fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

Aaa260011dcb00dc04a3d8dffb03bf90

11. วัญจนโจรภีติโชค

สัมพันธภาพ – บาปเคราะห์ร่วมลัคน์ พร้อมด้วยคุลิกาอยู่ในเรือนตรีโกณ หรือคุลิการ่วมกับเจ้าเรือนจตุรเกณฑร์ หรือลัคนาธิปติร่วมกับราหู เสาร์ หรือเกตุ (วัญจนะ – การฉ้อโกง, โจระ – การลักขโมย, ภีติ – ความกลัว)

ผล – เจ้าชะตาจะมีความรู้สึกสงสัย หรือหวาดระแวงผู้อื่นอยู่เสมอ เจ้าชะตากลัวว่าจะถูกโกง ถูกหลอกลวง และถูกขโมย


 

ข้อสังเกต – โชคนี้มี 3 สัมพันธภาพดังนี้

(ก)       ดาวร้ายร่วมลัคน์ คุลิกาอยู่ในเรือนที่ 5 หรือที่ 9

(ข)       คุลิการ่วมกับเจ้าเรือนที่ 1, ที่ 4, ที่ 7, ที่ 10, ที่ 5 หรือเจ้าเรือนที่ 9

(ค)       ลัคนาธิปติร่วมกับราหู หรือเสาร์ หรือเกตุ

เรื่องของโชคนี้มิใช่เพียงแต่เจ้าชะตากลัวว่าจะถูกหลอกลวง ถูกโกงและถูกโจรปล้น แต่เจ้าชะตายังมีเรื่องเสียหายอีกมากมาย สัมพันธภาพของโชคนี้จะปรากฏในชะตาเกือบทุกชะตา เป็นสัมพันธภาพที่มีกำลังมากบ้างน้อยบ้างหรือไม่มีกำลังบ้าง ดังนั้นคนทั้งหลายจึงทำความผิดเรื่องฉ้อโกง หรือต่างฉ้อโกงกันและกันในลักษณะหรือวิธีต่าง ๆ อันเป็นไปตามเรื่องของชีวิตในสังคม เช่น มิตรต่อมิตรก็ฉ้อโกงกันได้ พ่อค้า ทนายความ แพทย์ ที่มีสมองปราดเปรื่อง บางคนมีวิธีหาผลประโยชน์ด้วยอุบายฉ้อโกงได้ทั้งนั้น เพราะชะตามีวัญจนโจรภีติโชค

คุลิกาถือว่าเป็นบุตรของเสาร์ การคำนวณที่สถิตของคุลิกาต้องทำด้วยความรอบคอบ (ดูเรื่องอุปเคราะห์ในตำรามหาทศา) โชคนี้อ้างถึงผู้ที่จะตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง และสัมพันธภาพเดียวกันนี้ขยายขอบเขตออกไปใช้พิจารณาถึงผู้ที่กระทำการฉ้อโกงเองด้วย

9db6165b45389d8e53b19538c0ab59fd

ชะตา (15)  เกิดวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2452

เวลามัธยมท้องถิ่น  หลังอาทิตย์ขึ้น 30 นาที

ทศาพุธ 6 ปี 8 เดือน 27 วัน

ชะตานี้ลัคนาธิปติเป็นนิชค์ร่วมกับเกตุหรือถูกโยคของราหู ลัคน์ถูกอาทิตย์ร่วม เจ้าชะตากลัวอยู่เสมอว่าจะถูกหลอกลวงและถูกฉ้อโกง ตามปกติเจ้าชะตาเป็นคนประสาทไม่ดีและหวาดกลัวง่ายที่สุด ตระหนี่ถี่เหนียวที่สุด และระมัดระวังเป็นที่สุด เจ้าชะตาทำแก่ผู้อื่นอย่างเดียวกันกับที่สงสัยว่าผู้อื่นจะกระทำแก่ตัว นี่เป็นแบบหนึ่งของวัญจนโจรภีติโชค

--------------------------------------------