fbpx
พิมพ์
หมวด: คัมภีร์ภฤคุสูตร
จำนวนผู้อ่าน: 5494

 

คำนำ


ภฤคุสูตร เป็นบทรจนาของมหาฤาษีภฤคุ อันแสดงเรื่องอุปนิสัย ลักษณะของเจ้าชะตา และ โชคดี-ร้าย ในชีวิตของเจ้าชะตา อันเนื่องมาจากความหมายของเรือนชะตา ซึ่งเรียกว่า ภวะผล อันเป็นเรื่องของดาวเคราะห์ที่สถิตอยู่ในเรือนต่าง โดยถือเอาการพิจารณา เกณฑ์ , ตำแหน่งอุจจ์ , ตำแหน่งเกษตร หรือ การสถิตอยู่ในเรือนของมิตร และ ศัตรู มาใช้ในการพิจารณาเป็นพิเศษ ซึ่งจะให้เห็นได้ว่าดาวเคราะห์ในแต่ละชะตานั้นส่งผลเช่นไรกับดวงชะตาบ้าง

แต่ผู้ศึกษาก็ต้องมีความรู้เรื่อง ษัฑพละ , เรือนมิตร-ศัตรู และ เกณฑ์ต่างๆ มาบ้างเพื่อสะดวกในการทำความเข้าใจเรื่อง ภวะผล ได้ง่ายขึ้น ขอให้พึ่งหมั่นศึกษาในหลายๆ ด้าน หลายตำราอย่างเป็นหลักการเพื่อนำมาใช้ประกอบการศึกษา


สัจจะนั้นมีหนึ่งเดียว แต่หนทางเข้าสู่นั้นมีหลากหลาย