fbpx
พิมพ์
หมวด: พระคาถา
จำนวนผู้อ่าน: 5750

Yan882

*****************************

คาถาบูชาเงิน

อิติบูชา   จะ   มหาราชา   สัพพะเสน่หา   อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ

มามา    ยาตตรายามดี     วันชัยมารศรี     สวัสดีลาโภ     นะโมพุทธายะ

*************