fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

Aa154d6fcf1a0ada929694ef84ecbd12

27. ลักษมีโชค

สัมพันธภาพ – ลัคนาธิปติมีกำลังดี เจ้าเรือนที่ 9 เป็นเกษตรหรือเป็นอุจจ์ ในเรือนจตุรเกณฑร์ หรือในเรือนตรีโกณ (ลักษมี – เทพีแห่งทรัพย์สิน)

ผล – เจ้าชะตามีทรัพย์สินมาก สุภาพ มีความรู้ เป็นคนซื่อตรงมาก มีชื่อเสียง ลักษณะสวยงาม เป็นผู้ปกครองที่ดี ได้ความพอใจและความสะดวกสบายในชีวิต

 

 

ข้อสังเกต – นอกจากสัมพันธภาพที่ให้ไว้นี้ ยังมีสัมพันธภาพที่เป็นลักษมีโชคได้อีกคือ

(ก)       เจ้าเรือนลัคน์กับเจ้าเรือนที่ 9 ร่วมกัน

(ข)       เจ้าเรือนที่ 9 อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ เรือนตรีโกณ, หรือเป็นอุจจ์ และลัคนาธิปติมีกำลังดี

(ค)       เจ้าเรือนที่ 9 และศุกร์เป็นเกษตร หรือเป็นอุจจ์ในเรือนจตุรเกณฑร์หรือเรือนตรีโกณ

เป็นที่เห็นได้ชัดว่าลักษมีโชค ถือเอาที่การมีกำลังของลัคนาธิปติ, ศุกร์ และของเจ้าเรือนที่ 9 โชคนี้ให้ผลเด่นเรื่องทรัพย์สิน และผู้ที่ได้โชคนี้จะเป็นคนมีทรัพย์สินมาก ฐานะของทรัพย์สินแตกต่างกันตามฐานะของการมีกำลังหรือไม่มีกำลังของดาวเคราะห์โชคการก สัมพันธภาพในข้อ (ค) เป็นลักษมีโชคที่มีกำลังมากแบบหนึ่ง ซึ่งชี้หมายถึงทรัพย์สินเหลือหลาย ส่วนสัมพันธภาพที่เกิดจากการร่วมกันหรือเป็นโยคแก่กันระหว่างลัคนาธิปติกับเจ้าเรือนที่ 9 ในเรือนที่ไม่ใช่เป็นเรือนที่ 3, ที่ 6 และเรือนที่ 8 เป็นเพียงลักษมีโชคสามัญ ซึ่งจะมีกำลังแรงได้ก็ต้องมีธนโชคอย่างอื่นด้วย

6b88919c1e33e8e8435888553e4f5e93

ราศี (27)                                                                              นวางศ์ (27)

ชะตา (27)  เกิดวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2430

เวลามัธยมท้องถิ่น 9.51 ก.ท.

ทศาเกตุ 2 ปี 6 วัน

ลักษมีโชคในชะตานี้ เป็นเพราะการร่วมกันของลัคนาธิปติ (อาทิตย์) กับเจ้าเรือนที่ 9 (อังคาร) อยู่ในเรือนที่ 11 ด้วยกันทั้ง 2 ดาวเคราะห์ มหาทศาของอังคารเป็นระยะแจ่มใสดีมาก ให้เจ้าชะตาได้ทรัพย์สินมากและชื่อเสียงดีมาก ลักษมีโชคอย่างนี้มีกำลังดีมากหาได้ยาก จะสำแดงผลเต็มที่ ชะตาที่มีโชคดีเรื่องทรัพย์สินเกือบทุกชะตาจะมีสัมพันธภาพสำหรับโชคนี้ในแบบหนึ่งแบบใดเสมอ

41e43c4907028e070a1da1ade7092c4b

ราศี (28)                                                                              นวางศ์ (28)

ชะตา (28)  เกิดวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2417

เวลามัธยมท้องถิ่น  10.00 ล.ท.

ทศาพุธ 11 ปี 10 เดือน

ชะตานี้เจ้าเรือนที่ 9 เป็นเกษตรในเรือนตรีโกณ ศุกร์เป็นเกษตรก็จริงแต่ไม่ได้เป็นในเรือนตรีโกณหรือในเรือนจตุรเกณฑร์ แต่ก็เป็นลักษมีโชคได้ นอกจากนี้ยังมีธนโชคเป็นพิเศษอีก เพราะเจ้าเรือนที่ 2 (พุธ) เป็นอุจจ์ในเรือนที่ 5 และร่วมกับเจ้าเรือนที่ 4 (อาทิตย์) เจ้าชะตาเป็นผู้ปกครองรัฐอิสระเล็ก ๆ และครอบครองทรัพย์สินมากหลาย

--------------------------------------------