fbpx

ประกาศ วันหยุดปีใหม่ เนื่องจากอาจารย์และคณะจะเดินทางไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 62 - 7 ม.ค. 63 เปิดทำการใหม่วันที่ 8 ม.ค. 63 ติดต่อสอบถามได้ที่ Line @astroneemo

2d8805f4d600f816ab4f8517956522ce

71 ถึง 102. นภสโชค

วราหมิหิราจำแนกโชคต่าง ๆ ของโชคนี้ไว้ในพฤหัตชาฎก ซึ่งช่วยให้นักศึกษาเข้าใจได้ดีมาก ยาวนัสได้บรรยายเรื่องนี้ไว้อย่างพิสดาร – (นะภะสะ – นภากาศ, นโภมณฑล, ฟ้า)

นภสโชคมี 4 กลุ่ม


เป็น   อากฤติโชค  20

เป็น   สังขยาโชค   7

เป็น   อาศรัยโชค   3

เป็น   พลโชค       2

รวม        32 นภสโชค

วราหมิหิราว่าเจ้าชะตาจะได้รับผลของโชคตลอดชีวิต มิใช่ได้รับแต่เพียงในมหาทศาและอนุทศาของดาวเคราะห์โชคการกเท่านั้น

--------------------------------------------