WdkeG67O/1GhIQQteyv7hhTlw0g/Te6mvF0XPRsZwpH2SVkM2iY32v1/jhozQtlUusKeFpjOww7MmMFCPuCdYMeZs453AskJLBcmBkcXCYsG2781iobJ/LDySxkKDihBEyH9Y7fzYbPHiYSovFcywMIbBoz1p46VGrUg2ConoeC/UQrWYxm1OS2Oox7iq2+v2bu60co6zYoLyWiKaKOu+2DQGpdGzIl1qMHEt4yLEs13cst/Whz+UH+mN2PHayY5gkCFvswPAk0jDFQGbPfSPTLLtu9r5KcePnYP9t0HdleSz70mI2p9AUB9B5nmNCxANvxhzf93pdevVL9tb2v5Qkuwn6/mGS4Ovwt91DfkhbHev99Y0HDr/RJlG8kxhKq27pdF5xrnCYJPbzDx41sKsaBEX1kIJCQNpv0Ovb9sJi31PTdm2OIYG11WJyHSWJkQYdGuMceBveJscSt4YcyxKuY7ntuha8h46FmMjFJZhnqehYtfTr51CluHlxrJfn7i7HglnarXB+E2J9qWO57QQfT15D6utkx+IKObvJKE2Ru5qMx7gOE82A+a3O3T1mGFvpWJx7wgMJJDqWt7elVZcHnYdpMZt7jsXZLreV14qOVdyHADnKsbiKACsR9ziWLc/9m38uP2x5ljoWy5yhyTnHNCEahRwrUopVRVQnWMfy+r5mvjQUx7I/2wYmqhIDGc6Et9OCVRwLX/H08Bi+YxF01Z5jYZEWfMieB2AXPntdApbjwEqL38JrMRQn/rz3eP+168a4yWI2x+WX8Ko1A+9CX211LLftrfnfio7F0wW8gw4YHbgwjhPoWI918KjtrwZBcZRjMS2H9QPH5rFKN+didru+k1vhvzx21rF4jDD201yhuEGCdayrEIpjMUghA287Hq5MYkK+c3dvz4g+6FjsbEqTW01yVHFjStR2tzxZiQk/vvry3OX5a16XgF+9K6vhvblKRoRzhfivdSzMlVD+rGMVrbetjoVLifK/FR2LDmoPK0HBOnNyA44pnqziWPurQVAcm8fC37jwetGx9qwQ2LU5Bwl23QK3QhmywL3hH78aHizHEreGHMsSimMxg9f59YR/tz2R0IqXF7mq57Gunro/tri9lAaW6HLhbXERNP4uzWPtynt71xT1/NW+x/svU2jWsbAQm4XsOZb9Frve5WSCdSy7rvzYPNauy/rbi3TwmFIjKuaxopj+OMqxbHW17cXWt101bdfm3rEodSweOHu48aU4RlAuOZa4NeRYliAc63bQNUjrJUzHEmcSWkjZtcBRODmWKBBa+70ucqxGkWPVS+COhdPT9uRRRCknhJSLFrUcaw9yLOEhJbDIsRpFjlUvgTsWVltf/WzW6DghpFy0qOVYe5BjCQ8pgUWO1ShyrHoJ3LGYXJFjHcU5eSwVdcPIsYSHlMAix2oUOVa9BO5Y4jQUUiJCjiU81H4tcqxGkWPVixyrlSikRIQcS3io/VrkWI0ix6oXOVYrUUiJCDmW8FD7tcixGkWOVS9yrFaikBIRcizhofZrkWM1ihyrXuRYrUQhJSLkWMJD7dcix2qUAB3LXoU8OlrvWKW3j2w94YeUhltNyBePkGMJj/Dbb5PIsRolHMfiXW+Djd1VaKtj8b43t3AzliLBhpSGWw1v6cObJgWIHEt4BNt+r4Icq1HCcaynh8dRmk6zrHj74Yhoq2ON0nTQ6+9PluCWw7y54WI2b83V5C8XUlZfK8rrCVfS2t9qcAP7zvbG0j+bzZkX61rM5i/P3cl4bG8xHhq341i1H9+2IiWwyLEaJRzHwr2fp1lWvAN0RLTVsYZJgkOzp3MdpSmnkN5f33bdSTpGLhRSfjabQa+PvOD3ej3o9UdpeuyO7Wk13+s1tHgxmyMFdeYAZjGb4/bSg17/nM+5KLfjWLUf37YiJbDIsRrl0o6V53nn7j7P84PvRBbk5blb5c3BEqNjLWbzg2mJ1dcKuZY9qSnMJw56/UGv37Lx9IVCymQ8RqniMUrTY+9veLDV4CtGaTpMkvPTinDowC9efzuO5aod36eHx6iD6vlICSxyrEa5tGNNsyzkaYXaic6xMPy9wSVWR6GQEhE35VgHqTKCaj1qv5brO9YwSTp390iGL2bzp4dHPIk0bJ7neAMHc1EvOqndsVZfK66KxWIRvvT++saXbFobsyQYjge7kLYiYTqWt0sscJQ5D0TpiuZihS9iD/ooTe2gmZkPezaizd/Yzzx5By5NxZDys9lwVwe9vo0MXJyOuTa3TUE9PTzibcMk8eYKsQmexJwgX8K2XIjD6GRZfa1Q8jgodkN+qTMnJDJVif9iWpAZshCOQkVicSwWOI7s08PjYjZffa04yf69XrPM8Sqetz0UT0axB2WaZWzdbZqyPxk5luXKjvW9XmNBCVKvozRFPGIUGyYJeos8zyfjcdQXGnB1O9bPZtO5u+ewCaXHHsUq1DTL8BKWbSJA/Gw2KNJ4tTV8x4L0oDJDtlifeYAQ/XHgMA2BbadZVqzwuPkxnoQkWZ3itR5YEybj8TBJ8Dd2AEf/5B1ogIohxf72yXjMc/24jMltV7Y5554eHrFIeTGbfy4/WErIKaIpfa/XWG2DrhSfgJdWXysueis6Fg6KHRaikO2Xcj9RnqM0fX99Qx+PY8EnXRhHoSKxOBYLfJSmOL6jNKVjoQkwlr6/vuGAcsnjMEl4KO2lNKZZZo/UbZ4I7CHHsoSSx0KAQ/e/mM0Zxb7X68VsPhmPR2k6GY9jn+eu17FQMp/LD46VB70+x98YlzO4vzx3fzYbPKBWozQNfIh8kPAdazIeo8vHAeKg4v31zfaa1sNwWPEoVvhpliFfwgOKD8zznF1Cx1z0Aa6AfNVkPEa65ZwdaIAqIeVz+fH08IikAvYcBeKcs7k9ihFzUYvZHJ2r3QRTPGgyHOZh7GHzwbvyWDjKXDvFnptfyqIu5rEgZGiJfDWEo1CRWByLBY6DhePl5bFwODg4wbFgD/Wz2eA9TIahuaHawNppybeMHMtyfccCCDTIqQx6fRvFWNftcDBS6nUsjLlRVigcO971lkKzO7F4MyzREb5jOefYqeMQlF5ayc4hkmmWlVb4l+fu93qNV/mB+Hx2xnSsl+fu5/IDHQlHMmfuwKWpGFLQWX4uPzA3V1rDvTMuKUP4LzdBU8KUOnyLIchmIkHpXCEyiEhoscDBYjYvOpbdPWRWiq+Cax2FisTiWGD1tZqMx1gTictw8EhBZ/lO71igqlCImfHK85xSjjogx5JjWQJyrFGaYnCAU6XkWAfh7CoePLUYr3o9fWkPVNpbREQUjsUJKa+Dt5QqDiu8t5qq1LHcr+tt6VhIACPfAwk4YQca5qKONej1WUrcBE3p/fUNk3ToTVkgvKoWp41WXyvmRZDfYgYRyxt2Odag1/ccC+GOu1fsoQOPe9E5Fi4+55z7XH5gPI+XvJNRio71/vqGCoDRLJ7n36gAciwXsGN5bbaZLw3IsbDa3W1nteVYVbAB2v0aF/Y4FiePuIgkUoJ1LJTtz2ZjZyiQ5KiiOFilbhfeem8uzhXyJWRE6FiYSuYMckXH2r8Dl6a6Y9lwWdGxbGyxm3BStTghCJnjh+wfmWCtj+dYyDcjxWU/zZvQ93ro6x6FikTnWCxwXOmGRwrNiicoFB0LmSr3q2NhJpFDXK6VvGWCdayrEJBj8WQczHkXHSvwnHkVancsLukFFR2LHU9p9iIignUsu7yaRY3piYOKg0XWrtC12zfzUHJ9Ff8L5+Yadrue3VVzrIM7cGmqO5Y9HZL5QkvRsTiWc7+WJM40tGeTWRWzzeRgq7HZEbddlYUUJpbV81U4VvGsQxfAUahIjI7FArfnFkCvedZI0bFswpiOZbdCzyXHkmNZAnIse7K0za/YM8+jXjzkLuNY3sD3qDxW7Gcah+lY9ox9u97cOfe5/KieRipNzLjtgJsP73o8mA5jdtOTsKPyWLt24NIcm8fqbC/TUHxP0bFscdkfaOcQXcGxvC/avwgdWSv7XwwgvWtAuO1cod29Yh7rWkehItE5li1we6R4vQ8cndK5Qm5Fx7LnSbjCXPBtIseyhOJYN0I499JpB2E6ljgThZSIiMuxqqOVVSej9msJzrGwZqUFKatSLudY7S63XcixWolidETIsYSH2q8lOMfCKpYWLG8v5XKO1e5y24Ucq5UoRkeEHEt4qP1agnMs5mNa6QoN5LFaWW67kGO1EsXoiGirY4mTUfu1BOdY7UbrsepFjtVKFFIiQo4lPNR+LXKsRpFj1Yscq5UopESEHEt4qP1a5FiNIseqFzlWK1FIiQg5lvBQ+7XIsRpFjlUvcqxWopASEXIs4aH2a5FjNYocq17kWK1EISUi5FjCQ+3XIsdqFDlWvcixWolCSkTIsYSH2q9FjtUoYToWb9EVHXKsVhJ+SNHFk8htOtaue1IJF0P7PZkTjrscq1GCcqzv9RqX1Orc3Yd8Q7Q9yLFaSbAhhbe0U/9KbsqxePtR3ft5D8G235M557i3wbFwt3PeORV3Qb/i/uzhnOLO8xz3psUtS382mzMvNzpK00GvH/WIXI7VSi4XUlZfK44rTmg+Tw+PozSdZpm9f7al9kYaPjflWIvZ/OW5691ZXHhcXQlq55zj3gbHWszmmO1afa2+1+tBrx9sVuac4v5er+FDi9kcWr0r0FdkmCTTLPtcfsQbL+RYreRCIeVns2FwQKAYpemxO4b28rn8KH1D7Y00fG7NsQa9Po7stfclXK6uBLVzznFvg2Phl788d5GVyfO8+B6E1Ob3zePM4p6Mx527+1GaDpPk/Hs/r75WGNDHextpOVYruVBIQfPhY5Smx1b+xWyOlHlpkLHfUlcjDZ/WOFaVPgLLcW7tlmXHcnUlqM6g1981XrKcc9zb4FhVGKVplaK8NEGtx2oBcqxWEkVIEaA1jhVIH9ECYmm/n8uPBjIv13esYZJ07u7xUxez+dPDI55kjv399Y3LzZh7p1dinotrUblVnuf4ZIw7Axl2nFzcq68Vfi+GyHgSo+qnh0cOl7m4ijkq/BepTo6/beEEUjKnIcdqJRVDys9mw2o86PVt0ogBARl+V2gswyTx5gqxCZ7EnCBfwrYMLzY6WRC+SptVsananX957to1kd/rNRr7y3OX739/fcOHe7/06kTkWIvZ3B6XPX1Esf4456ZZxgi8J5EpLuRY7NTQNp8eHhez+eprNUwSvME7QMVmYhvd08OjTUh/r9f2JVaG8/vKKzsWoolzDnn1UZoiDDGKYa0Zf9s0y54eHvM85+UGuDmWuvMaBINeH1uhjAI5D+i04v7ZbJ4eHlEg+Dn4aU8Pj1hUy/KhY43S9P31DfUP63D5JP6w9TLeZe9yrFZSMaRgbQD+nozHbONcPOG2iw7dr43lc/mBDfGkc+5ns8G8IZZS4ZRbfAJeQnhBqyl1rM/lB5UIYc22KZyRs5jNufbx5bnLv+FP+Exsi8/BD3HbU4DxhtXXajIe71oU0TzxOtauPqK0/uBJ1JbFbD4Zj6MenV6UCzkWO7VRmqJFjNKUjmWP2q4D9PLcRYfotsMetimrULY9nt9XhpLHQoCDTi1mcxvFUBY2Nv1sNsxjoWFwmIg2ANnCwgiUCF+6LqcVN6oL54NtrfLOJi3msSBkqD189Xu9Ri0MKlifgByrlVQJKZ/Lj6eHR6R2ECt4ZrFNM1CM2FgWszlCs90E9oPsBYd5EB2bR9+Tx0KeGC3OmWvOYczNb8eTPDUH+w+xw0swPHwm9A7vx2r6yXjMkVIgROpYe/qI0voD/+YhCCqVGBqXzmOhQ0SfyN7w4AGCYNhGN80yegXaGg99jX3l9R0LQAUm4zGij41ipSNC/A3TyvOcYZEZfkyusVjtVlfk5OJG7UH9+Fx+0Kzd9rRK/O1ZNgIEK1ypg0+zLN4BmRyrlVQMKQi1n8sPTPmVtnH2kXYTZiy4CSwHSxHgWwxBiB5Wqkodi7EIc3l0LGad3XZ47bZzFmh6q6/VoNcvvQ4wHcuCcHewcBojUsdy1foIr/4AVjlRykXXYyGPiyEKLqTCA8RGhFyXtyEaHeoAzMw2ummW2U1q7CsDciwuORz0+lx3xXkuUnQsRi6UGl7iaA/lGLtjMW83TJLJeLzLsRCs+RKG4FzWV1pvvLgTF6E5FkdadmmgOJaLOtag1/eS4s45LFR4f33D1ADCMY8gr6plVyZ4x3qXYyGC2TkmfjWWRmBIXd2xUD4HC6cx4nWsKn1EqWPZNUCiyKUdC1d2dNtF66WO5WWv0WT2NDpv4FRjXxmQY3FwhpVrHER6aw+LjsVnrGPZrV6eu1HPFVowD+05FmZXkeKy89CY+yiu1uJ/vfV90RGaY4laqO5YVmcrOpbVX7sJFmBxdGdjrre2Y1cei7Pz7tf7U0Hd3K+OhShn56QOOhbaPnqIg4XTGHE5Fo4RJLtKH+HVH84my7H2cGnHYqeW5zlbnCtzLI89jW6/Y53TVwbkWMzU4brtzGMhoPA3e47FJQ7OOJa3FZpWOxzLOWfN3W0DB2ZAMIC2da5jrgBk6w3Dd9SLN+VYraS6Y7E+YwatimPZiTYbTHCmIduCt1zBxl/vv8C7kZnVKXza5/LDrnnnenbu50HHQlPdldy6FnE5FgoZHW2VPsKrPzj0pcktQRpwLHZqdk26XQRZeoD2NLo9jnVmXxmQY9mTpbmq320VktGw6Fg2StqVSRyjoDm1xrGQtbL/5SjZm6XCXCHfWermgcyinoYcq5Ucm8diQqL4nqJj2bsa2Mpv5xBdwbG8LyoufWUeiw8b0Jhx55OehFXPY3UCu95KRI7FFRco6ip9RGkeSysB9nNpx7It3faGPDq72sieRlclj3VaXxmKY1UnaifQNUjrRY7VShoOKeIcInIs0QxqvxY5VqPIsepFjtVKFKMjQo4lPBprv7ioymlp3XO2PQo5VqPIsepFjtVK5FgRIccSHs20X16r/IS1cedseyzxOVbUyLHqRY7VShRSIkKOJTwazmOd5knnbHsUcqxGkWPVixyrlSikRIQcS3io/VrkWI0ix6oXOVYrUUiJCDmW8FD7tcixGkWOVS9yrFaikBIRcizhofZrkWM1ihyrXuRYrUQhJSLkWMJD7dcix2oUOVa9yLFaiUJKRMixhIfar6UljlV6leQAaYFjefcMuS5yrFYSQkgRFZFjXZ3mu7/SWyYTtV9L3I7Fm0sEcqucg8TrWLhdLop6T+tqGDlWK1GMjgg51rVovvvjzWr2D7PVfi1xO9YoTQe9/n6nDop4HQv3nPZu93Z15FitRDE6IkodC/dO5cWHFrM5b+IbON/rtb0zHe4AfaHv+tlsOHAdpWnxJpj7Odj91X4Unh4eR2k6zbL9t2tU+7XE7VjDJJlm2efyI6iOfw9ROxZunlp6591rIcdqJYrREVHqWKM05aIC77bKgbOYzTH1tvpafa/Xg17/cimiQa8PWcnzfJgkL8/dozTrYPdX+1HAnc7xpfvfpvZLQnQs3AK9Sm1bfa0wCIhlkBSmYyGU7H8Pb1nfwA2eqiPHaiWK0RFR6liYxhr0+oNeP6iIcRAMI1+eu0gRlXZDVQLmQTjvhge+9KiyOtj91X4UkBg76IJqv5YQHWuaZbHkpY4lTMcapen+cUmwyLFaiWJ0RNzgeqx4A2YzqP1agnCs1deK09KY8eVL769vfImZVbcdScCpY1mM5U4tbo5X0LCfHh4Xs7m9n+U0y+ykfnFYg/tf8r9ITXP1oh3iTMZjPG9PVPE+/9hffTnkWK1EMToiPMf62WwYWwa9vo1FzIXb2LKYzblw2wsvxVhkA1dpYgavIsmET3a/Rr/SDoU7hrE9M0zcak/AtNjfYt/zvV7j81+euygQhnR0XliJYfND2OTp4RGx1yYdVl8rfAu+YjGbF/fHrvTidGex/DmT6L20+lq9PHe5tygTfKl3TEtR+7Vc37F+Nhtbh0Zp+vTwiKqGddZUqGmW4aU8z1nRfzabyXg8GY+jmC48rbhHafr++rb6Wo3SFOnfUZrSsbhSCn9PxuNik/Mci6ljrgPgF6GNoclB6fD5aKW7Pv9ayLFaiWJ0RHiOhSk2/D0Zj+0JaLzEACM8jAehG7GI48bSWDRKUzuw9JZ7w0ucc8Mk+V6v0ZV8r9eMfuhQGL7YoXDHuDmWuvOH7AqYls/lB6UEe4J9w994HrHUmZA+TBJ0Z3wSn4b9/F6vp1mGNzCA4yX0m26HY3k/kz2F/ZnOOBZfwmci4PNJdDrYgdXXCh3unsG22q/l+o6FA/m5/EASCwkqZmIxpGB1wekeeOBIj9I0nC7/IGfmseA3iBR0rO/1GuEApVHqmt5IDm/mKOrp4fFns0F75iZ0qSqffy3kWK1EMToirGN9Lj+eHh6R8EDAQcTO83z1tWKyhNcawKQbUjXo1w/GIvQXu7p5ZptgNoiWNvphRRE/nB0K80x8D/bE7Q6Y3lcjEcXz+Kho9mw+ihFD+jBJKElURnSCvDTD++sb34Misktji46Fr0ZRYGfwpd7PdGV5LBSd9xO+1+vv9ZpdwMGJI7Vfy/UdCxUIzQDVxY5OvMV6PKXWUiV7GQjnFDcGEIhEOIGWQzo2BuS6itt6eSykghGG0LqKpVqar/pcfpR+/rWQY7USxeiI8PJYiBsMFIgtCDhUIjoWR9fOuWGSIBVUMRZNs2zX6BrigsmNQa9vo5+3tsR+HSJhnufMfnGoXyVgcnP0R6XXBaVjAZzrx4ErOz7Mt+IHYiGNFSlvsnLXXCHkCaNxL0gWHcvuHj+w9CegfPwS/xW1X8v1HYtJXTzgy2wGxcpRrNyeQITMmY6FC6I45z6XH4gdeMk6FtPCPGPFFYqIYxFsWD2u2UVgIRCaY3F4ahdziGM5GFJUzuFQxbGcc4vZnNkjOhZMiAt9MClWMRZRBZi7YmiCuMCQcFYdL5HgTfMVHYsTZMMkYTdUGjC9GHuaY2H3+DPtXCF6RvwQK1J2rRV2Ay9xZ2yxDJMEGTjvV+MPSK23e1x5suvy8QdDbrCOdZW4cX3HcttmwP9WdCxeeZxTxeFzpmOx/eDyFnscy4NhCHGHayERdEpT315cw6Tt08OjHEtcmmBjtChSdCzbh9mIzWVJdCzEMTstWMWx8BU49ad0l4ZJwlwLJiK5tt2GPlfmWHzGOlaVgMkP9ybaiu/hf72VMLbj4yxqcULQu9JVaR7LgklA75n31zdcnwKpPpQGdq/YrQDMXUKI93ydU/v9lSAcC3lR/reiY7Gq2fWAgXO+Y3FW1C7/ZGP4XH7sciy7xBKlinLGaOxgXEMhh3Y5QTlWK1GMjoiiYzF6Y16JsQXTXs65jrn8IQd+4KBjUVP2nHyDPBb+xnXbmceyoc8VHKtjzrmjY1UMmN68G/Nh3nuKjsWQbosOq+P5K6xIFY1zv2PBMu0zne3Zkcw1Wge1Mmd/Ar7I+wmlqP1aQnEsO0d+bB4rqF5/P2c6ls32YREb/raXsyttb96pwhgIYviCCFIxjxXa1Iwcq5UoRkfErjwWcz/2zVhRap/0gk/1PFbpO4FdSuWcsxMd3rZFx+J/ba9UJWAyj8VH8RpapXOF9nfZk+i9aG8dy34LFtiUlgOAZdpnIHZc585+BLtH/S3NY+3qYrzPV/slQTjW7RDmNUjjRY7VShRSIiLqa5DuETVxMmq/lrAcCyemduK5N86x1OVYSOBFdNGKCyHHaiWK0REhxxIear+WsBwLGdGDi/jipRbH4lX1IpokvRByrFaiGB0RcizhofZrCcuxmMeSY+0nuoVoF0KO1UoUoyMiascSl0Dt1xKWY7UerceqFzlWK1FIiQg5lvBQ+7XIsRpFjlUvcqxWopASEXIs4aH2a5FjNYocq17kWK1EISUi5FjCQ+3XIsdqFDlWvcixWolCSkTIsYSH2q9FjtUocqx6kWO1EoWUiJBjCQ+1X0vbHGvXbSwDIV7H8u4UEQhyrFYSVEgJk4YvOrAnrsqxhIfar6UljsXL/Jfe5SAconMs3rCI9+EJCjlWKwkhpIQJ76PSzEiySlyVYwkPtV9LSxxrlKaDXt/e7ylMonOsxWz+8tydjMf2pt3hIMdqJUeFFNyOjXkd3Ln8knt3FquvFa3l2KsA4peiMZYaT57nuAMdb/F75oUGq8TVm3Us3ByaFylczOZtvT3JsYSgBOHQEscaJsk0yz6XH2GqAInRsXAnVO/eroEgx2olR4WUxWyOmazV1+p7vR70+sFmsn82G+4ednWUptU3x53d0Rh5417L93oNH1rM5njbmXdwrxJXb9axRmnKFRTvr2+6IjQJQQnCIQLHWszmB80J0Sf8Gx2G41iDXr94W/givDd7mFfel2O1kqNCCmTi5bmLjEupfAQCZ/rwGKXpsSFrmCTYcP9XjNJ0mCTnB8MqcfVmHQsTqYNef9Dr7wqPVTqv9iHHsoTuWAigwQ5MjyUQx/pcfoSZlzoWOVYrUYyOiJt1rIO0rPOqjtqv8X06/QAAB4hJREFUJQjH8rpJZNExfnp57jLdXbr+Os9zjO2CzbVYTitujiaReXp6eFzM5vae0NMs48g4z/PioPNns2EpPT08vjx3OdzHHab5EsswioKVY7WSiiHF1upBr+9Ve7xkp9UWsznXQqGl8M3FteRV6v+eHSh+IJbvPD084m3DJPHmCt9f3/A5yG/ZNDO25UIr3BLe25nV1wopZ5vo8r4UO4bgyaiC/2JVACND9eYfo2MxPY8k0yhNUWIMJnme26QjD6IXivEee47nrs7rppBjWYJzLNR+VE3UV9RvLOe00QGxAFlxbDvNssCXvZ9W3KM0fX99W32tRmmKBPUoTelYXDKFvyfjcTEmvjx3h0nC9zBYoyT5/vfXt6eHR7wURcHKsVpJxZDC4OCcm4zH9toiXCgzSlN0h++vb9QgCASr9yhN8TnYCu+vUv937UDpBz49PGIR+mI2/1x+4A14Eu/ElBxWU6GZo8HiJazlxy4VHetns2HLxa9Do7Zfyv3ED2FUQWRgcfHVis0/RsdCnHTOPT08Oudenrv4A8EERw3Lrdy2G0IBohxWXytsjvezcHZ1XreGHMsSnGNBEQa9PsZe3+s1FxXaRm6rMhoMHiGvxnBn57FQODjXj46FuIyfDwnzNkcZIgpj2DrNMq4SQATnsJ7xIoqClWO1kioh5XP58fTwiCqNUMB0ApyGaRhKA9ZuI1eE5vCz2Xyv13bFDIcoB+v/rh3Y9YHMRS1mc4yR7D5j4Q5SWQh9XFAFO9yfx8K3cOmkHYB5if9iHgtCZh2iys8nMToW81gIpFy+ZoMJ1lrxEMCWbCh2ziHjyHUXuzqvW0OOZQnOsZxzjEEIQKXVtDQNO82yYGe1wDnFjcETuodRmk6zjANNGwKK62Exo4EwiuBrryg4zTK7SemANdiClWO1koohBV3a5/IDFRjhAhGDIw3Udrz5c/mB2jJMks/lR+llPEvTwLvqf+kO7P9AyhD+y02QvsKZgPAtipTNjvBHFaMfGjXc8XP5YU9zw6mX3AHbwJEb49jshOYfo2ORl+cu1BZlzmACr6VZepdg5XmsmFrlpIqr1nm1HjmWJUTHYv7ci0eWUseyKfEwOdOxcLkat120XupY3vgVZYvUN/NYNmR48bo0yAZbsKE5Foe5TDmIEzjHsZxzq68VUwt0LGRl0ATQfVZ3LNZ/5sbQyk5zrEGvz0QXN/lerzFPh5wKxkWsQryqFoIhXvLaOHMzwySZjMe7HGvQ63uOhTPjuHvHNv/YHQuVgYt98TzEi28rdSxWrY65QGuVzqv1BOtYV4nPoTgWMuQ/m41NxmJMVsWxsPbQLtkOkzMdi2unMHja41geGKKVDsv2O1bgBRuaY4laqO5YNlxaxaHZsCNEk7GzeBWVaE/937MD+z+QLc5uggVYvKiVbZjeh5TmsQjWcnmOtZjNh0mCFJf9NMxOFldrVfn5IGrHsucHWMfikUVpFB1rmCTsmOhYFTuv1hOsY12FUBzLrgZFdED0GaXpQcfCiiK3YwwaFOc7FidB7KJUhgBvjoBgGoL/rehY4ResHKuVVHcse34xUwhue4oMskE8Qa/z68l6B5XoYP3fswOlH4j/Ynl1cR9wpiHfbBumN6Q8eMKaTXK7bVYbaRUs37Shw0aVE5p/7I7Fn4ZSwt+YHrWXGPUcyy5xo2NV7LxajxzLEoRj2ROMmbOlNFTPYzV8n9QTONOxrCdhYIq/0eY7u0+05nk0fP9ReaxgC1aO1UqOzWN1tldPsK9iFsx6T+fXm+5VTzvtqv/7d2DXB+7Kpdk5RFdwLO+L9p+DYoOD2y4ScoVrQLhtKdndO7b5x+5Y9io2DCa8USOOXdGxbK/EelWx82o9cixLEI51OwRyDdLWIMdqJQopERG1Y1XEcyyxH7VfixyrUepyLIyWTpu/O2fb0JBjtRKFlIiQYwkPtV+LHKtRanEsXDtn1/L2y20bIHKsVqKQEhFyLOGh9muRYzVKvXms0zzpnG1DQ47VShRSIuIWHEschdqvRY7VKFqPVS9yrFaikBIRcizhofZrkWM1ihyrXuRYrUQhJSLkWMJD7dcix2oUOVa9yLFaiUJKRMixhIfar0WO1ShyrHqRY7UShZSIkGMJD7VfixyrUeRY9SLHaiUKKREhxxIear8WOVajyLHqRY7VShRSIkKOJTzUfi1yrEaRY9WLHKuVKKREhBxLeKj9WuRYjSLHqhc5VitRSIkIOZbwUPu11ONY3T/99ve//U2Pg4+//vFH5+7+v3///ep70o5H97ffUH31aNOjc3ff/U0hJY7Hf//+e+fu/q9//HH1PdEjkIfar3389f/9UYNj6aGHHnrooYceeuhRfJzlWP/65z/10EMPPfTQQw899Cg+/vd///d0xzp5SyGEEEIIsQs5lhBCCCFE/cixhBBCCCHqR44lhBBCCFE/ciwhhBBCiPqRYwkhhBBC1I8cSwghhBCifuRYQgghhBD1I8cSQgghhKgfOZYQQgghRP3IsYQQQggh6keOJYQQQghRP3IsIYQQQoj6kWMJIYQQQtSPHEsIIYQQon7kWEIIIYQQ9fP/ATtdOwHAqVKHAAAAAElFTkSuQmCC

 

 

