fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

ดาวเคราะห์พุธ (4) ในดวงชะตา

Budhพุธ เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในดาวเคราะห์ด้วยกัน  พุธโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ 88 วัน  จะเห็นพุธได้ก่อนอาทิตย์ตกหรือภายหลังอาทิตย์ขึ้นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที ระยะโคจรห่างจากอาทิตย์ไม่เคยเกิด 18 องศาถึง 28 องศาเป็นอย่างสูง  เหตุนี้พุธจึงร่วมอาทิตย์หรืออยู่หน้าหรือหลังอาทิตย์ในราศีเดียวกันบ่อย ๆ คัมภีร์สันสกฤตเรียกดาวเคราะห์พุธว่า  โสมปุตรหรือโรหิเณยะ  ทางโหราศาสตร์หมายอาทิตย์เป็นราชา  และพุธเป็นยุพราช  (เพราะอยู่ใกล้อาทิตย์เสมอ) สีของพุธที่เห็นได้ด้วยสายตา เป็นสีเหลืองแกมขาว  ส่วนความหมายสำหรับสีของพุธทางโหราศาสตร์เป็นสีเขียว  ดาวเคราะห์พุธมีขึ้นแรมอย่างเดียวกันกับดาวเคราะห์จันทร์

ความหมายของพุธในส่วนสำคัญได้แก่คำพูด  เจ้าชะตาที่พุธมีกำลังดีในดวงชะตา – จะเป็นนักพูดที่ดี  เรือนที่ 2 ในดวงชะตาให้ความหมายถึงการศึกษาและการพูด  ดังนั้นพุธมีกำลังดีในเรือนนี้ – ทำให้เจ้าชะตาฉลาดและเป็นผู้แสดงสุนทรพจน์  เรือนที่ 5 เป็นเจ้าการสำหรับเชาวน์  ไหวพริบ  ความฉลาด  ดังนั้นพุธมีกำลังดีในเรือนนี้ – ทำให้เจ้าชะตาเป็นคนเฉลียวฉลาด  พุธมีความสำคัญในเรือนที่ 1, 2 , 5, 9, 10, 11 ไม่ใช่ในเรือนอื่น  ในราศีมิถุน – ให้เจ้าชะตาฉลาดในทางตำราต่าง ๆ การท่องจำ  ความจำ  การแสดงสุนทรพจน์  ความสามารถในการประพันธ์  ในราศีกุมภ์ - เจ้าชะตาจะไม่เป็นผู้แสดงสุนทรพจน์ที่ดี  แต่จะเป็นนักศึกษาเวทานตวิทยาหรือปรัชญาเมธี  พุธมีกำลังดีในราศีธาตุลม – เจ้าชะตาจะเป็นคนเรียบร้อย มารยาทดีและประณีต  ปรับปรุงตนเองเหมาะแก่กาลและสมัย  เป็นคนแน่นอนจริงและเจ้าระเบียบ  ทั้งนี้เป็นผลของพุธ

พุธเป็นเกษตรในราศีมิถุน  เป็นอุจจ์ในราศีกันย์  เป็นนิจในราศีมีน  ราศีธนูและมีนเป็นราศีอ่อนแอของพุธ  ในราศีกันย์ – พุธจะให้เจ้าชะตาเป็นคนทำการงานว่องไว  มีความรู้ทางเภสัชลักษณะผึ่งผายองอาจ ฯลฯ  พุธอยู่หน้าอาทิตย์ดีกว่าอยู่หลังอาทิตย์  พุธอาทิตย์ร่วมกัน – ให้มีความรู้  มีปัญญา  ฉลาด  แจ่มใส  มีชื่อเสียง  เข้าใจคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง  เชาว์ไว  ปัญญาแหลม  เมื่อพุธร่วมกับอาทิตย์  พุธเสียความสำคัญของตัวเอง  แต่เพิ่มผลของอาทิตย์มากขึ้น  ให้ผลดีขึ้นพุธได้คุณภาพของดาวเคราะห์ที่พุธร่วมด้วย

