fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

0990e18c2756c287d22dcf037fd07974

47. ปาริชาตโชค

สัมพันธภาพ – ลัคนาธิปติอยู่ในราศีใด และเจ้าราศีนั้นอยู่ในเรือนใด เจ้าเรือนนั้นต้องเป็นเกษตรหรือเป็นอุจจ์ในเรือนตรีโกณ หรือในเรือนจตุรเกณฑร์

หรือลัคนาธิปติอยู่ในราศีใด และเจ้าราศีนั้นเสวยนวางศ์ใด เจ้านวางศ์นั้นต้องเป็นเกษตร หรือเป็นอุจจ์ในเรือนตรีโกณ หรือเรือนจตุรเกณฑ์ – (ปาริชาต – ต้นไม้สวรรค์)

 

 

ผล – มีความสุขตอนกลางและตอนปลายอายุ ได้ความเคารพนับถือจากราชาหรือผู้บัญชาการปกครอง ชอบสงคราม มีช้างม้า คล้อยตามประเพณีโบราณ และความนิยมปัจจุบัน มีเมตตา อารี และมีชื่อเสียง

ข้อสังเกต – ปาริชาตโชคถือได้ว่าเสมอด้วยราชาโชค และชะตาที่มีปาริชาตโชคถ้ามีสัมพันธภาพของราชาโชคด้วย เจ้าชะตาจะเป็นประธานทางศาสนา มีของใช้และเครื่องประดับเกียรติอย่างราชา และอยู่เหนือจิตใจของคนมากหลาย

A0a777a1fa775ab57ae0fe678e12eba9

ราศี (34)                                                                              นวางศ์ (34)

ชะตา (34)  เกิดวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2401

เวลามัธยมท้องถิ่น  9.0 ล.ท.

ทศาจันทร์ 7 ปี 2 เดือน 8 วัน

เจ้าชะตานี้ฉลาดและมีความรู้ก้าวหน้าอย่างยิ่ง ลัคนาธิปติอยู่ในราศีมิน เจ้าราศีพฤหัสบดีอยู่ในราศีเมษ อังคาร เจ้าราศีเมษเป็นเกษตรเป็นปาริชาตโชค เจ้าชะตาเป็นผู้มีความรู้ดีที่สุดในสมัยนั้น เป็นที่เคารพของราชา นักพรต และคนทั่วไป

--------------------------------------------