fbpx
พิมพ์
หมวด: พุทธาภิเษก
จำนวนผู้อ่าน: 7960

วัดจีนประชาฯ ฉะเชิงเทรา

กราบอาราธนานิมนต์ พระมหาวัชราจารย์ โซนัม รินโปเช จากริโวเชธรรมสถาน ประเทศแคนนาดา

Aabcaee9c4f2e6c7a26b4a1a5e4091bf99ca0fd886be7ca47c35a420c6bc4fac

33452953b469ccc81376b2d412cef0c63b9a690e5530a96b358284b5ea1aa4cc

 

77dacc1a3223d253c459818b7824c1033c330ebf7df2e950595e4fcfd82bbb5f

 

75e5974d6f1d69d4a18fe460c344cb74

 

4208330620c2f661e7046da4510186d65204286b1f779d568424e8dc2c5b3986

 

19bc53822e2f4946d84de39cf19d7ac51b18789b06b9cf8c84e5e50a482905a2

 

E114c9b9cd699f1545c855ca8a1730195a991044283b84c4f9d7c76b45be199a

 

A7a04031c9db9a76e1ad9e210fbb39c3E487c282e1764c898b7edc0f2c75abfb

 

850f7cec90b81b3a294a7ae394ff0c73Cbebe8bc9463514a95ae5bf39a40255c

 

F1178b632c080c41fd97ece01c8cfdf3Cca30a64789d156fb174e23042b28b33

 

2a002d1635aad0af030540f642252c55Da784dc5dcd8064f8ab13621784084e4

 

Ddcff43b895731de7aa2368041f1ad61Ef15e950f8f93da14d13152e8bea9ce1

 

A26f0694ffbf5d35bd0edd98d8d48361745635d1410d5138afdafba17d25ce5f

 

E309ed630f65ae7c1422301bd94cfcab3a9c516f8db54a301946d88212da1496

 

4935f0f4ff2988006916b6af9edd4e4e1d9d6f93036625dbe6702430edea9837