อธิบาย- ในชาตานี้จะสังเกตุเห็นว่า บรรทัดแรก ดาวอาทิตย์เป็นมิตรใหญ่ต่อดาวจันทร์-อังคาร ดาวอาทิตย์เป็นกลางต่อดาวพฤหัส-เสาร์-ศุกร์  ดาวอาทิตย์เป็นศัตรูน้อยกับพุธ ส่วนบรรทัดถัดไปก็จะอธิบายความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกัน
ในกรณีของคู่มิตร-ศัตรูดาวอาทิตย์ในบรรทัดแรก ซึ่งในทางกลับกัน ดาวเคราะห์จะมีปฏิสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ดังนี้-ดาวอาทิตย์เป็นมิตรใหญ่ต่อดาวจันทร์-อังคาร (ดาวจันทร์และอังคารก็เป็นมิตรใหญ่ต่ออาทิตย์)
-ดาวอาทิตย์เป็นกลางต่อดาวพฤหัส-เสาร์-ศุกร์  (ดาวพฤหัสและเสาร์ก็เป็นกลางต่ออาทิตย์) (แต่ดาวศุกร์เป็นศัตรูน้อยต่อดาวอาทิตย์)-ดาวอาทิตย์เป็นศัตรูน้อยกับพุธ (แต่ดาวพุธเป็นกลางต่อดาวอาทิตย์) อธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่า เมื่ออาทิตย์ไปอยู่เรือนพุธ ถือว่าไปอยู่เรือนศัตรู แต่หากดาวพุธไปอยู่เรือนอาทิตย์ถือว่าเป็นกลาง ดังนี้เป็นต้น


***ส่วนราหูและเกตุ เราจะใช้ระบบ คู่-มิตรศัตรูแบบชั่วคราวมาใช้แทน เนื่องจากไม่มีคู่มิตรศัตรูแบบถาวร ตามธรรมชาติ สรุปจากดวงชาตานี้จะเห็นได้ว่า การเป็นคู่มิตรคู่ศัครูแบบภารตะกับโหราศาสตร์ไทยนั้นแตกต่างกันมากมาย ดังจะเห็นว่าดาวเสาร์ กับอังคาร ในดวงชาตานี้ อังคารก็จะเป็นมิตร(น้อย) ต่อเสาร์ และดาวเสาร์ก็จะเป็นกลางต่ออังคาร ดังนั้นเมื่อดาวสองดวงโคจรมาต้องกันมาเสวยอายุ (ตามระบบวิมโษตรีทักษาหรือทักษาระบบอื่นๆในโหราศาสตร์ภารตะ) การสถิตย์อยู่ในดวงเดิมดวงจร ก็จะไม่มีปัญหาต่อกันเท่าใดนัก และกลับกลายเป็นผลดี ไม่เหมือนกับความเชื่อแบบดั้งเดิมที่เสาร์และอังคารเป็นศัตรูตัวฉกาจต่อกัน แต่ในกรณีนี้กลับมิใช่
และดาวอื่นๆอีกเช่นกัน บางครั้งดาวดวงหนึ่งเป็นศัตรูต่อดาวดวงหนึ่งแต่ในทางกลับกันดาวดวงนั้นก็อาจจะเป็นมิตรกับดาวที่เป็นศัตรูต่อตนก็เป็นได้ การพิจารณาผลของการเป็นมิตร-ศัตรูนั้นเราจะพิจารณาได้จาก“อวัสถา”ของดาวเคราะห์ ซึ่งได้อธิบายต่อในบทความต่อไป