fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

0a41b82a47d33bbb6eab8e340e3ec7a4

182. ปรากรมโชค

สัมพันธภาพ เจ้าเรือนที่ 3 เสวยศุภนวางศ์, ได้โยคหรือการร่วมของศุภเคราะห์, และอังคารต้องอยู่ในศุภราศี – (ปะรากระมะ – พลศักติ, ความกล้า)

ผล เจ้าชะตากล้าหาญมาก


ข้อสังเกต ความกล้าหมายถึงการรักษาระดับจิตใจได้ ในขณะที่ชีวิตและผลประโยชน์ของตนเผชิญอันตรายอย่างหนัก. เรือนที่ 3 ได้ชื่อว่า “ปรากรม” ดังนั้นเจ้าเรือนต้องเสวยศุภนวางศ์. นอกจากนี้ยังต้องได้โยคของดาวดีด้วย อังคารก็ต้องอยู่ในฐานะอย่างเดียวกันกับเจ้าเรือนที่ 3 เหมือนกัน. ถ้าเจ้าเรือนหรือการกเสวยวรรคร้ายหลายวรรค เจ้าชะตาจะขลาดและหวาดกลัวมาก

12122308d28654a9512016b3b9d4fc4e

 

ราศี (96)                                                                              นวางศ์ (96)

ชะตา (96)  เกิดวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2469

เวลามัธยมท้องถิ่น 3.21 ล.ท.

ทศาศุกร์ 11 ปี 9 เดือน

ชะตานี้เจ้าเรือนที่ 3 (เสาร์) เป็นอุจจ์และเสวยศุภนวางศ์ และเสาร์ได้โยคของพฤหัสบดีด้วย. เจ้าชะตากล้าหาญตั้งแต่อายุยังน้อย.

--------------------------------------------

182. ปรากรมโชค

สัมพันธภาพ เจ้าเรือนที่ 3 เสวยศุภนวางศ์, ได้โยคหรือการร่วมของศุภเคราะห์, และอังคารต้องอยู่ในศุภราศี – (ปะรากระมะ – พลศักติ, ความกล้า)

ผล เจ้าชะตากล้าหาญมาก

ข้อสังเกต ความกล้าหมายถึงการรักษาระดับจิตใจได้ ในขณะที่ชีวิตและผลประโยชน์ของตนเผชิญอันตรายอย่างหนัก. เรือนที่ 3 ได้ชื่อว่า “ปรากรม” ดังนั้นเจ้าเรือนต้องเสวยศุภนวางศ์. นอกจากนี้ยังต้องได้โยคของดาวดีด้วย อังคารก็ต้องอยู่ในฐานะอย่างเดียวกันกับเจ้าเรือนที่ 3 เหมือนกัน. ถ้าเจ้าเรือนหรือการกเสวยวรรคร้ายหลายวรรค เจ้าชะตาจะขลาดและหวาดกลัวมาก

 

ราศี (96)                                                                              นวางศ์ (96)

ชะตา (96)  เกิดวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2469

เวลามัธยมท้องถิ่น 3.21 ล.ท.

ทศาศุกร์ 11 ปี 9 เดือน

ชะตานี้เจ้าเรือนที่ 3 (เสาร์) เป็นอุจจ์และเสวยศุภนวางศ์ และเสาร์ได้โยคของพฤหัสบดีด้วย. เจ้าชะตากล้าหาญตั้งแต่อายุยังน้อย.

--------------------------------------------