อาทิตย์ศุกร์เป็นมิตรของพุธ  จันทร์เป็นศัตรู  อังคาร,  พฤหัสบดี,  เสาร์  เป็นกลางพุธเป็นการกสำหรับการไปรษณีย์  การโทรเลข  การรถไฟ  การบิน  ความเฉลียวฉลาด  ความรู้  จากชาฎกหรือนิยาย  กาพย์กลอน  ไวยากรณ์  คณิตศาสตร์  การสถิติ  ความจำ  การแสดงสุนทรพจน์  การประพันธ์  การสอน  ธุรกิจ  การวาดและระบายภาพ  การแกะสลัก  อารมณ์ขัน  นาย

34

ลัคน์และดาวเคราะห์

หน้าค้าธัญญาพืช ฯลฯ  พุธในราศีธาตุน้ำ  มีเสาร์หรือมฤตยูเป็นเกณฑ์ – ให้เจ้าชะตาเป็นคนพูดพล่อย ๆ ถ้าพุธอยู่ในราศีธาตุน้ำหรือธาตุไฟ – เจ้าชะตาเป็นผู้แสดงสุนทรพจน์ไม่ได้  ถ้าพุธถูกเกณฑ์ร้ายของอังคารหรือเสาร์ – พุธเสีย  สถานที่ในความหมายของพุธได้แก่  โรงเรียน  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  สถานที่สอบไล่  โรงบ่อน  ร้านเครื่องประดับ  สำนักงานแลกเปลี่ยน  โรงพิมพ์  สำนักงานหนังสือพิมพ์  จำนวนประจำโชคได้แก่ 5 มณีได้แก่มรกต

ถ้าพุธร่วมอาทิตย์ – ได้อิทธิพลของอาทิตย์  ส่วนพุธเองไม่สามารถให้ผลได้โดยอิสระ  จะรู้สึกว่าได้รับผลของพุธต่อเมื่ออาทิตย์ไม่มีกำลัง  หรือเมื่อพุธอยู่ตามลำพัง

เรือนที่  1 ถ้าพุธอาทิตย์ร่วมลัคน์ในราศีธาตุดินหรือธาตุลม – จะปรากฏผลของพุธแต่ถ้าเป็นราศีอื่นจะปรากฏผลของอาทิตย์  ยิ่งถ้าพุธอยู่ตามลำพัง – จะได้เห็นผลของพุธจริงทำจริง  และเจ้าระเบียบ  พุธในราศีมีน – ความจำไม่ได้  พุธในราศีที่ดี – ให้ความสามารถในการใช้อำนาจต่อผู้อื่น  พุธในราศีนี้ – ทำให้เจ้าชะตาเป็นคนพูดพลางหัวเราะพลาง  พุธเป็นดาวเคราะห์ยุวเคราะห์ให้ผลดีใน 25 ถึง 27 ปี

เรือนที่  2 พุธในเรือนที่ 2 – ทำให้ช่างพูดหรือพูดมาก  และฉลาดในการติดต่อพุธร่วมเสาร์ – ทำให้วาจาเสีย  ถ้าพุธถูกเกณฑ์ร้ายของอังคาร, เสาร์ หรือมฤตยู – ให้เกรงโจร เกรงขโมย  พุธให้มีความสามารถในการประหยัด  แม้เจ้าชะตาจะได้ผลประโยชน์เพียงเล็กน้อย  ถ้าได้โยคดีของจันทร์, พฤหัสบดี, หรือศุกร์ – จะได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น

