fbpx
พิมพ์
หมวด: สวดมนต์ฮินดู
จำนวนผู้อ่าน: 21639

7c74e644def38dfed89c8a1fe9ad5224

คาถาบูชาพระแม่คงคา

โอม   อัคคีคงคานัง   วาโยอาโปธรณี  นะ  มะ  พะ  ทะ

ทุติยัมปิ   อัคคีคงคานัง   วาโยอาโปธรณี  นะ  มะ  พะ  ทะ

ตะติยัมปิ   อัคคีคงคานัง   วาโยอาโปธรณี  นะ  มะ  พะ  ทะ

********************