fbpx
พิมพ์
หมวด: คัมภีร์ไตรศตโชคมัญชริ
จำนวนผู้อ่าน: 2987
44f55aeb1f03c148f34b5d02787cf589

114. และ 116. เทหสถูลยโชค

สัมพันธภาพ – (114) ลัคนาธิปติและดาวเคราะห์เจ้านวางศ์ของลัคน์ ต้องอยู่ในราศีธาตุน้ำ, (115) ลัคน์ต้องมีพฤหัสบดีร่วม หรือพฤหัสบดีเป็นโยคแก่ลัคน์จากราศีธาตุน้ำ, (116) ลัคน์ต้องอยู่ในราศีธาตุน้ำ, มีศุภเคราะห์ร่วม หรือลัคนาธิปติต้องเป็นดาวเคราะห์ธาตุน้ำ – (เทหะสถูละยะ – ร่างกายอ้วนล่ำ)

ผล – เจ้าชะตามีร่างกายอ้วนล่ำ


ข้อสังเกต – ร่างกายแข็งแรงต่างกับร่างกายไม่กะทัดรัด และร่างกายอ้วนล่ำ. โชคทั้ง 3 นี้หมายถึงร่างกายอ้วนล่ำ ไม่ใช่แข็งแรงหรือสมรูปสมทรงพอดี

ราศีธาตุน้ำ ได้แก่ กรกฎ, กุมภ์, มกร, มิน, พฤศจิก และตุลย์

ดาวเคราะห์ธาตุน้ำ ได้แก่ จันทร์ และศุกร์  ทั้งพุธและพฤหัสบดีก็เป็นดาวเคราะห์เกี่ยวแก่น้ำด้วย และถ้าลัคน์หรือลัคนาธิปติเกี่ยวข้องแก่ธาตุน้ำอย่างเด่นชัด เจ้าชะตามีร่างกายอ้วนแน่นอน

34798daec53ae68cb7baefee7105d46c

ราศี (65)                                                                              นวางศ์ (65)

ชะตา (65)  เกิดวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2452

เวลามัธยมท้องถิ่น  หลังอาทิตย์ขึ้น 30 นาที

ทศาพุธ 6 ปี 8 เดือน 27 วัน

ชะตานี้ลัคน์อยู่ในราศีธาตุน้ำ (กรกฎ) และลัคนาธิปติ (จันทร์) ก็เป็นดาวเคราะห์ธาตุน้ำ และอยู่ในราศีธาตุน้ำ (พฤศจิก) อีก. ในนวางศ์จักร – จันทร์ (ลัคนาธิปติ) อยู่ในราศีกุมภ์ (ราศีธาตุน้ำ) ได้โยคของพฤหัสบดี. เจ้าชะตาอ้วนใหญ่ เป็นโรคประสาท และไม่อาจใช้ความคิดเข้าใจอะไร ๆ ได้

--------------------------------------------