fbpx
พิมพ์
หมวด: คัมภีร์ไตรศตโชคมัญชริ
จำนวนผู้อ่าน: 4657

10. ราชลักษณโชค
สัมพันธภาพ พฤหัสบดี, ศุกร์, พุธ และจันทร์ ร่วมลัคน์หรืออยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ – เป็นราชลักษณโชค
ผล เจ้าชะตามีลักษณะจูงใจให้นิยมเลื่อมใส และให้มีศุภลักษณะดีเลิศในลักษณะของชนชั้นสูง
ข้อสังเกต ถ้าจันทร์ไม่มีกำลังหรือพุธสัมพันธ์ร้าย ไม่อาจให้เจ้าชะตามีลักษณะสวยงามได้ แต่อย่างไรก็ดีโชคนี้ช่วยให้เจ้าชะตาประสพ อทฤษฏวัตคือศุภผลในความเคารพนับถือ เกียรติศักดิ์และมิตรภาพ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นราชาจึงจะมีคุณความดีทั้งมวลได้ เพราะราชามิใช่จะมีคุณความดีให้เป็นที่น่านับถือได้จริงทุกราชา บุคคลิกลักษณะเป็นลักษณะอย่างหนึ่งสำหรับผู้มีโชคดี ซึ่งบุคคลทั้งหลายไม่อาจมีได้ทั้งที่อยากได้อยากมี
ชะตา (1) เป็นตัวอย่างสำหรับราชลักษณโชคได้ดี เพราะศุกร์, พุธ และจันทร์ อยู่ในเรือนจตุรเกณฑ์ทั้ง 3 ดาวเคราะห์ แต่การที่จันทร์ร่วมกับเสาร์ และอิทธิพลอย่างแรงของเสาร์ที่สำแดงต่อจันทร์และลัคน์ทั้ง 2 อย่าง ผลของโชคจึงสำแดงเป็นอย่างอื่นไปสิ้น (เว้นสำหรับรูปร่าง)

--------------------------------------------