fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

Mohini Rahu

คาถาบูชาพระราหู


ถวายของดำ  ๘  อย่าง :  ไข่เยี่ยวม้า,  เฉาก๊วย,  ไวน์ดำ,

ถั่วดำต้ม,  งาดำ,  ลูกเกดดำ,  เปปซี่,  รูทเบียร์  ฯลฯ

:  ธูปดำ  ๑๒  ก้าน

:  เทียนดำ  ๑  คู่

ตั้ง นะโม ๓  จบ

ยัสสานุส    สะเณนาปิ

อันตักลิกเขปิ    ปาณิโน

ปะติฏฐะ    มะธิคัจฉันติ

ภูมิยัง    วิยะ    สัพพะทา

สัมพูปัททะ    ชาลัมหา

ยักขะโจรา    สิสัมภะวา

สะณะนา  นะ  จะ   มุตตา  นัง

ปะริตตันตัม    ภะณามะเห

สวดวันพุธตอนกลางคืน  ๑๒  จบ

******************************

คาถาบูชาพระราหู

คาถาสุริยปภา - จันทปภา

เอกจักขุ    นาฬิเกสา    สุริยปภา

จันทปภา   ราหูคาหา   สัตตะจะ

ตะถา   สัมปันโน   มณิ   โชติระโส

ยะถา   สุวัณนะ   รัชชะตา   สมิทังยา

อะหัง    วันทามิ    สิระสา    สทา

แสงพระอาทิตย์มีดวงตาเป็นหนึ่ง       จงรักษาข้าพเจ้าตั้งแต่ศีรษะ

จนถึงปลายเท้า  และแสงพระจันทรา   จงคุ้มครองข้าพเจ้าตลอดเจ็ดวันถ้วน

ขอเงินและทองจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้า     เหมือนแก้วมณีสว่างไสวเพียบพร้อม

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมด้วยเศียรเกล้าตลอดกาลทุกเมื่อ

คาถาสุริยปภา

กุเสโต   มะมะ   กุเสโต   โตราโม   มะมะ   โตราโม

คุยะหโม  มะมะ  คุยะหโม  สุคติโม  มะมะ  สุคติโม

ขอแสงพระอาทิตย์จงรักษาข้าพเจ้า  ตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้า

ขอข้าพเจ้าจงมีใจร่าเริงยินดีทุกเมื่อ     ขอข้าพเจ้าจงมีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยว

ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีโชคดีในกาลทุกเมื่อไม่ว่าจะไปสถานที่ใด ๆ

***************************