fbpx
พิมพ์
หมวด: พระคาถา
จำนวนผู้อ่าน: 8093

E33a8d6295b46f5402efd1e9b151f7c4

คำอาราธนาพระสีวลี

สีวะลี   จะ   มะหาเถโร        เทวะตา   นะระปูชิโต

โส   ระโห   ปัจจะยาทิมหิ               อะหัง   วันทามิ   ตัง   สะทา

สีวะลี   จะ   มะหาเถโร        ยักขาเทวาภิปูชิโต

โส   ระโห   ปัจจะยาทิมหิ               อะหัง   วันทามิ   ตัง   สะทา

สีวะลี   เถระคุณัง  เอตัง      สวัสดิลาภัง   ภะวันตุ   เมฯ

อานิสงส์ของพระคาถานี้มีลาภมาก  ควรมีห้องพระไว้ต่างหาก

จุดธูปเทียนบูชาพระแล้วสวดคาถานี้ทุกวันอย่าให้ขาดได้  และไม่ควร

ให้เด็ก ๆ เล่นโครมครามหรือกระเทือนในสถานที่นั้น   สวดอย่างน้อย

ครั้งละ  ๓  จบ

******************************