fbpx
พิมพ์
หมวด: พระคาถา
จำนวนผู้อ่าน: 21231

Guru Brahma

การเตรียมการไหว้พระพรหม

หลวงพ่อประทวน  จารุธัมโม

วัดสบกเขียว  นครนายก  ๐๓๗-๓๙๙๕๓๒

มะพร้าวอ่อน  ๒  ลูก,   กล้วยน้ำว้า  ๒  หวี,   ช้างไม้  ๑  คู่,

ว่าว  ๑  ตัว,    พวงมาลัย  ๑  พวง,   จุดธูป  ๙  ดอก   ไหว้หน้าแรก

ขออำนาจ   อริยทรัพย์   สิ่งที่ลูกปรารถนา ( ควรไหว้วันพฤหัส )

********************

คาถาบูชาพระพรหม    ( เอราวัณ )

โอมปะระเมสะนะมัสการัม

องการะนิสสะวะรัง   พรหมเรสสะยัมภูปัสสะ   วะวิษณุ

ไวยะทานะโมโทติลูกปัม     ทะระมา    ยิกยานัง    ยะ     ไวยะลา

คะมุลัม    สะทานันตะระ     วิมุสะตินัน     นะมัตเต    นะมัตเตร

จะ     อะการัง      ตโถวาจะ      เอตามาตาระยัต      ตะมัน

ตะรามา   กัตถะนารัมลา   จะสะระวะปะติตัม   สัมโภพะ  กลโล

ทิวะทิยัม    มะตัมยะ

*****************