fbpx
พิมพ์
หมวด: พระคาถา
จำนวนผู้อ่าน: 6778

93e867135ec6cfd406ee97e4aa173e3b

พระคาถาพระเจ้า  ๑๖  พระองค์

นะมะนะอะ   นอกอนะกะ   กอออนออะ   นะอะ

กะอัง อุมิอะมิ   มะหิสุตัง   สุนะพุทธัง   สุอะนะอะ

พระอาจารย์เจ้าทั้งปวงให้เป็นทานแก่สมณชีพราหมณ์  กุลบุตรทั้งปวง   พระคาถานี้

ท่านเรียกว่า ธัมมะราชา จัดเป็นใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง     ผู้ใดภาวนาได้อานิสงส์มาก

ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงฯ

**********************