fbpx

Line ID: @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

19545e608d4540c9000bed981344604c
บทสวด อภยปริตตสูตร พร้อมคำแปล

บทขัดอะภะยะปะริตตัง

ปุญญะลาภัง มะหาเตชัง  วัณณะกิตติมะหายะสัง
สัพพะสัตตะหิตัง ชาตัง ตัง สุณันตุ อะเสสะโต
อัตตัปปะระหิตัง ชาตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ


บทอะภะยะปะริตตัง

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
นิมิตที่ชั่วร้ายก็ดี อวมงคลใด ๆ ก็ดี
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
เสียงนกที่ไม่น่าชอบใจก็ดี
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
บาปเคราะห์ใด ๆ ก็ดี ความฝันร้ายซึ่งไม่น่าปรารถนาก็ดี ที่มีอยู่
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ
ขอสิ่งเหล่านี้จงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพพระพุทธเจ้า

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
นิมิตที่ชั่วร้ายก็ดี อวมงคลใด ๆ ก็ดี
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
เสียงนกที่ไม่น่าชอบใจก็ดี
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
บาปเคราะห์ใด ๆ ก็ดี ความฝันร้ายซึ่งไม่น่าปรารถนาก็ดี ที่มีอยู่
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ
ขอสิ่งเหล่านี้จงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพพระธรรม

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
นิมิตที่ชั่วร้ายก็ดี อวมงคลใด ๆ ก็ดี
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
เสียงนกที่ไม่น่าชอบใจก็ดี
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
บาปเคราะห์ใด ๆ ก็ดี ความฝันร้ายซึ่งไม่น่าปรารถนาก็ดี ที่มีอยู่
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ
ขอสิ่งเหล่านี้จงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพพระสงฆ์