fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

F8e1845fb10eeb8f57a924c65df47e00

การคำนวนดาวคู่มิตร คู่ศัตรูเฉพาะดวงชาตาของแต่ละบุคคล

เมื่อเราได้รู้จักดาวคู่มิตรศัตรูถาวรตามธรรมชาติแล้วในการวินิจฉัยดาวคู่มิตร-ศัตรูยังจะต้องพิจารณาลึกลงไปอีกเพื่อที่จะหาสัมพันธภาพ ของการเป็นดาวคู่มิตร-ศัตรูที่แท้จริงเฉพาะดวงชาตา โดยจะพิจารณาตำแหน่งของดวงดาวในแต่ละชาตาว่าสัมพันธ์กันอย่างไร ผลที่ออกมาจะได้เป็น ดาวคู่มิตร คู่ศัตรูแบบชั่วคราว โดยมีกฏดังนี้

(1)คู่มิตรชั่วคราว คำนวนจากดวงชาตา โดยดาวเคราะห์ในเรือนใดที่เป็น 2,12,3,11,4 และ 10 จากดาวเคราะห์ใดก็จะเป็นมิตรชั่วคราวจากดาวเคราะห์นั้น
(2)คู่ศัตรูชั่วคราว คำนวนจากดวงชาตา โดยดาวเคราะห์ในเรือนใดที่เป็น 1 (ร่วมกัน),7(เล็งกัน),5,9 (ตรีโกณกัน) และ 6,8 (อริ มรณะต่อกัน)  จากดาวเคราะห์ใด ก็จะเป็นศัตรูชั่วคราวจากดาวเคราะห์นั้น โดยมีวิธีการคำนวนดังนี้

 

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAP8AAAEUCAIAAABrnndoAAAgAElEQVR4nO19a3Abx5Xu/mAVrF9OlVP6eQWF2VB3k5VW8lbdm92VSrd8d6s8IkXHtizbcNFre2MpNLVJWVZcNOM4SmSHkq04iW2J9nXsqGxJecmyIkrlTbyxMwQfEkVKfIgDkKBAAHyAJAiCLwAEMDj3xxGPm/PiAAQIYDBfoVjgoKe7Z+ab06e7vz79N6UbrObH/BThBwD+pnSD9R++8fePPLTX/JifIvn8wzf+/gv2P/LQXjBhomjwyEN7TfabKFKY7DdRvDDZb6J4YbI/73Csvr50g9XeZE87h7ra2tWcXjww2Z93qLLZ7E32hhMnvR5PZXmF1+NJNQeT/Tphsj+TaDhx8nLjpVVmcrnxUukGa5XNVlNdnZFamVCDyf4v0NPdXVlegTMgx+rr8aC9yY5H6mpr8UgoFNq5fUfpBuvlxkv0va62tuHEyYYTJwHA6/HgwSqbTaO4VJNVlleEQiE8QvXEEqme2zZv8Xo8VBOqPCUDgJrqavYCixkm+28jFApt27yFpa+9yY7vQygU8no8SCwAsDfZ62prz54+g38bTpzcuX0HnltXWxsKhSrLK3q6uwGgsrwCm4Ke7u5tm7fs3L4DP16PJ71kZ0+fAYAqm42tJ/66c/sOrAz+bThxUlJ5fHMwJZ6Yi9ucXzDZfxtej6emuhp7nDXV1UQg5BYAVNlsaFZZe+/1ePDLsfp6fCu8Hg/53MhFAKgsr6irrS3dYN25fQe2Emknw/dh2+YtZObtTXaqEjIbK29vslOfASuPp6PtN9kPJvsJSIua6mqkFzkPBCRQlc2GTEWu409EUzpCx1lrfbnxUk11NTYaq0mGdSMzj69HZXkF+54oVh5bJzxish9M9rNAH6N0g7Wnu1uNQGhlQ6EQcR1dJlj+PiCIrzXV1fYmO5J79ckaTpxkXXwkPXpN6OKrVR6WBpTAZD8AmOxnUVdbi94zLDef6A6VbrAigdAqs+zcuX0Hptfg67H6evxVm9aKyXAUqHSDlZLhF2AGN9nhpmP19WrsJ4/fZD+Y7GeB7jt+Z9mPvnhleQWlrLLZyAWCJbu7bfMW6iRQJpjm7OkzdLoG+9WSnT19how9LNl+/NBBrCR9JDUh9uPpVTabpA7FCZP9JooXJvtNFC9M9psoXpjsN1G8MNlvonhhst9E8cJkv4nihcl+E8ULk/0mihcm+7MOMTEXmXdMes+MOF8b6jrkaKoQeE7gOcFe7mja7Wx+YKDtsYG2qsH2pwbaHhtoe8zZutfRtFuwlwv8LoHnHE0VriuPjzhfnfR+GJr8bzExn+sLMg5M9mcLiVhwbvqqp/t5orujZY+784B/8J2pkXOzQXsiHlI/W0zEpyML/VMjf/APvj3cd8TRsud2Jk27Pd3PT/rOJmJBgOTaXY8RYbI/w0iKsdlgi6v9aSSr68oTY4NvhSb+JCbCy5Il4wsz12cCnwXH/jjh+cA/9L5/6P2JoV9Pes8ERv4wG7RH5oV4LMCeIooLkXlhbOAN15Unbmfe/h+j/T9PJuNre4nGgcn+DGA22OLr+4nAc86WPcN9R2YCn+FxMTE/6Tvj6TrobL4f+eq0f8vb++Jo/88mht6fCTQtzHZHw7cS8VAyEUkmIqK4EI8FYpGRuelroclPA8O/HRZ+6uk6ONBWddtZ4rlR5/Gg/2J0YQCLSIrR4b4jzuYHBJ4b7jsyO90mipGc3YhCg8n+VSGy0D/qPC7wnKP5Qf/gySVXJDHqPO66+uSShd43cKVqLtgWX5xIiotplZOIhm/NBlsCw7+h12DoxrP+ofeiYRcAACTD8zfxHXM2PxBZcGbsCg0Nk/1pQkzMDd14VuA5h/2+2UAT0jo4dsF38yWn/VvO5vs9PS+Me07FF/0AMOo8nin/xH39e9GwKzTxiat9H3aLxwZ+ORtsTiYiSTE6E/h8uO+IwHNDXYdCE59kpEQDw2R/ahAT82hih248i0fCc30Oe6XAc/2tj0TmnQAJ+VkZZL+n+/uyKs3OBpuR9K4rj08MvY+H56avYlMw7n43I0UbDyb79SIRD016P+xv2evtfWlh9gYABMcuuDsPoC8+O92aFKNq52aV/YSp0Y89XQcFnhsWXlmY6QCA+Zlr3t4fCjw36f1Q0oc2ASb7dSKZjA+0PSbwnKfrIACIifCk7zQO6QR8Z1c8fTXs/+j8+V3l5fSvBvsR0YUBh/0+geduddwOhrUw24098mn/aiNtGQwm+1fAsPCywHOD7U8BgCgujHtO4ehKeLZ7xXMJabP/rru+/EJdHXtkRfYTRDE8eG2fwHPujmfwSGjyzwLPjTjqoxFfGpUxHkz2a0CcHr8s8Lv8g+8AJELjnzhb9gg8F5l3pJpR2uy3Wq2SI/rZDwAAiaD/Yn+rzdN1MDIvAIB/8G0coUqjMsaDyX5lRCM+9KFjkREAmJ1uFXjO3Xngc+vXKA37XRvpsf+FujqJ4YeU2Q8AkBRj2FP39R0BgMWwZ6jr0FDXIbMFMNkvRSIeGu474u48gOTAiSS/+x1K8Ln1a/jRn6c2+z86f/6j8+fZL/i9xGKRJ06D/YToggtHq6IR32J4CLvsxSwcMtm/DLNB+0DbY46m3YDmv/t5b++L0fAtNk1m2b+rvLzEYrFarS/U1ZVYLCUWC/ZxX6iru+uuL8vTr4b9ABCa/LS/1SbYy3Fkdmrk3EDbY7PTbavJs3Bhsn8ZBJ5zXX0ysuAMTf63s/l+fA0kyCD7kfofnT9/111fLrFY6AUAAKvVmnHbj0jEQ77ew9gCAADKKALDv11ltoUIk/0AAPFFP7oBABCZd7ja/8M/9F4ycVswU2Kx3LFuHfLyc+vXHl0KOL5Kvx+pL/Hsd5WXo8m/664vZ8P2E6LhwaGuQwLPJcVFgOSE55Sn6yDOTBcPTPYDALiuPC7wXGjy05nAZw57pbP5AfrJarUS9fFjtVof1Yy4L4ci+9G6S9hPJt9qtWaV/Qj/4En39e8h6QV+l+vK44vhlLeKKVyY7Ie56WuOlj2oDMP5rHhsEn961Gb75j99U8L1O9ate9RmS+kFUGO/hN8fnT9P7C+xWNaA/QDgaNrtbH14Yeb6wmy3s/kBZ/P9mc0/n1HU7A8F/iLwnKv9aYCEp/t59HwIj9psSHTJWegI3bFunf6CFNlPHVwC+kK7ysvR/6HxHxYZZz8AxKJj7o5npsbO43eB50KBv2S8lDxEUbMf5QCiuHCro1rguaC/kf21xGLZtGmT/KxHbTZ8AfQXpMZ+nMyyWq34GlAnmH6SIxvsB4BkIiLwnH/oPQDA/kAxvADFy/7Q+CeeroNiYi6+OOFoqpgJfC5JsGnTJsVRFzT8W7du1V+WIvuxX4sDPsh19HZ+9OMfK5aLyBL7AWDE+arAc+PudxPxEL4AWSoof1CM7J+bvibwu251VMdjAVf7twWeW5i5Lk/2zX/6Jhn4R202MsbY99X2+y82NpZYLL/8xS/wX+0RT/J/aOBfI+fssR8AAMShG8+O9v8cABLxGcFeHp6/mc3icoxiZH9/q8115fFEbMrV/m1n8/1Bf6PDfh9KglmwLKd2QK0zIMEzNTV3rFu3IvvTQFbZPzV23tG0W+B3+V0nAMB15d+drQ9HF1zZKzG3KDr2J+IhR8ueaPhWUowJPIcOj+vqE46mCskLgP49DfazB1dk/x3r1j1TU0P/FgT7p0bOCTznu/nS2OCbAs8Fhn8TDbsc9vtudezPUok5R3GxH58rAIz2vy7xa2ORYVf7PnkLQMDXQJH3FxsbLzY2dnZev9jYiFafpT4UAvunRs75+n5Cy46TichQ16HZ6VYAmBo7P+J8NRuF5hxFxP6g/6LAc6P9Pw/4zgo857+9AvALRCM+wV6u+AKomfyLjY1btmxm58JIqsAiz9mPVl+yNi0RDzmb70c1hMBzwbE/ZrzcnKOI2C/wnO/mYfwy4jiqmOZWx36HvXIm0KQnw2dqasg12rJlM36eqanp7JT2odNjf/ymID+YcfZPeD4QeG5Y+Kn8p48vXNi/f388FhgWXhF4DpsCI6FI2C96e18Kz98UxYir/dvak/nxWMDd8Yye0W6k/sXGxhVT6md/+9tvd20s63x6X9efPrn29c3yBJll/4Tn1KjzuOJKfAD4+MKFEosFXcTw/E3jjYEWBfunRv6g5u4rIhGbEnguNPln7WQlFsuWLV8QVNHqI9TY76it7d/z0LIj3K6ujWUd1rKeCq7DWiY/JYPsn/CcEnhOjfoA8OYbb5RYLCOOehwbmPSdkUwIFjqMz/7FsMdp/5an62Bo8lOB58YG38LjLS0tP//56+z3lpYWOsvd8Yz2fCe6PWT4cVyIfRlYKLL/Lw8+6PpqmWAtu/HsQTrYvXFT57Z/7LCWdVjL+v6Pwpa6mWK/3/2OwHPDKh4gYv/+/Vu3bo3HAs7WvYnYFAAI9vJoeDAjFcgHGJ/9As+hgkXgufBcHwDcc8896LTgl7JNZffcc0/ZprISi4XeBwBIxIJDXYfUWgB2GBRzU6M+KLG/+fSHN8v+Z+fGsq6HH+m1lnVZy5pP3t4eGG1/h7Ws57cK0SIywv5x97tjg2+S1f/4woWPL1ygX+l7icWC3wMjv8OOL36ZGv149XXIBxic/bHIMMYgCfovBkb+gAeJ+gBwzz33rF+/HgBaWlpKLBb8ThATc2otADu2kwb7//K97/21yY7fezaWOTd8rXPbP9KvrV//+ysbl7UJhNWzH60+/cvqt9984w28nK1bt775xhuMlinh7jzQ3/IQAAx1HTLMoniDs3/E+Vo04sOhTDwiZzk5PIqDlWqSL0rc2XkdCaShe5Oz/7++8XX63vH9Q05r2U1rWfvEF3Ge7U99W/ha5v1+pP7Y4Jv47/79+0sslv379+OXO9atwy/4YRuE6IIL76GRur8GZr/o7jyAi1ZRvIVH0dtRPAG9IIWMEnPuzgOSDt/FxkYc6MSJLbV5LoSc/c4Ny9aF/bWpqXv7v/RZy8ZP3i4leL0z471ev/udEedr9C/rvAHA1q1bFd9/gpiYdV19MilGxcSsp+eFtKuRPzAs+2cCn6Or6rr6pKv9aZrKWb9+veID/vnPX5f4/SzERJj6D2lAzv6eb/5z83DbRDju/R9/h0fsH5zvsJb1WsuuL4neOjdmkv0ShwdHM9lbQVZfIxMMiohfQuMFHyXXsOx3XX3K1f40gCgZu2QfMDvOg20CO+wjgbf3RYHngv6LaVRGzv4bP/tZ208fvfr57zusZZ9dOocHqb8LAL2VlcI//4s8q/TYjxIPcnhAievy90Gp9OedLXvisclbHftdV58s9L0CjMn+ZDJ+q+M7ADDu/UAScpBlOdv31bNgJSlGPd3Pp9ECKI54ItE7rGWf/fZDOth79PD1jWUd1rKujWXNZ87Is0qD/SPO1/yD70gOItFplQL2d9H5WeFaluZMbnV8x9n6cKqVySsYk/1TY+dnAk1iItzfIr0i6vWWbSpbv349vQYlFsveh1d+lqK4kEYLoMj+7n/7N7L0EnRu+8fOp/cpZpVqJEMS9knA9tSpA4ANgnaOkYV+zHA20FTo3V8Dsj8pLrquPgEA/qH3FB8PDu0T9QEAv5//+OPzH688ko0rgFOa9VS2/deu9WxUZr9m6Smwf2zgDUkgOgLbx8U5XTyuZ8Xm2MAvcc7Lff27BR0KzmjsTybjrvZvD1ypmho7L/Dc3HR7SqeXWCx6XgCAhK/3sH4XKBcaz8So8/iE55RGio8vXNi6dSuu0mQHN/Ws2Xc07cbIF+7OA/rqk48wGvtxw5Kgv9HZujcNF1mn/wMAuDhmXJNehLVn/7DjqE635I516350+HCq1SDNiMBzs0HVoYI8h9HY7+v7ibP5flGMCDw3G2xO9XT97AcAX+9hgee07Stijdk/LPxU4LkJzwcrpvzR4cO7KyvTqIbv5mFHyx4xMd/f+oi398U0csgHGI39As9FI77FsGfc/as0Ti+xWL7yla/sffhhmu989bUVljWNOo+v2AKsGfuTYtTb+5J8O5kfHT6cahQWbSQTEdeVx13tT4fnegWemxr5KFM5ryWMxn4c6BwbfDMWHU7jdLT95Pq/+tqr+D5onIIukHYLsDbsT4qLvr4jig4Pvsnnzp3LSB0QgeHf0tCnq/3pDOa8ZjAU+8NzfYHh3wAk0x6Hlnd59QyG4u5GGi3A2rDf2/sSrkaX/1RisWz8ysaMVIAQjfiQ/cGxPxbo0Kdx2J9Mxl1XHgcA382XFCOPpwe1pbrS0sWYxhhLttmfFBd9fT+ZGlE27ej2yA3/jw4fXmVrMBP4K64CdXceWNqpu5BgHPYvzcIkHE27tRdtpASkvrbzswRRrQXIMvsTaPXVTtn4lY3yt3d3ZaWet1obiXgIQ19Nej8sxLA/xmE/LrzAEc+ZwF8zla3+aWAAGHUeV3wBssp+pL6a4Yfl7P/R4cM4vokNwirZDwADbVUAEF/0pzfMkFsYhP3og076Tjta9gz3HUk7H7mZT2kMFAAAxGHh5XH3/2MPZY39CW/vS4qOPgsUMuDg5u7KSvo3I+wXeM4/eBK/JGLBVea2xjAI+3HNbmReWI3yFgc62Y7v3ocf1ufzSCHw3NjAG/RvNtiPg5t6upvk5CDXz507R/+mN9i/rD5dBzHYWyGGPDEI+/2DJ3EnNoHn0t59BMc3aYAfX4b0skJtGbUA2WC/t+cH2g4PCxzzoT7uuXPn0pvilWPc/SuB5xLxGYHnJmQBwvIcBmG/YC/H9nc1bk/GMe5+d7T/dQAY7X89U+z39ryQiM+4r38vNPlpRjJcJeKLfuzqTHo/FHguFh3NdY1SgFHYz3Ozweb4oj8w8rtc12UZsAUYcRzNFPsHr+3Ls+D6yVsd+92dB+aCbQXn/BiH/UkxGhz7Y2Qeo/8l8uMD4+53BZ4TeE4Uw6uuWBJdO4HfNRP4DEDM9dXdvkZcMxmPTQo8JxdZ5DOMwf6Er/cwAAx1HRoWXhkWXs6nzyujzuOuq0/4+o6sum6vDPcd6W+1jThfzafLfAXXfALA0I1nC0vwbAT2i4k5HGxmdxrNK2S01/t8RvLJIMTELAWKzNtHoAgjsD8avjU9fllMzOeTN7wMxmY/QAI1JqR7KxQYgf1B/8VYdFjPMtOuru4Tb71VYrEcOPCfa1M3RJ7H7189Rp3HAZLo+ue6LinACOwf95xKJuNTIx/pvPXyiIXZhuHZP+E5lYiHAESn/Vu5rksKMAL7cSsK/+A7Ar9LT/rMrvPQA8OzPzT+Ce7u6Lr6ZK7rkgIMwP4ECq1udXxHj0/c1dXNej4n3nrrxo0u+ilLVTQ8+2PRYZQb+XoPA4i5ro5eFDz7k2IUo6v2tzykth8RC2T/ibfegqWohihnuPdeLnv9AcOzXxTDGCl11Hk8KcZyXR29KHj2J+IhdPdZXY0GsNeL7CexF32y5BEZnv1JMYZCf//g25Ld7/IZBc/+xbBH4DkMtK9H5rB+/Xqk+IED/ynp+65fvz5LvWHDsx9AxAnHSd+ZWHQs15XRi4Jnf3TBJfAc7rSlZ0+REovl3ns5ALj3Xg6/yH/KOIqA/Ulv70sAEBj5XTRdje3awwDsHxB4Lh4L6GE/2+W9917ujnXr2IDmpt+/GmBE/6mRc9HwrVzXRS+Ki/0HDvwnK9lnB/6x15ulShYR+8fOR8MFs8DXAOx36We/BsUlG5lkFkXAftPzyQUWw0MCz6HQKjDye+3Eahu34EBQ9qbAioD9t3u9Ad/Z9OKI5QQFz37s78LtEc93V0yPzo/kc++93I9+/OPsVdLw7E+KMVzF5ne/k0wUzIYuBc9+UQwj+x3ND444V4i5mSsYn/2JCE62jPa/bs52rR2SyXh/6yMAMHhtnzdfNxI0PPvji/5J31m4va46kevq6EXBsx+WVrL7XSccTRW5rosyDM/+0OSnuD9aYYWzNQL7x93vAohTI3/IW3G54dk/6f0wHgsAJJ0te3JdlxRgBPZPjZ2PxyZxg95c10UZhmf/aP/rACJG9cl1XVKAEdgfmXeGJv+cz7fe6OxP4DaBwbELefsIFGEE9ifiIdylJ28XFhmb/WJiHtcVjQ2+mcHY8WsAI7AfIDEsvAJ5vH+gsVe10w6+nu7nce+cQoEx2A8CvwsgEfRfdDTtxuhRefJx2O9ztuzJYK0cTRXOlj0Oe2XOL23ps0uwlzub70/EggLPTXo/XPlp5Q0Mw35ufuZaLDLi7jww7jk17n43Pz6/cnc8gyzxD77jH3pvlblRZDhv74u5vrTbH7/7HUfTbvf17y3MdAgZ3TlhDWAc9vuH3oOlFe75A4f9PnfngaGuQ5nyfBzNDzpa9gy2P5WR3FYPVJr4h97H3UPSDqCdExiE/aPO487m+wFA4LlYZCTX1QEAmJ1uczRVxBcnIAt+/8LM9YE2G4ZRyC3GPacEXF1kLx8bfDPX1UkNBmE/bhuIes9Q4C+5rg7MTrcJPEcTn9kY88EeRc53y/J0P+9q/zYA5MmdTwkGYT+ucQmOXXDY78sHrZvA73K1P007+WSD/ZF5wdmyJ+dxMx1Nu8dcvwBsdQsqeD8Yhv0A4B96X+C52WCzwHOzwZZcVWM2aBd4Lr7oZw9mb7w/Mi84ctoC9Lc+AiCKiVl8BwoLxmH/wsx1geeS4qLA70Kt+doDtw8buvGs5HhWZ7uwBQjP9WYk/5QgJsLY0gbHLszPXFv7CqwSxmG/KIYdzQ8CgKfnBewBrz0Ee7m780AiHpIczyr7IwtOZ+vegTZbRvJPCbPTbejre3tfLCBhM8E47AeA2WBzaPwTgMTae8No9eW8R6yB0iGy4FzjFiC+6EeBw0zgM6Gg5D0EQ7E/mYxjZIFR5/F4LLBm5YYmP0Wrr5ZgbXQ+2AKs2TDo1Nh5JL235wfO1oJkjqHYD7hncjwUmXes5ZS7wHPu698VE7NqCdaG/ZF5wdm6d23avaQYc7V/23XlCYylJ9+eviBgNPZ7ug4OtNkAkgLPzQWvZLu46fHLAs+J4grruNdS44nb1s9Ot2WkODUM9x1xNt8vJmZdV5/wyHr5hQKjsX8m8FeB52YCn/W37M22HDIw/BuU3KyYco0Vzq6rTwr28tlAU0ZKVISwtBm9wHOhyT9nr6CswmjsF8XwQNtj7o5nAiO/F3huYeZ69soSeM7b84NEfGbFlGvM/lhk2NW+L6tSe0dTBSpKXFefKqAgDhIYjf0AkIhP49Dn2MAbWRqLQKuvf4wvJ6tb4osTWWoBJobeD8/1AcBw3xHJvF5hwYDsB4Bx97vh+ZuJ2FQ2VntNjZwTeM7X9xP9p+RqbRe2AJntAyyGPdiqhOdvFuhAJ8GY7E/Ep3Ho0+9+J7LQn9nMBZ7z9r6U0h4NuWJ/NOJzXX0isxz1D57EDH03X8rbEDI6YUz2A4Cz+QFvzw8AQOC5TLX+aPWT4iJ78MjLL2/atOnOO+8ssVisVuumTZs6O6Wdjdyu641FhgV7eWjy09WX7us97LDfF434vD0/cDQ/WNBuDxiY/RjeZzbYPNBmc1//7urn4ZH6GKkY0dl5fdOmTSUWC9H9yMsv00ZgLHK+qh1bgNmgfZWlCzw37v4VfimsRYyKMCz7RXFhoK3K3fEMahAmfWdWmeES9b94i9DeH3n5ZTYZvgCSgzlnfzwWwDWWqyk6KUb7Wx/BfXld7U8X7lAPwbDsR3h6XhATs5EF52oefMB3VuA5iaOvyHKE3PznnP0IXHieXgsQi4zgLHIsOuywVxbQtqQaMDj7w7PdKMEN+M5Oj19OI4cJzymB50adxyXHJT4PixKL5c4772SP5An7AQBbgDT6AJ7u5x32SgAYcRwt9KEegsHZD9jrDTYDJJ3N96expZTAc8PCT+XdBnR75Ok7O6+XWCybNm1iD+YP++OxwK2O/bjDsX6goCMw/FucSvcPnlxNHfIHxmf//Mw1geeGhVeC/kZB3w4XCAwfotZdtlqtJRaLe2hIclzxrUiV/ZcuqTZTGYnldnuLy5GP9CUOOlv24KpFjByz+grkCYzPfviCxzDiOKaz1fa73xF4TmOJsKLfjwclbg+kzv6Dzz2n9lOmIhl6ug4KPDc1cm7FlKP9PwuNfwIAoYlPMGKkYVAU7E8mIu7r341GfKK4MNj+VDTiW/EUgedKLJY7v/QlxV+PHj169OhR7N3SC0A+j7xB0Gb/V//2q3esW0dbBV+6dDlTtv/oUdXoRkkx6u394Yq2ILAUF34x7HE2P2CAcR4WRcF+hMBzYwO/xC+j/T9TSzY2+CY+77vvvrvEYjl69Ch+oc/Gr2xUHNTXgAb7L126jLnhnnkrbpwqYT+9hJIqUZ21K5YUoxotwECbbaDtsVh0bNz9/wSeC/ovaudWcCgi9vtdJ/BJoyM0NfIHeZoR52sYdRD/ZYn1f//1XyV73ekvWg/7772X++rffnXF/eIl7L/zS1/CFxLpTscxTw3bT/D2viTwXGD4N5LjSXFRsJdHFpyAofJcJ1bMquBQROwHSHh7X7ytUen7iVKjn5B0i8nM33333SB7GfQXrMh+5Lp890jtrBTZT1XFg/v27dP/fibFRaW7kfD1Hg5N/AkA5oJtnhvPFtBOjPpRVOwHAIiGB2917BfFSCI+7bBXLsx04HG0+mxKcirIgrLOT0qFytl/x7p1d6xbp+Hfq0HR70e679u3T1LPVDJOUAswMfRrgef87ncS8RnX1ScdBbUZUUooOvYDgMDv8nQ/DyAOtD3maNkTWXCiry8ZDEWzqsh+PR4FCwn70blPg/qgwn4J1/HfPQ89lFLO2ALg/isjjnoA8PS8kBF1UN6iGNm/9ICPRsO3nK0PD1ypQlPHpnn77bflXE/LpgLI2C/J5OBzzx187jmdL4Oc/dRGSfJP9RVNirHhviMCz/n6juARgedwrNOoKEb2I8bd76J+IRoedLbulayBJMO/elbBcvaj4ads0fvXGOCXQM5+tp7k8eaadcAAABxOSURBVONHbcRWEf7Bt5dGw5I08GVsFC/74baK4WUAcF35d0kTr+jip2f4YTn7qbNLeX71b7+qPysN9kvGo1KsrUhyJlwRKmkMDYmiZj8Offr6fpKIzwxe28daO7nTDxliv6RJuWPdulWyXzIUS+NU+gemxMSsp+eFiaFfAwB2f4uB+lDk7EcERn7v7jwgJmYxCpCv97CYCGe2CEXbz37YuV5tZHzPRmfLHof9vpnAZ/HYpLvzQDE4PAST/QAAzub7B9oeC892B8cuOOyVA22PZTZ/lv2XLl3G4U7y9Q8+9xwe0ZNVRtmfGPeccnc8g9LXgbbHnM33ZzsMVl7BZD/A7TDID2OogoXZ7v5WW8B3NoMLOPJH4UyIL/o93bUCz+E01kzgs4G2xyLzQkYyLxSY7P8CYmIOY7PFY4GpsfNO+7ecLXsAkqvPOa/Yn4hNjTqPuzsPYEweHNSXL98pBpjsX4bAyO8EfhdGJI6GB291fMfXdyQem1xltvnD/rnglYE2G61bmJtu16lzNiRM9ksRmRdcV58Yc/0C1bwCv8thv09REqcfecL+eGxS4LnB9qfCc71JMYYjm9GFgYxUrBBhsl8ZM4HP+1sfEXgO3wGcHvb1Ho5FhtPILdfsT7quPE5bKiXFRf/gO/2tj8wEPstIlQoXJvtVkYjPjPa/PtBWhcGwJjwfCPwugedwC96UkEP2zwWvuNqfdl19cjbYDACzgab+VpvAc2JiLiP1KWiY7F8BrvanSfoSi46N9v/MYb/PP3hyMSxdwKWBHLE/4el+XuA515V/xxYsGnYJPOdq3zc73ZqRyhQ6TPbrQiw6JvCcw16JOtBYdHS0/3WB59ydB/REB1lL9sdjAbTuA22PYQwiUVxwNO0WeG7E+VpG6mAYmOzXi/D8TV/vYYHnJjyncHe6iaFfoz/tH3ovMi9ojI2uDftnAp8P9x1x2CuHug6FJj9NirF4bHLC80F/y15f7+GF2RsZqYCRYLI/NeCuwI6m3f6h9/AI7lgo8Nytju+obVaeVfYnxVh4rheDUDiaH6Q4FPHYpMN+n8BzGRdHGAYm+9NEZMHpaNkj8NzgtX1E+nHPKXfnAYHfNdBWNeI4OjX6sSiGIaPsH+o6FI8FZqfbPD0vOJsfwJGooP8iTkpEI75J3xmB55yte8cG38xIiQaGyf70ISbmp0bOudr3CTzn6a6dCXyOx+OxgLf3h0hNh73S2/tDV/vTkXmHKEbSVk8kYsHwXB/GVMOP6+oTI85XKTi7mJgb6jqEPwVGfm8O6eiByf7VIznu/QAF0p7u7wd8Z2m/jMWwxz940n39e9gNFezlrqtPjDhf8w+9PzVybna6dWG2O7LgjEWH44sT8UV/fNEfjfii4VsLMx0zgaZp/yX/4MnhviPu699dIv2uYeGVSe+HjBZNnPSdHeo65GiquNWxf9L7YTTsytWNKDiY7M8sxGjYE/Q3OuyVyFdv7w/HPafmpq+yiZLJeDw2OT9zbSbQFJr409TIucDI7/AzNXZ+2n9pNtgcnu1eDA9JetJiIjwx9L6390Vn616B5xxNFb6bL0XDHmNEVF57mOzPCsTE7PzMtYDvLG4bIfDcwJUqT88LYwO/DE3+eX7mWjR8S3tDjWQyHo8F5qavhSb+NOk76+l5wXXlcYHfJfC7XFefGBZeWZjpwKEnE2nDZH+2kYzHAjOBz319Rwav7XPav0WOu8BzTvu3XFceH7rxrKf7+dufG8/e6viOJBlOUfluHh53vxuPTZqWPlMw2W+ieGGy30TxwmS/ieKFyX4TxQuT/SaKFyb7TRQvTPabKF6Y7DdRvDDZb6J4YbLfRPHCZL+J4oXJ/gzj7OkzDScMspW54WGyP8Mw2V9AMNmfYZjsLyAUKvu9Hs+2zVuqbDYACIVCPd3dmUpsoniQR+xvOHGydIO1dIO1srzC3rTCPoH2JnvDiZM11dUAUFdbq21uU0qcBuxN9m2bt5RusO7cvqPKZstI/lU2G96NKpvN6/GsPkMTcuQL+y83XsKHjRzatnnLio+8srwCPyu+KqkmTgnYsFDlSzdYV8/+Y/X1lFtlecXO7TsyUlUTEuQL+02YWHvkmP2sVSPPZ9vmLWdPn8GDoVCI9QFCoZAkMaZEY3msvh5/RRcfcfb0GTKi1J6EQqGd23eUbrBebrwkyXDn9h3UPtib7BJzLikXDT+2VJh45/YdVElteD0etp7scWxMsH9ib7LX1daq3SJsMyvLKygBVZ4S05G62lpKXGWz2ZvsbP1hyUVUrC25jiuirrY24w1slpAv7G84cbLKZqPnvW3zFjxeZbPRTSeXuuHESSRET3c35oDXQCQgVmECfLTs80NKnT19hs0HS8e3JRQKeT0efGGQIthdptyO1ddjFwI/Z0+fQQddp5uOQ0OK7Mef8AMM+7H++LrSLUISk10g9mN9AOBy4yW8LT3d3aUbrFRDPJEKomw13Laa6mqNS6ssr0AzUVleofP9zznyhf0A0HDi5LbNW5CCRAv01NGmXm68hPRtOHGS7i/mgLafzqIv+DCoWcDjeDrafiQWEq6muhqfX011tb3Jbm+y0+gQcRq5WFdbW1NdjW8I2mksiE2pCLS+2zZv2bl9R2V5Bb3kLNg8Ybntr6utrbLZkKlEbjTwdL3IfvktsjfZ8ZLxRNb2U/ugzX60F9hW7Ny+g54dXhQ1SpQVFse2pV6PBw/SrVYra22QR+xnfQaWx2iZaqqryZ6p5SBnPyw1C5iMHjy6DUSsnu7uY/X1aNerbDZ52y3nNJsGSYnPUoP9Z0+fQbuIrYr2wCvNG1AlQ6EQNW6Sa2TfdrnXwTaw5Ash+yVnrch+fPd2bt+BtwtPqSyvwJxZ14htS7HlBIBj9fWXGy+hOcM6aNyBNUCO2Y8PAw2zIo+P1df3dHfXVFfjE2LvF9oPyVnYgNRUV1MfgC2ChvzxTWPNKlpiNEja7FfzpzGBBvuP1dfbm+xYbbaGctRUV2NvB1shqiTbCZGwH1mIjqLE8aBbVFNdzbZmLPvRslSWV7BpJKirra0sr6AWGLNlvT56OfE79YLoftbV1mLTgVeU87GsHLMfm368C4rsR9ccbxbLfmQwtqR0Fnbp0L4SCykB28vEbCXsJ7OnzX7Wb6b0bJdDjf1IFOxLVNlsapbvcuMl6lHU1dbu3L6DrSS1ABL24zt/ufESlsJmSHeAvVds40OWG99PKk4CrBW9fvjssMSGEyd3bt/Blov9cmq3saxj9fVYPXTM2KYsJ8gx+9EQath+pAt+V7T9rAVFA4x9ADqLHYlnEyP/6IFRnxtWYj8ygO3bsTNo2n4/ForOMVJNnkYyHoXda/aSFW3/2dNnsA8gnyph2c9OqrADaHW1tdQHoHEwCWj0DD/k56B5qiyvIDtFiXH6j20TaIgJm3S1G7U2MMf7TWQROK6Vt0NAJvsLD5JB+uKB2gxJ2jDZn0dA1wUdm57ubjWTSS7K5r/7OqbJyewSjhPoqQD6ojSslEZZJP2QdGlWCZP9eQQc18JBmxUlSf/0v/537fef7+nuVhwIzmytaLKcrRKOsOmpAM2s9XR3szPu+oE9pYyPEZnszyOQElsPRY7V12/bvIUdqsoGNNSH+iuAmbDT9qkCx5Q1xojTg8l+E8WLrLNfUcfGithoWkRDW7b20JDNaQBrjhNVcmka67Oi6oZMKboEpcvFfHiE1eFhDig3YmUFalo39iqwVnhLaTaKHbdV1PnB0mQC/qVBYXpGeJlqFaDnyxatqKtLqaqZwtqxXy5NY71bOijXlqVR4up7gaUqsjkNhEIh5EfDiZOkZZAL40iOhjNuZ0+fCYVCNdXV9LagP42zTqz0gNhPF4haN5zaU9S6kcqDcsNScO4cGLWfos4PlqR1Xo+H5q1g6V0NhUI056hWAZoJwXlJDV2d/qqu8smyWFP2S3RXSBTUS+EjBABFbRkwvX7WdyQ5gOQ4Au0T2q3SJcGwWlYSqMnmNOD1eHC6FHNmHzArjAuFQsi20uVKaZrTJUKQapJu4NnTZ5CI1CzgLVLTumFlUJaDAht6x/BVRPUUqOj8AKCutvZy4yVSXKM5kD8jjQqQUaf6K+rq9Fc1g1hTz0d+kCwBKqgkyYj97KgCGYPLjZeO1dejxcUnpHg6coUEw4pZqSEl9qMJpxEbueIATRoSnUTXmIaqB8ulZuwaeUrM2lqJBINSSmSVxFqJioFG0NV0fsfq68+ePkPclT/NFSuAp2zbvAWzkiRgL1ZnVTOIrLNfIjGQSNNIWMYqZgl0Z3Eenj0OS+JB8gjlEgM0kCg4obupmJUaFGVz2unRhcCHyj7sUkYYR5INlv2UeEX2w9JYO3KFJZ9c6+b1eMg7ZylFegpWTC7X+aGMhyQMir047QqQ8KSyvIK9IXJdnf6qZgpZZz+rY5NI05Cy+Bd9Tcm5irafXElq9/Enea8IOxX4ILGhUMtKDaVKsjkNoNylYWkJDisikgvjkNn62c/aTvpVQj651g0pxfpgVAreGZb9cp0f2WO8txKdHNuOqVUAgdWQmAOJrk5/VTOFrLNfokVT/JfVDLJY0e9nR0VYLZd8JKThxMm7t/wD9hG/W1Ozot+PKJXJ5rRndupqa+nS7q+878jhH+N3uTAOvSOy3BrsL2WEZRLtMXp9LPnkWjf0sylnuUHV1vnh6VSE3PZLlhxoiO1YTaGirk5/VTOFIhrvP1Zfj42sHiu+ehTQ8taiRRGxH5dWrNjTzWBxJvvzHEXEflhqrDPegMqBHp2aUN5EnqAo2E+jE+h6ZjuSIRs3QU9imsvEBY1ZrZsErIKNxviLB8ZnP6vTkozQZQ84v6bH9pMQgN7PbNeNQGqFNb45+QPjs9+EfqzNeED+oCjYj+07inDYmXnFEGgrQsOlQXe/dHncOPIuFNf+qgWrk4egW02dFWfc5WvE2AkW+YXI1XWFjqJgP07Z4mwOO/EkV2VpAMm3c/sOVpXAooEJY0ZRHmg9Byvak6gD5MHqFEPQpVFngiL7KbwC5YMVk2gxqpgwMKy6TmfR+YyiYD+ujcC1RdqqLEX0dHezUZrVDD8OcaJ1xFMAAIU9mIBIz7JfLVidPASd/jrjVNq2zVuw2SH9rAQSwRlVDKfbqFnAc3FmvZQJA6pxwwsFRcF+AEC5G+hQZcmBJplorZas4cRJVCOiQdWQLUnq0KAUrK5UFoJOf52xJmih1SrDJpawH5bHEqVzqfHJhuAsJygW9qNKEWTM0wiBRiDRufauRGhiSQyszX4yomrB6lh1oIT9K9YZ1ZqoGEOlRqrsx2YBtRgs+03bX5BAda5+VRYL5ASm1FhtEwqF2MZBm/3kg6kFq1MMQaezziTSrKutxfdQLTwbLGe/fD0xBpOT1F/x6goRxcJ+WPL+WR5oq7II2HNFW6utX2D7ghrsZ/VhasHq2DF4SQi6FetMsjAMuLDl69/4r0/+S63ONCRVqrT5ABtJgcamJOK2wkURsb9oYSqO1GCy31BQXPptsl8NKbBfZ6QxE2sPGgzV8O/zCvrjwEE2iZcC+xtSiTSWNuxLu3/icHVG8iSHtaa62hjTNBLgkBEbep+Vr2XvYWmA1Hv4TkrGiKp0x4GDbBIvBfanFGksPXiX7/7JrgRNG+zun+xskZGAwgTqicqFfWvPfm31XkqB6LJHvHzx+3GCZg0KWmNDSPvMmchD6GU/yZ7YtbByUZeGEgvdD3a4nW0cqbuGA/OKI33yiGKUpzzGGBkVVkbGesY0kEcReChPkuUoKsDkkITfIOetVDOiG95SLIK0Q4pB3djT1fYqpSuSrGYuVV++3KB7E1JYmnaQPG7FQGvsE5Qs8JdEp6MGQfGhq4Wyo+vC+sgDZ+j3F3SxXzEOgqKoS02JRWdheCNYHsiNHgPSCBPgnWUTSCKKkQDL6/Fg/l6lOHC0ZETiNUr282H3SMWC2JgLoJv9bJjiKvUtVoHZ24dkBRQRiEqk06tk27mS4kAyA0WPgIJPacxMaW9CKklJHKiy2fAZyQOtoYNObzI+BbxG+9JWeZL4kOwp9NAlEd2AYT9OQYRCoWP19SRDUouZpw1d7Mdng68yRRxQFHVpbKCJR+h6FAO5wdLsDz11jYhisMQqdq5UHgcOdQqlS+EpiVsS2091Zm0/GhJUSSAXFbnCPiSkMlncKmaPVLZcNoApa/vx8UuCuoHSdq50q4l5qD+l4+RMarC/TmUTUkXglJ/keuWB1pAVDUvh6MiUgCw6HT10fKUlDx0To11Dm4jiJbzDlBWZWvvymHkaF0LQxX58VPiekdZFQ9SlocSSvM34OVZfz0aVYZt7nRHFNCZWMWgMBc2USwkk/7LWFO87/qVnL4fE80G7ix6//BQqiBykBmZv6oal+IewnP07lbZzxe9ohiQ74OKGWfi2aLO/SrYJqSK8zAaB2oHWJEoqlv2Si6JT2EWVLGewIJzeRsUR6nOpMcRf5eoMnV07vba/dEnaTq+1hqhLQ4nF3jh2n2c2XiwZTroRGhHFqO8hqTMrK8B6YvdALiND6mAC0jDSheO7jXIXDc8Hc7vceIkCdCL1WaZK4tg1MOsEWPaXLikOJOxnL439jiRgBTmYXuLaKaJOaRNSOSRRTbUDrbFPsGppZQV7Lt5PVCvhWyG55xL2o+WiAUAKfyaPMtYg20xWG7rYjxTBv8R+DVGXhhKLbhwFcsOrYh0PPIj+4ooRxfC7BvvZpRisiaIgc9isoV+BpJGwH79rDLfh+4OXhpeMoePYcW75FqusiSIJKp2LkVz1sB9rhfmzt4Xca232N8g2IZVDIrS2awZaY58gMgHfbfLa8d2gZLAS++kW0bPAp0Z+oKSpqWJi5mlDF/vRnqFBYi2WmqhLQ4nFXo9iIDfWaWbZrxZRDDORz3Gy7Cdfn2U/RZVrYDRnkoIalivA1G4iu8coqzBjmxqQxbFD1R198Fmyt1on++XDWcBslQ6a7FfbhFQCtP3yzhsoBVqTdHsamGWlwMjmJMt31NjPVo8lADtwJHleinIPReTLeL8JOVj2m8gGTPbnL1bPflPfpg2T/ekjDfUVDXTiqqtsC0aMsQYlezDZnz4aUldf0bwejmNkKaoczU6YjpM2TPanj/TUVzR7kL24UTj5WISbuacKk/25QYP6MmITawaT/aog75mG6nCYjx3+Y5VY9B0H9dkTMR/W12fZryELQ+VP6ZK2jDwluSwsJVmeCYTJflWwMW2AYT9N/dDECk334HeJQg6lBLDk8yCD2dkfNVkYMPJBYFR9irKwhlRkeSYQJvtVQbZfwn522h8NsESVRRPVZL+3bd6C6it27ZUeWRgAoFyCQiDSKRJZWEqyPBMIk/0rgFR97AQnWn1WeEeJq5bicrLHsblQ24BRQxbG6oFBhyxMpyzPBMJkvxZQjoLz9nL2S2w8LAkH5NswKrKfFA0asjCa6me1zaAuDdApyzOBMNmvisuNl9COEplYIQ3reEjYTyt7JOyXiDoxf2wu1GRhaPtpu1Wd7MfvWR1UNQZM9quC1a7B0jIO+pXWjknYT0IxCfslyltSs6GfoyYLYzVzoI/9emR5JhAm+wsJBefH57nQyGR/IcFkf2ZR8OzP8/tbPCjEIIq5Yf/qY9OZMsY8QcEFUWSRG/anoY6U55CejLGBCfGXEbNEQgZcSF5ssso8DKKoH7lh/+pj06UnY2RD/OFS91WOCUpCL7LL/4oEeRhEUT8K3u/XibWJKIj6tnyIbo1DpflQk3xGDthPq7nZGD6lsgB3GhH5qmQBDBWhHVGQQgICEzOCjRyhGKZPHjODjT1IE72KAQm1M2TrA0vhq1ZsTyRKaXa8n1VSlDLryukRsOH31OqsKDJFpRNJMGgWXH8QRTlwUk9n4kxhrdnPxpNCL1ktwJ1aRL4GWQBDxYLUIgpSI8BGOqGaYDUwsTxMH1X+cuMlautp0pdKRMbQ+0alyzNsUApRCEsrv0jqQzNrcrDsZ+8MMZVi5jQw0RRLN1gpCiLeZ7UgihiUheb1SNsHy8NyYc5qj0wboVCI5tRXTJxZrDX7G5aCImJ/CO+aYoA7jYh8DcsDGCpCMaIgMNHL2IMY0al0adNceg8lYfoaZAEJkWdUUAMTkJCUEezidHncvwZZiEIE1getsoZWWcL+BlnASSqa7jbFn2StDKgHUSRFE9UQbf/Opa0s0aY0pBhEkXZ+x85xTrpMufF80EKQNQKVAHewUkQ+bdNSJYsoSOGTJAVVLd80VyNMn7zomupqxTCPLO0kz5XNUC1EIQbGouN62E8BJzFAmKRQSQxJ8t+I/Q1KQRQlIYnkj4bcOXIFdQZRxNsFKYaSzixywH7yDsnSgEqAO1CPyKcWwJCgFlGQ9aTpIIapQyuuHaaPwIZkwzRYbbn0jWW/PEN5mCqvyhbqipdJoiDSC+FSAXbslQpl44ix4X6J/aWyQFryEKXsHcAgiqybB/qCKKKej8RO+uNPZRa5HPNhVZOKAe5APSKfWgBDglpEQbzRlcu3XMagkGwUdaqVJEyfpAKw3HStyH55hnL2NywtKNOzSotNTAEnMSotFUpiUroutlDqITQoBVHUZj+bP3tcTxBFtDVnl7Yrzskq51yyX+L5yAPcgXpEPrUAhgS1iIJs+EQJ+6kmGmH6CIrBaPXbfon4GcHafp0rdNF8YmK1gJMSsSowmtNSZo9exSCKGuxnB/XZ+6MziCKaAJz2YUPYryWKZby/sEBuG3VM11ipXyRBFE325yPIk8FJgEJkf65c+ZRgsj8zIO0GAIRCoRWDtFVqbliLth8HhdELWj2TaJuwnu7u7KkPCkv0ZrI/M0Bjid1fjTk4QlUqG9auHhhXAuW0eqqXNuSit3yGyf6MAcdwdaoaU9qwNiPAqfG6pU0BswSJ6C3PUVzsz3PB7erBbumnBnNFBKFQ2U/z5Ns2b5Fv9cEO9lXJdjeRjOKhWLqU2YZWTcUlL0Jjf2K5fE1th11IRWanCLpGEk0obkIsKZStpFxVobiHbkqit/xHQbIfB7DxaZE4TP9mvezjYcVwFJFBTcUlL6JKZX9iRfkaqcrkRNQps1O8G2wyydZmkk2IJYViJbHCNOOBKRWDJUKKorf8R0GyH8ULrEYXUtmsl308imI4NRWXvAi1/YkhlR12QbfMTg6c2EJ7jFsg25f2eGUrpmH7kdm06V0Vs9+ZfONkSEX0ltazXVMUJPuBEdMqStDoESpu1iufv0QxnGT4RU3FJSkCVPYnVpOvVSntsJuGzI6AWWEj1rB8g2S2bVFkv/w7pSQbz15XGqK3fEYBs19i+yW/amzWa1fZXhefH2WipuKSFAEq+xPLJQz0Xb7DbhoyOwK+RVhJ8mTs6psQs/0W9js2RLRcoUpp4+Q0RG/5jAJmv6Ixk/xqV9qs1660vS6KjvSouOQVqFLan1iD/fIddtOQ2RHQBGAftJQJKK22CTHpsWG55o+GEKhFlW+cnIboLZ9RwOynwQr5GB/LfvlmvTq311VTcUmKAJX9iTXYLxmDgrRkdgS230KxnRvUNyFmPS7JlskNzH63DUobJ6chestnFCr7TawlJN0Jw8Bkv4mVYbLfhAmjwWS/ieKFyX4TxQuT/SaKFyb7TRQvTPabKF6Y7DdRvDDZb6J4YbLfRPHCZL+J4oXJfhPFi2XsNz/mpwg/APA3jzy01/yYnyL8AMD/B/GdudBjaJnJAAAAAElFTkSuQmCC

 

 

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAfYAAAD1CAIAAAAtakDxAAAgAElEQVR4nO2dv27zSJbF+01sQLkNONyFBIW7WBvOpjFLQA9AKGtMQChabEIoaUxiOxlsZDvYDW2/gAX0xNQTyE+gN+AGZ3TmuvhHlFSyWKXzg9D92ZaKRfLew1u3SnV/KYUQwhOLz8Xg4nJwcbksiqeHx5ur6/V6fepOnTW/nLoDQoh4+Hh7v7+9u7m6fnp4HA9Hsyw7dY/OHUm8EMIbX6vVJEkQyEvf+4AHiX96eMQdfX1+Obw1IYQQvvAg8RiUPT083t/eHd5a0EyShJHLer1mODMejvw+/75Wq5uraz5WX59fJkmipGeVWZbhFkySZJqmi8+Fx8btLb6/vZvn+Xg48th+WCyL4v72DldjmqbTNFUU3wcUxfvESvw0Te9v775WKwqBx+uzLAo8Wadp+vr8Mri4fHp49NV4NODKTJLk6eFxlmWzLPNrotVbfLYSv16vx8PRJElKo/WS+D6gXLxPKPFcV8Ao3rv/20MEqu+QyOO1v/hcQNyhv1+rld/Gj32LA4Jxnr0akvg+0CjxGOEqMO854a5LQ67pxx5OMmZxntRIPMZcNtVrQYqAj2g8vW+urpdFgTe8Pr/gDU50CTFiqo6qVPv+xecCgQAONMuyr9UKTx0cy+lGy3GbYJbWeX9tOzbPaLPer88v7Of97R0vQjV5NR6O2NrXaoXWEF1ieAumacrWZllWPRHbE4RLPGhLs+zPzdX1LMvmeV5u8hh8z3q9rr0m/CVWOuMfPB0nH81IGb+8ubpefC5wN9lzKLvtYYvNoFkYJDPpTQdtwTHmxeeCl9HeOHu+eD//8bVaDS4u0QdcOv4Jnbm/vbOGYVeVYHi3Xq9xUPtOLC7kp2hOkyThee3qU+wSO8amnIy5Yzn4yCzLeJq1x3W8jz+yQdy4rTdF/AD1Ej/Pcxh0VeIxrbosCpj74OISK2GhGh9v77QG3GZkKmFA+D3sCe5dff+yKBDfYVEtlH2WZXjn4nMBE8TUFjrwtVrVttNy2pMkwcfLzYgbn23pD/OMjD3xQZw42mRAjUZmWcZEhJX4SZJMkgRNQf5wned5Dj95fX55fX6hFttbc3N1TYGAGH28vbc3i5O6v717enhcFgUfmY7E45rgutn8Pg6B2TM8gaBK+Ov97R3z0ePhCE5ONZwkCQR6mqZ8zECv8Qxruua8vIvPBQ5tpbD2oO1YY0bL/JS9cewMD1cr8ZMkmec53gMdhEfgXqzXa2gl7RNGi8ZxE/m44oGsHW71kRafYpt4Er8+v3Dm07FkfpypczzFcbVbfAq5L56d1QQ8SyTx/aExUdMk8XxiQ91gncxBwzdsC4vPBSwSesS34YOvzy/V90Pd8LIhD8Mregsjwdp22k8NfUBUO03TlnaWRWGlluo2z3PoJsNVOrmVM+dTaBbPxcFmjAK5gSviwVB78XHWPHe4Fr23qVlONkKg7biHfgj/tMEalqDYy46PY1YNp4PbyggRns9/D74PCGA54+EIAs03N907dBhXcjwc4axpS7UHbcFeT1xhhMA3V9e4DjiozSl3ieLxgMEl5Tttmr42irf2SV/A3eQ4jHenySabfIrGxhAeZ4pbULVkPvVnWQaP4GO+elxMbyw+FxSBr9XKaoIkvm/sLPEA9jcejmAxdiWJ0wJMmTE4/mTNsfb9zi8ZqJZliej+/vYO/l+dr9sq8QiypmlK4UD827EdK/EIAOFO1dkL+IzzKXt0aEHt0e0IgKC3WJGGa8gr37FZ3Dg8Mq3E43Fl/+p8HGd6c3WNPtSm0buoLaPd2jfbaz7PczxUsCQUglW9HXtIvG0Zwa9jqIxnywaJ56F5TZx3Ilh+fX5ZfC4YxVfPsfzuCzg63oAetlyfFp+Cd7ApnGD1mtiRpf2lM3