fbpx

Line ID: @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

F1b128b6cac86601a605a4e9c830d3a4

คาถาหลวงพ่อเมตตา

( พระครูภาวนาจิตสุนทร )

นะโม  ๓  จบ

อิติปิ  โส  ภะคะวา   พุทธะเมตตัง   สุวัณณะปะฏิมัง   อะระหัง   สัมมาสัมพุทโธ

วิชชาจะระณะสัมปันโน   สุคะโต   โลกะวิทู   อะนุตตะโร   ปุริสะทัมมะสาระถิ   สัตถา

เทวะมะนุสสานัง   พุทโธ   ภะคะวาติ

พุทธเมตตัง   จิตตัง  มะมะ   พุทธะพุทธานุภาเวนะ   ธัมมะเมตตัง   จิตตัง  มะมะ

ธัมมะธัมมานุภาเวนะ   สังฆะเมตตัง   จิตตัง  มะมะ   สังฆะสังฆานุภาเวนะ ( ๑๐  จบ )

ขอพุทธานุภาพ   พุทธบารมี   สมเด็จหลวงพ่อเมตตาที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้ว   จงดลบันดาล

ส่งผลให้ข้าพเจ้า   มีอุดมมงคลอันสูงสุดในตัวข้าพเจ้าและครอบครัว   ธุรกิจการงานของข้าพเจ้า

จงชนะตลอด  ปลอดภัยตลอด  ร่ำรวยตลอด  ไม่จนตลอด  โชคดีตลอด  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

จงมีพลานามัยที่สมบูรณ์ยิ่ง   ในที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรม  รู้แจ้ง  เห็นจริง

ในอริยสัจ  ๔  ตลอดกาลนาน  เทอญ

**********************