fbpx
พิมพ์
หมวด: สวดมนต์ฮินดู
จำนวนผู้อ่าน: 12301

Af5db09e39ca35d8930b4e59962e09e5

เทวสถาน  วัดเทพมณเฑียร

เทวสถานแห่งนี้  ตั้งอยู่แถวเสาชิงช้าตรงข้ามวัดสุทัศน์  ติดกับโรงเรียนเบญจมราชาลัย

ถนนศิริพงษ์

ควรไปวันอาทิตย์  ๙.๐๐-๑๑.๐๐  น.  เท่านั้น

วันธรรมดา  ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐  น.

ท่านขึ้นไปชั้น  ๓  ท่านเริ่มต้นจากทางซ้ายมือสุดเรียงมาทางขวามือ

องค์ที่  ๑  พระแม่อุมา >  พระรามพระสีดา >  พระหนุมาน >  พระนารายณ์  พระลักษมี

>  พระพิฆเณศวร์ >  พระกฤษณะ  แม่ราทาน >  พระศิวะเทพ >  พระแม่สตรี

ส่วนด้านหลัง  คือ  องค์ศิวะลึงค์

ถ้าท่านไหว้เทพวัดมณเฑียรเสร็จแล้ว     ท่านสามารถข้ามถนนมาวัดสุทัศน์

เพื่อถวายสังฆทานเสริมบารมีได้  ณ  ศาลาสังฆทาน   ประตูอยู่เยื้องกับวัดเทพมณเฑียร

พระท่านจะสวดให้  ใช้เวลาประมาณ  ๑  ช.ม.  ( ใช้เงิน  ๑๐๐  บาท  ใส่ตู้เป็นค่าสังฆทาน

หรือท่านจะเตรียมสังฆทานของท่านไปเองก็ได้ )

************************