fbpx
พิมพ์
หมวด: คัมภีร์ไตรศตโชคมัญชริ
จำนวนผู้อ่าน: 2997
A6838a6611e403543a2156a5349e7d52

179. เอกาภคินิโชค

สัมพันธภาพ – พุธ, เจ้าเรือนที่ 3, และอังคาร ต้องร่วมกับเรือนที่ 3, กับจันทร์, และกับเสาร์ ตามลำดับ – (เอกาภคินิ – พี่น้องหญิงคนเดียว)

ผล – เจ้าชะตาจะมีพี่น้องหญิงเพียงคนเดียว


ข้อสังเกต – สัมพันธภาพของโชคนี้จำกัดตายตัว แต่เรื่องนี้ต้องพิจารณาเรื่องของที่สถิตในนวางศ์และในวรรคอื่นของษัฑวรรคด้วย โชคนี้กำหนดกำลังแรงของเรือนที่ 3 และเจ้าเรือนที่ 3 และการสัมพันธ์กับอังคารที่ไม่มีกำลัง

--------------------------------------------