fbpx
พิมพ์
หมวด: พระคาถา
จำนวนผู้อ่าน: 6878

2005628842ea147df0ca2436f3e7a0cb

คาถาสวดอาราธนาอัญเชิญดวงพระวิญญาณ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตั้ง  นะโม  ๓  จบ  แล้วกล่าวคำบูชาว่า


โอม   สิโน   ราชาเทวะ   ชะยะตุภะวัง   สัพพะศัตรู   วินาสสันติ

 

*****************