fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

9b29227a6b5add0066eceb0505b09506

51. หริหรพรหมโชค

สัมพันธภาพ – ถ้าศุภเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 8 หรืออยู่ในเรือนที่ 12 จากเจ้าเรือนที่ 2 หรือถ้าพฤหัสบดี, จันทร์ และพุธ อยู่ในเรือนที่ 4 ในเรือนที่ 9 และในเรือนที่ 8 จากเจ้าเรือนที่ 7 หรือถ้าอาทิตย์, ศุกร์ และอังคารอยู่ในเรือนที่ 4 ในเรือนที่ 10 และในเรือนที่ 11 จากลัคนาธิปติ – (หะริหะระ – วิเศษรูปของวิษณุกับศิวะรวมกัน)

ผล – ผู้ได้โชคนี้จะเชี่ยวชาญทางพระเวท มีความสัตย์ แวดล้อมด้วยสิ่งที่พอใจ คำพูดอ่อนหวานและให้ผู้ฟังเกิดความยินดี พอใจทางกามารมณ์ ชนะศัตรู ช่วยเหลือผู้อื่น และทำคุณงามความดี

 

 

ข้อสังเกต – โชคนี้มี 3 สัมพันธภาพ คือ

(ก)       นับจากเจ้าเรือนที่ 2 ศุภเคราะห์ต้องอยู่ในเรือนที่ 8 หรืออยู่ในเรือนที่ 12

(ข)       นับจากเจ้าเรือนที่ 7 พฤหัสบดีต้องอยู่ในเรือนที่ 4 จันทร์อยู่ในเรือนที่ 9 และพุธอยู่ในเรือนที่ 8

(ค)       นับจากลัคนาธิปติ – อาทิตย์ต้องอยู่ในเรือนที่ 4 ศุกร์อยู่ในเรือนที่ 10 และอังคารอยู่ในเรือนที่ 11

โชคการกต้องมีกำลังแรงและอยู่ในเรือนที่กล่าวในโศลก จึงจะได้รับผลของโชคนี้ ท่านกำหนดเอาเรือนเด่นของลัคน์ของเจ้าเรือนที่ 2 และของเจ้าเรือนที่ 7 นี่ดูมีเหตุผลดีในการพิจารณาถึงความสำคัญ 3 ประการ คือลัคน์แสดงถึงการเกิดหรือการสร้างของแต่ละบุคคล เรือนที่ 2 แสดงถึงทรัพย์สินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมาก ส่วนเรือนที่ 7 เป็นเรือนของมารการก แสดงถึงการทำลาย กิจกรรม 3 ประการในการสร้าง, การบำรุงรักษา และการทำลาย เป็นหน้าที่ของตรีเทพคือ พรหม, วิษณุหรือหริ และมเหศวรหรือหระ ฉะนั้นโชคนี้จึงได้ชื่อว่าหริหรพรหมโชค

--------------------------------------------