fbpx
พิมพ์
หมวด: คัมภีร์ไตรศตโชคมัญชริ
จำนวนผู้อ่าน: 3463
0ec45807c99dde156cddc1fdb591e85d

79. อรรธจันทร์โชค

สัมพันธภาพ – ดาวเคราะห์ทั้งหมดอยู่ใน 7 เรือน นับเริ่มต้นจากเรือนปะนะปะระหรือจากเรือนอโปกะลิมะ – (อรรธจันทร์ – จันทร์ครึ่งซีก)

ผล – เจ้าชะตามีลักษณะสวยงาม และมีความสุขตลอดชีวิต


ข้อสังเกต – เรือนปะนะปะระและเรือนอโปกะลิมะมีอย่างละ 4 เรือน ดังนั้นสัมพันธภาพสำหรับอรรธจันทร์โชคมี 8 อย่าง คือ ดาวเคราะห์อยู่

(1)        ในเรือนที่ 2 ถึงเรือนที่ 8

(2)        ในเรือนที่ 3 ถึงเรือนที่ 9

(3)        ในเรือนที่ 5 ถึงเรือนที่ 11

(4)        ในเรือนที่ 6 ถึงเรือนที่ 12

(5)        ในเรือนที่ 8 ถึงเรือนที่ 2

(6)        ในเรือนที่ 9 ถึงเรือนที่ 3

(7)        ในเรือนที่ 11 ถึงเรือนที่ 5

(8)        ในเรือนที่ 12 ถึงเรือนที่ 6

--------------------------------------------