fbpx

Line ID: @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

60e6dcb6f024a52c73302c1f81a3de41

16. เวสิโชค

สัมพันธภาพ – ถ้าดาวเคราะห์ (เว้นจันทร์)  อยู่ในเรือนที่ 2 ของอาทิตย์ (เวสิ – เครื่องประดับ)

ผล – เจ้าชะตาจะมีโชคดี มีความสุข ทำแต่ความดี มีชื่อเสียง และมีเกียรติ

 

 

ข้อสังเกต – เว้นจันทร์, ราหู และเกตุ ถ้าดาวเคราะห์เดียวหรือหลายดาวเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 2 จากอาทิตย์ – เป็นเวสิโชค ถ้าบาปเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 2 จากอาทิตย์ – เป็นบาปเวสิโชค ถ้าเป็นศุภเคราะห์ – เป็นศุภเวสิโชค ผลของโชคจะเป็นผลดีหรือผลร้ายมากน้อยเพียงไร สุดแต่ฐานะของอาทิตย์และดาวเคราะห์ที่ร่วมเป็นโชค คำพยากรณ์ในโศลกเป็นคำพยากรณ์สำหรับศุภเวสิโชค ถ้าเป็นบาปเวสิโชคผลก็กลับตรงข้าม

ถ้าอาทิตย์เป็นอุจจ์ ลัคน์อยู่ในราศีกรกฎ ศุกร์อยู่ในราศีพฤษภ ทั้งศุกร์และอาทิตย์จะมีกำลังดีด้วยกัน ทั้งที่ดาวเคราะห์ทั้ง 2 นี้เป็นศัตรูกัน โชคนี้ก็จะมีกำลังแรงอย่างยิ่ง และจะปรากฏผลดีเกือบทั้งหมดในมหาทศาและอนุทศาของดาวเคราะห์ทั้ง 2 ถ้าปรากฏชัดว่ามีดาวเคราะห์เป็นโชคการกหลายดาวเคราะห์และมีบาปเคราะห์เช่นเสาร์ร่วมด้วย ผลดีจะลดลงตามส่วน ดังนี้จะเห็นได้ว่าการแปลผลของโชคให้ถูกต้องไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ ต้องการความสามารถในการวิเคราะห์ ตลอดถึงความชำนาญในหลักวิชาของเรื่องนั้น ๆ ด้วย

07eb7a76e37c559a86bce76f90a3abea

ราศี (18)                                                                              นวางศ์ (18)

ชะตา (18)  เกิดวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2455

เวลามัธยมท้องถิ่น 7.35 ล.ท.

ทศาอังคาร 5 ปี 6 เดือน 15 วัน

เวสิโชคในชะตานี้เป็นเพราะมีอังคาร, พุธ และศุกร์ อยู่ในเรือนที่ 2 จากอาทิตย์ ลัคน์อยู่ในราศีกุมภ์ ในโชคการกด้วยกัน อังคารมีกำลังน้อยที่สุดเพราะอยู่ห่างจากอาทิตย์เกือบ 29 องศา มีพุธและศุกร์เท่านั้นที่ทำหน้าที่เป็นโชคการกได้ดี ปฐมเหตุของโชคเกิดจากเจ้าเรือนและดาวเคราะห์ที่อยู่ในเรือนที่ 7 และผลจะเป็นผลเนื่องจากเรือนนั้น ดังนั้นโดยทั่วไปเจ้าชะตามีโชคดีในความหวังทั้งหมด ในความหมายตามเรื่องของเรือนที่ 7 และแน่นอนที่ผลนั้นต้องเกี่ยวแก่กำลังของเรือนนั้นด้วย

--------------------------------------------