fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

Dd5de9d48347245225a2916f3c884169

20. มาลวยโชค

สัมพันธภาพ – ศุกร์อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ ซึ่งเป็นเรือนเกษตรหรือเรือนอุจจ์ของศุกร์ – (มาละวะยะ – ภูเขาไม้จันทร์)

ผล – รูปร่างเจ้าชะตาสมส่วน จิตใจเข้มแข็ง มีทรัพย์สิน มีความสุขด้วยบุตรภรรยา มียานพาหนะ อวัยยะเพศบริสุทธิ์ มีชื่อเสียง และมีความรู้

 

 

ข้อสังเกต – มาลวยโชคเป็นได้เพราะศุกร์เป็นเกษตรหรือเป็นอุจจน์ในเรือนจตุรเกณฑร์ โชคนี้ไม่อาจเป็นได้แก่ทุกราศีเพราะเกี่ยวแก่ลักษณะของศุกร์ มาลวยโชคให้เจ้าชะตาเป็นคนแน่วแน่มั่นคง มีทรัพย์สินมากหลาย ได้ความสุขจากภรรยาและบุตร และมีชื่อเสียง ศุกร์ชี้หมายถึงพาหนะ กามารมณ์ ดนตรี ระบำรำฟ้อน วิจิตรศิลปะ เครื่องสำอาง และเครื่องบำรุงความสุข ตามปกติมาลวยโชคให้ผลในทางความหมายทั้งหมดของศุกร์ พร้อมด้วยผลที่ให้มีจิตใจในทางก้าวหน้า และมีท่าทีที่ตรงข้ามกับเรื่องที่พอใจและชอบใจ นัยหนึ่งว่าทั้งหังสโชคและมาลวยโชคเป็นราชาโชคด้วยกัน แต่หังสโชคทำให้เจ้าชะตายิ่งกว่ากันในทางอุดมคติ ปัญญา ใจกว้าง และไม่เห็นแก่ตัว ส่วนมาลวยโชคแสดงถึงความรักตามความพอใจ และความเด่นในท่าทีของชีวิต มาลวยโชคจะเป็นได้ในเรือนต่าง ๆ สำหรับลัคน์ในราศีต่าง ๆ ดังนี้

พฤษภ, ตุลย์, มิน                    เป็นเรือนที่ 1

เมษ, พฤศจิก, กันย์                 เป็นเรือนที่ 7

มิถุน, สิงห์, มกร                      เป็นเรือนที่ 10

ธนู, กุมภ์, กรกฎ                      เป็นเรือนที่ 4

ชะตา (20) เป็นตัวอย่างสำหรับมาลวยโชคได้ดี เพราะมีศุกร์เป็นอุจจ์ในเรือนจตุรเกณฑร์ที่ 10 เป็นที่สังเกตได้ว่าโชคทั้ง 5 เป็นปัญจมหาบุรุษโชค จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อไม่ถูกเบียนหรือไม่มีข้อด่างพร้อย เพราะคุณภาพทั่วไปของชะตาอยู่ในสภาพไม่ปกติ โชคนี้ให้ผลทางการเมืองเพียงเล็กน้อย

--------------------------------------------