เรือนที่  3 พุธในเรือนที่ 3 – รักทางวรรณกรรม  การวิจารณ์ศึกษา  การประพันธ์และหน้าที่บรรณาธิการ  พุธในเรือนนี้เป็นที่สถิตดีพิเศษสำหรับพุธ  เจ้าชะตาปรับปรุงตนเองเข้าเหมาะสมกับสังคม  จึงไม่มีการขัดข้องหมองใจกับผู้ใดในสังคม  เจ้าชะตามีความสามารถบรรยายความคิดความเห็นจากส่วนลึกของจิตใจออกในรูปตัวอักษรตามวิธีประพันธ์  โยคร้าย – ทำให้เจ้าชะตามีความกังวล  ความกลุ้มใจ  และการศึกษาของเจ้าชะตาไม่สมบูรณ์หรือเลิกล้มกลางคัน

เรือนที่  4 พุธในเรือนที่ 4 – ไม่เป็นศุภผลสำหรับความสุขในครัวเรือน  เว้นแต่จะมีกำลังดี  พุธในเรือนนี้ – ให้ความสุขในปฐมวัย  แต่ต่อไปจะไม่มีความสุข  พุธ – ไม่อยู่ในภาวะที่ให้ผลคงที่อยู่ได้นาน  ถ้าพุธถูกเสาร์เบียน – มารดาไม่มีความสุข  ให้เกรงโจรเกรงขโมย  ถ้าได้โยคดีของพฤหัสบดี – ผลเปลี่ยนเป็นดีขึ้นเล็กน้อย  และจำมีความสุขตอนปลายอายุ

เรือนที่  5 พุธในเรือนที่ 5 –จะมีบุตรถี่ไล่ ๆ กันในระยะ 1 ถึง 1 ปีครึ่ง  บุตรชายหญิงจะมีจำนวนไร่เรี่ยกัน  ถ้าพุธในชะตาอยู่ในระหว่างจากเรือนที่ 10 ถึงเรือนที่ 3 – จะมีบุตรมาก

31

ลัคน์และดาวเคราะห์

แต่ถ้าพุธอยู่ในระหว่างจากเรือนที่ 4 ถึงเรือนที่ 9 – จะมีบุตรน้อย  ถ้าพุธอยู่ในทวิสวะภวะราศี - อาจมีบุตรแฝด  ถ้าชะตาสตรี  พุธอยู่ในราศีธาตุน้ำ – ให้มีบุตรเร็ว  พุธในเรือนนี้ – ให้ชอบการกีฬา ไม่พอใจการทะเลาะวิวาท  มีความรู้ดีทางคณิตศาสตร์และสถิติ  และไหวพริบดีด้วย ถ้าพุธมีกำลังดี  จะเป็นนักประพันธ์และนักเขียนที่มีชื่อ  เป็นนักหนังสือพิมพ์ชั้นดี และเป็นบรรณาธิการ

เรือนที่  6 พุธในเรือนที่ 6 – ไม่ให้ผลดีแก่สุขภาพ  ฉะนั้นเจ้าชะตาควรต้องพิถีพิถัน  ระวังรักษาให้มาก  เจ้าชะตาอยู่ในภาวะที่จะต้องใช้ยาอยู่เสมอ  การนั่งนาน ๆ ทำให้เจ้าชะตาลำบากเพราะการย่อยอาหารไม่ปกติ  พุธ – ให้เจ้าชะตาเป็นเสมียน  ให้เป็นหนี้สินและทะเลาะวิวาทกับเครือญาติ

เรือนที่  7 พุธในเรือนที่ 7 – ให้เจ้าชะตาสมรสแต่อายุน้อย  คู่ครองเฉลียวฉลาด รูปร่างปานกลาง  สวยงามและไม่เปลี่ยนแปลงตามอายุมากนัก  ถ้าพุธร่วมเสาร์ – ความรู้สึกทางการมารมณ์มีเพียงเล็กน้อย  ถ้าพุธอยู่ในจรราศี – อาชีพของเจ้าชะตาเป็นอาชีพที่ต้องเดินทางการจรของอังคาร, เสาร์, มฤตยูเข้าสัมพันธ์กับพุธ – ให้ผลร้ายต่อสุขภาพของคู่ครอง  ถ้าเวลานั้นเผอิญเป็นเวลาคลอดบุตรจะให้มีความกระวนกระวายมาก  พุธอยู่ในเรือนที่ 7 – จะได้คู่ครองเป็นคนช่างพูด

