fbpx
พิมพ์
หมวด: คัมภีร์ไตรศตโชคมัญชริ
จำนวนผู้อ่าน: 2363
29d37a458d0e925f299045a9afe84453

136. และ 137. ภราตรุมูลทธนปราปติโชค

สัมพันธภาพ

-      (136) – ลัคน์และเจ้าเรือนที่ 2 ต้องอยู่ในเรือนที่ 3 ได้โยคของศุภเคราะห์

-      (137) – เจ้าเรือนที่ 3 ต้องอยู่ในเรือนที่ 2 มีพฤหัสบดีร่วม และได้โยคหรือการร่วมของลัคนาธิปติ ซึ่งเสวยไวเศษิกางศ (องศาพิเศษ)

-      (ภราตรุมูละทธะนะปราปะติ – ได้ทรัพย์เพราะพี่น้อง)


ผล – เจ้าชะตาได้ทรัพย์สินเพราะพี่น้องและญาติ

ข้อสังเกต – การพยากรณ์สาเหตุของการได้ผลประโยชน์เป็นงานยาก สัมพันธภาพทั้ง 2 นี้แนะให้เห็นว่าเจ้าชะตาจะได้เงินเพราะพี่น้อง เพราะเจ้าเรือนที่ 3 อยู่ในเรือนที่ 2

--------------------------------------------