fbpx
พิมพ์
หมวด: คัมภีร์ไตรศตโชคมัญชริ
จำนวนผู้อ่าน: 4054

7b590f905595f54e5d24abba0367e277

14. ปรรพตโชค

สัมพันธภาพ – ศุภเคราะห์อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ เรือนที่ 6 และเรือนที่ 8, มีหรือไม่มีศุภเคราะห์สถิต (ปรรพต – ภูเขา)

ผล – เจ้าชะตามีทรัพย์สิน รุ่งเรือง เป็นอิสระ ใจบุญ ร่าเริง เป็นหัวหน้าเมืองหรือตำบล และกามารมณ์แรงด้วย

 

 

ข้อสังเกต – บางคัมภีร์ว่าถ้าลัคนาธิปติและเจ้าเรือนที่ 12 เป็นโยคแก่กันและกัน เป็นปรรพตโชคได้เหมือนกัน ดังนั้นเป็นที่เข้าใจได้ว่าสัมพันธภาพสำหรับโชคนี้มี 3 สัมพันธภาพ

(ก)       ศุภเคราะห์อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ และเรือนที่ 6 หรือเรือนที่ 8 ไม่มีดาวเคราะห์สถิต

(ข)       ศุภเคราะห์อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ และเรือนที่ 6 หรือเรือนที่ 8 มีศุภเคราะห์สถิต

(ค)       ลัคนาธิปติกับเจ้าเรือนที่ 12 เป็นโยคแก่กันและกันในเรือนจตุรเกณฑร์

สัมพันธภาพ (ค) จะเป็นไปไม่ได้สำหรับกุมภลัคน์ เพราะลัคนาธิปติและเจ้าเรือนที่ 12 เป็นดาวเคราะห์เดียวกัน (เสาร์) และสำหรับกันย์ลัคน์ด้วย เพราะการโคจรระหว่างลัคนาธิปติ (พุธ) กับเจ้าเรือนที่ 12 (อาทิตย์) ไม่เคยโคจรห่างกันกว่า 27 องศา แต่อย่างไรก็ดี สำหรับเรื่องกันย์ลัคน์ – ถ้าอาทิตย์พุธร่วมลัคน์ถือว่าเป็นโชคนี้ได้ คือได้ลัคน์เกณฑร์ ถ้าเรือนที่ 6 ที่ 8 ไม่มีศุภเคราะห์สถิตจะปลอดภัยดีกว่ามาก เจ้าชะตาจะปลอดภัยจากเล่ห์กระเท่ห์หรือความเลวร้ายของศัตรู และหนี้สิน ปรรพตโชคไม่มีอำนาจที่ทำให้กำลังของโชคสำคัญอย่างอื่นน้อยลง การได้ปรรพตโชคไม่ต้องสงสัยในการเพิ่มพูนและให้ผลในขอบเขตจำกัด ดูเหมือนโชคนี้มีส่วนช่วยเหลือเรื่องอำนาจการเมืองไม่มากนัก เจ้าชะตาอาจได้เป็นสมาชิกสภาตำบล หรือเป็นเจ้าหน้าที่ในเทศบาลเมือง แต่ดูจะมีความสามารถในการเพิ่มผลให้แก่ความมั่นคงทางการเงิน คัมภีร์ทศมรรคชาฎกว่า – ปรรพตโชคเกิดจากศุภเคราะห์อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ เรือนที่ 8 และเรือนที่ 12 ไม่มีดาวเคราะห์สถิต และมีดาวเคราะห์สถิตในเรือนที่ 9 แต่สัมพันธภาพในโศลกข้างต้นเป็นที่ถูกต้องมากกว่า

--------------------------------------------