fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

Kk02

คาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุฯ

อะหัง   วันทามิ   ธาตุโย

ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ  และพระธาตุทั้งหลาย

ที่สถิตอยู่ในจักรวาลทั้งหลาย  ทั้งพรหมโลกและดาวดึงส์

อะหัง   วันทามิ   สัพพะโส

ข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และพระอรหันต์สาวก

ทั้งหลายทั้งปวงด้วย

พุทธัง    ธัมมัง    สังฆัง    เอวัง    ธาตุโย     จัตตาฬีสะสะมา

ทันตะ    เกสา   โลมา   นะขาขี  จะ  อะหัง   วันทามิ   ธาตุโย

* * * * * * * * * * * * * * *