fbpx
พิมพ์
หมวด: คัมภีร์ไตรศตโชคมัญชริ
จำนวนผู้อ่าน: 3701
746ea4ea4bef6ab59112c65498bddb70

60. คันธรรพโชค

สัมพันธภาพ – เจ้าเรือนที่ 10 อยู่ในเรือนกามตรีโกณ  ลัคนาธิปติร่วมกับพฤหัสบดี อาทิตย์มีกำลังเป็นอุจจ์ และจันทร์อยู่ในเรือนที่ 9 – (คันธรรพ – นักดนตรีสวรรค์)

ผล – เจ้าชะตามีฝีมือทางวิจิตรศิลปะเป็นเยี่ยม แข็งแรง พอใจเรื่องกามารมณ์ แต่งกายปราณีต มีชื่อเสียง และอายุยืนถึง 68 ปี


ข้อสังเกต – โชคนี้ทำให้เจ้าชะตาชำนาญทางวิจิตรศิลปะ เช่น การดนตรี, ระบำรำฟ้อน, การวาด และระบายภาพ ฯลฯ กามตรีโกณคือเรือนตรีโกณจากเรือนที่ 7 ได้แก่ เรือนที่ 7, ที่ 11 และเรือนที่ 3 จากลัคน์ เจ้าเรือนที่ 10 ต้องอยู่ในเรือนหนึ่งใดใน 3 เรือนนี้ พฤหัสบดีต้องร่วมลัคน์ อาทิตย์มีกำลังดีต้องเป็นอุจจ์ และจันทร์ต้องอยู่ในเรือนที่ 9 ถ้าได้ครบทั้ง 3 อย่างนี้โชคจะมีกำลังดีเต็มที่ มิฉะนั้นจะมีเพียงร่องรอยของโชค ซึ่งทำให้เจ้าชะตาสนใจวิจิตรศิลปะ แต่ไม่ทำให้เจ้าชะตาเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิจิตรศิลป

--------------------------------------------