fbpx
พิมพ์
หมวด: พระคาถา
จำนวนผู้อ่าน: 9132

Prapiyamaharaja

 

คาถาสมเด็จพระปิยมหาราช

ตั้ง  นะโม  ๓  จบ


-    พระสยามมินทะโร   วะโร   อะระหัง

-    พุทธะ   สังมิ   อิติ   อะระหัง

-    วะรัง   พุทโธ   นะโม   พุทธายะ

-    ปุโย   เทวา   มนุษานัง

จงเป็นที่รักของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย    ขอความอบอุ่น

ของครอบครัว  ขอให้มีงานต่อเนื่อง  ร่วมงานกับใครขอให้สำเร็จ

-    ปิโยนาคะ   สุปันนานัง

จงบังเกิดความรักที่มีอานุภาพอันสูงสุด   ท่านท้าวมหาพรหม

เจ้าจอมอินทรา   นาค   ครุฑ  และคนธรรพ์

-    ปินังทริยัง   นะมามิหัง

ความรัก   ความยินดี   ความเมตตา   จงเกิดในเรือนร่าง

ของข้าพเจ้าทุกส่วนแม้แต่ปลายเส้นผม

ตั้ง  นะโม  ๓  จบ

-    อิติปิโส   วิเสเสอิ   อิเสเส   พุทธะนาเมอิ

อิเมนา   พุทธะตังโสอิ   อิโสตัง   พุทธะปิติอิ


***********************


พระคาถาหัวใจพระพุทธเจ้าหลวง

นะโม  ๓  จบ


ชะ  จะ  ตะ  สะ  สี  สัง  หะ  โก  ทะ  กะ

เก  นิ  กุ  โส  ปุ  เถ  เส  เอ  ชะ  ระ  ธะ

ขะ  อา  ชิ  วา  อา  วะ  ชิ  สะ  อิ  ตัง  (๓๑)

สวดบูชาพระองค์ครั้งละ  ๓  จบ   จะเป็นมงคลและเสริมสร้างบารมียิ่ง  (ของเก่า)


*************************