fbpx

Line ID: @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

images/j2xml/b256d97fbb697428b7a1286ea33539c0
คาถาหลวงพ่อองค์ดำ
ตั้ง  นะโม  ๓  จบ
อิติปิโส   ภะคะวา   กาฬะวัณณะ   พุทธะปะฏิมัง   อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ

วิชชาจะระณะสัมปันโน   สุคะโต   โลกะวิทู   อะนุตตะโร   ปุริสะธัมมะสาระถิ

สัตถาเทวา   มนุสสานัง   พุทโธ   ภะคะวาติ ( ๙  จบ )

ขอพุทธานุภาพ  ธัมมานุภาพ  สังฆานุภาพ  พุทธบารมี   สมเด็จหลวงพ่อองค์ดำ

ที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้ว   ( ชื่อ )   จงมีพลานุภาพอันยิ่งใหญ่   จงดลบันดาลส่งผลให้ข้าพเจ้า

มีอุดมมงคลอันสูงสุด   ในตัวข้าพเจ้า   และครอบครัวทุกท่าน   พร้อมด้วยผู้มีพระคุณทั้ง

หลาย   ขอให้ธุรกิจการงานของข้าพเจ้า   จงชนะตลอด   ปลอดภัยตลอด   ร่ำรวยตลอด

ไม่จนตลอด   โชคดีตลอด   ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิต   ขอให้ข้าพเจ้าจงมีพลานามัย

ที่สมบูรณ์ยิ่ง   ในที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรม  รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ  ๔

ตลอดกาลนาน

**************************