fbpx
พิมพ์
หมวด: พระคาถา
จำนวนผู้อ่าน: 16474

5125e0f2f5e0d96b1bf653b3f8ef855d

พระคาถาหลวงพ่อสด   วัดปากน้ำ

พระเดชพระคุณ  พระมงคลเทพมุนี

ท่านสอนให้ภาวนาว่า

สัมมาอะระหัง

ผู้หวังความสุขความเจริญ  และความปลอดภัยแก่ตนและครอบครัว

ทั้งปรารถนาการเข้าถึงธรรม   ควรภาวนาคาถาบทนี้ในทุกอิริยาบถ

******************