fbpx
พิมพ์
หมวด: พระคาถา
จำนวนผู้อ่าน: 6196

images/j2xml/805fd8d488cb2e059e425e07b69d9cad

พระคาถาพุทธวิทยาคม

ของหลวงปู่ครูบาธรรมชัย  วัดทุ่งหลวง  เชียงใหม่

นะโม ( ๓ จบ )  ให้ถูกอักขระพยัญชนะทุกคำ  แล้วว่า

พุทธัง   ธัมมัง   สังฆัง   จาติกันตัง   มะระณะกัน   ปาณาติกัน   สารพัดกันกัน

พุทธัง   อะระหังจังงัง   ภาเว   สัมปะติจฉามิ  เม  สัมมุขา   สัพพาหะระติ  เต

สัมมุขา  อิอะระนัง  อะระหัง  กุสะลา  ธัมมา  สัมพุทโธ  ทุ  มะ  นะ  โส  นะโมพุทธายะ

**********************