fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

images/j2xml/b256d97fbb697428b7a1286ea33539c0

พระคาถาบูชาเทพยดานพเคราะห์

พระคาถาหลวงพ่อเดิม  (พุทธสโร)

วัดหนองโพ  นครสวรรค์

( นะโม  ๓  จบ )

นะโม   เม   สัพพะเทวานัง                          สัพพะคะระหะ   จะ   เทวานัง

สุริยัญจะ   ปะมุญจะถะ                              สะสิ   ภุมโม   จะ   เทวานัง

วุโธ   ลาภัง   ภะวิสสะติ                              ชีโว   สุกะโร   จะ   มะหาลาภัง

โสโร   ราหูเกตุ  จะ  มะหาลาภัง                 สัพพะภะยัง   วินาสสันติ

สัพพะทุกขัง   วินาสสันติ                           สัพพะโรคัง   วินาสสันติ

ลักขะณา  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทา         สัพเพ  เทวา  มัง  ปาละยันตุ

สัพพะทา  เอเตนะ  มังคะละเตเชนะ         สัพพะโสตถี   ภะวันตุ   เมฯ

เพื่อเสริมดวงชาตา   จงผูกดวงชาตาของตน   พร้อมเขียนชื่อ  นามสกุล

ของตนไว้ใต้ดวงชะตา   หรือดวงที่เรียกว่า “ ดวงพิชัยสงคราม ” แล้วเอา

ดวงชาตาบรรจุ   หรือวางตั้งไว้ข้างฐานพระ   เมื่อจะบูชาดวงชาตาพึงว่าคาถานี้

เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ  เป็นสุข  สวัสดิ์พิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแลฯ

******************************

พระคาถาหลวงพ่อเดิม  (พุทธสโร)

วัดหนองโพ  นครสวรรค์

( นะโม  ๓  จบ )

นะโม   เม   สัพพะเทวานัง                          สัพพะคะระหะ   จะ   เทวานัง

สุริยัญจะ   ปะมุญจะถะ                              สะสิ   ภุมโม   จะ   เทวานัง

วุโธ   ลาภัง   ภะวิสสะติ                              ชีโว   สุกะโร   จะ   มะหาลาภัง

โสโร   ราหูเกตุ  จะ  มะหาลาภัง                 สัพพะภะยัง   วินาสสันติ

สัพพะทุกขัง   วินาสสันติ                           สัพพะโรคัง   วินาสสันติ

ลักขะณา  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทา         สัพเพ  เทวา  มัง  ปาละยันตุ

สัพพะทา  เอเตนะ  มังคะละเตเชนะ         สัพพะโสตถี   ภะวันตุ   เมฯ

เพื่อเสริมดวงชาตา   จงผูกดวงชาตาของตน   พร้อมเขียนชื่อ  นามสกุล

ของตนไว้ใต้ดวงชะตา   หรือดวงที่เรียกว่า “ ดวงพิชัยสงคราม ” แล้วเอา

ดวงชาตาบรรจุ   หรือวางตั้งไว้ข้างฐานพระ   เมื่อจะบูชาดวงชาตาพึงว่าคาถานี้

เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ  เป็นสุข  สวัสดิ์พิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแลฯ

******************************