fbpx
พิมพ์
หมวด: กิจกรรมในต่างประเทศ
จำนวนผู้อ่าน: 6025

ธรรมยาตรา พิพิภัณฑ์ศาสนาสากล ไทเป101 ไต้หวัน

อาจารย์นีโม่เป็นล่ามภาษาจีนถวายสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร

เมื่อคราวไปปฎิบัติศาสนกิจ ที่ไต้หวัน

 

8f1a30993e1a3023ff3bac340ef6c04676879282967d19ad4eec942c07a61086

 

26c69957c19e6c91d55296e10fd4879a1db8c5a1b4eb1f809567a16a33193acd

 

A51fcbc83a04b26a33f824511137e6124eb037454b30b6267323deae5b07a285

 

E0ba26a9251f7c9fcf609e4bc2e42689Aca2c7ba833755b4731fecc18fbaa8e1

1d8fbd6a90337e38030bd02b34ebdc8f0ea4996521bb4415754867173c66deb4

 

342d6c78bfb0142777fb85b5563c5c9aD3b78801e422829155a796fa1c41759d

 

Fcc120f0b20b71d622efceed25027f624fb29b8261cc3ade425c9f22f8505cbc

 

D60d11e91393d8f2251705ce12c5693119e6e859ffee03b68edb49867fb94d0f

 

F0caeb00e9bb62e812e67d15997242b26b7cb27cf65a4c7724550e24fd802a6f

 

55ea157077dc289d0aaba70d5327901eEbd3edc47542ecbfaac476df5a7e7120