fbpx
พิมพ์
หมวด: ภาพดูฮวงจุ้ย
จำนวนผู้อ่าน: 16439

ดูฮวงจุ้ยโรงไฟฟ้า ชีวมวล ชุมพร บ.ทรัพย์อนันต์ ไบโอแมส จก.

โรงงานจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ผลิตพลังงานสะอาด

ดูฮวงจุ้ย โรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดชุมพร

6fd76ead69c3d34f94947f8004d2b4557015bbc3c896a29583258ee13ebfd271

 

 

28c266bf03c93b0014dac1971c659cac83df83d7a1763b91ecf0ccd9a3f62232

 

 

7994aebca1dc858dbf7af783ce9ac3384a1aa9f40b98f95a9fea17da1b14dbcf

 

 

0162a42a836f7db7a9f3785ee66141d122a054cca7415264dcd91b3f1b1fa1f3

 

 

Aa602edb6b21f6df8eddaf49e74a1a6704b061082d1f4f851ee566af46e7bc7f

 

 

Dbccce619e26f3c1a3767341344db3d3E40e9a88f11f906690de77f5b7536e6e

 

 

4e2c88701254a60b236dd7af2cb83575161ee595e9bf55bc40605d05850fe20d

 

 

30b903133c40bf514690fe8a4be20dff16263dacd8ca74d39cf6058b6b617c7d

 

 

Feccc868d701ef5c34eda0fbf85ace86E1fce2f2fd355fd20ec5d7ffaf015578

 

 

1a2d1ddb2e803ee30c945187bf6db60c9cdf374d78b6543e683892eac766d542

 

 

C36ec0ab7a19fcb9134d890996e4d9caE65b920a979c29924136c32103eafd6b

 

 

27c28071e979cca92adfbda1c1f843354e6c9c272e8a2b2bfd8f0b9315724e16

 

 

B6ce38d9310dc1d539e7b8f1a0533d9f5c9f0d291edd68fdaabcea49519e7786

 

 

12400880319c1972b86566514a51768b78a463812d6a92c6eda9a72da64d55d6

 

 

E6b501c05637f424ea30093078ca4d00623a8675f22900ef0dd82544f49d8b2b

 

 

58fb783c2196f1544e7b2ed34c8bcaa8