เรือนที่  8 พุธในเรือนที่ 8 – ร่างกายอ่อนแอ  เพราะไม่ได้รับการเอาใจใส่ต่อสุขภาพ ตั้งแต่เยาว์วัย  ถ้าถูกเกณฑ์ร้าย – เจ้าชะตาจะตายภายในอายุ 4 ปี  ถ้าพุธอยู่ในราศีมิถุนหรือกันย์  มีหวังในทรัพย์สินที่ไม่ได้นึกได้ฝัน  ถ้าเป็นราศีอื่นก็ไม่มีหวัง  พุธในราศีนี้ – ทำให้อายุไม่ยืน  จะนำความลำบากมาให้ภายหลังสมรส  ถ้าพุธอยู่ในราศีที่ไม่เป็นศุภผลในชะตาสตรี – เจ้าชะตาจะตายก่อนสามี

เรือนที่  9 พุธในเรือนที่ 5 – ให้มีความรู้สูง  ความคิดสูง  รักวิชาปรัชญาและความรู้ในคัมภีร์ต่าง ๆ ฯลฯ  ถ้าพุธอ่อน – ให้ความตกลงใจไม่แน่นอน  และความเห็นขัดแย้งกัน  พุธในเรือนที่ 9 ในชะตาสตรี – ดีมาก  เกณฑ์ดีหรือโยคของพฤหัสบดีหรือศุกร์ – ทำให้มีชื่อเสียง  เป็นนักประพันธ์  รักการดนตรี  พุธในเรือนนี้ – ให้เจ้าชะตาหาผลประโยชน์ได้ตั้งแต่อายุน้อย

เรือนที่  10 พุธในเรือนที่ 10 – ให้เป็นผู้มีวาทะศิลป  มีอารมณ์ขัน  มีความจำดี  รักเรียนทางภาษาและวรรณกรรม  เจ้าชะตาเริ่มประกอบอาชีพตั้งแต่ขั้นต่ำ  ค่อยเจริยขึ้นอย่างช้า ๆ และได้รับความเจริญสูงขึ้น ๆ เพราะความสามารถอย่างแท้จริงและความมานะพยายาม  ถ้าได้เกณฑ์ที่กำลังดี – เจ้าชะตาจะเจริญขึ้นถึงฐานะสำคัญอย่างรวดเร็ว  พุธเสาร์ร่วมกันเป็นโยคที่เลวที่สุดเป็นทริทรา (ยากจนขัดสน)  โยค – เจ้าชะตาไม่ได้รับความสุขตลอดชีวิต  พุธพฤหัสบดีร่วมกัน  เป็นศุภผลอย่างสูง  พุธอังคาร – เป็นการร่วมที่ไม่ดี  ถ้าพุธถูกเกณฑ์ร้ายทำ – ให้เจ้าชะตาไม่ซื่อตรงและ

32

ลัคน์และดาวเคราะห์

ไม่มีความฉลาด  หรือปัญญาตามฐานะที่ควรจะมี  จิตใจต่ำทรามในทางจรรยาและศีลธรรม

เรือนที่  11 พุธในเรือนที่ 11 ดีกว่าในเรือนที่ 10 – ในเรื่องที่เจ้าชะตามีลักษณะให้ผู้อื่นเสื่อมใส  เจ้าชะตาจึงเข้าได้กับชนทุกชั้นทุกชนิด  เพราะเจ้าชะตาไม่เบียดเบียนผู้ใด  ทั้งทางวาจารและทางกาย  ดังนั้นเจ้าชะตาจึงมีมิตรมาก  ได้ความสำเร็จดียิ่งในธุรกิจ