a0x4V22+Evn7X2R0l8fzhI4jl22yrxTk5gV4m33RgPR8hXwgk7tuOAKBIRE6KwPSSe0fRgM0PAriLCwje5YfTWnXB0pi9rj87Hgw2HGWszOrZXvkuzuBHoUlXiKTFlncQPNskNHGI/iYf6NL3ZkTCMsXCyjqLtdNDyu8SjZQbsTst2KX25TeJx66uHoIMgodRR4m2Yj1fL9WnxKQQfaAqGt5PEt/syLbNJ4pnu97uESezHoVE8fjyGxCOTOKisuOdItmM7tUDR8Co7yE353f1sPM6wtzRODn2HxA++J695dCwZxMPAHp0SU7sCD32w+Xde+fZmKTqOxA82840cayO2xZjdzjTwuOhhu8RXp1txUE7bbL3muLyQp9fnl6bb2l3iB5sMCVrmTIbTsjNAcSR+YBYX2DxJ+V3iMdJiIx0lnjB6aLk+LT7FNDq66ryTWJu05t3uy5hLQLqmKvGcUbczHOKEHCTxNm/rXeKR6K8mauywem+JZ4YXBtpF4pnEsCeOaUN+hFcMQgah/1qt8Kzip5i+rx4d7WM2onbNOAbg9Bx75VuaLTcxfm2iZvA9iYzkg51yLBvmJJ2+8Yi1063sJHroiGDtNR9spnyqf6oetJ3BJuGDg9pHdfWgNHvcDpifPSlcc0h87Qcdj+CDrXo4PJirHYbNtFyfFp/iZAB63kXiOYBrT9TgR7p/VeIx1zJNU4w421c9iB+gUeJt2qHc3GNnpo7370hRPOJKx4FtAuFAiXdWCLS3Y1e80awdfxhUJtwoIjY2bD86o/jaU3CkvyrxTc0yZrdzaM4aPnT79fkFa3sczaIiM46r9q1lutU5Qbvcs+maD74v7DtE4p2r2tLywORJBt8XOHJowiieWZqyIvG2EbuqmKMBvmoDqdrsyk4Sz8u+UxTPuKfpuPYErSlyBRSNv6oJ4ufRt1uFECJaJPGHYr8Ggtepe1SD/aqO9z3RhBC9RRJ/KPwyFJYi9FPinx4eufmfJF6I80ES7wH7/e9+Snz5fU8ISbwQZ4Ik3g9cZO13R3K/cLZQS9mEOBMk8UIIES2SeCGEiBZJvBBCRIskXgghokUSL4QQ0SKJF0KIaJHECyFEtEjihRAiWn75859+1UsvvfTSK77Xf//Xf/3i7Guql1566aVXHK8//+nXX/C/Uw8mIuHvf/wxuLj86++/n7ojQuyDDDgmJPH+kYeIoJEBx4Qk3j/yEBE0MuCYkMT7Rx4igkYGHBOSeP/IQ0TQyIBjQhLvH3mICBoZcExI4v0jDxFBIwOOCUm8f+QhImhkwDEhifePPEQEjQw4JiTx/pGHHJuBaosfExlwTEji/SMPOTaS+KMiA44JSbx/5CHHRhJ/VGTAMSGJ9488RASNDDgmdpD4SZLMsgz/XhbF/e0dtjG7v71bFoXHPn2tVjdX14zUXp9fJkmyXq89HuKoBOch9s6u1+tJkuDOjocjL8EyTAWH+Fqt9jaYeZ7D3mAM97d3iuWPQXAGLFrYR+LX6/V4OJokSbnR+pura48qvyyKm6vrp4fHaZq+Pr8MLi6fHh59Nf4DBOchVuKnaXp/e/e1WlHrD5RRWMvTwyOMZDwcTdN0v6amafr08Di4uFx8Lu5v78bDUUAP/oAIzoBFC/tIPNyMr/FwxBjNF4vPBdsPS9/LAD2Ed9Zedt7Z8XB0YPtfqxWbGlxcHthVdu+s9B1O9zOnHJwBixZ6nYtH6BecJ8tDalmv1xicHd7U/e0dBpG9AoOVIzXu95SfHh5bntwy4Jhok/jX5xeEXU7CnVE8h/DWuBefi5ur65ura2RgrdFP05StzbKs6g82xY+gjwdFDndwcYk4zpp7U7N4QuBP0zTlo+L1+YW/55vtoW3qf2ufq/TfQ/a7s/vdAjsssEM9NoJPfa1W+P3ic8G+zbJslmVfq9Usy/CbeZ6PhyO+v+muNZ0gTwHvn2XZ4nNRbrL8MDn8pqXxWj7e3hFlO9NUbM1OctjzXRZF7eRHl1O2Ka8Wv6ue3Xq9Hlxcfry9157LkQx4vV6jbziXr9UKOTf2v/aWiQNplHiM2ed5jh8nScKAGgY0y7L72zv8lULASO3p4RH2Pbi4hGnCzpBef31+mWUZGwf4LCfTYOK0wkmSTJIEaXpYA5yhtlkaEw4Bx4YkwRXRWwjQsigwwcvZBQabW/tcS88lfr87W+54C8rN5cV7kIVns4gi8cvX55dpmnIy9ubqejwcUdnxwLCJI2Th+ebqXWs5QU78LosCZ/r08DjPc5xRWZbTNL25um5pvAlcNNgwH37OoTnJwQkJTDUxecWZhmVRdDllWnK731XPDv1pSq4eyYBxsuVmzauVeHSYU32Y3gtu+N5PGiV+nuf3t3ewOZgIBde6HN5MIUCAjIACN5J/ghvDEwZ1k3gQX/wXtksrhDV8vL3TRWdZBiepbRaOhNCS8wfo7evziw1L6VFWu7v3uZaeS/x+d3bXW1CW5f3t3TzPEaKiHeoOfmQIj/FWWZZ4QuA12CyegSZCImEYUIqmu9Z0gsuiYOPj4YhrBJ4eHhlLUoaaGm/i5up6nuevzy/3t3cwPITMMLD1eo2HFt48yzLI9OJzgQvLzuAC7nrKLX5Xe3blRvprz+WoEl8bxcNOYA9PD494eimQ90KbxCMGgSvC5azGwU/wb9rTx9s7ogzER+PhqNY3bJxIIO7TNMXCCSza4YMdf6LbwCBamoU90bhrk4/OUJF073Mt/Zf4Pe7sHreAYocoGAeCzPFPuAXwbacpPlTwI1QPMlp9c/ld4ttPkO+vjsm2Nl4LumovFJ6FOMeqgVHiy0qS3Xa1+yl39DvbTsv87bGjeIw2HO9Df3izaq+b2INGiWc0zRCDxoeQBIMpG5SVG/tm7g/WViuXEBFm37AAbmDytvRPfAQRPYIUhI21+kJtcjTdi8R3XFvSc4nf786Wu98CmgECN/gtsweTJEGIygDfaQp3h3rHqLOL3jWdoPP+aqbicIkvTRodr3aJd1re75Q7+l1V4jmwsBxV4pmDYlYKf0UQUG5MSBLvi0aJp+DyOU/jgwpACKr2BCGg/zimRuuvlUv4vM2/0wkx+saqbSiR1Zdqs8w54G1dJJ4Z/MH32ar2PlfpucTvfWd3vQWQWgb1NkHMGRFIsCNhyNEPvk/84uhlRe+qd63lBJ33b5X4JpOogkRN7XU+ROJrT5l097vq2Z0qUYN5CC6FwMWxcw9cuSuJ90KjxJdliclP+1YYH3KskAMuebaTctaxranB6JFvrU16YGBLz7QSz9QqNMI6SW2zkCeKeBeJhwmite59rtJziS/3vbO73gL4LYXPSjzdGI9zR8KwhsRJ1KC1j7d3Ju5B7V1rOsFy83TB2W1N1NQ2XguefM4v8djbW+KbTpk4k+FNfld7dnha157LsSWe8yuD79OtuClPD49NCS6xB20S7/gAjY/+yYk4u95gkiT2a4dNUXzt/XNktCrxnIFpCiHZrF3hV+4Yxds1bVv7XKX/Er/fnd3jFliNrko8W65G8QjxnEQQ5+ts1qX2rjWdoH0/niLOlWmK4h2TqMJFk/aXnG513txR4ptOmTgS3+J3ztmdZNEkjs6DOgl3TssviwIXUxLvhTaJF/vRf4kXx8DXF7t+gKZhAZABx8QWiWc8xdVmP9/FrdhIZ+xp56xDCMJDentne9ux8yEIAxYd6STxyHL01t+QvMMaD0l8R3p7Z3vbsfMhCAMWHdmeqLHf+e6tv9lvP0viO9LbO9vbjp0JoRiw6EKnXDwXIPZ5AgTTNX343nNAHtLbO9vbjp0DARmw2IqmW/0jDxFBIwOOCUm8f+QhImhkwDHxT4n/j3/797//8Ydeh7/+529/G1xc/uW3307eE7302uMlA47p9U+J10svvfTSK77XPyR+9C//+tfff9fr8NdffvttcHH5n7/+evKe6KXXHi8ZcEyvgXLx3vm7UpkiZGTAMSGJ9488RASNDDgmJPH+kYeIoJEBx4Qk3j/yEBE0MuCYkMT7Rx4igkYGHBOSeP/IQ0TQyIBjQhLvH3mICBoZcExI4v0jDxFBIwOOCUm8f+QhImhkwDEhifePPEQEjQw4JiTx/pGHiKCRAceEJN4/8hARNDLgmJDE+0ceIoJGBhwTknj/yENE0MiAY0IS7x95iAgaGXBMSOL9Iw8RQSMDjglJvH/kISJoZMAxIYn3jzxEBE1kBvy1Wo2HI1a5u7+9O3WPymVR3FxdDy4uZ1l27GMdReKfHh5xNcfD0evzi69mQyEID5kkCS1+WRSn7o7oEUEYcHden19mWfb08Pj08DjP8wNbW3wuoM6Di8unh8f9GpkkybIovlarm6vrA70Pp9byBv8S//r8MkkS/vvm6nrvCxEo/fcQaxbzPB9cXErlBem/Ae/E12p1f3s3TVMENLMs2zvuRFNfq1VZlsuiQLN7tIOHxCRJJkmy+Fzs1xlwAom3Y6LBxeU0TW+urr20HAo995Cv1creoPFwtLeliijpuQEfyCESP8syR9z2C4+mabr4XEzT9PQSj5TLgZ04N+L2EBE9cRvwIRLvkXmeL4vicInfSpvET9N0mqbj4ah7JziNwAfL4nPBvE25eQzOsmw8HN1cXWPIU25GPXGk73vuIa/PL4hBeFuRpsS/1+s1bgQSOHZuCmk3pe+j53gG/PTwyET2JEno/uUmB8LoeL1e4/c0yMHFpVUGTCaNhyM0Mri4xO+t4Cw+F/jgx9s7P0iJRwv3t3c8FlurhT2xgsbjlhvPYlKIB12v15z6ciJuK/HsT1knpHgecADB3299SLRJPNx4J4nHqAFT2PiNveKvzy/j4Wi9Xj89PC4+F08Pj/jTer0eD0fo9NdqNcuyWZaFKyI9l3jcUMxB4TdW4mdZBgebZdnXajVNU/wJNgdLWHwucI/oGyImjmTAkyRhcADVozJA36ngsK5yowz4PfQaJgcxLU2aolbioeYwV3YDv1wWBTRqmqaUmnaJ5yyjfRuPi/znsihen1+eHh7hL+gtEjJ42zzP7TCCAk3NxJMPLslf4tw5V4xgC4+QgySep71HFF8r8dM0/Xh7RyCPhyfS9F+rFZWdmhIuPZd4RvG1Eo+hFaKVWZYhY1iW5bIolkXBexT6SEu0cDwDxvAdxmMDQSg1rG7xueCfXp9frKVRi2ZZxkF/lyi+KvGlWVRGve4YxduP8LhYrgPnwjoZLJspy3JZFE8Pj/AdJzCqRvFofFkUzvgDj5BJkuDj9ix+VOLZm1qJn2XZx9s7Hm6TJPl4e7fDHBJ6HqDnEg+aovjxcPTx9g5LQqRgh6WAz2YRJUcy4PV6bScnrUqUZfn08IhJSOij/ROhFr0+v3BlC6iVeP6mVuKBzRe1S7ztRlXiEbzf394hPzHP81rxnee5DWGr70HjkyRxVnlyZOOcxQkkHheUeXZ7xdFp9BW/rJX4H5iCOCr9l3ikyJhntxLPuf5Zls3zvOowoPbGiTg4kgE7tuRIPBUD+tAu8aX58g2E73CJxyr1dolHsoFJEnvcZVFgdIu0DGS6qmPW18oGiUdCG29mzzkmcM7iBIka5HBvrq6xBNVeccyp2rWlVik4DmLON1B6LvFPD48Y/97f3sGerNkhcGDw7jgMEnHIxZ2m9+L4/LzE24wKMhJbJd7RJSvxg+/fYt0q8R9v7/AFCFRTCgG5BxwaERLGJXwD8hMI5MuK+CJB7XxPiMkZe16TJEEPHYlnCqg8ocRjRoLjrKeHR/TYHs9eRGc+mldQEn88+E0/WM8kSTjXXZbl4nOBlfJI+VUXRGEWSBIfMT8v8R9v75jyQZoCC/mqLVAZHAu0P8KAS6N9jsRTQPkjUt5YCdKyzByRK7KUX6sVDmS7Ad2vXevCHjrt4z02azoejnjuVuLx5OA7jyjx7YsaGYnzqzTMyZSbZJxdwFQbxddmBgKi5xJfXY9lJR6TJRyu1kbx1bVfIiZ+XuLp+9AvCG61BUfi7csRcbsaknH9YPNdP2fCE8bsrMKsBZE4W+DCHnB/e2c3SKiN4p32qyuYrcBaiXfeCV29v72ziz5r2S7xYld6LvFCtCMDjglJvH/kISJoZMA9B18XQER/gj1qhDxEBI0MuOdg4hdZmq17Z0ri/SMPEUEjA44JSbx/5CEiaGTAMSGJ9488RASNDDgmJPH+kYeIoJEBx4Qk3j/yEBE0kRnwUWu3OovuDy8c6J2jSLxqtwbhIdjNjt/FwHfnTt0pcXpCMeCO+K3d6oCtnJ4eHj/e3nuo76Vqtx6DUDwEm9VgHyFuH3TqTonTE4oBd8Rj7dYq2HoBo4R5nnfcq/In8S/xqt0aiofgW+PYE2OwKbYgRCgGvB9HLewXksTbYlShb+D+wwTnIfM87+cYU5yE4Ax4JyTx/2Ce59zgpmn75iqq3VqG4CGLzwXr19xcXXPPuLIssUvozdU1arda6cdvBt9La4r4UO3Wlv7bbbfhPvYjaIETvNxEzNkcH1t5M4C2u5U1XYdyI57Onmu1J2LplKjBLpotZ247odqtPZd47NJH7UYmzVo5Kk/O8xz3BfaHijawZmyAd25TLOeDarc24dRHQ5FVp/QgfokjUgatJGKLdX5qnud0wKbrgH7i32jKFvzjidgnGekk8XZPy3ZUu7XsvcTjbqKqIioM3N/ewThYEgE30VYLQd1h3qNwH8BiK6rd2kQ1infGFk4UXyvx5eYR5TwtWq4DQi57CvgsK3RXe0K2SzwedzslmFS7tc8SD+HGZtasDUKvmyQJFoEhmePUIQMs4CCiRLVbm6i6Q20Ub3+sPVlbOcT5VJfrYJMlvJ5OqROyReIxcNhJcFW7tecSjyKTqM8HM7JGD6OZpimGXLUS31TQVcSBarc2sbfEO0VOHN2zn+pyHRjFIw7jiews8Zjo2EnfVbu17L3El2WJbUj5ozV6KDvrxDs2jQHmzdW1JD5iVLu16RT4XGHaZKvEYwISzXJGtEniO14HOxPGf+8s8XvE76Vqt5ZlGYLEIxvDH63RIxXIPIwj8bg19tttIj5Uu7XpFDgrycNZiWdZV74fGo3ci+1/k8R3vA62k5iRRop1t+lWpvD5QidUu3UrQUi8vYlW4rFYln+qjeIHptSkiA/Vbm06hepqSMb1XOZo34+5B36Kp98k8R2vg/McwsxEU5ap04oasRP9l3ghWpABx4Qk3j+xeghCeMT4tfPkIg5iNeDzRBLvn1g9BGsP8F9JfMTEasDniSTeP7F6CNOOpaL4qInVgM8TSbx/4vYQTBz5rasgekXcBnxuSOL9Iw8RQSMDjglJvH/kISJoZMAx8RMS7ywdrV2fHxPyEBE0kRnwUWu3egE7Mx5JGH9C4rHnzjzPP97eo9f3MhAPUb0X0UQQBtwdv7VbsUEYfMfXnrjY6hVfm2raE3hvfkLiUVSIF6VjdZFw6b+H2G/H4dZI5QXpvwHvhMfarXZ/Lew542XLVfQNdRq8y+NP5+Kd7eWipOce4nz5G3skaXNgQXpuwAdyiMSz7hK3K/ASHmFkgBop3usCtkk8TsDvWF4SL0TPiduAj1q7tYc0Sjx2HGTtVlv7rR272zv3A+JfKfHcG4iXGykz24GmMo9N6TAMcxCZ2mdSdfOgo9JzD6luJWb3GuNGSEjg2Hv3+vyCy670fdyodmsttfskDr7vlYsGERzzoKiA5OgVS7/SlZxnj71WVuWofrXbfVdplHhbPRU7RHYcQVDiqeb2XtpKg6igyBSBlfiWMo/YBZ9/YqlD6Dt+j+cTu8SWuz+oDqHnEs8Nge1ueXb7aTgYdqxmnUVU+7O7s86yTEW6o0S1W2uxu53zbTwu8p+of4msOtVmmqbs0jzP0QFsDOm4Hq8A9phEx9BVW7QHJZ9w6P0l3oIaQC2tWKpRvH08VKN4Xn0nim8q84jStDdX17jQ/BQuK4+C81+v1yyB6PTkePRc4hnF10o8LI87mi4+F7j1y6JAvRc8A85qqHtuqHZrLXY8UZV4LNdhzZxlUaByRlmWy6JgtTsGRtXSr1biUaKEIwaqHKot4U+HRvG8RtM03WlgXi3LVxvFs/1aiW8v84gtnlGA1Hkw8P249KgPwGBTEk+aong8QSdJgvoG+LfzWdZVF1Gi2q3t1EbxCN7vb+9QEnme57UFSllPjWddK/G4OKy7Z70VUbxtwUMUbwcdW9lb4jGE4e+bqgfY2z8ejjims9itEO1iWEk8wNORuSxrJXCzaZrOsmye501lWgfahixeVLu1ia/VChOTzLPzuMg5vz6/IC2DPVmrEu8ospV4m6pqkXg7aeGkempplHg7D4AfOxb64fCHV2GrxM/z/ObqGsMcpAVarMEOcDAsapf4clNyupTEl2W5sSrEQRg1Wyvhl9Rw/Z0bgYc9ZntO03txfFS7tbb/mD/AoREhYVzCNyAORiBfVoJdLLi8ubquxuCTJMFjg1MLXNnsJGpKMyVgW6jtMK9M43Tr3itqMMXBfliJZ2VF/ogJdJybTbA0WQNGOvzNzdX1VolnnXJO1xyVnks8v+mH6zZJEjv0ww2yRdHsjXBuk4gS1W6t7T/CfBZoxYFsN6D7/LiVePbQaR8BK74Qimgdl6iaxeIpOC20F5stWyTeLvSxT7b22q1l3WpIpwysswAIV5afwl/bEzWIItG+Te/Y9zsahCfWz2xP0XOJ5wW0+Xf+G1PZ9pFcjeIH/r66LXqIarc2nQIicbbAhT3g/vbObpBQG8U77bNyN5MTTSfIpIjz9Ssn3VKlUy5e7ETPJV6IdmTAMSGJ9488RASNDDgmJPH+kYeIoJEBx4Qk3j/yEBE0MuCYkMT7Rx4igkYGHBOSeP/IQ0TQyIBjQhLvH3mICBoZcEz8hMSrdqsQARGZAfe/dut4ONq6d8Le/ITEq3ZrP1kWhf0uBnYYPnWnxOkJxYA74rd2K2ApPvw4z/O9vzaPDVy5PZn3Dc9/QuJVu7WfYLMa7BiM3Tl+YAMf0X9CMeCOeKzdSuAs+LLu1i0E2sGe+Pheq92owBc/nYtXYb/+gG+Nj4cjWJjqewgQigHvhxeJx9YF2Gj98I21UeAJj58Dm6qyXeKRSe+4zeRWJBuKbh8AAAwuSURBVPE9BMOsU/dC9IXgDHgnPNZuhZr1fOy7ReIxxum+k3Cp2q0heAi23uQ2RrakF64h9nYeXFxa6We2zZbWFPGh2q0t2F3AnC3A8Cdsdm+nT5EFRW+dzRlbjs4DOTs/OhuW1e5Kb9ki8dM0xa5ve0i8arce+0D7gU3sqN3TNLWXBbtOLosCM0i89bikuI/IGGqzyVhR7dYmsGEt3o9dcukFr88v2IHy6eERWXV0A6fAXeBxaluPPs9zqj9OlnVLIO7cdvggibebOB8SxQ9Uu7VPQKA/3t4Zhtzf3iHMYUkEbtfMggMsPYPard0LPYrgUO3WJpzKxqglgj8hGkboDXVGjv5rtaKys9h9+9FRacQWaGWfUcnHTxSPhw8OubfE8zeq3dofINy4TawNQq+bJAnWb2G0VFtThs9+ESWq3doEOoD2ISb2KYXQEwMUhFDVFpyqUk1HR/07tm891FHj/SXelpH9GYlX7dafAckx1OeDO1mjR7JrmqaISmolvqmgq4gD1W5tAvXpMMZFDUJbcBTR0izL+AyotuDIY9PRmyS+NDORTnGrJuolHs9b59VxrlK1W3su8WVZOgWwrAFB2fmAdyQeF/zm6loSHzGq3dp0CojNqWxO6ImBBYcXVoI4aewsXWk6OhytmqgpK8vwD51uBbtG8ard2nOJRzaGP1oDQkqUeRhH4mEJToFgERmq3dpyClZDnIB18L0Gqu0hXaaaZqk9upN/tn12WtgqzjtLvGq3biUIibc30Uo8pvL5p9oofuDvexKih6h2a8sp2I45pzD4vjqzNop3YqOmo9PRBpvVmTZlb/9kl13W0knixU70X+KFaEEGHBOSeP/E6iGILJjyOnV3xLGI1YBPBUP4pvULR0US759YPQRzKvivJD5iYjXgU4HJAPxXEh8DsXoI1zKViuKjJlYDPhXcSxL6LokPnrg9BMbaw7oKwhdxG/Cp4AzqD9fMkMT7Rx4igkYGHBOSeP/IQ0TQyIBjQhLvH3mICJrIDPiotVudRfc9rLtwLIm31arKsvxarc5n79kgPITfR2v/xrY4Q4Iw4O4co3YrYdlVbPvht3EvHEviubnV08MjloWez/ch++8h9lvaKPQhlRek/wa8E8eo3Uqw9QLC2Xme97AI1BETNdg62SlVfg703EOcL3+PhyO7KY0QPTfgA/Er8Q4hSbyTY9p7HbTdNf9MiNtDRPTEbcCS+H/gbLjTHXwBkrvn2E1/+EVeJAec2nvYXCyC1HDPPaS6lZj9OsaZ3CPRgmq3tvSfnoJvAjpbzKOFarFoZ09KW7zJSWI3XYfSVHN1Nl6snoilTeL32zB2PBxNkgQHw1XgCaC0FfbMxJahLBrHbZTxNd9ZloVbALrnEs8NgWko1nDP5B6JFlS7tQnrKXjz08OjU3oQv8QRKetOxQu7Xy+qZeC8mq5DualGwqaqe9aj0kO1z40Sj2qz3Ma+49AGFw4VTPDUnec5J5qdyoeLzwVSwMuiwPQs9OV4w6ifoecSzyi+VuLP5B6JFlS7tYlqFO+MLZwovlbiy40POk+LluuwLAqnwAM+C03nidR6ZZvEMwDHleqSY0KWBhcC19pGi3j4IMa/ubrGv50WWNY2XHou8aApij+TeyRaUO3WJqo7zNRG8fbH2pNFVeTaT3W5DiygxHp2ZaUIBGmU+GVR2E7Y4UM74+EIpUEHm9p7dqyBqBCLSZtyQXtP7faE/ks8ynMzz24N90zukWhBtVub2FvinSInjvvYT3W5DoziWc+u3EPinSFSd4nHNB2ztE60OM9zBobOzUC2F8+GLgfqLT2XeBgl4iCMmp3h5zncI9GCarc2nQKfK0ybbJV4ZrzROISxSeI7Xgf7vRb+e2eJ50ih3MyDd1wMhFwSf7QSj1U6tuCWveVO+dZw6bnE85t+uC+TJBkPR7SYM7lHogXVbm06BXoND2clHglMJ30E5+LZoUtNEt/xOthOYkYaGfLdpltL88jaqXYrrwKwEv/x9m4vQW2EOAj/e1I9l/jqdbYSfyb3SLSg2q1Np1BdDUmR5DJH+37MPfBTPP0mie94HZznEEbkTVF4m8SL/ei5xAvRjgw4Jvoi8UzyYsQR9IY28hARNDLgmOiLxCOlhf9K4oU4ITLgmOiLxC+LYrD5Vr0kXogTIgOOib5IPMAmDN1X7/QTeYgIGhlwTPRL4uNAHiKCRgYcE5J4/8hDRNDIgGNCEu8feYgImsgM+Ki1W/eD69+bdgD2yLEkXrVb++8hmOK2X57W/pGiDMeAO3KM2q1OMbt5nu+k1PM8h685+5HtAZYgtrzhWBKv2q399xAsUcWOwdhAI+hZbuGLUAy4I8eo3Qpngba273lQyyRJ8DUglPY+pCcnk/hStVt77yF49I6HI4y3VN9DgFAMeD+8SDz2Wp+mKXYO2PXjHFLs8Xio9mR/iWcht0HDZvNdUO3W/mPLtggRnAHvhMfarcjy7zf25Zc9jx3+Nko8dk/mBvyDbiVBStVuDcFDsM0075HdOwlVCDCEtJumlpttogeVkpIiMlS7tQUWUIXvWLHCn7DJu/1yD7Kg6K3zdGkqBsuz5rlgF0y73xmLp7Y/JBol3onsnh4eOyqvarf2XOKxSx9vLuq3WCvHvcYMEvf2wx7RsFpsJnpWybezQrVbm0BBQbwfuxbTC7Av/Hq9RsE7VN3hKeBtX6sVTo1HbCoGy7OwlQKnaYru4ZkBF95f4lH3h4uNVLu1Oz2XeAj0x9s7w5D72zuEOSyJwNtHA1oWBeZmcY9CH2mJFlS7tQlHwWwWGtWxEWhjZIAcPQSajlMtGtVUDBY+aONslhYpzSbt+0s85nx3TdSodmvZe4mHcGMjINYGoddNkgSz/Ejm1BoQCxeIKFHt1ibQAbQPSbRPKdRawAAFIVS1BScRXfUvLkTE1eAjBKdcraZ3kMTbB0j39Zuq3dpziV8WBW4QXlzeir+ivNk0TRGV1BpQ040TcaDarU1AuyBuyDazn4yWZlnGZ0C1BWePxVqJZ5U9VrCqvtODxE/TdD+JV+3Wnkt8WZb3t3d2rtsaPZSdy3WrhoX0jiQ+YlS7tekUEJtz8taeAr9ZwuGF1TFOnzI1AvigsrVYJ0mCDjsSb9M4HiQeI6Y9VtSodmv/Jd4Zolmjx+1jHsYxIPjV1qW4ImhUu7XlFGz86gxEnAWBtod0GefJBP9yEj4UWyvxiLrsLMWhEl+a58bN1bUdyKt2aztBSLy9iVbi53lun9C1UbxdJSXiQ7VbW07Bdsw5BWd1Zm0U78RGVdHjaiLncM47kZrHjGn72oc2iRf70X+JF6IFGXBM9EXiVbu1/yCER4wfejJNtBCrAZ8KhvBN6xf2gBvDvD6/tC9v64vEq3Zr/8HaA/xXEh8xsRrwqcBkAP7rS+Kxyh65mvZvifZF4lW7tf9wbqZUFB81sRrwqeDO6tD3H55r7IvEA9Vu7T8w1nPbWu6siNuATwWXKtgp2R+gXxIfB/IQETQy4JiQxPtHHiKCRgYcE5J4/8hDRNDIgGNCEu8feYgIGhlwTEji/SMPEUEjA44JSbx/5CEiaGTAMSGJ9488RASNDDgmJPH+kYeIoJEBx4Qk3j/yEBE0MuCYkMT7Rx4igkYGHBOSeP/IQ0TQyIBjQhLvH3mICBoZcExI4v0jDxFBIwOOCUm8f+QhImhkwDEhifePPEQEjQw4JiTx/pGHiKCRAceEJN4/8hARNDLgmJDE+0ceIoJGBhwTknj/yENE0MiAY0IS7x95iAgaGXBMSOL9Iw8RQSMDjglJvH/kISJoZMAxIYn3jzxEBI0MOCYk8f6Rh4igkQHHhCTeP/IQETQy4JiQxPtHHiKCRgYcE5J4/8hDRNDIgGNCEu8feYgIGhlwTEji/SMPEUEjA44JSbx/5CEiaGTAMSGJ9488RASNDDgmJPH+kYeIoJEBx4Qk3j/yEBE0MuCYkMT7Rx4igkYGHBOSeP/IQ0TQyIBjQhLvH3mICBoZcExI4v0jDxFBIwOOCUm8f+QhImhkwDEhifePPEQEjQw4JiTx/pGHiKCRAceEJN4/8hARNDLgmPinxN/+27///Y8/9Dr89T9/+9vg4vIvv/128p7opdceLxlwTK9/Srxeeumll17xvf78p19/+evvv+ull1566RXf6//+93//H7FC7+i09kPFAAAAAElFTkSuQmCC

 

 

2.แสดงผลของการหาดาวคู่มิตร-ศัตรูเฉพาะชาตานี้ โดยเทียบจากตาราง 1

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAw4AAADmCAIAAADz30VoAAAgAElEQVR4nO2dT27zPJbuayd5AU9vJ40MuxDDwy50gsy60G0gCxA8uoUaCN6A4MmHmiSZFHqUZANJNhADX43lFTi9Ae2Ad/BcP3VC6g/lP7JsPT8IL/LaFkVJh+TDw0PyD6OLXzp06NChQ4cOHTrC42+//faH0cWvf/0///Jf//lnHQM/Rhe//vVfLo+eDR06dHR/jP/tj6OLX//x7386ek506OjPcfvvf/qnVPqv//yzE4NHliDEYPnbb7+NLn794/ffj50RIXrEP37/XVJJ/ECWIMRgkVQSIkRSSfjIEoQYLJJKQoRIKgkfWYIQg0VSSYgQSSXhI0sQYrBIKgkRIqkkfGQJQgwWSSUhQiSVhM9gLeH58WlyMz52LoQ4JpJKe+RhOp2n6bFzIfaApJLwGawlSCoJIam0RySVzgZJJfcwnS6y7Ni56BGDtQRJJSEklfaIpNLZMFyp9Pz4xNXKv9frY2enRwzNEoQQRFJJiJCBSqWiKCCSJjfj58enY2enX/TfEoqieJhO+QbfXl53Se17vb6+vBpd/EI6by+vD9NpURR7yqwQp8SQpdIiy0YXv+5v71D872/vtqtbPt8/Rhe/ri+vVnnunJunqQYuTp1BS6V5mj5Mp5JKHv23hFmS3N/efa/X1Ey7qKVVnl9fXj0/Ps2S5O3ldXTxSyYhBsuQpdIsSTDasPxa3t/eTW7G23WZUJmgcZmn6ejiFzSTOF0GKpXcZgCOwl+QnlvC8mtpt3qe3Izx717SvL68ur682ldWhTg5hiyVnHN0V++ob2yAh7peZ8BwpZKoYrCWgJE41WtiyAxcKoGH6fRhOt09nUWWXV9eaTT/DNhVKsG7GGrnt5dXxH/Yz1d5fn97hw8ZDvK9XsPhyXOtHp8lCe1s+bWECwFjZ/M0tUMwGGNmgDY+vL68Wn4tcSLGWXAucy6vUkjPpRLNg4NuNuDse72GjcEAbH3HE68vrxA9UBQFfgyFZH9vf2xH96qMM0zc/YypssZZlbgQR2eYUunt5ZWNiw1XcpvSivE4NCj4nFUN6o15mi6/lhjBxyezJOHvi6KYJQkTZ6Nj20Qv7NL+fp6mqOJKG9aqxMUe2UkqPUynk5sxTAFDGHh5CGrD37CzVZ6jy46miNEhLpBKz49PbD9gizgFp09uxlBIkEoYUWbYyuRmPEsSm+bDdAoTnyXJIsseplPkc5XnaGs1mTOk51IJpjVP0/vbO3xipRK6gzAwSGTYEmzy/vbu+fFpleewH0oWVIKoktymLwibnKcph+SqjLM0cfwgNM6qxIXoAwOUSmgUUPbRfbq+vELHBl8tv5azJEGNwbF+SJx5mq7yHDUS6geO4+MHSMdWBfe3d6gKiqJAmwhZxjAptwkwR/Tk28srel+lDWtV4mK/bC+VIEdgOuhJI5DNOff28mp7+Xj9qzy3swDYvHlS6f72DpoGbQ9EelEUMBccVP1FUaBNwrkI0+bfnruLXiWYL7W8dWgJ13upZPUNPvFs6fP9g7UYzBJn8b+sFmESk5sx6hraz/PjE60CFoi/q4yzNPEq46xKXIg+MECptMgy9HNQsUCRoEeEQo2vJjdjfLXKc/aI5mmKFhCqBTNO8AmlT1VVgNTwL66IGgbpIHFUZZycGzasNY2g2CPbSyVMIpslCQ2odHw3HF8DNVIJ7Q0cP1A83rpHbBG9NGOshFOceIkwnYHTc6kEUEPhb9qStUl0B0ttkhIH/6UZlNqPJ5UajdNL3Ga4PnEh+sAwpdLDdMppsCjXUCeLLEORxxAEukmlzZl1BHCKbumPPak0SxKoscnNuHSUw3rQSWPiYr/sNACHjjhkLyxsd6kExyOHXWFMpVIpDPKIl0ocDSlNZ+D0XCqhF2Wd5HYADjYJ92GVTcIGaFR0WTeqmRjj9BInkkriJBigVKJfZ7QJb2W78Pn+gTET63Aqbc4oceh5alQzXN6PXqUqqRTO8JVU6pidpBL8ljhcxUvy3igDaTkuhh+MNhHWDPvA72G1bHhWec7gu3qpFIZ1IxGWCmRJUimk51IJOglSiUPAlEqwSfTqIKqsTTLo0pNK6BHW/Bif1BtnaeI22/WJC9EHBiiVKFnoDGa7gK8wCvH28lrTnHlSqSiKUM1QcrEqwOkc2fCkEn8fI5XCxMUe2UkqcQQXDUOMVOLwhCeVEIKNELnRxS86M73WaJFluFz9AFxpWLdNkPmUVArpuVSCsoFg+l6vIZ0plbhcVqlNwufkjZEhGPN7vYYnnD+GUx0J4pN64yxNnHg5CRMXog8MUCo55xCFzf/adgH6A6Xea87oV7YDcJjDscgyVBecj8Zmy0YFYHSP1YWVSmglEaTbOABXmrjYI3uQSjSFVl6l0on9dFpSBoVeJfgSSq2hPqzbJsj8SCqF9FwqcblISm27GFK9TdKX4y2eBGvBihI1P643zqrEW+VEiOMyTKnkBRt5Uok9qKrmjP4CwNEPbzSNK9QwBU8GVXmVwoG2Kq+STVzsES1BKXxkCUIMlmFKJSHqkVQSPrIEIQaLpFIkdoTErrckzhJJJeEjSxBisEgqRYKYJK4+I6l03kgqCR9ZghCDRVKpFdxRRFLpvJFUEj6yBCEGi6RSK7xZJuJckVQSPrIEIQaLpJIQIZJKwkeWIMRgkVQSIkRSSfjIEoQYLJJKQoRIKgkfWYIQg0VSSYgQSSXhI0sQYrBIKgkR8kMqjf/tj3/77TcdAz9GF7/Gf5Ql6NAxxOO///zn0cWvv/7lL0fPiQ4d/Tn++pe//FMq6dChQ4cOHTp06AiP/y+V/uPf//SP33/XMfBjdPHr9k+yBB06hnig9/w/f//70XOiQ0d/jv/5+99HilUSFlmCEIPlb4pVEiLgHwrrFh6yBCEGi6SSECGSSsJHliDEYJFUEiJEUkn4yBKEGCySSkKESCoJH1mCEINFUkmIEEkl4SNLEGKwSCoJESKpJHxkCUIMFkklIUIklYSPLEGIwSKpJESIpJLwkSUIMVgklYQIkVQSPrIEIQaLpJIQIZJKwkeWIMRgkVQSIkRSSfjIEoQYLJJKQoRIKgkfWYIQg0VSSYgQSSXhI0sQYrBIKgkRIqkkfGQJQgwWSSUhQiSVhI8sQYjBIqkkREivpdLkZvy9Xh87F4Ojh5bQDZ3Z2/d6PbkZd3ChUlSsRA2SSkKE9FEqzdN0dPFrdPFrnqbHzssQ6Y8ldENn9lYUxf3tHa719vJ60GuFqFiJGCSVhAg5iFR6fnxCpTy5GbdtElZ5jtp8kWXq+x6FtpaA1/0wnfK/qzw/TNb2T5f29vz4NLkZ41oxP97jUz3XYrX8Wl5fXqG2eX582jGR68ur58enh+l0+bXcbz5PiCFLpV1aLtJPczrpWroP7F8qvb288n28vbzCXOJPX34tRxe/0P8uimL3/Ii2tLWEWZJwRMm+/ZOgS3t7fnzCVe5v7xp/vN+nepbF6nu9vr+9g/Jb5fn97d0sSbZLBM3G93r9MJ2OLn71oW07FoOVSju2XKC35nTStXQf2L9UmtyMIcxxzJLk+vKqVQowry1qPbEX2lrCKs+vL6/ub+/ub++27tnvnc/3jxhF4vZkb2iq63+DqirS/7H3p3p+xYpDiqxqRhe/2vaVvUSuL68mN+M+tG3HYrBSafeWy/XYnGLqk+fHpxiH9zDpY6ySOC7nYQn3t3ef7x+dXW6WJF1ebsgURTG5GR/RN3b0DByUoUmlo7/NmF5WB8DlfE6j8/ulWSotv5aMRZ0liTWpMFAUPVc4+eGK9DQsTpmn6eRmfH15ZV8MzuX0nNHFr0PdtKglXirV2AY9KDaI2Ha5rFWUxjujBomPG3h+fGLYinWeF0Vhr2vzAzc7LLbRG+HFHBRFAYtFDkMjt9eyP250EaHg4MesvMLnSXe699Xyazm5GU9uxryjVre5yLLwhYYviBdFN/Tt5RXf1negnx+f7O2v8pyPxRvvWOU5qgjkx3Z2315e+V+Ocdi7q3lWeD7e6MPbyys9Cg/TaUyltMiy/jhQ98tBpZJnNrMkgZuTD9Yr9d/rdY2I2bs5lVZoGLy2VdPbyytNay/mVF8wGx9aVRXHnKMXh9/YCbB82vi8D96v3tIglb7X6+vLK5gIqku+hlmS4G+8yM/3D5ij2zQqiyx7e3nlh25jQ0VRPD8+Lb+WCHnjV3jx8zSFiUsqHYtIqVRjG87UJteXV6hx5mn6MJ3ibxRRvGj06pAOQ2rwIX7wvV7P03SepjW1CdQAW/H72zuYFoyTtZ69LjzSqB2WX0tcoqZe9qSSzf/DdEojD8sFPqSpL7JsnqY14s8Kr0WW4cTnxyckywux+edXKDJQV/yw1W0imgo1KVJ4fnwqfUF8v7bI2yakKn3eGpLif/EG+YTxEFZ5vsgyZIBfWQeetTp0wOqflQvats/3DyaOVxlTKaFVrrnT0+WgUomvBmNbkC9u82CLomApXuV5Y6nfrzlVVWizJEFDxsHrGqm0nTl5mq/VQ2MVZ4P2kBrqGZR6/p6VD05EVnGW5sbW0CCVFlkGPQspyhoHNsef8d1T1KNrC9+SbUU+3z+gbeF54mDwPE3ZmZBX6bhESqUq2yiKYvm1ZE9odPELLxSaCW95nqawEOfc28ur1Q0ovUgQdeUsSRp78KjO0GVEY48WnWmy38ZqbpXnrI5xev0lrFRCIrBknAgXaVW5WOU56rtGQYaUUY5QydoKEU8bvwy9SqOLX2zCt7vNVZ7z1mZJwidW+oJsfjC/xvMTh3hNAl4ThSwrcVTcEHl4wvZEXuXz/eP68gq/wauxplj6rFzQttlKCaez5qmplIqisAZ2TnTjVYIVoQuB6Zn4tlWp3685VVVo9M1QSdRIpe3MqT6wsv6h8S7CKs7LOYL5eCHUTve3d9eXV6gljrjYW/9pHoCDJx8O56ql89gk8JTnxydocHvKPE1Ru0Fuf75/8GW/vbx6A6WSSsciUiq5CtugSmZqeK1wsbD5ryqZpX7gxpEjaC/YDDQN6yP085ifUs+HVe1VeF4lXAJ3gXsPVYJXLkDj2A2fJB6FVxBKm3+3aSfYBmx9m+Tz/aM0Bty+IOQByUKl1QdseW3bIsvsJWx/92E6xYPCmAhPtG2P2zxhZtV7CzFSqbRSQiL1lRJuueZmT5RuYpUmN2MMOyCU2D5YvkQIgppE9m5ONY0dfTOuViptZ06QcVs/NKRcVcXhv6yWrcRHM83aUlKphkNJJQbV2lNgoOg02B4zv7USWFLpWOwoldzPmRSsKTAyhY7dPE2rbKlUKjWuTQK7YkQOfOwcSLLGWTVI1GhvXh7ooUGC8VKp3tnOa8GrhO6p/YoPDRKQn6PSZ4259W2SMAiDGfCkEgcIHqbTeq+Vd+/eI7XjkjAthGV8vn/sKJXss/LuCynjFhgCwkRqKiVJpV1AG4Ghdvha7FeUSq1C33Y3p0iphDF0fr67OcVLpdKHBv3En5VKJZZNmx961FCOJJVqiJJKoU/SI5RKjFCxp8ARaldD8czUGrqk0rFoJZWqbGOyCStmyUQHi16HGKnEGsGGHZSC3pId/IqUSqikoLHqb5aDy7iF0SaUGLKsdOzJKxfQPa3Wa8ET9j5BzB88bdRGqPRtYMR2t+k2QRXXl1eRUsm2bY1SCc8Nb6qmbUOTRg8cXyJeNB81o1ntAFz9s+KoBEYiODpD16NNv6pS0gDcjozMuhW7SKX9mlNNhQaptMgyxIa/vbwi/3sxp8iVTaoeGkuB7bzxLKyixHthfuzwHOK0JJVqiJJKfNOML/EIpRLfqGdwo5/TcPiyPXXv/Vd0SSupVGUbcHQjNTuRhK1LjFTiUmmlrqYw23b0J1IqwXRj7A06AJ1I1LBuUx2jyq6XSrxEqaupCm9sArdpB7j5ZDgAt+NtMs2qdeo8qTT6OQG2USrZ/nRN24YoClYj9iXaYT57CsYBvQGO8FnRUHn1sFL63sw6rKqUejLB+xB0JpX4QlF8+BVL7v3tXYwv2e3PnOorNCgVryjtxZye4xY0qnponhsslEojM33P9l1Zu36v17MkkVSqIdarxKP0jYZSqdR5gAbGtmeeVLKHovGPRVuvUpVtIIyRLYpX9bTyKsXMNvLESiuv0ihiDr83Z9jOTvD6pvYJhF6l0qG6KrzgTbcJ82KkJ5+MF8m+9W26ppn/oVTi7TRKJWabA3ZVbdsiy6wWsS/Rzu6e/1zxz5MvVc/KrmlSWinZtq20UtJiATtibdUzctYqk6bljvZuTjUVGmN9WA9YsbWjOcWs4lHz0LzSHUolz1uB/NhJNi4Y0BceWoJS+MgSRJ85+pqBR8/AQdESlB2zdw9l45odYgsklYTPqVsCBq3OaQePngPXziLLqiLBdwR933P14vSNjqUSQhi7FCtnb06SSodAUkn4nLol2PXZRAfYpQ32LpWwBsGBRJgI6VgqYbJ6YwT3vhiCOUkqHQJJJeFz6pbArTmOnZGhgKXtDtcCxcerid05ilepKjDuEMicxBZIKgkfWYJoC0NWtTP5qTO0WCUhYpBUEj6yBCEGi6SSECFHlkqtJk6LbpBUOhv6vFmByv52HDoSRVJJiJDjSCWuhqLosx4iqXTqcMUUu/RcT1DZ3w6unVO6gtcekVQSIiRKKmFhUMbBPT8+7bL5EdbOwiLx6lb2kGNJJex4g8aA24PvkghWgNxiVjCWWmGo6fd6fVpTi7GdE4rYIRLnCoFtddgplv391n5bM0uS+9s7u6zigZBUEiIkSirNksQumr7j3AFucGE3Qxb94VhSifsYYFPu7ZZaub+9Y1sCB8YWKmeV59yxBIba2fScvYBtHJDz/aZsi//by2ur/ezcaZb9/dZ+W/MwnS6yDBuZHfRCkkpChERJJfh+sUnFXrrXWAleiwT2k6NIJW6mwR0qsHvXLokgne0sFjJrliQP02l/NpC/v72zeyZUwQ0f9u4M83Z+mCVJzI7olpMr+zG1X+QeXlXEnM79NA5tjZJKQoRoBpzw6dgSOlt9rgrsOn7EDEQSuf246Bg4ybYeT9zx9L0jqSRESINUspEfLM/eJoXOTLTxvsIWg5ObMXtCcNqPfu69LHpFpFTy1hssisLuXWqDdhlljMUhbXsPA+PfcDl45mF3o8QndvKUt9QkNlRiIlaEMcgGH1Kifb5/WCfH8+MT42c9LwJSuL68Yt5snr3YnVWeoyxsbf828evLKzsiiUWH+RXzibHL0sw3XsLLUhh/bV8EXpznaMEp8zSd3IyvL69s849z+eLqFwjlc/5erxHetMpzhp2F91jzJJlnt3mz7qc6t6/7YTpF9ujCgYYO9zm2Zmb3D67Jhv1NzenhY2/7Tnfk0FKJ995YXhrfghCd0SCV7CDIIsvQND4/PqEYcx4ypRK/QlUIdcUP4cpGvbD8Ws7TdJ6mpxKyMBy2kEowAMZiozak5czTFF/N0/R7vZ4lCb+yQw+IWuUpsChUoM65WZKwRaySSt/rtdUNiyy7vrxClrBG4vJryXAT23pRhWB7bVwIl7a1Oa5r8zy5GfNvyCCkiXORDiKHXHv7n9yMH6ZT/ADqgefaVtNeFyOGvP3GKODSZ4508Dne7Of7B18Entsiy95eXvmh22xgXhTF8+PT8mv5/Phko5rwmhBo75qkEkQStBGkDP9GBpA3WFTNPdo8r/Icw4Xc2gKfexFyyDPSxDtibnkhPBO+aPsMq7DGVnN6+Nhd+3e6IweVSpgwgff4vV7j9a3yvLS81L8FIbqkTiphAQ90aFBWYax0HYVSiV+hI4izuBAIigSKxyxJZPH9ZDuvknNucjOmZ8Ku/oKWD13JeZouv5b04tAMPt8/ri+v0L9HK0I9xC415VGVVIKIYcQS2iGk9vbyyn6851VyJgYIMVI0eN4FvqVfivaMzgCyjTBwfGXnSUGluZb2j8bDJr7IMsoypEltyvYD3hdcorEfUvXMV3luQ2eob/gi4C2Gb8mqq8/3D3T94XliGNM8TelIiPcq4a4fptPnxyfIa/qQcI8QFvX3yDzjeSIR++qhn6wGcsafgbeJnVvo/sQDub+9g/CyerEmG7xi1elVj73VO92dg0ql7/WaCsnrMoXlpf4tCNElzQNwdi9Mr4ILpRL/i14vSkLpmmm2JhW9YjupBH8M63H70tE/hoPk+vIKf/MrrwnhcJjnaefgiKuWShArkEeQTQ/TaegJYIK2vWRPF3cBzce7QIONH1MPYfRqkWXwo2DyXWjqrPotjfaPxFGI8Kht4osss4OGpV1tZKzmEq7pmdvf8L8QHPi9LfjzNIX2gnsGe3vhK+hUm3K9VAK4d6R/fXllb4f3G7kYBJ4kHBj3t3d89VCitpG29RgeOHXh6OIXzRtPAF/FrPPpDcDFnO49dhDzTneky1il0mFor7zUvAUhOqM5rJteJfQX7Vcs4Wgm+TlsncElVcvLxlSXonu2k0peo2VfOloF+AAWWWZP3EIqoXkrlUocW5klCeZ4Uyohw/Cg2IEk5rBeKmHgABelVEIm4ZaACyReKrkI+69J3Gt6S6VSjIzYTirRCWebeVwODgPrhOa31kMQKZVmSQJHyyLLvCHdtlKJwfsIsWKYmn1fpVKJJmT9mrRAPJy2Uinm9FKptN06Ya3oUiqVTukolUqlb0GIzmgxAw4DE94nCFBAu0JtBFu3kQq2PkLEBhqAA9yR2JV4qcRwYFcrleDgoTPJSqVwGaRwAA7AUYEBMhgb+qOjTWgzfow/GPdgpZLX9pQOwHHbV28ADn9DT1iphED1Ul8a8ar+ePuvSbxeKuFJxix6VP/M+RtPKtkIMDbzHI6kA8neoOfSi5RKo83cePiodpFK9OHhqXJY1gq4UCphfS/m2Qv6RuwdIu4bM8AI5cjTvcce/053pAOpxHkejLGzhFKp9C0I0SUtpBKqGPsJOuj0xrM25AAcfua1H6gCqrra4ujESyXrnqmRSvgllbSVSjZE2rb3GJ8Kp1BxmM8GCDMEGD+zsdhWKnmttf1vadvvfqoit5FrNs8MQQ3vmnimHm//NYnXSCWmXOqW8Kh/5jbD/C98XbyWfVyjn9PoeIPezUaWfU5YA1YlMNuRA1LwKuFvTKmjVwmmCI0YSqWR2RmGjbR31ixJYqQSIpRhQjGn28fe6p3uSAdSiVMrSicPhlKp9C0I0SUtpBKqGPsJ+nwM5bbzoWq62tzMqIOJr2ILIqWS+zl7vEYqIYSFFZw3dc5Gy45+rh7pXcsGF9vhsJGZwH9/e2djYz2p5KXPWW+27be/GW0mKvPbyc2YU5NcoKXivUox9l+TeIxXKWZadf0z5288qcTbt9oCcST2cXlSyR6NU8ZcsDCjjQK22Y5ZcwQChf+lM4PuDRhkKJU8IYjnybMY8t8olehJent5jTy91KvUwVT5Lr1KpUufh1Kp9C0I0SVaglL4dGwJWoJS9ISYAO2zR0tQChEiqSR8DmoJGMY9oX0tegJ64cN0xHLFhEMvWiup5HoplRjeh4kap7UhozgPJJWEz0EtAdEnClNrBWf2HWuv1uPC9ScPrRQllVwvpdLz4xPWAUGQk6SS6B5JJeHTgVdJUqktNbEdZw+9SsN0qnVMD6USwmQRjC+pJI6CpJLwkSUIMVh6KJUAl0tQWLfoHkkl4SNLEGKw9FYqCXFEJJWET08s4dDzoqsWkT8EQ9jjcwj3OAROQirJ2ETHSCoJn+NaApfMOZCO4bJGHSzQwsWgzzhYeAj3OCj6LJVkbOJYxEolLPRnF1k+9MRdcSxaSaX9GgbiN7FV3IF0zCxJ7m/vuumVXl9eYRezPgeicmu87eKmT+IeRTx9lkrdGBs2fOSS7tgM4HCXEydBrFTC5qPQ8lyWXpwlraTSfg0DixpjMd8D7R/+MJ1iQzq7EvSBwOrVuNyhr7Uddss2bOLWdsmr/t+jaEWfpVI3xrbKc3Slnh+fUBepGyBipRKGLbAptyT2edNKKu3dMLBvyRZrVHLL23q4xcSObtGYNb7hcsOmdbtc63B4G5vMkqTtk+n/PYpWdC+VsA12zC87MzaUi1mSPEynVcWBG0eKIaBYJeFzipYQX9vuBThgOrucEJ3RvVSK7OT0Cm+DQnH2NEul5dcSy99BZVsdzY1ybQSu7adaNwO3SByZbaLR5KCjoBkNPSFSKmHshtusYhAnNAkOz3lfLb+W2HqWnba3l1cEzdjd6WuuDv8TllqxHU2sbc2vaIRFUfDzRgdYuDQ2sze5GdsO5SrPcV/b3Qu9XGgtkGF7dS7aidJXn5p9LN6lGRLLwU1vp+GH6dQbgMMp+HD0cytcnMt4Di0MeDZ0IJWeH58YHmdLqPfVw3TKgMU9Fqiq+oGbf7uKPa1ZEic348ZIg6qmraYYfq/X9RsJiyPSIJWwTi7eNN5i6VbnbDnmafowneJv2ApMDYFySIfxKPgQP/her+dpOk9TRYsfnUipxHfnnFtkGcr28+MTTIJTVCiV+NXo4pdzDuqKH6JuQnO7/FrCGGr826itbF3Dc20FhxoWX8GdzgzXR3Z7UgleK1TcSBPnQifBaJ8fn2w9G3kvsyR5e3ldfi1nSYITZ0nCqyNN3qa323yILaHzNOVbsOkgWss5h9oZG4Z8vn+wLFP1YjAOQRvIG1LAV8uvJaPTJJXOhkNLJVt80N1iQYNYR2lCxwZf7bFAoX6gQ4j1A6sp6DMUCrvRDas4t9FMNfNOqpq20mKIVVGwbQvzeeilUkRbGqTSIsvYY/5er2k6RVHQvOy8a1Sm0MXzNIXnwDn39vJqm6XJzRin04xmSaIQqJ4QI5WgktEPQ9mGAKJJhFLJWgs6ds6o7VWeI5oSxlDvYoRA4X4Xby+viyxj9YeGnB5QSiJUVbhEvQ5zgVSa3Iw/3z8QlVUUBRWenfGH67a9F3aCIYOeH59QOthI4BEhqfqOBHKIZ4J2hRWu9QdT39Az9Pz4hObEnoIhBnSC4Xli3MbbyysdivIqnR84pj8AACAASURBVBmHlkooEVAb6H6g54xvoe8ppFB17LFAuc00W3a0WD/Q1fS9XnMrFbimkBOUBRT8+mxUNW31xRAJovxqdK9vNA/AodO8yDKrsqGB+NYpldCisO1Ek1aaZlixxgy7iA6IH4DDy8XbHP3c1i2USvwv2mZUH6XrQBZFgV11ay79MJ0iEVSCNp1FltlRpFLvEey55hLhAByviATDbFMqtboXXm6epmg5MB2aV+e10FGuTwfNw+f7B35Z2jf1JiriFL4jngJnEqb/QDZRD+Gd2iIsqXQ2HFoqoQuNkgKzockVRWFnFZTuXrx7gYKCsfnxuvG2eqFkwXXRYUCRjI8YKW3awmKIEodOi0Ih+8aWUsn9jGujVJolyTxNoYvnaVq1U3epVFJt2xPiw7rpVUKAmv2K7/3z/SOUSvRCVy2ZHWoOj8nNeJYk9CrZdDxDKq3UGrep96SSFf1wrUdKpZh7cRsZhPoRg32lUqkxgmE7qXR/e8eyzFNWeY6uMwYu0X7wwXI1Jg5bqPCeB4eWSig7DDzCWBVMzrPwquZjxwLFkXQQSqW3l1cvZsD+jVy1kkqlpaO0x4Lhb47GiP4QJZXCATh+BbFMqfT5/mHDP2OkEgfsOBotjku8VCIwEu8T1DjoUVEbQU+EOgAgtgDVaP0V4cC33uxIqcRNNxulEqMv3U8nOeIbGqVS/L24nyFW6FtvLZXsuFikVOLvvVM4nh6OsnlRU5JKZ8OhpRLM2w4wRUqlfRUoVFaczRBKJfiN3E+phG4hzoLUa5RK9U1bWAzR53SbQZvGexRdEiWVWHV6r5B+QjZaDNnGD2KkEi2m1NUkumcLqQTh4iUC7wvdGxy78cKuPWc4nJeNtSFjqMN0aqQSU26Mj6apIzXPqxojleLvxW0KDr30NgKdt8ah7RrszWLIIEYq2RENW94RZmunCFlFZR+yCu/Z0MEMuNHP2ZSRUmlfBQrSn8UqlEp25ITF3J6FSKZGqVTftJX2WPgcJJX6RqxXiYcXbgbvPRst7x238ippemRP2EIqoe7wElnlOUO5+XK9KM5Sr9IoYjK/NwTW1qsUM8GEk4cxRZ+DfW4zgc77falXKeZenOl18O6sVGLpa0zKW1KyNOIhrKNLu/jOOTsw5wKp5F1Iy/GdB91IJVv6WnmV9ligYMylA3A8i8Xczm9wzt3f3sV7lUqbtrAY8lqSSj1ES1AKH1mCEIOlzxubHIJWUUdisEgqCZ+TswR03c5msYkzux1xWnQplRDbetxdcfojlbjiq4sLXRddIqkkfE7LEjB9Nybk+SQ4s9sRJ0eXUomLQx4x0K0/UonzTCPjsUSXSCoJn5OzhDOLdTuz2xGnRfdeJTsBc8hwmq2TV6l/SCoJH1mCEINlaLFKfQMTJrQEZd+QVBI+sgQhBoukkhAhkkrCZ7CW0NkWlVWLaHSDduIUNZyxVDpuuRMnjaSS8BmaJXAtotItVvYI11mJWb9u73R2m+KkOT+pdNxyJ84DSSXh09YSEI3IMOTnx6cT2vYYi2diGcZD+1qwK6235GPNj/f4VLu8TQ9u2L7LfthMBJtOKOb9cPRTKjHk2S4RGX9ufLkTkcySxK5pssiy816EVlJJ+LS1hFmS0LN9cs0Yt+LpYL1pbMaCazX+eL9PtcvbtNgNZLD7zRZqyTZy2FL0tGzstOihVLL2jx0YW6061qrciUiw6zDeS+M+UWeApJLwaWsJ2HAA+9v0p8BgO/GYX8Jjgb3qtgZbAtf/htu8xDylvT/VvdxmK7A8DA/sndw2A14i8E5JKh2OHkolbxedWZLYXQsbaVXuDsosSezmdycNFsycJUnNHi/ndL+SSsLnPCzh/vauy1J6TpXC7hx9Cc3nxyeNtmxHD6XSafH8+FSqyWJ6U1uAXbFXeT65GcNl2xPjP9D9Hos6qUQxjuc+SxL0CLk6Fp4Fx4+/1+vzHq0cCPFSCXtSsqtn3z6NxwYR281cbW1SGnfpWVdjZjA0g0Ssi74oCntdb5NdnBITRuOtKVwUBQNoJjdjezthALX9cWPX9nu95tOAl9uVPU8Oz3lfYa9N1ps73ubby6vNjPcVPkTUglWK8zTlf+174b0j9ISbj7qfiyaHjQ1DVbw3uPxa2i1UeSLaj/o7FaV0IJVq6o2w7Nhdq1E0PD8rTpmn6eRmfH15ZUPxcC6nfDau6+j9wJouFtGOuajdp4VFDz/j51A2+JxFoKamctXRWtgJGB5otNSNxo/heJZZ1Ja2e4M9A8K6lMUWbX24WG7V/Z4BdVKJ+yrjuePm3cae8D7wzlZ5jo2RTyieV1QRKZW+12saAIqNp0JoPCgw8zR9mE7xN2QQWzUWfobU4EP84Hu9brQuFFEkgvoUBRgygtWxvS5GuND2L7+WuERN2fY0hM3/w3TKScizJMGN49KojGZJwgplkWX1eylY4bXIMpzIwsgLUSrxKxRMqCt+uMttIh6WWV1kGd8mxsVWef728oqQc1sz8u/P9w82BmgekBpqWyuJaqTSIssoGe0b5LPiRhD2RGyaUXWboopDS6WaeiMsO7AZtzHLRZa9vbzyQ+fc28srpAkae+gGfgWrYCRNK6n0MJ2ya4EyblOuuqh1pSAGAHZrKyjPA4Tf19RUbqOH+JVd7wM2D0FDZ1K98c+S5O3ldfm1nCUJSi53mHGbSphJIedIDdd9fnzC6fg9M1N1v+dBlFdpcjPGY32YTjGVBt+yDZslydGHgcW+iJRKiyyjecAYUH8VRbH8WtJ4Rhe/UHjQfKIjMk9TOD+cc28vr7ZEwdjaWhcKPwKHUVwhuZgmaz1quFWeU+Lj9PpLWA2BRNAFtG3/Ks+t65t19CrPoV0alQpSRpcONRGLG582fhl6laBdcNZebtNt2hsrTfA2US/jWziHUDm4TVWO39/f3iFvXq7YRWZ+aqQSni0sBwOd1MHXl1c2DMWeuMiyPgxDnByHlkpV9UZV2aF7AzUGfEu2Z/L5/oGSCM8THSrzNKVbejuvEpxG7IDFXJRdFOcc1B78PdBVNH72+rzt3kprKlwaZY1h1F6dCWlF/VRv/PQq4SGjR+R5lXAt9nJxOa/YwoHEC1Xd73kQFas0uRmjWkT96L1avB5WlOLUiR+AQxFdZBl69qhKWKMxNVgIChKbf9ugemmG/aHGkSNoL1gmGnvb1/Fc4mEBjhmv8TQELsEeXum6jqUTQ/C4ai7EJ4lH4VXfoVTif6EYkPi+btMb7OBtojbAkByqBZ5o5yshk5DIcEHZXKF7ir9rpBItB/nHC+VX9pf2xOfHpy5j2M+GDgbgSusND6/s4EXjhdpTMNSLbtjDdIpN5fAVxo5tqWwllYqiGJkJm5EX9bL9MJ3CJmHeYZG0UqmmpmJAEhJs3OI3xvjhY8YjmiUJHdi4Cy9wwl4O/8UlMJYaf7+nS6xUgk6kV8B+Rakkd/d5sKNUcj/jCimV4F1HR2SeplVVZKlUarQuFE5G5GD8jv4PW3lVFeDGatTLAz00SDBeKlVFfXrXQq8OPVf7FR+aVQxuU+dyLYB93WZ4dQ6E4QnA2Yxpw7tIJTuPxntEqJFhPxjysHqRUS/eiJ6k0nb0VipxooZX1dBfa72w/NbG/bSSSt7UhMiL2mzb3iCkXr1UqqmpeC48qY3u4UiphPlrbjN2xvv1JGYolTDk971e28IYc7+nS5RUGpk5xpJKZ08rqRQ60vkVOmSUSuh7Mdo3RipRmnOwvAp0Aa3POVIqYageGqv+ZjkQgFsYbSKdIcu80E7gVffQPa1WhcET9j5BqATEB7UR6lwbTrGv2/SuztvkiCpeDWsAq+E41d8bgAN4NQhKxYgGx9FwFl4olDdrf1s7eytOaQBud7qRSlX1Bgmlko2Ts80z2nW27l7zVKP7QxjIDBFQJZVqLopIRPxth6sQu7O1VEKphGPJjvtXEWP88Fgz4NLWHnhBnHURSiX04tzPwhhzv6dLrFTyYuD5FatOb3aMOF1aSSU2nLbMuM0kF6SGCo4h2/hBjFRiQ1jqagqzbSdhRUol1MhexEApWCcaFShqFmd80VSEFlvd8xKlrqYqvPFu3KYdjOCT4QDcHm/T1UolxL3yipRKGCwIWzX3M5LDbSoThErA5+TFsOPqMC2KQmtpoRi1Yd1avmELupFKVfUGCaUSu+ueUY1+Tu2kxXrWHmP81jdZI5VqLmoHpDy32S5SyTplEUhUL5VijB8VMm/BTj1Ba84MhFKJ1Z19fTH3e7rESiU7y9GTSqPNDMZzmhk4ZNp6lXh4/RgMhLPi8OrEVl6lmEV6PLHSyqs0ipjDz1hI1Bo2qBPKKdKrVDpUV4VX3NwmzIuh3Haoy5bTfd1mjVTi5GRg/crzzWIB38ECkrYGp+Bjf5Syb2KWP0BcSGnjOjeTq20/WIsFbE1nXqWqegOEUqnUIY2iZ43Kk0r2aGy5n80aFjVSqeaiziwWwEKHomQdTjbZGKlk50+4n6PVIZHG74UZPQeTB1keQ6nEjHkDcI33e7poCUrhI0sQO6IlKE8XLUG5IzHBiIfOwH6NvzGKfAi0k0oIN5ED6bw5damEQSuF9HYGQk1HW+3vJvqGpFIrhtAmSiq5tlKJC1UpLOmMOXWpZBdKFR2AbvTRO9NiL0gqtWIIbaKkktvOq8QhTHGWnLpUgldJUqkz6FWSVDoDJJVaoTZxIChWSfjIEoQYLJJKQoRIKgkfWYIQg0VSSYgQSSXhI0vomFbLBwhxUE5LKg0qjObMtgqJpw9vWVJJ+MgSuoFrAg2z+hP95CSkEhf+KV2b7czgekWli7edMb16yweXSljUi4us2E2VRT85llSy+3nNkmS7ybc2Ee6bvZfs7deSsbbkPE0XWTao6k/0nJOQStgHbZFlMcHU2HrILnB6WvMPsFNbHzwrbdmxSm/1lg/NwaXSLEm4zqm3YZPoJ8eSStwbB/t1b7dUiV3HFm6bfVWL+7VkbvPC/TqE6AMnIZWwWPYiy2L2rsG+adiAyO5aeCo8TKe405NbVXXHKr3VWz40B5dKcB5ig4uqRktL6/aKo0gl+lpHm21osdPZLokgnX1JpRhLbgW2wNRSmaJXHF0qxexfBhdvfNOLXhO2OevPsMb97V2MCOBeQ/3JeQy7V+lt3/JBOX6sEmS+xiD6Q8eWcPTV27SvqhDkuFJpled2Y7Iz5vP9YyB3eh7USSVuWgmXzyxJ0AO2i/s9Pz4x4uxhOuVuwyOzNWa4SyjKAyO2TssdevZESiVvn6+iKOzepTZUmbveYnFIW0FgMJt/w9Ey+rlrNz60A1XWlrylJq1peZ52b09WSrTP949G184sSTxz9bZ0dT831LR5xj1aX9TbyytKjb1NIfrAoaVSuD8gi8PkZnx9eWW3ZkcRm9yMWUxYwCc345jYHdtCeS4NuzkuPrFVkJd+aWZaFWSb+PXllXWWrPLcfsV8YtyqNPMhVU8mzHljA10Fa3jvEnQgsZb2dt1+fnyCV8l7udeXV2gU7LBSVUXdCtbAbmMDNqnwwTa+vjqp9Pz4hGYAl8GNOdM4PUyn3mAkygAGhpdfS5yO3zMqDS0KzsLb1QygXrGFVMI7ZeAeXivL9jxN8dU8Tb/X61mS8Cs79motYZ6mkB0oUc65WZLQmqukEpaNZuKLLGPNix28l19LhhnZEljv452nqd1zGz9m6aA8olRinnGJRZa9vbzyQwzk4dIoI/M07YOHWQjXuVSCcwXFGcoDzQTKC4o8Glq3CdBGAf9er1F2ahq5z/cPJoIEbQOPasRWQZObMf9GZthOhZlpW5AnN+OH6RQ/gBrguVYJ2etixBCfL7KsJrK76smU5ry+ga5ikWVUQtBGeGtIFp8jrAo5xyVwy6zDeQnkdpXniyzDD9gFramoI7E18CrPZ0kCQcykHqZT3DtapZiQ+SivEm6DA722cUImrAZyRlEiN+iR03mAeUn3t3fIPe9K9ITtvErOucnNmL0ruwTI9eUVp0LM0xS2hK9YeD7fP64vr9BFgzVTD1H+Ux5VSSXUeuziQLEhtbeXV3qbws5KTdAArJqj5ugaLr+WtnTYX+Jv5nn5tYS0skIKcaZQkCc3q0WcNx1LpcnNGGUfzS17IHaGKZpP/EEdYHtcVcCTMdpMXGWlhMJO7wU+RHXBXXoQBl6TmVYFGc2cTXyRZZRlSJNdTbbcqzxHHhp1WNWTKc15fQNdSlEUqOuo6phJO7WN+oaXeJhOOQ3Z3hdaCvuo8Zv6ijoe1sB48kifSfHBzpIksqcaFasErY37gbsMn+PF2zdhRQ/skk3F6OIXM/T8+IRdBmE9kkq9YjuphA6cLTOUSqgN0b24vrzC3/yKxQAamsNhnkOYw7uuWirBRCGPYKsP02noy2SC/G9jtYsrIode0S2VSvwKpl76rXMOD6TmukJ0TPcDcGxN0ZSGgwxs4z0ah71Q6BAAsMpzJo4r4jfUQ+gFLbLs+fFp+bXEXNrIzDQWZCSO28QTsIkvsszGAJQ6OZCxmktYSp+Ml/OaBrqUt5dXOwu4NJPe1GD8lwMCdmTJe9SUSvUVdVvwzOFgu7+9s0kxM5ELysRKJUh+Bp3g88/3D2tJpVKJbZX1CsDN4Dato6RSr9hOKnkGZysCyGLodyySsYtUgkAvlUp0sSKuDgWS5Xn5tWRIhGsplbioErzopVIJYtGehYKDLmxVl6C0DRDiWHQsleyoAroW8VKpsRGtkkoY8eH4ke3UYZwEro5Wuq2xINck7t1IqQpptURc6ZMplUqlDXQp20klhGmG94VhQVTUn+8f9u5qKuq2QKihBkZODiuVRmZKs5VKHOmgKvekEpoWJuIFfSNyBQFuWz0HcRDipRJD+VytVIKDh84kW1eGyyCFA3DgYTpFWAPKGLtNjIXEj/EHh+etVIIUswnGDMB5oLLzpBICmJAlL/zcBktZO4fzGTVCzHWF6IYOpJJXbzD+F2E6jeqEPXavJIbgxHAAzm