fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

Itipisho8

คาถาเมตตามหานิยม

พุทธังเมตตา   นะ   ชาลีติ   ธัมมังเมตตา   นะ   ชาลีติ   สังฆังเมตตา  นะ

ชาลีติ   สีวะลีเมตตา  นะ  ชาลีติ   โอมมะพะลัง  วา  ราชะกุมาโร  วา  ราชะกุมารี

วา  ราชา  วา  ราชินี  วา  คะหัฏโฐ  วา  ปัพพะชิโต  วา  สะมะโณ  วา  พราหมะโณ

วา  อิตถี   วา  ปุริโส  วา   วาณิโช   วา   อุปาสะโก   วา  อุปาสิกา   วา  ทาระโก   วา

ทาริกา   วา   สัพเพ   อิเม   ชะนา   พะหู   ชะนา   มัง   ปิยายันตุ   อาคัจเฉยยะ

อาคัจฉาหิ   เอหิ   จิตตัง   ปิยัง   มะมะ   มะหาลาภะสักการา   ภะวันตุ   เม

คาถาบทนี้   เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ คาถาพระสีวะลี ” โดยมากครูบาอาจารย์

จะหวงวิชา  เพราะเป็นคาถาที่ทรงอานุภาพสูงทางเมตตา  หมั่นภาวนาจะเกิดลาภผลมหาศาล

***************************