เรือนที่  12 พุธในเรือนที่ 12 – ไม่เป็นโยคดีนัก  เจ้าชะตาออกจะชอบศึกษาศาสตร์ลี้ลับ  มนตราและตันตร  (มายามยวิธี)  การร่วมของพุธอาทิตย์ – ทำให้เจ้าชะตามีชื่อเสียงและฉลาด  พุธพฤหัสบดี – เจ้าชะตาใช้จ่ายในเจตนาเพื่อคุณประโยชน์  และเพื่อความพอใจของครอบครัว  พุธอังคาร – ทำให้เจ้าชะตาพูดมากและมีศัตรูมาก  พุธอยู่ในเรือนที่ 12 โดยลำพัง – ไม่เป็นอันตรายแก่นัยน์ตาข้างขวา  แต่ถ้าร่วมกับจันทร์,  อังคารหรือศุกร์ – จะให้โทษ  ถ้ามีอาทิตย์,  พุธหรือศุกร์ในเรือนที่ 2 หรือที่ 12 – จะให้โทษแก่นัยน์ตาขวาหรือซ้าย

ศุภโยคของพุธพฤหัสบดี – ทำให้เจ้าชะตามีความเสื่อมในการศึกษาเรื่องต่าง ๆ จะเฉลี่ยวฉลาดและใจคอกว้างขวาง  ความจำแม่นยำ  ด้วยคุณงามความดีทั้งนี้  เจ้าชะตาจะรุ่งเรืองไม่ว่าในอาชีพอย่างไร  เจ้าชะตาเด่นเพราะผลของความเฉลียวฉลาดและความรักวรรณกรรม  ชอบเที่ยวไปในสถานที่ต่าง ๆ เจ้าชะตามีความเหมาะสมในฐานะนักเศรษฐศาสตร์  ความปรารถนาแรงกล้า  เป็นคนซื่อตรงและมีความสัตย์  ค่อนข้างยึดมั่นในธรรมของศาสนา  รักศึกษาเรื่องของศาสนาและปรัชญา   โยคเช่นนี้โดยมากจะปรากฏในชะตาของ  ผู้พิพากษา  ทนายความ  และรัฐบุรุษชั้นดี  ถ้าเป็นโยคร้าย – ให้จิตใจกระวนกระวาย  ปราศจากการพินิจพิจารณา  ไม่สามารถฉวยเอาผลประโยชน์ในเมื่อมีโอกาสได้  การใช้จ่ายออกจะหมดเปลืองมาก  จะไม่ได้รับความสุขเนื่องจากบริวาร หรือผู้รับใช้

โยคดีของพุธศุกร์ในชะตา – ให้เจ้าชะตามีรสนิยมทางวิจิตร  ศิลปะวรรณกรรม  การกาพย์ กลอน ดนตรี ขับร้อง สำหรับวิจิตรศิลปะ  สัมพันธภาพนี้ต้องอยู่ในเรือนที่ 1, 2, 3 หรือ 5 ถ้าสัมพันธภาพนี้เป็นไปในลักษณะของเกณฑ์ – เป็นนักแสดงสุนทรพจน์ได้ดี  (แต่ระหว่างดาวเคราะห์ทั้ง 2 นี้  ไม่อาจเป็นจตุรเกณฑ์หรือเล็งกันได้  เป็นได้แต่ในทางโยคร้าย  ได้แก่ 45 องศา และ 72 องศา  แต่โยคนี้ก็ไม่ให้ผลร้ายมากนัก ทำให้กามราคะมากขึ้นเล็กน้อย  และใช้จ่ายเปลือง)