0afvdTKmHMpNQ1XpWZ+IJck3i9VELFaKMwq6h/MqFUKm2gq2Bz742meb/xpJINw7KnQMHQVWabj5qKui0P0ym9fXj+B5dK1l1pvUp4LmjVQqk02gTAO/MmvLNmSSKp1CvipZJV/TVSCb+0kyPsmtccsLcFCQ5tTyqNLn5xmI/FCXbFq6PwMx0rlTy/rv2vnXdTz+f7hy1vyIAdaLPJoh+Jv73SgfxX9VCFOBYdSCVv0gMKAj6MkUpsjydNs6e9Que5rND7slUQA595ocbMxBfkmsRrpBJT9gREKfVPJnyMpQ10TeLe04uUShwKtPeFp8Hq0TYfNRV1W+BVwt8Isw6lUuTIZqxUsnP8+LipYfF0Qqlk/8s3wbMYYSep1CsipZL7OSW+RiohbJPl0Js6Z92zo59LlnnXohgamamt3ozf+9s7O+/Uk0pe+rDqmMUCLF6PDXUBo7zDkFXeaehVGu1vMXEh9kIH6yrZesPG9rrNPC/v91VepcYV8+lV4mGdxyiStpB6WireqxRTkGsSj/EqTSIm89c/mVAqlTbQVXhLSnpdWf4mHIArvS/Mp+NXnlQqrai3AGqY/7VVt21uYlZs2ecSlArQPg92t4RWaAlKIfrD0VfrFqKHSCoJn4NKJQwYazcPIfqJpFIHwPdzdI8yA624Bspx83M4uEzD1kv+SioJn4NKJW8VUyFEr5BUOjScqNs4gHhonh+fsMAKBs7OWCphgK/VLEKP4+8BJ/pGB14lSSUh+omkUgdExlodGkQeI9j5vKUSvUqSSmJvyBKEGCySSkODixE0ho0PGUkl4SNLEGKwSCoJEdKFVIrZi070h55IpZjJsUdB9txnFDG5I5JKQoQcUCpxGQbVXKfFcaUSl7sIVzQ5LrLnPsMVZeyqemILJJWECDmgVLq+vJolCfb82mOy4tC0sgRujsb/bj0b023CDLFV3N5dSljuEq2p3Q07kjOwZ+623bjPaEwiWN7z6KGpAFtJwnKOnZfTpjOptN+q41jMksQGCy+ybOv1EkWfOaBUwtKo2Pxrj8mKQ9PKEuwGirs3nNgfCh6Cvdc43CuxKArsf9LqEqduz3ZjBMxD3KJlslrk+fHp+vKqP1IJNuMt8i7a0plU2m/VcSzub++wKJGL23tEnCitpRK2LI1JGp2Gtg2SODqtpBIWMcOmzXupJuC02Psald6q/Nh2t1WGT9qevR0esCVf24ccbhNxf3vXQQuHTYgb84b9ENRW7UhnUmnvVcdRQMUySxK787eH9gM4A1pLpfg92MWJ0pOwbrEXdll1bV8Z2HFQTC1NlyhWab/ECH3Rf5qlEtzs3CHPVrv2q4fplMElby+v+HyXkAhxLCKlkg39gRfamc49g7LpY/e+wgbjk5sxLaSt2TAAfHIztv05OpA4iudtqfswnXo+lVWeT27G15dXGJmyTTvOHW22pK5fqA0DiKPNrpwoL3ZZXq7AiWCp+tv0rlVV3HjLuKnRzz1BrRvMpsCC7D0cF2wAbot8URS4RFgbLL+WdpE3nlgUBZZoj79TjJDy5dqrlEb9e0+1/lqing6k0vJrWRU1GFYg7ufOpp41hrH8kCZhtRDCa6G8z5IEdcLI7AdvL80ssch8r9elO9SyKkOtUm+T1trt3aFSQiIom171Er+NrtidBqmEVw6DQ9NIg0B7g1eIl42v4FZFxbf8Ws7TdJ6mqr9OiEipZNuwRZbh7XP3bE4To1TiV6iJoK74YVuzwcbU+AGEAuoLxqw45x6mU1SCqNTQeH++f+CKdsk13MsqzxGVObkZIycYclp+LRlLUS+VZkny9vK6/FrOkgR3NEsSSiWbN9x4vb/HXququDGTqzzHHgW4Lq5ie7Sf7x+sc1ELo1zbh4Nf1kglKzFROTCHeIbcvdyeiIcQeae4CmUWosqYDt4djAoNBp4q377iRXbk0FIJ6ybDwKAzrCp6e3ll8YQNz9P0YTq19kzboA0zxhEf4gff6zWqkaoOCSsfSHnIGrepoGBjCKjyLg11gv1AWLopWRCjgr9tA1rFLElsVwqlDyUUOYeFu03BRPXIfGrtkm5okEqo+tFpw+uHReLbeZrSWNkirvJ8leewUZze8S2JHYmRSqjR0BlCObf1y8jMqA+9SmjXcRZrxlZmUxQFLsF+GOsL20mlvqFn6Pnxic02qzZUglAY6J6ymX97eWW3tZVXCQ02pmWxMoWa4T02es68a5UWN7cZ4YJehHPoYTplJct2COFZfF988nw4fOZVUsl7ULgum6Xryyv7RuyJiyyrH4Ozd8pHxCxBzEHI2qeB9Ns+VVHPoaXSIstYRXyv17TkoiiWX0tbS6B4QjOhGM7TFN5o59zby6utJVDQkCCNoV4028oK3RsUnJHZdgnRVDCqqiKD4kDjhIjHiUVR2DJYyirP8RvbP7TzAdn9sNWL20y+0+heNzRIJZgm3hOqMzYwaK7s6wzXm4nxvYu+ET8AhzeOimb0c1u3UCrxv2hNqUXCeiTGbN5eXu0MmtKulTetBo0rM0NLxgQWtPoYGmD2kL7VKzE7JaHbh64F1hdgNni/qJrr07HXqilu0HaY3wf5whOtiwWnoNWhvOC10EXmgyqVSqUPiol4I2X2RCjUyDt1m8FZdKyR7XCIodR79Pn+sfcJAUOjgwE4vFwYEi0ZL539HEolKA/2x2AVpWmGBTNyKH9yM0ZnA8WHVRl6Srbr5Q0L4hT0vqxkeZhOYf/4TfwScex7WCiVbDb4uKzzQhyOBqmEl80IErg3YcHexshVi+SOtDHqqREpldxmttrDdAofgP2KxoBxH36OYm/HzkrrkUaz2U4q3d/e2c6fHYBb5TmCFT7fP2wzzxAcXChSKmFGjNt440ulUuPcMXutmuKGnOOBIIZpR6lk5/J4A3D2QUGZ2aA0euC8Eb22UoluRWQyXir1Ybf2U+dYUsn9nAFAqYRRV5TBeZpWNTSlUilyC1hMCMX4HWwYn0M/8WehVELw3/d6TV+X24xuM+VGr5KldBJGqVTCqmbOPChxUBqkEkSr9XtHSiV46WHfB74FsWfipRKBH9v75O3lFXUQBm6gjVDsQ+kA4s2GsdveAJz3G08qcRzN/ZRKUEjs0nmBO7byipRKzBhK0NZSiVGc9cWNgxTeKCFCH3jKaBMS7oInj1t+mE6vL68QzsVHgbMY+grPDb9lIt7TbjsAZ+NVRyYqHxEkjVKJ44+SSjvSjVQKB+D4FfxAVACf7x8jM1MhRipR8dhYuhpGZnUSK5UY022FO8+CXrGTVPC5HZ5DrFKMVOKetTFSyQbwSSp1Q/MMuFEwoSZGKqEi896xOAm2kErWa81E0KNCHeQFSrM6KO2oxZiNdyL7WN5vPKlkx/WsVMIAFqtL28x7vdXSzqsHpBI9/zZsk9nmmEINuCkUtPrihqBv5plSyY4LeKd4nV3U7xighM/Ji9NnsPbkZmynAvFvT7vY/zbO9rd3CnHpzABHaWPgXQ7v5XRXMuwP3UglvlArMpyxWI4rMWQbP4iRSjSDmNKKa1kPqPUqWb9XWFnRMu1deGfFSCXWeKW+0lAq2chCSaVuiJJK9k208iqNtCLcCbKFVPJiId0mqoCBk950rarh/3iz8ZaULHU8hFKp1D/qNvPp+JUnleyFYpYR9wIX4K0Js914j4zitBNtgFfc7MCi++n6YvxHuICklS8Utc8/F0fwJm+HD8pKJe+NcL5eY+SZvVMmxTGRGKnEB3u62870hM68Sjw8jyMGymlmnpZq5VWK1M22RrJVmVcdhVKJ//UG4DhBxP307NYwr575H0ol+wQklbrhgBubiBNFlnBOlEY/dJwB7ct2QmgJyipaBWiLM6OFVMKY8eQ0N3YQ8Ugq7RH0bjsTKyqkYkcklaroj1RiTKedwyEOSgupxMX09GLOG0mlfYEljrqclqVCKnZEUqmK/kglzFfFvyrs3dDaq6RogLNHUmmPtIqZ2B0VUrEjkkr9Md9yfwAACqBJREFUBwFVKOaSSt2gWCXhI0sQYrBIKp0KXF9AYd0dIKkkfGQJQgwWSSUhQjqVStrY7yQ4CalUOqtWNHKuz61qDrloi6SSECFdSCUueaK67CTos1Ti4j09ia88Fc71uXEFHbson9gFSSUhQrqQSteXV9g0VNFnJ8FBpRJXOMTOJ63ORTAjVpLs2DWCbDM62+773X+O+NxCsB263fNkl3UNuHq4lm7aF/2XSiddGMWJ0oVUwrrAiyyr39xA9ISD+hftutWlGx7VwC0OYpbM3i92a96T2z3jiM8t5P72DovBuIptHFqBHWlwa3vK4NDpv1Q66cIoTpRdpVLj7k5u0wnQsninwuGkkrehwSxJGre88MC+qvXb1B8CrPmG/Rb6s1fP5/tHpEQ41nMLwXD8LEnub+92HzLjviv9eSmnTv+lUkxhPPoa8djB+ogZEPtlJ6mEHeMPlDNxLPocqyQs97d38tSK/dJ/qdQIvIwdjDVX7Rp0IKGG7RRXeY49rQ93IRHSIJXChYYxbgIvkRXOeH/4nCPH0FLbBaaIYxEvlbAvLF1EthcVxhHDsYHhku/1OuwU4pR5msK0bE2Hczl7a/Rza14PXsg59/z4BMcVF2origI/oCuiPtCh5h69rWS9G/dcHaUByG0LCG5ntNmPlukXRWGva/PDAnt/e9cY0rHIsvBOw5zzxlFNR25Viy1FmT4/9J4J10T2vsJYm3VOl+ZW7MhBpZJnObMkgSXYEm2N/GE65e7sI7PHc7i5LIsSPm+Mi/XqkNKLgpp6qdQaJzdj22iWtow1BdZVB3Ri42141PAAY/aiFnuhnVSCwx+2gioYL9LTuWiliqKY3IxRm3+v19iHWfF3/SdSKn2v1zQAtKYs8LMkwd+oGT/fP2AhbiNZFln29vLKD91mu+yiKJ4fn5ZfS1QK/Ar1GkNbaqSSvdAqzzHGxw1G8DnyhtqqfgGLmnt0plFnn2Gepg/TKf5G3Y0MoywgHUYOtS0gtsRBa+IR4SFTLtjrYqgCN778WuISVaoCJRel+/nxCU+7NOe8cftO67d9wJO0ahU5nCUJLIHiiengK1RByAY/rMpt1dVFPAeVSnhTzjk08BAfzpToh+n0/vbO2gnD2mAMOJ0VgtXuOAv23zjT09YhuCiKnr2oq62X7KDKIsv4OTQTLLO0ZawpsG6jh/iVlYNwYqGPRGcS9jJq+yJEW9pJJTR7ULWwHliknYPwvV7DCr/XazYAsyRRRXYqREqlRZaxt4R3jcZslefWJ8w2jL4ceBfgW6JUQtAbelqwLvaW5mlK10u8V2l08QsVDeoXSqVVnsNuoefqvRFV91gUxfJryS4ya0ZoJuR2nqa4U+fc28urFWSo1tsWEKgEVMRQCRAuTJPVPdXGKs9Xec5L1DuuVnmOE/FjJlWacz4Wt+kE168aDDNgXBErFnoL2LaFXiXoKjwfto6luRW7041XCYY0SxJ0aWyJRvfGaiAX2AnmUVKpwLrub+/QL7J9sCq8OgROI++irrZeYvOH36NHZ1W+q2gZQWmBtUlZjWjPgrRiWVtkmcbgOqD1AByrLbzCULx7BkFi/P+iD8QPwKHcLrLs+fGpag1Ar7sP7QIXgj1lnqZQ4ejVYS8zfPX28upFHtRLJQBDhZ8GDhj2vVj7VIUaNN4j1R7zg+yhL4EiQ61WmmbYEWwsINBeuHfcDrXj5/uHzU9pwWzlq/98/yiNAbc5x9Ng/ATeWk2ayBXcS3xKgN6CMPOY4kQxVOoFrMqt2IJuYpUmN2O4luEgYYmGeVh5YUsQbIOlz3YVUKuwULSSSkiq9KI19ZKt2WwpQCZDK7UtY02BtUmxna25EVan4qC0k0q26kebFy+VtKvfqXBoqcRgZHsK9TfGsFwQvmD7lJFSidMzERe1R6nkfgZUUirBU4WgB8iCeKnUWEDwfBh4hDEpjkDZG6kaC4t5biDsI4U5x92xEkAjUZMmPQoYA62SSoss86QSXh/+W9pyVOVWbEFnUgk2TC8sPocLhz8rlUq0NJY75xydmvRf1mfAlgXPfiLrJVuzeR6mRqlUU2BtUliSUFKpDzRLJTRRDJJloCUiJxqlEksCIxVEz2kllcLBKY9QKjGyx55CrzIdSJ6z2hpPpFSiEwXd1q2lUtU9MgqBVTY6nXSuxEil+AKCvq91tkdKJUQsQWPV36zbRIZdX15FSiXmoVEqefkJpdIiy64vr+BssKFLIxMg7zVC9bkVW9CNVBqZ0H4rlThFwCoPngUXIz9hubPDc1AYMVKJo8Y1UqmmXrKaHoP+8AahP7O1VPKSGjUtQ68BuG5olkpeNK7tW8dIJS4RFjMrQfSBVlKJvTqaikcolVhFevXg6OcsLeuTtxZV5bb0gFcJfyMYIpRKsOet7xGT45BViD8GPpfeoE2TmWlVQKwOc9FSCa8g8rkhG1Ur+3lSafRzhmP8LFfGpAM8N/jkvKyi7aRVhKEbNbkVW9CZVLIuGetVYnEIOycwBhqA7aLYs2ZJEiOVvtdrFJwaqeSq6yUWf+ccnNYod6httpZKuFZ9UpaYpQ3F7jSvq2TneKM7yJfnucpBlVdJddmp0NarxKO0cxNKpVKnC1wmtsx7UskejdNbnHNe6Iz12dhpuo3xc/X3iJBz1pielmrlVYopIHbEwbX0Ko3i1mmsn/kfSiXmp5VUsjOJnIn9onuAWcUAHH9Z6lWqyq3Ygs6kkl1ohoXdKw6hVPJEDMzPzqVwm0ig+gxwLsIqz2ukUk295MxiAfRuoj4pXV41UirFJEW0WEBndLGxiTgtZAlCDJZeLUEZE6B9RGJG8A+dAY2+dYOkkvA5M0tA7EKMA+mEQPTV0cM52Zv/fP84erMh9oKkUhWIRJxoh65BIqkkfM7MEtCEn1lD7i3cdywQjo1/z+wJDxZJpSqwGIGmcg8TSSXhc2aWQK/SOTXk3EXhuNnAggV4tpJK50GvpFKvgFdJgXHDRFJJ+MgSRCsYW62ZOGeApJIQIZJKwkeWIMRgkVQSIkRSSfjIEoQYLJJKQoRIKgkfWYIQg0VSSYgQSSXhI0sQYrBIKgkRIqkkfGQJQgwWSSUhQiSVhI8sQYjBIqkkRIikkvCRJQgxWCSVhAiRVBI+sgQhBoukkhAhkkrCR5YgxGCRVBIiRFJJ+MgShBgskkpChEgqCR9ZghCDRVJJiBBJJeEjSxBisEgqCREiqSR8ZAlCDBZJJSFCJJWEjyxBiMEiqSREiKSS8JElCDFYJJWECJFUEj6yBCEGi6SSECGSSsJHliDEYJFUEiJEUkn4yBKEGCySSkKESCoJH1mCEINFUkmIEEkl4SNLEGKwSCoJESKpJHxkCUIMFkklIUJ+SKXxv/3xb7/9pmPgx+ji1/iPsgQdOoZ4/Pef/zy6+PXXv/zl6DnRoaM/x1//71/+KZV06NChQ4cOHTp0hMfffvvtD//4/XcdOnTo0KFDhw4d4fG///u/fzj2UKAQQgghRH+RVBJCCCGEqERSSQghhBCiEkklIYQQQohKJJWEEEIIISqRVBJCCCGEqERSSQghhBCiEkklIYQQQohKJJWEEEIIISqRVBJCCCGEqERSSQghhBCiEkklIYQQQohKJJWEEEIIISqRVBJCCCGEqOT/AR4a9swVxWOuAAAAAElFTkSuQmCC

*หมายเหตุ เกตุอินเดีย หรือเกตุสากล หรือ South Node  จะอยู่ตรงข้ามกับราหูตลอดเวลา จึงมักไม่ค่อยเขียนลงในแผ่นดวงชาตา
แต่ความจริงดาวเกตุ(อินเดีย)ต้องนำมาคำนวนด้วย ซึ่งไม่ใช่เกตุ(๙)แบบไทย