fbpx

Line ID: @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

E84f7b9ca4ad5bec6631671f8b7417a2

22. รุจกโชค

สัมพันธภาพ – อังคาร ต้องเป็นอุจจ์ หรือเป็นเกษตรในเรือนจตุรเกณฑร์ – (รุจะกะ – ยากำลัง)

ผล – ร่างกายแข็งแรง มีชื่อเสียง เชี่ยวชาญโบราณคดี เป็นราชาหรือเสมอด้วยราชา นิยมจารีตประเพณี ผิวพรรณเจ้าชะตาเปล่งปลั่งสุกใส ลักษณะจูงใจคน ใจบุญ มีทรัพย์สิน อายุยืน และเป็นผู้นำของกองทัพ

 

 

ข้อสังเกต – กล่าวได้ว่าปัญจมหาบุรุษโชคก็เป็นได้ แต่เมื่อดาวเคราะห์ที่เป็นโชคมีกำลังและเข้มแข็งเต็มที่ ความหมายของโชคนี้หมายถึงลักษณะ 5 ประการของมหาบุรุษ ตามปกติจะหาโชคที่มีกำลังเต็มที่จริง ๆ นั้นหาได้ยาก ดังนั้นถ้าดาวเคราะห์ไม่มีกำลังเพราะเป็นนิชค์, เพราะการร่วม หรือเพราะการถูกโยค โชคนั้นก็ไม่อาจสำแดงผลได้จริงตามความหมาย เป็นแต่เพียงได้ชื่อว่ามีโชคอย่างนั้นเท่านั้น ชะตาตัวอย่างปัญจมหาบุรุษโชคที่นำมาแสดงหลายชะตา มีชะตา (20) และชะตา (21) เท่านั้นที่ได้ผล นอกนั้นไม่มีค่าเพราะกำลังน้อย จึงเป็นโชคแต่เพียงในนาม

รุจกโชคเป็นได้ด้วย อังคารสถิต ในที่มีกำลังในเรือนจตุรเกณฑร์ ซึ่งเป็นเรือนเกษตรหรือเป็นเรือนอุจจ์ของอังคารด้วย รุจกโชคทำให้เจ้าชะตาชอบรบราฆ่าฟัน เป็นหัวหน้า เป็นผู้บังคับบัญชาใหญ่ยิ่ง เป็นผู้รุกรานก้าวร้าว แต่เป็นผู้บัญชาการปกครองหรือเสมอด้วยผู้บัญชาการปกครอง ที่รักประเทศชาติจริง

B7655ec4c5d56114c3000e28b893970a

ราศี (23)                                                                              นวางศ์ (23)

ชะตา (23)  เกิดวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2432

เวลามัธยมท้องถิ่น 6.30 ล.ท.

ทศาศุกร์ 16 ปี 4 เดือน 6 วัน

ชะตานี้อังคารเป็นเกษตรในเรือนจตุรเกณฑร์ 7 อังคารได้กำลังแรงที่สุดเพราะร่วมกับศุกร์เจ้าเรือนที่ 1 และพุธเจ้าเรือนที่ 9 ไม่ต้องสงสัยที่อังคารมีกำลังแรงดีมาก แต่อังคารเป็นบาปอย่างแรง ดังนั้นรุจกโชคสำแดงผลเต็มที่ และอังคารยังอยู่ภายใต้บาปผลอย่างอื่นด้วย (เช่น ถูกโยคพิเศษของเสาร์) ส่วนใหญ่ในผลของโชคนี้จึงเป็นไปในทางทำลาย ทำให้เจ้าชะตากล้าหาญ เข้มแข็งงานที่สุด อวดดีเป็นผู้นำใหญ่ยิ่ง เป็นผู้บัญชาการปกครองใหญ่ยิ่ง และปกครองด้วยการใช้อำนาจทำลายและข่มขี่

--------------------------------------------