fbpx
พิมพ์
หมวด: คัมภีร์ไตรศตโชคมัญชริ
จำนวนผู้อ่าน: 3925
0b687ffc38735e9178ab56973cf63ae7

80. จักรโชค

สัมพันธภาพ – ดาวเคราะห์ทั้งหมดอยู่ในเรือนที่ 1, ที่ 3, ที่ 5, ที่ 7, ที่ 9 และในเรือนที่ 11 – (จักร – ล้อ)

ผล – เจ้าชะตาจะเป็นราชาหรือเสมอด้วยราชา จะได้ความเคารพนับถือและการอ่อนน้อมจากผู้อื่น และจะได้ผลประโยชน์ในทางที่ดี และจ่ายทรัพย์สินในทางดี


ข้อสังเกต – สมุทรโชค (90) เป็นได้เพราะดาวเคราะห์ทั้งหมดอยู่ในเรือนคู่ แต่สำหรับโชคนี้ดาวเคราะห์ทั้งหมดอยู่ในเรือนคี่ สัมพันธภาพอย่างนี้หาได้ยาก ดูตามเหตุผลของสัมพันธภาพ ผลของโชคนี้ไม่ได้ให้เจ้าชะตาเป็นราชาหรือเป็นมหาราช แต่ผู้ที่ได้โชคนี้จะเป็นที่เคารพยำเกรงของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

--------------------------------------------