โยคดีของพุธเสาร์  ประกอบกันให้ได้คุณภาพที่ดีโดยสมบูรณ์  เสถียรภาพของเสาร์จะลดทอนความไม่แน่นอนกลับกลอกของพุธให้ดีขึ้นได้  ความสุขุมของเสาร์ - ในเรื่องความลึกซึ้งของปัญญาความไม่สนใจต่อความเพลิดเพลินของโลก  เป็นความสำคัญเสมอกันกับคุณภาพของพุธ – เจ้าชะตามีปัญญาเฉียบแหลม  มีความพินิจพิจารณารอบคอบดี  จะปรากฏว่าเจ้าชะตาไม่

33

ลัคน์และดาวเคราะห์

สนใจเรื่องของความสมบูรณ์มั่งคั่ง  เพราะเจ้าชะตาปรารถนาแต่จะให้ความสุขความเจริญแก่สังคม  เจ้าชะตาวินิจฉัยเรื่องร้ายด้วยความเที่ยงธรรม  โดยยกเอาน้ำหนักของคุณความดีแห่งเจตนาหรืออื่น ๆ ขึ้นเปรียบเทียบ  โยคดีให้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์  มีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  เห็นการณ์ไกล  คล่องแคล่ว  ขยันหมั่นเพียร ฯลฯ  เจ้าชะตามีความสามารถในการครองตำแหน่งสำคัญที่ต้องรับผิดชอบ  เจ้าชะตาเป็นนักคณิตศาสตร์มีชื่อ หรือช่างกลมีชื่อ  หรือนักวิทยาศาสตร์  ถ้าสัมพันธภาพนี้อยู่ในเรือนที่ 2, 6, 8 หรือ 12 จะไม่ดี  โยคร้าย – ทำให้เป็นคนชั่วช้า  จะไม่มีความสุขในครอบครัว  ดูอะไรก็ดูแต่ในทางร้าย  มีชื่อในทางเลว  และจะมีนิสัยในทางลักขโมย หรือการปลอมและการแปลง  จะมีศัตรูมาก  ถ้าการร่วมของพุธเสาร์ดีขึ้นโดยได้ตรีโกณของอาทิตย์จันทร์,  อาทิตย์พฤหัสบดี,  อาทิตย์มฤตยุ,  พฤหัสบดีเสาร์ หรือศุกร์เสาร์, - ผลของโยคร้ายที่กล่าวมาจะเป็นเพียงเล็กน้อย

การร่วมของพุธราหู – ดีสำหรับเรื่องความไพบูลย์  การร่วมนี้ในเรือนที่ 1, 7 หรือ 11 ในชะตาสตรี – ให้สามีครองตำแหน่งสำคัญ  ในชะตาชายถ้าการร่วมนี้อยู่ในเรือนที่ 1, 3, 10 หรือ 11 – จะดีสำหรับการสอบและเชาว์ไว  พุธให้โทษในเรือนที่ 2, 4, 6, 8 หรือ 12 – ให้เป็นลมชัก  พุธราหูในเรือนที่ 3 หรือที่ 5 – ให้มีรสนิยมทางถ่ายรูปและศิลป  โยคนี้ในชะตาสตรี – ทำให้เจ้าชะตาฉลาด  ทำตัวเหมาะสมแก่กาลสมัย  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เจ้าชะตาเป็นแม่เรือนที่ดีเหมาะสมแก่ตำแหน่งและฐานะของสามี

โยคดีของพุธวรุณ  (เนปจูน) – ให้ชอบการศึกษา  การวิทยาศาสตร์  การศาสนา ความเป็นจริงของธรรมชาติและปรัชญา  เจ้าชะตาจะเป็นนักประพันธ์ที่ดี  หรือผู้แสดงเรื่องขบขันได้อย่างดี  อาจมีการเดินทางไปต่างแดน  โยคร้ายของดาวเคราะห์นี้ – ให้ความคิดจิตใจสับสนกระวนกระวาย  เกรงจะเสียจิต  ความจำเสื่อม และความคิดชาเย็น