fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

54750e60cf7028247eb754519eea90eb

154 - 155. ยุกติสมานวิฏวาคมิโชค

สัมพันธภาพ

-      (154) – เจ้าเรือนที่ 2 ต้องร่วมกันศุภเคราะห์ในเรือนจตุรเกณฑร์หรือเรือนตรีโกณ หรือเป็นอุจจ์และร่วมกับพฤหัสบดี

-      (155) – เจ้าการคำพูดต้องอยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ เป็นมหาอุจจ์และเสวยปรรพตางศ ส่วนพฤหัสบดีหรือศุกร์เสวยสิงหาสนางศ


-      (ยุกติสมานะวิฏะวาคมิ – สำเนียงพูดคล่องดี)

ผล – เจ้าชะตามีโวหารดีและชำนาญการพูด

ข้อสังเกต – ศิลปะการพูดไม่ใช่ของง่าย ความสามารถในการพูดเป็นลักษณะของอิทธิพลอย่างหนึ่งที่มีในตัวบุคคล ให้ได้ความสำเร็จในความหวังที่มุ่งหมาย ผลจะแรงอ่อนมากน้อยอย่างไรสุดแต่ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการใช้โวหาร. เจ้าเรือนที่ 2 ต้องได้โยคหรือการร่วมที่เป็นศุภ. พุธต้องไม่ถูกผลร้ายเบียน มิฉะนั้นจะกลายเป็นฉลาดหลักแหลมในการใช้โวหารกักขฬะหยาบคาย

สำหรับการเป็นคนพูดคล่องหรือโวหารดี เจ้าเรือนที่ 2 ต้องอยู่ในเรือนตรีโกณหรือเรือนจตุรเกณฑร์ มีพฤหัสบดีร่วม, หรือเป็นอุจจ์. การได้เสวยปรรพตางศ, สิงหาสนางศ, ฯลฯ เป็นข้อจำกัดผลในทางดี. ลักษณะของเสียงจะแจ่มใสกังวานหรือเสียงต่ำเสียงเครือ สุดแต่ศุภและบาปอิทธิพลที่ดาวเคราะห์เจ้าการคำพูดได้รับ

--------------------------------------------