fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

27ab4916959d0829af058c0c7e06d23f

68. โคลโชค

สัมพันธภาพ – จันทร์เต็มดวง (มีกำลังดี) อยู่ในเรือนที่ 9 ร่วมกับพฤหัสบดีและศุกร์ และพุธอยู่ในราศีนวางศ์ของลัคน์ – (โคละ – ทรงกลม)

ผล – สุภาพ มีความรู้ เป็นนายอำเภอหรือหัวหน้าตำบล อายุยืน และกินอาหารที่เหมาะสมแก่สุขภาพ


ข้อสังเกต – จะเป็นโชคนี้ได้จริง ต่อเมื่อจันทร์เป็นจันทร์เต็มดวง มิฉะนั้นเป็นโชคนี้ไม่ได้ พุธต้องอยู่ในราศีนวางศ์ของลัคน์ จันทร์เต็มดวงต้องอยู่ในเรือนที่ 9 มีพฤหัสบดีและศุกร์ร่วม กล่าวได้ว่าโชคนี้เป็นคชเกศริโชคร่วมกับโคลโชค เพราะถ้าพฤหัสบดีกับจันทร์เต็มดวงร่วมกัน ก็หมายถึงอยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ของกันและกัน

--------------------------------------------