fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

7e9303e165582a21d14dccfb3672aa9d7536e9df8f95afdaa3c5e36477ac7dfb
B3820ee9919a00ac66ebc6ee6cadc4009372ee64acd35d97b644ac19157bd271
7aa4287a277b20cce648d700dfcd3b5e5106107f0786e9028ae7a985d1e832b6
ปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาในวันลาบับ ดูเชน (Lha Bab Duchen)หรือ วันเทโวโรหณะของธิเบต ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ย.2557 เป็นวันคล้ายวันที่ พระพุทธเจ้าศากยมุนีเสร็จกลับจากสวรรค์ หลังจากแสดงธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดา เพื่อแสดงกตัญญุตาต่อพระมารดา และเหล่าเทวดาทั้งปวง พุทธกิจนี้เป็นหนึ่งในสิบสองพุทธกิจที่สำคัญขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กุศลกรรมใดที่ทำในวันนี้กุศลกรรมเพิ่มพูลขึ้นสิบล้านเท่าทวี แต่หากกระทำอกุศลกรรมในวันดังกล่าวก็จะได้รับผลกรรมเพิ่มขึ้นสิบล้านเท่าเช่นกัน ริโวเชธรรมสถานจัดให้มีการภาวนาในบทปฏิบัติของพระศากยมุนี ซึ่งเป็นธรรมสมบัติแห่งการประสาทพร
5db6250d82610f02e9abcdb046c1229668e59681eea214f77ee5e6ffb8d47616
C80ccab3a412435725c1436837cc34c9881f20aa75fcd946ba8f77b63b4f576a

 

24a015ddf621435e20357c27cd7e59be0848f5b01d0a42b65ac23a097488f197
415d5cac573536279174d258ab11b083B39423c8128f4d0642dcdcc5bbca094d

 

201fd20023b8f7f58c99e1ddeb52e4edA82e0b363818d204e29bcd1f26560c25
F3d78e7117d7a7264e242791c129495e98631f3de485102efab0672c49b27afa